Stiftet PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftet 1857. PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory www.westsoft.no"

Transkript

1 Nøtterø Sparebank Stiftet 1857

2 Disposisjon Historie Geografisk primærområde Vår visjon Nøkkeltall Produkter SpareBank 1

3 Bankens historie Etablert i 1857 hos kirkesanger Davidsen på Elgestad Entreprenør: Sogneprest Georg Prahl Harbitz Eget bankbygg 1898 på Borgheim Sterk vekst tidoblet FVK fra Filial på Teie fra 1930 Filial i Tønsberg fra 1961 Filial Vestskogen Sterk vekst fra slutten av 1990-tallet Fra liten bygdebank til moderne fullservicebank i Tønsberg-regionen Medlem av SPB1 gruppen i 1998.

4 Primærområdet

5 Vår visjon "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." NÆR OG DYKTIG -En ekte lokal bank

6 Nøkkeltall Nøtterø Sparebank Mill. kroner Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 60,9 60,3 57,8 53,0 49,3 Andre driftsinntekter 19,6 17,3 15,2 15,0 14,2 Driftskostnader og neds av anleggsmidler 52 51,7 47,7 46,3 42,3 Tap på utlån 1 3,4 2,9 3,7 3,1 Driftsresultat etter tap før skatt 28 23,3 14,9 17,1 30,5 Forvaltningskapital Innskudd fra kunder Utlån (brutto) Egenkapital 215,6 196,4 180,0 169,8 158,4 Netto ansvarlig kapital 247,8 186,5 170,3 161,2 149,6 Kapitaldekning (prosent) 13,7 12,0 12,3 13,1 12,9 Antall avdelinger Antall minibanker Antall ansatte 31. desember Antall årsverk 31. desember 50 50,1 50,5 50,5 45

7 Nøkkeltall Nøtterø Sparebank

8 Nøtterø Sparebank 2005

9 Alt på ett sted - eneste lokale sparebank som tilbyr et komplett produktspekter Lån, kreditter, garantier, betalingsformidling, valuta. Leasing. Skadeforsikring, livsforsikring, tjenestepensjon (OTP). Sparing, plassering, aksjehandel. Eiendomsmegling.

10 SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Samarbeidende Sparebanker Förenings- Sparbanken LO 17,63 % 17,63 % 17,63 % 17,63 % 19,5 % 10 % SpareBank 1 Gruppen AS Bank 1 Oslo (100 %) SpareBank 1 Skadeforsikrin g (100 %) SpareBank 1 Livsforsikrin g (100 %) Alliansesamarbeidet SpareBank 1 Fondsforsikrin g (100 %) ODIN Forvaltning (100 %) Eiendoms- Megler 1 (Kjede) First Securities (24,5 %) Bredt samarbeid -Merkevare -Teknologi -Kompetanse -Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis -Innkjøp -Kryssalg -Syndikering (ametalån ved store engasjementer) Regionale kompetansesentra -Betalingsområdet: Trondheim -Kreditt: Stavanger Nordisk samarbeidsavtale med FöreningsSparbanken Nasjonal samarbeidsavtale med Landsorganisasjonen i Norge

11 Et landsdekkende distribusjonsapparat Svalbard SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 Oslo Samarbeidende Sparebanker SpareBank 1 Vestfold SpareBank 1 Ringerike SpareBank 1 Moss SpareBank 1 Hallingdal SpareBank 1 Gran SpareBank 1 Gudbrandsdal SpareBank 1 Jevnaker Lunner SpareBank 1 Nordvest SpareBank 1 Kongsberg Halden SpareBank 1 GS-banken Modum Sparebank Sparebanken Grenland Lom og Skjåk Sparebank Nøtterø Sparebank Andre distributører Sparebanken Vest Sparebanken Pluss Sparebanken Hedmark (ODIN) Skandiabanken (ODIN) Acta (ODIN)

12 Sparebank 1 gruppen Totalt antall ansatte: ca 4500 Totalt antall kunder: ca 1,6 mill. (hvorav koll. forsikringskunder - LO) Antall nettkunder: ca Egne kontorer: ca mrd NOK i total forvaltning Distribusjonskontorer: ca 350 Januar 2005

13 Bakgrunn for etableringen av SpareBank 1- alliansen - i 1996 Bakgrunn for samarbeid Samarbeidets overordnede mål Eget navn og egen juridisk enhet Opprettholde lokal forankring Effektivitet som de beste aktørene Utnytte lokal markedsnærhet Dele utviklingskostnader Oppnå stordriftsfordeler Sikre den enkelte banks selvstendighet og regionale forankring gjennom sterk konkurranseevne, lønnsomhet og soliditet Alliansen skal representere et konkurransemessig fullverdig og regionalt forankret alternativ til sentralstyrte finanskonsern Oppnå kritisk kompetansemasse

14 Norske finansinstitusjoner Forvaltningskapital pr (tall i NOK mrd.) DnB NOR Nordea Norge SpareBank 1 Storebrand KLP Fokus Bank Handelsbanken Spb. Vest BN Bank Gjensidige Spb. Møre Spb. Sør Sandnes Spb. Kilde: Regnskapsrapporter. DnB NOR: inkl. Vital. 1) Kilde: Sparebankforeningen, 2) ekskl. Helgeland Sparebank.

15 Top of Mind Svart først på spørsmålet: Hvilke banker kjenner du til eller har du hørt om? Jun. 05 Des.04 Jun. 04 Des. 03 Jun. 03 Des. 02 Jun. 02 Des. 01 Jun. 01 Des. 00 Feb. 00 Kilde: TNS Gallup Posisjonsundersøkelse juni 2005

16 Bankenes omdømme PM Hele landet juni Hvilke banker forbinder du med..? SB1 DnB NOR Fokus Nordea Postb SkandiaB 0 Nær Arrogant Enkelhet Dyktig Gode betingelser Kilde: Posisjonsundersøkelse juni 2005 (TNS Gallup)

17 God å ha i ryggen

18 Tar finansbransjen kompetanseutfordringen alvorlig nok? Kompetansekravene vil bare bli større Medarbeiderne får stadig økte krav til forståelse av flere og mer komplekse produkter Kundene blir stadig mer krevende og mer kompetente Kravene til å forstå kundens situasjon i rådgivningen stadig viktigere Forståelse og etterlevelse av etiske krav og normer blir en absolutt nødvendighet Risikoen for å møte erstatningskrav ved dårlig rådgivning vil øke Gir også økt omdømmerisiko Hvordan rekruttere og beholde de mest kompetente og sterkest etterspurte medarbeiderne? SpareBank 1 ser kompetansebygging og organisasjonsutvikling som den mest kritiske suksessfaktoren i en 2-3-årshorisont

19 Læringshus for Personmarkedet i SpareBank 1 Spesialkurs SpareBank 1 Rådgiver Grunnmur Sertifiseringstest SB1 Betalingsrådgiver Produktkompetanse Kort Betaling Plassering Sertifiseringstester SB1 Forsikringsrådgiver PERSON Produktkompetanse Personforsikr. Skadeforsikr. Forsikring SKADE Sertifiseringstest SB1 Finansieringsrådgiver Produktkompetanse Finansiering Finansiering Modul 1 - SPAMA Etikk og Holdninger Produktkompetanse Plassering SPAMA e-læring Fagmoduler 2-12 / temadager ved behov (mod. 2-5 er obligatoriske) Grunnkompetanse Sertifiseringstest SB1 Plasseringsrådgiver 12 Betaling Praksis med Salgsog rådgivningstrening fadderordning Systemtrening

Konkurransen i finansmarkedet etter etableringen av DnB NOR

Konkurransen i finansmarkedet etter etableringen av DnB NOR Konkurransen i finansmarkedet etter etableringen av DnB NOR Grunnfondsbeviskonferansen 21. september 2005 v/adm. direktør Gunn Wærsted, SpareBank 1 Gruppen AS Seminar grunnfondsbevis 050921 Agenda Statusbildet

Detaljer

Strukturendringer i banknæringen - Synspunkter på fremtidig strukturutvikling

Strukturendringer i banknæringen - Synspunkter på fremtidig strukturutvikling Strukturendringer i banknæringen - Synspunkter på fremtidig strukturutvikling Bransjeseminar om grunnfondsbevis 7. september 2006 v/adm. direktør Gunn Wærsted, SpareBank 1 Gruppen AS Grunnfondsbevisseminaret

Detaljer

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000 Kvartalspresentasjon 4. kvartal 20 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 41 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 Innhold Bilde 3-25 Finansregnskapet 1. Kvartal 2003 Bilde 26-36 Kredittrisiko Bilde 37-45 Salg av finansielle produkter Bilde 46-48 Fremtidsutsikter Bilde

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai ÅRSRAPPORT 2005 52 670 LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai 7000 nye spareavtaler ble inngått i SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring i 2005 8 500 000 000

Detaljer

Historien om SpareBank 1 Gruppen

Historien om SpareBank 1 Gruppen Historien om SpareBank 1 Gruppen Årsrapport 2007 Kundene SpareBank 1- bankene 352 kontorer SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 SR Bank Samarbeidende Sparebanker

Detaljer

Foredrag Norges Interne Revisorers Forening Finansnettverket. Gry Gautneb Konserndirektør HR SpareBank1 Gruppen

Foredrag Norges Interne Revisorers Forening Finansnettverket. Gry Gautneb Konserndirektør HR SpareBank1 Gruppen Foredrag Norges Interne Revisorers Forening Finansnettverket Gry Gautneb Konserndirektør HR SpareBank1 Gruppen 1 -alliansen SR-Bank Midt-Norge Nord-Norge Sparebanken Hedmark Samarbeidende Sparebanker LO

Detaljer

Eierinteresser. Tilknyttede selskap og datterselskap. Årsrapport 2012

Eierinteresser. Tilknyttede selskap og datterselskap. Årsrapport 2012 Eierinteresser Tilknyttede selskap og datterselskap SpareBank 1-alliansen er et bank- og produktsamarbeid der SpareBank 1-bankene i Norge samarbeider gjennom det felleseide holdingselskapet SpareBank 1

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

Eierinteresser. Tilknyttede selskap og datterselskap. Årsrapport 2014

Eierinteresser. Tilknyttede selskap og datterselskap. Årsrapport 2014 Eierinteresser Tilknyttede selskap og datterselskap SpareBank 1-alliansen SpareBank 1-alliansen er et bank- og produktsamarbeid der SpareBank 1-bankene i Norge samarbeider gjennom de felleseide selskapene

Detaljer

SpareBank 1-alliansen

SpareBank 1-alliansen Eierinteresser Tilknyttede selskap og datterselskap SpareBank 1-alliansen SpareBank 1-alliansen er et bank- og produktsamarbeid der SpareBank 1-bankene i Norge samarbeider gjennom det felleseide holdingselskapet

Detaljer

Eierinteresser. Tilknyttede selskap og datterselskap. Årsrapport 2011

Eierinteresser. Tilknyttede selskap og datterselskap. Årsrapport 2011 Eierinteresser Tilknyttede selskap og datterselskap SpareBank 1-alliansen er et bank- og produktsamarbeid der SpareBank 1-bankene i Norge samarbeider gjennom det felleseide holdingselskapet SpareBank 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill 2006 ÅRSRAPPORT 1000 mill 900 mill 800 mill 700 mill 600 mill 500 mill 400 mill 300 mill 200 mill 100 mill 98 99 00 01 02 03 04 05 06 OMSETNINGSUTVIKLING FOR TERRA-GRUPPEN AS INNHOLD Dette er Terra...

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg.

Bank. Forsikring. Og deg. ÅRSRAPPORT 2007 Bank. Forsikring. Og deg. For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse 2 Fra administrerende direktør 3 Viktige hendelser i 2007 4 Årsregnskap Nøkkeltall konsern 5 Historikk

Detaljer

Dette er SpareBank 1 SMN... 4 Hovedtall siste ti år... 5 Sentrale mål og strategier... 7 Vår historie... 9 Kontaktinformasjon...

Dette er SpareBank 1 SMN... 4 Hovedtall siste ti år... 5 Sentrale mål og strategier... 7 Vår historie... 9 Kontaktinformasjon... Fornøyde kunder sikrer morgendagen. SpareBank 1 SMN sørger for å gi kunden gode opplevelser gjennom våre produkter og tjenester. Vi fortsetter arbeidet med å utvikle stadig bedre løsninger. I 2011 lanserte

Detaljer

Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000

Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000 Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 4001 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Sveinung Hestnes,

Detaljer

Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014

Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014 Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 2 /24 Innhold Konsernsjefens ord 3 Eika Alliansen 4 Eika Gruppen 6 Konsernstruktur

Detaljer

Konjunkturseminar. Lisbet K. Nærø. Konserndirektør/CFO SpareBank 1 SR-Bank. Side 1

Konjunkturseminar. Lisbet K. Nærø. Konserndirektør/CFO SpareBank 1 SR-Bank. Side 1 Side 1 Konjunkturseminar Lisbet K. Nærø Konserndirektør/CFO SpareBank 1 SR-Bank 6. september 2006 Side 2 Agenda Kort om SpareBank 1 SR-Bank Utfordringer i finansnæringen Kommentar til Sparebankforeningens

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

Eierinteresser. Tilknyttede selskap og datterselskap. Årsrapport 2013

Eierinteresser. Tilknyttede selskap og datterselskap. Årsrapport 2013 Eierinteresser Tilknyttede selskap og datterselskap SpareBank 1-alliansen SpareBank 1-alliansen er et bank- og produktsamarbeid der SpareBank 1-bankene i Norge samarbeider gjennom de felleseide selskapene

Detaljer

Årsrapport 2014. Virksomheten 2014

Årsrapport 2014. Virksomheten 2014 Virksomheten 2014 1 av 20 Redegjørelse fra konsernsjefen 2014 ble nok et godt år for SpareBank 1 SMN. Både bankens kjernevirksomhet, bankens datterselskaper og SpareBank 1 Gruppen samt øvrige tilsluttede

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet Årsrapport 97 Innhold Nøkkeltall Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon SpareBank 1 samarbeidet Lokal spesialkompetanse til distriktets næringsliv Styrets

Detaljer

Dette er ikke en foss. Det er framtiden.

Dette er ikke en foss. Det er framtiden. Dette er ikke en foss. Det er framtiden. ÅRSRAPPORT 2013 SPAREBANK 1 SR-BANK Disse guides viser minimums området som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om

Detaljer

Foreløpig regnskap 2010

Foreløpig regnskap 2010 Foreløpig regnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 11. februar 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN 18,5 % 15,8 % 11,9 % Solid resultat i 8,9 % God utvikling

Detaljer

Årsrapport 2011. Virksomheten 2011

Årsrapport 2011. Virksomheten 2011 Virksomheten 2011 1 av 22 Redegjørelse fra konsernsjefen Året 2011 ble nok et godt år for SpareBank 1 SMN. Et konsernresultat før skatt på 1279 millioner kroner, stabil utvikling i bankens kjernevirksomhet

Detaljer

Årsrapport 2010. Virksomheten 2010

Årsrapport 2010. Virksomheten 2010 Virksomheten 2010 1 av 17 Redegjørelse fra konsernsjefen 2010 ble et godt år for SpareBank 1 SMN med overskudd etter skatt som for første gang passerte én milliard kroner. Vi er i det nye året bedre rustet

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Årsrapport 2014. Om banken

Årsrapport 2014. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Bankenes Sikringsfond Høstkonferansen 2013 Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Tobias Lange Corporate Finance Leder Oslo 418 82 942 tl@norne.no

Detaljer