HORDALAND PÅ BØRS PRESENTASJON AV DNB-KONSERNET. Bergen, 22. august 2013 Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HORDALAND PÅ BØRS PRESENTASJON AV DNB-KONSERNET. Bergen, 22. august 2013 Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans"

Transkript

1 HORDALAND PÅ BØRS PRESENTASJON AV DNB-KONSERNET Bergen, 22. august Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

2 DNB i Bergen/Hordaland 1800 medarbeidere Nasjonalt kompetansesenter innenfor fiskeri/havbruk Regionalt kompetansesenter innenfor shipping/offshore og bedriftsmarked Hovedkontor for DNB Livsforsikring Nytt hovedkontor i Solheimsviken 2014

3 DNB en ledende bank innen shipping, offshore og oljeservice Shipping/offshore internasjonal kjernevirksomhet for DNB, eksponering NOK 170 mrd (EAD) Bergenskontoret størst både målt i eksponering og inntjening Meget sterk kundebase og meget høy markedsandel på Vestlandet; Industriell shipping; Kjemikaliefart, spesialisert bulkfart, Shuttletank, LNG Offshore; Rigger, subsea/konstruksjonsskip, seismikkskip, supplyskip, ankerhåndteringsskip,standbyskip Har kapasitet til å betjene og vokse på eksisterende shippingkunder Svært lave nedskrivninger på utlån Bergen/Hordaland en meget viktig del av oljeleverandørindustrien 3

4 DNB en ledende bank for sjømatnæringen Internasjonal kjernevirksomhet for DNB, eksponering ca. 30 mrd kr Sterk kundebase - 7 av verdens 10 største Institusjonalisert kompetanse samlet I Bergen Fordel å være en norsk bank i denne næringen også internasjonalt Bransjens verdidrivere i samsvar med Norges naturlige fortrinn Har vilje og evne til å benytte vår utlånskapasitet - også på fremtidige transaksjoner 4

5 Hordaland har gjort det litt bedre enn snittet Jul-03 Jul-08 Jul-13 Norge Arbeidsledige 1000 personer Kilde: Thomson Datastream//DNB Markets Hordaland (høyre akse) Regionalt nettverk: Produksjonsendring, å.rate Siste 3m og neste 6m. Skala -5 til +5-2 Nov-03 Nov-05 Nov-07 Nov-09 Nov-11 Nov-13 Kilde: Norges Bank/DNB Markets Nasjonalt snitt Sørvest 5

6 NHOs næringsbarometer 2. kvartal og bedriftene er fortsatt optimistiske Kilde: NHO, Økonomisk Overblikk 2/ 6

7 Nest viktigst, etter oljen, fra 2009 Fisk utgjør 18 prosent av tradisjonell eksport 25 De tre største varegruppene Prosent av samlet eksportverdi f or trad.varer Fisk Aluminium Andre ind.mask./utstyr Kilde: Statistisk Sentralbyrå/ DNB Markets 7

8 Oljeprodukter, industrivarer og fisk Hordaland eksporterte for 65 mrd i fjor Hordaland: Eksport Millioner kroner Jun-0 3 Jun-0 7 Jun-1 1 Fisk Brensel Industrivarer Kilde: Statistisk Sentralbyrå/ DNB Markets 8

9 Resultatutvikling per kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt (Millioner kroner) Driftsresultat før nedskrivninger og skatt ekskl. basisswapper (Millioner kroner) kv. 4. kv. 1. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv Resultat for perioden (Millioner kroner) Resultat for perioden ekskl. basisswapper (Millioner kroner) kv. 4. kv. 1. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv

10 Innskuddsdekning og resultat per aksje Innskuddsdekning (Prosent) Resultat per aksje (Kroner) 74,9 65,3 62,3 64,5 60,8 62,5 67,6 62,4 61,8 66,0 2,84 2,17 2,36 1,96 2, juni 30. sept. 31. des. 31. mars 30. juni 3. kv. 4. kv. 1. kv. Innskuddsdekning eksklusive kortsiktige pengemarkedsplasseringer i DNB New York

11 Omfattende nye reguleringer påvirker virksomheten Krav til mer egenkapital i bank og forsikring Krav til stabil finansiering av banker Avsetning for økt levealder i livsforsikring Regler om krisehåndtering og avvikling av banker Nye krav til salg og rådgivning Nye myndighetskrav Omfattende nye reguleringer er hovedårsaken til at kapital blir en dyrere og knappere ressurs Krav til oppsplitting av banker Krav til bankers likviditet Egenkapitalen til banker skal ha bedre kvalitet Bankskatter utredes Regulering av bonus og avlønning 11

12 Ren kjernekapital i DNB For å møte nye krav har DNB økt kjernekapitalen med 56 mrd kroner siden Samtidig er egenkapitalavkastningen halvert + 56 mrd kr DNBs egenkapitalavkastning 22,0% 11,2% 2007 Milliarder kroner

13 Nordiske banker - ren kjernekapitaldekning 13

14 Nordiske bankers Risk Adjusted Capital (RAC)-ratio (I henhold til Standard & Poor s)

15 Nordiske banker - kursutvikling

16 Nordiske banker utvikling i markedsverdi NOK mrd Bank Markedsverdi i NOK mrd: (Markedsverdien på de nordiske bankene er positivt påvirket av styrket SEK og DKK mot NOK) Endring markedsverdi Herav valutakurs Nordea % 5 % -poeng SHB % 5 % -poeng DNB % Swedbank % 5 % -poeng SEB % 5 % -poeng Danske Bank % 6 % -poeng Nordea SHB DNB Swedbank SEB Danske Bank Pris/bok 1) 1,39 1,90 1,25 1,79 1,47 0,80 P/E 2) 12,7 13,9 11,8 18,1 12,1 16,2 1) Pris /bok er beregnet i forhold til balanseført egenkapital per ) P/E er beregnet i forhold til resultat 1. halvår *2 16

17 Norsk medvind løyer Norge: Hovedtall Fastlands-BNP KPI Ledi ghet Kilde: Statistisk sentralbyrå/dnb Markets 17

18 Fremtidsutsikter Lavere veksttakt i norsk økonomi Noe lavere utlånsvekst, spesielt i bedriftsmarkedet Forventer nullvekst i underliggende kostnader, men restruktureringskostnader vil påløpe også i andre halvår Øvrige finansielle mål kommunisert på kapitalmarkedsdagen ligger fast

19