Resultater for DnB NOR-konsernet Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultater for DnB NOR-konsernet Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef"

Transkript

1 Resultater for DnB NOR-konsernet 2007 Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef

2 Resultatfremgang - tross uro i finansmarkedene Sterk inntektsvekst: Volumer Marginer Internasjonal ekspansjon Enkelte negative engangseffekter Verdiendringer på obligasjonsporteføljen Avvikling av ansattefond IT-nedskrivninger i Vital som mer enn oppveies av positive engangseffekter Gevinster ved salg av eiendommer Lav skatt 2

3 2007 Resultat for året Millioner kroner Engangseffekter (i millioner kroner) 2007: MTM-nedskrivning vedrørende økte kredittspreader i obligasjonsporteføljen Kostnader til avvikling av ansattefond og tildeling for Gevinst ved salg av bankbygg Normalisert skatt (23 %) Netto engangsposter = Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Resultat for perioden

4 2007 Nøkkeltall for året Prosent 50,2 50,1 50,6 Mål: Under 46 % i ,8 19,5 22,0 Mål: Minimum 16 % fra ,4 6,7 7,2 Mål: Ca. 6,5 % Egenkapitalavkastning Kostnadsgrad Kjernekapitaldekning 4

5 2007 Resultat per aksje og utbytte Kroner 11,08 8,74 7,59 3,50 4,00 4, Resultat per aksje Utbytte per aksje 5

6 2007 Utvikling i volum 1) Milliarder kroner ) Sum utlån (vekst : 17,2 %) ) Innskudd (vekst : 13,4 %) ) Eksklusive lån til kredittinstitusjoner, nedskrevne utlån og innskudd fra kredittinstitusjoner 2) Herav DnB NORD: 60 milliarder kroner Sum utlån eksklusive DnB NORD: 910 milliarder kroner (15,2 % vekst) 3) Herav DnB NORD NOK 20 milliarder kroner og andre enheter 24 milliarder kroner. Sum innskudd eksklusive DnB NORD: 518 milliarder kroner (12,2 % vekst) 6

7 2007 Utvikling i gjennomsnittlige marginer 1) Prosent 2,15 2,14 2,08 2,04 2,04 2,09 2,18 2,25 Sum utlåns- og innskuddsmargin 1,40 1,35 0,75 0,79 1,25 0,83 1,15 0,89 1,09 0,95 1,08 1,01 1,10 1,08 1,16 1,10 Innskuddsmargin Utlånsmargin 1. kv kv kv kv kv kv kv kv. 07 1) Eksklusive lån til og innskudd fra kredittinstitusjoner samt nedskrevne utlån 7

8 4. kvartal 2007 Resultat for 4. kvartal Millioner kroner Engangseffekter (i millioner kroner): MTM-nedskrivning vedrørende økte kredittspreader i obligasjonsporteføljen Kostnader til avvikling av ansattefond og tildeling for Gevinst ved salg av bankbygg Normalisert skatt (23 %) Netto engangsposter = kv kv kv Driftsresultat før nedskrivninger og skatt 4. kv kv Resultat for perioden 4. kv

9 4. kvartal 2007 Nøkkeltall for 4. kvartal Prosent 50,4 51,9 47,5 Mål: Under 46 % i ,4 21,5 21,5 Mål: Minimum 16 % fra kv kv kv kv kv kv Egenkapitalavkastning Kostnadsgrad 9

10 4. kvartal 2007 Kostnadsgrad Prosent 62,2 59,9 59,6 58,9 61,0 Kostnadsgrad internasjonale enheter 50,4 49,1 49,8 48,6 49,1 47,5 51,3 51,9 50,1 50,2 Kostnadsgrad konsernet Kostnadsgrad norske enheter 1) 4. kv kv kv kv kv ) 1) Eksklusive tildeling til ansatte 10

11 4. kvartal 2007 Norsk og internasjonal virksomhet Norske enheter 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. Beløp i millioner kroner ) ) Sum inntekter Driftskostnader Kostnadsgrad (%) 50,2 50,1 47,5 48,6 49,1 Andel inntekter i forhold til konsernet (%) 84,5 86,0 86,6 89,2 89,7 Årsverk ved utgangen av perioden Internasjonale enheter 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. Beløp i millioner kroner ) ) Sum inntekter Driftskostnader Kostnadsgrad (%) 61,0 58,9 59,6 59,9 62,2 Andel inntekter i forhold til konsernet (%) 15,5 14,0 13,4 10,8 10,3 Årsverk ved utgangen av perioden ) Eksklusive tildeling til ansatte 11

12 4. kvartal 2007 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Millioner kroner % vekst % vekst % nedgang % vekst % vekst Bedriftsmarked og betalingstjenester Personmarked DnB NOR Markets Liv og kapitalforvaltning DnB NORD 4. kv kv

13 4. kvartal 2007 Resultatregnskap 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Sum driftskostnader Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Netto gevinster varige og immaterielle eiendeler Nedskrivninger på utlån og garantier (41) (16) Driftsresultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden

14 4. kvartal 2007 Endring i netto renteinntekter Millioner kroner Fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal kv Utlåns- og innskuddsvolumer Utlåns- og innskuddsmarginer Øvrige renteinntekter 4. kv

15 Utvikling i gjennomsnittlige marginer Bedriftsmarked og betalingstjenester 1) 4. kvartal 2007 Prosent 1,30 1,21 1,18 1,08 1,07 1,04 1,07 1,01 Utlånsmargin 0,57 0,60 0,60 0,68 0,70 0,72 0,76 0,78 Innskuddsmargin 1. kv kv kv kv kv kv kv kv. 07 1) Eksklusive lån til og innskudd fra kredittinstitusjoner samt nedskrevne utlån 15

16 Utvikling i gjennomsnittlige marginer Personmarked 1) 4. kvartal 2007 Prosent 1,46 1,46 1,41 1,40 1,29 1,26 1,16 1,17 Innskuddsmargin 0,90 0,96 1,03 1,07 1,08 1,06 1,10 1,13 Utlånsmargin 1. kv kv kv kv kv kv kv kv. 07 1) Eksklusive nedskrevne utlån 16

17 4. kvartal 2007 Endring i netto andre driftsinntekter Millioner kroner Fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal (658) kv Andre inntekter Netto gevinst på valuta og renteinstrumenter 1) Netto inntekter fra Vital 2) Urealiserte kurstap på obligasjoner 4. kv ) Eksklusive garantier og inntektsreduksjoner som følge av økte kredittmarginer 2) Fratrukket garantert avkastning og tildeling til forsikringstagerne. Etter elimineringer 17

18 Endring i driftskostnader 4. kvartal 4. kvartal Beløp i millioner kroner 2007 Endringer 2006 Sum driftskostnader Norske enheter 590 Herav: Kostnader ved avvikling av ansattes fond 295 Økt tildeling til ansatte 15 Resultatbasert lønn 45 Pensjonskostnader 33 IT-kostnader Vital 152 IT-kostnader, ekskl. Vital 6 Eiendommer 41 Operasjonell leasing 28 Andre driftskostnader (26) Internasjonale enheter 324 Herav: DnB NORD 177 Sverige 97 Andre kvartal

19 4. kvartal 2007 Antall årsverk Antall årsverk ved utgangen av perioden 31. des. 30. sep. 30. juni 31. mars 31. des ) ) i Norge Antall årsverk ved utgangen av perioden i utlandet herav antall årsverk i DnB NORD herav antall årsverk i svenske enheter herav antall årsverk i enheter i øvrige land ) Overtakelse av SalusAnsvar 31. desember 2007 førte til en økning på 218 årsverk 2) Overtakelse av BISE Bank i april 2007 førte til en økning på 863 årsverk 19

20 4. kvartal 2007 Nedskrivninger på utlån og garantier Resultatregnskap 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. Beløp i millioner kroner Nye individuelle nedskrivninger Reduksjoner og innganger Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger på utlån 1) (189) (6) 30 (37) (21) (202) (418) Sum nedskrivninger (41) (16) 220 (258) 1) Endring i metoden for beregning av gruppenedskrivninger medførte en reduksjon i 4. kvartal

21 Netto misligholdte og nedskrevne engasjementer Milliarder kroner 4. kvartal ,8 5,6 1,43% 4,9 4,9 4,8 4,5 4,3 3,8 3,4 3,8 4,1 4,2 0,42% DnB NORD DnB NOR-konsernet ekskl. DnB NORD I prosent av netto utlån 21

22 4. kvartal 2007 Balanser 31. des. 30. sept. 30. juni 31. mars 31. des. Beløp i milliarder kroner Netto utlån til kunder Andre eiendeler Sum eiendeler Innskudd fra kunder Kortsiktig verdipapirgjeld Langsiktig verdipapirgjeld Annen gjeld og avsetninger Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Utlånsvekst 143 milliarder kroner finansiert ved innskuddsvekst 64 milliarder kroner økt verdipapirgjeld 45 milliarder kroner økt egenkapital 10 milliarder kroner øvrige balanseendringer 24 milliarder kroner Gjennomsnittlig innskuddsdekning i kvartalet i % 58,0 59,6 59,6 58,3 56,2 Sum forvaltet kapital

23 4. kvartal 2007 Finansieringskilder - langsiktig verdipapirgjeld og ansvarlige lån Milliarder kroner Obligasjonsgjeld -nye lån Obligasjonsgjeld -forfalt Obligasjoner med fortrinnsrett -nye lån Ansvarlige lån/ fondsobligasjoner -nye lån Ansvarlige lån/ fondsobligasjoner -forfalt Valutakurseffekter Lang verdipapirgjeld Ansvarlige lån 23

24 Regnskap forretningsområder Bedriftsmarked og betalingstjenester 4. kv. 4. kv. Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter - ordinær virksomhet Renter av allokert kapital Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Netto gevinst varige og immaterielle eiendeler 7 (4) Nedskrivninger på utlån og garantier 30 (39) Driftsresultat før skatt Netto utlån til kunder (mrd. kroner) 1) Innskudd fra kunder (mrd. kroner) 1) Kostnadsgrad (%) 34,4 37,1 Innskuddsdekning (%) 67,0 67,2 Kapitalavkastning BIS (%) 18,6 18,4 Sterk volumvekst Samlet rentemargin opp med 4 basispunkter, til tross for sterk konkurranse Økte kostnader som følge av internasjonal vekst 1) Gjennomsnittlig volum, inkludert kredittinstitusjoner 24

25 Regnskap forretningsområder Personmarked 4. kv. 4. kv. Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter - ordinær virksomhet Renter av allokert kapital Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Netto gevinst varige og immaterielle eiendeler 44 9 Nedskrivninger på utlån og garantier 72 (32) Driftsresultat før skatt Mobilbank og SMSløsninger Bank i butikk gir økt tilgjengelighet og frigjør ressurser til rådgivning Sertifisering av rådgivere og nye rådgivningsverktøy Netto utlån til kunder (mrd. kroner) 1) Innskudd fra kunder (mrd. kroner) 1) Kostnadsgrad (%) 56,1 59,5 Innskuddsdekning (%) 50,7 52,2 Kapitalavkastning BIS (%) 26,6 22,1 1) Gjennomsnittlig volum 25

26 Regnskap forretningsområder DnB NOR Markets 4. kv. 4. kv. Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter - ordinær virksomhet Renter av allokert kapital Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Driftsresultat før nedskrivning og skatt Netto gevinst varige og immaterielle eiendeler 0 0 Nedskrivninger på utlån og garantier 0 0 Driftsresultat før skatt Kostnadsgrad (%) 49,8 37,0 Kapitalavkastning BIS (%) 30,3 64,4 Utgang i kredittmarginer reduserte inntektene fra egenhandel med 592 millioner kroner inntektsføres over gjennomsnittlig løpetid på 2,7 år Kundeinntektene økte med 7 prosent 26

27 DnB NOR Markets - Utvikling i inntekter Regnskap forretningsområder 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. Beløp i millioner kroner Valuta og rentederivater Investeringsprodukter Corporate finance Verdipapirtjenester Sum kundeinntekter Inntekter fra egenhandel Sum ordinære inntekter Urealisert tap på obligasjoner m.v. (592) (666) (1 258) Rente av allokert kapital Sum inntekter

28 Liv og Kapitalforvaltning -Vital 4. kv. 4. kv. Beløp i millioner kroner Renteresultat herav eiendomsoppskrivning Risikoresultat (2 075) 46 - herav avsetning for økt levealder (1 792) 0 Administrasjonsresultat (186) (12) Overført til sikkerhetsfond 33 4 Resultat i Vital før tilleggsavsetninger (246) Tilleggsavsetninger Resultat til disponering i Vital (3 246) 280 Midler tilført forsikringskunder (3 710) (51) + Tilbakeføring av goodwillavskrivninger (39) 5 Driftsresultat før skatt Skatt (1 475) (765) Resultat etter skatt Totale eiendeler (mrd. kroner) 1) Kapitalavkastning (%) 2) 75,7 48,7 Regnskap forretningsområder Avkastning i 4. kvartal 2007: Verdijustert 0,9 % Bokført 1,8 % Aksjeeksponering redusert til 24,8 % Administrasjonsresultatet påvirket av engangskostnader knyttet til IT Styrket soliditet gjennom økte tilleggsavsetninger på 3 milliarder kroner European Embedded Value 18,4 milliarder kroner, en økning på 2,2 milliarder etter utdelt utbytte 1) Eiendeler ved utgangen av perioden 2) Beregnet på grunnlag av regnskapsført egenkapital 28

29 Liv og Kapitalforvaltning - DnB NOR Kapitalforvaltning 4. kv. 4. kv. Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter - ordinær virksomhet 10 0 Renter av allokert kapital Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Driftsresultat før skatt Forvaltede midler (mrd. kroner) 1) Forvaltede midler (mrd. kroner) 2) Kostnadsgrad (%) 58,2 55,0 Kapitalavkastning (%) 3) 20,5 25,0 1) Gjennomsnittlig volum i perioden 2) Volum ved utgangen av perioden 3) Beregnet på grunnlag av regnskapsført egenkapital Regnskap forretningsområder Positivt netto salg i personmarkedet internasjonalt Positiv utvikling i markedsandeler i personmarkedet Norge - vellykket kryssalg Positiv utvikling i spareavtaler DnB NOR Miljøinvest og Carlson Asian Small Cap beste fond i

30 Regnskap forretningsområder DnB NORD 4. kv. 4. kv. Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter - ordinær virksomhet Renter av allokert kapital Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Netto gevinst varige og immaterielle eiendeler 2 2 Nedskrivninger på utlån og garantier Driftsresultat før skatt Resultatene fortsatt foran planene Veksten i utlån flater noe ut i Baltikum Investerer for fremtidig vekst og effektivisering Netto utlån til kunder (mrd. kroner) 1) Innskudd fra kunder (mrd. kroner) 1) Kostnadsgrad (%) 71,9 73,6 Innskuddsdekning (%) 36,6 32,1 Kapitalavkastning BIS (%) 8,8 5,7 1) Gjennomsnittlig volum, inkludert kredittinstitusjoner 30

31 DnB NORD - Utvikling i utlån 31. desember ,8 milliarder kroner Regnskap forretningsområder 31. desember ,5 milliarder kroner Øvrige enheter 13 % Øvrige enheter 16 % 9,7 Latvia 34 % Polen 9 % 3,2 5,0 14,4 Latvia 38 % Polen 14 % 8,6 20,4 15,0 21,8 Litauen 40 % Litauen 36 % 31

32 DnB NOR - sterk stilling i en robust økonomi Prosent 5,2 Vekst i BNP 5,8 Global vekst noe ned; norsk vekst fortsatt over trend høye råvarepriser godt bytteforhold for Norge 2,8 2,6 3,6 3,3 4,1 4,1 2,6 2,9 2,0 Myk landing 4,6 4,4 4,3 Svært myk landing 3,6 2,7 Sterk inntektsvekst i husholdningene God soliditet og likviditet i næringslivet Norsk økonomi gir betydelig handlingsrom 1,4 1,

33 Mål om "20 milliarder kroner i 2010" står fast Finansuroen har preget markedet i andre halvår, men fundamentale forhold for DnB NOR fortsatt meget sterke God utvikling i 4. kvartal 2007 og inn i 2008 Egne initiativ for vekst og kostnader i rute; ytterligere kostnadstiltak vil bli lansert 33

34 DnB NOR

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. kvartal Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. kvartal Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør Resultater for DnB NOR-konsernet Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør Gode resultater under krevende forhold Positiv marginutvikling Høye andre driftsinntekter Nedskrivninger på utlån

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2009 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør 1. halvår og 2. kvartal 2009 God drift og styrket inntjening i kjernevirksomheten

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Resultater DnB NOR-konsernet. Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans)

Resultater DnB NOR-konsernet. Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Resultater t DnB NOR-konsernet Fjerde kvartal Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 21,1 Kostnadsgrad i

Detaljer

Rune Bjerke (konsernsjef)

Rune Bjerke (konsernsjef) Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) 3. kvartal 2011 God utvikling i bankens kjerneområder Volumvekst og økte netto renteinntekter Høy volatilitet gir tap i livsforsikring,

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) 12.07. 2. kvartal Styrket kjernekapitaldekning Økte utlånsmarginer og fortsatt volumvekst

Detaljer

God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder. Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt

God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder. Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt 4 1. kvartal 2012 God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt Resultatfremgang i Baltikum Styrket innskuddsdekning og god tilgang g på

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015 Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 04.02.2016 Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 34,1 (28,7) Kostnadsgrad

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Et sterkt 3. kvartal Økning i netto renteinntekter med 9,3 prosent målt på 12-måneders rullerende

Detaljer

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 4 4. RESULTAT FOR DNB-KONSERNET KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 24,7 (21,0) Kostnadsgrad i prosent

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q1 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 7,4 (5,1) Kostnadsgrad

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL 2015 Q3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 22.10. 3. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 8,1 (7,6) Kostnadsgrad

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q1 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 9,3 (7,4) Kostnadsgrad

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal R Bj k k j f Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 3. kvartal God utvikling i rentenetto og andre kundeinntekter Solid fremgang i

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 6,7 (6,1)

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 28,7 (24,7) Kostnadsgrad

Detaljer

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1 1. RESULTAT FOR DNB-KONSERNET KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 5,1 (3,2) Kostnadsgrad

Detaljer

Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans)

Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) 1. halvår og 2. kvartal Resultatfremgang - både andre kvartal og første halvår Styrket lønnsomhet i alle forretningsområder Volumvekst

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans RESULTATER FOR DNB-KONSERNET Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før skatt i milliarder kroner 6,8 (8,7) Kostnadsgrad i prosent 41,8 (37,0) Egenkapitalavkastning

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2016

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2016 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 12.07. 2. kvartal Driftsresultat før skatt i milliarder kroner 5,8 (6,8) Kostnadsgrad

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 3. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 7,6 (6,8) Kostnadsgrad

Detaljer

DnB NOR Resultater 2. kvartal august 2006

DnB NOR Resultater 2. kvartal august 2006 DnB NOR Resultater 2. kvartal 2006 Innhold Resultatoversikter Viktige hendelser i 2. kvartal 2006 Analyse av konsernets resultater Resultater for forretningsområdene Økonomiske rammebetingelser og utsikter

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet. 2. kvartal 2005

Resultater for DnB NOR-konsernet. 2. kvartal 2005 Resultater for DnB NOR-konsernet 2. kvartal 2005 Resultat for 2. kvartal 2005 Resultatet økte med 30 prosent til 2,4 milliarder kroner (1,9) Kostnadene redusert til 52,6 prosent av inntektene (55,7) Egenkapitalavkastningen

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2007

Rapport for 3. kvartal 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Hovedtall Tredje kvartal 2007 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt økte med 9,5 prosent til 3,7 milliarder kroner (3,4) Resultatet økte med 35,3 prosent til 3,7 milliarder

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Rapport for. 4. kvartal 2001

Rapport for. 4. kvartal 2001 Rapport for 4. kvartal 2001 PRESSEMELDING DnB: 4,1 milliarder kroner i overskudd i 2001 DnB oppnådde et overskudd i 2001 på 4 100 millioner kroner, 82 millioner høyere enn året før. Driftsresultat før

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 3. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 3. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter tredje kvartal er 48,5 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv MetaTech)

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 19.788 18.748 38.883 37.862 76.207 Rentekostnader

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 2. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 6.762 6.410 13.277 12.680 25.923 Rentekostnader og lignende kostnader 2.127 2.115 4.175 4.375 8.429 Netto rente-

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

DnB-konsernet. Tre første kvartaler 2001

DnB-konsernet. Tre første kvartaler 2001 DnB-konsernet Tre første kvartaler 2001 1 Et spesielt kvartal God utvikling i driften Rentenetto øker Stabile kostnader God porteføljekvalitet Solid resultatutvikling i DnB Markets Men tredje kvartal ble

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,6 mill. mot 19,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.09.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.9.2013 Hovedpunkter resultat 3. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 70,7 mill. kr (58,4 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer