Resultater for DnB-konsernet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultater for DnB-konsernet"

Transkript

1 Resultater for DnB-konsernet Foreløpige og ureviderte tall for 7. august

2 Resultatene for 1. halvår Driftsresultat før tap og skatt: millioner kroner (2 751) God kostnadskontroll Lave tap kvalitet fremfor vekst med høy risiko Sterk kapitaldekning: 8,1 prosent kjernekapital Samlet forvaltet kapital: 717 milliarder kroner Resultat per aksje før goodwillavskr.: 1,81 kroner (3,73) Egenkapitalavkastning: 9,9 prosent (22,5) 7. august 2

3 Skandia Asset Management oppkjøpet fullført integrasjonen godt i gang Fusjonen med Storebrand skrinlagt Storebrand-investeringen nedskrevet med 281 millioner kroner etter kursfallet på aksjemarkedene i juli Synergimålet for Postbanken-fusjonen er nådd ett år før tiden Euromoney kåret DnB til "Best Bank in Norway" og DnB Markets til "Best Equities House in Norway" Moody's oppgraderte Den norske Bank til Aa3 7. august 3

4 Solid bankdrift Bedriftskunder Betydelig forbedring i driftsresultat Lave tap Tilfredsstillende egenkapitalavkastning Personkunder Forbedret driftsresultat Lave tap Tilfredsstillende egenkapitalavkastning DnB Markets Reduksjon i driftsresultat som skyldes svakere inntekter relatert til aksjemarkedet God egenkapitalavkastning 7. august 4

5 vanskelig aksjemarked Vital Markedsandeler og årlige premieinntekter øker Driftsresultatet er redusert på grunn av svak finansavkastning Tilfredstillende soliditet Ikke tilfredsstillende egenkapitalavkastning DnB Asset Management SAM integrert fra 1. juni Et mindre driftsunderskudd, før integrasjonseffekter Ikke tilfredsstillende egenkapitalavkastning 7. august 5

6 Hovedtall 1. halvår 1. halvår 2001 Driftsresultat før tap og skatt (millioner kroner) Driftsresultat før skatt (millioner kroner) 1) Resultat for perioden (millioner kroner) Resultat per aksje (kroner) 1,71 3,64 Resultat per aksje ekskl. goodwill (kroner) 1,81 3,73 Egenkapitalavkastning (%) 9,9 22,5 Samlet forvaltet kapital ved utgangen av perioden (milliarder kroner) ) Kjernekapitaldekning ved utgangen av perioden, inkl. 50% av resultatet (%) 8,1 8,6 1) Nedskrivning på Storebrand og andre aksjer utgjorde 416 millioner kroner. 2) Egenkapitalavkastning 12 prosent ved 7 prosent kjernekapitaldekning. 7. august 6

7 Resultatregnskap 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto andre ord. driftsinntekter Ordinære driftskostnader Ordinært driftsresultat Salgsgevinster varige driftsmidler Andre kostnader 1) (2) Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilb.f.) på utlån m.v. 87 (127) (101) (39) (195) Netto gevinst/(tap) på langsiktige investeringer i verdipapirer (282) (1) (1) (351) 7 (283) 21 Driftsresultat Skattekostnad (162) Resultat for perioden ) Restrukturering, avsetning til ansattes fond, samt tap på driftsmidler 7. august 7

8 Resultatregnskap 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto andre ord. driftsinntekter Ordinære driftskostnader Ordinært driftsresultat Salgsgevinster varige driftsmidler Andre kostnader 1) (2) Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilb.f.) på utlån m.v. 87 (127) (101) (39) (195) Netto gevinst/(tap) på langsiktige investeringer i verdipapirer (282) (1) (1) (351) 7 (283) 21 Driftsresultat Skattekostnad (162) Resultat for perioden ) Restrukturering, avsetning til ansattes fond, samt tap på driftsmidler 7. august 8

9 Endring i netto renteinntekter 2. kv. 2. kv. Beløp i millioner kroner Endringer 2001 Netto renteinntekter Herav: Utlåns- og innskuddsvolum 99 Utlåns- og innskuddsmarginer (91) Egenkapital og hybridkapital (28) Kjøp av Skandia Asset Management (12) Inntektsføring av tidligere reserverte renter 148 Inntekter fra interbankaktiviteter 37 Andre netto renteeffekter august 9

10 Utvikling i gjennomsnittlige marginer Prosent 6,71 7,00 7,03 7,24 7,24 6,89 6,51 6,83 Kortsiktig avregningsrente 5,90 1,51 1,76 1,51 1,31 2,76 2,79 2,71 2,62 2,63 2,68 2,56 2,48 2,53 1,45 1,46 1,40 1,42 1,26 Sum marginer Utlånsmargin 1) 1,25 1,03 1,21 1,31 1,17 1,22 1,16 1,06 1,26 Innskuddsmargin 2. kv kv. 4. kv. 1. kv kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv kv. 1) Samlet gjennomsnittlig renteinntekt for innskudd som plasseres i utlån 7. august 10

11 Utvikling i utlån og innskudd Milliarder kroner Utlån Innskudd juni sept des mars juni sept des mars 30. juni 7. august 11

12 Resultatregnskap 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto andre ord. driftsinntekter Ordinære driftskostnader Ordinært driftsresultat Salgsgevinster varige driftsmidler Andre kostnader 1) (2) Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilb.f.) på utlån m.v. 87 (127) (101) (39) (195) Netto gevinst/(tap) på langsiktige investeringer i verdipapirer (282) (1) (1) (351) 7 (283) 21 Driftsresultat Skattekostnad (162) Resultat for perioden ) Restrukturering, avsetning til ansattes fond, samt tap på driftsmidler 7. august 12

13 Netto andre driftsinntekter 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner Utbytte Andel resultat fra Vital (119) (254) 100 (42) 188 Netto provisjonsinntekter Netto gevinster på valuta og finansielle instrumenter Diverse driftsinntekter Netto andre ord. driftsinntekter Gev. på anleggsmidler Netto andre driftsinntekter I prosent av samlede inntekter 28,0 35,9 39,6 32,4 42,6 32,0 43,5 Merverdi aksjer ved utgangen av perioden august 13

14 Endring i netto andre driftsinntekter 2. kv. 2. kv. Beløp i millioner kroner Endringer 2001 Netto andre driftsinntekter 834 (623) Herav: Reduserte inntekter vedr. aksjemarkedet: Reduserte inntekter fra Vital (220) Reduserte inntekter fra andre korts. invest. i aksjer (152) Reduserte inntekter annenhåndsomsetning av aksjer (7) (572) Økte inntekter fondsforvaltning 1) 23 Gevinst ved salg av aksjer i Moelven i 2001 (216) Netto gevinster på andre finansielle instrumenter 2) (31) Økte inntekter fra betalingsformidling 18 Andre inntektsposter (38) 1) Kjøp av Skandia Asset Management ga en økning i andre driftsinntekter i juni med 38 millioner kroner. 2) Inntektene må vurderes sammen med renteinntektene fra interbank aktiviteter. Samlet var inntektene fra finansielle instrumenter 5 millioner kroner høyere i enn i august 14

15 Resultatregnskap 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto andre ord. driftsinntekter Ordinære driftskostnader Ordinært driftsresultat Salgsgevinster varige driftsmidler Andre kostnader 1) (2) Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilb.f.) på utlån m.v. 87 (127) (101) (39) (195) Netto gevinst/(tap) på langsiktige investeringer i verdipapirer (282) (1) (1) (351) 7 (283) 21 Driftsresultat Skattekostnad (162) Resultat for perioden ) Restrukturering, avsetning til ansattes fond, samt tap på driftsmidler 7. august 15

16 Kostnadsgrad før goodwill-avskr., men inklusive MVA Prosent 1998 : 72,3 85, : 62,9 68,8 63,9 62,8 64,5 60,4 62, : 60,1 56,1 61,4 60,4 59, : 59,8 58,1 66,6 56,3 63,7 66,1 3. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 2. kv. Ordinære driftskostnader i prosent av ordinære driftsinntekter 7. august 16

17 Endring i ordinære driftskostnader fra 2001 til 2. kv. 2. kv. Beløp i millioner kroner Endringer 2001 Sum ordinære driftskostnader (3) Herav: MVA på tjenester 62 Lønnsoppgjør og pensjoner 41 Kostnader vedr. Skandia Asset Management 37 - Driftskostnader 25 - Goodwillavskrivninger 12 Integrasjonseffekter (39) e-aktiviteter og IT (66) (172) Markedsføring og diverse effektiviseringer (67) Økt aktivitet august 17

18 Resultatregnskap 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto andre ord. driftsinntekter Ordinære driftskostnader Ordinært driftsresultat Salgsgevinster varige driftsmidler Andre kostnader 1) (2) Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilb.f.) på utlån m.v. 87 (127) (101) (39) (195) Netto gevinst/(tap) på langsiktige investeringer i verdipapirer (282) (1) (1) (351) 7 (283) 21 Driftsresultat Skattekostnad (162) Resultat for perioden ) Restrukturering, avsetning til ansattes fond, samt tap på driftsmidler 7. august 18

19 Netto tap/(tilbakeføring av tap) på utlån og garantier 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner Personkunder 47 (6) Bedriftskunder 40 (121) (125) (81) (240) DnB-konsernet 87 (127) (101) (39) (195) 7. august 19

20 Problemengasjementer i prosent av utlån Millioner kroner Netto problemengasjementer, millioner kroner I prosent av netto utlån 2,6 2,4 2, , ,5 1,3 1, ,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 1.kv kv. 3. kv. 4. kv. 1.kv kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv kv. 7. august 20

21 Midler til forvaltning 1) Milliarder kroner Fondsforvaltning Vital DnB des des des des des des juni 2) 2) 1) Totalen er fratrukket mellomværende poster 2) Postbanken ble overtatt 1. oktober 1999 og Skandia Asset Management 1. juni 7. august 21

22 Balanser 30. juni 31. mars 31. des. 30. sept. 30. juni Beløp i milliarder kroner Kontanter m.v. og plasseringer i kredittinstitusjoner 34,1 41,3 19,7 25,9 33,3 Netto utlån til og fordringer på kunder 277,9 277,2 275,2 271,1 270,5 Sertifikater, obligasjoner, m.v. 34,6 35,6 38,8 45,5 44,2 Aksjer og andre eierinteresser 7,1 7,6 7,3 7,1 7,8 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 5,9 3,3 3,4 3,7 4,0 Andre eiendeler 17,9 13,7 13,8 15,1 19,6 Sum eiendeler 377,6 378,7 358,2 368,4 379,5 Gjeld til kredittinstitusjoner 40,2 58,7 34,9 47,7 50,1 Innskudd fra kunder 199,7 190,2 191,6 183,1 185,1 Verdipapirgjeld 72,1 72,2 75,9 78,1 80,6 Øvrig gjeld og avsetninger 28,8 19,3 18,2 21,0 24,8 Ansvarlig kapital 36,8 38,3 37,7 38,5 38,7 Sum gjeld og egenkapital 377,6 378,7 358,2 368,4 379,5 Gjennomsnittlig forvaltningskapital hittil i året 376,0 378,1 367,4 365,7 363,3 Innskuddsdekning i prosent 71,8 68,6 69,6 67,6 68,5 7. august 22

23 Virksomhetsområder Driftsresultat før tap og skatt Millioner kroner halvår halvår (7) Bedriftskundeområdet Personkundeområdet DnB Markets Livsforsikring - Vital DnB Asset Management (16) 7. august 23

24 Driftsresultat før tap og skatt per virksomhetsområde Driftsresultat før tap og skatt Justert for engangseffekter 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner ) 2) 2001 Bedriftskundeområdet 1) 2) 3) 4) 5) Personkundeområdet 4) DnB Markets Livsforsikring - Vital DnB Asset Management 2) (16) (7) 4 (7) Annet 2) 5) (481) (122) (453) (239) DnB-konsernet ) 4) 5) 1) Justert for inntektsføring av tidligere reserverte renter. 2) Justert for omstillingskostnader. 3) Justert for virkningen av mottatt forsikringsoppgjør. 4) Justert for virkningen av salget av Postbankens Betalingssentral. 5) Justert for virkningen av salget av Moelven. 7. august 24

25 Bedriftskundeområdet 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner 1) 2) ) Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilbakeføringer) (81) (238) Driftsresultat før skatt Netto utlån til kunder (mrd. kroner) Innskudd fra kunder (mrd. kroner) Kostnadsgrad ekskl. goodwill (%) Innskuddsdekning (%) Egenkapitalavkastning (%) 17,6 19,0 Driftsresultat før tap og skatt økt med 7,9 prosent Fortsatt lave tap Tilfredsstillende egenkapitalavkastning 1) Justert for inntektsføring av tidligere reserverte renter. 2) Justert for omstillingskostnader 3) Justert for virkningen av salgene av Postbankens Betalingssentral og Moelven, og mottatt forsikringsoppgjør. 7. august 25

26 Bedriftskundeområdet Utvikling i kredittkvalitet Milliarder kroner Inndeling i henhold til DnBs risikoklassifisering, hvor 1 er vurdert som lavest risiko og 10 som høyest risiko 7. august 26

27 DnB Markets 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner 2001 Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilbakeføringer) 0 (25) Driftsresultat før skatt Kostnadsgrad ekskl. goodwill (%) Egenkapitalavkastning (%) 52,1 57,3 Godt resultat under krevende markedsforhold Fall i aksjerelaterte inntekter delvis oppveiet av valuta- og renteinntekter, samt investeringsprodukter God egenkapitalavkastning 7. august 27

28 DnB Markets Inntekter fordelt på handledager i august Mer Antall dager Tusen kroner

29 Livsforsikring - Vital 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner 2001 Resultat etter fordeling (1 335) 276 Dekket av tilleggsavsetninger Resultat av annen virksomhet (23) (9) Skatt (63) 32 Resultat til eier i Vital Forsikring Resultat i Vital Link etter skatt (8) 4 Resultat fra Vital Avskrivning goodwill Vital Forsikring Resultat fra Vital i konsernregnskapet (42) Avskrivning goodwill Justering for kapitalallokering, etc Skatt (66) 33 Driftsresultat før skatt for forretningsområdet Forsikringstakerfond ved utgangen av perioden Økte markedsandeler Vanskelige finansmarkeder ga lav finansavkastning Ikke tilfredsstillende egenkapitalavkastning God soliditet og bufferkapital 7. august 29

30 Vital Forsikring - balansesammensetning 19,5 % (18,9 %) 6,2 % (7,3 %) 19,0 % (23,6 %) -herav utenlandsk andel 64,3% (61,2%) Aksjer Omløpsobligasjoner Pengemarked Eiendom Anleggsobligasjoner Annet 11,0 % (10,7 %) 14,9 % (12,6 %) 29,4 % (26,9 %) -herav utenlandsk andel 60,1% (64,0%) (sammenlignbare tall per 31. des i parentes) 7. august 30

31 Utvikling i markedsandel forvaltede kundemidler Vital Forsikring og Vital Link Prosent 19,4 18,9 18,3 17,9 31. des des des mars 1) Tall ikke tilgjengelig for 1) 7. august 31

32 DnB Asset Management 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner 1) 2001 Sum inntekter Driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt 4 (7) Forvaltede midler (milliarder kroner) Netto kapitaltilførsel (%) 3) 4,6 1,6 Netto driftsmargin (%) 3) (0,02) (0,01) Kostnadsgrad (%) 1) 3) 106,7 102,9 Egenkapitalavkastning (%) 3) (3,8) (2,5) 2) I "gamle" DnB: Netto tilgang på 4,5 milliarder kroner Inntektsreduksjon relativt lav Driftskostnader redusert Integrasjonsplan klar: Årlige kostnadssynergier på 50 millioner kroner fra ) Eksklusive restruktureringskostnader 2) Volum ved utgangen av perioden. 3) Eksklusive Skandia Asset Management 7. august 32

33 DnB Asset Management Positiv netto kapitaltilførsel 1) 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner 1) 2001 Personmarkedsfond Institusjonelle fond Vital Annen diskresjonær forvaltning Total ) Eksklusive Skandia Asset Management 7. august 33

34 Personkundeområdet 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner ) Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt Netto tap Driftsresultat før skatt Netto utlån til kunder (NOK mrd.) Innskudd fra kunder (NOK mrd.) Kostnadsgrad ekskl. goodwill (%) Innskuddsdekning (%) Egenkapitalavkastning (%) 17,8 12,6 Sterk økning i driftsresultat Små tapsavsetninger Tilfredsstillende egenkapitalavkastning Kostnadsgraden i PKO inklusive SMB-segmentet var 76 prosent i første halvår 1) Justert for virkningen av salg av Postbankens Betalingssentral. 7. august 34

35 Petter Jansen Konserndirektør for Personkundeområdet (PKO) 7. august 35

36 Utvikling siste 6 kvartaler (PKO) 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder Kostnadsgrad ekskl. goodwill (%) Innskuddsdekning Egenkapitalavkastning 19,3 16,3 19,2 17,7 16,6 8,4 7. august 36

37 Resultatforbedrende tiltak (PKO) Stram kostnadsstyring og blant annet satsing på direkte markedsføring gir flate kostnader Hittil har kunder i Postbanken valgt elektronisk kundedialog reduserer portokostnader Omstilling reduksjon med cirka 130 årsverk i Reduserte IT-kostnader som følge av utkontraktering Effektivisering av ekspedisjon andel transaksjoner i "bank i butikk" utgjør 35% av skrankeekspedisjoner Salg av garanterte produkter og lån skaper nye inntekter 7. august 37

38 Solid vekst i aktiv kapital* (PKO) * utlån, innskudd, fond, forsikring, indekserte produkter Mrd kr 300,0 250,0 200,0 150,0 Sum Postbanken Sum DnB inkl DnB Kort 100,0 50,0 - des 98 des 99 des 00 des 01 jun august 38

39 Nye spareprodukter har vært en suksess (PKO) Millioner kroner PB (BMA*) DnB (AiO**) halvår 01 2.halvår 01 1.halvår 02 * BMA, banksparing med aksjeavkastning ** AiO, aksjeindeksobligasjoner 7. august 39

40 Postbanken og DnB størst på nettbank - og øker avstanden til konkurrentene (PKO) Vekst i 1. halvår (10.000) DnB / Postbanken Gjensidige NOR inkl Parat 24 Nordea Skandiabanken (20.000) Kilde: Cicero Informasjon AS 7. august 40

41 Andelen salgsgodtgjørelse av de totale kostnadene til Posten (PKO) Millioner kroner halvår halvår halvår Salgsgodtgjørelse Transaksjonsgodtgjørelse (ekskl IT og funding) 7. august 41

42 DnB: På kundemåling scorer service og kundebehandling høyest (PKO) Generelt, bankkontoret Service, bankkontoret DnB Direkte DnBs nettbank mens det er oppfattet pris som trekker den totale tilfredshet ned Kilde: Norsk Gallup 7. august 42

43 Postbanken: På kundemåling scorer nettbanken og banktilbudet på Posten høyest (PKO) Postbankens nettbank Banktilbudet på postkontoret Postbankens personservice mens det er oppfattet pris som trekker den totale tilfredshet ned Kilde: Norsk Gallup 7. august 43

44 Markedsnyheter høsten (PKO) DnB SAGA Sølv nytt rådgivningsbasert program Utvidet tilbud av garanterte produkter - garantert minimumsavkastning i bindingstiden (eksempel DnB SAGA Verdi) Fjerner årspris på intro-program for ungdom Postbanken Produktkonseptene Leve Låne Spare, enklere bankhverdag for Postbankenkunder Fjerner årspris på nettbank for ungdom 7. august 44

45 DnB skaper aksjonærverdier Egenkapitalavkastning for 1. kvartal Totalavkastning til aksjonær i perioden 1. jan jul. 02 Nordea 9,2-6,3 SEB 12,4 2,8 Danske 13,0 15,2 Swedb. 13,5-6,9 DnB 13,8 15,4 Gj. NOR 15,1 23,4 SHB 15,3 2,9 Kilde: McKinsey, Datastream, selskapsrapporter 7. august 45

46 Langsiktig utvikling i aksjemarkedet august S&P 500 logaritmisk skala desember 1964 til 23. juli OPEC I - 47,0% over 91 uker "Krakket" i ,3% over 9 uker - 47,8% over 121 uker Kilde: Datastream

47 Moody's om DnB: "A consistent and prudent strategy" 2. juli 7. august

DnB-konsernet. Tre første kvartaler 2001

DnB-konsernet. Tre første kvartaler 2001 DnB-konsernet Tre første kvartaler 2001 1 Et spesielt kvartal God utvikling i driften Rentenetto øker Stabile kostnader God porteføljekvalitet Solid resultatutvikling i DnB Markets Men tredje kvartal ble

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Rapport for. 4. kvartal 2001

Rapport for. 4. kvartal 2001 Rapport for 4. kvartal 2001 PRESSEMELDING DnB: 4,1 milliarder kroner i overskudd i 2001 DnB oppnådde et overskudd i 2001 på 4 100 millioner kroner, 82 millioner høyere enn året før. Driftsresultat før

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL 2015 Q3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 22.10. 3. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 8,1 (7,6) Kostnadsgrad

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 28,7 (24,7) Kostnadsgrad

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q1 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 9,3 (7,4) Kostnadsgrad

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015 Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 04.02.2016 Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 34,1 (28,7) Kostnadsgrad

Detaljer

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1 1. RESULTAT FOR DNB-KONSERNET KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 5,1 (3,2) Kostnadsgrad

Detaljer

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 4 4. RESULTAT FOR DNB-KONSERNET KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 24,7 (21,0) Kostnadsgrad i prosent

Detaljer

Resultater for DnB-konsernet

Resultater for DnB-konsernet Resultater for DnB-konsernet Foreløpige og ureviderte tall for 3. mai Tilfredsstillende resultat under rådende markedsforhold Driftsresultat før skatt 1 207 millioner kroner Svake internasjonale finansmarkeder

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q1 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 7,4 (5,1) Kostnadsgrad

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef

Resultater for DnB NOR-konsernet Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef Resultater for DnB NOR-konsernet 2007 Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef 2007 2007 Resultatfremgang - tross uro i finansmarkedene Sterk inntektsvekst: Volumer Marginer Internasjonal

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 6,7 (6,1)

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Et sterkt 3. kvartal Økning i netto renteinntekter med 9,3 prosent målt på 12-måneders rullerende

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans RESULTATER FOR DNB-KONSERNET Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før skatt i milliarder kroner 6,8 (8,7) Kostnadsgrad i prosent 41,8 (37,0) Egenkapitalavkastning

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 3. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 7,6 (6,8) Kostnadsgrad

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2016

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2016 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 12.07. 2. kvartal Driftsresultat før skatt i milliarder kroner 5,8 (6,8) Kostnadsgrad

Detaljer

God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder. Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt

God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder. Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt 4 1. kvartal 2012 God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt Resultatfremgang i Baltikum Styrket innskuddsdekning og god tilgang g på

Detaljer

Rune Bjerke (konsernsjef)

Rune Bjerke (konsernsjef) Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) 3. kvartal 2011 God utvikling i bankens kjerneområder Volumvekst og økte netto renteinntekter Høy volatilitet gir tap i livsforsikring,

Detaljer

Resultater DnB NOR-konsernet. Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans)

Resultater DnB NOR-konsernet. Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Resultater t DnB NOR-konsernet Fjerde kvartal Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 21,1 Kostnadsgrad i

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. kvartal Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. kvartal Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør Resultater for DnB NOR-konsernet Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør Gode resultater under krevende forhold Positiv marginutvikling Høye andre driftsinntekter Nedskrivninger på utlån

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2009 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør 1. halvår og 2. kvartal 2009 God drift og styrket inntjening i kjernevirksomheten

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal R Bj k k j f Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 3. kvartal God utvikling i rentenetto og andre kundeinntekter Solid fremgang i

Detaljer

Presentasjoner i tilknytning til 2. kvartalsresultater. 13. august 2003

Presentasjoner i tilknytning til 2. kvartalsresultater. 13. august 2003 Presentasjoner i tilknytning til 2. kvartalsresultater 13. august 2003 Agenda Olav Hytta DnB NOR: status for fusjonen Svein Aaser / Tom Grøndahl DnB 2. kvartal 2003 Geir Bergvoll Gjensidige NOR 2. kvartal

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans)

Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) 1. halvår og 2. kvartal Resultatfremgang - både andre kvartal og første halvår Styrket lønnsomhet i alle forretningsområder Volumvekst

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) 12.07. 2. kvartal Styrket kjernekapitaldekning Økte utlånsmarginer og fortsatt volumvekst

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig -

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig - Halvårsrapport 2005 Ringerikes Sparebank 30. juni 2005 - Lokal og personlig - Første halvår 2005 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 2. kvartal et driftsresultat før skatt på 47,5 mill.

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

H A LVÅ R S R A P P O R T

H A LVÅ R S R A P P O R T H A LVÅ R S R A P P O R T 2 0 0 4 Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har per 30. juni et resultat av ordinær drift før skatt på 240 millioner kroner sammenlignet med 208 millioner kroner

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv MetaTech)

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 2. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 30.06.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 129,7 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 154,1 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. september 2001

Kvartalsrapport per 30. september 2001 3. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 30.09.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 19,8 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 218,6 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde i 2. kvartal 2012 et resultat før skatt på 14,9 MNOK

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Oslo, 21. januar 1999 PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Finansbanken ASA konsern oppnådde for 1998 et resultat før tap på kr. 242,9 mill. (kr. 147,4 i 1997). Netto spesifiserte tap på utlån beløp seg

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg. 1.KVARTAL 2008 1.kvartal 2008 Bank. Forsikring. Og deg. Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 31.03.08. I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2008 31.03.2007 2007 31.03.2008 31.03.2007 2007

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

DRIFTSKOSTNADER Lønn og administrasjonskostnader er som ventet på nivå med fjoråret med 15,5 mill kroner.

DRIFTSKOSTNADER Lønn og administrasjonskostnader er som ventet på nivå med fjoråret med 15,5 mill kroner. GODT RESULTAT Sparebanken Grenland presenterer et godt resultat for 1. kvartal 2007. Moderat kostnadsnivå og lave tap gir positive utslag. På den annen side er det et fortsatt press på rentenettoen. Bankens

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

REGNSKAP - 1. KVARTAL STABIL INNTJENING

REGNSKAP - 1. KVARTAL STABIL INNTJENING Pressemelding 30. mai 1997 REGNSKAP - 1. KVARTAL 1997 -STABIL INNTJENING I årets første kvartal oppnådde BNbank et driftsresultat etter tap på utlån på 40 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen i perioden

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2011

Rapport for 2. kvartal 2011 Rapport for 2. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnåde et resultat før skatt på 8,4 MNOK for 2. kvartal 2011. tilsvarende en forbedring

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING Trondheim 31. oktober 1996 REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for perioden 1. januar - 30.september 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Sentrale

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde i 1. kvartal 2012 et resultat før skatt på 9,5 MNOK som

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer