BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014"

Transkript

1 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014

2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A ( ) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken ASA BNbank fusjonerer med Glitnir og blir til Glitnir Bank ASA. Bytter navn til BN Bank og kan nå overføre lån til SpareBank 1 Næringskreditt Aksjen noteres på Oslo Børs Islandsbanki (Glitnir) kjøper samtlige aksjer I BNbank og stryker selskapet fra Børs I desember 2008 kjøpes selskapet av et konsoritum av SB1-banker. Navnet omdannes så til Bnbank ASA BN Bank har 52 års historie, hvorav fem år i Alliansen Kjent som solid og velfungerende, og som opptrer forutsigbart og strukturert Banken har hovedkontor i Trondheim og en avdeling for næringseiendom i Oslo BN Bank hadde 111 årsverk i 2013, og betjener kunder over hele landet via nettbank og telefon 2

3 BN Banks plass i SpareBank 1 Eierandel: Sparebank1 Markets SpareBank 1 Oslo Akershus SB1-gruppen 24% 24% 24% 15% 12% 4,8% 4,8% 4,8% 15,2% 40,5% 29,9% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 12% 10% SMN SR-Bank Nord Norge Samspar Hedmark LO Eierandel BN Bank 33% 23,5% 23,5% 20% 0% 0% BN Bank ASA EiendomsMegler1 SpareBank 1 Gruppen AS BNkreditt SpareBank 1 medlemskort (100%) SpareBank 1 Livsforsikring (100%) ODIN Forvaltning (100%) SpareBank 1 Gruppen Finans (100%) SpareBank 1 Skadeforsikring (100%) SpareBank 1 Boligkreditt SpareBank 1 Næringskreditt Dynamisk eierfordeling direkte eid av bankene Conecto (100%) 3

4 BN Bank 2013: Posi=v utvikling i underliggende dria, men tap tynger resultatet Inntekter, eksklusive Glitnir- forlik på 117 millioner kroner, opp fra 517 millioner =l 693 millioner +34 % Kostnader eksklusive engangseffekter redusert med 36 millioner kroner 14 % DriAsresultat før tap, eksklusive engangseffekter, opp 219 millioner kroner + 92 % Tap på 129 millioner kroner trekker resultatet ned. Tap er i all hovedsak knyuet =l to svært spesielle enkeltengasjement på BM og Garan=porteføljen. Øvrige individuelle tap på linje med forventet tap Resultat euer skau opp 66 millioner kroner + 35 % ROE på 7,3 % 4

5 BN Bank ASA BN Bank Adm. Direktør Gunnar Hovland BNkreditt Direktør Risikostyring Rune Rasmussen Direktør Personmarked Eli Ystad Direktør Bedriftsmarked/ Viseadm direktør Svend Lund Direktør Økonomi og Finans/ CFO Trond Søraas 5

6 Posi=v resultatutvikling Positiv resultatutvikling Økte marginer Hovedpunkter 2013 Reduserte driftskostnader Tap tynger resultatet Egenkapitalavkastningen etter skatt på 7,3% Egenkapitalavkastningen etter skatt på kjernevirksomheten er 7,9% Utlånsvekst som prognostisert: 11 % PM / Nullvekst BM Sterk finansiering og god soliditet 6

7 FINANSIELL UTVIKLING 7

8 Nøkkeltall

9 Fokus på effek=v dria og kostnadsbesparelser bidro =l K/I på 31 prosent i

10 Inntjening per forretningsområde 10

11 Betydelig økning i inntekter gjennom

12 Utlånsmarginene er forbedret i 2013 Definisjon: Utlånsmargin i kvartalet er sniu utlånsrente fratrukket sniu 3MND NIBOR 12

13 Nega=v utvikling i samlet innskuddsmargin gjennom 2013 Definisjon: Innskuddsmargin i kvartalet er sniu 3 MND NIBOR fratrukket sniu innskuddsrente 13

14 Høye tap på utlån i BM og garan=porteføljen 14

15 252 mill. kroner i resultat euer skau i 2013 Mkr NeUo rente og krediuprovisjonsinntekter Andre driasinntekter eks verdiendringer Verdiendringer, gevinst/tap Forlik Sum inntekter Andre driaskostnader Salg Munkegata Nedskriving immaterielle eiendeler Andre driaskostnader DriAsresultat før tap på utlån Tap på utlån DriAsresultat emer tap på utlån SkaUekostnad Resultat gjenværende virksomhet Resultat avsluuet virksomhet Resultat inkl avslumet virksomhet Resultat Ålesundport. emer skam

16 Balanse Millioner kroner Q4-13 Q3-13 Q2-13 Q1-13 Q4-12 Q3-12 EIENDELER Utlån Kortsik=g plassering i verdipapirer Øvrige eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Gjeld =l kredidns=tusjoner Gjeld s=aet ved utstedelse av verdipapir Innskudd fra og gjeld =l kunder Øvrig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Q4-13 Q3-13 Q2-13 Q1-13 Q4-12 Q3-12 Utlån forvaltet portefølje (Mill. kr) Innskuddsdekning konsern (%)

17 Utlånsutvikling som forutsau; 11% vekst PM og nullvekst BM 17

18 Innskudd redusert som følge av nedgang i høyt prisede innskudd 18

19 Stabil innskuddsdekning også i

20 Styrket soliditet - styrer mot 13,0 % i ren kjernekapital i Q Tall i % Mål Q Ren kjernekapital 13,0 11,1 10,3 9,4 9,4 Kjernekapitaldekning 14,5 13,0 12,1 11,0 10,8 Kapitaldekning 16,5 15,4 15,1 13,7 13,9 20

21 Risikoutvikling i utlånsporteføljene Utlånsveksten har vært innenfor lave risikoklasser 21

22 Tap Mill kr Indivduelle Gruppe Totalt BM PM Garantiporteføljen Tap på utlån

23 Utvikling i misligholdte og tapsutsaue engasjementer Definisjon: Mislighold er ihht kapitalforskriaen 10-1 som inkluderer både betalingsmislighold over 90 dager og tapsutsaue engasjementer 23

24 FUNDING 24

25 SpareBank 1 Bolig- og SpareBank 1 NæringskrediU er vik=ge finansierings- kilder for banken 25

26 Endring i avregningsrenten i SpareBank 1 NæringskrediU fra og med 2014 For lån overført =l SpareBank 1 NæringskrediU AS (SB1NK) mouar BN Bank ASA provisjon som beregnes som utlånsrente fratrukket kostnader i SB1NK Fra og med 2014 har eierne besluuet at kostnadene også skal inkludere et påslag for den kapital eierne har skuu inn i SpareBank 1 NæringskrediU for de utlån BN Bank har overført Avkastningskravet er sau =l 8 % euer skau Innebærer en reduksjon av den provisjonen BN Bank mouar på om lag millioner kroner i

27 Emisjoner vs. forfall verdipapirgjeld 27

28 Forfallstruktur verdipapirgjeld pr

29 God likviditetsportefølje og posi=vt neuo refinansieringsbehov Positivt netto refinansieringsbehov til mars

30 GARANTIPORTEFØLJEN 30

31 BN Bank garanterer for 250 mkr av den gjenværende Garan=porteføljen på 417 mkr Det er avsatt 133 millioner kroner på den finansielle garantien knyttet til Garantiportefølje 31

BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2013

BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2013 BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2013 Administrerende direktør Årets høydepunkter Innhold BN Bank - en enkel, effektiv og forutsigbar spesialist... 3 Oppsummering 2013... 4 Nøkkeltall... 5 Historikk... 6 Styret...

Detaljer

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning 1. kvartal 2012 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 340 mill. kroner (325 mill. kroner) Overskudd 1. kvartal

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr.

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr. Styrets beretning Foreløpig årsregnskap 2011 Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr. Resultat

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1.282 millioner kroner (1.053 millioner) Resultat

Detaljer

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 12. august 2015 Finn Haugan, konsernsjef Det går bra i Midt-Norge - moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA RappoRt 3. kvartal 2009 BN Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Nøkkeltall konsern... 11 Resultatregnskap konsern... 12 Balanse konsern... 13 Endring i egenkapital konsern...14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning 1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 782 millioner kroner (661 millioner) Resultat 606 millioner

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1709 millioner kroner (1.282 millioner) Resultat

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport for tredje kvartal 2013 (urevidert) Hovedtall Driftsresultat før tap og skatt: 166,0 mkr (143,6 mkr) Netto renteinntekter: 213,9 mkr (231,0

Detaljer

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Styrets beretning Foreløpig årsregnskap 2013 Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Overskudd etter skatt på 1.400 millioner kroner Resultat før skatt

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2. kvartal 2012 9. august 2012 Side 1 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS

Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning 1. halvår 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 1.165 millioner kroner (782 millioner) Resultat 963 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør

ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør SPV ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 22.august 2013 Stein Klakegg Administrerende direktør KORT OM SPAREBANKEN VEST Nøkkelfakta Norges 3. største sparebank Etablert i 1823 og Norges nest eldste sparebank

Detaljer

BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2014

BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2014 BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2014 Administrerende direktør Årets høydepunkter Innhold BN Bank - en enkel, effektiv og forutsigbar spesialist... 3 Oppsummering 2014... 4 Nøkkeltall... 5 Historikk... 6 Visjon...

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 17 Balanse... 19 Kontantstrømoppstilling... 20 Endring i egenkapital... 21 Egenkapitalbevisbrøk... 24 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014

Regnskap per 3. kvartal 2014 Regnskap per 3. kvartal 2014 31. oktober 2014 Finn Haugan, konsernsjef KONJUNKTURBAROMETER 2014 Moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Oppbremsing i sikte Sør-Trøndelag

Detaljer

Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern

Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern 2. KVARTAL 2015 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and potential financial performance. Although

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 7 4 Balanse... 8 5 Tapsavsetninger og mislighold... 9 6 Kapitaldekning... 9 1 1 Nøkkeltall

Detaljer