Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)"

Transkript

1 1 Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

2 Percent Penge- og kredittmarkedet i Norge siste 12 mnd. Percent Percent Percent 2 Percent Percent

3 Prosent 3 Styringsrenten i Norge Prosent

4 OljefondetsMegaFavorittinvestering franskmennene er enig med sjefen 4

5 Norsk boligkredittobligasjoner vs statsobligasjon % % % % 5

6 What if.? Teoretisk rekkefølge på hvem som tar tap når, ved en eventuell bankkonkurs 1) Egenkapital 2) Fondsobligasjoner Ansvarlig kapital 3) Ansvarlig lån 4) Senior obligasjoner 5) Bankinnskudd (Institusjonelle) 6) Bankinnskudd (SMB + Privat) Senior obligasjoner og bankinnskudd separert i nytt «bailin» regime. Og små innskudd er tryggere enn store! 7) Obligasjoner med Fortrinnsrett Egen juridisk enhet med pant i eiendom 6

7 .bail-in balanse 9% Krav til ren kjernekapital 10% 12% 13% Garanterte Innskudd og OMF Innskudd Senior + Store Innskudd* T 2 T 1 Equity Prioriteringsrekkefølge Sterkere banker Svakere senior og ansvarlig? Markedet skal prise risiko for og absorbere bankenes tap, ikke skattebetalerne! 7

8 LCR Bankenes likviditetsbeholdning Nivå 1: Kontanter Sentralbankinnskudd Statspapirer OMF (Lån > 4 mrd. NOK) Max 100 % OMF inntil 70 % med 7 % avkorting Nivå 2: OMF (Lån > 2 mrd. NOK) Foretaksobligasjoner med høy rating Off.sektor kapitalvekt > 0 % Max 40 % OMF inntil 100 % med 15 % avkorting 8

9 Bullmarked Kredittrisikopremier i det norske obligasjonsmarkedet Margin over 3.mnd NIBOR på 5 års obligasjonslån med flytende rente Liten Sparebank (BBB) Orkla (A-) BKK (A) Stor Sparebank (A) Uratet OMF 5 (AA) OMF (AAA) Basis Points 9

10 Senior eller junior? 2,00 1,75 Differanseavkastning mellom senior bank og OMF - 5 år Liten Sparebank minus OMF (AAA) Kystbank minus OMF (AAA) 2,00 1,75 1,50 1,50 Basis Points 1,25 1,00 1,25 1,00 Basis Points 0,75 0,75 0,50 0,50 0,25 0,25 0,00 jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep ,00 10

11 Kredittrisikopremier banksektoren Differanseavkastning mellom BB+, senior bank og OMF - 5 år Basis Points 3 BB+ minus OMF 3 Basis Points 2 Liten Sparebank minus OMF Kystbank minus OMF

12 Stadig flere boligkredittselskaper har offisiell rating Våre kredittrammer baseres på kredittanalyser utført av utenlandske og norske analysehus. RATING SIKKERHET KLASSIFISERING AAA AA A BBB Eksepsjonell Svært god God Tilfredsstillende INVESTMENT GRADE BB B CCC CC C Forholdsvis svak Svak Veldig svak Ekstremt svak Misligholdt HIGH YIELD 12 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITTFORETAK I DET NORSKE OBLIGASJONSMARKEDET AAA AA+ AA Bustadkreditt Sogn og Fjordane DnB BK Eiendomskreditt Fana Sparebank Gjensidige Bank BK Helgeland BK KLP Kommunekreditt Landkreditt BK Møre BK Nordea Eiendomskreditt Sparebanken Sør BK Sparebank 1 BK Stadshypoteket (Handelsbanken) Sparebanken Vest BK Sparebanken Øst BK SSB BK Storebrand BK Totens BK DnB NOR Næringskreditt Sparebank 1 NK Verd BK Eika BK Eiendomskreditt Næring Uthevet skrift: Offisiell rating Grå skrift : Kun skyggerating fra norsk analysehus

13 Boligkredittobligasjoner (OMF) vs senior bankobligasjoner Kredittrisikopremier på innlån til store sparebanker Margin over 3 mnd. NIBOR. 5 års løpetid 2,0 Risikopremie på senior obligasjonslån bank 2,0 1,5 1,5 % 1,0 1,0 % 0,5 0,0 Risikopremie på OMF med offisiell rating 0,5 0,0 1,5 Differanse 1,5 % 1,0 1,0 % 0,5 0, ,5 0,0 13

14 14 Holberg Likviditet OMF

15 Nøkkeltall og porteføljesammensetning NØKKELTALL 10 STØRSTE UTSTEDERE ( ) Markedskurs : 102,50 Effektiv rente* : 1,60 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon): 0,14 Vektet gjennomsnittlig løpetid : 2,64 år RISIKOPROFIL Nordea Eiendomskreditt AS AAA 23,1% Sparebank 1 Boligkreditt AAA 20,6% Sparebanken Vest Boligkreditt AS AA 15,5% Eika Boligkreditt AAA 15,2% Stadshypotek AB AAA 4,1% Storebrand Boligkreditt A AAA 4,1% Møre Boligkreditt AS AAA 4,0% DNB Boligkreditt AS AAA 3,8% Skandiabanken AB (publ) AAA 3,7% KLP Kommunekreditt AS AAA 3,7% SUM 97,8% * Etter fradrag av forvaltningshonorar. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for fremtidig avkastning. 15

16 16 Avkastning i 2014

17 Månedlig avkastning % % 17

18 Kredittkvalitet Holberg OMF Andel av fondet 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Porteføljesammensetning i forhold til kredittkvalitet 82% 15% 2% 0% 1% AAA AA+ AA AA- Cash Kredittkarakter* * Kredittkvaliteten er basert på offisielle ratinger fra Standard&Poor s, Moodys og Fitch 18

19 Investeringsfilosofi for våre rentefond Lav renterisiko Vi tror det er vanskelig å skape meravkastning i renteporteføljer basert på renteveddemål og bruker derfor lite tid på dette. Vi er skeptisk til prognostisering og har derfor ikke et eget rente- eller makrosyn. Alle våre rentefond har lav renterisiko. Klart definert kredittrisiko Vi søker å skape meravkastning i våre rentefond ved å ta kredittrisiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet på selskaper og obligasjoner. Vi baserer våre rammer på offisielle kredittkarakterer (rating) fra internasjonale kredittvurderingsbyråer og såkalte skyggeratinger fra nordiske meglerhus. Fleksibilitet, prognostisering og svarte svaner Vi tror det i noen markedsfaser er viktig å være lett på foten, spesielt i perioder med stor markedsturbulens. Vi prøver å forvente det uventede og søker å utnytte svarte svaner og irrasjonell investoradferd gjennom å være grådig når andre er fryktsomme. Vi tror det er viktigere å tilpasse seg ny informasjon, enn å forsøke å predikere den. Åpen og tydelig markedskommunikasjon Vi mener det er viktig at våre kunder vet hva de eier, hvordan vi tenker og hva vi fokuserer på, og har derfor en ambisjon om å være best på markedskommunikasjon. 19

20 Hvorfor bruke Holberg Likviditet OMF? Deponerbart i Norges Bank Godkjent i LCR rapportering til Finanstilsynet Svært bra likviditet Attraktiv avkastning Kredittdurasjon på fondet normalt under 3 år Minimal renterisiko Kapitalvekt 10% Diversifisering Benchmarking av egen OMF-portefølje? Kan stilles som sikkerhet for lån Utteling på nivå 2 A Penger på konto innen tre dager Solid meravkastning vs statsrenter Begrenser fondets kursfølsomhet I god Holberg-ånd Gunstig risikovekt Bred OMF-portefølje i et ISIN I mangel av OMF-indekser Kostnadseffektiv 20

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 101,91 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Money never sleeps 1

Money never sleeps 1 Money never sleeps 1 2 Ingen ulempe å forvalte fra Bergen 3 Godt arbeidsvær har vi også Våre forvaltere Hogne Jann Robert Tony Harald Leif Anders Roar Gunnar J. Tyssøy Molnes Lie Olsen Fimreite Jeremiassen

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

Er bompengeselskap gode selskap å finansiere. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets

Er bompengeselskap gode selskap å finansiere. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Er bompengeselskap gode selskap å finansiere Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets 9 September, 2010 1 Mill. kr Investeringer som er planlagt i følge NTP 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000

Detaljer

Rammebetingelser i endring - 08.09.2014

Rammebetingelser i endring - 08.09.2014 Rammebetingelser i endring - 08.09.2014 Likviditet og kapitalnivå Fundingkostnader og marginer Tore Øystein Gløersen Mob: 97 77 20 15 Sektorsjef Bank/Finans Eika Ansvarsforhold Denne rapporten kan ikke

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014 ODIN Kreditt Fondskommentar september 2014 Første negative måned på over ett år September var en svak måned for ODIN Kreditt, som falt 0,2 prosent. Referanseindeksen, ST4X (3- årig norsk stat), var opp

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 Nøkkeltall pr 30. juni Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning juni 0,13 % 0,07 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 2,04 % 1,09

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper.

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. Makro på UiO 29.10.09 Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. 1 Fra Wikipedia Banker er finansielle institusjoner.

Detaljer

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 800 Dep 0030 OSLO 03.10.2012 SAKSBEHANDLER: Bruun-Kallum/Holberg VÅR REFERANSE: 12/7397 DERES REFERANSE: DIR.TLF: 22 93 99 35/22 93 99 26 ARKIVKODE:

Detaljer

Høstkonferansen. Vurderinger av nye likviditetskrav

Høstkonferansen. Vurderinger av nye likviditetskrav Høstkonferansen Vurderinger av nye likviditetskrav - Strategi for tilpasning til nye likviditetskrav - Bankens praktiske arbeid med tilpasning til de nye kravene Johan Røstøen, Totens Sparebank Agenda

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 2013 Dato: 24.02.2014 OFFENTLIG VERSJON Hovedinntrykk Hovedinntrykk Innhold 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 3 STRUKTUREN I FINANSMARKEDET 9 STRUKTUREN

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter til regnskapet 19 Vedtekter

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Banks rapportserie nr. 5-213 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 213 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Bank Oslo 213 Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum,

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet

Det norske obligasjonsmarkedet Det norske obligasjonsmarkedet - en studie av markedsstrukturen og lånebetingelsene av: Erland Blokkum og Kristian Rimul Børseth DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

Detaljer

Høstkonferansen 2009. Fundingmarkedet i dag Kapitaldekning og bruk av virkelig verdi i regnskapet. Harstad, 21. september 2009

Høstkonferansen 2009. Fundingmarkedet i dag Kapitaldekning og bruk av virkelig verdi i regnskapet. Harstad, 21. september 2009 Høstkonferansen 2009 Fundingmarkedet i dag Kapitaldekning og bruk av virkelig verdi i regnskapet Harstad, 21. september 2009 Innholdsfortegnelse 3 Fundingmarkedet i dag 4 Det norske obligasjonsmarkedet

Detaljer

Hva tjener bankene på boliglån og næringslån?

Hva tjener bankene på boliglån og næringslån? Hva tjener bankene på boliglån og næringslån? Bjørn Helge Vatne Utviklingen i bankenes inntjening på utlån, her definert som differansen mellom gjennomsnittsrenten på utlån og gjennomsnittskostnaden ved

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 1 1 Strategi 2 Finansiell informasjon 3 Utlån og kredittrisiko 4 Finansiering og likviditetsrisiko 2 Pareto Bank skaper sitt konkurransefortrinn gjennom nærheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012

Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012 Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012 Bank2 Basel II Pilar 3 Side 1 av 20 Innholdsfortegnelse 1. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.2 Pilar

Detaljer

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-8327/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.02.2013 Saksframlegg 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/13 Formannskapet

Detaljer