PROGRAM TORSDAG 21. AUGUST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM TORSDAG 21. AUGUST"

Transkript

1 PROGRAM TORSDAG 21. AUGUST 10:30 11:15: VELKOMMEN BCM KOMMUNAL SAMARBEIDSPARTNER SIDEN 1992 Kenneth Christoffersen Partner i Bergen Capital Management 11:15 12:00: UTSIKTER NORSK ØKONOMI Marianne Sturød Direktør i Norges Bank Norges Bank har som mål å fremme økonomisk stabilitet i landet. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver i pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Sturød vil snakke om utsikter for styringsrenten og norsk økonomi basert på pengepolitisk rapport som legges frem i juni. Sturød er samfunnsøkonom og leder av Politikk og analyse i Pengepolitisk avdeling i Norges Bank. Hun har bakgrunn fra ulike deler av sentralbankens virksomhet, men har i hovedsak jobbet med makroøkonomiske analyser og pengepolitikk. 12:00 13:00: LUNSJ OG INNSJEKKING 13:00 13:30: ØKONOMISKE UTSIKTER EN OPPDATERING Frank Jullum Sjeføkonom Danske Bank Markets Norge. Jullum er sjeføkonom i Danske Markets Norge og er en av landets mest profilerte makroøkonomer. I en årrekke har han gjennom sin direkte og engasjerende kommunikasjonsform, krydret fagdebattene og analysene om forventet utvikling i norsk og internasjonal økonomi. 13: : FINANSFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE Hilde Aunvåg Fagleder finansforvaltning Trondheim kommune. Trondheim kommune har gjort en del endringer i finansforvaltningen de siste årene i form av struktur og større grad av formalisering. Trondheim kommune vil dele sine erfaringer rundt finansforvaltningen som helhet, herunder risikostyring og rapportering. Aunvåg er samfunnsøkonom og fagleder for finansforvaltningen i Trondheim kommune. Hun har tidligere jobbet som rente- og valutamegler i Danske Bank Markets og som leder for Nordea Markets i Trondheim.

2 : PAUSE : ROBEK STEMPELET ET VARSKO HER! ELLER GARANTI FOR BEDRING? Even Vaboen Seniorrådgiver ved kommunalavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kommunalavdelingen har ansvaret for å følge opp regjeringens politikk overfor kommunene. Avdelingen har ansvaret for inntektsfordelingen mellom kommuner og mellom fylkeskommuner gjennom utvikling av drift av inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner. I tillegg arbeider avdelingen med de samlede inntektsrammene for kommunesektoren i forbindelse med statsbudsjettet. Avdelingen har ansvaret for utvikling av regelverket og for veiledning og kontroll når det gjelder den økonomiske forvaltningen i kommune og fylkeskommune. Vaboen er utdannet siviløkonom fra NHH og arbeider som Seniorrådgiver ved kommunalavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet : LØNNSOMHETSVURDERING AV REALINVESTERINGER HAR DET NOE FOR SEG I KOMMUNAL SEKTOR? Jostein Aksdal Teamleder rådgivning Tveit Regnskap Norske kommuner og fylkeskommuner har de siste 3 årene investert for mellom mrd. kroner i året. Er analysene forut for investeringene gode nok? Kan man bruke de samme bedriftsøkonomiske metodene som i næringslivet? Staten bruker i stor grad bedriftsøkonomiske metoder for vurdering av om statlige investeringsprosjekter er samfunnsmessig lønnsomme. Har dette noe for seg i kommunal sektor eller er blir investeringene et resultat av en politisk drakamp? Aksdal er utdannet kommunalkandidat, renteanalytiker og MBA fra NHH og har jobbet som leder for finans og økonomisk analyse i Haugesund kommune. I tillegg underviser han i investering/finansiering på Høgskolen Stord/Haugesund. Han har også jobbet som leder for DnB Markets i Haugesund og kundeansvarlig i Kommunalbanken : PAUSE

3 : SENTRALE UTFORDRINGER FOR KOMMUNE NORGE Sigbjørn Johnsen Fylkesmann i Hedmark Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvaret for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Johnsen har sittet to perioder som finansminister og senere som fylkesmann i Hedmark. Vi ser frem til å høre hans synspunkter med ørneblikk på kommune Norge. 17:00 18:30: SAMMENKOMST I LOKALENE TIL BCM I STRANDGATEN :30: FELLES TRANSPORT TIL FLØIBANEN 19:30: VI NYTER UTSIKTEN MED ET ENKELT GLASS 20:30: MIDDAG PÅ FLØIEN FOLKERESTAURANT 00:30: AVGANG SISTE FLØIBANE NED!

4 PROGRAM FREDAG 22. AUGUST : TRYGGHET MED EGEN PENSJONSKASSE Peder Lunde Administrerende direktør i Storebrand Pensjonstjenester Konkurransen i det kommunale tjenestepensjonsområde er svekket ved at Storebrand Livsforsikring og DNB Liv trekker seg ut. Kommunene opplever at det eneste reelle alternativet til KLP er å etablere egen pensjonskasse. Hvordan oppnår kommunene trygghet og suksess med egen pensjonskasse? Lunde er administrerende direktør i Storebrand Pensjonstjenester. Storebrand Pensjonstjenester leverer tjenester til private og offentlige pensjonskasser, og har gjennom de siste årene vært sentral i etableringen av nye offentlige og kommunale pensjonskasser : PAUSE : EGEN PENSJONSKASSE PROSESS FOR ETABLERING HAR DET VÆRT VELLYKKET? Hilmar Windstad Daglig leder i Molde kommunale pensjonskasse Molde kommunale pensjonskasse er nylig etablert i den hensikt å redusere pensjonsordningens driftsutgifter og å øke kommunens utbytte i forvaltningen av pensjonsfondene. Pensjonskassen har knyttet til seg flere eksterne selskaper til drift og forvaltning. Windstad er konsulent og daglig leder i Molde kommunale pensjonskasse. Han har tidligere vært rådmann i Vestnes og Molde kommune : OPS ALTERNATIV GJENNOMFØRING OG FINANSIERING AV BYGG OG INFRASTRUKTUR. HVORFOR BENYTTE OPS OG HVA MÅ KOMMUNEN TENKE PÅ FOR Å FÅ ET LEVEDYKTIG PROSJEKT? Sissel Husøy Partner Deloitte Mange kommuner har gode erfaringer med gjennomføring av OPS-prosjekter, men det er også noen kommuner som har hatt utfordringer med OPS-prosessen den siste tiden. Vi går gjennom prinsippene for et vellykket OPS-prosjekt. Hvilke prosjekter egner seg for OPS, og hva må kommunen tenke på i forkant av OPS-gjennomføringen? Husøy er partner og leder gruppen for infrastruktur og investeringer/ops i Deloitte Financial Advisory. Hun er samfunnsøkonom og har ti års erfaring fra departement, fylkeskommune og Vegdirektoratet. Hun har blant annet jobbet med utvikling og anskaffelse av de tre OPS-veiprosjektene. De siste åtte årene har hun jobbet som konsulent på prosjekter som omfatter finansiell og kommersiell rådgivning i bygge- og anleggsprosjekter. Dette innebærer utvilkling og gjennomføring av anskaffelser, vurdering av gjennomførbarhet og finansiell bærekraft, konseptvalgvurderinger/styringsdokument KS1/KS2 mv.

5 : PAUSE : BUDSJETTRENTER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER NESTE 4 ÅRS PERIODE INNSPILL FRA BERGEN CAPITAL MANAGEMENT Morten Furholm Pettersen Forvalter aksjer, obligasjoner og gjeldsporteføljer i Bergen Capital Management Et viktig aspekt ved kommunens styring av finansiell risiko er å ha en oppfatning om fremtidig renteutvikling. Det vil bli gitt en innføring i rammeverk for å estimere budsjettrenter basert på en egen oppfatning av fremtidig renteutvikling. BCM vil komme med anbefalinger til budsjettrenter de neste 4 årene, og sammenligne estimatene med Norges Bank, SSB og markedets anslag på budsjettrenter. Avslutningsvis vil budsjettrentene brukes til å gi konkrete anbefalinger for styring av låneporteføljen, herunder optimalisering av låneopptak og rentebindingsperioder i forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå, for å oppnå lavest mulig rentekostnad. Pettersen har lang erfaring med gjeldsforvaltning for norske kommuner og er i dag ansvarlig for flere av kundene innen kommunal sektor. Pettersen har ti års erfaring fra finans- og verdipapirmarkedet og konsulentbransjen. Han har tidligere jobbet som analytiker i forvaltningsselskapet Borea Noterte Management AS, markedskonsulent i Wilhelmsen Agencies og to år som aksjemegler. Pettersen er utdannet siviløkonom og Cand. Mer (HAS) med spesialisering i bedriftsøkonomisk analyse fra NHH. I den senere tid har han tatt kurs innen analyse og forvaltning av renteinstrumenter, samt deltatt på kurs innen kommuneregnskap : AVSLUTNING OG LUNSJ

6 BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS Forvaltningsteam Tor Olav Gabrielsen, Finansiell rådgiver Kenneth Christoffersen, Partner & Forvalter Cand.Merc / Høyere Avdeling innen bedriftsøkonomisk analyse fra Norges Handelshøyskole (NHH) Kommunalkandidat ved NKSH Mer enn 15 års erfaring fra finansmarkedet innen områdene rådgivning og forvaltning Studier innen innovasjon fra Universitetet i Oslo (UIO) og University of Singapore 10 års erfaring fra finans- og konsulentbransjen 10 års erfaring fra kommunal sektor Lederstillinger i Bergen kommune Partner i Kommunalfinans AS Morten Pettersen, Forvalter Aksjer & Obligasjoner Gunnar Olseth, Partner & Forvalter Cand.Merc / Høyere avdeling innen bedriftsøkonomisk analyse fra Norges Handelshøyskole (NHH) NFF Renteanalytiker Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) Over 25 års erfaring fra verdipapirmarkedet Diverse lederfunksjoner i norske finansforetak (DnB, Elcon, BB Kapital, Bergen Fonds) 10 års erfaring fra finans som forvalter og megler Partner Capital Asset Management AS / Hege Christoffersen, Forvalter Jan Ljone, Daglig leder/partner & Finansiell rådgiver Msc Applied Economics & Finance fra Copenhagen Business School Siviløkonom fra BI, Oslo Autorisert Finansanalytiker (AFA) Kurs innen Money & Banking fra London School of Economics Bsc i Økonomi og Administrasjon Spesialisering i Anvendt Makroøkonomi fra Handelshøyskolen BI MBA fra University of Wisconsin, USA Har mer enn 25 års erfaring fra finansmarkedet med ledende stillinger innen forsikring og bank samt fra egen rådgivningsvirksomhet Veronica B. Nilsen, Quality & Compliance Stig Bordvik, fra 15. juni 2014 Bsc International Business, Australia Bsc i Finans, Handelshøyskolen BI Spesialisering International Business Economics Erfaring fra ulike stillinger i tjenestenæringen Erfaring fra finans, lønn & regnskap

Årsrapport 2012. Det store endrings året

Årsrapport 2012. Det store endrings året Årsrapport 2012 Det store endrings året agasti - årsrapport 2012 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 11 Konsernledelsen

Detaljer

Årsrapport 2013. Strategisk styrket

Årsrapport 2013. Strategisk styrket Årsrapport 2013 Strategisk styrket agasti - årsrapport 2013 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 12 Konsernledelsen 13 Styret

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Sparer en milliard i året på lav rente Side 4

Sparer en milliard i året på lav rente Side 4 Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken 2/2014 Kommunalbanken finansierer Hallingporten Side 6 Solvik-Olsen skal reformere transportsektoren Side 3 «Grønne obligasjoner for et grønnere

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer

Å rs Årsrapport rapport 2009

Å rs Årsrapport rapport 2009 Årsrapport 2009 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner 2009 2008 2007 2006 2005 Premieinntekter 18 583 21 993 18 335 15 294 12 800 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 633 651 868 591 516

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015)

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015) Innst. 299 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 90 L (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) Til Stortinget

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

St.meld. nr. 22 (2001-2002)

St.meld. nr. 22 (2001-2002) St.meld. nr. 22 (2001-2002) Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 19. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 22 2 1 Innledning og sammendrag

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

Norske eksportører speiler Norge som samfunn: innovative, produktive, endringsvillige. Men konkurransen er hard.

Norske eksportører speiler Norge som samfunn: innovative, produktive, endringsvillige. Men konkurransen er hard. Årsrapport 2014 Norske eksportører speiler Norge som samfunn: innovative, produktive, endringsvillige. Men konkurransen er hard. GIEKs garantier gir konkurransedyktig finansiering til utenlandske importører

Detaljer

BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2013

BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2013 BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2013 Administrerende direktør Årets høydepunkter Innhold BN Bank - en enkel, effektiv og forutsigbar spesialist... 3 Oppsummering 2013... 4 Nøkkeltall... 5 Historikk... 6 Styret...

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

Årsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Årsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Årsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond INNHOLDSFORTEGNELSE Nøkkeltall 1 Formål og litt historikk 2 Administrerende direktørs innledning 5 Beretningsdel

Detaljer

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015 Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015 Innhold Kort om Allegro Kapitalforvaltning Porteføljer 1 / Kort om Allegro Kapitalforvaltning Allegro

Detaljer

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68 ÅRSRAPPORT 2010. INNHOLDsfortegnelse. Fakta om Acta 3 Konsernsjefens kommentar 4 Årets høydepunkter 7 Hovedtall for Acta 8 Markeder 12 Porteføljekonto 14 Eiendomssalg i Sverige 15 Produkter 17 Tjenestetilbud

Detaljer

BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2014

BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2014 BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2014 Administrerende direktør Årets høydepunkter Innhold BN Bank - en enkel, effektiv og forutsigbar spesialist... 3 Oppsummering 2014... 4 Nøkkeltall... 5 Historikk... 6 Visjon...

Detaljer

ORGANISASJONSKART S:2. Styre Erling Selvig Leder. Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo

ORGANISASJONSKART S:2. Styre Erling Selvig Leder. Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo ÅRSMELDING 2001 ORGANISASJONSKART S:2 Styre Erling Selvig Leder Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Sjefsjurist Marius Ryel Informasjonssjef Kjetil Karsrud Internasjonal koordinator Lisbeth Strand

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Innholdsfortegnelse 3 Adm. banksjefs kommentar 5 Innledning 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20

Innholdsfortegnelse 3 Adm. banksjefs kommentar 5 Innledning 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20 Innhold Innholdsfortegnelse 3 Adm. banksjefs kommentar 5 Innledning 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20 Egenkapitaloppstilling 21 noter til årsregnskap for 2011

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

EIERSKAP. Globalisering påvirker eierskap. Gode råd ved eierskifter. Aktivt eierskap gir suksess // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.

EIERSKAP. Globalisering påvirker eierskap. Gode råd ved eierskifter. Aktivt eierskap gir suksess // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2013 EIERSKAP // TEMA Globalisering påvirker eierskap Gode råd ved eierskifter Aktivt eierskap gir suksess www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2013 www.bergen-chamber.no

Detaljer

12 å r s r a p p o r t

12 å r s r a p p o r t årsrapport ÅRSRAPPORT 3 Innhold Hovedtall konsern 6 Administrerende direktør De økonomiske utsiktene for 3 Engasjert bank Organisasjon og ledelsesstruktur 3 Administrerende direktørs ledergruppe 6 Datterselskap

Detaljer

Årsrapport 2008. Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge

Årsrapport 2008. Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Årsrapport 2008 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge INNHOLDSFORTEGNELSE Formål og virksomhet 2 Historisk turbulent og krevende år 3 Nøkkeltall 4 Beretningsdel Styrets beretning for 2008

Detaljer

Inflasjonsrapporten som instrument

Inflasjonsrapporten som instrument Inflasjonsrapporten som instrument Jan F. Qvigstad og Amund Holmsen 1 Internasjonalt er det på 1990-tallet blitt stadig mer vanlig for sentralbanker å utgi inflasjonsrapporter. Siden sommeren 1994 har

Detaljer

Innholdsfortegnelse 3 Adm. banksjefs kommentar 5 Innledning 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20

Innholdsfortegnelse 3 Adm. banksjefs kommentar 5 Innledning 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20 Innhold Innholdsfortegnelse 3 Adm. banksjefs kommentar 5 Innledning 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20 Egenkapitaloppstilling 21 noter til årsregnskap for 2011

Detaljer

Levanger kommune. Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon

Levanger kommune. Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon Levanger kommune Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon 1 Innholdsregister 1 Velkommen til Vital Forsikring ASA 4 1.1 Premieberegningen...5 1.2 Premiereserver...7 1.3 Sammendrag...8 1.4 Om Vital...9 1.5 Organisering

Detaljer