Presentasjon BCM Finans

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon BCM Finans"

Transkript

1 Presentasjon BCM Finans BCM Finans vedlikeholdsfritt og brukervennlig forvaltnings- og rapporteringssystem for gjeldsporteføljer Forvaltningsteam kommunal sektor Morten Pettersen, Forvalter Kenneth Christoffersen, Forvalter Veronica B. Nilsen, Quality & Compliance Manager Hege Christoffersen, Forvalter Gunnar Olseth, Forvalter Stig Bordvik, Finanskonsulent Morten Pettersen, fredag, 13. februar 2015

2 Forbehold Presentasjonen er utarbeidet av Bergen Capital Management AS (BCM) og er kun ment som en informasjonstjeneste. BCM har gjort alle rimelige anstrengelser for å sikre at informasjonen som fremkommer av dette dokumentet er fullstendige og korrekte, men gir ingen garantier for dette og påtar seg ikke ansvar for mulige feil, trykkfeil eller unnlatelser. Uttalelsene i dokumentet reflekterer oppfatninger på det tidspunktet presentasjonen ble laget, og BCM forbeholder seg retten til å endre oppfatninger uten forvarsel. BCM fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle tap (direkte og indirekte) som måtte oppstå som følge av at noen benytter seg av informasjonen som fremkommer i dette dokumentet. Informasjonen, beregningene, vurderingene og estimatene i presentasjonen er ikke ment som investeringsråd eller som anmodning om å delta i investeringsaktiviteter. Det skal heller ikke forstås som anbefalinger eller råd om juridiske eller reguleringsmessige aspekter, regnskapsmessig behandling eller skattemessige forhold av et hvilket som helst individuelt arrangement. BCM er ikke ansvarlig for skader som følge av kundens handling eller unnlatelse av å handle basert på informasjon i denne presentasjonen. Finansielle investeringer vil alltid innebære en risiko og verdiendringene kan være store i verdipapirmarkedet. Avkastningsestimater og tidligere børs- eller fondsresultater er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, risiko og kostnader knyttet til produktet samt forvalters dyktighet. Priser, kurser og verdier som er presentert er frembrakt kun for informasjonsformål og er indikativ med mindre annet er oppgitt. Slike priser, kurser og verdier representerer ikke nødvendigvis vilkårene som vil gjelde for nye transaksjoner eller eksisterende lån og plasseringer. Ansatte i BCM kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i dette dokumentet og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer. BCM er forfatter av materialet i dette dokumentet. BCM forbeholder seg retten til eierskap, opphavsrett, varemerker og alle immaterielle rettigheter knyttet til innholdet og til produkter og tjenester som er beskrevet med mindre slike rettigheter tilhører en tredjepart. Datagrunnlag i denne presentasjonen er hentet fra Bloomberg, SSB, Norges Bank og egne analyser. 2

3 Bergen Capital Management AS (BCM) BCM er et uavhengig selskap som er spesialisert innen individuelle forvaltningsløsninger og finansielle tjenester Selskapet har siden 1998 hatt konsesjon til å drive aktiv forvaltning, investeringsrådgivning og visse tilknyttede tjenester (Corporate Finance) Selskapet ble etablert i 1992 som Kommunalfinans AS Underlagt Verdipapirhandelsloven og Finanstilsynet Medlem av Verdipapirforetakenes Sikringsfond Selskapet formidler ikke forvaltningsprodukter eller tjenester fra tredjeparter Intern forvaltnings- og analysekapasitet for det norske aksje- og rentemarkedet Selskapet har 9 ansatte og er eiet av de ansatte ingen institusjonelle eiere 3

4 Aktivitet mot kommunal sektor Forvalter kr i aksjer Forvalter kr i obligasjoner Forvalter kr i gjeld Gjennomført 150 budrunder i 2013 Gjennomført 265 budrunder i 2014 Gjennomført årlig seminar i Bergen Nytt finansverktøy lansert i 2014 til eget og eksternt bruk https://bcmnordkap.no Samarbeid med Nordkap AB i Stockholm 4

5 Ansatte Gunnar Olseth Lars Hvidsten Morten Pettersen Forvalter renteinstrumenter Corporate Finance Forvalter Aksjer og Renteinstrumenter Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) Over 30 års erfaring fra verdipapirmarkedet Diverse lederfunksjoner i finansforetak Siviløkonom fra Heriot-Watt University, Edinburgh Mer en 30 års erfaring fra shipping og finansmarkedet Ledende stillinger innen bank og finans Cand.Merc / Høyere avdeling innen bedriftsøkonomisk analyse fra Norges Handelshøyskole (NHH) NFF Renteanalytiker 10 års erfaring fra finansmarkedet som forvalter og megler Kenneth Christoffersen Jørgen Lisøy Veronica B. Nilsen Forvalter Corporate Finance Quality and compliance manager Kommunalkandidat ved NKSH Mer enn 20 års erfaring fra finansmarkedet innen områdene rådgivning og forvaltning 10 års erfaring fra kommunal sektor Lederstillinger i Bergen kommune MSc International Finance fra Amsterdam Business School BSc i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI Bergen, med spesialisering i anvendt makroøkonomi Bsc of International Business fra Griffith University, Brisbane 3 års erfaring fra finansbransjen 4 års erfaring som lønns- og regnskapsansvarlig Jan Ljone Stig Bordvik Hege Christoffersen Leder Corporate Finance Finanskonsulent Forvalter MBA fra University of Wisconsin, USA Siviløkonom fra BI, Oslo Autorisert Finansanalytiker (AFA) Mer enn 30 års erfaring fra finansmarkedet med ledende stillinger innen forsikring og bank Bsc i Finans fra Handelshøyskolen BI og fra University of Hong Kong, med spesialisering i makro og internasjonal økonomi. Studier innen derivater fra London School of Economics Msc Applied Economics & Finance,fra Copenhagen Business School Kurs innen Money & Banking fra London School of Economics Bsc i Økonomi og Administrasjon, spesialisering i Anvendt Makroøkonomi fra Handelshøyskolen BI 5

6 Forretningsområder Aktiv forvaltning Gjeldsforvaltning Finansiell rådgivning BCM Finans Norske aksjer og egenkapitalbevis Obligasjoner og sertifikater Opsjoner Derivater Banklån Obligasjonslån Sertifikatlån Derivater Husbanklån VPHL 2-1 (2), nr. 3, 5 and 6 Verdivurderinger Gjeldsfinansiering Egenkapitalfinansiering Restrukturering Rådgivning M&A aktiviteter Prosjektfinansiering Bankavtaler BCM powered by Nordkap Web-basert finansverktøy Porteføljestyring Rapportering Verdsettelse Budsjettering Aktiva under forvaltning Gjeld under forvaltning Industrifokus Industrifokus NOK ~ 780 m NOK ~ 80 m i aksjer NOK ~ 700 m i renter 12 porteføljer / 17 mandater NOK ~ 50 mrd 40 porteføljer / mandater Kommuner og fylkeskommuner Shipping Eiendom Kommuner og fylkeskommuner Kraftselskap Eiendomsselskap 6

7 Referanser kommuner aksjer og obligasjoner Herøy kommune Odda kommune Suldal kommune Kvam herad Vaksdal kommune Stord kommune Vindafjord kommune Tysvær kommune Tinn kommune 7

8 Referanser gjeldsforvaltning BCM Norges største kommune! Herøy kommune Vaksdal kommune Vindafjord kommune Odda kommune Kvam herad Tysvær kommune Tinn kommune Stord kommune Fredrikstad kommune Hareid kommune Etne kommune Randaberg kommune Sula kommune Aurskog Høland kommune Bamble kommune Drangedal kommune Eidsvoll kommune Enebakk kommune Fet kommune Haram kommune Kragerø kommune Kvinnherad Nittedal kommune Os kommune Frogn kommune Sola kommune Osterøy kommune Porsgrunn kommune Rælingen kommune Skedsmo kommune Skien kommune Sveio kommune Ustein kommune Ulstein UEKF Vanylven kommune Vinje kommune Ørsta kommune Hordaland fylkeskommune Siljan kommune Kongsberg kommune Meland kommune 8

9 Fokus på kommunal sektor gjennom årlig seminar Årlig finansseminar Kommunal kompetanse Nettverk Fokus på aktuelle problemstillinger Utveksling av erfaring blant deltakerne Tilstede på kommunale konferanser Årlig seminar og 25. november 9 kommuner 20 deltagere 9 forelesninger Årlig seminar og 24. august 29 kommuner 54 deltagere 11 forelesninger Årlig seminar og 6. september 22 kommuner 45 deltagere 10 forelesninger Årlig seminar og 22. august 28 kommuner og fylkeskommuner 64 deltagere 11 forelesninger Årlig seminar og 28. august Velkommen! Foreløpig er Norges Bank på plass. 9

10 BCM Finans Webbasert finansverktøy: Portefølje og rapporteringssystem som er skreddersydd for norske kommuner og fylkeskommuner. Benyttes av BCM til håndtering av 40 gjeldsporteføljer / 50 mrd, og vil også benyttes av eksterne kunder. 10

11 BCM Finans et webbasert finansverktøy Et samarbeid med Nordkap AB i Stockholm (www.nordkap.se) Nordkaps visjon: Å bli Nordens ledende webbaserte finansverktøy, der brukervennlighet, fleksibilitet og realtidsinformasjon er i fokus BCM Finans: Porteføljehåndtering og administrasjon av porteføljer i alle valuta (lån, obligasjoner, sertifikat, internlån, garantier og rentebytteavtaler Analyse, prissetting og verdsettelse av finansielle posisjoner i realtid, uten bankpåslag Automatisk oppdatering av nibor og andre relevante referanserenter Risikohåndtering (finansreglement, påminnelser, porteføljestyring etc.) Dokumenthåndtering Rapportering BCM Finans utvikles med tanke på: Lokal markeds- og finanskunnskap. Systemet er bygget opp rundt praktisk forvaltning Behovet for forutsigbarhet når det gjelder risiko, regnskap og finansreglement Faktiske behov hos brukerne Behovet for å styrke brukernes kunnskap innen det finansielle området Utvikling og teknisk support tas hånd om av Nordkap Salg, brukerstøtte og kvalitetssikring foretas av BCM i det norske markedet 11

12 Brukere og samarbeidspartnere Brukere av finansverktøyet er kommuner, fylkeskommuner, eiendomsselskap, kraftselskap, allmennyttige selskap, finansielle rådgivere og industriselskap Aktive samarbeidspartnere 12

13 Referanser Nordkap har siden lansering i 2012 vokst raskt i antall brukere og har i dag et stor antall av Sveriges ledende eiendomsselskap, rådgivere og kommuner som kunder se et utvalg under 13

14 Referanser i Norge 14

15 Oversiktlig brukergrensesnitt Brukervennlighet Finanskunnskap Fleksibilitet Tilgjengelighet 15

16 Porteføljen Oversikt over gjeldsporteføljen med lån, internlån, trekkrettigheter, sertifikat, obligasjoner og rentebytteavtaler Registrere lån, internlån, sertifikat, obligasjoner, trekkrettigheter og rentebytteavtaler. Excel import og eksport Sortere, gruppere og filtrere 16

17 Enkel registrering av lån og rentebytteavtaler Systemet er vedlikeholdsfritt utover innlegging av lån og rentebytteavtaler Automatisk import av nibor renter, PT renter i Husbanken, Kommunalbanken og KLP Kommunekreditt Forfall, avdrag og renter genereres av systemet Lagring av alle dokumenter for internkontroll 17

18 Porteføljerapport - nøkkeltall Generer rapporter og sorter etter portefølje, forretningsområde, dato og valuta Generer historiske nøkkeltall og eksporter enkelt til PDF. God kontroll for revisjon / internkontroll Beregn nøkkeltall frem i tid 18

19 Forfallsrapport rentekostnader og betalinger Generer kontantstrømrapporter og sorter etter portefølje, motpart, renter, avdrag, forfall Generer rapporter og eksporter enkelt til Excel Beregn kontantstrømmer frem og tilbake i tid 19

20 Beregn påløpte renter Generer rapporter og sorter etter portefølje, motpart, renter, avdrag, forfall Eksporter enkelt til Excel Beregn påløpte renter frem og tilbake i tid 20

21 Markedsrapport verdi på rentebytteavtaler i sanntid Generer rapporter i sanntid / realtid Eksporter enkelt til Excel Generer rapporter tilbake i tid (historisk) Gjør risikoanalyse av rentesikringsporteføljen 21

22 Budsjett basert på egen budsjettrenter Generer budsjett for ønsket periode sorter på portefølje, motpart, måned, etc. og eksporter enkelt til Excel Generer rapporter inkludert historie for budsjettoppfølging Legg til fremtidige låneopptak Gjør risikoanalyse for å synliggjøre risiko ved renteøkning Budsjettrenter fra Norges Bank, markedet og BCM er inkludert 22

23 Marked synliggjør bankens margin Systemet brukes i dag av mange kommuner og eiendomsselskap til å gjøre prisforespørsler på rentebytteavtaler i sanntid / realtid Samarbeid med Millistream koblet direkte mot rentemarkedet, men har samtidig tilgang til historiske data 23

24 Hent priser på rentebytteavtaler uten bankpåslag 24

25 Kontroller priser på omstrukturering av rentebytteavtaler 25

26 Skreddersydd rapport i henhold til reglement Data hentes fra https://bcmnordkap.no Generer rapporter inkludert historie for ønsket dato og periode Skreddersydd i henhold til finansreglement unik for den enkelte bruker Eksport til ønsket format Excel, Powerpoint, Word, og PDF Tilgjengelig via webbasert brukergrensesnitt 26

BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS FINANSSEMINAR AUGUST 2015 KOMMUNALFINANS 2015

BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS FINANSSEMINAR AUGUST 2015 KOMMUNALFINANS 2015 BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS FINANSSEMINAR AUGUST 2015 KOMMUNALFINANS 2015 Kommunegjeld slår alle rekorder Gjeldsutvikling, Renteutsikter, Budsjett og Pensjon Finansseminar 27. og 28. august i Bergen Bergen

Detaljer

PROGRAM TORSDAG 21. AUGUST

PROGRAM TORSDAG 21. AUGUST PROGRAM TORSDAG 21. AUGUST 10:30 11:15: VELKOMMEN BCM KOMMUNAL SAMARBEIDSPARTNER SIDEN 1992 Kenneth Christoffersen Partner i Bergen Capital Management 11:15 12:00: UTSIKTER NORSK ØKONOMI Marianne Sturød

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 2014 1 januar til 31 desember Fredrikstad kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 1 januar til 31 august Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Fordeling

Detaljer

Finansrapport Kvinnherad kommune

Finansrapport Kvinnherad kommune Finansrapport Kvinnherad kommune Gjeldsportefølje kommunenummer 1224 2. tertial 2013 Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Oversiktstabell for gjeldsporteføljen Side 5: Krav i finansreglement

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-5 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Samandrag Fylkeskommunen

Detaljer

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. 0001 Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Agasti Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Agasti Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. AGASTIKONSERNET OG AGASTI HOLDING ASA ÅRSBERETNING Årsberetning Agastikonsernet Agastikonsernet består av morselskapet Agasti Holding ASA og de heleide datterselskapene Navigea Securities AS med tilhørende

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10 N 30,50,70 V Ø S Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Å lykkes i

Detaljer

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68 ÅRSRAPPORT 2010. INNHOLDsfortegnelse. Fakta om Acta 3 Konsernsjefens kommentar 4 Årets høydepunkter 7 Hovedtall for Acta 8 Markeder 12 Porteføljekonto 14 Eiendomssalg i Sverige 15 Produkter 17 Tjenestetilbud

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Å lykkes i aksjemarkedet krever mye arbeid En investering i aktiv forvaltning kan gi

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

Årsrapport 2012. Det store endrings året

Årsrapport 2012. Det store endrings året Årsrapport 2012 Det store endrings året agasti - årsrapport 2012 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 11 Konsernledelsen

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT

Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT PROSPEKTET ER UTARBEIDET I FORBINDELSE MED NOTERING AV 9 022 310 EGENKAPITALBEVIS

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 Finansreglement for Bergen kommune Innholdsfortegnelse A: INTRODUKSJON... 4 A 1: Omfang og definisjon... 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Årsberetning. 25 - Konsernregnskap

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Årsberetning. 25 - Konsernregnskap Årsrapport 2011 1 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015 Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015 Innhold Kort om Allegro Kapitalforvaltning Porteføljer 1 / Kort om Allegro Kapitalforvaltning Allegro

Detaljer

Levanger kommune. Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon

Levanger kommune. Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon Levanger kommune Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon 1 Innholdsregister 1 Velkommen til Vital Forsikring ASA 4 1.1 Premieberegningen...5 1.2 Premiereserver...7 1.3 Sammendrag...8 1.4 Om Vital...9 1.5 Organisering

Detaljer

Pareto årsrapport 2008

Pareto årsrapport 2008 Pareto årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Pareto Innhold Dette er Pareto Gruppen...4 Pareto Securities...6 Pareto Private Equity...8 Pareto Forvaltning...9 Pareto Bassøe Shipbrokers...10 Johan G. Olsen

Detaljer

Finansreglement for. Sel. kommune

Finansreglement for. Sel. kommune Finansreglement for Sel kommune 1 1. Formål Kommunens strategi for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelser om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Oslo, 2011 1 KONSERNSTRUKTUR OG VIRKSOMHETSOMRÅDER... 4 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 5 3 KONSOLIDERING... 7 3.1 BEREDSKAPSPLAN

Detaljer