SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft"

Transkript

1 SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret).

2 Det beste fra begge verdener SKAGEN Credit er et unikt rentefond som investerer i selskapsobligasjoner med best mulig avkastningspotensial i det globale markedet. Fondet bygger på vår velprøvde investeringsfilosofi kombinert med SKAGENs erfaring fra obligasjonsmarkedet og forståelse for globale selskaper. Målet er å levere best mulig risikojustert avkastning. I SKAGEN tilbyr vi et begrenset antall fond av høy kvalitet; det vil si fond som vi selv vil forvalte og investere i. Vi følger aldri moter og trender, men tilbyr bare nøye utvalgte fond som våre kunder kan bygge opp en diversifisert spareportefølje fra. SKAGEN Credit følger de samme investeringsprinsippene som våre andre fond. Fondet er aktivt forvaltet og investerer i undervurderte, underanalyserte og upopulære selskapsobligasjoner over hele verden. Gjennom kunnskap og erfaring fra våre aksjefond identifiserer vi muligheter som andre kan ha gått glipp av. I tillegg benytter porteføljeforvalterne sine egne analyser og erfaringer fra rentemarkedene for å velge ut de beste obligasjonene uavhengig av kredittkvalitet, sektor og land Avkastningen vil i hovedsak komme fra obligasjoner utstedt av selskap som utvikler seg gunstig i pris, eller obligasjoner som har en høy, stabil og løpende avkastning i forhold til risikoprofil. Porteføljen vil bli diversifisert etter land, sektor og tid til forfall, for å sikre en best mulig risikojustert avkastning. Fondets eksponering mot endringer i rentenivået vil være begrenset og vil bli nøye overvåket. Fondet er også fullt ut sikret i norske kroner, slik at investorer ikke blir eksponert for valutarisiko. Utvider SKAGENs velprøvde investeringsfilosofi til globale selskapsobligasjoner Drar nytte fra SKAGENs vellykkede aksjefond for å finne gode selskaper over hele verden Omfattende analyser for å finne undervurderte, underanalyserte og upopulære obligasjoner med best mulig risikojustert avkastning Diversifisert portefølje som utnytter hele investeringsuniverset, uavhengig av sektor, kredittkvalitet eller land

3 Juledag 1900, Av Michael Ancher, en av Skagenmalarne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret/manipulert).

4 På tvers av sektorer, land og kredittkvalitet SKAGEN Credit opererer i et bredt og globalt investeringsunivers. Fondet er fleksibelt og kan variere investeringene, kredittkvaliteten og forfallsprofilen, uavhengig av markedssyklusen. Fondet søker også verdi på tvers av sektorer, valutaer og land. Målet er å gi investorene en best mulig risikojustert avkastning. Kjernen i porteføljen er bygget på posisjoner i selskap med god likviditet. For å sikre et godt forhold mellom potensiell avkastning og likviditet vil det i tillegg være noen obligasjoner med noe dårligere likviditet, men som gir en høyere rente. Verdipapirene er kjøpt med tanke på langsiktighet. Når det er sagt, overvåkes hver posisjon kontinuerlig. Om vi ser at det oppstår endringer i investeringshypotesen vår, eller vi finner en obligasjon med bedre risiko- eller avkastningsprofil, kan verdipapiret bli solgt tidligere enn opprinnelig tenkt. Det globale markedet for kredittobligasjoner har hatt en betydelig vekst, og i 2013 ble det tegnet selskapsobligasjoner for over milliarder amerikanske dollar¹. Markedet fortsetter å utvide seg, drevet av en reduksjon i bankenes utlån på tilbudssiden, og enklere og billigere lån fra investorer på etterspørselssiden. Dette skaper stadig økte muligheter for investorer. Du finner mer informasjon på 1) Kilde: Bloomberg, SKAGEN.

5 Praktisk informasjon Målsettingen for SKAGEN Credit er å være fullt ut investert, og fondet vil kun ha kontanter for klienters finansieringsbehov. Forvalterne vil ikke ta i bruk lånefinansiering eller inneha negative posisjoner i porteføljen. Derivater benyttes for å redusere risiko. Investorer bør ha minimum to års investeringshorisont for å ta del i langsiktig inntekts- og prisvekst, samtidig som den kortsiktige prisvolatiliteten er moderat. SKAGEN Credit har kun et fast årlig forvaltningshonorar på 0,8 prosent. Gebyret beregnes daglig og belastes kvartalsvis. Det er ingen gebyrer for å kjøpe eller selge andeler i fondet. Fondets skattepliktige inntekt skilles årlig ut av fondet og utdeles til andelseierne i form av nye andeler. Kursen på fondsandelene blir nedjustert like mye som verdien av den skattepliktige inntekten per andel. Investorene i fondet kan kjøpe eller selge andeler på alle norske børsdager. Cut-off for bestillinger i fondene er kl. 15:00. SKAGEN Credit Lav risiko Høy risiko Lav avkastning Høy avkastning Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og tegnings- og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN Credit NOK er et valutasikret fond i norske kroner som investerer fondets midler i det globale fondet SKAGEN Credit.

6 SKAGEN Credit Porteføljeforvaltere SKAGEN Credits porteføljeforvaltere drar nytte av sin ekspertise fra rentemarkedet, samt forvalterne i SKAGENs aksjefonds mangeårige erfaringer med vellykkede aksjeutvalg. De har lang og utfyllende erfaring som spenner fra rentefondsforvaltning, selskapsanalyse, risikostyring og trading. TOMAS NORDBØ MIDDELTHON OLA SJÖSTRAND Tomas Nordbø Middelthon har jobbet i SKAGEN siden 2010, både som risk manager og senere som porteføljeforvalter i SKAGENs pengemarkedsfond. Tidligere jobbet Tomas i financial services i Statoil med å implementere globale risikohåndteringsverktøy. Tomas er siviløkonom/ MBA i finans og er autorisert finansanalytiker. Han har sterke analytiske egenskaper og bakgrunn fra finansiell risikohåndtering. Kombinasjonen av risikoanalyse og finansteknisk ekspertise vil være verdifulle bidrag innen selskapsanalyse og porteføljekonstruksjon. Ola Sjöstrand har jobbet i SKAGEN siden 2006 som porteføljeforvalter på rentesiden. Han har blant annet lansert og er ansvarlig for rentefondet SKAGEN Krona. Han har også hatt ansvaret for SKAGEN Høyrente og Høyrente institusjon. Hans sterke analytiske evner og investeringserfaring med SKAGENs investeringsfilosofi gjør Ola i god stand til å finne gode investeringer for fondet. Han har god historikk med å levere solid risikojustert avkastning under skiftende markedsforhold. Ola har en BSc i Business Administration og Economics.

7 Bygg din portefølje med SKAGEN Vi tilbyr kun noen få enkle fond som er enkle å forstå og lette å velge mellom. Våre fond er naturlige byggesteiner i en godt diversifisert portefølje, og SKAGEN Credit kan utvide risikoprofilen din. Ta kontakt med våre sertifiserte rådgivere for å finne en løsning som passer dine sparemål. SKAGEN Kon-Tiki Vekstmarkedsaksjer SKAGEN Tellus Globale statsobligasjoner SKAGEN Global Globale aksjer SKAGEN Credit Globale selskapsobligasjoner SKAGEN Vekst Nordiske og globale aksjer SKAGEN m 2 Globale eiendomsaksjer SKAGEN Høyrente SKAGEN Avkastning Kontakt oss Kundeservice er åpen fra mandag til fredag mellom klokken 9 og 17. Send oss en epost til eller ring oss på telefon Du er hjertelig velkommen innom ett av våre seks kontorer. Du finner mer informasjon og kart på

8 Et unikt fond Et globalt selskapsobligasjonsfond som dekker hele universet for selskapsobligasjoner, både Investment grade og High Yield. Investerer i undervurderte, underanalyserte og upopulære selskapsobligasjoner. Et fond som passer for investorer med en investeringshorisont på to år som søker en høyere avkastning enn det som er tilgjengelig fra et pengemarkedsfond eller en bankkonto. Selskapsobligasjoner er en mellomting mellom det å ha penger i banken og å være i aksjemarkedet. Du får delta i utviklingen i selskapene samtidig som du får en løpende rente. Forvaltet gjennom en velprøvd og robust investeringsprosess og filosofi. Lav renterisiko. Ingen valutarisiko. Et fleksibelt mandat som proaktivt reagerer på risiko- og avkastningsmuligheter i skiftende markeder. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no

banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no MARKeDSrApPort banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no LEDER Is i magen God avkastning gjør godt, men litt is i magen er ikke å forakte det heller. Når dette

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007 Kredittkrisen hva vet vi? Det verste bør være over men tilstanden var så ille midt i måneden at jeg så det hensiktsmessig å skrive en ekstra rapport for SKAGEN

Detaljer

Etter stormens år - hvilke muligheter venter?

Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Årsrapport 2008 Et nødskudd. 1888. Utsnitt Av Christian Krohg, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Våre fond 2008 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

Finansco Dynamisk Aktivaallokering

Finansco Dynamisk Aktivaallokering Finansco Dynamisk Aktivaallokering Statusoppsummering ved lansering juli 2012 Kort om fondet Finansco Dynamisk Aktivaallokering (FDA) FDAs investeringsmandat er utformet slik at fondet skal være egnet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Opptur med oppvoksende markeder

Opptur med oppvoksende markeder Årsrapport 2010 Opptur med oppvoksende markeder Pessimistene tok feil. Med vekstmarkedene i førersetet ble den globale veksten i 2010 solide fem prosent. Aksjefondssparerne kunne glede seg over nok et

Detaljer

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning F ORVALTNING AV S TATENS PETROLEUMSFOND ÅRSRAPPORT 2001 39...................................................................................................................................................................................................

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Pr utgangen av november 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Pr utgangen av november 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interior. Brøndums annexe. Ca. 1920. Detail. Anna Ancher, one of the Skagen painters. The picture is owned by the Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Pr utgangen av november 2011

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer markedsrapport NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Frem fra glemselen Amerikanske IT-selskaper har gjenoppstått i porteføljen til SKAGEN Global. 10 Ny vri Programvaregiganten SAP er i ferd med å reformere

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,7 prosent i desember mot 0,2 prosent for SKAGEN Høyrente og en negativ avkastning på 0,4 prosent

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Å lykkes i aksjemarkedet krever mye arbeid En investering i aktiv forvaltning kan gi

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet markedsrapport NUMMER 2 JULI 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Usikker? Bli med på høstens inspirasjonsmøter. 8 Muligheter i hus Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer. 10 Kamp mot ekstremlønninger

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

Investeringer i et turbulent kredittmarked

Investeringer i et turbulent kredittmarked 44.................................................................................................................................................................................................... Investeringer

Detaljer