SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer"

Transkript

1 Nytt aksjefond Bli med nå P.S. Krøyers hund, Rap, Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum (manipulert). SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer Kunsten å bruke sunn fornuft

2 Essensen i vår aksjeplukking SKAGEN Focus er et konsentrert globalt aksjefond som består av porteføljeforvalternes beste aksjevalg. Kjernen i porteføljen er satt sammen av 35 utvalgte selskaper med potensial for høy avkastning. En kon - sentrert portefølje kan føre til større svingninger sammenlignet med en portefølje med flere selskaper. SKAGEN Focus vil i tråd med SKAGENs investeringsfilosofi investere i undervurderte, underanalyserte og upopulære selskaper med muligheter for god risikojustert avkastning. Porteføljeforvalterne har en nedenfra og opp-tilnærming og vil konsentrere seg om utvalgte selskaper og verdsettelsen av disse. Investeringsbeslutningene til forvalterne vil fattes uavhengig av referanseindeksen, og målsettingen er å skape eksepsjonell avkastning over tid. SKAGEN Focus vil ha en avkastningsprofil som er mer preget av selskapsspesifikke hendelser enn utviklingstrekk i bransjer eller regioner. Forvalterne har tidligere god erfaring med å finne attraktive investeringsmuligheter blant mellomstore selskaper, og fondet kan derfor komme til å ha en relativ overvekt mot slike selskaper. Gode grunner til å gå mot strømmen SKAGEN følger ikke trender eller moter. Vi tilbyr et nøye utvalg av fond som gjør kundene våre i stand til å sette sammen en godt diversifisert spareportefølje. Vi lanserer kun fond vi mener vil gi kundene best risikojustert avkastning produkter vi selv vil investere i. SKAGENs fremgang er basert på grundige analyser og fokus på å levere gode resultater til våre kunder. Porteføljeforvalternes tankeprosesser er ofte ukonvensjonelle eller motstrøms. Historisk har de levert sterke resultater ved å analysere og vektlegge muligheter som andre investorer har oversett. Det brede, globale mandatet åpner for å lete etter selskaper over hele verden, uansett sektor, størrelse eller børsnoteringssted. Kort om SKAGEN Focus Bredt globalt mandat Konsentrert portefølje Investerer langsiktig Nedenfra og opp-tilnærming De ti største investeringene utgjør rundt % av fondet Investeringsbeslutninger tas uavhengig av referanseindeks og målsettingen er å skape eksepsjonell avkastning over tid Avkastning vil sannsynligvis ikke samsvare med utviklingstrekk i bransjer eller regioner Passer for investorer med en investeringshorisont på fem år eller mer

3 Sommeraften ved Skagen Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum.

4 SKAGENs investeringsfilosofi og -prosess SKAGEN Focus trekker ut essensen i vår aktive og verdibaserte investeringsfilosofi. Vi jakter på Undervurderte, Underanalyserte og Upopulære selskaper som har mulighet til å øke i verdi på lang sikt. Alle SKAGENs aksjefond har blitt forvaltet etter denne filosofien siden All analyse i SKAGEN utføres av porteføljeforvalterne, som har lang og variert erfaring i selskapsvurdering. Vi har ingen egen analyseavdeling. Forvalterne nyter godt av samarbeid og ideer fra hele SKAGENs forvalterteam. De utfører fundamental analyse, relativ verdsettelsesberegning og vurderer hvert enkelt selskaps vekstmuligheter. Vi er aktive selskapsplukkere og fokuserer på enkeltselskaper, uavhengig av børsnoteringssted eller bransje, og uansett om aksjen inngår i en referanseindeks eller ei. Fondets brede mandat gjør det mulig for porteføljeforvalterne å velge de beste selskapene fra aksjemarkeder i hele verden. For å redusere risiko søker fondet å opprettholde en fornuftig sammensetning av selskaper. Dette oppnås ved at porteføljeforvalterne kontinuerlig identifiserer fundamentale risikofaktorer hos selskapene. Risikofaktorene måles, følges opp og balanseres mot hverandre. Verdibasert forvaltning med fokus på selskapene, langsiktighet, brede mandat og at vi selv investerer i våre fond det er sunn fornuft for oss.

5 Skagensjægere Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum (utsnitt). U UNDERVURDERTE Selskaper kan ha grunnleggende verdier som ikke vises i aksjekursen Selskaper som ikke fanger oppmerksomheten på grunn av bransjen de tilhører U UPOPULÆRE Selskaper som av ulike årsaker har dårlig rykte Selskap der informasjonen er lite tilfredsstillende eller utilgjengelig Selskap som tilhører en upopulær bransje eller region der alle skjæres over én kam U UNDERANALYSERTE Selskaper som få eller ingen analytikere følger Selskaper som etter vår mening er feilanalyserte og/eller misforståtte

6 Markedet har en tendens til å overvurdere nærliggende muligheter og videreføre dem inn i fremtiden. Store, langsiktige og grunnleggende endringer eller fakta pleier å gi mye mindre oppmerksomhet og kan skape muligheter for meravkastning. Dette betyr ikke at markedene alltid tar feil, men snarere at mulighetene trolig befinner seg der hvor de langsiktige mulighetene avviker vesentlig fra de kortsiktige Filip Weintraub, Hovedforvalter SKAGEN Focus Idéskaping og analyseprosess Ved å utføre både analyse og forvaltning er SKAGENs porteføljeforvaltere i stand til å konstruere en portefølje som består av de selskapene vi har aller størst tro på. Markedene er i konstant endring, og potensialet for risikojustert avkastning fra ulike enkeltselskaper, bransjer og markeder utvikler seg over tid. Porteføljeforvalterne har en pragmatisk tilnærming til sin analysevirksomhet og hvilke sider av den fundamentale analysen de vektlegger. Analyse er ikke en statisk øvelse. Forvalterne evaluerer kontinuerlig den langsiktige dynamikken og utviklingen både i enkeltselskaper, bransjer og markeder. Analysen behøver ikke føre til at vi kjøper aksjer i et selskap i dag, men det kan bli interessant om et par år. I jakten på best risikojustert avkastning må hver posisjon kontinuerlig sloss om plassen i porteføljen med de nest beste investeringsmulighetene, ut fra en analyse av selskapet og fremtidige drivere.

7 Foto: Sara Hessel Teamet Filip Weintraub Filip Weintraub har fokusert på verdiforvaltning gjennom hele yrkeskarrieren. Han har 26 års investeringserfaring, deriblant 18 år med institusjonell fondsforvaltning i tre land. Han var hovedforvalter i SKAGEN Global i I denne perioden skapte fondet en betydelig bedre avkastning enn verdensindeksen, og fondet ble av flere uavhengige ratingbyråer vurdert til å være blant de beste globalfondene i verden. Fra 2010 til 2014 var han porteføljeforvalter og medgrunnlegger av Labrusca Family Office. Filip Weintraub har en Bachelor of Arts i Economics & Global Studies fra Pacific Lutheran University i Washington og er sertifisert finansanalytiker. Jonas Edholm Jonas Edholm har 20 års investeringserfaring og har jobbet med risikostyring, aktivaallokering og som aktiv, verdibasert aksjeplukker på både kort og lang sikt. Han beskrives ofte som en «tallmagiker». Fra 2010 til 2014 var han porteføljeforvalter og medgrunnlegger av Labrusca Family Office. Tidligere har han vært porteføljeforvalter for ulike typer aksjefond, og har vært med på å starte opp flere av dem. Jonas Edholm har en Master of Science i Business Studies and Economics fra Uppsala Universitet.

8 Kostnader SKAGEN Focus A Årlig forvaltningshonorar: 1,6 prosent, pluss/minus variabelt forvaltningshonorar. Bedre verdiutvikling enn referanseindeksen MSCI World AC TR Index (i norske kroner) målt i prosent, deles 90/10 mellom andelseierne og SKAGEN Fondene. Samlet belastet forvaltningshonorar pr år kan ikke overstige 3,2 prosent av fondets gjennomsnittlige forvaltningskapital. underutviklingen fra det forvaltningshonoraret. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse pr år kan imidlertid ikke være lavere enn 0,80 prosent av fondets årlige gjennomsnittlige forvaltningskapital. Fast forvaltningshonorar beregnes daglig og belastes kvartalsvis. Variabelt forvaltningshonorar beregnes daglig og belastes årlig. Ved dårligere verdiutvikling enn MSCI World AC TR Index (i norske kroner), trekkes 10 prosent av SKAGEN Focus < Lavere risiko < Lavere mulig avkastning Høyere risiko > Høyere mulig avkastning > Denne skalaen viser risikoen for kurssvingninger. SKAGEN Focus er plassert i kategori 5, basert på en modellporteføljes historiske svingninger. Målingen er gjort ukentlig i norske kroner de siste fem årene. Det betyr at kjøp av andeler innebærer stor sannsynlighet for kurssvingninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og tegnings- og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Nøkkelinformasjon for investorer, faktaark og prospekter for alle fond er tilgjengelig på nettsiden.

9 Hunden Rap, Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum (manipulert).

10 Kontakt oss SKAGEN er et uavhengig forvaltningsselskap og vår eneste virksomhet er fondsforvaltning. SKAGEN tilbyr aksje-, kombinasjons- og rentefond, og har globale investeringer som sin spesialitet. SKAGEN ble etablert i 1993 av erfarne investorer i Stavanger. I dag er selskapet et av de fremste fondsforvaltningsselskapene i Norge, med økende virksomhet i Norden og resten av Europa. SKAGEN Fondene forvalter rundt 120 milliarder kroner. SKAGENs forvaltere har en aktiv tilnærming, og går ofte mot strømmen. Dette er en sentral del av SKAGENs investeringsfilosofi.

11 Hjemvendende skagensjægere, Av Laurits Tuxen en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum (utsnitt). Syntes du dette høres interessant ut? Du kan lese mer om SKAGEN Focus og hvordan du kjøper andeler i fondet på skagenfondene.no/focus. Kundeservice er tilgjengelig fra 08 til 21 mandag til fredag på telefon 04001, e-post eller chat. Nettside: Vårt hovedkontors adresse i Stavanger: SKAGEN AS Skagen 3 Torgterrassen, 5. etasje 4006 Stavanger Oversikt og mer informasjon om andre kontorer finner du på våre nettsider. /skagenfondene /skagenfondene /company/skagen-fondene /skagentvnorge

12 Kunsten å bruke sunn fornuft

Fondssparing for alle! Kunsten å bruke sunn fornuft

Fondssparing for alle! Kunsten å bruke sunn fornuft En lægprædikant holder gudstjeneste på Skagen Sønderstrand. 1877. Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Fondssparing for alle! Kunsten å bruke sunn fornuft Velkommen til

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Å lykkes i aksjemarkedet krever mye arbeid En investering i aktiv forvaltning kan gi

Detaljer

Strategi for kostnadseffektiv meravkastning i aksjeporteføljer

Strategi for kostnadseffektiv meravkastning i aksjeporteføljer Strategi for kostnadseffektiv meravkastning i aksjeporteføljer Knut N. Kjær 1 Ved inngangen til året 1998 var Norges Bank uten egen erfaring i aksjeforvaltning. Ved utgangen av året forvaltet Norges Bank

Detaljer

Finansco Dynamisk Aktivaallokering

Finansco Dynamisk Aktivaallokering Finansco Dynamisk Aktivaallokering Statusoppsummering ved lansering juli 2012 Kort om fondet Finansco Dynamisk Aktivaallokering (FDA) FDAs investeringsmandat er utformet slik at fondet skal være egnet

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: FEBRUAR 2013

BREV TIL INVESTORENE: FEBRUAR 2013 BREV TIL INVESTORENE: FEBRUAR 2013 Markedsutvikling I februar steg FDA med 1,7 % og referanseindeksen 2,8 % (utvikling målt i norske kroner). Markedsoppgangen var godt hjulpet av sterk utvikling i amerikanske

Detaljer

Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki Lukk dokumentet Årsrapport 2002 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Absolutt svakt relativt

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Å lykkes i

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Opptur med oppvoksende markeder

Opptur med oppvoksende markeder Årsrapport 2010 Opptur med oppvoksende markeder Pessimistene tok feil. Med vekstmarkedene i førersetet ble den globale veksten i 2010 solide fem prosent. Aksjefondssparerne kunne glede seg over nok et

Detaljer

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING Årsrapport 2005 Grunn til å juble! 2005 OVER ALL FORVENTNING Våre aksjefond ga andelseierne mellom 40 og 60 prosent avkastning i 2005. Både tegning og tilstrømming av nye kunder var rekordhøy, også til

Detaljer

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen markedsrapport NUMMER 6 OKTOBER 29 SKAGENFONDENE.NO 5 Smart pensjon Selvstendig næringsdrivende har en stor pensjonsfordel. Vesterhavet i storm. Efter solnedgang. Højen. 199. Utsnitt. Av Laurits Tuxen,

Detaljer

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Gode utsikter i 2006 1 < >

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Gode utsikter i 2006 1 < > ÅRSRAPPORT 2005 SKAGEN FONDENE 1 < > Årsrapport 2005 Grunn til å juble! 2005 OVER ALL FORVENTNING Våre aksjefond ga andelseierne mellom 40 og 60 prosent avkastning i 2005. Både tegning og tilstrømming

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Den aktive forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

Den aktive forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Den aktive forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland har flere særtrekk som kan utnyttes til å skape meravkastning på investeringene. De siste tolv årene har en aktiv forvaltning

Detaljer

Markedsrapport. Bare lave priser?

Markedsrapport. Bare lave priser? Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2007 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO

NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO markedsrapport NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 10 år på flåten SKAGEN Kon-Tiki begynte som en reise inn i det ukjente. 12 Kortsiktighetens verdi Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer.

Detaljer

Etter stormens år - hvilke muligheter venter?

Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Årsrapport 2008 Et nødskudd. 1888. Utsnitt Av Christian Krohg, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Våre fond 2008 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Mai 2003 2 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

Erfaringer med eksterne aktive aksjeforvaltere

Erfaringer med eksterne aktive aksjeforvaltere 46.................................................................................................................................................................................................... Erfaringer

Detaljer

Avkastning av 1.000 kr. Indeks: MSCI World Free Ndtr_D 2400 2100 1800 1500 1200 900 31.1.03 31.12.04 31.12.05 31.12.06 31.12.07

Avkastning av 1.000 kr. Indeks: MSCI World Free Ndtr_D 2400 2100 1800 1500 1200 900 31.1.03 31.12.04 31.12.05 31.12.06 31.12.07 Skagen Fondene er så nær genierklært som man kan bli i det norske markedet. Den genierklæringen hviler imidlertid på en ganske misvisende sammenligning. Ned fra pidestallen Skagen har vært den lysende

Detaljer

markedsrapport 5 Nytt år 7 Vi pusser opp 10 En undervurdert gave 12 Kvartalsregnskap Er markedets forventinger til inntjeningen i 2010 for høy?

markedsrapport 5 Nytt år 7 Vi pusser opp 10 En undervurdert gave 12 Kvartalsregnskap Er markedets forventinger til inntjeningen i 2010 for høy? markedsrapport NUMMER 7 DESEMBER 29 SKAGENFONDENE.NO 5 Nytt år Bli med på Nyttårskonferansen 21 7 Vi pusser opp På nyåret kommer SKAGENs nye nettsider 1 En undervurdert gave Et gavebrev i våre fond kan

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Kunsten å bruke sunn fornuft Velkommen til informasjonsmøte Fiskerne Søren Thy og Thomas Svendsen, 1911 Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne Bildet er utlånt av Skagens Museum. Kveldens program Kort

Detaljer

Prises norske fond ansvarlig?

Prises norske fond ansvarlig? Prises norske fond ansvarlig? Nordmenn kan spare 500 millioner i året i kostnader og samtidig få bedre avkastning over tid Sammendrag KLP har analysert sammenhengen mellom avkastningen og pris på fond

Detaljer

Markedskommentar, mai 2010

Markedskommentar, mai 2010 Markedskommentar, mai 2010 Forbruk sikret BNP vekst i USA Amerikansk økonomi målt i årlig BNP-vekst steg med 3,2 % første kvartal i år. Den største delen av denne veksten var det de amerikanske forbrukerne

Detaljer

En evaluering av SPUs mulighet til å oppnå berdre enn gjennomsnittlig avkastning fra investeringer i unoterte aksjer og anbefaling avreferanseindekser

En evaluering av SPUs mulighet til å oppnå berdre enn gjennomsnittlig avkastning fra investeringer i unoterte aksjer og anbefaling avreferanseindekser En evaluering av SPUs mulighet til å oppnå berdre enn gjennomsnittlig avkastning fra investeringer i unoterte aksjer og anbefaling avreferanseindekser Ludovic Phalippou 1 Desember 2010 1 Forfatteren er

Detaljer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer markedsrapport NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Frem fra glemselen Amerikanske IT-selskaper har gjenoppstått i porteføljen til SKAGEN Global. 10 Ny vri Programvaregiganten SAP er i ferd med å reformere

Detaljer