Presentasjon Allegro Navigare. allegrokapital.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon Allegro Navigare. allegrokapital.no"

Transkript

1

2 Presentasjon Allegro Navigare allegrokapital.no

3 Innhold Kort om Allegro Kapitalforvaltning Allegro Navigare

4 1 / Kort om Allegro Kapitalforvaltning

5 Allegro Kapitalforvaltning AS Etablert i 1998 Konsesjon for aktiv forvaltning Eiere: SpareBank1 SMN (90,1 %) Reitangruppen (9,9 %) Forvaltningskapital Ca. 4 mrd 90 % i allokeringsporteføljer Kontorer Trondheim Oslo Sterk integrasjon mot SpareBank1 alliansen Benyttes nå av flere av alliansebankene for å understøtte sin rådgivningsaktivitet og er den foretrukne partner mot større forvaltningsoppdrag

6 Allegro ansatte Adm Dir Alf Kåre Karoliussen Compliance Jan-Ivar Thorsteinsen Marked Investering Back Office Nicolai S. Haugan Thor Ivar Tryggestad Hanne Hatlen Unni Lunde John Gunnar Eggen Sigrid Almås Per Egil Aamo Tor G. Kristensen Frode Derås

7 SpareBank1 alliansen og Allegro Allegro har sterke relasjoner til SpareBank1 alliansen Allegro har i dag samarbeidsavtaler med mange av alliansebankene: SpareBank1 SMN SpareBank1 Nordvest SpareBank1 Søre Sunnmøre SpareBank1 Telemark SpareBank1 BV SpareBank1 Nøtterøy-Tønsberg SpareBank1 Østfold Akershus SpareBank1 Oslo Akershus SpareBank1 Ringerike Hadeland SpareBank1 Hallingdal Valdres

8 Allegro sin investeringsfilosofi Makroanalyse Analyse av globale vekstdrivere Aktivaanalyse Riktig aktivaklasse til riktig tid! Analyse innen aktivaklassen Selskapsanalyse Kredittanalyse Makroanalyse Aktivaanalyse Analyse innen aktivaklassen

9 Investeringsfilosofi vår tilnærming Empiriske analyser viser at % av forskjellen i avkastningen mellom pensjonsfond skyldes den strategiske allokeringen. Bare 5 10 % skyldes valg av verdipapir innen den enkelte aktivaklasse Men hvor er det investorer brukes sin tid? Sammensetningen bør vurderes ut fra bl.a. følgende faktorer: Formålet med forvaltningen Generelle rammer og begrensninger Finansiell risiko Risikospredning Rutiner for rapportering Forvaltning handler om å finne «den riktige» sammensetningen av aktivaklasser tilpasset investors sitt behov

10 Allegro Kapitalforvaltning - Investeringskomite Thor Ivar Tryggestad Investeringsdirektør Allegro Kapitalforvaltning Forvalter Reitan Invest Porteføljeansvarlig i FirstNordic fondene i Fokus Bank Sivilingeniør ved NTNU Dag Olav Uddu Finanssjef SpareBank 1 SMN Leder valutaavdelingen i SpareBank 1 SMN Forvalter av SpareBank 1 SMN Pensjonskasse Bankøkonom John G. Eggen Forvalter Allegro Kapitalforvaltning Forvalter/Megler i J.P. Morgan (London), Bank of New York (New York) og ABN Amro (Oslo) Bachelor of Arts, Heriot-Watt University, Edinburgh. MBA, Monterrey Institute of International Studies Per Egil Aamo Daglig leder Sparebanken Midt-Norge Invest Partner i Risklab Norge AS Kredittilsynet Verdipapirseksjonen Konsulent Pensjon&Finans AS Samfunnsøkonom (Cand.Oecon, Renteanalytiker NFF Torkil Leinum SpareBank 1 SMN Invest Direktør for forretningsutvikling Acta Analysesjef Fokus Kapitalmarked Sivilingeniør NTNU Alf Kåre Karoliussen Adm. dir Allegro Kapitalforvaltning Senior Key Account Manager Danske Securities, Oslo Leder for aksje- og analyseteamet i Fokus Kapitalmarked Autorisert Finansanalytiker (AFA) Norges Handelshøyskole Diplomøkonom Handelshøyskolen BI Nicolai Seierstad Haugan Markedsdirektør Allegro Kapitalforvaltning Bachelor of Bussines og Master in Banking and Finance Per Iversen Porteføljeforvalter TrønderEnergi Porteføljeforvalter Gjensidige og Fokus Bank/Danske Bank Analytiker Orkla Finans Siviløkonom Norges Handelshøyskole Marius Støvneng Hovde Analytiker/ Financial Engineer SpareBank1 SMN Rente- og valutamegler DNB Markets Renteanalytiker, Norske Finansanalytikeres forening Master i Finansiell Økonomi NTNU

11 2 / Aktivaallokering/Navigare

12 Å time markedene kan være utfordrende Den største utfordringen man har som investor i dagens finansmarked, er den enorme informasjonsmengden man må fordøye for å oppnå tilfredsstillende avkastning på totalporteføljen Kortsiktig støy og store markedsutslag på kort tid kan få en investor til å ta irrasjonelle beslutninger, både i et fallende, men også i stigende marked

13 .. men det er viktig! Norske aksjer Internasjonale aksjer Obligasjoner Pengemarked Totalt 29.1 % 45.5 % 6.3 % 7.5 % 7.9 % 48.4 % 38.4 % 40.5 % 32.4 % 11.5 % 9.6 % 64.8 % 18.3 % 6.1 % 15.4 % 38.9 % 8.4 % 4.7 % 31.7 % 4.9 % 7.4 % 6.8 % 28.8 % 5.5 % 22.1 % 11.5 % 4.4 % 5.9 % 9.1 % 12.9 % 2.4 % 8.5 % 23.6 % 6.7 % 2.9 % 6.4 % -1.7 % % % 11.1 % 5.0 % 2.5 % 2.7 % 3.9 % -23.7% 3.2 % 4.5 % -2.5 % 2.2 % 1.6 % 6.6 % -26.7% 4.5 % -4.7 % % % 4.8 % 2.0 % 2.0 % 0.9 % -4.5 % % 2.1 % 2.3 % % 1.5 % 0.9 % 5.1 % Det som er riktig ett år er ikke alltid riktig det neste Konsekvensen av å være i aksjer når de faller er stor Det er som regel alltid mulig å tjene penger Hvis du har valgt riktig i alle årene, ville avkastningen vært 5600%, feil i alle år ville gitt -86% Det er viktig, men vanskelig å velge riktig alltid => Fornuftig bruk av makrosyn, og forsiktig overvekt/undervekt har historisk gitt god meravkastning

14 Hvorfor fokusere på aktivaallokering? Navigare søker å ha høyere aksjeandel når markedet stiger, og vice versa Analyser viser at 90-95% av en porteføljes avkastning kommer fra valg av aktivaklasser. Bare 5 10% som bidrag innen hver aktivaklasse Det handler om ikke å putte alle eggene i en kurv, og sammensetningen bør vurderes ut fra følgende faktorer: Formålet med forvaltningen Generelle rammer og begrensninger for forvaltningen Finansiell risiko Risikospredning Være bevisst på risikoelementene til de ulike aktivaklassene Teorien tilsier at jo høyere risiko, jo høyere forventet avkastning og potensielt større tap Unngå å måtte gjennomføre irrasjonelle beslutninger som en konsekvens av uheldige plasseringer Slippe å kjøpe på topp og selge på bunn Forvaltning handler om å finne optimal sammensetning av aktivaklasser tilpasset investor sitt behov

15 Historiske aktivaallokeringsvalg

16 Navigare kombinerer langsiktig strategi med muligheten for ta kortsiktige avvik, innenfor forhåndsavtalte rammer. Størrelsen på disse rammene er tilpasset investors evne og vilje til å ta risiko Diversifisering på flere aktivaklasser, hvor vektingen følger Allegros markedssyn Markedssynet utvikles av Allegros investeringskomité som har månedlige anslag for neste måneds utvikling, både i aksje og rentemarkedet

17 Forvaltningen av Navigare Forvaltningen er tre-delt: 1. Investor bestemmer selv, sammen med sin rådgiver, den langsiktige fordelingen av kapitalen hvor andelen aksjer i porteføljen er den viktigste beslutningen 2. Forvalter gis rammer for å tilpasse sammensetningen av aktivaklassene i forhold til forventninger om utviklingen i markedet på månedlig basis. 3. Forvalter identifiserer og handler i lavkostnads verdipapirer med eksponering mot valgte aktivaklasser.

18 Eksempel på porteføljesammensetning

19 Eksponering innenfor aktivaklassene Korte renter Bankinnskudd. Benytter stordriftsfordeler til å oppnå særskilt gode vilkår. Pt. 2,6 % Norske Aksjer ETF, følger OSEBX indeksen Lange renter Oppnår god obligasjonsrente gjennom enkeltpapir. Gir kostnadseffektiv tilgang til obligasjonsmarkedet Fond vi benytter i dag i porteføljen: Alfred berg obligasjon 1-3 Utenlandske Aksjer ETF, følger MSCI world indeks

20 Aksjeeksponeringen; Exchange Traded Fund - ETF Kostnadseffektivt Visibilitet Likvid Spisset eksponering Diversifisering Fleksibilitet Kraftig økende oppmerksomhet blant investorer og media

21 12 års avkastningshistorikk Allegro Navigare Allegro Nav 30 Ref.indeks % 19.2 % % 9.3 % % 10.5 % % 6.6 % % 3.3 % % -5.1 % % 10.7 % % 7.5 % % 1.3 % % 4.7 % % 9.0 % % 8.1 % Annualisert 9.2 % 7.6 % Akkumulert % % Referanseindeksen består av: 15 % OSEBX (Oslo Børs Hovedindeks) 15 % MSCI i NOK (Morgan Stanley World Index i NOK) 60 % ST4X (3 år Statsobligasjonsindeks) 10 % ST1X (1 år Statssertifikatindeks) Allegro Nav 50 Ref.indeks % 25.0 % % 12.0 % % 15.9 % % 10.6 % % 2.6 % % % % 15.4 % % 9.5 % % -1.7 % % 6.4 % % 14.6 % % 10.3 % Annualisert 11.8 % 9.3 % Akkumulert % % Referanseindeksen består av: 25 % OSEBX (Oslo Børs Hovedindeks) 25 % MSCI i NOK (Morgan Stanley World Index i NOK) 40 % ST4X (3 år Statsobligasjonsindeks) 10 % ST1X (1 år Statssertifikatindeks) Allegro Nav 70 Ref.indeks % 30.9 % % 14.8 % % 21.6 % % 14.7 % % 1.7 % % % % 20.0 % % 11.5 % % -4.7 % % 8.0 % % 20.4 % % 12.6 % Annualisert 13.4 % 10.9 % Akkumulert % % Referanseindeksen består av: 35 % OSEBX (Oslo Børs Hovedindeks) 35 % MSCI i NOK (Morgan Stanley World Index i NOK) 20 % ST4X (3 år Statsobligasjonsindeks) 10 % ST1X (1 år Statssertifikatindeks) Navigare har eksistert siden 2009, men Allegro Finans har hatt tilsvarende forvaltning (Allegro Totalforvaltning) helt siden 2003, og kan derfor også vise presis pro-forma historikk I perioden 2003 til I denne perioden benyttes allokeringsvalg som Totalforvaltning og de respektive indeksenes avkastning. Avkastningstallene er før kostnader. Kostnadene knyttet til Allegro Navigare er som følger: Tegningshonorar: Ingen Årlig forvaltningshonorar: 1,25-1,75 % (Trekkes med ¼ eller 0,3% ved inngangen til hvert kvartal) Innløsningshonorar: 0,0 % Variabelt honorar: 10 % av meravkastningen over 6% (etter kostnader). Beregnet hvert år. Høyvannsmerke sikrer at ingen suksesshonorar trekkes dersom verdien på porteføljen er lavere enn ved inngang eller sist gang det ble trukket variabelt honorar. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.

22 Utvikling Allegro Navigare Navigare 30 Navigare 50 Navigare 70

23 Rapportering

24 Takk!

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015 Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015 Innhold Kort om Allegro Kapitalforvaltning Porteføljer 1 / Kort om Allegro Kapitalforvaltning Allegro

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Å lykkes i

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10 N 30,50,70 V Ø S Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Å lykkes i aksjemarkedet krever mye arbeid En investering i aktiv forvaltning kan gi

Detaljer

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. 0001 Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Vedtatt K.sak.77-08. Sirdal kommune

Reglement for finansforvaltning. Vedtatt K.sak.77-08. Sirdal kommune Vedtatt K.sak.77-08 Sirdal kommune Utarbeidet i henhold til forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning, jf forskrift fra kommunal- og regionaldepartementet av 9. juni 2009 Innhold Del 1

Detaljer

aktiv forvaltning i folketrygdfondet

aktiv forvaltning i folketrygdfondet temaartikkel aktiv forvaltning i folketrygdfondet Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2010. aktiv forvaltning AKTIV FORVALTNING Spørsmålet om aktive eller passive forvaltningsstiler

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

13,93. Avkastning over tid 3,96 6,77. 3 år 2009-2011. 5 år 2007-2011. 10 år 1,53 0,40 1,26 -3,92 2002-2011

13,93. Avkastning over tid 3,96 6,77. 3 år 2009-2011. 5 år 2007-2011. 10 år 1,53 0,40 1,26 -3,92 2002-2011 Avkastning over tid god meravkastning siste fem år Statens pensjonsfond Norge avkastning over tid AVKASTNING (Prosent) 1 år 2011 3 år 2009-2011 5 år 2007-2011 % 10 år 2002-2011 13,93 3,96 6,77-3,92 Folketrygdfondet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Kunsten å bruke sunn fornuft Velkommen til informasjonsmøte Fiskerne Søren Thy og Thomas Svendsen, 1911 Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne Bildet er utlånt av Skagens Museum. Kveldens program Kort

Detaljer

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter med fokus på langsiktig avkastning Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter Presentasjon Marbella 25. og 26.mars 2009 Program Innledning Aktiv Formuesforvaltning Utviklingen

Detaljer

Markedskommentar, Mai 2009

Markedskommentar, Mai 2009 Markedskommentar, Mai 2009 Lys i tunnelen I USA falt BNP med 6,1 % i årlig rate mot et forventet fall på 4,7 % i første kvartal. Boliginvesteringer og næringslivets investeringer falt med 38 %. I følge

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1997 Carnegie Fondsforvaltning AS INNHOLD Til våre andelseiere... 3 Carnegie Gruppen... 4 Kommentarer til markedet... 5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked... 7 Carnegie Likviditet... 8

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Forvaltningsstrategi i store utenlandske fond

Forvaltningsstrategi i store utenlandske fond Forvaltningsstrategi i store utenlandske fond Petroleumsfondet er i norsk sammenheng et meget stort fond. Internasjonalt finnes mange fond med langsiktig strategi for forvaltningen som er betydelig større,

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 HolbergGrafen Navn på presentasjon Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 Opportunity knocks i pengemarkedet Vi har gjennom en rekke kundeseminarer i vår satt søkelyset

Detaljer