US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Hvorfor regelverket er av betydning for norske finansforetak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Hvorfor regelverket er av betydning for norske finansforetak"

Transkript

1 US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Hvorfor regelverket er av betydning for norske finansforetak Hva er FATCA? Hva For de fleste finansforetak medfører FATCA en plikt til å rapportere spesifikk informasjon om amerikanske kunder til skattemyndighetene (IRS) i USA. Hvorfor FATCA styrker amerikanske skattemyndigheters muligheter til å beskatte amerikanskeide investeringer plassert utenfor USAs grenser. Hvem FATCA får betydning for en rekke virksomheter: banker, investeringsfond, fondsmeglere, forsikringsselskap m.fl. Hvordan Amerikanske skattemyndigheter krever at finansforetakene: Oppfyller angitte krav for kontroll Årlig rapporterer spesifikk informasjon om amerikanske investeringer Når FATCA ble vedtatt i USA 18. mars 2010 som en del av Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act, og må etterleves fra 1. januar 2014.

2 Hvem omfattes av FATCA? Finansforetak utenfor USA Herunder: Bank-, forsikring, investerings- og forvaltningsvirksomhet FATCA omfatter også, med visse unntak, ikke-finansielle virksomheter. Kan man velge å ikke implementere FATCA? Enhver virksomhet må veie kostnadene ved etterlevelse av FATCA opp mot skattekonsekvensene og eventuelt tap av markedsandeler ved manglende etterlevelse. Etterlevelse Berørte virksomheter vil bli pålagt å: Gjennomføre kontrollprosedyrer Innhente opplysninger om amerikanske statsborgere Rapportere til amerikanske myndigheter Tilbakeholde 30% av visse utbetalinger hvor kunder ikke gir de nødvendige opplysningene En kundes manglende medvirkning fører til at kundeforholdet må sies opp. Manglende etterlevelse χ Berørte viksomheter vil bli underlagt 30% kildeskatt på utbetalinger med USA som kilde, uansett om inntekten er mottatt på vegne av en kunde eller ikke. Utbetalinger med USA som kilde omfatter renter, utbytte, leie, premier, og brutto salgsvederlag Opt-Out Blir FATCA prosedyrene for tyngende er alternativet:? Unngå amerikanske kunder Unnlate å investere i USA

3 Hvilke overveielser skal gjøres ved implementering av FATCA? Det kreves vesentlige endringer i prosess, teknologi og interne ledelsessystemer å etterleve kravene. 1. Kunde- og betalingssystemer Identifikasjon av kunden Betalinger Agent-overvåkning Håndtering av kundeordrer 2. Prosess- og informasjonsstyring 3. Virksomhetsservice og drift Opplysninger om betalinger Kundedata Transaksjonsrapportering Arkivering Markedsføring Hvordan kan PwC hjelpe? PwCs ekspertise kan sikre en smidig overgang til etterlevelse av FATCA FATCA grunnprinsipper Strategiutvikling Identifikasjon av konti & inntekter Implementerings -veiledning Implementering PwC avholder workshops for å analysere de konsekvensene FATCA har for virksomheten PwC bidrar til å skape en target operating model med nødvendig eierskap og involvering PwC bistår med å kartlegge kunder, eiendeler og inntekter som omfattes av FATCA PwC analyserer virksomheten og gir anbefalinger til utvikling av compliance verktøy Når prosesser og systemer skal tilpasses FATCAreglene, kan PwC være en viktig samarbeidspartner PwC kan bistå under hele implementeringsprosessen for å sørge for FATCA compliance

4 Hvem skal jeg kontakte? Kontakt medlemmene av PwC FATCA-teamet nedenfor for å få svar på Deres spørsmål: TAX Leif Drillestad Bodil Myklebust Ansatt advokat Leif har vært partner i PwC i 15 år og har levert skatterådgivning og juridisk bistand til norske og internasjonale klienter. Hovedbransjeområdene hans er finansiell sektor, shipping og olje og gass. Leif er også statsautorisert revisor og jobbet tidligere som revisor for et annet big 4 firm. Han har erfaring fra en norsk bank, et industrikonglomerat samt i verdipapirmarkedet. Som advokat har han bevilling i Norge og staten New York. Leif har god innsikt i FATCA og leder PwC s FATCA-initiativ i Norge. Bodil har erfaring fra arbeid med selskapsrettslige spørsmål samt nasjonal og internasjonal beskatning. Vinteren og våren 2012 har hun vært på secondment hos PwC New York hvor hun har arbeidet med FATCA prosjekter. I tillegg til å være advokat har Bodil Master i Regnskap og Revisjon fra NHH samt Diploma in International Financial Law fra London. Consulting Tore Totland Tore er nasjonal leder for Financial Services (FS) og leder for Performance Improvement i Bergen. Tore har mer enn 10 års konsulenterfaring i å lede og være ansvarlig partner for store prosjekter innenfor strategisk og operasjonell omstrukturering og forbedring, post merger integration og risikostyring. Tore har erfaring med å levere store endringsprosjekter som inkluderer omstrukturering av virksomheten og menneskelig kapital. Rune Strømsnes Rune har 10 års konsulenterfaring fra ulike prosjekter og tjenester innenfor bank og finans. Blant annet har Rune vært prosjektleder og prosjektdeltaker i flere store implementeringsprosjekter knyttet til Basel II regelverket. Han har også jobbet 4 år i linje- og stabsfunksjoner i to ulike banker. Rune leder PwC sitt team innenfor Risikostyring og analyse i Bergen og er nasjonalt ansvarlig for PwC sine rådgivningstjenester knyttet til bank- og finansieringsvirksomhet. Marius Mjelde Manager Marius har jobbet i PwC Consulting Bergen siden Han har arbeidet mye med prosesskartlegging og effektivisering i tillegg til internrapportering og rapportering til offentlige organer og tilsyn. Han har bransjeerfaring blant annet innen forsikring, og jobbet senest som regnskapssjef for et mellomstort norsk forsikringsselskap. I 2012 jobbet han 4 måneder på FATCA-prosjekter i London. Assurance Jon Haugervåg Jon er leder for revisjon i PwC Bergen og har vært partner i PwC siden Han har jobbet mye med intern og ekstern revisjon innenfor bank og finansnæringen. I tillegg har han forelest i bankfaglige emner (Basel II og III) samt at han har deltatt på en rekke due diligence oppdrag for ulike banker. Han har bred kompetanse innen bank og forsikring. Olav Høsøien Direktør Olav har 26 års erfaring i revisjon og rådgivningstjenester hos bank og finanssektoren. Han har mye erfaring i kartlegging, evaluering, modellering og testing av internkontroll i forretningsprosesser med komplekse IT-systemer. Han har bistått kunder i å designe internkontroll prosesser for å sikre etterlevelse av reguleringer og forskrifter, slik som SOX og internasjonale internprisingsregelverk.

5 Hvem skal jeg kontakte? Kontakt medlemmene av PwC FATCA-teamet nedenfor for å få svar på Deres spørsmål: PwC Nordic-team Alex Hofmann Assurance Alex har 10 års erfaring som prosjektleder, hovedsaklig innenfor finansielle tjenester. I tillegg har han jobbet med revisjon og compliance innen internkontroll, risikostyring og operasjonell effektivitet. Han har jobbet med flere FATCA-prosjekter, inkludert en overordnet konsekvensanalyse av utsendte IRS retningslinjer for en stor FS institusjon. Alex er den ledende FATCA ekspert hos i PwC Sverige. Karin Henrikson Advisory Services Karin er jurist og har arbeidet med juridiske spørsmål i mer enn 15 år. Hun arbeider først og fremst med regelverksendringer innen bank- og finanssektoren. Karin inngår i Nordic FATCA team og deltar i pågående FATCA prosjekt i Sverige. Hun foreleser så vel internt som eksternt om regelverksendringer og har erfaring fra domstolene og offentlige myndigheter. Arne J. Gehring Tax Arne har mer enn 23 år erfaring innen skatterett hvorav 7 år har vært innen finansielle tjenester. Arne har bred erfaring innen flere skatterettslige områder innen bank, forsikring og kapitalforvaltning. Han er involvert i utvikling av nye finansielle tjenester, og er den ledende FATCA ekspert i PwC Danmark. Jan Bäckström Advisory services Jan har flere års erfaring i å administrere og gjennomføre komplekse prosjekter innen banksektoren. Han har inngående kjennskap til ITanalyse og implementering, due diligence IT-kostnadsanalyser, program og prosjektledelse.

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (BAC) (Vedtatt av styret 28.04.2014) 1 FORMÅL

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (BAC) (Vedtatt av styret 28.04.2014) 1 FORMÅL INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (BAC) (Vedtatt av styret 28.04.2014) 1 FORMÅL Revisjonsutvalget er et underutvalg av Statoil ASAs styre, og har som formål å være et saksforberedende organ i forhold

Detaljer

Cyberkriminalitet i fokus

Cyberkriminalitet i fokus www.pwc.no/crimesurvey Cyberkriminalitet i fokus Global Economic Crime Survey 2011 Resultater for Norge PwC gjennomfører undersøkelsene for å gi styrer og ledere bedre forutsetning for å identifisere risikoer

Detaljer

Antikorrupsjons program

Antikorrupsjons program Antikorrupsjons program 2 Innhold 1 Innledning...6 2 Etiske retningslinjer og antikorrupsjon...8 3 Den norske straffelovens bestemmelser om korrupsjon...12 4 USAs Foreign Corrupt Practices Act...20 5 Corporate

Detaljer

KPMGs åpenhetsrapport 2013. kpmg.no

KPMGs åpenhetsrapport 2013. kpmg.no KPMGs åpenhetsrapport 2013 kpmg.no INNHOLD Vår virksomhet Vår organisasjonsform og eierskap Vår styringsstruktur Vårt system for kvalitetskontroll Retningslinjer for å sikre uavhengighet Erklæring fra

Detaljer

KPMGs Åpenhetsrapport 2012 kpmg.no

KPMGs Åpenhetsrapport 2012 kpmg.no KVALITET OG INTEGRITET KPMGs Åpenhetsrapport 2012 kpmg.no Innhold Åpenhetsrapport KPMG 2012 Vår virksomhet Vår organisasjonsform og eierskap Vår styringsstruktur Vårt system for kvalitetskontroll Våre

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

Revisors rådgivning til revisjonsklienter

Revisors rådgivning til revisjonsklienter I I Fellesrapport Revisors rådgivning til revisjonsklienter Tematilsyn 2011 DATO: 06.02.2012 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 Innledning

Detaljer

Tilsvarende dokument

Tilsvarende dokument Tilsvarende dokument Dette Tilsvarende dokumentet er utarbeidet i forbindelse med notering av 3 856 023 nye egenkapitalbevis i Jæren Sparebank på Oslo Børs, utstedt i forbindelse med sammenslåingen mellom

Detaljer

KPMGs åpenhetsrapport 2014. kpmg.no

KPMGs åpenhetsrapport 2014. kpmg.no KPMGs åpenhetsrapport 2014 kpmg.no INNHOLD Vår virksomhet Vår organisasjonsform og eierskap Vår styringsstruktur Vårt system for kvalitetskontroll Retningslinjer for å sikre uavhengighet Erklæring fra

Detaljer

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 til stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt av Stortinget. Det skal føre tilsyn med drifta i sentralbanken

Detaljer

PROGRAM TORSDAG 21. AUGUST

PROGRAM TORSDAG 21. AUGUST PROGRAM TORSDAG 21. AUGUST 10:30 11:15: VELKOMMEN BCM KOMMUNAL SAMARBEIDSPARTNER SIDEN 1992 Kenneth Christoffersen Partner i Bergen Capital Management 11:15 12:00: UTSIKTER NORSK ØKONOMI Marianne Sturød

Detaljer

Dyrk karrieren din hos Deloitte.

Dyrk karrieren din hos Deloitte. Dyrk karrieren din hos Deloitte. 2 Vi ser etter deg som har det lille ekstra. Vi søker mennesker med engasjement, integritet og ambisjoner om å være blant de beste i sitt fagområde. Hos Deloitte mener

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Rettledning om gjennomgang av finansielle konti for å gjennomføre FATCA i Norge

Rettledning om gjennomgang av finansielle konti for å gjennomføre FATCA i Norge Rettledning om gjennomgang av finansielle konti for å gjennomføre FATCA i Norge Side 2 av 44 Innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Kort om FATCA-avtalen... 6 1.3 Oversikt over pliktene FATCA

Detaljer

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 Innholdsfortegnelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse /01/ 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 /02/ 2. Virksomhet/03/

Detaljer

Årsrapport 2012. Det store endrings året

Årsrapport 2012. Det store endrings året Årsrapport 2012 Det store endrings året agasti - årsrapport 2012 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 11 Konsernledelsen

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Bouvet ASA (Bouvet) er opptatt av å praktisere god eierstyring og selskapsledelse, for å styrke tilliten til selskapet og dermed bidra til best mulig langsiktig verdiskapning

Detaljer

FINANSNYTT. Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom

FINANSNYTT. Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom 1 Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 1 Mars 2013 Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom Fire av KPMGs beste på finans Solvency II: Pilar 3 - den glemte pilaren Økt skatt på finanstjenester 2 Bank bygger

Detaljer

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER Trondheim 17. september 2012 Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom, og skal ikke kopieres eller videredistribueres

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services April 2014 Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services Er du forberedt? Påtalemyndigheter og lovgivere over hele verden blir stadig mer aktive når det kommer til å håndheve korrupsjonslovgivningen.

Detaljer

Styrets redegjørelse. for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse. for eierstyring og selskapsledelse 2014 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne publikasjonen er Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, en del av Årsrapporten. Statoil 2015 STATOIL ASA POSTBOKS 8500

Detaljer

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark. www.svw.no

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark. www.svw.no Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Landets tredje største advokatfirma i antall advokater; 180 advokater. Det eneste advokatfirmaet i Norge som er reelt

Detaljer

Årsrapport 2013. Strategisk styrket

Årsrapport 2013. Strategisk styrket Årsrapport 2013 Strategisk styrket agasti - årsrapport 2013 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 12 Konsernledelsen 13 Styret

Detaljer

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 1 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Innhold Innholdsfortegnelse Adm. banksjefs kommentar Innledning Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Innholdsfortegnelse Adm. banksjefs kommentar Innledning Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling År sr a p p ort 2009 In n h o l d Innholdsfortegnelse 3 Adm. banksjefs kommentar 5 Innledning 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20 Egenkapitaloppstilling 21

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

BDO INNSIKT. Økonomisk kriminalitet og korrupsjon

BDO INNSIKT. Økonomisk kriminalitet og korrupsjon BDO INNSIKT Økonomisk kriminalitet og korrupsjon 2 BDO INNSIKT ØKONOMISK KRIMINALITET OG KORRUPSJON ØKONOMISK KRIMINALITET OG KORRUPSJON MANGE SPØRSMÅL OG FÅ KLARE SVAR Økonomisk kriminalitet og korrupsjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse 3 Adm. banksjefs kommentar 5 Innledning 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20

Innholdsfortegnelse 3 Adm. banksjefs kommentar 5 Innledning 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20 Innhold Innholdsfortegnelse 3 Adm. banksjefs kommentar 5 Innledning 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20 Egenkapitaloppstilling 21 noter til årsregnskap for 2011

Detaljer

Petoro Årsrapport 2012 Kapittelnavn STYRING OG KONTROLL

Petoro Årsrapport 2012 Kapittelnavn STYRING OG KONTROLL Petoro Årsrapport 2012 Kapittelnavn STYRING OG KONTROLL Styret i Petoro AS Side 30 Ledelsen i Petoro AS Side 32 Eierstyring og selskapsledelse Side 34 Redegjørelse for samfunnsansvar Side 38 29 Årsrapport

Detaljer