Leverandører i det kommunale pensjonsmarkedet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leverandører i det kommunale pensjonsmarkedet"

Transkript

1 Leverandører i det kommunale pensjonsmarkedet Pensjonskasseforeningen og Grieg Investor Christian Akselsen, Grieg Investor 20. august

2 Leverandører i dagens marked «Forsikret» løsning; leverandørens egenkapital er økonomisk ansvarlig for rentegarantier og forsikringsrisiko, tilbyr pt ikke nye avtaler Storebrand Livsforsikring DNB Liv «Gjensidig» løsning; deltagerne/kommunene er økonomisk ansvar ved å måtte skyte inn egenkapital for å dekke rentegarantier og forsikringsrisiko, styret hos leverandør er ansvarlig for forsvarlig drift. KLP Egen pensjonskasse; kommunen sitter med økonomisk ansvar for å skyte inn egenkapital, styret i pensjonskassen er ansvarlig for forsvarlig drift. Pt 21 kommunale pensjonskasser Uavhengig av leverandør har kommunene til enhver tid ansvaret for å ha en velfungerende pensjonsordning til det beste for kommunen og sine ansatte/tidligere ansatte, både økonomisk og kvalitetsmessig (riktig pensjon til riktig tid) 2

3 Valget mellom pensjonskasse eller livselskap Det er flere rådgivere som kan bistå kommuner med å foreta det riktige valget og eventuelt å etablere pensjonskassen 8-10 leverandører Forskjellig kompetanse og leveranse Flere tidligere analyser kan allerede være utdaterte Langt liv-effekten (mange millioner), avventer retningslinjer fra departementet Få uavhengige rådgivere med hensyn til etablering Eksempel fra anbud: «I dette ligger at xxxxx kommune ønsker bistand til å vurdere/utrede spørsmålet om kommunen er tjent med å opprette egen pensjonskasse. Dersom det blir aktuelt å opprette egen pensjonskasse, vil leveransen også omfatte bistand knyttet til opprettelse av egen pensjonskasse» Leverandør anbefalte pensjonskasse, men trakk seg for å bistå med opprettelsen da de ønsket å gi tilbud til pensjonskassen på driftstjenester. Det er også andre eksempler på konkurranseutsetting av tjenester der ingen ønsket å levere tilbud. 3

4 Forvaltning av pensjonskasser Intern forvaltning, ekstern forvaltning eller nøkkelferdig pensjonskasse? Pensjonskassen må ha et styre som består av representanter fra kommunen, medlemmene av pensjonsordningen og et eksternt medlem uavhengig av hvilken løsning man velger Flere av tjenestene som skal leveres til en pensjonskasse faller det naturlig å sette bort til eksterne leverandører, uavhengig av størrelsen på pensjonskassen. Styret Aktuar Revisor Daglig leder Kapitalforvaltning Administrasjon Pensjonsutbet. Regnskap Teknologi Risiko Bank 4

5 Nærmere om de ulike oppgavene Styre og revisor må kommunen/ kassen ordne med selv Daglig leder Forestår drift av kassen samt oppfølging av de ulike oppgavene/leveransene Rapportering og beslutningsunderlag til styret Aktuar Beregner årlig premie Vurderer og fører tilsyn med pensjonskassens forsikringsmessige risiko Utfører forsikringsmessige analyser Kapitalforvaltning Kassens aktiva/midler må forvaltes Til grunn for forvaltningen må det ligge en investeringsstrategi, basert på risikobærende evne mv Det må velges forvaltere, og resultatene må følges opp gjennom rapporter Administrasjon Forsikringsteknisk administrasjon og vedlikehold av medlemsregister Teknologi Systemløsninger for administrasjonen Pensjonsutbetalinger Månedlige utbetalinger med skattetrekk osv Regnskap Regnskapsføring i henhold til gjeldende lover og regler 5

6 Nøkkelferdig pensjonskasse Nøkkelferdig pensjonskasse er en pensjonskasse der alle tjenestene, eks styret og revisor, er satt bort til en og samme leverandør. Av de 21 kommunale pensjonskassene, er det hovedsakelig de «nyetablerte» pensjonskassene etter 2005 som har nøkkelferdige løsninger, eks daglig leder Normalen er å ha forskjellige leverandører på forskjellige tjenester Aktuar Teknologi og administrasjon (herunder regnskap og pensjonsutbetaling) Kapitalforvaltning (mandater eller rådgivere) Argumenter som blir brukte for å etablere nøkkelferdig pensjonskasse Bygge kompetanse og forholde seg kun til en leverandør Mindre risiko for ansvarspulverisering Anbefaling fra rådgiver ved etablering av kassen Referanser; de sist etablerte kassene, er alle nøkkelferdig pensjonskasse 6

7 Erfaringer ved etablering av kommunale pensjonskasser Ved de siste etableringene har det vært kommunene som har søkt leverandører for pensjonskassene. En annen løsning kan være å etablere styret i pensjonskassen, som så finner egne leverandører. Molde, Fjell og Lørenskog kommune søkte leverandører for nøkkelferdig pensjonskasse De siste årene har dette vært et begrenset marked med kun to leverandører Harstad kommune søkte leverandør på drift og deretter på kapitalforvaltning Bærum kommune søker nøkkelferdig pensjonskasse, eventuelt at forskjellige leverandører går sammen om å levere et felles tilbud. 7

8 Leverandører og leveranser Det finnes nå 3 (4) aktører i det norske markedet som kan tilby nøkkelferdig pensjonskasse Storebrand Pensjonstjenester brukes i dag av 3 kommunale kasser, pluss at de overtar flere som tidligere har brukt Pensjonskonsult/Bluegarden Gabler kjøpte opp Pensjonskonsult/Bluegarden (mest brukte system av kommunale pensjonskasser, 15 stk) har i tillegg til 3 andre kommunale kasser på eget system KFS KLP Forsikringsservice er aktuar for store ordninger bl.a. Akershus Fylkeskommunale, Bergen og Trondheim. brukte Bluegarden som er kjøpt av Gabler, kommer nå med eget system skal begynne å levere totalløsninger Mercer? 8

9 Leverandører og leveranser Aktuartjenester (i tillegg til de over): Pål Lillevold og Partners ved Pål Lillevold Buskerud Fylkeskommunale, Drammen, Arendal og Elverum Eikos ved Anne Grete Steinkjer Tilbyr pt enkeltoppdrag innen offentlig pensjon Mercer erfaring med offentlige ordninger, satser på kommunale kasser Systemer Abacus (Storebrand) kan brukes av ansatte ved opplæring brukes av flere av de største kassene i Norge bl.a. Statoil, Norsk Hydro og Telenor Gabler (Base II) egenprodusert kan brukes av ansatte ved opplæring brukes av flere offentlige kasser i tillegg til 3-4 kommunale kasser Gabler (Bluegarden) brukes pt av kommunale pensjonskasser kan brukes av ansatte ved opplæring skal videreutvikles? KFS har tilpasset systemene til KLP nytt 9

10 Leverandører og leveranser Kapitalforvaltningsrådgiving Mercer Gabler Formuesforvaltning Griff Grieg Investor Kapitalforvaltning KLP Storebrand DNB Nordea Alfred Berg Artic Skagen Holberg JP Morgan Black Rock fond 10

11 Tidsplan for beslutningsprosess - eksempel Inngå kontrakter med fremtidige leverandører Ny leverandør på plass 3-4 uker 2-3 uker Ca 6 måneder Anbud på tjenester for drift av pensjonskassen Møter og valg av leverandører Forsvarlig og grundig bearbeiding av medlemsdata. (Mest tidkrevende) 5-7 uker totalt Pensjonskassens viktigste oppgave er å utbetale riktig pensjon til riktig tid, derfor bør man tillate nok tid til forsvarlig og grundig bearbeiding av medlemsdataene, dette sikrer også at kommunen får med seg alle sine rettigheter fra tidligere ordninger.

12 Dagens marked for anbud Pensjonskassen for Helse Sør-Øst skal etableres (10-20 milliarder) Stor konkurranse om dette oppdraget Støy rundt oppkjøp av Pensjonskonsult/Bluegaarden Flere vil skifte leverandør på systemer DNB og Storebrand Livsforsikring sier til sine kommunale kunder at de er uønsket Flere vil komme på markedet og trolig starte egen kasse Kan skap rush i markedet 12

13 Grieg Investor anbefaler Etablere pensjonskasse er en økonomisk beslutning Pensjonskasse kan være lønnsomt for kommunen, men krever kompetanse og kapital flere alternative leverandører å velge mellom også hva gjelder kapitalforvaltningsrådgiving! Ved etablering av felles pensjonskasse, hold kapitalforvaltning separat felles administrasjon tilsvarende Drammen/Buskerud løsningen Vent på avklaring fra departementet mhp langt liv må hensyntas før eventuell etablering av kasse viktig med «riktig» konklusjon vurder bruk av uavhengig rådgiver ved overføring av midler Dersom det er mange som skifter leverandør kan det påvirke kvaliteten på implementering i ny database påse god tid!!! Ta kontakt med eksisterende pensjonskasser og Pensjonskasseforeningen Mye bra kompetanse innen forvaltning av pensjon i kommunal sektor 13

14 Grieg Investor: For deg som har ansvaret for andres verdier. 14

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010 Ark.: 570 Lnr.: 9490/09 Arkivsaksnr.: 09/644-6 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KJØP AV TJENESTEPENSJON - ANBUDSPROSESS Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet

Detaljer

KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER

KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER KOSTNADER EVALUERING ANBUD PLANLEGGING SPARING KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER 2012 Avgjørende faktorer ved vurdering og innkjøp av kommunal tjenestepensjon INNKJØPROSESSEN TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Forord

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 16.03.2010 Formannskapet

Detaljer

Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon

Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon 2/2010 Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon Konkurransetilsynets skriftserie 2/2010 Innhold Forord... 5 Sammendrag... 6 1. Introduksjon...

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst Prosjektdirektiv. for prosjekt Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst

Prosjektdirektiv. Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst Prosjektdirektiv. for prosjekt Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst 1 / 13 for prosjekt GODKJENT AV: Styringsgruppemøte 12. september 2012 Navn Rolle Stilling Dato 2 / 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT

Detaljer

Presentasjon pensjonsanalyse

Presentasjon pensjonsanalyse Presentasjon pensjonsanalyse Tromsø kommune 15. mai 2013 Om oss Bjarne Refsnes, seniorkonsulent Gabler Bjarne er utdannet siviløkonom med lang erfaring fra offentlig pensjon, forsikringsrådgivning og konkurranseutsetting.

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 FORORD Actecan har på oppdrag for Pensjonskontoret gjennomført en analyse av om de tre livselskapene KLP, Storebrand

Detaljer

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Vedlegg sak 42/2013 Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst 1. Bakgrunn for etablering av ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Spørsmålet om pensjonsleverandører ble omtalt i Ot.prp. Nr

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør.

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. 1. Dagens pensjonsordning Kommunal pensjonsordning er et meget omfattende og spesielt fagområde.

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon PENSJONSVEILEDER 2015 kommunal tjenestepensjon MILJØMERKET 241 TRYKKERI 716 Pensjonskontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VIIs gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon: 24

Detaljer

Outsourcing av oppgaver nøkkelferdig pensjonskasse. Seminar: Kommunale pensjonskasser 20. August 2013 Siri Marstrander Fodnes

Outsourcing av oppgaver nøkkelferdig pensjonskasse. Seminar: Kommunale pensjonskasser 20. August 2013 Siri Marstrander Fodnes Outsourcing av oppgaver nøkkelferdig pensjonskasse Seminar: Kommunale pensjonskasser 20. August 2013 Siri Marstrander Fodnes Egen pensjonskasse eller utjevnet premie? Folketrygd, Tariffavtale, sentrale

Detaljer

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN UTGITT APRIL 2015 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INNHOLD FORORD 3 Utgangspunkt 4 Hvordan gå fram i arbeidet med pensjonsordning? 5 Mer om ulike pensjonsordninger

Detaljer

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11 Et godt år for Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) hadde et godt år i 2010. Resultatet var 424 millioner kroner (371 millioner kroner i 2009). Fremgangen skyldes høyere inntekter fra

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

Forvaltning av kommunens pensjonsordning. Anbudsbesvarelse. Levanger kommune

Forvaltning av kommunens pensjonsordning. Anbudsbesvarelse. Levanger kommune Forvaltning av kommunens pensjonsordning Anbudsbesvarelse Levanger kommune Storebrand Livsforsikring AS 18.11.2005 Side 1 av 46 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING / OPPSUMMERING... 3 2. OM SELSKAPETS SATSING

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov- 2007 2006 2005 2004

HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov- 2007 2006 2005 2004 HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov- 2007 2006 2005 2004 krav (tall i hele 1000) Premieinntekter 152 898 119 931 104 856 85 418 85 187 Finansresultat 61 323 71 012 67 183 51

Detaljer

Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap

Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap NFT 1/2004 Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap av Hanne Myre I Norge ble maksimal grunnlagsrente for nye livsforsikringskontrakter satt ned til 3 prosent allerede i 1993. Fra og

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF FINANSSTRATEGI for Helse Sør-Øst RHF Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FORMÅL, GYLDIGHET OG OMFANG... 5 1.1 FORMÅL FOR FINANSSTRATEGI... 5 1.2 GYLDIGHET... 5 1.3 OMFANG... 5 2 ANSVAR, ROLLER OG ORGANISASJON...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN med endringer etter møte i arbeidsgruppen 5. desember 2013 (i kursiv) INNLEDNING... 4 DEL 1... 5 1 OVERFØRINGSAVTALEN - GENERELT... 5 1.1 Formål og forhistorie...

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer