Outsourcing av oppgaver nøkkelferdig pensjonskasse. Seminar: Kommunale pensjonskasser 20. August 2013 Siri Marstrander Fodnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Outsourcing av oppgaver nøkkelferdig pensjonskasse. Seminar: Kommunale pensjonskasser 20. August 2013 Siri Marstrander Fodnes"

Transkript

1 Outsourcing av oppgaver nøkkelferdig pensjonskasse Seminar: Kommunale pensjonskasser 20. August 2013 Siri Marstrander Fodnes

2 Egen pensjonskasse eller utjevnet premie? Folketrygd, Tariffavtale, sentrale forhandlinger mv Pensjonsnivå og dekninger Reguleringsgaranti Bruttogaranti Overføringsavtalen Lønnsnivå og lønnsvekst Drifts- og forvaltningskostnader Verdiskapning Demografi Tidlig-pensjon Uførhet Egen totalkostnad i pensjonskasse 2

3 Egen pensjonskasse eller utjevnet premie? Folketrygd, Tariffavtale, sentrale forhandlinger mv Pensjonsnivå og dekninger Reguleringsgaranti Bruttogaranti Overføringsavtalen Lønnsnivå og lønnsvekst Drifts- og forvaltningskostnade r Demografi Tidligpensjon Uførhet Utjevnet Totalkostnad V e r d i - s k a p n i n g 3

4 Beslutningsmatrise «Normalpremie» Uførekostnad AFP65 SAMLET EFFEKT PREMIE Administrasjonskostnad Rentegaranti og fortjenesteelement for risiko SAMLET EFFEKT KOSTNADER Merknad Kommuner varierer fra + 2% til 2% i forhold til utjevnet premie Viktig parameter både antall uføre og alder ved uførhet har betydning Viktig parameter - Er normalt omvendt proposjonal med uføreuttak Årlig effekt vil variere og er avhengig av utvikling i kommunen Pensjonskasser fra ca en milliard i midler vil normalt kunne driftes like rimelig som i livselskap Ikke relevante kostnader i en pensjonskasse Dette anses som sikre årlige effekter ESTIMERT TOTALEFFEKT Arbeidsgiveravgift Sparer arbeidsgiveravgift på husleie til overførte bygg ESTIMERT TOTALEFFEKT inkl skatter og avgifter

5 Pensjonsanalyse før beslutning

6 0,7% = ca 10% redusert premie 6

7 Årlige kostnader Eksempel kommune 4000 ansatte Forsikring Pensjonskasse A Administrasjonskostnader - fakturerte 2,7 B Forvaltingskostnader - fakturerte 2.2 C Pris for rentegaranti - fakturert 3,2 D Godtgjørelse for forsikringsrisiko 4,4 E Administrasjons- og forvaltingskostnader - fakturerte 12,5 F Administrasjons- og forvaltingskostnader ikke fakturerte 1,4 G Samlede administrasjons- og forvaltingskostnader 13,9 2,7 2,2 0,0 0,2 5,1 1,4 6,5 Denne kommunen kan forvente en årlig kostnadsreduksjon på NOK 7,4 millioner ved egen pensjonskasse 7

8 Hovedfunksjoner i en pensjonskasse Styret Daglig leder Regnskap Administrasjon Medlemsføring Pensjonsberegning Aktuar Rådgiving Innbetaling Utbetaling IT system GKRS/NRS beregninger - aktiva Forsikringsteknisk - passiva Likviditetsstyring Stresstester

9 Nøkkelferdig pensjonskasse Daglig leder Regnskap Inn/utbetaling Pensjonsberegning Medlemsføring IT-system Aktuar Kan gi synergier I forhold til personal Skatt Finansrapportering Risikorapportering Ikke regningssvarende å utvikle eget system Må være ekstern Pensjonskontorets styre har fattet vedtak om at daglig leder skal være ansatt enten i pensjonskassen eller hos arbeidsgiver. For en nyetablert pensjonskasse er det praktisk at alle tjenester er satt ut. Det er akseptert at daglig leder er ekstern i oppstartsåret Revisor Må være ekstern 9

10 Nøkkelferdig pensjonskasse Regnskap Inn/utbetaling Daglig leder Medlemsføring Pensjonsberegning IT-system Pensjonskassen skal føre register over medlemmer av pensjonsordningen I en kommune vil det være personal/hr som til enhver tid har oppdaterte opplysninger om ansatte, stillingsprosenter mv. Det vil kunne være synergieffekter ved å ha et tett samarbeid knyttet til overføring av opplysninger til pensjonskassens medlemsregister Aktuar Revisor 10

11 Nøkkelferdig pensjonskasse Regnskap Inn/utbetaling Daglig leder Medlemsføring Pensjonsberegning IT-system Aktuar Revisor Det oppstår jevnlig tilfeller der pensjonskassen skal beregne den faktiske pensjonsytelsen som skal utbetales når en ansatt har rett til pensjonsutbetaling Basert på korrekt informasjon om den ansattes arbeids- og lønnshistorikk skal det beregnes uførepensjon, AFP, alderspensjon og etterlattedekninger Avhengig av kommunens størrelse vil dette være hyppige eller mer sjeldne tilfeller Det kan være hensiktsmessig å sette ut denne funksjonen til et miljø som kun har som oppgave å utføre slike beregninger 11

12 Nøkkelferdig pensjonskasse Regnskap Inn/utbetaling Daglig leder Medlemsføring Pensjonsberegning IT-system Aktuar Pensjonskassen skal føre regnskap som i tillegg til ordinært driftsregnskap løpende skal vise forsikringsteknisk resultat og finansielt regnskap Det er vesentlig å følge opp det forsikringstekniske resultatet, slik at kommunen kan innrette sin HR-politikk i tråd med pensjonskassens resultat Det kan være hensiktsmessig å benytte et miljø som har kompetanse på pensjonskasseregnskap, og som har nær dialog med pensjonskassens aktuar Revisor 12

13 Nøkkelferdig pensjonskasse Regnskap Inn/utbetaling Daglig leder Medlemsføring Pensjonsberegning IT-system Aktuar Revisor Finanstilsynet legger stor vekt på at det utarbeides en overordnet strategi for forsikringsområdet og for forvaltningsområde med tilhørende risikorammer (dvs. bufferutnyttelse) Det må mer spesifikt utarbeides en investeringsstrategi som må godkjennes av styret Pensjonskassen er pålagt halvårlig rapportering av stresstester. Disse stresstestene er et tilsynsverktøy som vurderer pensjonskassens finansielle stilling og som gir daglig leder og styret viktig informasjon 13

14 Nøkkelferdig pensjonskasse Regnskap Inn/utbetaling Daglig leder Medlemsføring Pensjonsberegning IT-system Aktuar Revisor Kan gi synergier I forhold til personal Skatt Finansrapportering Risikorapportering Ikke regningssvarende å utvikle eget system Må være ekstern Må være ekstern Vår tilrådning vil være å starte opp som en «nøkkelferdig pensjonskasse» og etter hvert som kunnskaper og forståelse av driften av en pensjonskasse øker, kan man se på hvilke funksjoner man ønsker å bringe inn i eget hus 14

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør.

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. 1. Dagens pensjonsordning Kommunal pensjonsordning er et meget omfattende og spesielt fagområde.

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 840046672 Fastsatt 1.1.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 1 Kapittel 2 Godkjenning og endring av

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Administrasjon av pensjonskasse

Administrasjon av pensjonskasse Administrasjon av pensjonskasse Fellespensjonskasse eller administrativt samarbeid? Direktør Wenche Øverås Drammen kommunale Pensjonskasse /Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse www.dkp.no / www.bfkp.no

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11 Et godt år for Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) hadde et godt år i 2010. Resultatet var 424 millioner kroner (371 millioner kroner i 2009). Fremgangen skyldes høyere inntekter fra

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE KONSERNPENSJONSKASSE ETTER LOV OM FORETAKSPENSJON Fastsatt 29. september 2005 Innholdsfortegnelse Side DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 1

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader Norsk RegnskapsStandard 6 Pensjonskostnader (April 1994, revidert oktober 1995. Endelig NRS november 2000. Revidert november 2001, november 2002, november 2005, november 2007, juni 2008, desember 2009,

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

Forvaltning av kommunens pensjonsordning. Anbudsbesvarelse. Levanger kommune

Forvaltning av kommunens pensjonsordning. Anbudsbesvarelse. Levanger kommune Forvaltning av kommunens pensjonsordning Anbudsbesvarelse Levanger kommune Storebrand Livsforsikring AS 18.11.2005 Side 1 av 46 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING / OPPSUMMERING... 3 2. OM SELSKAPETS SATSING

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument Pensjon og forsikring NHOs politikkdokument Innhold 1. Innledning hva er utfordringene?... 03 2. Tjenestepensjoner og tilpassing til pensjonsreformen... 05 3. Individuell pensjonssparing... 07 4. AFP målsetninger

Detaljer

Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse FORSIKRINGSVILKÅR FOR OFFENTLIG KOLLEKTIV PENSJONSORDNING GJELDER FRA 1.1.2010 A. INNLEDNING Den kollektive Kollektiv pensjonsordning er en pensjonsforsikring som en arbeidsgiver

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

BKK Pensjonskasse Resultat

BKK Pensjonskasse Resultat BKK Pensjonskasse Resultat TEKNISK REGNSKAP NOTE 31.12.2014 31.12.2013 Tall i hele tusen Premieinntekter Forfalte premier, brutto 17 206 725 225 150 - Avgitte gjenforsikringspremie 18-235 -153 Overføring

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer