Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor"

Transkript

1 Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

2 Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis? 4. Oppsummering og spørsmål 2

3 Dette sier stiftelsesloven om forvaltning Stiftelsesloven 18: «Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.» Stiftelsesloven 30: «Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene.» 3

4 Stiftelsesloven 18 og 30(3) 18: Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål. 30: Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll 4

5 Krav til forsvarlighet Sikkerhet Avkastning 5

6 Hvilke vurderinger gjorde lovgiver? NOU 1998: 7 Om stiftelser Diskuterte regler om plasseringsplikt Det er mulig for en stiftelse å vedtektsfeste rammer for forvaltning Å bevare grunnkapitalen er helt sentralt I stedet for å lage en detaljert beskrivelse av kapitalforvaltningen, laget de en forsvarlighetsstandard 6

7 Gjelder reglene for alle? Skiller ikke mellom små og store stiftelser Skiller ikke mellom alminnelige og næringsdrivende Skiller ikke mellom stiftelser som hovedsakelig forvalter kontanter/verdipapir, og stiftelser som først og fremst har et aktivt formål Noen kan oppleve at stiftelsesloven ikke treffer Stiftelsesloven gjelder likevel fullt ut Forventer at profesjonaliteten øker med størrelsen 7

8 Hva er risiko? Risikofritt: Bankinnskudd (du vet hva du får) Plasseringer utover dette er beheftet med risiko risiko(x) = sannsynlighet(x) konsekvens(x) Standardavvik er et mål på risiko Ved å investere i en aksje kan denne ha stor risiko i den forstand at den varierer mye Ulike typer aktiva er forbundet med ulik risiko 8

9 Hvordan oppnår vi redusert risiko? Ved å spre investeringene på flere aksjer obligasjonsfond rentefond andre investeringer Eiendom Bankinnskudd Reduserer risiko uten nødvendigvis å redusere forventet avkastning 9

10 Kapitalforvaltning i en stiftelse Å bevare kapitalen er sentralt (evigvarende) Innebærer at kapitalen vokser i takt med inflasjon Ivareta stiftelsens formål Kapitalforvaltningsstrategien må innrettes slik at stiftelsen kan ivareta formålet. Nødvendigvis ikke spesielt for en stiftelse. De fleste investorer ønsker avkastning. Stiftelsen må ikke ta høyere risiko enn at formålet ivaretas Hvor mye skal deles ut årlig? 10

11 Viktige momenter ved utarbeiding av kapitalforvaltning Styret må vedta strategien Vanligvis riktig å spre investeringene på korte og langsiktige obligasjoner aksjer, norske og utenlandske andre aktiva (eiendom, råvarer m.v.) bank (likviditet til realisering av formål) Bygge opp bufferfond for årlig utbetaling vurdering av likviditetsbehov Nivå på risiko Investeringsstrategi Allokeringsrammer 11

12 Ekstern eller intern forvalter? Vurdering styret må gjøre Å forvalte selv krever kompetanse Behovet for ekstern forvaltning øker med kapitalens størrelse Styret må ha en aktiv rolle 30 formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll Må følge med - ha system og rutiner for å overvåke forvaltningen «til enhver tid» Tilbakemeldinger fra forvalter Vurdere strategien og allokering (fordeling mellom aktiva) årlig Husk at også forvaltere har egne interesser 12

13 Spørsmål styret kan stille for vurdering av kapitalforvaltningen Når vi våre avkastningsmål? Hvilken risiko har forvaltningen? Hvor stor er bufferkapitalen, er risiko tilpasset realiseringen av formålet? Hvordan er kvaliteten på forvaltningen? Hvordan gjør vi det sammenlignet med markedet (indeks)? Hvordan gjør våre forvaltere det sammenlignet med konkurrentene? Er det behov for stresstest av porteføljen? 13

14 Hva forventer Stiftelsestilsynet? Styret må årlig vurdere kapitalforvaltningen Vurderingen må dokumenteres Kapitalforvaltningen skal bygge opp under formålsrealiseringen 14

15 Hva forventer Stiftelsestilsynet? Mindre stiftelser Kort og enkel strategi Stiftelser under 2 MNOK oftest bankinnskudd Er innskudd i bank forsvarlig kapitalforvaltning? Større stiftelser (over 50 MNOK) Kapitalforvaltningsstrategi Ekstern eller intern forvalter Hvordan følges forvaltningen opp Kapittel to i F nr om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning Forventningene øker med størrelsen på stiftelsen 15

16 Stiftelse 1: 2,3 MNOK i bank Nylig mottatt revisorbrev: «Legatets likvider har i 2014 vært oppbevart på en bankkonto som bare har gitt en avkastning på 0,1%. Dette er neppe den beste måten å forvalte legatets kapital. Det hadde vært fullt mulig å flytte midlene til en sparekonto hvor avkastningen ville vært 1,5% - 2% med samme sikkerhet. Vi anbefaler at legatets styre umiddelbart vurderer å flytte selskapets likvider til en bank som gir bedre avkastning enn hva som i dag oppnås i x-bank» Tydelig at ikke styret tar forvalteransvaret alvorlig 16

17 Investeringer i enkeltaksjer Avdekket tilfeller der stiftelser investerer i unoterte aksjeselskaper - etter NOU krever dette ekspertise Risikoer: Hva er markedsverdi? Hvilke interesser har rådgiveren? Hvordan følge opp investeringen? Stiftelsens mulighet for å delta i nye emisjoner kan medføre utvanning og senere overtakelse av andre private aktører 17

18 Stiftelse 2 Investering i aksjer Andre driftsinntekter Driftskostnader Utdelt til formålet Netto finansposter Årsresultat Egenkapital Styret viser til at tapet skyldes at det alt fra starten ble satset for tungt på enkeltaksjer, samt at timingen ikke var helt god idet de gikk for tungt inn på børsen like før den falt markert omkring 2001/

19 Eksempel stiftelse Stiftelse Egenkapital Årsresultat Utdelinger 19

20 Stiftelse 3 Regnskapsposter Årsregnskap for 2013 Egenkapital Resultat av finansposter Investeringer i datterselskap Kostpris på investeringene i datterselskapene Lån til foretak i samme konsern Kausjonsansvar (opplyst i note) Ansvar stilt for ett datterselskap Datterselskapets bokførte verdi Bankinnskudd (1,4% avkastning før kostnader) En konkurs i aktuelle datterselskap vil medføre et tap på omtrent 48 MNOK 20

21 Tilsynsrapport stiftelse 3 Sammendrag 21

22 Eksempel stiftelse Stiftelse Egenkapital Årsresultat Utdelinger 22

23 Bilde av perm fra tilsyn med stiftelse 4 23

24 Sammenligning stiftelse 3 og 4 Stiftelse Sum Egenkapital Årsresultat Utdelinger Stiftelse Sum Egenkapital Årsresultat Utdelinger I 2012 solgte stiftelse 3 en tidligere investering med gevinst på 57 MNOK 24

25 Andre eksempler fra temakontroll Temakontroll kartlegging av pengeutdelinger i norske stiftelser Flere stiftelser har ikke delt ut midler i perioden Skyldes blant annet at det var store tap under finanskrisen i 2008 som ikke er gjenvunnet i 2012 Temakontroll forvaltning og styring av norske boligstiftelser Har de kontroll på vedlikeholdsbehov? Noen boligstiftelser har så stort vedlikeholdsbehov at de må selge boliger En stiftelse måtte foreta så store oppussinger, at formålsgruppen ikke hadde råd til å leie 25

26 Forvaltning av boliger Boligene skal ikke forfalle Realisere formålet gjennom rimelig utleie til bestemt gruppe 26

27 Mange problemstillinger er tilsvarende forvaltning av verdipapir Stiftelsen har et formål som skal realiseres Som oftest å leie ut til en bestemt gruppe Hva er forsvarlig forvalting av en «boligstiftelse» Mange stiftelser har for lav husleie, med den konsekvens at boligene forfaller Oversikt over vedlikeholdsbehov Langsiktig strategi, bygge opp en bufferkapital Dårlig forvaltning av bolig kan tvinge fram salg 27

28 Takk for oppmerksomheten Spørsmål Bjarte Urnes Lotteri- og stiftelsestilsynet Epost: 28

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelsestilsynet konferanse om boligstiftelser 25. november 2014 Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

Styrearbeid i stiftelser

Styrearbeid i stiftelser Styrearbeid i stiftelser Innledning Styrearbeid i stiftelser skiller seg på viktige punkter fra styrearbeid i selskaper, foreninger og andre organisasjonsformer. Det skyldes i første rekke at stiftelsen

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Styringen av risikoen i Petroleumsfondet

Styringen av risikoen i Petroleumsfondet Page 1 of 5 Styringen av risikoen i Petroleumsfondet Risikoen i forvaltningen av Statens petroleumsfond er i første rekke bestemt av den sammensetning fondets portefølje har. Porteføljesammensetningen

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor.

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Lønner det seg å velge bort revisor? En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. Stina Opdahl Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-8327/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.02.2013 Saksframlegg 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/13 Formannskapet

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

God virksomhetsstyring i norske stiftelser

God virksomhetsstyring i norske stiftelser God virksomhetsstyring i norske stiftelser Stiftelseskonferansen i 2015 i Førde 21. - 22. April 2015 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder i Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen i Norge Stiftelsesforeningen

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Tillegg 1 til Dokument 1 (2009 2010) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer