Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres?"

Transkript

1 Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres? Hilmar Windstad Seniorkonsulent i Molde kommune Sandefjord, 22. april 2009

2 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens pensjonskasse KLP fellesordning eller forsikret ordning i Storebrand og Vital Sykepleierordningen Egne kasser, som er underlagt samme regelverk som forsikringsselskapene.

3 Offentlig pensjonsordning Det offentlige, stat, fylke og kommune, har verdens beste pensjonsordning. Pensjonsutgiftene begynner å nærme seg 20 % av lønn og er et betydelig kostnadselement. Kampen fremover vil være hvordan opprettholde de gode pensjonsvilkårene. Trolig ikke mulig uten at arbeidstaker betaler mer av kostnaden eller at kostnadene reduseres på andre måter. Jeg vil ha fokus på det siste.

4 Hvorfor øker kostnadene I 1967, da folketrygden ble etablert, stod det fire yrkesaktive bak hver pensjonist. I 2007 stod det 2,6 yrkesaktive bak hver pensjonist Det forventes at det i 2050 vil stå kun 1,8 yrkesaktive bak hver pensjonist. Kombinasjonen av økende antall eldre og høyere gjennomsnittlige pensjoner vil føre til en kraftig økning i pensjonsutgiftene i folketrygden.

5 Ny lovgivning Konkurranse i markedet Lovgivningen legger til rette for valg av billigste, sikreste og mest mulig effektive pensjonsordning For et stort foretak med administrativ kapasitet og kompetanse innenfor kapitalforvaltning, vil egen pensjonskasseløsning være langt mer aktuell enn for mindre og mellomstore foretak. Mindre kasser vil ha fordel av interkommunale løsninger. KLP er landets største interkommunale pensjonskasse. Lovgivning gjeldende fra 2008 åpner for dette.

6 Hva kan konkurranseutsettes? Premien blir lik hos alle dersom man forsikrer samme personer på samme vilkår Hva gjenstår: - Administrasjonskostnad - Overskudd på kapital Rådgiverne er ikke objektive og gir råd på sviktende grunnlag. Systemmessig Pensjon kan sammenlignes med skatt. Forskuddsberegning og endelig avregning premieavvik.

7 Driftskostnader 2,0 % Kommunale pensjonskasser 2006: Driftskostnader i prosent av forvaltningskapital 1,8 % 1,6 % Driftskostnader i proesent 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % Forvaltningskapital i mill kroner Grafen viser driftskostnader i prosent av forvaltningskapital for hver enkelt av de 28 kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser som rapporterte til Kredittilsynet i Det går en lønnsomhetsgrense ved ca ½ milliard kroner i forvaltningskapital hvor kostnadsprosenten faller under 0,5 %.

8 Private pensjonskasser Administrasjonskostnader i prosent av forvaltningskapital Lønn og andre personalkostnader 0,08 % 0,07 % 0,06 % 0,05 % 0,05 % 0,06 % Revisjon 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % Aktuar 0,05 % 0,05 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % Annet 0,24 % 0,22 % 0,20 % 0,19 % 0,19 % 0,18 % Sum administrasjonskostnader 0,38 % 0,35 % 0,31 % 0,28 % 0,27 % 0,27 % Selvstendige pensjonskasser har lavere administrasjonskostnader enn for eksempel KLP.

9 Verdijustert kapitalavkastning pensjonskasser og livsforsikringsselskap Egne pensjonskasser har erfaringsmessig bedre avkastning enn de store leverandørene av pensjonsløsninger. De små har lavere kostnader til husleie, lønn, reiser/representasjon og markedsføring Molde kommune regner med reduserte adm. kostnader på ca 1. mill kroner pr år Snitt Kommunale pensjonskasser 11,0 % 9,4 % 7,8 % 4,9 % 8,3 % Private pensjonskasser 13,7 % 13,2 % 11,5 % 6,6 % 11,2 % Livsforsikringsselskap 3,5 % 10,3 % 7,4 % 8,4 % 6,8 % 7,3 % (Storebrand, Vital, Nordea, KLP). I et 10-års perspektiv har de selvstendige kommunale pensjonskassene ca. 1 % høyere avkastning på kapital enn livsforsikringsselskap.

10 Arbeidsgivers premie Utvalgte kommunale pensjonskasser Avkastning (verdijustert FP Indeks) Arbeidsgivers premie 2007 Arbeidsgivers premie Budsjett 2008 Akershus 5,7% 9,0% 9,1% Arendal 4,16% 12,0% 12,0% Bodø 4,06% 7,75% 8,05% Buskerud 3,70% 10,5% 8,5% Drammen 5,0% 10,5% 11,75% Haugesund 9,7% 11,55% 11,55% Sandefjord 4,6% 11,8% 11,9% Sandnes 4,9% 8,15% 8,25% Skien 5,4% 8,1% 8,2% Trondheim 4,7% 10,75% 10,85% Gjennomsnitt 10,01% 10,02% Forventet premie på arbeidsgiver i KLP 2008: 14%

11 Molde kommunale pensjonskasse - etableringsforutsetninger Vedtatt av Molde kommunestyre Opprettet Målsetting: Økonomisk gevinst over tid på ca mill kroner pr år Administreres av daglig leder og styret med kjøp av tjenester fra KLP Rådmann daglig leder Kapitalforvaltningen utføres av eksterne forvaltere

12 Kapitaltilførsel Molde kommune overførte kommunal eiendom til pensjonskassen Innskuddet bidrog til avkastning og til en overfinansiering av kassen med ca 81 mill kroner. Midlene kan senere tas helt eller delvis ut. Verdistigningen i eiendommene blir godkjent som et alternativ til kontantinnbetaling Innbetaling av husleie vil gi en reduksjon i utgiftene til arbeidsgiveravgift Eiendommer til en verdi 107 mill kroner overføres til Molde kommunale pensjonskasse: Rådhuset i Molde, Storgaten 31 og Gotfred Lies Plass 4

13 God arbeidsgiver- og personalpolitikk Sammenhengen mellom personalpolitikken og kommunens utgifter til pensjonsløsninger blir tydeliggjort. Egen pensjonskasse vil motivere til bedre oppfølging av den enkelte arbeidstaker og tettere dialog med NAV. Molde kommune vil arbeide for at arbeidstakerne står lengst mulig i jobb fremfor å gå av med AFP. Erfaringer fra andre kommunale pensjonskasser viser at medlemmene opplever forbedret service.

14 Beregnet effekt før etablering Administrasjonskostnader Verdistigning bygg ( 5 %) inkl. arbeidsgiveravgift Meravkastning på kapital Spart arb.g.avg. av husleie og verdistigning Sum gevinst , , , , ,-

15 Faktisk effekt 2008 Reduserte adm. kostnader Verdistigning bygg Meravkastning* Spart arb. g. avg. husleie Sum gevinst* ? *Molde kommunale pensjonskasse fikk i 2008 et totalresultat på 25 mill. kroner Verdijustert resultat er +3,61 % (Vital: +0, Storebrand: 0, KLP: -3,2%)

16 Effekter 2009 En betydelig andel av resultat 2008 blir overført 2009 som premiefond. Premiefondet disponeres av kommunen og kan benyttes til å redusere pensjonspremien. Den del av premiefondet som benyttes til reduksjon av pensjonspremien medfører spart arbeidsgiveravgift.

17 Regionalt finansmiljø Molde kommune ønsker å bidra til styrking av det regionale finansmiljøet. Forvaltning av midlene i pensjonskassen vil kunne danne grunnlag for oppbygging og vitalisering av et regionalt finansmiljø. Kapitalen i Molde kommunale Pensjonskasse er på ca 862 mill kroner og vil øke i årene fremover.

18 Sykepleieordningen av 1962 Et foreldet system som ikke lar seg konkurranseutsette Det legges ikke fram regnskap Det er konkurransevridende til fordel for KLP Er i strid med EUs pensjonsdirektiv Er i strid med hensikten med ny lovgivning hvor det forutsettes lik konkurranse

19 Konklusjon Det må arbeides for at pedagogisk personell skal overføres til den ordinære kommunale pensjonsordning - ut av SPK Sykepleieordningen bør oppløses og konkurranseutsettes slik at sykepleierne også følger den ordinære kommunale pensjonsordningen. Kommunene bør innrette sin pensjonsordning slik at de får effekt av verdistigning og overskudd på eiendom og redusert arbeidsgiveravgift. Kommunene bør arbeide for å få redusert sine kostnader med administrasjon av pensjon. Det må arbeides målrettet med HMS tiltak. Hver arbeidstaker som går av med AFP har en kostnad på ca. 1 mill. kroner. Større nærhet mellom arbeidsgiver og assurandør. Pensjonskapitalen kan gi regionale positive ringvirkninger.

Molde kommunes pensjonsseminar. Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009

Molde kommunes pensjonsseminar. Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009 Molde kommunes pensjonsseminar Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens pensjonskasse KLP fellesordning

Detaljer

Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse. Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20.

Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse. Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20. Molde kommune Erfaringer med egen pensjonskasse Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20. august 2013 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens pensjonskasse

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: administrasjonsutvalget, formannskapet, kommunestyret Fra: rådmannen Saksbehandler: Håkon Ystehede Dato:20.05.2014 PENSJONSORDNING - FLYTTING AV PENSJON FRA DNB TIL KLP Bakgrunn

Detaljer

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Når pensjons- leverandør skal vurderes - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Mai, 2014 Innhold 1. Oppsummering av leverandørsammenligningen 8 2. Bakgrunn 12

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009. - med informasjon om pensjonsreformen

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009. - med informasjon om pensjonsreformen KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009 - med informasjon om pensjonsreformen Innhold 1 Organisering av pensjonsordning 6 2. Pensjon er sparing 7 3. Forsikringsvirksomhetsloven 8 4. Premien 10 5. 5.1

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 16.03.2010 Formannskapet

Detaljer

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør.

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. 1. Dagens pensjonsordning Kommunal pensjonsordning er et meget omfattende og spesielt fagområde.

Detaljer

Pensjonsanalyse. for

Pensjonsanalyse. for Pensjonsanalyse for Versjon 1.3 2. februar 2015 Gabler AS Postboks 1818 Vika, 0123 Oslo Tlf: (+47) 24 13 07 00 NO 950 842 393 MVA www.gabler.no 1 2 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 4 2 Oppsummering...

Detaljer

Presentasjon pensjonsanalyse

Presentasjon pensjonsanalyse Presentasjon pensjonsanalyse Tromsø kommune 15. mai 2013 Om oss Bjarne Refsnes, seniorkonsulent Gabler Bjarne er utdannet siviløkonom med lang erfaring fra offentlig pensjon, forsikringsrådgivning og konkurranseutsetting.

Detaljer

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008. - med informasjon om pensjonsreformen

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008. - med informasjon om pensjonsreformen KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008 - med informasjon om pensjonsreformen Innhold 1. Endringer i forsikringsvirksomhetsloven 6 2. Organisering av pensjonsordning 7 3. Pensjon er sparing 8 4. Premien

Detaljer

Vurdering av tilbud om forvaltning av Levanger kommunes tjenestepensjonsordning Offentlig versjon *)

Vurdering av tilbud om forvaltning av Levanger kommunes tjenestepensjonsordning Offentlig versjon *) Vurdering av tilbud om forvaltning av Levanger kommunes tjenestepensjonsordning Offentlig versjon *) (Konkurransesensitiv informasjon om tilbydernes produkter som er utelatt) Utført av Griff Pensjon AS

Detaljer

Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon

Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon 2/2010 Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon Konkurransetilsynets skriftserie 2/2010 Innhold Forord... 5 Sammendrag... 6 1. Introduksjon...

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Vedlegg sak 42/2013 Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst 1. Bakgrunn for etablering av ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Spørsmålet om pensjonsleverandører ble omtalt i Ot.prp. Nr

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010 Ark.: 570 Lnr.: 9490/09 Arkivsaksnr.: 09/644-6 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KJØP AV TJENESTEPENSJON - ANBUDSPROSESS Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet

Detaljer

Leverandører i det kommunale pensjonsmarkedet

Leverandører i det kommunale pensjonsmarkedet Leverandører i det kommunale pensjonsmarkedet Pensjonskasseforeningen og Grieg Investor Christian Akselsen, Grieg Investor 20. august 2013 1 Leverandører i dagens marked «Forsikret» løsning; leverandørens

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...5 3. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...7 4. REVISJONSKRITERIER/FAKTA...8 5 REVISORS FUNN OG ANALYSER...

1. SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...5 3. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...7 4. REVISJONSKRITERIER/FAKTA...8 5 REVISORS FUNN OG ANALYSER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅL MED PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 3 2 INNLEDNING...5 2.1 BAKGRUNN - HVORFOR ER DETTE PROSJEKTET

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Vurdering av investeringsvalg for pensjonsmidler 1. Pensjonsordninger ved Oslo universitetssykehus HF Pensjonsordningene for de ansatte i helseforetakene er i dag dels lovfestet og dels tariffestet. Vedtektene

Detaljer

Høring NOU 2004:1 modernisert folketrygd. 1 Innledning. 2 Oppsummering og konklusjoner. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

Høring NOU 2004:1 modernisert folketrygd. 1 Innledning. 2 Oppsummering og konklusjoner. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2004/46 MA1-M2 JOAA 543.2 Saksbeh.: Dato: 6. mai 2004 Høring NOU 2004:1 modernisert folketrygd 1 Innledning Konkurransetilsynet viser

Detaljer

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11 Et godt år for Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) hadde et godt år i 2010. Resultatet var 424 millioner kroner (371 millioner kroner i 2009). Fremgangen skyldes høyere inntekter fra

Detaljer

Innledning 3. Om pensjonsordningen 4. Tema: Pensjonssystemet 6. Dette tilbyr pensjonsordningen 9. Pensjonsforpliktelser 11. Kapitalforvaltning 12

Innledning 3. Om pensjonsordningen 4. Tema: Pensjonssystemet 6. Dette tilbyr pensjonsordningen 9. Pensjonsforpliktelser 11. Kapitalforvaltning 12 Årsrapport 2013 2 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet Årsrapport 2013 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet Årsrapport 2013 3 Innhold Innledning Innledning 3 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet

Detaljer

PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET

PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET ÅRSRAPPORT 2014 KAPITTEL 1 Innhold Leder 3 Om pensjonsordningen 4 Pensjonssystemet i Norge 6 Dette tilbyr pensjonsordningen 9 Pensjonsforpliktelser 11 Kapitalforvaltning

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 213 Med langsiktig perspektiv og offensive holdninger inn i en ny periode 1-årsjubileumsåret 213 er historie, og pensjonskassens styre og administrasjon retter

Detaljer

Levanger kommune. Vurdering av tilbud Levanger kommunes tjenestepensjonsordning. Utført av. Willis AS

Levanger kommune. Vurdering av tilbud Levanger kommunes tjenestepensjonsordning. Utført av. Willis AS Levanger kommune Vurdering av tilbud Levanger kommunes tjenestepensjonsordning Utført av Willis AS 10. november 2005 Innhold 1. Oppsummering...3 1.1. Premie og reservekrav...4 1.2. Policy for anvendelse

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer