Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse. Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse. Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20."

Transkript

1 Molde kommune Erfaringer med egen pensjonskasse Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20. august 2013

2 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens pensjonskasse pedagogisk personell KLP fellesordning (eller felles ordning i Storebrand og Vital) Sykepleieordningen i KLP Egne kasser som alternativ til fellesordninger, som er underlagt samme regelverk som forsikringsselskapene

3 Beslutningstaker Forsikringsrisiko Forsikret ordning - Styret i livselskapet beslutter/står risikoen Risikoresultatet fordeles/utjevnet premie Egen pensjonskasse Eget styre Styret i pensjonskassen beslutter/står risikoen Bærer forsikringsteknisk risiko alene/ individuell premie Mulighet til å påvirke gjennom seniorpolitikk. Administrasjon Standardisert Større involvering Administrasjonskostnader Standardisert Tilpasset faktisk kostnader Kapitalforvaltning Fokus på egenkapital Mulighet til å oppnå bedre avkastning over tid Egenkapital Livselskapets egenkapital benyttes Livselskapet bestemmer bufferkapital Kommunen må bidra med egenkapital og evt skyter inn mer EK ved dårlige resultater Bestemmer selv oppbygging av bufferkapital

4 Risikoinnhaveren Forsikringsrisiko KLP - Kundene står risikoen i det KLP kan innkalle EK Risikoresultatet fordeles/utjevnet premie Egen pensjonskasse Eget styre Styret i pensjonskassen beslutter/står risikoen Bærer forsikringsteknisk risiko alene/ individuell premie Mulighet til å påvirke gjennom seniorpolitikk. Administrasjon Standardisert Større involvering Administrasjonskostnader Standardisert Tilpasset faktisk kostnader Kapitalforvaltning Felles forvaltning Styret utarbeider investeringsstrategi Egenkapital KLP sender en ekstra betalingsanmodning til styrking av EK Sponsoren må bidra med egenkapital og evt skyter inn mer EK ved dårlige resultater Bestemmer selv oppbygging av bufferkapital

5 Offentlig pensjonsordning Det offentlige, stat, fylke og kommune, har verdens beste pensjonsordning Pensjonsutgiftene begynner å nærme seg 20% av lønn og er et betydelig kostnadselement Kampen fremover vil være hvordan opprettholde de gode pensjonsvilkårene Trolig ikke mulig uten at arbeidstaker betaler mer av kostnaden eller at kostnadene reduseres på andre måter Ved etablering av egen pensjonskasse har vi hatt fokus på det siste, lave kostnader og god avkastning med lav risiko

6 Prosess frem til egen pensjonskasse Konkurranse mellom leverandører Premie i teorien lik hos alle hvis forutsetninger like. Adm. Kostnader Forvaltning Forsikringsrisiko (personalpolitikk/hms) Alternativet til forsikret ordning er egen pensjonskasse. Utredning fra Kommunekonsult medførte at vi opprettet egen kasse

7 Medlemmer/ lønnsog personalavdelinger Lønnssystem Struktur i pensjonskassen Styret Revisor PKtjenester.no Daglig leder Aktuar Kapital forvaltning Medlemsadministrasjon Risikovurdering Regnskap Erstatningsbeh. Utbetaling Reassuranse Forsikringssystem Rådgivning

8 Resultatanalysen og disponering Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Disponert til premiefond Disponert til RUF Disponert til tilleggsavsetning Disponert til langt liv

9 Forvaltning av midlene Samlet kapital 1,3 milliard kroner. Herav egenkapital 160 mill. kroner Kapitalen er plassert slik, pr : Aksjer 19,1 % Rentebærende omløpsmidler 31,9 % Anleggsobligasjoner 32,2 % Eiendom, inklusive egenkapital 14,4 % Bankinnskudd 2,4 %

10 Kompetanse og involvering Egen pensjonskasse kan gi kommunen og foretakene muligheten til å øke kompetanse gjennom nærhet til pensjonsordningen Sammenhengen mellom personalpolitikken og kommunens utgifter til pensjonsløsninger blir tydeliggjort. Egen pensjonskasse bør motivere til bedre oppfølging av den enkelte arbeidstaker Molde kommune ønsker å arbeide for at arbeidstakerne står lengst mulig i jobb fremfor å gå av med AFP.

11

12 Molde kommunale Pensjonskasse Reservebevegelser Beløp i hele tusen 2. kvartal 2011 Dødsfall Nye etterlatte Nye uføre Endret uføregrad Reaktivering Sum

13 Rådhuset tilført som egenkapital Forskjell i regnskapsreglene i en kommune og i en pensjonskasse. I pensjonskasseregnskap vil verdien av eiendommen synliggjøres Pensjonskassen kan investere i oppgradering av eiendom og oppnå en høyere takst Kommunen betaler en leie til pensjonskassen Rådhuset, bokført i kommuneregnskapet kr. 1,- Rådhuset opprinnelig verdsatt til 84 mill. Nå taksert til 159 mill. Løser opp og frigjører ressurser som en ellers ikke kan benyttes.

14 Kriterier for valg av eiendommer Verdivurderingen må reflektere et reelt avkastningskrav over tid Kontantstrømmen må være en sikker inntektskilde over år Eiendommene må være mulig å selge i et åpent marked

15 Husleie stabiliserende virkning Husleiene er med å stabilisere avkastning. Husleien representerer 7 10 % av verdien på bygget Husleien skaper da ekstra og stabilt overskudd som kan tilføres premiefondet. Medfører en utgift for kommunen!

16 Hvor ligger den eventuelle økonomiske gevinsten? Avkastning på forvaltet kapital Kontantstrøm fra husleie Verdistigning på eiendom Sparte administrasjonsutgifter God personalpolitikk Spart arbeidsgiveravgift Løse opp verdier

17 Spart arbeidsgiveravgift Det betales 14,1 % arbeidsgiveravgift av kommunens årlige pensjonspremie Inntektene som tilføres pensjonskassen gjennom husleie og verdistigning er ikke avgiftsbelagt Midler som kommunen disponerer gjennom avsatt premiefond er heller ikke avgiftsbelagt

18

19 Bufferkapital og soliditet Finanstilsynets krav er 8 % merkapital i forhold til forpliktelser Molde Kommunale pensjonskasse har en kapitaldekning på vel 19 %, dvs. ca. 76 mill. kroner mer enn tilsynets krav per Dette sikrer at pensjonskassen ikke behøver å be kommunen om påfyll av egenkapital

20 Effekter av egen kasse Har sluppet å kreve inn ekstra egenkapital Løst opp og synliggjort verdier Maks avsetninger i forhold til forpliktelser Forventet fremtidig overskudd vil i stor grad gå til kommunens premiefond Stor frihet til å fastsette investeringsstrategi God avkastning Har tilført kompetanse i egen org. Kommunen har fått et nytt finansielt verktøy

21 Konklusjon Etablering av egen kommunal pensjonskasse har vært et interessant og lærerikt prosjekt Pensjonskassen har så langt levert gode resultat. MKP leverte ca. 20 mill. til premiefond i 2008 og i 2009, ca. 32 mill. i 2010 og 22.5 mill. kroner i 2011 og Profesjonelt styre viktig Oppgaver med forvaltning, regnskap og medlemsadministrasjon blir fremdeles kjøpt av andre Finanstilsynet holder oppsyn. Det gir trygghet

22 Takk for oppmerksomheten!

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: administrasjonsutvalget, formannskapet, kommunestyret Fra: rådmannen Saksbehandler: Håkon Ystehede Dato:20.05.2014 PENSJONSORDNING - FLYTTING AV PENSJON FRA DNB TIL KLP Bakgrunn

Detaljer

Molde kommunes pensjonsseminar. Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009

Molde kommunes pensjonsseminar. Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009 Molde kommunes pensjonsseminar Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens pensjonskasse KLP fellesordning

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009. - med informasjon om pensjonsreformen

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009. - med informasjon om pensjonsreformen KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009 - med informasjon om pensjonsreformen Innhold 1 Organisering av pensjonsordning 6 2. Pensjon er sparing 7 3. Forsikringsvirksomhetsloven 8 4. Premien 10 5. 5.1

Detaljer

Leverandører i det kommunale pensjonsmarkedet

Leverandører i det kommunale pensjonsmarkedet Leverandører i det kommunale pensjonsmarkedet Pensjonskasseforeningen og Grieg Investor Christian Akselsen, Grieg Investor 20. august 2013 1 Leverandører i dagens marked «Forsikret» løsning; leverandørens

Detaljer

Pensjonsanalyse. for

Pensjonsanalyse. for Pensjonsanalyse for Versjon 1.3 2. februar 2015 Gabler AS Postboks 1818 Vika, 0123 Oslo Tlf: (+47) 24 13 07 00 NO 950 842 393 MVA www.gabler.no 1 2 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 4 2 Oppsummering...

Detaljer

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Når pensjons- leverandør skal vurderes - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Mai, 2014 Innhold 1. Oppsummering av leverandørsammenligningen 8 2. Bakgrunn 12

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 FORORD Actecan har på oppdrag for Pensjonskontoret gjennomført en analyse av om de tre livselskapene KLP, Storebrand

Detaljer

PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET

PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET ÅRSRAPPORT 2014 KAPITTEL 1 Innhold Leder 3 Om pensjonsordningen 4 Pensjonssystemet i Norge 6 Dette tilbyr pensjonsordningen 9 Pensjonsforpliktelser 11 Kapitalforvaltning

Detaljer

Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010

Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010 Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.04.2011 22625/2011 2011/3644 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/20 Bystyret 19.05.2011 Melding - Bodø kommunale pensjonskasses

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 213 Med langsiktig perspektiv og offensive holdninger inn i en ny periode 1-årsjubileumsåret 213 er historie, og pensjonskassens styre og administrasjon retter

Detaljer

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11 Et godt år for Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) hadde et godt år i 2010. Resultatet var 424 millioner kroner (371 millioner kroner i 2009). Fremgangen skyldes høyere inntekter fra

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2013 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 19 Revisjonsberetning 34 Aktuarens beretning

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 16.03.2010 Formannskapet

Detaljer

Drammen kommunale Pensjonskasse

Drammen kommunale Pensjonskasse Drammen kommunale Pensjonskasse Formannskapet 9. juni 2009 v/ styreleder Thorstein Øverland Disposisjon To store utfordringer i 2008 Finanskrisen: Hvordan har vi kommet oss gjennom den hittil? Ny forsikringslov:

Detaljer

Innledning 3. Om pensjonsordningen 4. Tema: Pensjonssystemet 6. Dette tilbyr pensjonsordningen 9. Pensjonsforpliktelser 11. Kapitalforvaltning 12

Innledning 3. Om pensjonsordningen 4. Tema: Pensjonssystemet 6. Dette tilbyr pensjonsordningen 9. Pensjonsforpliktelser 11. Kapitalforvaltning 12 Årsrapport 2013 2 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet Årsrapport 2013 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet Årsrapport 2013 3 Innhold Innledning Innledning 3 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Årsberetning regnskap 2012

Årsberetning regnskap 2012 Årsberetning 2012 Årsberetning regnskap 2012 Arendal kommunale pensjonskasse INNHOLD Hovedtall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...12 Kontantstrømsanalyse...16 Noter til regnskapet...17 Revisjonsberetning...32

Detaljer

Sandefjord kommunale pensjonskasse ÅRSRAPPORT 2014

Sandefjord kommunale pensjonskasse ÅRSRAPPORT 2014 Sandefjord kommunale pensjonskasse ÅRSRAPPORT 2014 Sandefjord kommunale pensjonskasse årsrapport 2014 - side 1 INNHOLD: NØKKELTALL...3 STYRETS BERETNING...4 REGNSKAP...9 KONTANTSTRØMSOPPSTILLING... 11

Detaljer

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør.

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. 1. Dagens pensjonsordning Kommunal pensjonsordning er et meget omfattende og spesielt fagområde.

Detaljer

Årsberetning regnskap. Arendal kommunale pensjonskasse

Årsberetning regnskap. Arendal kommunale pensjonskasse 2011 Årsberetning regnskap 2011 Arendal kommunale pensjonskasse INNHOLD Hovedtall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...12 Kontantstrømsanalyse...16 Noter til regnskapet...17 Revisjonsberetning...32

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Bildebruk OPF har forvaltet verdier til folk i over 100 år. Pensjonsordningene i OPF omfatter 28 000 yrkesaktive, 25 000 pensjonister og 58 000 fratrådte, til sammen

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 NØKKELTALL 2014 2013 2012 2011 2010 Arbeidsgivertilskudd 219 796 198 949 199 317 240 432 174 339 Medlemsinnskudd 10 402 10 069 9 687 9 179 8 692 Finansinntekter netto 271 540 333 941 286

Detaljer