Livsforsikringsselskapenes utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Livsforsikringsselskapenes utfordringer"

Transkript

1 Livsforsikringsselskapenes utfordringer Pensjonskassekonferansen Sandefjord, 13. mai 2014 Åmund T. Lunde, Direktør, Oslo Pensjonsforsikring AS Leder, bransjestyre for livsforsikring og pensjon i Finans Norge

2 Forrige og neste taler 2

3 Det er ikke bare vi som er her som bør mene at pensjon er viktig Husholdninger og ideelle organisasjoner. Fordringer etter finansobjekt. 3. kvartal Totalt mrd kroner 13 % 1 % Sedler og skillemynt Bankinnskudd 31 % Obligasjoner og sertifikater Aksjer med mer Verdipapirfondsandeler 39 % 9 % 0 % Utlån Forsikringstekniske reserver Kilde: SSB 3 % 4 % Andre fordringer 3

4 Aksjemarkedet sier at livsforsikringsselskapenes situasjon er langt mer krevende enn bankenes STB OSEBX rebasert DNB rebasert Kilde: Oslo Børs, egne beregninger

5 Alle som driver med pensjon er rammet av det samme Ytelsene øker fordi reallønnsveksten er høy Lengden på utbetalingsperioden øker Forbruk i dag er viktigere enn i morgen: renten forblir lav Livselskapene og pensjonskassene, og alle andre som sparer Kravene til kapital og styring øker 5

6 Realrenten er svært lav, sammenlignet med tidligere perioder 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % Prisvekst Rente Realrente 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % Kilde: Norges Bank, SSB, egne beregninger 6

7 Renteoppgangen blir stadig utsatt 8 Norges Banks rentebaner PPR 2/09 PPR 3/09 PPR 1/10 PPR 2/10 PPR 3/10 PPR 1/11 PPR 2/11 PPR 3/11 PPR 1/12 PPR 2/12 PPR 3/12 PPR 1/13 PPR 2/13 PPR 3/13 PPR 4/13 PPR 1/14 Styringsrente Kilde: Nordea Markets

8 Reguleringskåte politikere gjør advokater og revisorer steinrike, og vi som skal tilpasse oss maktesløse! 8

9 Hva om du ikke har råd til aksjer? Avkastning for hver aktivaklasse i årene Oslo Pensjonsforsikring AS Utlån Høyrente obl. Konvertible obligasjoner Anleggsobligasjoner Omløpsobligasjoner, utland Omløpsobligasjoner, Norge Pengemarked, Norge Infrastruktur Eiendom Realrenteobligasjoner Private equity Hedgefond Utenlandske aksjer Norske aksjer ,00% -15,00% -5,00% 5,00% 15,00% 25,00% 35,00%

10 For noen finnes det ikke andre å sende regningen til Ytelsene øker fordi reallønnsveksten er høy Lengden på utbetalingsperioden øker Kravene til kapital øker Forbruk i dag er viktigere enn i morgen: renten forblir lav Livselskapene i det private pensjonsmarkedet Regelverket tillater ikke å sende regningen til andre 10

11 Livnæringens solvenskrav øker Illustrasjon Investerings- og livsforsikringsrisiko driver kapitalkravet Lavrentescenario gir ekstra høyt kapitalkrav for langt liv Mer kapitalkrevende å kompensere for et lavrentescenario Høye kapitalkrav for investering i aksjer og andre volatile aktiva Solvens I Solvens II inkl langt liv (fripoliser og aktiv YTP) Solvens II inkl langt liv (100% YTP avviklet, utstedes fripoliser) 11 11

12 Fripoliser er særlig krevende 12 Krav om årlig avsetning og tildeling med endelig virkning til kontrakt Manglende muligheter til å investere i aktiva med samme varighet som forpliktelsene Lav markedsrente og finansiering av økt levealder gir ikke rom for å bygge bufferkapital Høye kapitalkrav under Solvens II Årlig rentegaranti blir i praksis tak for avkastning, og fripolisene svekkes mot kjøpekraftsutviklingen. Fripoliser utgjør i dag ca. 170 mrd. kroner - vil øke Behov for regelendringer som reduserer risikoen, og legger til rette for bedre forvaltning Private tjenestepensjonsmidler forvaltes ikke optimalt under slike forhold. Truer robustheten i de private tjenestepensjonsordningene. 12

13 Foreslåtte tilpasninger i virksomhetsreglene Fleksibel bufferkapital og flytting til markedsverdi Årlig beregnet tillegg til alderspensjon 13 13

14 Robuste ordninger trygge pensjoner En helhetlig løsning krever Fleksibelt bufferfond Ikke oppskrivning av garanterte ytelser Flytting til markedsverdi Løpende prising erstatter overskuddsdeling Overgang til fripoliser med investeringsvalgt Legger til rette for bedre forvaltning Må på plass raskt 14

15 Oppsummerende betraktninger Offentlige ordninger og aktive ytelsesordninger Bedrifter som velger overgang til innskudd Arbeidsgiver Livselskap og ansatt Lav rente Økt levealder Økte kapitalkrav Arbeidsgiver får regningen 15