Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013"

Transkript

1 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

2 Resultat 1. kvartal hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner kroner i kvartalet, mot 78 millioner kroner i samme periode i fjor. Det er høyt risikoresultat som forklarer resultatøkningen. Verdijustert avkastning på 2,4 prosent på kundenes midler, mot 3,2 prosent i første kvartal Stresstest I, som gir anslag på kapitalbehov under fremtidige kapitalkrav, viser tilgjengelig kapital på 91 prosent av beregnet risiko. Ved beregningen er det tatt høyde for ny levealdersforutsetninger både ved beregning av forpliktelser og fremtidig bidrag fra selskapet til finansiering av oppreserveringen

3 Håndtering av nye levealderstariffer i regnskap og kapitalberegninger Mill kroner Faktisk krav iht Finanstilsynets minstekrav til tariffer Finansiert i Gjenstående finansieres av kunderesultat finansieres av selskapet 625 Finanstilsynet anga i et brev 8. mars 2013 minimumskrav til ny levealderstariff og hvordan den nødvendige oppreserveringen skal finansieres. Regnskapsmessig må OPF sette av om lag millioner kroner, hvorav 20 prosent skal dekkes av selskapet frem til Den delen av oppreserveringen som skal finansieres av kundene, skal gjøres gjennom anvendelse av alt overskudd på kontraktene I stresstest I anvendes beste estimat, som per definisjon ikke har de sikkerhetsmarginer som ligger i Finanstilsynets krav. Det gjøres fradrag i tilgjengelig kapital for den delen som skal finansieres av selskapet i fremtiden.

4 Selskapsresultat per kvartal Millioner kroner 1. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2012 Avkastningsresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Rentegarantipremie m.m Andre inntekter Dekning av eventuelt underskudd for kunder Selskapsresultat

5 Hele kunderesultatet er avsatt for å møte lavere dødelighet Millioner kroner 1. kv kv Finansinntekter i kollektivporteføljen Garantert rente og andre avsetninger Til (-)/fra (+) kursreguleringsfond Avkastningsresultat Kundens andel av risikoresultat Kunderesultat Til oppreservering Fra egenkapital Tildelt kunder

6 Resultatregnskap Millioner kroner Q Q Premieinntekter Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Endringer i forsikringsforpliktelser - endringer i premiereserver endringer i premiefond endringer i tilleggsavsetninger 0 - endringer i kursreguleringsfond Midler til forsikringskunder *) Forsikringsrelaterte driftskostnader Sum resultat av teknisk regnskap Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter og kostnader Sum resultat av ikke-teknisk regnskap Selskapsresultat *) Anvendes til oppreservering ifm årsoppgjøret

7 Hovedtall fra balansen Millioner kroner Millioner kroner Premiereserve Premiefond Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Annen gjeld Utsatt skatt Ansvarlig lånekapital Egenkapital Forvaltningskapital

8 Kollektivporteføljen: Redusert eksponering mot highyield obligasjoner i første kvartal Aktivaallokering. Prosent av portefølje Nominell portefølje 56,4 57,2 Pengemarked, Norge 6,9 5,7 Omløpsobligasjoner, Norge 10,4 10,5 Omløpsobligasjoner, utland 6,5 6,6 Anleggsobligasjoner 23,9 24,2 Konvertible obligasjoner 3,3 3,3 Obligasjoner high yield 0,6 2,0 Utlån 4,7 4,8 Realportefølje 21,9 21,8 Realrenteobligasjoner 3,0 3,2 Eiendom 15,0 14,7 Infrastruktur 3,9 4,1 Aksjeportefølje 21,6 20,6 Hedgefond 3,5 3,1 Private Equity 1,3 1,2 Omløpsaksjer, Norge 3,9 3,8 Omløpsaksjer, utland 13,0 12,5 Annet 0,1 0,3 I alt 100,0 100,0

9 Høy avkastning for aksjer viktigste faktor bak god kundeavkastning så langt i 2013 Avkastning for hver aktivaklasse per Utlån Høyrente obl. Konvertible obligasjoner Anleggsobligasjoner Omløpsobligasjoner, utland Omløpsobligasjoner, Norge Pengemarked, Norge Infrastruktur Eiendom Realrenteobligasjoner Private equity Hedgefond Utenlandske aksjer Norske aksjer 0,9 % 2,6 % 4,2 % 1,2 % 1,5 % 1,2 % 0,6 % -0,7 % 1,4 % 1,8 % 0,6 % 4,3 % 9,1 % 3,3 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % Nominelle porteføljer Realporteføljer Aksjeporteføljer

10 God avkastning for OPF også i første kvartal ,00 Kapitalavkastning II. Gjennomsnitt per år (frem til 2012) og hittil i år 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 - Oslo Pensjonsforsikring DNB Livsforsikring KLP Forsikring Nordea Liv Storebrand Livsforsikring Hittil i år

11 Soliditeten er videre styrket i 2013 Kapitaldekning og soliditet OPFs kapitaldekning var 16,0 prosent per , mot et myndighetskrav på 8,0 prosent. Bufferkapitalen tilsvarte 17,9 prosent av premiereserven, mot 16,3 prosent ved utgangen av Økningen skyldes positiv utvikling i aksjemarkedene i første kvartal Stresstest I beskriver et avviklingsscenario og er en tilnærming til kravene under solvens II. OPFs tilgjengelige kapital var 91 prosent av beregnet risiko per Det er tatt høyde for nye levealdersforventninger ved beregning av forpliktelsen. I tillegg er det forventede bidraget fra selskapet til oppreservering hensyntatt.i test II, som er tap under løpende drift, er bufferkapital vesentlig høyere enn risiko Bufferkapital i prosent av risiko Stresstest 1 Stresstest Mill kroner Andel Mill kroner Andel Kjernekapitalmargin ,9 % ,3 % Annen egenkapital 29 0,1 % 25 0,1 % Kunde- og selskapsresultat hittil i år 777 1,7 % - 0,0 % Tilleggsavsetninger ,9 % ,9 % Kursreguleringsfond ,6 % ,1 % Kursreserve hold-til-forfall 868 1,9 % 872 1,9 % Sum ,9 % ,3 %

12 Oslo Pensjonsforsikring AS er et livsforsikringsselskap heleid av Oslo kommune. Selskapet tar hånd om pensjonsordningene innen kommunen, herunder de kommunale foretakene og kommunalt majoritetseide aksjeselskaper. I tillegg omfatter ordningen de som var ansatt ved Oslo kommunes sykehus da Staten overtok eierskapet i Pensjonsordningene omfattet ved utgangen av 2012 totalt medlemmer fordelt på yrkesaktive, pensjonister og med oppsatte rettigheter. OPFs forvaltningskapital er 57 milliarder kroner og selskapet har en egenkapital på 4,3 milliarder kroner pr. 31. mars 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015 20. august 2015 Gode resultater og sterk soliditet fører til premiereduksjon for kundene i 2016 Konsernresultat på 368 millioner kroner, mot 140

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Åmund T. Lunde administrerende direktør 3. august 2009 Hovedpunkter OPF har valgt en investeringsprofil som kan skape gode resultater ved ulike

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11 Et godt år for Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) hadde et godt år i 2010. Resultatet var 424 millioner kroner (371 millioner kroner i 2009). Fremgangen skyldes høyere inntekter fra

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Bildebruk OPF har forvaltet verdier til folk i over 100 år. Pensjonsordningene i OPF omfatter 28 000 yrkesaktive, 25 000 pensjonister og 58 000 fratrådte, til sammen

Detaljer

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 8. mai 2013 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 26. februar 2015 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.05.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2013 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 19 Revisjonsberetning 34 Aktuarens beretning

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 04/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 2. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.09.2007 Endret 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1. Virksomheten Bergen kommunale pensjonskasse ble opprettet 1. januar 1907, og den har som formål å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Medlemmer

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 FORORD Actecan har på oppdrag for Pensjonskontoret gjennomført en analyse av om de tre livselskapene KLP, Storebrand

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 NØKKELTALL 2014 2013 2012 2011 2010 Arbeidsgivertilskudd 219 796 198 949 199 317 240 432 174 339 Medlemsinnskudd 10 402 10 069 9 687 9 179 8 692 Finansinntekter netto 271 540 333 941 286

Detaljer

HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov- 2007 2006 2005 2004

HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov- 2007 2006 2005 2004 HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov- 2007 2006 2005 2004 krav (tall i hele 1000) Premieinntekter 152 898 119 931 104 856 85 418 85 187 Finansresultat 61 323 71 012 67 183 51

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Foreløpig regnskap 2010

Foreløpig regnskap 2010 Foreløpig regnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 11. februar 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN 18,5 % 15,8 % 11,9 % Solid resultat i 8,9 % God utvikling

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 ÅRSBERETNING FOR 2014 1. Eierforhold, selskapsform og formål Telenor Pensjonskasse er en pensjonskasse opprettet av Telenor ASA. Pensjonskassen skal yte alders- og uførepensjoner til medlemmene

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2011 Status i dag Utfordringer DKPs

Detaljer

Livsforsikringsselskapenes utfordringer

Livsforsikringsselskapenes utfordringer Livsforsikringsselskapenes utfordringer Pensjonskassekonferansen Sandefjord, 13. mai 2014 Åmund T. Lunde, Direktør, Oslo Pensjonsforsikring AS Leder, bransjestyre for livsforsikring og pensjon i Finans

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer