Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13"

Transkript

1 Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management

2 Agenda Et pensjonssystem i endring Fremtidens tjenestepensjoner Alternativer og veien videre

3 Pensjon i alle medier økt interesse og økt informasjonsbehov 3

4

5 Mange hensyn å ta men vi er best tjent med et system der alle bidrar for tilpasning til en ny pensjonshverdag

6 Et nytt system på trappene Gammelt Gammel ytelsespensjon 2014 Nytt Ny tjenestepensjon «Hybrid» AFP er førtidspensjon mellom 62 og 67 år 2011 Ny AFP Livsvarig i tillegg til folketrygd Folketrygden 2011 Folketrygden Like Ytelser AFP fra 62 år Pensjon fra 67 år Lik innbetaling Livsvarig, levealdersjustert Fleksibelt uttak fra 62 år

7 Et pensjonssystem i endring En slutt på ytelsespensjon slik vi kjenner den? Tre hovedgrunner Livsvarig utbetaling - stadig økende levealder Lav rente - avkastningen gjør mindre del av jobben Uforutsigbarhet - garantier koster mer

8 Pensjon er blitt dyrere Hvem skal bære kostnaden? Livsvarig utbetaling - stadig økende levealder Lav rente - avkastningen gjør mindre del av jobben Uforutsigbarhet - garantier koster mer Spare mer i dag? Arbeidsgiver? Ansatt? Skal de ansatte utsette pensjonsalder? avstå fra livsvarige pensjoner? godta lavere pensjon? avstå fra garantert avkastning?

9 Agenda Et pensjonssystem i endring Fremtidens tjenestepensjoner Alternativer og veien videre

10 Et mer helhetlig system på trappene Ny tjenestepensjon «Hybrid» AFP Felles prinsipper Innskuddsbasert Alle-års-opptjening Livsvarig utbetaling som hovedregel Levealdersjustering Verdiutvikling i takt med lønnsvekst 2011 Folketrygden

11 For bedrifter med ytelsespensjon - to hovedspor for fremtidig pensjonssparing 1 Innskuddspensjon Ytelsespensjon 2 a Ny Tjenestepensjon Uten garantert regulering (grunnmodell) b Med garantert regulering (standardmodell)

12 Ytelsespensjon foreslås avviklet - kan bestå i en overgangsperiode Overgangsregler Forslag om at ytelsespensjon kan bestå i 3 år for alle fra lovens ikrafttredelse For arbeidstakere født før 1963 mulighet for å beholde «modifisert» ytelsespensjon på varig basis Forventede endringer i ytelsespensjon innføring av levealdersjustering økt premie til alderspensjon vi lever lengre ny folketrygd skal benyttes 12

13 Innskuddspensjon foreslås videreført med mindre justeringer forslag om økte innskuddssatser Fremtidig oppsparing Innskudd i prosent av lønn Den ansatte velger mellom pensjonsprofiler med ulik aksjeandel Etterlatte arver oppspart kapital ved død Utbetaling Ansatte velger selv utbetalingsperiode Pensjon reguleres med avkastning Historisk oppsparing Start innbetaling Avkastning Innskudd Avkas Inns tning kudd Pensjonsbeholdning Start utbetaling Regulering Minimum 10 år / 77 år Ved overgang fra ytelsespensjon går opptjent rettighet til eget pensjonsbevis (tidligere fripolise)

14 1 Innskuddspensjon Dagens satser og intervaller passer ikke lenger Innskudd 5% 8 % Folketrygd 18,1% Innskudd 8% 0G 1G 6 G 7,1 G 12 G

15 Innskuddspensjon Forslag om økte maksimalsatser tilpasset ny folketrygdmodell Innskudd 8 (7) % Folketrygd 18,1% Innskudd 18,1% 0 G 1G 7,1 G 12 G Bedriften kan velge å betale innskudd fra første krone bunnfradraget blir valgfritt Knekkpunkt endres fra 6G til 7,1G Maksimale innskudd pr. år Lønn Maks innskudd i dag Maks innskudd nye satser

16 Hybrid Grunnmodell uten garanti for regulering Fremtidig oppsparing Innskudd i prosent av lønn Felles forvaltning med 0 % årlig garanti eller individuelt investeringsvalg Medlemmer i fellesskapet arver oppspart kapital ved død («Livsgevinst») Utbetaling Bedriften velger livsvarig utbetaling eller opphørende ved tidligst 80 år Pensjon reguleres med avkastning Historisk oppsparing Oppspart kapital og rettighet fra opphørt ytelsespensjon videreføres i ny ordning Start innbetaling Livsgevinst Avkastning Avkas Innskudd Inns tning kudd Pensjonsbeholdning Start utbetaling Regulering Pensjon (livsvarig/80 år)

17 Hybrid Standardmodell med garanti for regulering Fremtidig oppsparing Innskudd i prosent av lønn Felles forvaltning med 0 % årlig garanti Verdiutvikling av kapital lik lønnsvekst Medlemmer i fellesskapet arver oppspart kapital ved død («Livsgevinst») Utbetaling Bedriften velger livsvarig utbetaling, eller opphørende ved tidligst 80 år Pensjonsregulering som i Folketrygden Historisk oppsparing Start innbetaling Livsgevinst Lønnsregulering Avkas Innskudd Inns tning kudd Pensjonsbeholdning Start utbetaling Garantert regulering Pensjon (livsvarig/80 år) Oppspart kapital og rettighet fra ytelsespensjon videreføres i ny ordning

18 2 Innskuddssatser for Hybrid - siktemål på 66 % pensjon etter 40 år Innskudd 7 % Folketrygd 18,1% Innskudd 18,1% 0 G 7,1 G 12 G For begge hybrid-modeller Innskudd i prosent av lønn Satsene foreslås på samme nivå som innskuddspensjon Siktemålet er 66 % pensjon i prosent av lønn etter 40 års opptjening

19 Fremtidens tjenestepensjon - oppsummering 2 Hybrid Innskudds- Grunn- 1 2a 2b pensjon modellen Standard modellen Pensjonsopptjening Innskudd i % av lønn Innskudd i % av lønn Innskudd i % av lønn Forvaltning av kapitalen Investeringsvalg for ansatte Investeringsvalg for ansatte eller fellesforvaltning Fellesforvaltning Utbetalingsperiode Minimum 10 år og/eller til 77 år Livsvarig / opphørende ved 80 år Livsvarig / opphørende ved 80 år Ved dødsfall Oppspart kapital tilfaller etterlatte Oppspart kapital tilfaller fellesskapet Oppspart kapital tilfaller fellesskapet Regulering av kapital Avkastning Avkastning Verdiutvikling lik lønnsvekst Rettigheter ved overgang fra ytelsespensjon Utstedes pensjonsbevis (tidligere fripoliser) Utstedes pensjonsbevis (tidligere fripoliser) Utstedes pensjonsbevis (tidligere fripoliser)

20 Fremtidens tjenestepensjon Hybrid Ytelses pensjon Innskudds- Grunn- 1 2a 2b pensjon modellen Standard modellen Pensjonsopptjening Premie Innskudd i % av lønn Innskudd i % av lønn Innskudd i % av lønn Forvaltning av kapitalen Fellesforvaltning Investeringsvalg for ansatte Investeringsvalg for ansatte eller fellesforvaltning Fellesforvaltning Utbetalingsperiode Livsvarig / opphørende Minimum 10 år og/eller til 77 år Livsvarig / opphørende 80 år Livsvarig / opphørende 80 år Ved dødsfall Oppspart kapital tilfaller fellesskapet Oppspart kapital tilfaller etterlatte Oppspart kapital tilfaller fellesskapet Oppspart kapital tilfaller fellesskapet Regulering av kapital Avkastning Avkastning Verdiutvikling lik lønnsvekst Rettigheter ved overgang fra ytelsespensjon Utstedes fripoliser Kapital overføres til ny ordning Kapital overføres til ny ordning

21 Forventet fremdrift Prosessen frem mot nytt regelverk for tjenestepensjon 07/ Vår 2013 Høst / ? Tilpasningsperiode Banklovkommisjon del III Høringsfrist 12. april Behandles i Stortinget etter valget - inkludert nye innskuddssatser Tidligst implementering av ny lov Ny tjenestepensjon

22 Agenda Et pensjonsmarked i endring - slutt på ytelsespensjon slik vi kjenner den Fremtidens tjenestepensjon Alternativer og veien videre

23 Alternativer i 2014 Innskuddspensjon etter hvert med høyere satser Foretakspensjon - med ny alderstariff Ny Tjenestepensjon med eller regulering av innskudd

24 Du må ta stilling til 4 spørsmål 1. (Når) vil du endre? 2. Innskuddspensjon eller «Ny Tjenestepensjon»? 3. Variant av produkt? 4. Hva vil du gjøre med eldre arbeidstagere? Vi bistår våre kunder i hele prosessen

25 DNB Liv har solid erfaring med endringsprosesser DNB Liv har kvalitetssikrede prosesser og analyseverktøy ved omlegging av pensjon 2000 bedrifter har gjennomført overgang fra ytelse til innskuddspensjon basert på vår rådgivning Vi analyserer konsekvenser for bedriften og deres ansatte 25

26 Alternativer for bedrift med Ytelsespensjon Omdanne til Innskudd i Ytelsespensjon Innskuddspensjon Innskuddspensjon mulighet for økte satser ii Omdanne til Hybrid Ekstra innskudd for årskull før 1963 Ytelsespensjon Hybrid iii Omdanne til Hybrid / beholde YP for eldre Ytelsespensjon Hybrid Ytelsespensjon for årskull før 1963 iv Utsette beslutning Ytelsespensjon Midlertidig YP for alle?

27 Alternativer for bedrift med lukket ytelsespensjon i Omdanne til Innskudd for alle nå eller fra 2014 Åpen innskuddspensjon Lukket ytelsespensjon Felles innskuddspensjon for alle Felles innskuddspensjon for alle mulighet for økte satser ii Omdanne til Hybrid Åpen innskuddspensjon Lukket ytelsespensjon Felles hybrid for alle iii Omdanne til Hybrid / beholde YP for eldre Åpen innskuddspensjon Lukket ytelsespensjon Hybrid Ytelsespensjon for årskull før1963 Utsette beslutning iv Åpen innskuddspensjon Lukket ytelsespensjon Åpen innskuddspensjon Midlertidig YP Åpen IP YP for årskull før

28 Vi bistår våre kunder i hele prosessen Oppstart Informasjon og rådgivning Analyse og design Beslutning og forankring Rådgivning, simulering og beslutning Implementering Prosjektetablering Opplæring av prosjektgruppen Analyser og beregninger Regnskapseffekter Styrings- og referansegruppe Beslutningsgrunnlag Implementeringsplan Informasjonsstrategi og plan Mandat Design av løsning Bistand i eventuelle forhandlinger

29 Prosessen - vår erfaring En god endringsprosess starter med 1. en klar formening om hvordan de ansatte skal komme ut av prosessen 2. en rask involvering av medarbeidere 3. et klart bilde av økonomiske konsekvenser Oppstart Informasjon og rådgivning Analyse og design Beslutning og forankring Rådgivning, simulering og beslutning Implementering

Hva skjer i pensjonsmarkedet?

Hva skjer i pensjonsmarkedet? Hva skjer i pensjonsmarkedet? Knut Foss, Danica Pensjon Presentasjon Næringsforeningen 8. februar 2013 www.danicapension.dk Hvem er vi? Danica Pensjon er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

MEF arbeidsgiverdagen. 21. Mars 2013 Tove Roulund

MEF arbeidsgiverdagen. 21. Mars 2013 Tove Roulund MEF arbeidsgiverdagen 21. Mars 2013 Tove Roulund Agenda Bakgrunn for endringene i pensjonssystemet Allerede gjennomførte reformer Forslag til nye tjenestepensjoner Individualisering av pensjonssystemet

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Pensjonsforum 22. november 2013 Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Tema 1. Lovforslag ny tjenestepensjon 2. Overgangsregelverket 3. Opptjening av pensjonsrettigheter 4. Hva tror vi om bedriftenes

Detaljer

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Pensjon Næringsforeningen Kristiansand 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Godt forberedt?? Egen sparing Lønn i dag Sykepenger Uførepensjon Tjenestepensjon Folketrygd Frisk Syk Syk Død 62 år - alderspensjon

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Foto: Jo Michael Fremtidens tjenestepensjoner Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Abelia Instituttsektoren 23. april 2014 Ved utgang 2012 var det Antall ordninger Antall medlemmer 9% Innskudds

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause Agenda 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå 1000 1015 Pause 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon 1045 1115 Privat AFP muligheter og feller 1115 1130 Pause 1130 1200 Personforsikringer Pensjon

Detaljer

Høstkonferanse - Distrikt Øst Pensjon og forsikring

Høstkonferanse - Distrikt Øst Pensjon og forsikring Høstkonferanse - Distrikt Øst Pensjon og forsikring Agenda Innledning v/ Svein Marfi Hvilke utfordringer ser vi relatert til bedriftens pensjons- og forsikringsordninger Målet med seminaret Kost/Nytte

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

Hva påvirker min pensjon?

Hva påvirker min pensjon? Hva påvirker min pensjon? Februar 2014 HVA PÅVIRKER MIN PENSJON? Denne folderen gir deg tips, informasjon og gjør deg oppmerksom på fallgruver som påvirker din fremtidige pensjon. Den vil være en veileder,

Detaljer

Tilpasning av ytelsespensjon til ny folketrygd Rapport 2012 5

Tilpasning av ytelsespensjon til ny folketrygd Rapport 2012 5 Rapport 2012 5 05.12.2012 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 3 1 Innledning... 5 1.1 Banklovkommisjonens mandat... 5 1.2 Behovet for endring i dagens ytelsesordning... 7 2 Avgrensninger... 9 2.1 Generelle

Detaljer

Status for pensjonsreformen

Status for pensjonsreformen Status for pensjonsreformen Jacob Hanssen 15. April 2015 Agenda Status Hva er gjennomført? Hva gjenstår? Tilpasninger til nye valgmuligheter Individer Bedrifter Hva blir pensjonen med ulike tilpasninger?

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Magasinet. Sticos PENSJON. Hovedtema: Et fagblad for regnskap, lønn og personal

Magasinet. Sticos PENSJON. Hovedtema: Et fagblad for regnskap, lønn og personal Sticos Magasinet Nr. 1-2013 Et fagblad for regnskap, lønn og personal Hovedtema: PENSJON KONSERNREGNSK AP - REGISTERING I MERVERDIAVGIFTSREGISTERT - ELEKtRONISK FAKTURA 2 LEDER Erfaring som betyr noe Sticos

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016.

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. 0,0% 10,0% 20,0% OM PENSJON Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. Slik skjer opptjeningen: Det må forhandles om pensjon Det er mange utfordringer en

Detaljer

Stavanger 2014. Pensjon

Stavanger 2014. Pensjon Stavanger 2014 Pensjon Forholdet arbeidstakere/ pensjonister forrykkes Samfunnets utfordring: Stadig færre yrkesaktive i forhold til pensjonister Antall yrkesaktive per pensjonist: 1967: (3,9) 2003: (2,6)

Detaljer

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN UTGITT APRIL 2015 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INNHOLD FORORD 3 Utgangspunkt 4 Hvordan gå fram i arbeidet med pensjonsordning? 5 Mer om ulike pensjonsordninger

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet

Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet NHOs forsikringskonferanse 11. november 2014 Odd Arild Grefstad Konsernsjef 2012: Store utfordringer og stor usikkerhet Økt levealder Ny dødelighetstariff

Detaljer

Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid)

Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid) Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid) Rapport 2015 1 23.02.2015 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Bakgrunn og oppdrag... 4 2 Forskjeller i regelverket

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer