Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet"

Transkript

1 Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet NHOs forsikringskonferanse 11. november 2014 Odd Arild Grefstad Konsernsjef

2 2012: Store utfordringer og stor usikkerhet Økt levealder Ny dødelighetstariff (K2013) Nivå, tidsramme og prinsipper for opptrappingsplan? Lav rente Historisk lavt rentenivå Ytelsesordningene blir dyrere, svært utfordrende for fripolisene Solvens II Ikrafttredelsesdato? Endelig utforming og overgangsregler? Norske produktregler Nye pensjonsprodukter? Overgangsregler og hva skjer med ytelsespensjon? Hvor mye kan spares i innskuddsordninger?

3 2014: Fortsatt store utfordringer, men rammevilkårene er (stort sett) avklart Langt liv Nytt dødelighetsgrunnlag K års opptrappingsplaner Lav rente Maksimal beregningsrente settes ned fra Solvens II Trer i kraft Omnibus II med tiltak for lange garantier Finanstilsynets anbefaling om bruk av overgangsregler Produktregler Ny tjenestepensjonslov Ytelsespensjon kan videreføres Økte sparegrenser for innskuddspensjon Fripoliser med investeringsvalg Uførepensjon Ny ytelsespensjon Endringer i regelverket for garanterte fripoliser

4 Kunder Leverandører Oppreservering til K2013 Oppreserveringsbehov avklart 7 års opptrappingsplan Avkastning kan finansiere opptrapping EK skal dekke minst 20 % Økt reell garanti i opptrappingsperioden Overskudd vil gå til oppreservering ikke til premiefond eller oppskriving av ytelser Fripoliser må være fullt oppreserverte for å kunne konverteres til investeringsvalg

5 Kunder Leverandører Solvens II kraftig økning av kapitalkravene Kraftig økning av kapitalkravene for garanterte produkter Fripoliser er hovedproblemet Tilpasning gjennom Kostnadskutt Risikoreduksjon Produktoptimalisering Kapitaleffektivisering Sårbar for rentefall. Overgangsregler gir robusthet men er ingen sovepute Flyttemarkedet for YTP og fripoliser er dødt Lavere risiko og lavere forventet avkastning Fripolisekunder kan ikke forvente oppskriving av nominelle garanterte ytelser Viktig at Finanstilsynets anbefaling om bruk av overgangsreglene i Norge følges opp Storebrand vil vise kapitalsituasjon under Solvens II på kapitalmarkedsdag 26. november

6 200 mrd kr i garanterte fripoliser Regelendringer kan gi bedre forvaltning K2013: 7 års opptrappingsplan Figuren viser tiltak beskrevet i Finanstilsynet og Finans Norges høringsuttalelser til NOU 2013:13. Fleksibelt bufferfond og midlertidig bruk av egenkapital vil legge til rette for bedre og mer langsiktig forvaltning av fripolisemidlene, og samtidig sikre bedre tilpasning til Solvens II. 6

7 Stor valgfrihet for bedriftene Ytelsespensjon Ny ytelsepensjon Hybrider Innskudd Sluttlønn Ikke tilpasset ny folketrygd Under avvikling, men ikke tvang Utredes av Banklovkommisjonen Tilpasset ny folketrygd Gryende interesse i visse sektorer Tilpasset ny folketrygd Markedsleder Økning i sparesatser

8 Andel av kundemassen men de fleste har allerede tatt et valg Antall tusen ansatte med ytelsespensjon og innskuddspensjon 2014 forventes å bli det første året der premie til innskuddsordninger overstiger premien til ytelsesordninger 100 % Andel lukkede ytelsesordninger etter bedriftsstørrelse i Storebrand 90 % 80 % % 60 % % 40 % % % 10 % Ansatte med innskuddspensjon 0 % Store (250 +) Lukket Mellomstore (50-250) Åpen Små (1-50) Ansatte med ytelsespensjon Kilde: Finans Norge, Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon 2014, egne tall

9 Sparing i prosent av lønn Sparing i prosent av lønn Innskuddspensjon: Økte sparesatser og nytt knekkpunkt Gammel modell Ny modell 18,1% 3% 5% 7 % Obligatorisk OTP 2% G Obligatorisk OTP 2% G ,

10 Sparing i prosent av lønn Nye maksimale sparesatser er godt tilpasset ny folketrygd 25,1% Ny modell Innskuddspensjon 7 % Obligatorisk OTP 2% De nye maksimale sparesatsene er godt tilpasset den nye folketrygden Folketrygden gir pensjon for lønn inntil 7,1 G Folketrygden 18,1% Innskuddspensjon 18,1% Innskuddsregelverket gir nå mulighet for lik sparing for hver lønnskrone opp til 12 G Lønn

11 Prosent av kundene Sparing til pensjon i bevegelse 60% 54% 373 bedrifter har nå en sparesats for lønn mellom 0 og 12 G på over 5% 50% 40% 35% 34% 614 bedrifter har valgt en tilleggssats for lønn mellom 7,1 og 12G utover de tidligere maksimalsatsene 30% 20% 30% 29% Bedrift Ansatte 224 bedrifter har valgt maksimalsatsen på 18,1% og 171 av disse ligger da på ,1 % 10% 0% 14% 2% 1% 2 % 3-4% 5 % 6-7% Sparesats Flertallet av bedrifter som foreløpig har gjort endringer er små og mellomstore bedrifter Storebrand-tall pr okt 2014

12 Storebrand endrer også sin pensjonsordning Lukket ytelsesplan Ansatt før % Åpen innskuddsplan Ansatt etter % + 8% Ny innskuddsplan fra 2015 Alle ansatte 7 % opp til 7,1 G 20 % over 7,1 G Motivasjon En pensjonsordning for alle ansatte Fremtidsrettet pensjonsordning. Tilpasset ny folketrygd og et mer individualisert pensjonssystem. Konkurransedyktige pensjonsbetingelser Stabile og forutsigbare pensjonskostnader Løsning Innskuddspensjon 7 % opp til 7,1 G 20 % over 7,1 G Kompensasjonsordning Ny ordning over 12 G Innskudd i Storebrand Ekstrapensjon Innskudd beskattes som lønn Råderett over midlene

13 Anbefalt Pensjon Storebrands standardvalg for innskuddspensjon 80 % aksjer Tar mer risiko tidlig i livet. Lang tidshorisont og liten kapital. 65 % aksjer Reduserer risiko senere. Kort tidshorisont og stor kapital. 20 % aksjer Storebrands til enhver tid anbefalte sammensetning av fond Bedre tilpasning av aksjeandel i forhold til alder gir rett risiko til rett tid Aksjeandelen er høy for unge fordi det er smart å ha en høy andel aksjer når det er lenge til pensjonspengene skal utbetales Aksjeandelen er stadig avtagende med økende alder for å trygge midlene når utbetalingstidspunktet nærmer seg

14 Konvertering av fripoliser til investeringsvalg Storebrand åpnet for konvertering til fripoliser med investeringsvalg (FMI) fra 15. oktober Selskapet dekker gjenstående oppreserveringsbehov for kunder som konverterer Segmentert rådgivning Grønn sone: Minst 20 pst høyere forventet samlet utbetaling: Storebrand anbefaler konvertering Gul sone: 20 til 10 pst høyere forventet samlet utbetaling: Det kan lønne seg å konvertere, men kontakt oss for nærmere rådgivning Rød sone: 10 pst eller lavere forventet samlet utbetaling: Storebrand fraråder konvertering Hittil har kunder med 325 mill kr i reserver konvertert

15 De ansatte står overfor flere valg pensjonssystemet individualiseres Pensjonen utbetales ved 67 år Pensjonen er en definert andel av sluttlønn AFP som førtidspensjonsordning Livsvarig pensjon Den ansattes valgmulighet Gårsdagens ansatte Ta ut AFP som førtidspensjon? Den ansattes valgmuligheter Dagens ansatte Kan ta ut pensjon fra 62 år Pensjonen avhenger av antall år i jobb og avkastning underveis AFP som tilleggspensjonsordning Opphørende pensjon Hvilket fond skal jeg forvalte pensjonspengene mine? Er det egentlig lurt å tukle med den fripolisen? Når kan jeg og når bør jeg starte uttak av pensjon? Bør jeg kombinere jobb og pensjon? Hvordan skal jeg disponere pensjonen livet ut? Skatt? Hjelp!

16 Så hva skal man gjøre? Eller

17 Økt behov for privat sparing bedre IPS og mersparing i tjenestepensjon Stor forskjell på tjenestepensjonsordningene Behov for gode ordninger for egen sparing til pensjon som kan supplere arbeidsgivers sparing Regjeringen må følge opp løftene om forbedringer i IPS høyere sparegrense og symmetrisk beskatning Mulighet for mersparing i tjenestepensjonsordningene på individuelt grunnlag

18 Vi må spare mer, men det er ikke likegyldig hvordan vi gjør det

19 Vår bærekraftsanalyse er unik.. NORMBASERT ANALYSE 3500 selskap analyseres VERDIØKENDE ANALYSE Bærekraftig drift Mijø Menneskerettigheter Korrupsjon Kontroversielle våpen Posisjonering for globale megatrender Finansiell stabilitet

20 Små valg kan spille en stor rolle 20

21 21

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument Pensjon og forsikring NHOs politikkdokument Innhold 1. Innledning hva er utfordringene?... 03 2. Tjenestepensjoner og tilpassing til pensjonsreformen... 05 3. Individuell pensjonssparing... 07 4. AFP målsetninger

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN UTGITT APRIL 2015 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INNHOLD FORORD 3 Utgangspunkt 4 Hvordan gå fram i arbeidet med pensjonsordning? 5 Mer om ulike pensjonsordninger

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

Finanstilsynet orienterer

Finanstilsynet orienterer Finanstilsynet orienterer Pensjonskassekonferansen 16. april 2015 finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Innhold 1. Kort om pensjonskassemarkedet 2. Utfordringer for pensjonskassene 3. Resultater og Stresstester

Detaljer

Hva skjer i pensjonsmarkedet?

Hva skjer i pensjonsmarkedet? Hva skjer i pensjonsmarkedet? Knut Foss, Danica Pensjon Presentasjon Næringsforeningen 8. februar 2013 www.danicapension.dk Hvem er vi? Danica Pensjon er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn i korte trekk 2005-2007 privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Hvordan bør Fripolisene forvaltes for å gi mer pensjon og sikre kjøpekraft?

Hvordan bør Fripolisene forvaltes for å gi mer pensjon og sikre kjøpekraft? Hvordan bør Fripolisene forvaltes for å gi mer pensjon og sikre kjøpekraft? Er dette mulig med dagens regelverk? Kjetil Svihus, Grieg Investor 13. Juni 2014 Grieg Investor Uavhengig investeringsrådgiver

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din NUMMER 2 / AUGUST 2008 Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Sjekk hva bedriften sparer for deg / side 8 Skattegunstig

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Pensjonsforum 22. november 2013 Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Tema 1. Lovforslag ny tjenestepensjon 2. Overgangsregelverket 3. Opptjening av pensjonsrettigheter 4. Hva tror vi om bedriftenes

Detaljer

Arve G Myrvang Consulting Org nr 913 671 139 Olaf Bulls vei 34, 0765 Oslo Telefon 928 38 093

Arve G Myrvang Consulting Org nr 913 671 139 Olaf Bulls vei 34, 0765 Oslo Telefon 928 38 093 NOTAT 7.3.2015 KR 11.3/15 Utarbeidet av Arve G Myrvang For Kirkerådet ved Jan Rune Fagermoen 1. INNLEDNING Den 4 mars mottok jeg mail fra Jan Rune Fagermoen i Kirkerådet som anmodet meg om å gi min vurdering

Detaljer

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET nye rammebetingelser årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2012 1. KVartal 2. KVartal Finanstilsynets nye regler om minst 15 prosent egenkapital for boliglånskunder trådte

Detaljer

Fripoliser med investeringsvalg livbøye for næringen eller til beste for kundene? Forvaltning av pensjonsmidler og årlig garantert avkastning

Fripoliser med investeringsvalg livbøye for næringen eller til beste for kundene? Forvaltning av pensjonsmidler og årlig garantert avkastning Fripoliser med investeringsvalg livbøye for næringen eller til beste for kundene? Innlegg fra Silver på medlemsmøte 21. november 2012 i Den norske Forsikringsforening Forvaltning av pensjonsmidler og årlig

Detaljer

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause Agenda 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå 1000 1015 Pause 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon 1045 1115 Privat AFP muligheter og feller 1115 1130 Pause 1130 1200 Personforsikringer Pensjon

Detaljer

Lav rente solid system - nye kapitalkrav konsekvenser for pensjonsordningene. Frederic Ottesen 23. september 2011

Lav rente solid system - nye kapitalkrav konsekvenser for pensjonsordningene. Frederic Ottesen 23. september 2011 Lav rente solid system - nye kapitalkrav konsekvenser for pensjonsordningene Frederic Ottesen 23. september 2011 Solvens II Viktigste prinsipielle endringer Kapitalkrav som gjenspeiler reell risikotagning

Detaljer