Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015"

Transkript

1

2 Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS allegrokapital.no Markedsføringsmateriell

3 Innhold Kort om Allegro Kapitalforvaltning Porteføljer

4 1 / Kort om Allegro Kapitalforvaltning

5 Allegro Kapitalforvaltning AS Etablert i 1998 Konsesjon for aktiv forvaltning Eiere: SpareBank1 SMN (90,1 %) Reitangruppen (9,9 %) Forvaltningskapital 5 mrd 90 % i allokeringsporteføljer Kontorer Trondheim Oslo Sterk integrasjon mot SpareBank1 alliansen Benyttes av flere av alliansebankene for å understøtte sin rådgivningsaktivitet og er den foretrukne partner mot større forvaltningsoppdrag

6 Allegro ansatte Adm Dir Alf Kåre Karoliussen Compliance Jan-Ivar Thorsteinsen Marked Investering Back Office Nicolai S. Haugan Unni Lunde Haagenstad Thor Ivar Tryggestad John Gunnar Eggen Per Egil Aamo Hanne Hatlen Sigrid Almås Tor G. Kristensen Frode Derås

7 SpareBank1 alliansen og Allegro Allegro har sterke relasjoner til SpareBank1 alliansen Allegro har i dag samarbeidsavtaler med mange av alliansebankene: SpareBank1 SMN SpareBank1 Nordvest SpareBank1 Søre Sunnmøre SpareBank1 Telemark SpareBank1 BV SpareBank1 Nøtterøy-Tønsberg SpareBank1 Østfold Akershus SpareBank1 Oslo Akershus SpareBank1 Ringerike Hadeland SpareBank1 Hallingdal Valdres

8 Allegro sin investeringsfilosofi Makroanalyse Analyse av globale vekstdrivere Aktivaanalyse Riktig aktivaklasse til riktig tid! Analyse innen aktivaklassen Selskapsanalyse Kredittanalyse Makroanalyse Aktivaanalyse Analyse innen aktivaklassen

9 Investeringsfilosofi vår tilnærming Analyser viser at 90-95% av en porteføljes avkastning kommer fra valg av aktivaklasser. Bare 5 10% som bidrag innen hver aktivaklasse. Sammensetningen bør vurderes ut fra bl.a. følgende faktorer: Formålet med forvaltningen Generelle rammer og begrensninger Finansiell risiko Risikospredning Rutiner for rapportering Forvaltning handler om å finne «den riktige» sammensetningen av aktivaklasser tilpasset investors sitt behov

10 Allegro Kapitalforvaltning - Investeringskomite Thor Ivar Tryggestad Investeringsdirektør Allegro Kapitalforvaltning Forvalter Reitan Invest Porteføljeansvarlig i FirstNordic fondene i Fokus Bank Sivilingeniør ved NTNU Dag Olav Uddu Finanssjef SpareBank 1 SMN Leder valutaavdelingen i SpareBank 1 SMN Forvalter av SpareBank 1 SMN Pensjonskasse Bankøkonom John G. Eggen Forvalter Allegro Kapitalforvaltning Forvalter/Megler i J.P. Morgan (London), Bank of New York (New York) og ABN Amro (Oslo) Bachelor of Arts, Heriot-Watt University, Edinburgh. MBA, Monterrey Institute of International Studies Per Egil Aamo Daglig leder Sparebanken Midt-Norge Invest Partner i Risklab Norge AS Kredittilsynet Verdipapirseksjonen Konsulent Pensjon&Finans AS Samfunnsøkonom Cand.Oecon, Renteanalytiker NFF Torkil Leinum SpareBank 1 SMN Invest Direktør for forretningsutvikling Acta Analysesjef Fokus Kapitalmarked Sivilingeniør NTNU Alf Kåre Karoliussen Adm. dir Allegro Kapitalforvaltning Senior Key Account Manager Danske Securities, Oslo Leder for aksje- og analyseteamet i Fokus Kapitalmarked Autorisert Finansanalytiker (AFA) Norges Handelshøyskole Diplomøkonom Handelshøyskolen BI Nicolai Seierstad Haugan Markedsdirektør Allegro Kapitalforvaltning Bachelor of Business Master in Banking and Finance Per Iversen Porteføljeforvalter TrønderEnergi Porteføljeforvalter Gjensidige og Fokus Bank/Danske Bank Analytiker Orkla Finans Siviløkonom Norges Handelshøyskole Marius Støvneng Hovde Analytiker/ Financial Engineer SpareBank1 SMN Rente- og valutamegler DNB Markets Renteanalytiker, Norske Finansanalytikeres forening Master i Finansiell Økonomi NTNU

11 Historiske aktivaallokeringsvalg

12 Å time markedene kan være utfordrende Den største utfordringen man har som investor i dagens finansmarked, er den enorme informasjonsmengden man må fordøye for å oppnå tilfredsstillende avkastning på totalporteføljen Kortsiktig støy og store markedsutslag på kort tid kan få en investor til å ta irrasjonelle beslutninger, både i et fallende, men også i stigende marked

13 .. men det er viktig! Norske aksjer Internasjonale aksjer Obligasjoner Pengemarked Totalt 29.1 % 45.5 % 6.3 % 7.5 % 7.9 % 48.4 % 38.4 % 40.5 % 32.4 % 11.5 % 9.6 % 64.8 % 18.3 % 6.1 % 15.4 % 38.9 % 28.1 % 8.3 % 4.7 % 31.7 % 4.9 % 7.4 % 6.8 % 28.8 % 5.5 % 22.1 % 11.5 % 4.4 % 5.9 % 9.1 % 12.9 % 2.4 % 8.5 % 23.6 % 5.1 % 7.4 % 2.9 % 6.4 % -1.7 % % -31.1% 11.1 % 5.0 % 2.5 % 2.7 % 3.9 % % 3.2 % 4.5 % -2.5 % 2.2 % 1.6 % 5.0 % 6.6 % % 4.5 % -4.7 % % % 4.8 % 2.0 % 2.0 % 0.9 % -4.5 % % 2.1 % 2.3 % % 1.5 % 0.9 % 1.3 % 5.0 % Det som er riktig ett år er ikke alltid riktig det neste Konsekvensen av å være i aksjer når de faller er stor Det er som regel alltid mulig å tjene penger Hvis du har valgt riktig i alle årene, ville avkastningen vært 24200%, feil i alle år ville gitt -87% Fornuftig bruk av makrosyn, og forsiktig overvekt/undervekt har historisk gitt god meravkastning

14 2 / Porteføljer

15 Forvaltningen av Allegro s porteføljer Investor bestemmer selv, sammen med sin rådgiver, den langsiktige fordelingen av kapitalen hvor andelen aksjer i porteføljen er den viktigste beslutningen Forvalter gis rammer for å tilpasse sammensetningen av aktivaklassene i forhold til forventninger om utviklingen i markedet på månedlig basis Forvalter identifiserer og handler i verdipapirer med eksponering mot valgte aktivaklasser

16 Valg av strategisk vekting Valg av underliggende eksponering: Indeksfond Minimumsinnskudd ,- Aktivt forvaltet fond Minimumsinnskudd ,- Norske aksjer Globale aksjer Obligasjoner Pengemarked

17 Eksempel på porteføljesammensetning

18 Eksponering innenfor aktivaklassen Indeksfond Korte renter Bankinnskudd. Lange renter Obligasjonsfond Norske aksjer Indeksfond, følger OSEBX indeks Globale aksjer ETF, følger MSCI World Index Aktivt forvaltet fond Korte renter Bankinnskudd. Lange renter Obligasjonsfond Norske aksjer Aksjefond og Indeksfond Globale aksjer Aksjefond og ETF

19 Skatt Kostnader er fradragsberettiget det året de faktisk belastes kunden. Realiserte gevinster og tap beskattes årlig. Allegro rapporterer beholdninger og realisasjoner som er utført av Allegro til skatteetaten, slik at dette skal være forhåndsutfylt i selvangivelsen. Allegro sender ut skatterapport med fradragsberettiget kostnader og eventuelt annen tilleggsinformasjon som er nødvendig for selvangivelsen.

20 Rapportering allegrokapital.no

21 Generell disclaimer Allegro Kapitalforvaltning AS forvalter verdier for våre eiere og beslektede selskap. Allegro Kapitalforvaltning AS sine investeringer skjer på vegne av våre kunder med basis i egne analyser og verdivurderinger. Investeringene er således uavhengig av de til enhver tids eierinteresser i Allegro Kapitalforvaltning AS Denne presentasjon er ikke en salgspresentasjon, og skal ikke brukes som det. Det er en ikke uttømmende presentasjon av en portefølje eller et marked, og må ikke forstås som en anbefaling om kjøp eller salg. Ansatte i Allegro Kapitalforvaltning AS har i henhold til verdipapirhandelslovgivningen anledning til å kjøpe grunnfondsbevis og aksjer etter gjeldende reglement. Ansattes investeringer er undergitt meldeplikt. Ansatte i Allegro Kapitalforvaltning AS med innsyn i forvaltningen av Allegro Grunnfondsbevis har ikke anledning til å investere i grunnfondsbevis i SpareBank1 Midt-Norge All verdipapirforvaltning i Allegro Kapitalforvaltning AS baseres på analyse materiale. Ønskes ytterligere opplysninger om plasseringer i Allegro Kapitalforvaltning AS sine verdipapirporteføljer er nærmere analyser tilgjengelig hos Allegro Kapitalforvaltning AS. Analysene selskapet lager baserer seg på informasjon fra selskapene notert på Oslo Børs, fra våre samarbeidspartnere, meglerhus og banker, Six trader, Bloomberg og andre informasjonsleverandører. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, porteføljens risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Deler av tegnings- og forvaltningshonoraret tilfaller distributør/rådgiver Dersom man ønsker å tegne en av Allegro Finans porteføljer skal det utføres en vurdering av tjenestens egnethet for deg som investor og for din totale portefølje. Ta kontakt med en av våre distributører eller Allegro Finans for viderebefordring. I følge forskrift om investeringsanbefalinger av 1 juli 2005 gjør vi oppmerksom på at Allegro Kapitalforvaltning AS og ansatte kan ha interesser i anbefalinger som er gitt.

22 Takk!

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Å lykkes i aksjemarkedet krever mye arbeid En investering i aktiv forvaltning kan gi

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Årsrapport 2012. Det store endrings året

Årsrapport 2012. Det store endrings året Årsrapport 2012 Det store endrings året agasti - årsrapport 2012 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 11 Konsernledelsen

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Org.nr: 990140847 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Andre regionale fond Stiftelsesdato:

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Årsrapport 2013. Strategisk styrket

Årsrapport 2013. Strategisk styrket Årsrapport 2013 Strategisk styrket agasti - årsrapport 2013 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 12 Konsernledelsen 13 Styret

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291 Prospekt Verdipapirfondet Eika SPAR Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998 Organisasjonsnummer: 980 439 291 B etegnelse: Norsk/internasjonalt Aksjefond 1. FORMÅL Eika Spar er et norsk/internasjonalt

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014 ODIN Kreditt Fondskommentar september 2014 Første negative måned på over ett år September var en svak måned for ODIN Kreditt, som falt 0,2 prosent. Referanseindeksen, ST4X (3- årig norsk stat), var opp

Detaljer