Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten."

Transkript

1 Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

2 En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll

3 Å lykkes i finansmarkedene krever mye arbeid Len deg tilbake og la oss gjøre jobben Den største utfordringen for deg som ønsker å investere i dagens finansmarkeder er den enorme informasjonsmengden du må fordøye og tolke for å oppnå tilfredsstillende avkastning. Ved å benytte profesjonell bistand til å følge investeringene, øker sannsynligheten for bedre avkastning samtidig som risiko og egen ressursbruk begrenses. Allegro Finans ASA har etablert et nettverk av håndplukkede analytikere og meglere fra ledende norske meglerhus. Vi overvåker finansmarkedet kontinuerlig, leser og produserer daglig nye analyser og deltar på analytikermøter og selskapspresentasjoner. tilgjengelige uten at du nødvendigvis må investere millioner av kroner. Hvorfor aktiv forvaltning? Aktiv forvaltning byr på en rekke interessante fordeler fremfor direkte investering i finansmarkedet. Som aktiv forvaltningskunde får du din egen personlige portefølje der du eier hver enkelt verdipapir, uten at du trenger å bruke tid og ressurser på å følge opp dette selv. For den som er interessert i verdipapirmarkedets muligheter, gir det en helt annen tilfredsstillelse å motta rapporter som viser hvor mange aksjer eller fondsandeler man eier i hvert enkelt selskap eller fond. Dessuten byr våre rapporter på langt mer informasjon om dine investeringer enn de ofte noe sparsommelige rapportene fra bl.a. fondsselskapene. Er dette noe for deg? Bla om og les mer om aktiv forvaltning i Allegro Finans. Aktiv forvaltning var tidligere stort sett forbeholdt de store institusjonelle investorene. Nå gjør vi mulighetene i aktiv forvaltning 3

4 Litt om oss og vår bakgrunn Allegro Finans ASA ble etablert i november Visjonen er et kompetansebasert forvaltningsselskap nær sine kunder. Selskapet har konsesjon fra Kredittilsynet til å drive aktiv forvaltning av investorers portefølje og investerings rådgivning. Mer informasjon? Ta gjerne kontakt med oss. Allegro Finans ASA Investeringskomité John Strøm (leder) Investeringsdirektør, Reitangruppen Dag Olav Uddu Finanssjef, SpareBank 1 SMN Thor Ivar Tryggestad Investeringsdirektør, Allegro Finans Alf Kåre Karoliussen Strateg, Allegro Finans John G. Eggen Forvalter, Allegro Finans Torkil Leinum Konsernbanksjef, SpareBank 1 SMN Fridthjov Brun Administrerende direktør, Allegro Finans Ole Nils Grøtte Markedsdirektør, Allegro Finans Elisabeth Gisvold Porteføljeforvalter, Fokus Bank ASA Petter de Lange Sjefsøkonom, SpareBank 1 SMN Styreleder: Tore Haarberg Viseadministrerende direktør, SpareBank 1 SMN Styret består av 6-8 personer Våre forvaltere Investeringsdirektør Thor Ivar Tryggestad Forvalter Reitan Invest Porteføljeansvarlig i Firstnordic-fondene i Fokus Bank Sivilingeniør ved NTNU Strateg Alf Kåre Karoliussen Senior aksjemegler i Danske Securities ASA Leder for aksje- og analyseteamet i Fokus Kapitalmarked Diplomøkonom, Handelshøyskolen BI Autorisert finansanalytiker, Norges Handelshøyskole (NHH) Seniorforvaltere John G. Eggen Forvalter/megler i J.P. Morgan (London), Bank of New York (New York) og ABN Amro (Oslo) Bachelor of Arts, Heriot-Watt University, Edinburgh MBA, Monterrey Institute of International Studies, USA Dag Olav Uddu Leder Valutaavdelingen, SpareBank 1 Midt-Norge Forvalter av Sparebanken Midt-Norges pensjonskasse Finanssjef Sparebanken Midt-Norge Bankøkonom Key Account Nicolai Seierstad Haugan Bachelor of Business (Fin), Griffith University, Brisbane, Australia. Master of Banking & Finance, Griffith University, Brisbane, Australia Administrasjon Administrerende direktør Fridthjov Brun Leder, DnB Markets Trondheim Megler, Fokus Kapitalmarked MSc i marketing & strategy, Handelshøyskolen BI Markedsdirektør Ole Nils Grøtte Avdelingsdirektør, Gjensidige Nor Avdelingsdirektør, Vital Megler, Fokus Kapitalmarked Siviløkonom, Norges Handelshøyskole (NHH) Investor-tjenester Sigrid Almås Unni Lunde Gunhild Meistad Julie Anita Bolstad Compliance Jan-Ivar Thorsteinsen Telefon: Telefaks: Vil du sende epost, bruk en av adressene til oss i administrasjonen. Se for komplett oversikt over våre tjenester og forretningsvilkår. Allegro Finans forvalter verdier for våre eiere og beslektede selskap. Til informasjon har ansatte i Allegro Finans i henhold til verdipapirhandelsloven anledning til å kjøpe grunnfondsbevis og aksjer etter gjeldende reglement. Se forøvrig for etiske retningslinjer og ordreutførelse. 4

5 Bak resultatene ligger grundige analyser Gode analyser og rutiner er vår oppskrift for suksess. All verdipapirforvaltning i Allegro Finans ASA baseres på omfattende analysemateriale av høy faglig kvalitet. Forvaltningen utføres etter top-down-prinsippet der selskapets syn på den makroøkonomiske utviklingen danner grunnlaget for sektorvekting og valg av enkeltpapirer. Investeringskomité Allegro Finans ASA legger stor vekt på å ha medarbeidere med den integritet og erfaring som er nødvendig for å skape en livskraftig og engasjert kapitalmarkedsorganisasjon. Allegro Finans ASA sin investeringskomité består i dag av mange av de meste erfarne innen kapitalmarkedsområdet i regionen. Investeringskomitéens hovedoppgave er å stake ut de makroøkonomiske hovedlinjene som vi mener vil være gjeldende for tiden fremover. Dissse hovedlinjene vil bl.a. være retningsgivende for den rådgivning som inngår i konseptet Allegro Totalforvaltning (se side 14). Makroanalyse Analysen gjenspeiler Allegro Finans sitt syn på den makroanalytiske utviklingen og dens innvirkning på valuta-, rente- og aksjemarkedet. Analysen gjennomgås og oppdateres ved behov, minimum én gang i måneden i forbindelse med investeringskomiteens møte. Sektoranalyse Analysen gjenspeiler vårt syn på sektorenes utvikling og fremtidige potensial. Konklusjonene i analysene baseres på og er i overensstemmelse med konklusjonene i makroanalysen. Analysen utferdiges for alle sektorer og gjennomgås/oppdateres ved behov. Selskapsanalyse En selskapsanalyse gjennomføres for alle selskaper i våre porteføljer. Som hovedregel skal det ikke investeres i selskaper uten at det først foreligger en slik analyse. Dersom det skulle oppstå en situasjon der det vil være formålstjenlig å foreta en investering uten at en selskapsanalyse på forhånd er utferdiget, vil det foreligge en sterk begrunnelse for dette. Makroanalyse Sektoranalyse Modellporteføljer Basert på våre makro-, sektor- og selskapsanalyser utarbeider vi modellporteføljer for ulike aktivaklasser, geografiske områder, verdipapirtyper og eventuelle andre inndelinger der egne modellporteføljer anses å være fornuftig. En referanseindeks er definert for alle modeller, og modellene vil avspeile denne indeksens sammensetning*. Imidlertid vil det kunne gis rom for opp- eller nedvektinger i forhold til indeks for enkeltsektorer og/eller enkeltselskaper/enkeltpapirer. Fleksibilitet Vi er opptatt av at den enkelte portefølje ikke skal bli for stor. Vår filosofi er at små porteføljer er lettere å manøvrere ved markedsendringer. Strategisk aktivaallokering Strategisk aktivaallokering som benyttes i totalforvaltning og i rapporter er en langsiktig plan for fordeling av investert kapital mellom forskjellige aktivaklasser som bankinnskudd, obligasjoner, norske og internasjonale aksjer. Endelig valg av strategisk aktivaallokering avhenger av formålet med forvaltningen herunder elementer som ønsket risikoprofil og tidshorisont for plasseringen. Historiske avkastningsdata benyttes i egenutviklede modeller for å synliggjøre sentrale faktorer som forventet avkastning og risiko. Våre makroanalyser legger deretter grunnlaget for anbefalte kortsiktige avvik (taktisk aktivaallokering) for å kunne utnytte kortsiktige svingninger i markedene. Slik beregnes våre honorarer I tillegg til tegnings- og innløsningskostnader, et årlig forvaltningshonorar (og kurtasje eller andre handelsomkostninger), beregner Allegro Finans et suksesshonorar ved avkastning over 6 % netto. Honoraret beregnes ut fra årets avkastning pr , subsidiært ved innløsning av porteføljen. Med en slik honorarstruktur mener vi du har trygghet for at investor og forvalter alltid har sammenfallende interesser. Selskapsanalyser Aksjevalg For alle priser og honorarer, se tegningsblanketten. *Gjelder ikke Allegro Balansert 5

6 K o n s u m e n t t i l l i t, n o r m a l i s e r t Med våre rapporter har du oversikt over dine plasseringer Fra dag til dag, om du så ønsker En av de egenskapene som skiller Allegro Finans fra aksjefond og andre investeringstilbud er rapportene våre. Som kunde hos oss vil du motta rapporter med en informativ og oversiktlig oppstilling av din totale portefølje av verdipapirer. Kort og godt ønsker vi å tilby en av markedets mest omfattende kunderapportering. Månedsrapport april 2008 Side 2 av 4 Månedsrapport April Forvaltnings- April Fra årsskiftet Siden oppstart Allegro Indeks Allegro Indeks Produkt: Allegro Indeks Allegro Norge 9.6 % 12.4 % -4.3 % -5.6 % % % Allegro Vekst 10.5 % 12.4 % -1.2 % -5.6 % % % Allegro Grunnfond -2.0 % -3.5 % % % % % Allegro Global 5.6 % 6.3 % -6.0 % % 94.4 % 18.2 % Allegro Balansert -0,6% 3.3 % -4,4 % -4.3 % 10,4 % 0,1 % Allegro Bal. Trippel 2.1 % 3.3 % % -4.3 % % -5.8 % Allegro Finans ASA understreker at forventet avkastning i de ulike porteføljene og referanseindeksene kan være avvikende. Referanseindeks Allegro Norge og Allegro Vekst: Oslo Børs Hovedindeks (OSEBXLT). Referanseindeks Allegro Global: Morgan Stanley Verdensindeks (i NOK). Referanseindeks Allegro Grunnfond: Oslo Børs Grunnfondsindeks (GFBX). Referanseindeks Allegro Balansert og Allegro Balansert Trippel : 50% Morgan Stanley Verdensindeks (i NOK) og 50% ST1X. Verdien til Allegro Balansert og Allegro Balansert Trippel er et estimat. Globalporteføljen ligger 1 dag etter de øvrige porteføljer i avkastningsmålingen.. Balansert-- og Balansert Trippel porteføljen ligger 1 uke etter.l Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Ovennevnte avkastnimngstall er bruttotall før provisjoner/honorarer For nærmere opplysninger om selskapet og selskapets ordreutførelse henviser vi til vår hjemmeside Konsumentene mister troen Konsumenttilliten har fått seg en knekk globalt, og det har allerede slått ut i forbruket som har begynt å falle, både i USA og Europa. Endringen har skjedd unormalt fort, tilliten har falt 1,5 standardavvik på 6 måneder. Både endringen, nivået og det faktum at regionene/landene er så samstemte viser at det har skjedd noe dramatisk med konsumentenes holdning til økonomien. Privat forbruk utgjør mellom 60% og 70% av BNP i de fleste industrialiserte land, så et fall i tilliten vil påvirke konsumentenes forbruk, og til slutt også global BNP Japan Kina Simpelt gjennomsnitt -1.0 Europa -1.5 USA mai sep n mai sep n mai sep n Source:ReutersEcoWin,AllegroFinans Det norske aksjemarkedet hadde en svært positiv utvikling i april, godt hjulpet av et generelt positivt aksjemarked globalt, kombinert med stadige rekordnoteringer i oljemarkedet. Allegro Norge har i denne perioden hatt en defensiv vekting i marked, og har dermed steget noe mindre enn markedet totalt sett. Vi opprettholder den forsiktige holdningen til aksjemarkedet også i mai. Allegro Vekst har i likhet med Allegro Norge lidd noe under vår holdning til aksjemarkedet totalt sett. Porteføljen holdt likevel godt følge med aksjemarkedet opp mye takket være en post i Yara som gav veldig god avkastning i perioden. Alle bankene har nå levert tall for første kvartal. Fellesnevneren er at underliggende bankdrift går godt, og at tapene fortsatt er fraværende. På den andre siden har krisen i kredittmarkedet medført betydelige nedskrivninger av bankenes beholdninger av verdipapirer, og da spesielt obligasjonene. Det er verd å understreke at dette ikke er realiserte tap, og at nedskrivningene løpende vil tilbakeføres frem mot obligasjonenes forfall. Med mindre utsteder av disse papirene faktisk går konkurs, vil disse tapene altså tilbakeføres Resultatsesesongen for 1.kvartal forløp i gjennomsnitt omtrent som forventet, og noe på den negative siden. Det hele begynte med at General Electric (GE) skuffet stort, og dro aksjemarkedet med seg. Deretter var imidlertid tallene omtrent på linje med forventningene, riktignok var mange selskaper opptatt av å få nedjustert forventningen framover. Likevel må det sies at de børsnoterte selskapene i gjennomsnitt leverte som ventet. BALANSERT Noe mindre uro i verdens finansmarkeder har gitt noe bedre utvikling i Allegro Balansert. Forskjellen mellom den rapporterte utviklingen i Allegro Balansert og AllegroFinans ASA - Dronningensgt.7, 7483Trondheim - Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer: I dag tilbyr vi ukentlig og månedlig rapportering via e-post. Månedlig rapportering kan også mottas via tradisjonell post. I tillegg kan den enkelte kunde få tilgang på porteføljens utvikling og generelle markedskommentarer via internett, Ukerapport, uke 18 Forvaltningsprodukt: Siste uke Siden månedsskiftet Siden årsskiftet Siden oppstart Allegro Indeks Allegro Indeks Allegro Indeks Allegro Indeks Allegro Norge 4.1 % 4.8 % 2.7 % 3.0 % -1.7 % -2.8 % % % Allegro Vekst 3.2 % 4.8 % 2.1 % 3.0 % 0.9 % -2.8 % % % Allegro GFB 2.2 % 1.7 % 3.1 % 3.3 % % % % % Allegro Global 1.9 % 1.6 % -0.3 % 1.0 % -6.3 % -9.3 % 93.8 % 19.3 % Allegro Balansert 0.2 % 0.8 % 0.2 % 0.5 % -3.6 % -3.8 % 11.3 % 0.6 % Allegro Bal Trippel 0.3 % 0.8 % 0.3 % 0.5 % % -3.8 % % -5.3 % Allegro Finans ASA understreker at forventet avkastning i de ulike porteføljene og referanseindeksene kan være avvikende. Referanseindeks Allegro Norge og Vekst: Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Referanseindeks Grunnfondsporteføljen (GFB) er Oslo Børs Grunnfondsindeks (GFBX). Referanseindeks Global er Morgan Stanley Verdensindeks, i NOK. Globalportefølje ligger 1 dag etter øvrige produkter i avkastningsmålingen. Balansert og Balansert Trippelporteføljen ligger 1 uke etter. Referanseindeksen til Allegro Balansert og Balansert Trippel er 50 % Morgan Stanley Verdensindeks, i NOK og 50 % ST1X. Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. For nærmere opplysninger om selskapet og selskapets ordreutførelse henviser vi til vår hjemmeside Sell in May?? Eller skal markedet stige videre? USD 115 må estimatene opp på det meste av oljeog offshore-relatert virksomhet på Oslo Børs og April var en kanonsterk måned for Oslo Børs og dette omfatter som kjent rundt 60 % av det norske hovedindeksen steg rundt 12 prosent. For markedet. øyeblikket priser markedet inn at problemene i USA er langt mindre og raskere tilbakelagt enn Hva så med det gamle slagordet Sell in May and tidligere antatt. Det vil si i løpet av sommeren. På stay away? I det siste har det vært riktig å følge den annen side har vi i USA sett resesjoner strømmen, og før man ser nye tegn til makrosvikt i forårsaket av finanskrise, boligmarked og høyere USA eller nye momenter og ikke minst eventuelle oljepris de siste tiårene, men aldri alle tre på en overraskende momenter som trekker ned, er gang. Det borger for at amerikanske forbrukere, nedsiden begrenset. Men rapporten for 1. kvartal er som står for cirka 70 % av BNP, fortsatt får det nå snart ferdig og da vil det igjen bli fokus på den tungt i alle fall det nærmeste året selv om globale makroøkonomien. Vi har i det siste sett finansnæringen er over det verste. For med årets svakere tall fra Europa og de ledende indikatorene offerlam, Bear Stearns, slaktet i løpet av 36 timer i fra OECD og Non-OECD er fallende. Markedet er påsken, viste det seg at dette var nettopp det også noe strukket og sannsynligvis også preget av markedet ventet på. I etterkant har for eksempel en god del short-inndekning den siste tiden. Mye vil hovedindeksen på Oslo Børs med kun små pust i imidlertid avhenge om oljeprisen holder seg godt bakken steget fra 400 til 475. over 100 dollar per fatet. Skulle vi få en korreksjon Oslo Børs siden 2001 nedover her vil nok Oslo Børs også følge med ned ganske voldsomt. Men ennå er det ikke mye som 550 tyder på det. 450 Stadig høyere oljepris 350 9/11 Subprime 250 Enron Allegro Norge steg hele 4,1 prosent i forrige uke. 150 Vi solgte oss litt ned i Yara i forrige uke og benyttet 50 anledningen til å vekte oss opp i gruveselskapet Northland Resources (NAUR). Naur eier jernmalm reserver i nord-sverige og Finland. Malmen kan Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin blant annet brukes til å lage stål noe det er kraftig Massiv tilførsel av likviditet både i USA og Europa etterspørsel etter. I lys av de kraftige økte jernmalm har også bidratt til å bedre situasjonen i prisene så er dette et selskap som kan være en finansmarkedene, men for Oslo Børs sitt doblingskandidat i løpet av et år eller to i tillegg til vedkommende er det selvsagt oljeprisen i spissen at det er en opplagt oppkjøpskandidat for de store for utrolig sterke råvarepriser som er den klart gruveselskapene. viktigste faktoren. Med en oljepris stabilt rundt Dronningensgt. 7, 7467 Trondheim - Telefon: Telefaks: Org. nummer: Vi legger stor vekt på at våre rapporter er lettfattelige og oversiktlige, samtidig som de inneholder all den informasjon som en investor vil ønske å vite om sine investeringer. Alle rapporter som distribueres via e-post sendes ut som pdf-fil, et dokumentformat som kan leses av både PC- og Mac-brukere. 6

7 AVKASTNINGSHISTORIKK Ola Nordmann For perioden: til BELØP Porteføljens markedsverdi pr ,113 Kapital inn 0 Kapital ut 0 Bokført rente 5,562 Mottatt utbytte 137,523 Realisert gevinst/tap i perioden 401,439 Urealisert gevinst/tap i perioden 25,550 Forvaltningshonorarer -118,775 Andre gebyrer -146,851 Porteføljens markedsverdi pr ,101,512 Påløpte, ikke bokførte renter 974 Avkastning i kroner 305,422 Avkastning i prosent, 7.51 år 38.32% Annualisert avkastning 4.42% AVKASTNINGSHISTORIKK Akkumulert avkastning /28/ /31/2000 4/30/2001 8/31/ /31/2001 4/30/2002 8/31/ /31/2002 4/30/2003 8/31/ /31/2003 4/30/2004 D r o n n i n g e n s g t. 7, T r o n d h e i m - S e n t r a l b o r d : F o r e t a k s n u m m e r : /31/ /31/2004 Tidshorisont 4/30/2005 8/31/ /31/2005 4/30/2006 Allegro Norge Oslo Børs Hovedindeks (osebx) 8/31/ /31/2006 4/30/2007 8/31/ /31/2007 Årsoppgave Som kunde i Allegro Finans slipper du å tenke på inngangsverdier, fastsettelse av skjermingsbidrag og oppsettet av RF-skjemaer når selvangivelsen skal fylles ut. Du slipper også utregning av renter, tap, gevinst osv. for dine porteføljer hos oss vi gjør jobben for deg! I god tid før fristen for selvangivelsen, sørger vi for at du får en ferdig utfylt årsoppgave som viser de enkelte skattemessige disposisjoner som gjelder for dine investeringer. Disse omfatter alle beholdninger og realisasjoner som er utført av oss. 7

8 Våre forvaltningsporteføljer Med Allegro Finans sitt utvalg av forvaltningstjenester, kan du investere i alle verdens finansmarkeder, samt velge mellom porteføljer med høy risiko, lav risiko, stor eller liten internasjonal spredning. Allegro Finans, eller en av våre distributører, hjelper deg gjerne med å finne den kombinasjonen som passer dine behov best. Allegro Norge Type portefølje Aksje Marked Norge Referanseindeks Hovedindeks Oslo Børs (OSBX) Startdato Lav Risikobarometer Høy NO Allegro Norge omfatter forvaltning i aksjer omsatt på Oslo Børs. Allegro Finans opererer med en standard aksjeportefølje normalt bestående av aksjer i norske, børsnoterte selskaper. Ved valg av enkeltaksjer tar vi utgangspunkt i makroøkonomiske forhold og gjør oss opp en oppfatning om hvilke sektorer som har det største kurspotensiale på kort og lang sikt. Med sektorer mener vi en inndeling av aksjene på Oslo Børs i for eksempel finansrelaterte, eiendomsrelaterte, oljerelaterte og industrirelaterte aksjer. Vi tar utgangspunkt i sektorvektingen i hovedindeksen på Oslo Børs, og vekter aksjeporteføljen opp eller ned i de ulike sektorene ut ifra vår oppfatning av markedet. Innenfor hver enkelt sektor velger vi enkeltaksjer som vi anser å ha det største potensialet. Investeringsmandat Aksjer Rentebærende verdipapirer Derivater Kontanter Fondsandeler aksjefond Fondsandeler renter Ukentlig rapport pr e-post Månedlig rapport pr e-post Årsoppgave Markedsbasert verdivurdering daglig Priser Se tegningsblanketten som skal være vedlagt denne brosjyren. Minimumsbeløp ved første innbetaling i Allegro Norge er kr ,-. 8

9 Allegro Vekst er et unikt produkt som skiller seg kraftig fra de tradisjonelle aksjefondene og Allegro VekstVE ligger mer i retning av ren aksjetrading. Type portefølje Marked Referanseindeks Aksje Norge Startdato Lav Hovedindeks Oslo Børs (OSBX) Risikobarometer Høy Som aktiv forvalter er ikke Allegro Finans bundet av de samme restriksjonene som de fleste norske aksjefond. Allegro Vekst vil investere i et fåtall aksjer. Det vil være relativt hyppige endringer i porteføljen for å kunne oppnå tradinggevinster. Bakgrunnen for endringer i modellporteføljen kan være alt fra ventede strukturelle endringer i selskaper, markedstrender, fundamental analyse til ren flytinformasjon. På grunn av det relativt lave antallet aksjer i modellporteføljen Allegro Vekst, er den et forvaltningsprodukt som passer for den litt mer risikovillige som tåler at porteføljens verdi svinger mer enn Hovedindeksen på Oslo Børs. Allegro Vekst passer godt som et supplement for en sikrere portefølje i Allegro Norge og/eller Allegro Global, men den kan også brukes alene. Investeringsmandat Aksjer Rentebærende verdipapirer Derivater Kontanter Fondsandeler aksjefond Fondsandeler renter Ukentlig rapport pr e-post Månedlig rapport pr e-post Årsoppgave Markedsbasert verdivurdering daglig Priser Se tegningsblanketten som skal være vedlagt denne brosjyren. Minimumsbeløp ved første innbetaling i Allegro Vekst er kr ,-. 9

10 Heading Ingress Heding brødtekst Brødtekst Mellomheading Brødtekst Allegro Grunnfondsbevis Type portefølje Grunnfondsbevis/aksjer Marked Norden Referanseindeks Grunnfondsindeks Oslo Børs (GFBX) Startdato Lav Risikobarometer Høy Grunnfondsbevis ble etablert som et eget instrument på 80-tallet. Utover 90-tallet ble en rekke norske sparebanker børsnotert og grunnfondsindeksen (GFBX) på Oslo Børs startet 1. nuar Allegro Grunnfondsbevis er en egen portefølje hvor investeringene er i en klar overvekt av børsnoterte norske sparebanker, men en liten del av porteføljen åpnes også for aksjer i andre nordiske finansinstitusjoner. Produktet passer både for institusjonelle investorer og andre investorer som ønsker en diversifisert portefølje av børsnoterte sparebanker. Målsetningen er å gi bedre avkastning enn grunnfondsindeksen ved Oslo Børs. Investeringsmandat Grunnfondsbevis/aksjer Rentebærende verdipapirer Derivater Kontanter Fondsandeler aksjefond Fondsandeler renter Ukentlig rapport pr e-post Månedlig rapport pr e-post Årsoppgave Markedsbasert verdivurdering daglig Grunnfondsindeksen har historisk gitt høyere avkastning til lavere risiko enn markedet generelt, historisk utvikling gir dog ingen garanti for fremtidig utvikling. Grunnfondsbevisene skal til enhver tid vekte minimum 75% av investert beløp i porteføljen. Øvrige nordiske finansinstitusjoner (inklusive norske finansinstitusjoner) kan maksimalt utgjøre 25% av investert beløp. Priser Se tegningsblanketten som skal være vedlagt denne brosjyren. Minimumsbeløp ved første innbetaling i Allegro Grunnfondsbevis er kr ,

11 Heading Ingress Heding brødtekst Brødtekst Mellomheading Brødtekst Allegro Global Type portefølje Marked Referanseindeks Aksje/Fond Global Startdato Lav MSCI Verdensindeks i NOK Risikobarometer Høy GL Investeringer i aksjemarkedet handler enkelt sagt om størst mulig avkastning kombinert med lavest mulig risiko. Gjennom fornuftig spredning av midlene nasjonalt og internasjonalt er det mulig å redusere risikoen uten å måtte redusere kravet til forventet avkastning. Allegro Global er etablert for å gi våre kunder et mer komplett produktspekter og mulighet til en mer optimal sammensetning av porteføljen. Porteføljen i Allegro Global vil bestå av aksjefond med internasjonal eksponering. I valget av fondsleverandører har vi fokusert på selskapenes forvaltningsfilosofi, holdning til risiko, stabiliteten i forvaltningsmiljøet og organisasjonen generelt, historikk og renommé. Vi har valgt fondsleverandører med en forvaltningsfilosofi som fokuserer på et aktivt forvaltningsmandat i stedet for passiv forvaltning. Denne forvaltningsfilosofien vil utgjøre fundamentet i porteføljen, men for å beholde en viss grad av fleksibilitet legges det ikke beskrankninger på type fondsleverandør og forvaltningsfilosofi i den fremtidige utvelgelsen. Ved bruk av de valgte fondsleverandører vil Allegro vekte de forskjellige fondene slik at de i sum representerer Allegro sitt globale markedssyn. Referanseindeksen til Allegro Global er verdensindeksen (MSCI, daily traded) målt i norske kroner. Eksempel på geografisk fordeling ut ifra markedssyn Investeringsmandat Aksjer Rentebærende verdipapirer Derivater Kontanter Norge 1% Japan 7% Asia ex Japan 18% Sør-Amerika 6% Fondsandeler aksjefond Fondsandeler renter Ukentlig rapport pr e-post Månedlig rapport pr e-post Årsoppgave Cash 11% Nord-Amerika 11% Markedsbasert verdivurdering Øst-Europa 3% Kjerne EU 33% Perifer EU 10% daglig Priser Se tegningsblanketten som skal være vedlagt denne brosjyren. Minimumsbeløp ved første innbetaling i Allegro Global er kr

12 Type portefølje Marked Referanseindeks Lav Rente Norge Startdato Statssertifikat 3 mnd.(st1x) Risikobarometer Allegro Obligasjon Høy RE For å kunne tillby et fullverdig renteprodukt Allegro for porteføljer ned mot NOK 1 million har vi Kontant valgt å forvalte disse porteføljene på en utradisjonell måte. Istedet for å kjøpe obligasjoner og sertifikater, benyttes indekser og bankinskudd. I dette markedet er det normalt ikke mulig å handle enkeltposter som er noe særlig mindre enn NOK 5 millioner uten at dette gjøres til dårligere priser enn normalt. Det sier seg da selv at det ikke er formålstjenlig å opprette enkelte porteføljer på størrelser noe særlig mindre enn NOK 20 millioner. Allegro Kontant er basert på bankinnskudd med særskilt gode rentebetingelser. Allegro Obligasjon baserer seg på kjøp av en indeks som følger avkastningen til 3 års SWAP-rente. Renteproduktene tilbys normalt kun til kunder av Allegro Totalforvaltning Målsettingen er å gi meravkastning i forhold til porteføljens referanseindeks. Investeringsmandat Allegro Kontant Aksjer Rentebærende verdipapirer Derivater Kontanter Fondsandeler aksjefond Fondsandeler renter Rentefølsomhet ca 3 mnd.* Ukentlig rapport pr e-post Månedlig rapport pr e-post Årsoppgave Markedsbasert verdivurdering Investeringsmandat Allegro Obligasjon Aksjer Rentebærende verdipapirer Derivater Kontanter Fondsandeler aksjefond Fondsandeler renter Rentefølsomhet ca 3 år* daglig Type portefølje Rente Marked Norge Referanseindeks Statsobligasjon 3 år (ST4X) Startdato Lav Risikobarometer Høy Priser Se tegningsblanketten som skal være vedlagt denne brosjyren. Minimumsbeløp kr Ukentlig rapport pr e-post Månedlig rapport pr e-post Årsoppgave Markedsbasert verdivurdering ukentlig * Rentefølsomhet er uttrykk for hvor mye porteføljens verdi endres som følge av 1% endring av markedsrentene. Høyere rentefølsomhet betyr høyere risiko for svingninger i porteføljens verdi og avkastning. 12

13 TO 30% 30% Allegro Totalforvaltning er skreddersydd for Allegro investorer som ønsker å sette bort forvaltningen til profesjonelle eksterne forvaltere Totalforvaltning og samtidig opprettholde høy grad av kontroll og innflytelse. Eksempel på porteføljesammensetning, høy risiko. Pengemarkedet Norske aksjer Obligasjoner Globale aksjer 10% 30% Type portefølje Marked Referanseindeks Startdato Aksje/rente Norge/global Etter avtale Etter avtale Vi tilbyr Allegro Totalforvaltning som et dynamisk investeringsalternativ som egner seg godt for f.eks. pensjonskasser, stiftelser, institusjoner, offentlig sektor, bedrifter eller privatpersoner med større investeringsbehov. Vi rådgir i forhold til den strategiske (langsiktige) allokeringsmodeller og innenfor kundetilpassede rammer for taktisk (kortsiktige) avvik. 7,5% 7,5% 15% Eksempel på porteføljesammensetning, lav risiko. 70% Risiko bestemmes etter avtale med kunden Den langsiktige planen for kundens portefølje, den strategiske allokeringen, har vist seg å være viktigst for kundens avkastning. Denne forklarer omtrent 90 prosent av avkastningen over tid, og er derfor det viktigste elementet i Allegro Totalforvaltning. Pengemarkedet Norske aksjer Obligasjoner Globale aksjer Når den strategiske allokeringen er bestemt, følger Allegro Finans utviklingen i finansmarkedet og foretar taktiske allokeringer i porteføljen for å utnytte kortsiktige svingninger i markedet. Slik vil våre kunder til enhver tid nyte godt av vår kontinuerlige oversikt over et stadig skiftende finansmarked. Investeringsmandat Aksjer Etter avtale Rentebærende verdipapirer Derivater Kontanter Fondsandeler aksjefond Fondsandeler renter Ukentlig rapport pr e-post Månedlig rapport pr e-post Årsoppgave Verdivurdering ukentlig Pris etter avtale Et fast forvaltningshonorar uavhengig av valg av aktivaklasse Allegro Finans tar seg ikke betalt for allokering mellom aktivaklassene Ingen innløsningskostnad Minimumsbeløp kr

14 Avkastning Risiko Allegro Finans tilbyr et vidt spekter av plasseringstjenester, og målsetningen er at vi skal kunne tilfredsstille alle kunder. Det vil si, slik at vi har produkter/tjenester tilgjengelig, uavhengig av våre forventninger til retningen i markedet. Målet er at våre kunder ved å utnytte Allegro Finans sitt tjenestespekter skal kunne sette sammen en portefølje som gir egenskaper som er tilpasset den enkelte kundes evne og vilje til å ta risiko. Dessverre eksisterer det i finansmarkedet, som verden for øvrig, ingen gratis lunsj. Hvis man ønsker å oppnå en avkastning som er høyere enn bankrente, må man akseptere at plasseringen kan svinge i verdi. Den teoretiske sammenhengen er at jo høyere risiko man aksepterer, jo høyere avkastning skal man kunne forvente. De fleste av de porteføljene vi tilbyr kan i perioder falle i verdi, men Allegro Finans vil selvsagt ikke tilby produkter/tjenester som vi ikke venter vil gi positiv avkastning over tid. For å illustrere risikoen i de enkelte produktene har vi i Allegro Finans i forbindelse med hvert av våre produkter inkludert et risikobarometer. Det er ikke ment som et absolutt mål på hvor mye dine investeringer vil svinge, men kun som en illustrasjon. For å bestemme hvor hver enkelt tjeneste skal plasseres på risikoskalaen har vi tatt utgangspunkt i historien. På noen av tjenestene er det benyttet historikken til referanseindeksen. For andre har vi benyttet historikk, eller proforma historikk til våre porteføljer. Der de overnevnte metoder ikke gir ett godt nok bilde, har vi benyttet en sammensetning som vi mener gir ett bilde av risikoen i porteføljen. Vi har på den måten forsøkt å estimere risikoen i den enkelte portefølje. Dette for å gi våre kunder en mulighet til selv å vurdere hvilke tjenester som passer. Det er her selvsagt viktig å være klar over at den historiske utviklingen ikke gir noen garanti for hva som vil skje i framtiden. Som et utgangspunkt for å forstå risiko, kan det være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i porteføljen Allegro Norge. Her har vi benyttet referanseindeksen for å finne et sannsynlig estimat på risikoen. Hovedindeksen ved Oslo Børs har en historikk som strekker seg tilbake til 1983, så vi har over 25 års historikk å se på. Risikoen i Allegro Norge har vi vurdert til å være noe over middels på vår skala. Porteføljer som har en høyere risiko enn Allegro Norge på risikobarometeret kan man dermed regne med at skal svinge mer enn Oslo Børs, og porteføljer som har lavere risiko på barometeret vil trolig svinge mindre. Det er her viktig å være klar over at man i perioder kan tape mer i et produkt med lavere risiko enn et produkt med høyere risiko. For en full gjennomgang av risiko og Allegro Finans tjenestespekter, ta kontakt med din rådgiver eller Allegro Finans ASA. Obligasjon Pengemarked Hedgefond Norske aksjer Internasjonale aksjer Generelt om risiko Risiko i denne sammenhengen er definert som sannsynligheten for, og størrelsen på, avvik i forhold til forventet avkastning. Med denne definisjonen skilles det altså ikke mellom positive og negative avvik. Risiko 14

15 Praktiske opplysninger Alminnelige forretningsvilkår, oppbevaring av finansielle instrument og etiske retningslinjer finnes på vår nettside under Om Allegro Allegro Finans ASA er i henhold til lov om verdipapirhandel medlem av verdipapirforetakenes sikringsfond. Sikringsfondet har som formål, ved manglende økonomisk evne hos medlemmene, å dekke krav som skyldes medlemmenes behandling av kundenes midler og finansielle instrumenter. Se vår nettside under Forretningsvilkår For å tegne portefølje skal det utføres en vurdering av tjenestens egnethet for deg som investor. Ta kontakt med en av våre distributører eller selskapet. Ansvarserklæring Allegro Finans ASA forvalter verdier for våre eiere og beslektede selskap. Allegro Finans ASA sine investeringer skjer på vegne av våre kunder med basis i egne analyser og verdivurderinger. Investeringene er således uavhengig av de til enhver tids eierinteresser i Allegro Finans ASA. Ansatte i Allegro Finans ASA har i henhold til verdipapirhandelslovgivningen anledning til å kjøpe grunnfondsbevis og aksjer etter gjeldende reglement. Ansattes investeringer er undergitt meldeplikt. Ansatte i Allegro Finans ASA med innsyn i forvaltningen av Allegro Grunnfondsbevis har ikke anledning til å investere i grunnfondsbevis i SpareBank1 Midt-Norge. I følge forskrift om investeringsanbefalinger av 1 juli 2005 gjør vi oppmerksom på at Allegro Finans ASA og ansatte kan ha interesser i anbefalinger som er gitt. All verdipapirforvaltning i Allegro Finans ASA baseres på analyse materiale. Ønskes ytterligere opplysninger om plasseringer i Allegro Finans ASA sine verdipapirporteføljer er nærmere analyser tilgjengelig hos Allegro Finans ASA. Analysene selskapet lager baserer seg på informasjon fra selskapene notert på Oslo Børs, fra våre samarbeidspartnere, meglerhus og banker, online trader, Ecowin og andre informasjonsleverandører. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, porteføljens risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Deler av tegnings- og forvaltningshonoraret tilfaller distributør/rådgiver samt deler tilfaller Allegro Finans ASA. Distributørens andel skal oppgis av denne. Tegning, endring eller innløsning skjer skriftlig. 15

16 Den største utfordringen for den som ønsker å investere i dagens verdipapirmarked, er den enorme informasjonsmengden man må fordøye og tolke for å oppnå god avkastning. Bennett. Foto: Stone, Arild Juul 4. opplag Ved å benytte profesjonell bistand til å følge investeringene, øker sannsynligheten for bedre resultater samtidig som risiko og egen ressursbruk begrenses. ALLEGRO FINANS ASA et forvaltningsselskap eid av SpareBank 1 SMN og Reitangruppen AS. POSTADRESSE: 7483 Trondheim. BESØKSADRESSE: Dronningensgt. 7, 4. etg. TELEFON: TELEFAKS: ÅPNINGSTIDER: Alle hverdager

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Å lykkes i aksjemarkedet krever mye arbeid En investering i aktiv forvaltning kan gi

Detaljer

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015 Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015 Innhold Kort om Allegro Kapitalforvaltning Porteføljer 1 / Kort om Allegro Kapitalforvaltning Allegro

Detaljer

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 1-2017 Innhold Kort om Allegro Kapitalforvaltning Porteføljer 1 / Kort om Allegro Kapitalforvaltning Allegro

Detaljer

Presentasjon Allegro Navigare. allegrokapital.no

Presentasjon Allegro Navigare. allegrokapital.no Presentasjon Allegro Navigare allegrokapital.no Innhold Kort om Allegro Kapitalforvaltning Allegro Navigare 1 / Kort om Allegro Kapitalforvaltning Allegro Kapitalforvaltning AS Etablert i 1998 Konsesjon

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 31.12.2017 01 Markedssyn vs. Markedet (Kvikk-lunch grafen) 02 03 04 Navigare Aktiv Allokering Totalforvaltning 2 Markedssyn: Allokering vs markedsutvikling 3 ALLOKERINGSVALG VS AKSJER

Detaljer

Finn Haugan, Administrerende Banksjef SpareBank 1 SMN Styremedlem Finans Norge

Finn Haugan, Administrerende Banksjef SpareBank 1 SMN Styremedlem Finans Norge Presentasjon I SpareBank 1 ønsker vi å være en nær og dyktig rådgivningsbank. Vi ser at flere av våre kunder har behov for gode kapitalforvaltningsløsninger, og vi er derfor glade for å kunne tilby et

Detaljer

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad Kapitalforvaltn ning i stiftelser Stiftelsesforum 2013 Thor Ivar Tryggestad 1. Stiftelser 2. Finansstrategi Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noenn innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012 Kapitalforvaltning i stiftelser Stiftelsesforum 2012 1. Stiftelser 2. Finansstrategi 3. Case 4. Oppsummering Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noen innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. N 30,50,70 V Ø S Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming

Detaljer

USA: Donald Trump nye presidenten

USA: Donald Trump nye presidenten Number 1 USA: Donald Trump nye presidenten Nok en overraskelse for markedet og en beskjed fra «folket» til «makta» Brexit var akkurat samme sak: Forventningene var at «folket tok til fornuften» og stemte

Detaljer

Glimt av lys. allegrokapital.no

Glimt av lys. allegrokapital.no Glimt av lys allegrokapital.no Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Tallene som har kommet den siste perioden indikerer imidlertid at mindre skuffelser i

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10 N 30,50,70 V Ø S Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming

Detaljer

Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -97.666-97.666-236.026 1.254.530-5.166 5.210.080 Tidsvektet avkastning i % -0,28-0,28-0,67

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. 0001 Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Global Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100-2,00 % 95-4,00 % 90-6,00 % 85-8,00 % -10,00 % 80 FORTE Global Indeksert MSCIAWC Indeksert -12,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Global

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 90.381 189.195 979.398 829.352 1.388.577 Tidsvektet avkastning i % 0,34 0,72 3,85 3,24 5,54

Detaljer

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. 0001 Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

Global PMI. Samlet Global PMI har trendet ned siden i fjor vår. Nivåene er OK, og varsler en global vekst på 3% + framover

Global PMI. Samlet Global PMI har trendet ned siden i fjor vår. Nivåene er OK, og varsler en global vekst på 3% + framover Oppsummering Finansmarkedene blir mer og mer avhengig av sentralbankene 2016 vil trolig gi omtrent samme Global Vekst som i 2015 Framvoksende økonomier er generelt svake Råvareøkonomiene har blitt hardt

Detaljer

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

Allegro GFB / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro GFB / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro GFB / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning

Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning SR-Forvaltning AS Faktaark Diskresjonære Porteføljer SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr

Detaljer

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar november 2017

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar november 2017 ODINs kombinasjonsfond Fondskommentar november 2017 ODINs kombinasjonsfond November 2017 Utvikling siste måned og hittil i år ODIN Horisont: Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 % Hittil i år

Detaljer

allegrokapital.no / Kunnskap / Lidenskap / Integritet / Dynamikk / Avkastning

allegrokapital.no / Kunnskap / Lidenskap / Integritet / Dynamikk / Avkastning allegrokapital.no / post@allegrokapital.no Kunnskap / Lidenskap / Integritet / Dynamikk / Avkastning Om Allegro Allegro Kapitalforvaltning ble etablert i november 1998 og eies av SpareBank 1 SMN og Reitangruppen.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Vår tilnærming til kapitalforvaltning

Vår tilnærming til kapitalforvaltning Vår tilnærming til kapitalforvaltning Mounir El Mourabit Fagsjef Plassering innskudd pensjon Leiar Private Banking Fosnavåg Shippingklubb, 12.01.2015 MOLO vår tilnærming til kapitalforvaltning Meiningar

Detaljer

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig)

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Skuffende 1q Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Europa har blitt truffet av en mektig miks av

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert 31.12.2015

Grafpakke. Oppdatert 31.12.2015 Grafpakke Oppdatert 31.12.2015 Innhold i presentasjonen 1. Markedssyn vs markedet. (Kvikk-lunch grafer) 2. Allegro Navigare 3. Aktiv Allokering 4. Allegro Totalforvaltning 1 / Markedssyn: Allokering vs

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 ÅRSRAPPORT FRA Innhold Side Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 Noter, balanse og resultat for fondene: SR-Rente 6 9 SR-Aksje 10 13 SR-Konservativ 14 16 SR-Flex 17 19 SR-Horisont

Detaljer

Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte

Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte SR-Forvaltning AS Faktaark Fond SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr i dag to tjenester: Aktiv forvaltning og

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Norge forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2009

Årsrapport forvaltning 2009 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 03. mars 2010 Årsrapport forvaltning 2009 A. Strukturelle forhold Stiftelsen Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 30.06.2017 Innhold i presentasjonen 1. Markedssyn vs markedet. (Kvikk-lunch grafer) 2. Allegro Navigare 3. Aktiv Allokering 4. Allegro Totalforvaltning 1 / Markedssyn: Allokering vs

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GLOBAL QUANT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GLOBAL QUANT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GLOBAL QUANT 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Global Quant forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017

Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017 Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017 Sparebanken Møre Markets Aktiv Forvaltning Trond Moldskred 2016 Et begivenhetsrikt år side 2 1 2016: Til tross for dette et bra år for aksjer Oslo børs

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS Finansreglement Universitetsfondet for Rogaland AS Vedtatt av styret 21. Oktober 2016 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 2.1 Hjemmel... 3 2.2 Gyldighet... 3 3. Formålet

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKS

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKS PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKS 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET BANCO HUMANFOND

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET BANCO HUMANFOND PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET BANCO HUMANFOND 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Banco Humanfond forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet ABN AMRO Lang Obligasjon forvaltes av ABN AMRO Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning med fokus på langsiktig avkastning Presentasjon 16.november 2009 Inge Furu, daglig leder Erland Martinsen, porteføljeforvalter Bjarne Enervold, forvalter Program Aktiv Formuesforvaltning Spar Kapital ASA

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Søgne kommune Kapitalforvaltning

Søgne kommune Kapitalforvaltning Søgne kommune Kapitalforvaltning Presentasjon kommunestyret 29.03.2012 P. 1 Dato 29.03.2012 Gabler Wassum Søgne kommune Agenda Langsiktig kapitalforvaltning Kapitalforvaltningsresultater 2011 Kapitalforvaltningsresultater

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Støttefoiler Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS:

Støttefoiler Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS: Støttefoiler 30.06.2017 Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS: martin.henrichsen@odinfond.no/ 907 55 239 Utviklingen av bokført egenkapital på Oslo Børs Solid, jevn

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management DNB Aktiv Månedsrapport januar 2018 Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management Våre beste ideer i én løsning Aktiv forvaltning Løsninger DNB Aktiv 10 Strategi Seleksjon Markedssyn Portefølje DNB Aktiv

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer

SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer Nytt aksjefond Bli med nå P.S. Krøyers hund, Rap, 1898. Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum (manipulert). SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer Kunsten å bruke

Detaljer

Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning

Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forvaltning AS Faktaark Diskresjonære Porteføljer SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr i dag to tjenester: Aktiv forvaltning

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. august SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned - 2,1

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning Temaartikkel Folketrygdfondets aksjeforvaltning Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72 00 Faks: 23 11 72 10 e-post:

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Forvalterteam Holberg Global

Forvalterteam Holberg Global Holberg Global Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (41) Leif Anders Frønningen (30) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig 7 års erfaring

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Holmen AS, PB 1273 Vika, N-0111 Oslo Hjemmeside: www.holmenfond.no 1 En kort introduksjon til Holmen Spesialfond Krav til investor s. 3 Fakta Holmen

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente November

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer