Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten."

Transkript

1 Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

2 En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll

3 Å lykkes i finansmarkedene krever mye arbeid Len deg tilbake og la oss gjøre jobben Den største utfordringen for deg som ønsker å investere i dagens finansmarkeder er den enorme informasjonsmengden du må fordøye og tolke for å oppnå tilfredsstillende avkastning. Ved å benytte profesjonell bistand til å følge investeringene, øker sannsynligheten for bedre avkastning samtidig som risiko og egen ressursbruk begrenses. Allegro Finans ASA har etablert et nettverk av håndplukkede analytikere og meglere fra ledende norske meglerhus. Vi overvåker finansmarkedet kontinuerlig, leser og produserer daglig nye analyser og deltar på analytikermøter og selskapspresentasjoner. tilgjengelige uten at du nødvendigvis må investere millioner av kroner. Hvorfor aktiv forvaltning? Aktiv forvaltning byr på en rekke interessante fordeler fremfor direkte investering i finansmarkedet. Som aktiv forvaltningskunde får du din egen personlige portefølje der du eier hver enkelt verdipapir, uten at du trenger å bruke tid og ressurser på å følge opp dette selv. For den som er interessert i verdipapirmarkedets muligheter, gir det en helt annen tilfredsstillelse å motta rapporter som viser hvor mange aksjer eller fondsandeler man eier i hvert enkelt selskap eller fond. Dessuten byr våre rapporter på langt mer informasjon om dine investeringer enn de ofte noe sparsommelige rapportene fra bl.a. fondsselskapene. Er dette noe for deg? Bla om og les mer om aktiv forvaltning i Allegro Finans. Aktiv forvaltning var tidligere stort sett forbeholdt de store institusjonelle investorene. Nå gjør vi mulighetene i aktiv forvaltning 3

4 Litt om oss og vår bakgrunn Allegro Finans ASA ble etablert i november Visjonen er et kompetansebasert forvaltningsselskap nær sine kunder. Selskapet har konsesjon fra Kredittilsynet til å drive aktiv forvaltning av investorers portefølje og investerings rådgivning. Mer informasjon? Ta gjerne kontakt med oss. Allegro Finans ASA Investeringskomité John Strøm (leder) Investeringsdirektør, Reitangruppen Dag Olav Uddu Finanssjef, SpareBank 1 SMN Thor Ivar Tryggestad Investeringsdirektør, Allegro Finans Alf Kåre Karoliussen Strateg, Allegro Finans John G. Eggen Forvalter, Allegro Finans Torkil Leinum Konsernbanksjef, SpareBank 1 SMN Fridthjov Brun Administrerende direktør, Allegro Finans Ole Nils Grøtte Markedsdirektør, Allegro Finans Elisabeth Gisvold Porteføljeforvalter, Fokus Bank ASA Petter de Lange Sjefsøkonom, SpareBank 1 SMN Styreleder: Tore Haarberg Viseadministrerende direktør, SpareBank 1 SMN Styret består av 6-8 personer Våre forvaltere Investeringsdirektør Thor Ivar Tryggestad Forvalter Reitan Invest Porteføljeansvarlig i Firstnordic-fondene i Fokus Bank Sivilingeniør ved NTNU Strateg Alf Kåre Karoliussen Senior aksjemegler i Danske Securities ASA Leder for aksje- og analyseteamet i Fokus Kapitalmarked Diplomøkonom, Handelshøyskolen BI Autorisert finansanalytiker, Norges Handelshøyskole (NHH) Seniorforvaltere John G. Eggen Forvalter/megler i J.P. Morgan (London), Bank of New York (New York) og ABN Amro (Oslo) Bachelor of Arts, Heriot-Watt University, Edinburgh MBA, Monterrey Institute of International Studies, USA Dag Olav Uddu Leder Valutaavdelingen, SpareBank 1 Midt-Norge Forvalter av Sparebanken Midt-Norges pensjonskasse Finanssjef Sparebanken Midt-Norge Bankøkonom Key Account Nicolai Seierstad Haugan Bachelor of Business (Fin), Griffith University, Brisbane, Australia. Master of Banking & Finance, Griffith University, Brisbane, Australia Administrasjon Administrerende direktør Fridthjov Brun Leder, DnB Markets Trondheim Megler, Fokus Kapitalmarked MSc i marketing & strategy, Handelshøyskolen BI Markedsdirektør Ole Nils Grøtte Avdelingsdirektør, Gjensidige Nor Avdelingsdirektør, Vital Megler, Fokus Kapitalmarked Siviløkonom, Norges Handelshøyskole (NHH) Investor-tjenester Sigrid Almås Unni Lunde Gunhild Meistad Julie Anita Bolstad Compliance Jan-Ivar Thorsteinsen Telefon: Telefaks: Vil du sende epost, bruk en av adressene til oss i administrasjonen. Se for komplett oversikt over våre tjenester og forretningsvilkår. Allegro Finans forvalter verdier for våre eiere og beslektede selskap. Til informasjon har ansatte i Allegro Finans i henhold til verdipapirhandelsloven anledning til å kjøpe grunnfondsbevis og aksjer etter gjeldende reglement. Se forøvrig for etiske retningslinjer og ordreutførelse. 4

5 Bak resultatene ligger grundige analyser Gode analyser og rutiner er vår oppskrift for suksess. All verdipapirforvaltning i Allegro Finans ASA baseres på omfattende analysemateriale av høy faglig kvalitet. Forvaltningen utføres etter top-down-prinsippet der selskapets syn på den makroøkonomiske utviklingen danner grunnlaget for sektorvekting og valg av enkeltpapirer. Investeringskomité Allegro Finans ASA legger stor vekt på å ha medarbeidere med den integritet og erfaring som er nødvendig for å skape en livskraftig og engasjert kapitalmarkedsorganisasjon. Allegro Finans ASA sin investeringskomité består i dag av mange av de meste erfarne innen kapitalmarkedsområdet i regionen. Investeringskomitéens hovedoppgave er å stake ut de makroøkonomiske hovedlinjene som vi mener vil være gjeldende for tiden fremover. Dissse hovedlinjene vil bl.a. være retningsgivende for den rådgivning som inngår i konseptet Allegro Totalforvaltning (se side 14). Makroanalyse Analysen gjenspeiler Allegro Finans sitt syn på den makroanalytiske utviklingen og dens innvirkning på valuta-, rente- og aksjemarkedet. Analysen gjennomgås og oppdateres ved behov, minimum én gang i måneden i forbindelse med investeringskomiteens møte. Sektoranalyse Analysen gjenspeiler vårt syn på sektorenes utvikling og fremtidige potensial. Konklusjonene i analysene baseres på og er i overensstemmelse med konklusjonene i makroanalysen. Analysen utferdiges for alle sektorer og gjennomgås/oppdateres ved behov. Selskapsanalyse En selskapsanalyse gjennomføres for alle selskaper i våre porteføljer. Som hovedregel skal det ikke investeres i selskaper uten at det først foreligger en slik analyse. Dersom det skulle oppstå en situasjon der det vil være formålstjenlig å foreta en investering uten at en selskapsanalyse på forhånd er utferdiget, vil det foreligge en sterk begrunnelse for dette. Makroanalyse Sektoranalyse Modellporteføljer Basert på våre makro-, sektor- og selskapsanalyser utarbeider vi modellporteføljer for ulike aktivaklasser, geografiske områder, verdipapirtyper og eventuelle andre inndelinger der egne modellporteføljer anses å være fornuftig. En referanseindeks er definert for alle modeller, og modellene vil avspeile denne indeksens sammensetning*. Imidlertid vil det kunne gis rom for opp- eller nedvektinger i forhold til indeks for enkeltsektorer og/eller enkeltselskaper/enkeltpapirer. Fleksibilitet Vi er opptatt av at den enkelte portefølje ikke skal bli for stor. Vår filosofi er at små porteføljer er lettere å manøvrere ved markedsendringer. Strategisk aktivaallokering Strategisk aktivaallokering som benyttes i totalforvaltning og i rapporter er en langsiktig plan for fordeling av investert kapital mellom forskjellige aktivaklasser som bankinnskudd, obligasjoner, norske og internasjonale aksjer. Endelig valg av strategisk aktivaallokering avhenger av formålet med forvaltningen herunder elementer som ønsket risikoprofil og tidshorisont for plasseringen. Historiske avkastningsdata benyttes i egenutviklede modeller for å synliggjøre sentrale faktorer som forventet avkastning og risiko. Våre makroanalyser legger deretter grunnlaget for anbefalte kortsiktige avvik (taktisk aktivaallokering) for å kunne utnytte kortsiktige svingninger i markedene. Slik beregnes våre honorarer I tillegg til tegnings- og innløsningskostnader, et årlig forvaltningshonorar (og kurtasje eller andre handelsomkostninger), beregner Allegro Finans et suksesshonorar ved avkastning over 6 % netto. Honoraret beregnes ut fra årets avkastning pr , subsidiært ved innløsning av porteføljen. Med en slik honorarstruktur mener vi du har trygghet for at investor og forvalter alltid har sammenfallende interesser. Selskapsanalyser Aksjevalg For alle priser og honorarer, se tegningsblanketten. *Gjelder ikke Allegro Balansert 5

6 K o n s u m e n t t i l l i t, n o r m a l i s e r t Med våre rapporter har du oversikt over dine plasseringer Fra dag til dag, om du så ønsker En av de egenskapene som skiller Allegro Finans fra aksjefond og andre investeringstilbud er rapportene våre. Som kunde hos oss vil du motta rapporter med en informativ og oversiktlig oppstilling av din totale portefølje av verdipapirer. Kort og godt ønsker vi å tilby en av markedets mest omfattende kunderapportering. Månedsrapport april 2008 Side 2 av 4 Månedsrapport April Forvaltnings- April Fra årsskiftet Siden oppstart Allegro Indeks Allegro Indeks Produkt: Allegro Indeks Allegro Norge 9.6 % 12.4 % -4.3 % -5.6 % % % Allegro Vekst 10.5 % 12.4 % -1.2 % -5.6 % % % Allegro Grunnfond -2.0 % -3.5 % % % % % Allegro Global 5.6 % 6.3 % -6.0 % % 94.4 % 18.2 % Allegro Balansert -0,6% 3.3 % -4,4 % -4.3 % 10,4 % 0,1 % Allegro Bal. Trippel 2.1 % 3.3 % % -4.3 % % -5.8 % Allegro Finans ASA understreker at forventet avkastning i de ulike porteføljene og referanseindeksene kan være avvikende. Referanseindeks Allegro Norge og Allegro Vekst: Oslo Børs Hovedindeks (OSEBXLT). Referanseindeks Allegro Global: Morgan Stanley Verdensindeks (i NOK). Referanseindeks Allegro Grunnfond: Oslo Børs Grunnfondsindeks (GFBX). Referanseindeks Allegro Balansert og Allegro Balansert Trippel : 50% Morgan Stanley Verdensindeks (i NOK) og 50% ST1X. Verdien til Allegro Balansert og Allegro Balansert Trippel er et estimat. Globalporteføljen ligger 1 dag etter de øvrige porteføljer i avkastningsmålingen.. Balansert-- og Balansert Trippel porteføljen ligger 1 uke etter.l Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Ovennevnte avkastnimngstall er bruttotall før provisjoner/honorarer For nærmere opplysninger om selskapet og selskapets ordreutførelse henviser vi til vår hjemmeside Konsumentene mister troen Konsumenttilliten har fått seg en knekk globalt, og det har allerede slått ut i forbruket som har begynt å falle, både i USA og Europa. Endringen har skjedd unormalt fort, tilliten har falt 1,5 standardavvik på 6 måneder. Både endringen, nivået og det faktum at regionene/landene er så samstemte viser at det har skjedd noe dramatisk med konsumentenes holdning til økonomien. Privat forbruk utgjør mellom 60% og 70% av BNP i de fleste industrialiserte land, så et fall i tilliten vil påvirke konsumentenes forbruk, og til slutt også global BNP Japan Kina Simpelt gjennomsnitt -1.0 Europa -1.5 USA mai sep n mai sep n mai sep n Source:ReutersEcoWin,AllegroFinans Det norske aksjemarkedet hadde en svært positiv utvikling i april, godt hjulpet av et generelt positivt aksjemarked globalt, kombinert med stadige rekordnoteringer i oljemarkedet. Allegro Norge har i denne perioden hatt en defensiv vekting i marked, og har dermed steget noe mindre enn markedet totalt sett. Vi opprettholder den forsiktige holdningen til aksjemarkedet også i mai. Allegro Vekst har i likhet med Allegro Norge lidd noe under vår holdning til aksjemarkedet totalt sett. Porteføljen holdt likevel godt følge med aksjemarkedet opp mye takket være en post i Yara som gav veldig god avkastning i perioden. Alle bankene har nå levert tall for første kvartal. Fellesnevneren er at underliggende bankdrift går godt, og at tapene fortsatt er fraværende. På den andre siden har krisen i kredittmarkedet medført betydelige nedskrivninger av bankenes beholdninger av verdipapirer, og da spesielt obligasjonene. Det er verd å understreke at dette ikke er realiserte tap, og at nedskrivningene løpende vil tilbakeføres frem mot obligasjonenes forfall. Med mindre utsteder av disse papirene faktisk går konkurs, vil disse tapene altså tilbakeføres Resultatsesesongen for 1.kvartal forløp i gjennomsnitt omtrent som forventet, og noe på den negative siden. Det hele begynte med at General Electric (GE) skuffet stort, og dro aksjemarkedet med seg. Deretter var imidlertid tallene omtrent på linje med forventningene, riktignok var mange selskaper opptatt av å få nedjustert forventningen framover. Likevel må det sies at de børsnoterte selskapene i gjennomsnitt leverte som ventet. BALANSERT Noe mindre uro i verdens finansmarkeder har gitt noe bedre utvikling i Allegro Balansert. Forskjellen mellom den rapporterte utviklingen i Allegro Balansert og AllegroFinans ASA - Dronningensgt.7, 7483Trondheim - Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer: I dag tilbyr vi ukentlig og månedlig rapportering via e-post. Månedlig rapportering kan også mottas via tradisjonell post. I tillegg kan den enkelte kunde få tilgang på porteføljens utvikling og generelle markedskommentarer via internett, Ukerapport, uke 18 Forvaltningsprodukt: Siste uke Siden månedsskiftet Siden årsskiftet Siden oppstart Allegro Indeks Allegro Indeks Allegro Indeks Allegro Indeks Allegro Norge 4.1 % 4.8 % 2.7 % 3.0 % -1.7 % -2.8 % % % Allegro Vekst 3.2 % 4.8 % 2.1 % 3.0 % 0.9 % -2.8 % % % Allegro GFB 2.2 % 1.7 % 3.1 % 3.3 % % % % % Allegro Global 1.9 % 1.6 % -0.3 % 1.0 % -6.3 % -9.3 % 93.8 % 19.3 % Allegro Balansert 0.2 % 0.8 % 0.2 % 0.5 % -3.6 % -3.8 % 11.3 % 0.6 % Allegro Bal Trippel 0.3 % 0.8 % 0.3 % 0.5 % % -3.8 % % -5.3 % Allegro Finans ASA understreker at forventet avkastning i de ulike porteføljene og referanseindeksene kan være avvikende. Referanseindeks Allegro Norge og Vekst: Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Referanseindeks Grunnfondsporteføljen (GFB) er Oslo Børs Grunnfondsindeks (GFBX). Referanseindeks Global er Morgan Stanley Verdensindeks, i NOK. Globalportefølje ligger 1 dag etter øvrige produkter i avkastningsmålingen. Balansert og Balansert Trippelporteføljen ligger 1 uke etter. Referanseindeksen til Allegro Balansert og Balansert Trippel er 50 % Morgan Stanley Verdensindeks, i NOK og 50 % ST1X. Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. For nærmere opplysninger om selskapet og selskapets ordreutførelse henviser vi til vår hjemmeside Sell in May?? Eller skal markedet stige videre? USD 115 må estimatene opp på det meste av oljeog offshore-relatert virksomhet på Oslo Børs og April var en kanonsterk måned for Oslo Børs og dette omfatter som kjent rundt 60 % av det norske hovedindeksen steg rundt 12 prosent. For markedet. øyeblikket priser markedet inn at problemene i USA er langt mindre og raskere tilbakelagt enn Hva så med det gamle slagordet Sell in May and tidligere antatt. Det vil si i løpet av sommeren. På stay away? I det siste har det vært riktig å følge den annen side har vi i USA sett resesjoner strømmen, og før man ser nye tegn til makrosvikt i forårsaket av finanskrise, boligmarked og høyere USA eller nye momenter og ikke minst eventuelle oljepris de siste tiårene, men aldri alle tre på en overraskende momenter som trekker ned, er gang. Det borger for at amerikanske forbrukere, nedsiden begrenset. Men rapporten for 1. kvartal er som står for cirka 70 % av BNP, fortsatt får det nå snart ferdig og da vil det igjen bli fokus på den tungt i alle fall det nærmeste året selv om globale makroøkonomien. Vi har i det siste sett finansnæringen er over det verste. For med årets svakere tall fra Europa og de ledende indikatorene offerlam, Bear Stearns, slaktet i løpet av 36 timer i fra OECD og Non-OECD er fallende. Markedet er påsken, viste det seg at dette var nettopp det også noe strukket og sannsynligvis også preget av markedet ventet på. I etterkant har for eksempel en god del short-inndekning den siste tiden. Mye vil hovedindeksen på Oslo Børs med kun små pust i imidlertid avhenge om oljeprisen holder seg godt bakken steget fra 400 til 475. over 100 dollar per fatet. Skulle vi få en korreksjon Oslo Børs siden 2001 nedover her vil nok Oslo Børs også følge med ned ganske voldsomt. Men ennå er det ikke mye som 550 tyder på det. 450 Stadig høyere oljepris 350 9/11 Subprime 250 Enron Allegro Norge steg hele 4,1 prosent i forrige uke. 150 Vi solgte oss litt ned i Yara i forrige uke og benyttet 50 anledningen til å vekte oss opp i gruveselskapet Northland Resources (NAUR). Naur eier jernmalm reserver i nord-sverige og Finland. Malmen kan Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin blant annet brukes til å lage stål noe det er kraftig Massiv tilførsel av likviditet både i USA og Europa etterspørsel etter. I lys av de kraftige økte jernmalm har også bidratt til å bedre situasjonen i prisene så er dette et selskap som kan være en finansmarkedene, men for Oslo Børs sitt doblingskandidat i løpet av et år eller to i tillegg til vedkommende er det selvsagt oljeprisen i spissen at det er en opplagt oppkjøpskandidat for de store for utrolig sterke råvarepriser som er den klart gruveselskapene. viktigste faktoren. Med en oljepris stabilt rundt Dronningensgt. 7, 7467 Trondheim - Telefon: Telefaks: Org. nummer: Vi legger stor vekt på at våre rapporter er lettfattelige og oversiktlige, samtidig som de inneholder all den informasjon som en investor vil ønske å vite om sine investeringer. Alle rapporter som distribueres via e-post sendes ut som pdf-fil, et dokumentformat som kan leses av både PC- og Mac-brukere. 6

7 AVKASTNINGSHISTORIKK Ola Nordmann For perioden: til BELØP Porteføljens markedsverdi pr ,113 Kapital inn 0 Kapital ut 0 Bokført rente 5,562 Mottatt utbytte 137,523 Realisert gevinst/tap i perioden 401,439 Urealisert gevinst/tap i perioden 25,550 Forvaltningshonorarer -118,775 Andre gebyrer -146,851 Porteføljens markedsverdi pr ,101,512 Påløpte, ikke bokførte renter 974 Avkastning i kroner 305,422 Avkastning i prosent, 7.51 år 38.32% Annualisert avkastning 4.42% AVKASTNINGSHISTORIKK Akkumulert avkastning /28/ /31/2000 4/30/2001 8/31/ /31/2001 4/30/2002 8/31/ /31/2002 4/30/2003 8/31/ /31/2003 4/30/2004 D r o n n i n g e n s g t. 7, T r o n d h e i m - S e n t r a l b o r d : F o r e t a k s n u m m e r : /31/ /31/2004 Tidshorisont 4/30/2005 8/31/ /31/2005 4/30/2006 Allegro Norge Oslo Børs Hovedindeks (osebx) 8/31/ /31/2006 4/30/2007 8/31/ /31/2007 Årsoppgave Som kunde i Allegro Finans slipper du å tenke på inngangsverdier, fastsettelse av skjermingsbidrag og oppsettet av RF-skjemaer når selvangivelsen skal fylles ut. Du slipper også utregning av renter, tap, gevinst osv. for dine porteføljer hos oss vi gjør jobben for deg! I god tid før fristen for selvangivelsen, sørger vi for at du får en ferdig utfylt årsoppgave som viser de enkelte skattemessige disposisjoner som gjelder for dine investeringer. Disse omfatter alle beholdninger og realisasjoner som er utført av oss. 7

8 Våre forvaltningsporteføljer Med Allegro Finans sitt utvalg av forvaltningstjenester, kan du investere i alle verdens finansmarkeder, samt velge mellom porteføljer med høy risiko, lav risiko, stor eller liten internasjonal spredning. Allegro Finans, eller en av våre distributører, hjelper deg gjerne med å finne den kombinasjonen som passer dine behov best. Allegro Norge Type portefølje Aksje Marked Norge Referanseindeks Hovedindeks Oslo Børs (OSBX) Startdato Lav Risikobarometer Høy NO Allegro Norge omfatter forvaltning i aksjer omsatt på Oslo Børs. Allegro Finans opererer med en standard aksjeportefølje normalt bestående av aksjer i norske, børsnoterte selskaper. Ved valg av enkeltaksjer tar vi utgangspunkt i makroøkonomiske forhold og gjør oss opp en oppfatning om hvilke sektorer som har det største kurspotensiale på kort og lang sikt. Med sektorer mener vi en inndeling av aksjene på Oslo Børs i for eksempel finansrelaterte, eiendomsrelaterte, oljerelaterte og industrirelaterte aksjer. Vi tar utgangspunkt i sektorvektingen i hovedindeksen på Oslo Børs, og vekter aksjeporteføljen opp eller ned i de ulike sektorene ut ifra vår oppfatning av markedet. Innenfor hver enkelt sektor velger vi enkeltaksjer som vi anser å ha det største potensialet. Investeringsmandat Aksjer Rentebærende verdipapirer Derivater Kontanter Fondsandeler aksjefond Fondsandeler renter Ukentlig rapport pr e-post Månedlig rapport pr e-post Årsoppgave Markedsbasert verdivurdering daglig Priser Se tegningsblanketten som skal være vedlagt denne brosjyren. Minimumsbeløp ved første innbetaling i Allegro Norge er kr ,-. 8

9 Allegro Vekst er et unikt produkt som skiller seg kraftig fra de tradisjonelle aksjefondene og Allegro VekstVE ligger mer i retning av ren aksjetrading. Type portefølje Marked Referanseindeks Aksje Norge Startdato Lav Hovedindeks Oslo Børs (OSBX) Risikobarometer Høy Som aktiv forvalter er ikke Allegro Finans bundet av de samme restriksjonene som de fleste norske aksjefond. Allegro Vekst vil investere i et fåtall aksjer. Det vil være relativt hyppige endringer i porteføljen for å kunne oppnå tradinggevinster. Bakgrunnen for endringer i modellporteføljen kan være alt fra ventede strukturelle endringer i selskaper, markedstrender, fundamental analyse til ren flytinformasjon. På grunn av det relativt lave antallet aksjer i modellporteføljen Allegro Vekst, er den et forvaltningsprodukt som passer for den litt mer risikovillige som tåler at porteføljens verdi svinger mer enn Hovedindeksen på Oslo Børs. Allegro Vekst passer godt som et supplement for en sikrere portefølje i Allegro Norge og/eller Allegro Global, men den kan også brukes alene. Investeringsmandat Aksjer Rentebærende verdipapirer Derivater Kontanter Fondsandeler aksjefond Fondsandeler renter Ukentlig rapport pr e-post Månedlig rapport pr e-post Årsoppgave Markedsbasert verdivurdering daglig Priser Se tegningsblanketten som skal være vedlagt denne brosjyren. Minimumsbeløp ved første innbetaling i Allegro Vekst er kr ,-. 9

10 Heading Ingress Heding brødtekst Brødtekst Mellomheading Brødtekst Allegro Grunnfondsbevis Type portefølje Grunnfondsbevis/aksjer Marked Norden Referanseindeks Grunnfondsindeks Oslo Børs (GFBX) Startdato Lav Risikobarometer Høy Grunnfondsbevis ble etablert som et eget instrument på 80-tallet. Utover 90-tallet ble en rekke norske sparebanker børsnotert og grunnfondsindeksen (GFBX) på Oslo Børs startet 1. nuar Allegro Grunnfondsbevis er en egen portefølje hvor investeringene er i en klar overvekt av børsnoterte norske sparebanker, men en liten del av porteføljen åpnes også for aksjer i andre nordiske finansinstitusjoner. Produktet passer både for institusjonelle investorer og andre investorer som ønsker en diversifisert portefølje av børsnoterte sparebanker. Målsetningen er å gi bedre avkastning enn grunnfondsindeksen ved Oslo Børs. Investeringsmandat Grunnfondsbevis/aksjer Rentebærende verdipapirer Derivater Kontanter Fondsandeler aksjefond Fondsandeler renter Ukentlig rapport pr e-post Månedlig rapport pr e-post Årsoppgave Markedsbasert verdivurdering daglig Grunnfondsindeksen har historisk gitt høyere avkastning til lavere risiko enn markedet generelt, historisk utvikling gir dog ingen garanti for fremtidig utvikling. Grunnfondsbevisene skal til enhver tid vekte minimum 75% av investert beløp i porteføljen. Øvrige nordiske finansinstitusjoner (inklusive norske finansinstitusjoner) kan maksimalt utgjøre 25% av investert beløp. Priser Se tegningsblanketten som skal være vedlagt denne brosjyren. Minimumsbeløp ved første innbetaling i Allegro Grunnfondsbevis er kr ,

11 Heading Ingress Heding brødtekst Brødtekst Mellomheading Brødtekst Allegro Global Type portefølje Marked Referanseindeks Aksje/Fond Global Startdato Lav MSCI Verdensindeks i NOK Risikobarometer Høy GL Investeringer i aksjemarkedet handler enkelt sagt om størst mulig avkastning kombinert med lavest mulig risiko. Gjennom fornuftig spredning av midlene nasjonalt og internasjonalt er det mulig å redusere risikoen uten å måtte redusere kravet til forventet avkastning. Allegro Global er etablert for å gi våre kunder et mer komplett produktspekter og mulighet til en mer optimal sammensetning av porteføljen. Porteføljen i Allegro Global vil bestå av aksjefond med internasjonal eksponering. I valget av fondsleverandører har vi fokusert på selskapenes forvaltningsfilosofi, holdning til risiko, stabiliteten i forvaltningsmiljøet og organisasjonen generelt, historikk og renommé. Vi har valgt fondsleverandører med en forvaltningsfilosofi som fokuserer på et aktivt forvaltningsmandat i stedet for passiv forvaltning. Denne forvaltningsfilosofien vil utgjøre fundamentet i porteføljen, men for å beholde en viss grad av fleksibilitet legges det ikke beskrankninger på type fondsleverandør og forvaltningsfilosofi i den fremtidige utvelgelsen. Ved bruk av de valgte fondsleverandører vil Allegro vekte de forskjellige fondene slik at de i sum representerer Allegro sitt globale markedssyn. Referanseindeksen til Allegro Global er verdensindeksen (MSCI, daily traded) målt i norske kroner. Eksempel på geografisk fordeling ut ifra markedssyn Investeringsmandat Aksjer Rentebærende verdipapirer Derivater Kontanter Norge 1% Japan 7% Asia ex Japan 18% Sør-Amerika 6% Fondsandeler aksjefond Fondsandeler renter Ukentlig rapport pr e-post Månedlig rapport pr e-post Årsoppgave Cash 11% Nord-Amerika 11% Markedsbasert verdivurdering Øst-Europa 3% Kjerne EU 33% Perifer EU 10% daglig Priser Se tegningsblanketten som skal være vedlagt denne brosjyren. Minimumsbeløp ved første innbetaling i Allegro Global er kr

12 Type portefølje Marked Referanseindeks Lav Rente Norge Startdato Statssertifikat 3 mnd.(st1x) Risikobarometer Allegro Obligasjon Høy RE For å kunne tillby et fullverdig renteprodukt Allegro for porteføljer ned mot NOK 1 million har vi Kontant valgt å forvalte disse porteføljene på en utradisjonell måte. Istedet for å kjøpe obligasjoner og sertifikater, benyttes indekser og bankinskudd. I dette markedet er det normalt ikke mulig å handle enkeltposter som er noe særlig mindre enn NOK 5 millioner uten at dette gjøres til dårligere priser enn normalt. Det sier seg da selv at det ikke er formålstjenlig å opprette enkelte porteføljer på størrelser noe særlig mindre enn NOK 20 millioner. Allegro Kontant er basert på bankinnskudd med særskilt gode rentebetingelser. Allegro Obligasjon baserer seg på kjøp av en indeks som følger avkastningen til 3 års SWAP-rente. Renteproduktene tilbys normalt kun til kunder av Allegro Totalforvaltning Målsettingen er å gi meravkastning i forhold til porteføljens referanseindeks. Investeringsmandat Allegro Kontant Aksjer Rentebærende verdipapirer Derivater Kontanter Fondsandeler aksjefond Fondsandeler renter Rentefølsomhet ca 3 mnd.* Ukentlig rapport pr e-post Månedlig rapport pr e-post Årsoppgave Markedsbasert verdivurdering Investeringsmandat Allegro Obligasjon Aksjer Rentebærende verdipapirer Derivater Kontanter Fondsandeler aksjefond Fondsandeler renter Rentefølsomhet ca 3 år* daglig Type portefølje Rente Marked Norge Referanseindeks Statsobligasjon 3 år (ST4X) Startdato Lav Risikobarometer Høy Priser Se tegningsblanketten som skal være vedlagt denne brosjyren. Minimumsbeløp kr Ukentlig rapport pr e-post Månedlig rapport pr e-post Årsoppgave Markedsbasert verdivurdering ukentlig * Rentefølsomhet er uttrykk for hvor mye porteføljens verdi endres som følge av 1% endring av markedsrentene. Høyere rentefølsomhet betyr høyere risiko for svingninger i porteføljens verdi og avkastning. 12

13 TO 30% 30% Allegro Totalforvaltning er skreddersydd for Allegro investorer som ønsker å sette bort forvaltningen til profesjonelle eksterne forvaltere Totalforvaltning og samtidig opprettholde høy grad av kontroll og innflytelse. Eksempel på porteføljesammensetning, høy risiko. Pengemarkedet Norske aksjer Obligasjoner Globale aksjer 10% 30% Type portefølje Marked Referanseindeks Startdato Aksje/rente Norge/global Etter avtale Etter avtale Vi tilbyr Allegro Totalforvaltning som et dynamisk investeringsalternativ som egner seg godt for f.eks. pensjonskasser, stiftelser, institusjoner, offentlig sektor, bedrifter eller privatpersoner med større investeringsbehov. Vi rådgir i forhold til den strategiske (langsiktige) allokeringsmodeller og innenfor kundetilpassede rammer for taktisk (kortsiktige) avvik. 7,5% 7,5% 15% Eksempel på porteføljesammensetning, lav risiko. 70% Risiko bestemmes etter avtale med kunden Den langsiktige planen for kundens portefølje, den strategiske allokeringen, har vist seg å være viktigst for kundens avkastning. Denne forklarer omtrent 90 prosent av avkastningen over tid, og er derfor det viktigste elementet i Allegro Totalforvaltning. Pengemarkedet Norske aksjer Obligasjoner Globale aksjer Når den strategiske allokeringen er bestemt, følger Allegro Finans utviklingen i finansmarkedet og foretar taktiske allokeringer i porteføljen for å utnytte kortsiktige svingninger i markedet. Slik vil våre kunder til enhver tid nyte godt av vår kontinuerlige oversikt over et stadig skiftende finansmarked. Investeringsmandat Aksjer Etter avtale Rentebærende verdipapirer Derivater Kontanter Fondsandeler aksjefond Fondsandeler renter Ukentlig rapport pr e-post Månedlig rapport pr e-post Årsoppgave Verdivurdering ukentlig Pris etter avtale Et fast forvaltningshonorar uavhengig av valg av aktivaklasse Allegro Finans tar seg ikke betalt for allokering mellom aktivaklassene Ingen innløsningskostnad Minimumsbeløp kr

14 Avkastning Risiko Allegro Finans tilbyr et vidt spekter av plasseringstjenester, og målsetningen er at vi skal kunne tilfredsstille alle kunder. Det vil si, slik at vi har produkter/tjenester tilgjengelig, uavhengig av våre forventninger til retningen i markedet. Målet er at våre kunder ved å utnytte Allegro Finans sitt tjenestespekter skal kunne sette sammen en portefølje som gir egenskaper som er tilpasset den enkelte kundes evne og vilje til å ta risiko. Dessverre eksisterer det i finansmarkedet, som verden for øvrig, ingen gratis lunsj. Hvis man ønsker å oppnå en avkastning som er høyere enn bankrente, må man akseptere at plasseringen kan svinge i verdi. Den teoretiske sammenhengen er at jo høyere risiko man aksepterer, jo høyere avkastning skal man kunne forvente. De fleste av de porteføljene vi tilbyr kan i perioder falle i verdi, men Allegro Finans vil selvsagt ikke tilby produkter/tjenester som vi ikke venter vil gi positiv avkastning over tid. For å illustrere risikoen i de enkelte produktene har vi i Allegro Finans i forbindelse med hvert av våre produkter inkludert et risikobarometer. Det er ikke ment som et absolutt mål på hvor mye dine investeringer vil svinge, men kun som en illustrasjon. For å bestemme hvor hver enkelt tjeneste skal plasseres på risikoskalaen har vi tatt utgangspunkt i historien. På noen av tjenestene er det benyttet historikken til referanseindeksen. For andre har vi benyttet historikk, eller proforma historikk til våre porteføljer. Der de overnevnte metoder ikke gir ett godt nok bilde, har vi benyttet en sammensetning som vi mener gir ett bilde av risikoen i porteføljen. Vi har på den måten forsøkt å estimere risikoen i den enkelte portefølje. Dette for å gi våre kunder en mulighet til selv å vurdere hvilke tjenester som passer. Det er her selvsagt viktig å være klar over at den historiske utviklingen ikke gir noen garanti for hva som vil skje i framtiden. Som et utgangspunkt for å forstå risiko, kan det være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i porteføljen Allegro Norge. Her har vi benyttet referanseindeksen for å finne et sannsynlig estimat på risikoen. Hovedindeksen ved Oslo Børs har en historikk som strekker seg tilbake til 1983, så vi har over 25 års historikk å se på. Risikoen i Allegro Norge har vi vurdert til å være noe over middels på vår skala. Porteføljer som har en høyere risiko enn Allegro Norge på risikobarometeret kan man dermed regne med at skal svinge mer enn Oslo Børs, og porteføljer som har lavere risiko på barometeret vil trolig svinge mindre. Det er her viktig å være klar over at man i perioder kan tape mer i et produkt med lavere risiko enn et produkt med høyere risiko. For en full gjennomgang av risiko og Allegro Finans tjenestespekter, ta kontakt med din rådgiver eller Allegro Finans ASA. Obligasjon Pengemarked Hedgefond Norske aksjer Internasjonale aksjer Generelt om risiko Risiko i denne sammenhengen er definert som sannsynligheten for, og størrelsen på, avvik i forhold til forventet avkastning. Med denne definisjonen skilles det altså ikke mellom positive og negative avvik. Risiko 14

15 Praktiske opplysninger Alminnelige forretningsvilkår, oppbevaring av finansielle instrument og etiske retningslinjer finnes på vår nettside under Om Allegro Allegro Finans ASA er i henhold til lov om verdipapirhandel medlem av verdipapirforetakenes sikringsfond. Sikringsfondet har som formål, ved manglende økonomisk evne hos medlemmene, å dekke krav som skyldes medlemmenes behandling av kundenes midler og finansielle instrumenter. Se vår nettside under Forretningsvilkår For å tegne portefølje skal det utføres en vurdering av tjenestens egnethet for deg som investor. Ta kontakt med en av våre distributører eller selskapet. Ansvarserklæring Allegro Finans ASA forvalter verdier for våre eiere og beslektede selskap. Allegro Finans ASA sine investeringer skjer på vegne av våre kunder med basis i egne analyser og verdivurderinger. Investeringene er således uavhengig av de til enhver tids eierinteresser i Allegro Finans ASA. Ansatte i Allegro Finans ASA har i henhold til verdipapirhandelslovgivningen anledning til å kjøpe grunnfondsbevis og aksjer etter gjeldende reglement. Ansattes investeringer er undergitt meldeplikt. Ansatte i Allegro Finans ASA med innsyn i forvaltningen av Allegro Grunnfondsbevis har ikke anledning til å investere i grunnfondsbevis i SpareBank1 Midt-Norge. I følge forskrift om investeringsanbefalinger av 1 juli 2005 gjør vi oppmerksom på at Allegro Finans ASA og ansatte kan ha interesser i anbefalinger som er gitt. All verdipapirforvaltning i Allegro Finans ASA baseres på analyse materiale. Ønskes ytterligere opplysninger om plasseringer i Allegro Finans ASA sine verdipapirporteføljer er nærmere analyser tilgjengelig hos Allegro Finans ASA. Analysene selskapet lager baserer seg på informasjon fra selskapene notert på Oslo Børs, fra våre samarbeidspartnere, meglerhus og banker, online trader, Ecowin og andre informasjonsleverandører. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, porteføljens risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Deler av tegnings- og forvaltningshonoraret tilfaller distributør/rådgiver samt deler tilfaller Allegro Finans ASA. Distributørens andel skal oppgis av denne. Tegning, endring eller innløsning skjer skriftlig. 15

16 Den største utfordringen for den som ønsker å investere i dagens verdipapirmarked, er den enorme informasjonsmengden man må fordøye og tolke for å oppnå god avkastning. Bennett. Foto: Stone, Arild Juul 4. opplag Ved å benytte profesjonell bistand til å følge investeringene, øker sannsynligheten for bedre resultater samtidig som risiko og egen ressursbruk begrenses. ALLEGRO FINANS ASA et forvaltningsselskap eid av SpareBank 1 SMN og Reitangruppen AS. POSTADRESSE: 7483 Trondheim. BESØKSADRESSE: Dronningensgt. 7, 4. etg. TELEFON: TELEFAKS: ÅPNINGSTIDER: Alle hverdager

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Å lykkes i aksjemarkedet krever mye arbeid En investering i aktiv forvaltning kan gi

Detaljer

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015 Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015 Innhold Kort om Allegro Kapitalforvaltning Porteføljer 1 / Kort om Allegro Kapitalforvaltning Allegro

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning F ORVALTNING AV S TATENS PETROLEUMSFOND ÅRSRAPPORT 2001 39...................................................................................................................................................................................................

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

Markedsrapport. Sommeren er ikke over

Markedsrapport. Sommeren er ikke over Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2006 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

INNHOLD. Purpose and operations... 42 Extracts of Directors Report for 2004... 43 Key figures... 45

INNHOLD. Purpose and operations... 42 Extracts of Directors Report for 2004... 43 Key figures... 45 3 Årsrapport 2004 Folketrygdfondet R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 INNHOLD Formål og virksomhet..................... 1 Nøkkeltall............................... 2 Evne til lønnsom vekst.....................

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET PRIVAT INVESTERING 7. UTGAVE - DESEMBER 2007 DIN EGEN BANK I BANKEN Private Banking-tjenester er som å ha sin egen bank i banken, bygget eksklusivt for en

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse 74 Ti år med NBIM Det er ti år siden Norges Bank etablerte NBIM for å forvalte statens finansielle formue i utlandet. I sentralbanken er det utviklet en internasjonal forvaltningsbedrift som styrer etter

Detaljer

Etter stormens år - hvilke muligheter venter?

Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Årsrapport 2008 Et nødskudd. 1888. Utsnitt Av Christian Krohg, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Våre fond 2008 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Pareto årsrapport 2008

Pareto årsrapport 2008 Pareto årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Pareto Innhold Dette er Pareto Gruppen...4 Pareto Securities...6 Pareto Private Equity...8 Pareto Forvaltning...9 Pareto Bassøe Shipbrokers...10 Johan G. Olsen

Detaljer