Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten."

Transkript

1 Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

2 Å lykkes i aksjemarkedet krever mye arbeid En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Len deg tilbake og la oss gjøre jobben Den største utfordringen for deg som ønsker å investere i dagens aksjemarked er den enorme informasjonsmengden du må fordøye og tolke for å oppnå god avkastning. Ved å benytte profesjonell bistand til å følge investeringene, øker sannsynligheten for bedre avkastning samtidig som risiko og egen ressursbruk begrenses. Allegro Finans ASA har etablert et nettverk av håndplukkede analytikere og meglere fra ledende norske meglerhus. Vi overvåker finansmarkedet kontinuerlig, leser og produserer daglig nye analyser og deltar på analytikermøter og selskapspresentasjoner. Aktiv forvaltning var tidligere stort sett forbeholdt de store institusjonelle investorene. Nå gjør vi mulighetene i aktiv forvaltning tilgjengelige uten at du nødvendigvis må investere millioner av kroner. Hvorfor aktiv forvaltning? Aktiv forvaltning byr på en rekke interessante fordeler fremfor investering i enkeltaksjer og aksjefond. Som aktiv forvaltningskunde får du din egen personlige portefølje der du eier hver enkelt aksje/verdipapir, uten at du trenger å bruke tid og ressurser på å følge opp dette selv. For den som er interessert i verdipapirmarkedets muligheter, gir det en helt annen tilfredsstillelse å motta rapporter som viser hvor mange aksjer man eier i hvert enkelt selskap enn å se hvor mange andeler man eier i et fond. Dessuten byr våre rapporter på langt mer informasjon om dine investeringer enn de ofte noe sparsommelige rapportene fra bl.a. fondsselskapene. Med utgangspunkt i ønsket risikoprofil og tidshorisont, finner vi din eller ditt selskaps optimale porteføljesammensetning. Når porteføljen er bestemt, følger Allegro Finans utviklingen i finansmarkedet og foretar taktiske reallokeringer av porteføljen for å utnytte kortsiktige svingninger i markedet. Er dette noe for deg? Bla om og les mer om aktiv forvaltning i Allegro Finans. 3

3 Litt om oss og vår bakgrunn Allegro Finans ASA ble etablert av Kjell Magnus Reitan i november 1998 under navnet KMR Finans AS. I mars 1999 endret selskapet navn til Allegro Finans ASA. I juni samme år ble selskapet tildelt konsesjon fra Kredittilsynet til å drive aktiv forvaltning av investorers portefølje og markedsføring av finansielle instrumenter. I september 2 ble selskapet solgt til SpareBank 1 Midt- (51%) og Reitangruppen AS (44%). Visjonen var et kompetansebasert forvaltningsselskap nær sine kunder. Dette var starten på kommersialiseringen av Allegro Finans. I nuar 22 utvidet SpareBank 1 Midt- sin eierandel til 9,1%, mens Reitangruppen nå eier 9,9% av selskapet. Mer informasjon? Ta gjerne kontakt med oss. Allegro Finans ASA Telefon: Telefaks: Vil du sende epost, bruk en av adressene til oss i administrasjonen. Se for komplett oversikt over våre produkter. Investeringskomité John Strøm (leder) Investeringsdirektør, Reitangruppen Dag Olav Uddu Finanssjef, SpareBank 1 Midt- Thor Ivar Tryggestad Investeringsdirektør, Allegro Finans Alf Kåre Karoliussen Strateg, Allegro Finans John G. Eggen Forvalter, Allegro Finans Torkil Leinum Konsernbanksjef, SpareBank 1 Midt- Fridthjov Brun Administrerende direktør, Allegro Finans Ole Nils Grøtte sdirektør, Allegro Finans Styret Styreleder: Tore Haarberg Viseadministrerende direktør, SpareBank 1 Midt- Styremedlemmer: John G. Eggen Forvalter, Allegro Finans Kjetil Reinsberg Administrerende direktør, EiendomsMegler 1 Trondheim Rune Haglund Konsernadvokat, SpareBank 1 Midt- Inge Five Investor Britt Iren Haugen Sparebank 1 Midt- Linda Iversen Sparebank 1 Midt- Våre forvaltere Investeringsdirektør Thor Ivar Tryggestad Forvalter Reitan Invest Porteføljeansvarlig i Firstnordic-fondene i Fokus Bank Sivilingeniør ved NTNU Strateg Alf Kåre Karoliussen Senior aksjemegler i Danske Securities ASA Leder for aksje- og analyseteamet i Fokus Kapitalmarked Diplomøkonom, Handelshøyskolen BI Autorisert finansanalytiker, s Handelshøyskole (NHH) Forvaltere John G. Eggen Forvalter/megler i J.P. Morgan (London), Bank of New York (New York) og ABN Amro (Oslo) Bachelor of Arts, Heriot-Watt University, Edinburgh MBA, Monterrey Institute of International Studies, USA Dag Olav Uddu Leder Valutaavdelingen, SpareBank 1 Midt- Forvalter av Sparebanken Midt-s pensjonskasse Finanssjef Sparebanken Midt- Bankøkonom Administrasjon Administrerende direktør Fridthjov Brun Leder, DnB Markets Trondheim Megler, Fokus Kapitalmarked MSc i marketing & strategy, Handelshøyskolen BI sdirektør Ole Nils Grøtte Avdelingsdirektør, Gjensidige Nor Avdelingsdirektør, Vital Megler, Fokus Kapitalmarked Siviløkonom, s Handelshøyskole (NHH) Kontorleder Marit Brå Seniorkonsulent, Norsk Hydro Rådgiver/prosjektleder, Ementor og Eterra Landbruksøkonom, Nord-Trøndelag Distriktshøyskole. Siviløkononom, Siviløkonomutdanningen i Bodø. Oppgjørsmedarbeider/trainee Sigrid Almås MSc in finance, University of Strathclyde, Glasgow BA with honours, University of Strathclyde, Glasgow Allegro Finans forvalter verdier for våre eiere og beslektede selskap. Til informasjon har ansatte i Allegro Finans i henhold til verdipapirhandelsloven anledning til å kjøpe grunnfondsbevis og aksjer etter gjeldende reglement. Bak resultatene ligger grundige analyser Gode analyser og rutiner er vår oppskrift for suksess. All verdipapirforvaltning i Allegro Finans ASA baseres på omfattende analysemateriale av høy faglig kvalitet. Forvaltningen utføres etter "top-down-prinsippet" der selskapets syn på den makroøkonomiske utviklingen danner grunnlaget for sektorvekting og valg av enkeltpapirer. Investeringskomité Allegro Finans ASA legger stor vekt på å ha medarbeidere med den integritet og erfaring som er nødvendig for å skape en livskraftig og engasjert kapitalmarkedsorganisasjon lokalt i Midt-. Allegro Finans ASA sin investeringskomité består i dag av mange av de meste erfarne innen kapitalmarkedsområdet i Trøndelag. Investeringskomitéens hovedoppgave er å stake ut de makroøkonomiske hovedlinjene som vi mener vil være gjeldende for tiden fremover. Dissse hovedlinjene vil bl.a. være retningsgivende for den rådgivning som inngår i konseptet Allegro Totalforvaltning (se side 13). Makroanalyse Analysen gjenspeiler Allegro Finans sitt syn på den makroanalytiske utviklingen og dens innvirkning på valuta-, rente- og aksjemarkedet. Analysen gjennomgås og oppdateres ved behov, minimum én gang i måneden i forbindelse med investeringskomiteens møte. Sektoranalyse Analysen gjenspeiler vårt syn på sektorenes utvikling og fremtidige potensial. Konklusjonene i analysene baseres på, og er i overensstemmelse med, konklusjonene i makroanalysen. Analysen utferdiges for alle sektorer og gjennomgås/oppdateres ved behov. Selskapsanalyse En selskapsanalyse gjennomføres for alle selskaper i våre porteføljer. Som hovedregel skal det ikke investeres i selskaper uten at det først foreligger en slik analyse. Dersom det skulle oppstå en situasjon der det vil være formålstjenlig å foreta en investering uten at en selskapsanalyse på forhånd er utferdiget, vil det foreligge en sterk begrunnelse for dette. Makroanalyse Sektoranalyse Selskapsanalyser Aksjevalg Strategisk aktivaallokering Strategisk aktivaallokering er en langsiktig plan for fordeling av investert kapital mellom aktivaklasser som bankinnskudd, obligasjoner, norske- og internasjonale aksjer. Endelig valg av strategisk aktivaallokering avhenger av formålet med forvaltningen herunder elementer som ønsket risikoprofil og tidshorisont for plasseringen. Historiske avkastningsdata benyttes i egenutviklede modeller for å synliggjøre sentrale faktorer som forventet avkastning og risiko. Våre makroanalyser legger deretter grunnlaget for anbefalte kortsiktige avvik (taktisk aktivaallokering) for å kunne utnytte kortsiktige svingninger i markedene. Modellporteføljer Basert på våre makro-, sektor- og selskapsanalyser utarbeider vi modellporteføljer for ulike aktivaklasser, geografiske områder, verdipapirtyper og eventuelle andre inndelinger der egne modellporteføljer anses å være fornuftig. En referanseindeks er definert for alle modeller, og modellene vil avspeile denne indeksens sammensetning. Imidlertid vil det kunne gis rom for opp- eller nedvektinger i forhold til indeks for enkeltsektorer og/eller enkeltselskaper/enkeltpapirer. Fleksibilitet Vi er opptatt av at den enkelte portefølje ikke skal bli for stor. Vår filosofi er at små porteføljer er lettere å manøvrere ved markedsendringer. Slik beregnes våre honorarer I tillegg til tegnings- og innløsningskostnader, et årlig forvaltningshonorar (og kurtasje eller andre handelsomkostninger), beregner Allegro Finans et suksesshonorar. Honoraret beregnes ut fra årets avkastning pr , subsidiært ved innløsning av porteføljen. Med en slik honorarstruktur har du trygghet for at investor og forvalter alltid har sammenfallende interesser. For alle priser og honorarer, se tegningsblanketten. 4 5

4 Med våre rapporter har du full oversikt Fra dag til dag, om du så ønsker En av de tingene som skiller Allegro Finans fra aksjefond og andre investeringstilbud er rapportene våre. Som kunde hos oss vil du motta rapporter med en informativ og oversiktlig oppstilling av din totale portefølje av verdipapirer. Kort og godt ønsker vi å tilby markedets beste kunderapportering. PENGEVEKTET AVKASTNING (m/ spesifikasjon av verdiutvikling og inntekter/kostnader) Ola Nordmann For perioden: til TOT. PORTEF. I dag tilbyr vi ukentlig og månedlig rapportering via e-post. Månedlig rapportering kan også mottas via tradisjonell post. Vi legger stor vekt på at våre rapporter er lettfattelige og oversiktlige, samtidig som de inneholder all den informasjon som en investor vil ønske å vite om sine investeringer. Alle rapporter som distribueres via e-post sendes ut som pdf-fil, et dokumentformat som kan leses av både PC- og Macintosh-brukere. 6 Porteføljens markedsverdi pr Kapital inn Kapital ut Mottatt/betalt rente Mottatt utbytte Realisert gevinst/tap i perioden Urealisert gevinst/tap i perioden 56,9 53,48-177,424 1,519 19,321 18,54 56,514 Porteføljens markedsverdi pr Avkastning i kroner 1,9,85 257,894 Avkastning i prosent, 1.21 år - datoer er oppgitt i mnd-dag-år - avkastning rapporteres før honorarer, men etter meglerkurtasje 35.3% Selvangivelse 21 Ola Nordmann Storgata 1 2 Storbyen Fremstilt: Pers.nr.: Post Betegnelse Renter bankinnskudd Renter(n.kr.) Renter(valuta) Aksjeutbytte(n.kr.) Tildelinger(n.kr.) Beløp n.kr Årets gevinst Årets tap Kurtasje ved realisasjon Netto til selvangivelsen Aksjeutbytte(valuta) Tildelinger(valuta) Betalte forvaltningshonorer Betalte omkostninger , Bankinnskudd Norske aksjefond Norske obligasjonsfond Formue, uoppgjorte handler Norske VPS registrert Norske øvrige Utenlandske VPS registrert Utenlandske øvrige 124, ,65 19,461 1,517 17, ,691 96,917,118263,671 7 Ferdig utfylt årsoppgave og RF 161-skjema Som kunde i Allegro Finans slipper du å tenke på inngangsverdier, RISK-reguleringer, utregninger og oppsettet av RF 161-skjemaet når selvangivelsen skal fylles ut. Du slipper også utregning av renter, tap, gevinst osv. for dine porteføljer hos oss vi gjør jobben for deg! I god tid før frist for selvangivelsen, sørger vi for at du får ferdig utfylt årsoppgave og RF 161-skjema til vedlegg ved selvangivelsen. Disse omfatter alle beholdninger og realisasjoner som er utført hos oss.

5 Våre forvaltningsprodukter Med Allegro Finans sitt utvalg av forvaltningsprodukter, kan du investere i alle verdens finansmarkeder, samt velge mellom porteføljer med høy risiko, lav risiko, stor eller liten internasjonal spredning. Allegro Finans hjelper deg gjerne med å finne den kombinasjonen som passer dine behov best. Allegro Type portefølje Aksje Referanseindeks Hovedindeks Oslo Børs Startdato Lav Risikobarometer Høy NO Allegro omfatter forvaltning i aksjer omsatt på Oslo Børs. Allegro Finans opererer normalt med en standard aksjeportefølje bestående av aksjer i 15-3 norske, børsnoterte selskaper. Ved valg av enkeltaksjer tar vi utgangspunkt i makroøkonomiske forhold og gjør oss opp en oppfatning om hvilke sektorer som har det største kurspotensiale på kort og lang sikt. Med sektorer mener vi en inndeling av aksjene på Oslo Børs i for eksempel finansrelaterte, eiendomsrelaterte, oljerelaterte og industrirelaterte aksjer. Allegro Vekst Type portefølje Aksje Referanseindeks Hovedindeks Oslo Børs Startdato Lav Risikobarometer Høy VE Allegro Vekst er et unikt produkt som skiller seg kraftig fra de tradisjonelle aksjefondene og ligger mer i retning av ren aksjetrading. Som aktiv forvalter er ikke Allegro Finans bundet av de samme restriksjonene som de fleste norske aksjefond. Allegro Vekst vil investere i et fåtall aksjer. Det vil være relativt hyppige endringer i porteføljen for å kunne oppnå tradinggevinster. Bakgrunnen for endringer i modellporteføljen kan være alt fra ventede strukturelle endringer i selskaper, markedstrender, fundamental analyse til ren flytinformasjon. På grunn av det relativt lave antallet aksjer i modellporteføljen Allegro Vekst, er den et forvaltningsprodukt som passer for den litt mer risikovillige som tåler at porteføljens verdi svinger mer enn Hovedindeksen på Oslo Børs. Allegro Vekst passer godt som et supplement for en sikrere portefølje i Allegro og/eller Allegro Global, men den kan også brukes alene. Vi tar utgangspunkt i sektorvektingen i hovedindeksen på Oslo Børs, og vekter aksjeporteføljen opp eller ned i de ulike sektorene ut ifra vår oppfatning av markedet. Innenfor hver enkelt sektor velger vi enkeltaksjer som vi anser å ha det største potensialet. Minimumsbeløp ved første innbetaling i Allegro Vekst er kr 25.,-. Minimumsbeløp ved første innbetaling i Allegro er kr 25.,-. 8 9

6 Allegro Grunnfondsbevis Type portefølje Grunnfondsbevis Norden Referanseindeks Grunnfondsindeks Oslo Børs Startdato Lav Risikobarometer Høy Grunnfondsbevis ble etablert som et eget instrument på 8-tallet. Utover 9-tallet ble en rekke norske sparebanker børsnotert og Grunnfondsindeksen (GFBX) på Oslo Børs startet 1. nuar Allegro Grunnfondsbevis er en egen portefølje med klar overvekt av børsnoterte norske sparebanker, men en liten del av porteføljen åpnes også for andre nordiske institusjoner. Produktet passer både for institusjonelle investorer og andre investorer som ønsker en diversifisert portefølje av børsnoterte sparebanker. Målsetningen er å gi bedre avkastning enn Grunnfondsindeksen ved Oslo Børs. Siden oppstart har Grunnfondsindeksen utviklet seg meget bra, og den har faktisk gitt høyere avkastning til lavere risiko enn markedet generelt. Eksponeringen i porteføljen (investert beløp) skal hovedsaklig være rettet mot norske børsnoterte sparebanker, og grunnfondsbevisene skal til enhver tid vekte minimum 75% av investert beløp i porteføljen. Øvrige nordiske finansinstitusjoner (inklusive norske finansinstitusjoner) kan maksimalt utgjøre 25% av investert beløp. Minimumsbeløp ved første innbetaling i Allegro Grunnfondsbevis er kr 1..,- Grunnfondsbevis/aksjer Allegro Global Type portefølje Aksje Global Referanseindeks MS World index Startdato Lav Risikobarometer Høy GL Investeringer i aksjemarkedet handler enkelt sagt om størst mulig avkastning kombinert med lavest mulig risiko. Gjennom fornuftig spredning av midlene nasjonalt og internasjonalt er det mulig å redusere risikoen uten å måtte redusere kravet til forventet avkastning. Allegro Global er etablert for å gi våre kunder et mer komplett produktspekter og mulighet til en mer optimal sammensetning av porteføljen. Porteføljen i Allegro Global vil bestå av aksjefond med internasjonal eksponering. I valget av fondsleverandører har vi fokusert på selskapenes forvaltningsfilosofi, holdning til risiko, stabiliteten i forvaltningsmiljøet og organisasjonen generelt, historikk og renommé. Vi har valgt fondsleverandører med en forvaltningsfilosofi som fokuserer på et aktivt forvaltningsmandat i stedet for passiv forvaltning. Denne forvaltningsfilosofien vil utgjøre fundamentet i porteføljen, men for å beholde en viss grad av fleksibilitet legges det ikke beskrankninger på type fondsleverandør og forvaltningsfilosofi i den fremtidige utvelgelsen. Ved bruk av de valgte fondsleverandører vil Allegro vekte de forskjellige fondene slik at de i sum representerer Allegro sitt globale markedssyn. Referanseindeksen til Allegro Global er verdensindeksen (MSCI, daily traded) målt i norske kroner. Minimumsbeløp ved første innbetaling i Allegro Global er kr 25.. Eksempel på geografisk fordeling ut ifra markedssyn 1% Japan 7% Asia ex Japan 18% Sør-Amerika 6% Cash 11% Nord-Amerika 11% Øst-Europa 3% Kjerne EU 33% Perifer EU 1% 1 11

7 Type portefølje Rente Referanseindeks Statspapir 3 mnd. Startdato Lav Allegro Obligasjon Type portefølje Rente Referanseindeks Statsobligasjon 3 år Startdato Lav Risikobarometer Risikobarometer Høy Høy RE For å kunne tillby et fullverdig renteprodukt Allegro for porteføljer ned mot NOK 1 million har vi Kontant valgt å forvalte disse porteføljene på en utradisjonell måte. Istedet for å kjøpe obligasjoner og sertifikater, benyttes indekser og bankinskudd. I dette markedet er det normalt ikke mulig å handle enkeltposter som er noe særlig mindre enn NOK 5 millioner uten at dette gjøres til dårligere priser enn normalt. Det sier seg da selv at det ikke er formålstjenlig å opprette enkelte porteføljer på størrelser noe særlig mindre enn NOK 2 millioner. Allegro Kontant er basert på bankinnskudd med særskilt gode rentebetingelser. Allegro Obligasjon baserer seg på kjøp av en indeks som følger avkastningen til 3 års SWAP-rente. Renteproduktene tilbys normalt kun til kunder av Allegro Totalforvaltning Målsettingen er å gi meravkastning i forhold til porteføljens referanseindeks. Minimumsbeløp ved første innbetaling er kr 1... Allegro Kontant Bankinnskudd Rentefølsomhet ca 3 mnd.* Allegro Obligasjon Rentefølsomhet ca 3 år* * Rentefølsomhet er uttrykk for hvor mye porteføljens verdi endres som følge av 1% endring av markedsrentene. Høyere rentefølsomhet betyr høyere risiko for svingninger i porteføljens verdi og avkastning. TO2% 2% Eksempel på porteføljesammensetning, høy risiko. aksjer fondsandeler aksjefond rentebærende verdipapirer Allegro Totalforvaltning er skreddersydd for Allegro investorer som ønsker å sette bort forvaltningen til profesjonelle eksterne forvaltere Totalforvaltning og Type portefølje Referanseindeks Startdato Aksje/rente /global Etter avtale Etter avtale Risiko bestemmes etter avtale med kunden samtidig opprettholde høy grad av kontroll og innflytelse. Vi tilbyr Allegro Totalforvaltning som et dynamisk investeringsalternativ som egner seg godt for f.eks. pensjonskasser, stiftelser, institusjoner, offentlig sektor, bedrifter eller privatpersoner med større investeringsbehov. Kunden kan konsentrere seg om den daglige driften av sitt selskap og føle seg sikker på at overskuddslikviditeten blir tatt vare på av oppdaterte og kyndige forvaltere. Vi rådgir i forhold til den strategiske (langsiktige) og taktiske (kortsiktige) allokeringen. Den langsiktige planen for kundens portefølje, den strategiske allokeringen, har vist seg å være viktigst for kundens avkastning. Denne forklarer omtrent 9 prosent av avkastningen over tid, og er derfor det viktigste elementet i Allegro Totalforvaltning. Når den strategiske allokeringen er bestemt, følger Allegro Finans utviklingen i finansmarkedet og foretar taktiske allokeringer i porteføljen for å utnytte kortsiktige svingninger i markedet. Slik vil våre kunder til enhver tid nyte godt av vår kontinuerlige oversikt over et stadig skiftende finansmarked. Minimumsbeløp kr % 25% 1% Eksempel på porteføljesammensetning, lav risiko. aksjer fondsandeler aksjefond rentebærende verdipapirer fondsandeler renter 6% 5% Etter avtale Pris etter avtale Et fast forvaltningshonorar uavhengig av valg av aktivaklasse Allegro Finans tar seg ikke betalt for allokering mellom aktivaklassene Ingen innløsningskostnad 12 13

8 En litt annerledes forvalter markedet kontinuerlig, leser og produserer daglig nye analyser samt deltar på analytikermøter og selskapspresentasjoner for å holde oss oppdatert. Allegro Finans tror på god oppfølging og nærhet til kundene Vi ønsker å være litt annerledes vi er verken et fond eller meglerhus og litt utradisjonell i forhold til mulighetene som finnes i verdipapirmarkedet, sier Fridthjov Brun, daglig leder i Allegro Finans. Når man vurderer å sette penger i verdipapirmarkedet, er det to ting de fleste er opptatt av. Det ene er hvor stor risiko for tap en slik investering innebærer, det andre er hvilke muligheter som finnes for eventuell gevinst. Ingen av spørsmålene har enkle svar. Likevel mener de fleste i dag at aksjemarkedet kan gi større gevinst enn sparing i bank, og at snsene for å tjene godt på børsen er større enn den er for å tape, dersom en har mulighet til å la pengene stå en stund. Du kan si det sånn, at alt er avhengig av kunnskapene en har om markedet. Administrerende direktør Fridthjov Brun forteller at dette er grunnen til at Allegro Finans satser tungt på å rekruttere medarbeidere og samarbeidspartnere med høy faglig kompetanse. På den måten er ikke investeringen avhengig av enkeltpersoner. Vi har etablert et nettverk av håndplukkede analytikere og meglere fra store norske meglerhus. Vi overvåker finans- For hvilke type kunder er aktiv forvaltning interessant? Våre kunder befinner seg både blant de riktig store investorene og de litt mindre. Det som skiller oss fra mange andre forvaltere, er at vi er bevisst på å ta vare på begge typer kunder, understreker Brun. Det vi har gjort er å sette et lavere investeringsbeløp enn det som er vanlig i denne delen av markedet. - - Vi er sannsynligvis blant de første som gjør aktiv forvaltning tilgjengelig også for private personer, og ikke bare for institusjonelle investorer. - - Men hvordan kan en egentlig være sikker på at risikoen en tar når en investerer pengene på aksjemarkedet ikke er for stor? Det vil bestandig være en viss risiko forbundet med å sette penger i aksjer. Noe av det som er viktig for oss, er at den enkelte kundes investeringer er tilpasset den risikoen vedkommende ønsker å ta. Det vil si at vi setter sammen en pakke hvor vi fordeler innsatsen over flere alternative produkter på en måte som kunden føler seg komfortabel med. Hvordan man velger å fordele investeringen mellom for eksempel Allegro, Allegro Kontant og Allegro Grunnfondsbevis, er dermed individuelt fra kunde til kunde. Allegro Finans er dessuten opptatt av at kunden til en hver tid skal vite hva som skjer med investeringene han eller hun har gjort. Hva gjør dere for å gi kunden denne informasjonen? Vi henvendte oss direkte til kundene og spurte hva de ønsket seg. Resultatet ble et rapporteringssystem som lar kunden følge med på investeringene fra uke til uke. Vi sender ut en ukentlig oversikt i forhold til den enkeltes portefølje. I tillegg opererer vi med en lengre månedlig rapport. Her får kunden en omfattende markedsanalyse som gir et godt innblikk i situasjonen i aksjemarkedet. Han mener at dette er noe av det som skiller Allegro Finans fra de fleste andre forvaltere. Dette systemet har også en god intern effekt ettersom vi er nødt til å holde oss konstant oppdaterte. Vi går jo opp til eksamen hver uke! Når bør man satse på å investere i aksjer? Aksjemarkedet vil for mange være et godt alternativ dersom man har litt penger man ønsker å plassere. Historien viser at dersom du kan ha en viss sum stående i aksjer over en lengre periode, vil det være god mulighet for å tjene penger. Men som en gylden regel kan vi nok si at jo lavere aksjekursene generelt ligger, desto større er snsene for at de skal stige. Men det er avgjørende å kunne analysere markedet, og å vite hvilke selskap en skal satse på. Det er her vi mener Allegro har sin styrke. Hvorfor skal da kunden bruke Allegro Finans? Kunden står fritt til å velge det som passer best for vedkommende, men noe av det vi ser på som et fortrinn er at vi har dyktige fagfolk med oss. Vi har en hyppig, god og oversiktlig rapportering. Vi er også opptatt av at porteføljer ikke skal bli for store. Vår filosofi er at små porteføljer er lettere å manøvrere ved markeds endringer. Vi har en tett oppfølging av hver enkelt portefølje, og vår målsetning er å gi hver enkelt kunde trygghet for investeringen sin, og forståelse for markedets muligheter og luner. Aktiv forvaltning gir kundene en svært god mulighet for høy avkastning uten at kunden behøver å bruke store ressurser selv, avslutter Fridthjov Brun

9 Den største utfordringen for den som ønsker å investere i dagens aksjemarked, er den enorme informasjonsmengden man må fordøye og tolke for å oppnå god avkastning. BENNETT. Foto: Stone, Arild Juul 3. opplag 3.5 Ved å benytte profesjonell bistand til å følge investeringene, øker sannsynligheten for bedre resultater samtidig som risiko og egen ressursbruk begrenses. ALLEGRO FINANS ASA et forvaltningsselskap eid av SpareBank 1 Midt- og Reitangruppen AS. POSTADRESSE: 7467 Trondheim. TELEFON: TELEFAKS: ÅPNINGSTIDER: Alle hverdager

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET PRIVAT INVESTERING 7. UTGAVE - DESEMBER 2007 DIN EGEN BANK I BANKEN Private Banking-tjenester er som å ha sin egen bank i banken, bygget eksklusivt for en

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68 ÅRSRAPPORT 2010. INNHOLDsfortegnelse. Fakta om Acta 3 Konsernsjefens kommentar 4 Årets høydepunkter 7 Hovedtall for Acta 8 Markeder 12 Porteføljekonto 14 Eiendomssalg i Sverige 15 Produkter 17 Tjenestetilbud

Detaljer

Innhold. 3 Oppsummering 70

Innhold. 3 Oppsummering 70 Vedlegg Norges Banks vurdering av det teoretiske og empiriske grunnlaget for aktiv forvaltning og vår forvaltningsstrategi for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Innhold 1 Det teoretiske og empiriske

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

Petroleumsfondets referanseportefølje

Petroleumsfondets referanseportefølje 46 Kan indeksforvaltning oppnå indeksavkastning? Selv om en forvalter alltid handler verdipapirer i samsvar med en referanseindeks, er det ikke gitt at den oppnådde avkastningen blir like høy som indeksavkastningen.

Detaljer

Hovedkompendium. Verdi NTNU. Fondsgjengen. Studieår 2009/2010

Hovedkompendium. Verdi NTNU. Fondsgjengen. Studieår 2009/2010 Hovedkompendium Verdi NTNU Fondsgjengen Studieår 2009/2010 Oppdatert: 6.9.2009 Forord Veldedighetsfondet i Verdi styres av studenter ved NTNU. Fondet består både av personer som har god forståelse av de

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie

Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vårsemesteret 2014 Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie En investeringsanalyse for perioden 1994-2013 Marte Eltvik Lien og Christopher Egeland Sæbø Veileder: Ola

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Investeringer i et turbulent kredittmarked

Investeringer i et turbulent kredittmarked 44.................................................................................................................................................................................................... Investeringer

Detaljer

DETTE ER PARETO GRUPPEN

DETTE ER PARETO GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD Dette er Pareto Gruppen 5 Pareto Securities ASA 9 Pareto Private Equity ASA 15 Pareto Eiendom AS 19 Pareto Forvaltning ASA 23 P. F. Bassøe AS 27 Nordic Partners Inc. 31 Pareto

Detaljer

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon BA-HR advokatfirma Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO OFFENTLIG VERSJON Thommessen Krefting Greve Lund AS Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/279 MA1-M2 ROSA 540

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009 Årsmelding 2009 1 2 Styret fra venstre: Inger Elise Netland Kolstø, Reidun Kvinnesland, Torstein Østhus, banksjef Alf Inge Flokketvedt, styreformann Samson Wiig, Olav Munkejord, Helge Vikra, Åse Marie

Detaljer

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet Undersøkelse av finansiell rådgivning 1 Innledning Undersøkelsen av finansielle rådgivningstjenester avdekker et klart forbedringspotensial. I over

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 28 SKAGENFONDENE.NO 5 Stopp ID-tyven Slik kan du beskytte deg mot ID-svindlere. 6 Aktiv forvalter hvorfor det? En aktiv absolutt forvalter velger kun selskaper han har tro

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer