Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten."

Transkript

1 Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

2 Å lykkes i aksjemarkedet krever mye arbeid En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Len deg tilbake og la oss gjøre jobben Den største utfordringen for deg som ønsker å investere i dagens aksjemarked er den enorme informasjonsmengden du må fordøye og tolke for å oppnå god avkastning. Ved å benytte profesjonell bistand til å følge investeringene, øker sannsynligheten for bedre avkastning samtidig som risiko og egen ressursbruk begrenses. Allegro Finans ASA har etablert et nettverk av håndplukkede analytikere og meglere fra ledende norske meglerhus. Vi overvåker finansmarkedet kontinuerlig, leser og produserer daglig nye analyser og deltar på analytikermøter og selskapspresentasjoner. Aktiv forvaltning var tidligere stort sett forbeholdt de store institusjonelle investorene. Nå gjør vi mulighetene i aktiv forvaltning tilgjengelige uten at du nødvendigvis må investere millioner av kroner. Hvorfor aktiv forvaltning? Aktiv forvaltning byr på en rekke interessante fordeler fremfor investering i enkeltaksjer og aksjefond. Som aktiv forvaltningskunde får du din egen personlige portefølje der du eier hver enkelt aksje/verdipapir, uten at du trenger å bruke tid og ressurser på å følge opp dette selv. For den som er interessert i verdipapirmarkedets muligheter, gir det en helt annen tilfredsstillelse å motta rapporter som viser hvor mange aksjer man eier i hvert enkelt selskap enn å se hvor mange andeler man eier i et fond. Dessuten byr våre rapporter på langt mer informasjon om dine investeringer enn de ofte noe sparsommelige rapportene fra bl.a. fondsselskapene. Med utgangspunkt i ønsket risikoprofil og tidshorisont, finner vi din eller ditt selskaps optimale porteføljesammensetning. Når porteføljen er bestemt, følger Allegro Finans utviklingen i finansmarkedet og foretar taktiske reallokeringer av porteføljen for å utnytte kortsiktige svingninger i markedet. Er dette noe for deg? Bla om og les mer om aktiv forvaltning i Allegro Finans. 3

3 Litt om oss og vår bakgrunn Allegro Finans ASA ble etablert av Kjell Magnus Reitan i november 1998 under navnet KMR Finans AS. I mars 1999 endret selskapet navn til Allegro Finans ASA. I juni samme år ble selskapet tildelt konsesjon fra Kredittilsynet til å drive aktiv forvaltning av investorers portefølje og markedsføring av finansielle instrumenter. I september 2 ble selskapet solgt til SpareBank 1 Midt- (51%) og Reitangruppen AS (44%). Visjonen var et kompetansebasert forvaltningsselskap nær sine kunder. Dette var starten på kommersialiseringen av Allegro Finans. I nuar 22 utvidet SpareBank 1 Midt- sin eierandel til 9,1%, mens Reitangruppen nå eier 9,9% av selskapet. Mer informasjon? Ta gjerne kontakt med oss. Allegro Finans ASA Telefon: Telefaks: Vil du sende epost, bruk en av adressene til oss i administrasjonen. Se for komplett oversikt over våre produkter. Investeringskomité John Strøm (leder) Investeringsdirektør, Reitangruppen Dag Olav Uddu Finanssjef, SpareBank 1 Midt- Thor Ivar Tryggestad Investeringsdirektør, Allegro Finans Alf Kåre Karoliussen Strateg, Allegro Finans John G. Eggen Forvalter, Allegro Finans Torkil Leinum Konsernbanksjef, SpareBank 1 Midt- Fridthjov Brun Administrerende direktør, Allegro Finans Ole Nils Grøtte sdirektør, Allegro Finans Styret Styreleder: Tore Haarberg Viseadministrerende direktør, SpareBank 1 Midt- Styremedlemmer: John G. Eggen Forvalter, Allegro Finans Kjetil Reinsberg Administrerende direktør, EiendomsMegler 1 Trondheim Rune Haglund Konsernadvokat, SpareBank 1 Midt- Inge Five Investor Britt Iren Haugen Sparebank 1 Midt- Linda Iversen Sparebank 1 Midt- Våre forvaltere Investeringsdirektør Thor Ivar Tryggestad Forvalter Reitan Invest Porteføljeansvarlig i Firstnordic-fondene i Fokus Bank Sivilingeniør ved NTNU Strateg Alf Kåre Karoliussen Senior aksjemegler i Danske Securities ASA Leder for aksje- og analyseteamet i Fokus Kapitalmarked Diplomøkonom, Handelshøyskolen BI Autorisert finansanalytiker, s Handelshøyskole (NHH) Forvaltere John G. Eggen Forvalter/megler i J.P. Morgan (London), Bank of New York (New York) og ABN Amro (Oslo) Bachelor of Arts, Heriot-Watt University, Edinburgh MBA, Monterrey Institute of International Studies, USA Dag Olav Uddu Leder Valutaavdelingen, SpareBank 1 Midt- Forvalter av Sparebanken Midt-s pensjonskasse Finanssjef Sparebanken Midt- Bankøkonom Administrasjon Administrerende direktør Fridthjov Brun Leder, DnB Markets Trondheim Megler, Fokus Kapitalmarked MSc i marketing & strategy, Handelshøyskolen BI sdirektør Ole Nils Grøtte Avdelingsdirektør, Gjensidige Nor Avdelingsdirektør, Vital Megler, Fokus Kapitalmarked Siviløkonom, s Handelshøyskole (NHH) Kontorleder Marit Brå Seniorkonsulent, Norsk Hydro Rådgiver/prosjektleder, Ementor og Eterra Landbruksøkonom, Nord-Trøndelag Distriktshøyskole. Siviløkononom, Siviløkonomutdanningen i Bodø. Oppgjørsmedarbeider/trainee Sigrid Almås MSc in finance, University of Strathclyde, Glasgow BA with honours, University of Strathclyde, Glasgow Allegro Finans forvalter verdier for våre eiere og beslektede selskap. Til informasjon har ansatte i Allegro Finans i henhold til verdipapirhandelsloven anledning til å kjøpe grunnfondsbevis og aksjer etter gjeldende reglement. Bak resultatene ligger grundige analyser Gode analyser og rutiner er vår oppskrift for suksess. All verdipapirforvaltning i Allegro Finans ASA baseres på omfattende analysemateriale av høy faglig kvalitet. Forvaltningen utføres etter "top-down-prinsippet" der selskapets syn på den makroøkonomiske utviklingen danner grunnlaget for sektorvekting og valg av enkeltpapirer. Investeringskomité Allegro Finans ASA legger stor vekt på å ha medarbeidere med den integritet og erfaring som er nødvendig for å skape en livskraftig og engasjert kapitalmarkedsorganisasjon lokalt i Midt-. Allegro Finans ASA sin investeringskomité består i dag av mange av de meste erfarne innen kapitalmarkedsområdet i Trøndelag. Investeringskomitéens hovedoppgave er å stake ut de makroøkonomiske hovedlinjene som vi mener vil være gjeldende for tiden fremover. Dissse hovedlinjene vil bl.a. være retningsgivende for den rådgivning som inngår i konseptet Allegro Totalforvaltning (se side 13). Makroanalyse Analysen gjenspeiler Allegro Finans sitt syn på den makroanalytiske utviklingen og dens innvirkning på valuta-, rente- og aksjemarkedet. Analysen gjennomgås og oppdateres ved behov, minimum én gang i måneden i forbindelse med investeringskomiteens møte. Sektoranalyse Analysen gjenspeiler vårt syn på sektorenes utvikling og fremtidige potensial. Konklusjonene i analysene baseres på, og er i overensstemmelse med, konklusjonene i makroanalysen. Analysen utferdiges for alle sektorer og gjennomgås/oppdateres ved behov. Selskapsanalyse En selskapsanalyse gjennomføres for alle selskaper i våre porteføljer. Som hovedregel skal det ikke investeres i selskaper uten at det først foreligger en slik analyse. Dersom det skulle oppstå en situasjon der det vil være formålstjenlig å foreta en investering uten at en selskapsanalyse på forhånd er utferdiget, vil det foreligge en sterk begrunnelse for dette. Makroanalyse Sektoranalyse Selskapsanalyser Aksjevalg Strategisk aktivaallokering Strategisk aktivaallokering er en langsiktig plan for fordeling av investert kapital mellom aktivaklasser som bankinnskudd, obligasjoner, norske- og internasjonale aksjer. Endelig valg av strategisk aktivaallokering avhenger av formålet med forvaltningen herunder elementer som ønsket risikoprofil og tidshorisont for plasseringen. Historiske avkastningsdata benyttes i egenutviklede modeller for å synliggjøre sentrale faktorer som forventet avkastning og risiko. Våre makroanalyser legger deretter grunnlaget for anbefalte kortsiktige avvik (taktisk aktivaallokering) for å kunne utnytte kortsiktige svingninger i markedene. Modellporteføljer Basert på våre makro-, sektor- og selskapsanalyser utarbeider vi modellporteføljer for ulike aktivaklasser, geografiske områder, verdipapirtyper og eventuelle andre inndelinger der egne modellporteføljer anses å være fornuftig. En referanseindeks er definert for alle modeller, og modellene vil avspeile denne indeksens sammensetning. Imidlertid vil det kunne gis rom for opp- eller nedvektinger i forhold til indeks for enkeltsektorer og/eller enkeltselskaper/enkeltpapirer. Fleksibilitet Vi er opptatt av at den enkelte portefølje ikke skal bli for stor. Vår filosofi er at små porteføljer er lettere å manøvrere ved markedsendringer. Slik beregnes våre honorarer I tillegg til tegnings- og innløsningskostnader, et årlig forvaltningshonorar (og kurtasje eller andre handelsomkostninger), beregner Allegro Finans et suksesshonorar. Honoraret beregnes ut fra årets avkastning pr , subsidiært ved innløsning av porteføljen. Med en slik honorarstruktur har du trygghet for at investor og forvalter alltid har sammenfallende interesser. For alle priser og honorarer, se tegningsblanketten. 4 5

4 Med våre rapporter har du full oversikt Fra dag til dag, om du så ønsker En av de tingene som skiller Allegro Finans fra aksjefond og andre investeringstilbud er rapportene våre. Som kunde hos oss vil du motta rapporter med en informativ og oversiktlig oppstilling av din totale portefølje av verdipapirer. Kort og godt ønsker vi å tilby markedets beste kunderapportering. PENGEVEKTET AVKASTNING (m/ spesifikasjon av verdiutvikling og inntekter/kostnader) Ola Nordmann For perioden: til TOT. PORTEF. I dag tilbyr vi ukentlig og månedlig rapportering via e-post. Månedlig rapportering kan også mottas via tradisjonell post. Vi legger stor vekt på at våre rapporter er lettfattelige og oversiktlige, samtidig som de inneholder all den informasjon som en investor vil ønske å vite om sine investeringer. Alle rapporter som distribueres via e-post sendes ut som pdf-fil, et dokumentformat som kan leses av både PC- og Macintosh-brukere. 6 Porteføljens markedsverdi pr Kapital inn Kapital ut Mottatt/betalt rente Mottatt utbytte Realisert gevinst/tap i perioden Urealisert gevinst/tap i perioden 56,9 53,48-177,424 1,519 19,321 18,54 56,514 Porteføljens markedsverdi pr Avkastning i kroner 1,9,85 257,894 Avkastning i prosent, 1.21 år - datoer er oppgitt i mnd-dag-år - avkastning rapporteres før honorarer, men etter meglerkurtasje 35.3% Selvangivelse 21 Ola Nordmann Storgata 1 2 Storbyen Fremstilt: Pers.nr.: Post Betegnelse Renter bankinnskudd Renter(n.kr.) Renter(valuta) Aksjeutbytte(n.kr.) Tildelinger(n.kr.) Beløp n.kr Årets gevinst Årets tap Kurtasje ved realisasjon Netto til selvangivelsen Aksjeutbytte(valuta) Tildelinger(valuta) Betalte forvaltningshonorer Betalte omkostninger , Bankinnskudd Norske aksjefond Norske obligasjonsfond Formue, uoppgjorte handler Norske VPS registrert Norske øvrige Utenlandske VPS registrert Utenlandske øvrige 124, ,65 19,461 1,517 17, ,691 96,917,118263,671 7 Ferdig utfylt årsoppgave og RF 161-skjema Som kunde i Allegro Finans slipper du å tenke på inngangsverdier, RISK-reguleringer, utregninger og oppsettet av RF 161-skjemaet når selvangivelsen skal fylles ut. Du slipper også utregning av renter, tap, gevinst osv. for dine porteføljer hos oss vi gjør jobben for deg! I god tid før frist for selvangivelsen, sørger vi for at du får ferdig utfylt årsoppgave og RF 161-skjema til vedlegg ved selvangivelsen. Disse omfatter alle beholdninger og realisasjoner som er utført hos oss.

5 Våre forvaltningsprodukter Med Allegro Finans sitt utvalg av forvaltningsprodukter, kan du investere i alle verdens finansmarkeder, samt velge mellom porteføljer med høy risiko, lav risiko, stor eller liten internasjonal spredning. Allegro Finans hjelper deg gjerne med å finne den kombinasjonen som passer dine behov best. Allegro Type portefølje Aksje Referanseindeks Hovedindeks Oslo Børs Startdato Lav Risikobarometer Høy NO Allegro omfatter forvaltning i aksjer omsatt på Oslo Børs. Allegro Finans opererer normalt med en standard aksjeportefølje bestående av aksjer i 15-3 norske, børsnoterte selskaper. Ved valg av enkeltaksjer tar vi utgangspunkt i makroøkonomiske forhold og gjør oss opp en oppfatning om hvilke sektorer som har det største kurspotensiale på kort og lang sikt. Med sektorer mener vi en inndeling av aksjene på Oslo Børs i for eksempel finansrelaterte, eiendomsrelaterte, oljerelaterte og industrirelaterte aksjer. Allegro Vekst Type portefølje Aksje Referanseindeks Hovedindeks Oslo Børs Startdato Lav Risikobarometer Høy VE Allegro Vekst er et unikt produkt som skiller seg kraftig fra de tradisjonelle aksjefondene og ligger mer i retning av ren aksjetrading. Som aktiv forvalter er ikke Allegro Finans bundet av de samme restriksjonene som de fleste norske aksjefond. Allegro Vekst vil investere i et fåtall aksjer. Det vil være relativt hyppige endringer i porteføljen for å kunne oppnå tradinggevinster. Bakgrunnen for endringer i modellporteføljen kan være alt fra ventede strukturelle endringer i selskaper, markedstrender, fundamental analyse til ren flytinformasjon. På grunn av det relativt lave antallet aksjer i modellporteføljen Allegro Vekst, er den et forvaltningsprodukt som passer for den litt mer risikovillige som tåler at porteføljens verdi svinger mer enn Hovedindeksen på Oslo Børs. Allegro Vekst passer godt som et supplement for en sikrere portefølje i Allegro og/eller Allegro Global, men den kan også brukes alene. Vi tar utgangspunkt i sektorvektingen i hovedindeksen på Oslo Børs, og vekter aksjeporteføljen opp eller ned i de ulike sektorene ut ifra vår oppfatning av markedet. Innenfor hver enkelt sektor velger vi enkeltaksjer som vi anser å ha det største potensialet. Minimumsbeløp ved første innbetaling i Allegro Vekst er kr 25.,-. Minimumsbeløp ved første innbetaling i Allegro er kr 25.,-. 8 9

6 Allegro Grunnfondsbevis Type portefølje Grunnfondsbevis Norden Referanseindeks Grunnfondsindeks Oslo Børs Startdato Lav Risikobarometer Høy Grunnfondsbevis ble etablert som et eget instrument på 8-tallet. Utover 9-tallet ble en rekke norske sparebanker børsnotert og Grunnfondsindeksen (GFBX) på Oslo Børs startet 1. nuar Allegro Grunnfondsbevis er en egen portefølje med klar overvekt av børsnoterte norske sparebanker, men en liten del av porteføljen åpnes også for andre nordiske institusjoner. Produktet passer både for institusjonelle investorer og andre investorer som ønsker en diversifisert portefølje av børsnoterte sparebanker. Målsetningen er å gi bedre avkastning enn Grunnfondsindeksen ved Oslo Børs. Siden oppstart har Grunnfondsindeksen utviklet seg meget bra, og den har faktisk gitt høyere avkastning til lavere risiko enn markedet generelt. Eksponeringen i porteføljen (investert beløp) skal hovedsaklig være rettet mot norske børsnoterte sparebanker, og grunnfondsbevisene skal til enhver tid vekte minimum 75% av investert beløp i porteføljen. Øvrige nordiske finansinstitusjoner (inklusive norske finansinstitusjoner) kan maksimalt utgjøre 25% av investert beløp. Minimumsbeløp ved første innbetaling i Allegro Grunnfondsbevis er kr 1..,- Grunnfondsbevis/aksjer Allegro Global Type portefølje Aksje Global Referanseindeks MS World index Startdato Lav Risikobarometer Høy GL Investeringer i aksjemarkedet handler enkelt sagt om størst mulig avkastning kombinert med lavest mulig risiko. Gjennom fornuftig spredning av midlene nasjonalt og internasjonalt er det mulig å redusere risikoen uten å måtte redusere kravet til forventet avkastning. Allegro Global er etablert for å gi våre kunder et mer komplett produktspekter og mulighet til en mer optimal sammensetning av porteføljen. Porteføljen i Allegro Global vil bestå av aksjefond med internasjonal eksponering. I valget av fondsleverandører har vi fokusert på selskapenes forvaltningsfilosofi, holdning til risiko, stabiliteten i forvaltningsmiljøet og organisasjonen generelt, historikk og renommé. Vi har valgt fondsleverandører med en forvaltningsfilosofi som fokuserer på et aktivt forvaltningsmandat i stedet for passiv forvaltning. Denne forvaltningsfilosofien vil utgjøre fundamentet i porteføljen, men for å beholde en viss grad av fleksibilitet legges det ikke beskrankninger på type fondsleverandør og forvaltningsfilosofi i den fremtidige utvelgelsen. Ved bruk av de valgte fondsleverandører vil Allegro vekte de forskjellige fondene slik at de i sum representerer Allegro sitt globale markedssyn. Referanseindeksen til Allegro Global er verdensindeksen (MSCI, daily traded) målt i norske kroner. Minimumsbeløp ved første innbetaling i Allegro Global er kr 25.. Eksempel på geografisk fordeling ut ifra markedssyn 1% Japan 7% Asia ex Japan 18% Sør-Amerika 6% Cash 11% Nord-Amerika 11% Øst-Europa 3% Kjerne EU 33% Perifer EU 1% 1 11

7 Type portefølje Rente Referanseindeks Statspapir 3 mnd. Startdato Lav Allegro Obligasjon Type portefølje Rente Referanseindeks Statsobligasjon 3 år Startdato Lav Risikobarometer Risikobarometer Høy Høy RE For å kunne tillby et fullverdig renteprodukt Allegro for porteføljer ned mot NOK 1 million har vi Kontant valgt å forvalte disse porteføljene på en utradisjonell måte. Istedet for å kjøpe obligasjoner og sertifikater, benyttes indekser og bankinskudd. I dette markedet er det normalt ikke mulig å handle enkeltposter som er noe særlig mindre enn NOK 5 millioner uten at dette gjøres til dårligere priser enn normalt. Det sier seg da selv at det ikke er formålstjenlig å opprette enkelte porteføljer på størrelser noe særlig mindre enn NOK 2 millioner. Allegro Kontant er basert på bankinnskudd med særskilt gode rentebetingelser. Allegro Obligasjon baserer seg på kjøp av en indeks som følger avkastningen til 3 års SWAP-rente. Renteproduktene tilbys normalt kun til kunder av Allegro Totalforvaltning Målsettingen er å gi meravkastning i forhold til porteføljens referanseindeks. Minimumsbeløp ved første innbetaling er kr 1... Allegro Kontant Bankinnskudd Rentefølsomhet ca 3 mnd.* Allegro Obligasjon Rentefølsomhet ca 3 år* * Rentefølsomhet er uttrykk for hvor mye porteføljens verdi endres som følge av 1% endring av markedsrentene. Høyere rentefølsomhet betyr høyere risiko for svingninger i porteføljens verdi og avkastning. TO2% 2% Eksempel på porteføljesammensetning, høy risiko. aksjer fondsandeler aksjefond rentebærende verdipapirer Allegro Totalforvaltning er skreddersydd for Allegro investorer som ønsker å sette bort forvaltningen til profesjonelle eksterne forvaltere Totalforvaltning og Type portefølje Referanseindeks Startdato Aksje/rente /global Etter avtale Etter avtale Risiko bestemmes etter avtale med kunden samtidig opprettholde høy grad av kontroll og innflytelse. Vi tilbyr Allegro Totalforvaltning som et dynamisk investeringsalternativ som egner seg godt for f.eks. pensjonskasser, stiftelser, institusjoner, offentlig sektor, bedrifter eller privatpersoner med større investeringsbehov. Kunden kan konsentrere seg om den daglige driften av sitt selskap og føle seg sikker på at overskuddslikviditeten blir tatt vare på av oppdaterte og kyndige forvaltere. Vi rådgir i forhold til den strategiske (langsiktige) og taktiske (kortsiktige) allokeringen. Den langsiktige planen for kundens portefølje, den strategiske allokeringen, har vist seg å være viktigst for kundens avkastning. Denne forklarer omtrent 9 prosent av avkastningen over tid, og er derfor det viktigste elementet i Allegro Totalforvaltning. Når den strategiske allokeringen er bestemt, følger Allegro Finans utviklingen i finansmarkedet og foretar taktiske allokeringer i porteføljen for å utnytte kortsiktige svingninger i markedet. Slik vil våre kunder til enhver tid nyte godt av vår kontinuerlige oversikt over et stadig skiftende finansmarked. Minimumsbeløp kr % 25% 1% Eksempel på porteføljesammensetning, lav risiko. aksjer fondsandeler aksjefond rentebærende verdipapirer fondsandeler renter 6% 5% Etter avtale Pris etter avtale Et fast forvaltningshonorar uavhengig av valg av aktivaklasse Allegro Finans tar seg ikke betalt for allokering mellom aktivaklassene Ingen innløsningskostnad 12 13

8 En litt annerledes forvalter markedet kontinuerlig, leser og produserer daglig nye analyser samt deltar på analytikermøter og selskapspresentasjoner for å holde oss oppdatert. Allegro Finans tror på god oppfølging og nærhet til kundene Vi ønsker å være litt annerledes vi er verken et fond eller meglerhus og litt utradisjonell i forhold til mulighetene som finnes i verdipapirmarkedet, sier Fridthjov Brun, daglig leder i Allegro Finans. Når man vurderer å sette penger i verdipapirmarkedet, er det to ting de fleste er opptatt av. Det ene er hvor stor risiko for tap en slik investering innebærer, det andre er hvilke muligheter som finnes for eventuell gevinst. Ingen av spørsmålene har enkle svar. Likevel mener de fleste i dag at aksjemarkedet kan gi større gevinst enn sparing i bank, og at snsene for å tjene godt på børsen er større enn den er for å tape, dersom en har mulighet til å la pengene stå en stund. Du kan si det sånn, at alt er avhengig av kunnskapene en har om markedet. Administrerende direktør Fridthjov Brun forteller at dette er grunnen til at Allegro Finans satser tungt på å rekruttere medarbeidere og samarbeidspartnere med høy faglig kompetanse. På den måten er ikke investeringen avhengig av enkeltpersoner. Vi har etablert et nettverk av håndplukkede analytikere og meglere fra store norske meglerhus. Vi overvåker finans- For hvilke type kunder er aktiv forvaltning interessant? Våre kunder befinner seg både blant de riktig store investorene og de litt mindre. Det som skiller oss fra mange andre forvaltere, er at vi er bevisst på å ta vare på begge typer kunder, understreker Brun. Det vi har gjort er å sette et lavere investeringsbeløp enn det som er vanlig i denne delen av markedet. - - Vi er sannsynligvis blant de første som gjør aktiv forvaltning tilgjengelig også for private personer, og ikke bare for institusjonelle investorer. - - Men hvordan kan en egentlig være sikker på at risikoen en tar når en investerer pengene på aksjemarkedet ikke er for stor? Det vil bestandig være en viss risiko forbundet med å sette penger i aksjer. Noe av det som er viktig for oss, er at den enkelte kundes investeringer er tilpasset den risikoen vedkommende ønsker å ta. Det vil si at vi setter sammen en pakke hvor vi fordeler innsatsen over flere alternative produkter på en måte som kunden føler seg komfortabel med. Hvordan man velger å fordele investeringen mellom for eksempel Allegro, Allegro Kontant og Allegro Grunnfondsbevis, er dermed individuelt fra kunde til kunde. Allegro Finans er dessuten opptatt av at kunden til en hver tid skal vite hva som skjer med investeringene han eller hun har gjort. Hva gjør dere for å gi kunden denne informasjonen? Vi henvendte oss direkte til kundene og spurte hva de ønsket seg. Resultatet ble et rapporteringssystem som lar kunden følge med på investeringene fra uke til uke. Vi sender ut en ukentlig oversikt i forhold til den enkeltes portefølje. I tillegg opererer vi med en lengre månedlig rapport. Her får kunden en omfattende markedsanalyse som gir et godt innblikk i situasjonen i aksjemarkedet. Han mener at dette er noe av det som skiller Allegro Finans fra de fleste andre forvaltere. Dette systemet har også en god intern effekt ettersom vi er nødt til å holde oss konstant oppdaterte. Vi går jo opp til eksamen hver uke! Når bør man satse på å investere i aksjer? Aksjemarkedet vil for mange være et godt alternativ dersom man har litt penger man ønsker å plassere. Historien viser at dersom du kan ha en viss sum stående i aksjer over en lengre periode, vil det være god mulighet for å tjene penger. Men som en gylden regel kan vi nok si at jo lavere aksjekursene generelt ligger, desto større er snsene for at de skal stige. Men det er avgjørende å kunne analysere markedet, og å vite hvilke selskap en skal satse på. Det er her vi mener Allegro har sin styrke. Hvorfor skal da kunden bruke Allegro Finans? Kunden står fritt til å velge det som passer best for vedkommende, men noe av det vi ser på som et fortrinn er at vi har dyktige fagfolk med oss. Vi har en hyppig, god og oversiktlig rapportering. Vi er også opptatt av at porteføljer ikke skal bli for store. Vår filosofi er at små porteføljer er lettere å manøvrere ved markeds endringer. Vi har en tett oppfølging av hver enkelt portefølje, og vår målsetning er å gi hver enkelt kunde trygghet for investeringen sin, og forståelse for markedets muligheter og luner. Aktiv forvaltning gir kundene en svært god mulighet for høy avkastning uten at kunden behøver å bruke store ressurser selv, avslutter Fridthjov Brun

9 Den største utfordringen for den som ønsker å investere i dagens aksjemarked, er den enorme informasjonsmengden man må fordøye og tolke for å oppnå god avkastning. BENNETT. Foto: Stone, Arild Juul 3. opplag 3.5 Ved å benytte profesjonell bistand til å følge investeringene, øker sannsynligheten for bedre resultater samtidig som risiko og egen ressursbruk begrenses. ALLEGRO FINANS ASA et forvaltningsselskap eid av SpareBank 1 Midt- og Reitangruppen AS. POSTADRESSE: 7467 Trondheim. TELEFON: TELEFAKS: ÅPNINGSTIDER: Alle hverdager

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015 Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015 Innhold Kort om Allegro Kapitalforvaltning Porteføljer 1 / Kort om Allegro Kapitalforvaltning Allegro

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Å lykkes i

Detaljer

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 1-2017 Innhold Kort om Allegro Kapitalforvaltning Porteføljer 1 / Kort om Allegro Kapitalforvaltning Allegro

Detaljer

Presentasjon Allegro Navigare. allegrokapital.no

Presentasjon Allegro Navigare. allegrokapital.no Presentasjon Allegro Navigare allegrokapital.no Innhold Kort om Allegro Kapitalforvaltning Allegro Navigare 1 / Kort om Allegro Kapitalforvaltning Allegro Kapitalforvaltning AS Etablert i 1998 Konsesjon

Detaljer

Finn Haugan, Administrerende Banksjef SpareBank 1 SMN Styremedlem Finans Norge

Finn Haugan, Administrerende Banksjef SpareBank 1 SMN Styremedlem Finans Norge Presentasjon I SpareBank 1 ønsker vi å være en nær og dyktig rådgivningsbank. Vi ser at flere av våre kunder har behov for gode kapitalforvaltningsløsninger, og vi er derfor glade for å kunne tilby et

Detaljer

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad Kapitalforvaltn ning i stiftelser Stiftelsesforum 2013 Thor Ivar Tryggestad 1. Stiftelser 2. Finansstrategi Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noenn innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

allegrokapital.no / Kunnskap / Lidenskap / Integritet / Dynamikk / Avkastning

allegrokapital.no / Kunnskap / Lidenskap / Integritet / Dynamikk / Avkastning allegrokapital.no / post@allegrokapital.no Kunnskap / Lidenskap / Integritet / Dynamikk / Avkastning Om Allegro Allegro Kapitalforvaltning ble etablert i november 1998 og eies av SpareBank 1 SMN og Reitangruppen.

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning

Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning SR-Forvaltning AS Faktaark Diskresjonære Porteføljer SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte

Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte SR-Forvaltning AS Faktaark Fond SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr i dag to tjenester: Aktiv forvaltning og

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. N 30,50,70 V Ø S Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming

Detaljer

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning Temaartikkel Folketrygdfondets aksjeforvaltning Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72 00 Faks: 23 11 72 10 e-post:

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET BANCO HUMANFOND

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET BANCO HUMANFOND PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET BANCO HUMANFOND 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Banco Humanfond forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Norge forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer

SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer Nytt aksjefond Bli med nå P.S. Krøyers hund, Rap, 1898. Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum (manipulert). SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer Kunsten å bruke

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 90.381 189.195 979.398 829.352 1.388.577 Tidsvektet avkastning i % 0,34 0,72 3,85 3,24 5,54

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning

Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forvaltning AS Faktaark Diskresjonære Porteføljer SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr i dag to tjenester: Aktiv forvaltning

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 31.12.2017 01 Markedssyn vs. Markedet (Kvikk-lunch grafen) 02 03 04 Navigare Aktiv Allokering Totalforvaltning 2 Markedssyn: Allokering vs markedsutvikling 3 ALLOKERINGSVALG VS AKSJER

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -97.666-97.666-236.026 1.254.530-5.166 5.210.080 Tidsvektet avkastning i % -0,28-0,28-0,67

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 ÅRSRAPPORT FRA Innhold Side Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 Noter, balanse og resultat for fondene: SR-Rente 6 9 SR-Aksje 10 13 SR-Konservativ 14 16 SR-Flex 17 19 SR-Horisont

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere

Detaljer

SR-Forvaltning AS. SR-Forvaltning AS. Investeringsfilosofi

SR-Forvaltning AS. SR-Forvaltning AS. Investeringsfilosofi SR-Forvaltning AS SR-Forvaltning AS SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank og tilbyr i dag to tjenester. Aktiv forvaltning og verdipapirfondsforvaltning. Sistnevnte ble lansert

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012 Kapitalforvaltning i stiftelser Stiftelsesforum 2012 1. Stiftelser 2. Finansstrategi 3. Case 4. Oppsummering Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noen innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKS

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKS PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKS 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010

Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010 Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010 Enkel registrering i Voss Sparebank 1. Logg deg på nettbanken 2. Velg Aksjer i toppmenyen 3. Bli kunde - Registrer deg Når kundeforholdet

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet ABN AMRO Lang Obligasjon forvaltes av ABN AMRO Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GLOBAL QUANT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GLOBAL QUANT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GLOBAL QUANT 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Global Quant forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10 N 30,50,70 V Ø S Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

Bli en bedre investor

Bli en bedre investor Bli en bedre investor Christiania Securities Christiania Securities er et veletablert meglerhus som tilbyr aksjehandel på Oslo børs og de øvrige nordiske aksjemarkedene. Selskapet ble etablert i 1995 og

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD +

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD + PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD + 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg OECD + forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar november 2017

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar november 2017 ODINs kombinasjonsfond Fondskommentar november 2017 ODINs kombinasjonsfond November 2017 Utvikling siste måned og hittil i år ODIN Horisont: Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 % Hittil i år

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. 0001 Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. 0001 Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

Hvorfor investere i SISSENER Canopus? Hvorfor investere i SISSENER Canopus?

Hvorfor investere i SISSENER Canopus? Hvorfor investere i SISSENER Canopus? Forvalterteamet Hvorfor investere i? Hvorfor investere i? er et fond som er skapt av investorer for investorer. Fondet er tilrettelagt for de som ønsker å tjene penger og ikke for å dekke markedseksponeringen

Detaljer

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Global Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100-2,00 % 95-4,00 % 90-6,00 % 85-8,00 % -10,00 % 80 FORTE Global Indeksert MSCIAWC Indeksert -12,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Global

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017

Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017 Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017 Sparebanken Møre Markets Aktiv Forvaltning Trond Moldskred 2016 Et begivenhetsrikt år side 2 1 2016: Til tross for dette et bra år for aksjer Oslo børs

Detaljer

Vår tilnærming til kapitalforvaltning

Vår tilnærming til kapitalforvaltning Vår tilnærming til kapitalforvaltning Mounir El Mourabit Fagsjef Plassering innskudd pensjon Leiar Private Banking Fosnavåg Shippingklubb, 12.01.2015 MOLO vår tilnærming til kapitalforvaltning Meiningar

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Konsernstyret 28. oktober 2015

Konsernstyret 28. oktober 2015 Styresak B 69 / 2015 Kapitalforvaltningsstrategi og rapportering I henhold til styreinstruksen skal SiTs kapitalforvaltningsstrategi legges fram for styret årlig. Det legges fram en status for porteføljeutviklingen,

Detaljer

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS Finansreglement Universitetsfondet for Rogaland AS Vedtatt av styret 21. Oktober 2016 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 2.1 Hjemmel... 3 2.2 Gyldighet... 3 3. Formålet

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

BørsABC. AksjeNorge-dagen Våren 2010

BørsABC. AksjeNorge-dagen Våren 2010 BørsABC AksjeNorge-dagen Våren 2010 Kilde: Holbergfondene Free lunch doesn t exist! AKSJEFOND En tommelfingerregel er 1 prosentpoeng opp, 5 prosentpoeng økt risiko. Markedet og omgivelsene Kredittilsynet

Detaljer

Risiko (Volatilitet % År)

Risiko (Volatilitet % År) Side 1 av 5 Din Risiko Toleranse profil Kunde James Bond Din risiko faktor er 3,72 på en skala fra 1 til 6. 1 betyr at du ikke bør har noen, eller veldig lite, risiko i din portefølje av investeringer.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG STAT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG STAT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG STAT 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Stat forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter Styrets beretning 2013 Fondets formål er å yte stipend til dr.ingeniør-studenter ved Fakultet for bygg-og miljøteknikk ved NTNU. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele stipendier for gjennomføring av studiet ved NTNU slik styret til enhver tid finner formålstjenelig. Dette

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning med fokus på langsiktig avkastning Presentasjon 16.november 2009 Inge Furu, daglig leder Erland Martinsen, porteføljeforvalter Bjarne Enervold, forvalter Program Aktiv Formuesforvaltning Spar Kapital ASA

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Styrets beretning 2013 Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å medvirke til fremme av anvendt tekniskøkonomisk

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Styrets beretning 2013 Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Fondet er opprettet etter initiativ av Norges Handelsstands Forbund. Forbundet søkte 20. oktober

Detaljer

Allegro GFB / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro GFB / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro GFB / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Støttefoiler Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS:

Støttefoiler Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS: Støttefoiler 30.06.2017 Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS: martin.henrichsen@odinfond.no/ 907 55 239 Utviklingen av bokført egenkapital på Oslo Børs Solid, jevn

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017

Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017 1 Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 102,87 Effektiv rente* : 0,9 % Porteføljestørrelse : kr. 9,6 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management DNB Aktiv Månedsrapport januar 2018 Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management Våre beste ideer i én løsning Aktiv forvaltning Løsninger DNB Aktiv 10 Strategi Seleksjon Markedssyn Portefølje DNB Aktiv

Detaljer

Styrets beretning Fondet til Professor Leif Tronstads minne

Styrets beretning Fondet til Professor Leif Tronstads minne Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å gi støtte til særlig kvalifiserte sivilingeniører uteksaminert fra NTNU med eksamen fra Fakultet for kjemi og kjemisk

Detaljer

Aksjemarkedet og sparing

Aksjemarkedet og sparing Aksjemarkedet og sparing Inspirasjonsseminaret: Den som intet våger, intet vinner John Peter Tollefsen Hvorfor sparer du? For å bli (veldig) rik? Neppe! For i fremtiden å kunne realisere noen drømmer,

Detaljer

Søgne kommune Kapitalforvaltning

Søgne kommune Kapitalforvaltning Søgne kommune Kapitalforvaltning Presentasjon kommunestyret 29.03.2012 P. 1 Dato 29.03.2012 Gabler Wassum Søgne kommune Agenda Langsiktig kapitalforvaltning Kapitalforvaltningsresultater 2011 Kapitalforvaltningsresultater

Detaljer

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. En

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning Styrets beretning 2013 Thorleif Dahls legat for historisk forskning er opprettet ved en gave fra direktør Thorleif Dahl av 12. juni 1937. Legatet er senere økt ved en rekke gaver fra direktør Dahl, senest

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,47 Effektiv rente* : 1,3 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015.

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Markedet for verdipapirfond 2012: - God avkastning - Høy tegning - Rekordhøy kapital. Pressekonferanse. Verdipapirfondenes forening 23.

Markedet for verdipapirfond 2012: - God avkastning - Høy tegning - Rekordhøy kapital. Pressekonferanse. Verdipapirfondenes forening 23. Markedet for verdipapirfond 212: - God avkastning - Høy tegning - Rekordhøy kapital Pressekonferanse Verdipapirfondenes forening 23. januar 213 Administrerende direktør Lasse Ruud 212 et år med god avkastning

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer