Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten."

Transkript

1 Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

2 Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10 Del 2: Informasjonsmemorandum Allegro Vekst side 11 Avtale om aktiv forvaltning side 17 Ansvarserklæring side 19 Praktiske opplysninger side 19

3 Å lykkes i finansmarkedene krever mye arbeid. Len deg tilbake og la oss gjøre jobben. Den største utfordringen for deg som ønsker å investere i dagens finansmarkeder er den enorme informasjonsmengden du må fordøye og tolke for å oppnå tilfredsstillende avkastning. Ved å benytte profesjonell bistand til å følge investeringene, øker sannsynlig heten for bedre avkastning samtidig som risiko og egen ressursbruk begrenses. Allegro Finans ASA Allegro Finans ASA har etablert et nettverk av håndplukkede analytikere og meglere fra ledende norske meglerhus. Vi overvåker finansmarkedet kontinuerlig, leser og produ serer daglig nye analyser og deltar på analytiker møter og selskapspresentasjoner. 3 Aktiv forvaltning var tidligere stort sett for beholdt de store institusjonelle investorene. Nå gjør vi mulighetene i aktiv forvaltning tilgjengelige uten at du nødvendigvis må investere millioner av kroner. Hvorfor aktiv forvaltning? Aktiv forvaltning byr på en rekke interessante fordeler fremfor direkte investering i finansmarkedet. Som aktiv forvaltningskunde får du din egen personlige portefølje der du eier hvert enkelt verdipapir, uten at du trenger å bruke tid og ressurser på å følge opp dette selv. For den som er interessert i verdipapir markedets muligheter, gir det en helt annen tilfreds stillelse å motta rapporter som viser hvor mange aksjer eller fondsandeler man eier i hvert enkelt selskap eller fond. Dessuten byr våre rapporter på langt mer informasjon om dine investeringer enn de ofte noe sparsommelige rapportene fra bl.a. fondsselskapene. Er dette noe for deg? Bla om og les mer om aktiv forvaltning i Allegro Finans. Administrerende direktør, Fridthjov Brun Informasjonsmemorandum Allegro Vekst se side 11

4 Litt om oss og vår bakgrunn Allegro Finans ASA ble etablert i november Visjonen er et kompe tansebasert for valtningsselskap nær sine kunder. Selskapet har konsesjon fra Kredittilsynet til å drive aktiv forvaltning av investorers portefølje og investeringsrådgivning, og er underlagt periodisk tilsyn. 4 Allegro Finans forvalter verdier for våre eiere og beslek tede selskap. Til informasjon har ansatte i Allegro Finans i henhold til verdipapirhandels loven anledning til å kjøpe grunn fondsbevis og aksjer etter gjeldende reglement. Se forøvrig for etiske retningslinjer og ordreutførelse Tilsynsmyndighet; Telefon (sentralbord): Telefaks: E-post: Postadresse: Postboks 100 Bryn, 0611 Oslo Besøksadresse/leveringsadresse: Østensjøveien 43, 0667 Oslo

5 Investeringskomité Dag Olav Uddu Finanssjef, SpareBank 1 SMN Thor Ivar Tryggestad Investeringsdirektør, Allegro Finans Alf Kåre Karoliussen Strateg, Allegro Finans John G. Eggen Forvalter, Allegro Finans Torkil Leinum Konsernbanksjef, SpareBank 1 SMN Fridthjov Brun Administrerende direktør, Allegro Finans Nicolai S. Haugan Markedsdirektør, Allegro Finans Per Iversen Porteføljeforvalter, TrønderEnergi Per Egil Aamo Adm. Dir. Sparebank1 Midt-Norge Invest Petter de Lange Sjefsøkonom, SpareBank 1 SMN Styreleder: Dag Ivar Thobroe Leder, SpareBank 1 SMN Markets Seniorforvaltere John G. Eggen Forvalter/megler i J.P. Morgan (London), Bank of New York (New York) og ABN Amro (Oslo) Bachelor of Arts, Heriot-Watt University, Edinburgh MBA, Monterrey Institute of International Studies, USA Dag Olav Uddu Leder Valutaavdelingen, SpareBank 1 Midt-Norge Forvalter av Sparebanken Midt-Norges pensjonskasse Finanssjef Sparebanken Midt-Norge Bankøkonom Administrasjon Administrerende direktør Fridthjov Brun Leder, DnB Markets Trondheim Megler, Fokus Kapitalmarked MSc i marketing & strategy, Handelshøyskolen BI Markedsdirektør Nicolai Seierstad Haugan Bachelor of Business (Fin), Griffith University, Australia. Master of Banking & Finance, Griffith University, Australia Allegro Finans ASA 5 Styret består av 5-8 personer Våre forvaltere Investeringsdirektør Thor Ivar Tryggestad Forvalter Reitan Invest Porteføljeansvarlig i Firstnordic-fondene i Fokus Bank Sivilingeniør ved NTNU Strateg Alf Kåre Karoliussen Senior aksjemegler i Danske Securities ASA Leder for aksje- og analyseteamet i Fokus Kapitalmarked Diplomøkonom, Handelshøyskolen BI Autorisert finansanalytiker, Norges Handelshøyskole (NHH) Mer informasjon? Ta gjerne kontakt med oss. Investor-tjenester Sigrid Almås Unni Lunde Gunhild Meistad Head of Compliance Jan-Ivar Thorsteinsen Informasjonsmemorandum Allegro Vekst se side 11 Allegro Finans ASA Telefon: / Telefaks: / Vil du sende epost, bruk en av adressene til oss i administrasjonen. Se for komplett oversikt over våre tjenester og forretningsvilkår.

6 Bak resultatene ligger grundige analyser Gode analyser og rutiner er vår oppskrift for suksess. All verdipapirforvaltning i Allegro Finans ASA baseres på omfattende analysemateriale av høy faglig kvalitet. Forvalt ningen utføres etter topdown- prinsippet der selskapets syn på den makro-økonomiske utviklingen danner grunnlaget for sektor vekting og valg av enkeltpapirer. Investeringskomité Allegro Finans ASA legger stor vekt på å ha medarbeidere med den integritet og erfaring som er nødvendig for å skape en livskraftig og engasjert kapitalmarkedsorganisasjon. Allegro Finans ASA sin investeringskomité består i dag av mange av de meste erfarne innen kapitalmarkedsområdet i regionen.investeringskomi téens hovedoppgave er å stake ut de makroøkonomiske hovedlinjene som vi mener vil være gjeldende for tiden fremover. Makroanalyse Analysen gjenspeiler Allegro Finans sitt syn på den makroanalytiske utviklingen og dens innvirkning på valuta-, rente- og aksjemarkedet. Analysen gjennomgås og oppdateres ved behov, minimum én gang i måneden i forbindelse med investeringskomiteens møte. 6 Sektoranalyse Analysen gjenspeiler vårt syn på sektorenes utvikling og fremtidige potensial. Kon klusjonene i analysene baseres på og er i overensstemmelse med konklusjonene i makro analysen. Analysen utferdiges for alle sektorer og gjennomgås/oppdateres ved behov. Selskapsanalyse En selskapsanalyse gjennomføres for alle selskaper i våre porteføljer. Som hovedregel skal det ikke investeres i selskaper uten at det først foreligger en slik analyse. Dersom det skulle oppstå en situasjon der det vil være formålstjenlig å foreta en investering uten at en selskapsanalyse på forhånd er utferdiget, vil det foreligge en sterk begrunnelse for dette. Modellporteføljer Basert på våre makro-, sektor- og selskapsanalyser utarbeider vi modellporteføljer for ulike aktivaklasser, geografiske om råder, verdi papirtyper og eventuelle andre inn delinger der egne modellporteføljer anses å være fornuftig. En referanseindeks er definert for alle modeller, og modellene vil avspeile denne indeksens sammensetning. Imidlertid vil det kunne gis rom for opp- eller nedvektinger i forhold til indeks for enkelt sektorer og/eller enkeltselskaper/enkelt papirer. Fleksibilitet Vi er opptatt av at den enkelte portefølje ikke skal bli for stor. Vår filosofi er at små porte føljer er lettere å manøvrere ved markeds endringer.

7 Allegro Finans ASA 7 Informasjonsmemorandum Allegro Vekst se side 11

8 8 Med våre rapporter har du oversikt over dine plasseringer Fra dag til dag, om du så ønsker En av de egenskapene som skiller Allegro Finans fra aksjefond og andre investeringstilbud er rapportene våre. Som kunde hos oss vil du motta rapporter med en informativ og oversiktlig oppstilling av din totale portefølje av verdipapirer. Kort og godt ønsker vi å tilby en av markedets mest omfattende kunderapportering.

9 Verden, CS FB jul Europa, M errill Lynch USA, Merrill Lynch aug sep okt nov des jan feb m ar apr m ai jun Source: Reuters EcoW in, Allegro Finans D r o n n i n g e n s g t. 7, T r o n d h e i m - S e n t r a l b o r d : F o r e t a k s n u m m e r : Månedsrapport mai Side 2 av 4 Forvaltnings- Mai Fra årsskiftet Siden oppstart Allegro Indeks Allegro Indeks Produkt: Allegro Indeks Allegro Norge 15.3 % 15.8 % 32.1 % 29.8 % % 94.7 % Allegro Vekst 21.2 % 15.8 % 42.7 % 29.8 % % 54.1 % Allegro Grunnfond 24.5 % 23.7 % 34.7 % 32.7 % 75.6 % 53.5 % Allegro Global 9.4 % 3.9 % 8.7 % -4.8 % 53.1 % -7.2 % Allegro Balansert 1.6 % 2.1 % 1.6 % -1.5 % 0.6 % -8.4 % Allegro Bal. Trippel 4.5 % 2.1 % -3.4 % -1.5 % % % Allegro Finans ASA understreker at forventet avkastning i de ulike porteføljene og referanseindeksene kan være avvikende. Referanseindeks Allegro Norge og Allegro Vekst: Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Referanseindeks Allegro Grunnfond (GFB) er Oslo Børs Grunnfondsindeks (GFBX). Referanseindeks Allegro Global er Morgan Stanley Verdensindeks (i NOK). Globalporteføljen ligger 1 dag etter øvrige porteføljer i avkastningsmålingen. Balansert og Balansert Trippelporteføljene ligger 1 uke etter. Referanseindeksen til Allegro Balansert og Balansert Trippel er 50 % Morgan Stanley Verdensindeks ( i NOK) og 50 % ST1X. Verdien til Allegro Balansert og Allegro Balansert Trippel er et estimat. Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en pålitelig indikator for fremtidig avkastning, avkastningen er brutto. For nærmere opplysninger om selskapet og selskapets ordreutførelse henviser vi til vår hjemmeside Fortsatt gode signaler Den globale industritilliten, representert med PMI er tilbake til 45,3 i mai. Oppgangen har vært bred, både når det gjelder geografi og de enkelte delkomponentene. Indeksen bunnet ut på et historisk lavnivå på rundt 35 i slutten av 2008, og har deretter steget jevnt. Oppgangen har kommet både i den industrialiserte delen av verden, og i de framvoksende økonomiene. Dagens nivå på industritilliten indikerer fortsatt fallende industriproduksjon, men vi nærmer oss 0-streken. Et annet positivt signal er den gradvise normaliseringen av kredittspreadene. Vi er fortsatt langt over de nivåene som ble opplevd før uroen startet, men for de sikreste låntakerne er vi nå nede på nivået før Lehman Brothers konkursen, mens High Yield har reversert 2/3 av spreadutgangen. High Yield, kredittspread Månedsrapport tilsvarende påslagene 6,5% og 2,6% i februar 2007, før uroen startet i finansmarkedene, og 27,0% og 21,8% ved toppen i desember Det er klart at det medfører svært store problemer å planlegge og gjennomføre investeringer når kapitalkostnadene svinger så vidt mye, men konklusjonen er uansett at kostnadene har falt mye fra toppen, og at dette fallet har vært spesielt kraftig de siste ukene/månedene. Det er imidlertid viktig å være klar over, at til tross for disse positive signalene, så er utviklingen i realøkonomien fortsatt svak, og de mest positive signalene vi kan finne er at aktiviteten faller mindre, mens det finnes svært få signaler på stigende aktivitet. En annen, potensiell partykiller er lagersykelen som kan spille oss ett puss. Alt stupte de siste månedene i 2008 og starten av Lagertall kan indikere at dette var en overreaksjon, og da kan de bedringene vi nå ser kun være en tilpasning av nivå til faktisk etterspørsel, men bunnen kan ligge lengre fram. Figuren under viser selvsagt kun en skjematisk beskrivelse av hva som kan skje, men både faktiske utslag og tidsskala kan være feil. I rene tall impliserer det at bedrifter med rating klassifisert som High Yield i dag i snitt må betale et risikopåslag på 18,6% i Europa, og 10,6 i USA for finansiere sine investeringer ved lån i markedet. Til sammenligning var de Allegro Finans ASA - Dronningensgt. 7, 7483 Trondheim - Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer: Ukerapport Ukerapport, uke 27 Forvaltnings- Siste uke Siden månedsskiftet Siden årsskiftet Siden oppstart Allegro Indeks Allegro Indeks Allegro Indeks Allegro Indeks produkt: Allegro Norge 0.7 % 0.2 % -0.2 % -0.6 % 27.1 % 24.5 % 175.3% 86.7 % Allegro Vekst 3.5 % 0.2 % 1.0 % -0.6 % 43.8 % 24.5 % 238.9% 47.8 % Allegro GFB 1.3 % 1.5 % -0.2 % -0.2 % 45.8 % 44.0 % 90.0 % 66.5 % Allegro Global 0.8 % -2.5 % -0.2 % -2.2 % 9.9 % -5.2 % 54.8 % -7.6 % Allegro Balansert 0.0 % -1.3 % 0.0 % -1.1 % 2.6 % -1.6 % 1.5 % -8.5 % Allegro Bal Trippel -0.6 % -1.3 % -0.6 % -1.1 % -4.2 % -1.6 % % % Allegro Finans ASA understreker at forventet avkastning i de ulike porteføljene og referanseindeksene kan være avvikende. Referanseindeks Allegro Norge og Allegro Vekst: Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Referanseindeks Allegro Grunnfond (GFB) er Oslo Børs Grunnfondsindeks (GFBX). Referanseindeks Allegro Global er Morgan Stanley Verdensindeks( i NOK). Globalporteføljen ligger 1 dag etter øvrige porteføljer i avkastningsmålingen. Balansert og Balansert Trippelporteføljene ligger 1 uke etter. Referanseindeksen til Allegro Balansert og Balansert Trippel er 50 % Morgan Stanley Verdensindeks ( i NOK) og 50 % ST1X. Verdien til Allegro Balansert og Allegro Balansert Trippel er et estimat. Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en pålitelig indikator for fremtidig avkastning, avkastningen er brutto. For nærmere opplysninger om selskapet og selskapets ordreutførelse henviser vi til vår hjemmeside De globale forventningsindikatorene stiger vekstkommentar). I tillegg har porteføljen en litt større kontantandel slik at man unngikk mye av det Den globale forventningsindikatoren PMI har de store fallet som kom på slutten av uken. Denne seneste månedene vært den viktigste uken starter kvartalsrapporteringen og som vanlig er det Acergy som starter resultatsesongen her i forklaringsvariabelen for bedringen i verdipapirmarkedene. Tall for juni viste nok en Norge. Her vil vi få litt svar på hvordan ting har oppgang til 44,8 mot 43,3 i mai. Indeksen er utviklet seg innen undervannssektoren og ledende på global industriproduksjon hvor nivåer oljeservice generelt. over 50 indikerer tiltagende vekst. Indeksen har nå steget i jevn takt siden desember i fjor, og tallene for juni viser at nesten alle land bidrar positivt. Både India og Kina er begge over 50-nivået. Selv om oppgangen er bred, er nivået fortsatt svært lavt, Allegro Vekst klarte seg veldig bra i forrige uke og og signaliserer fortsatt fall i industriproduksjonen. steg med 3,5 prosent. Vi solgte oss ned midt i uken Det positive er at fallet er betydelig dempet da vi begynte å bli litt bekymret for korreksjon og sammenlignet med hva vi opplevde rundt bunnen i dro veldig nytte av det. I tillegg dro vi veldig nytte desember i fjor. v at Rolls Royce kjøpte opp Aker Solutions post på 33% i selskapet Odim. Dette ble gjort til en god premie over børskurs og aksjen løftet seg betydelig på forventninger om at Rolls Royce nå vil by på hele selskapet. Det kan også være andre interessenter der ute,noe som kan føre til en budkrig. Vår portefølje består for tiden av følgende aksjer: Acergy, Songa, RCCL, Sevan og Odim Allegro Grunnfondsbevis steg 1,3 % forrige uke. Dette var 0,2 % svakere enn oppgangen i grunnfondsbevisindeksen på 1,5 %. Fra 1. juli er det innført ny lovgivning for Allegro Norge steg 0,7 prosent i forrige uke og slo grunnfondsbevisene. Grunnfondsbevis som dermed sin referanseindeks. Porteføljen dro veldig egenkapitalinstrument skifter nå navn til nytte av den kraftige oppgangen i Odim (les egenkapitalbevis. Egenkapitalbeviset blir nå mer lik Dronningensgt. 7, 7467 Trondheim - Telefon: Telefaks: Org. nummer: AVKASTNINGSHISTORIKK Kunde Kundesen For perioden: til BELØP Porteføljens markedsverdi pr Kapital inn 42,000,000 Kapital ut -5,000,000 Bokført rente 821,509 Mottatt utbytte 146,206 Realisert gevinst/tap i perioden 1,595,001 Urealisert gevinst/tap i perioden 49,103 Forvaltningshonorarer -328,142 Andre gebyrer -37,000 Porteføljens markedsverdi pr ,246,677 Påløpte, ikke bokførte renter 95,396 Avkastning i kroner 2,342,073 Avkastning i prosent, 1.33 år 6.35% Annualisert avkastning 4.74% AVKASTNINGSHISTORIKK Akkumulert avkastning Avkastningshistorikk Tidshor isont Allegro Finans ASA 9 Allegro Totalforvaltning Referanseportefølje Nøytral Rapportering Vi legger stor vekt på at våre rapporter er lettfattelige og oversiktlige, samtidig som de inneholder all den informasjon som en investor vil ønske å vite om sine investeringer. Rapportene vil inneholde porteføljens verdiutvikling, også relativt til indeks, transaksjoner i perioden, oversikt over antall aksjer/andeler, utbytte, renter og porteføljekostnader. I dag tilbyr vi ukentlig og månedlig rapport ering via e-post. Månedlig rapportering kan også mottas via tradisjonell post. I tillegg kan den enkelte kunde få tilgang på porteføljens utvikling og generelle markedskommentarer via internett, Alle rapporter som distribueres via e-post sendes ut som pdf-fil, et dokumentformat som kan leses av både PC- og Mac-brukere. Årsoppgave Som kunde i Allegro Finans slipper du å tenke på inngangsverdier, fastsettelse av skjermingsbidrag og oppsettet av RFskjemaer når selvangivelsen skal fylles ut. Du slipper også utregning av renter, tap, gevinst osv. for dine porteføljer hos oss vi gjør jobben for deg! I god tid før fristen for selvangivelsen, sørger vi for at du får en ferdig utfylt årsoppgave som viser de enkelte skattemessige disposisjoner som gjelder for dine investeringer. Disse omfatter alle beholdninger og realisa sjoner som er utført av oss. Informasjonsmemorandum Allegro Vekst se side 11

10 Generelt om risiko 10 Allegro Finans tilbyr et vidt spekter av plasseringstjenester, og målsetningen er at vi skal kunne tilfredsstille alle kunder. Det vil si, slik at vi har produkter/tjenester tilgjengelig, uavhengig av våre forventninger til retningen i markedet. Målet er at våre kunder ved å utnytte Allegro Finans sitt tjeneste spekter skal kunne sette sammen en portefølje som gir egenskaper som er tilpasset den enkelte kundes evne og vilje til å ta risiko. Dessverre eksisterer det i finansmarkedet, som verden for øvrig, ingen gratis lunsj. Hvis man ønsker å oppnå en avkastning som er høyere enn bankrente, må man akseptere at plasseringen kan svinge i verdi. Den teoretiske sammenhengen er at jo høyere risiko man aksepterer, jo høyere avkastning skal man kunne forvente. De fleste av de porteføljene vi tilbyr kan i perioder falle i verdi, men Allegro Finans vil selvsagt ikke tilby produkter/tjenester som vi ikke venter vil gi positiv avkastning over tid. For å illustrere risikoen i de enkelte porteføljene har vi i Allegro Finans i forbindelse med hver av våre porteføljer inkludert et risikobarometer. Det er ikke ment som et absolutt mål på hvor mye dine investeringer vil svinge, men kun som en illustrasjon. For å bestemme hvor hver enkelt tjeneste skal plasseres på risikoskalaen har vi tatt utgangspunkt i historien. For noen av tjenestene er det benyttet historikken til referanseindeksen. For andre har vi benyttet historikk, eller proforma historikk til våre porteføljer. Der de ovennevnte metoder ikke gir et godt nok bilde, har vi benyttet en sammensetning som vi mener gir et bilde av risikoen i porteføljen. Vi har på den måten forsøkt å estimere den langsiktige risikoen i den enkelte portefølje. Dette for å gi våre kunder en mulighet til selv å vurdere hvilke tjenester som passer. Det er her selvsagt viktig å være klar over at den historiske utviklingen ikke gir noen garanti for hva som vil skje i fremtiden. Selv om risiko ofte fremkommer som en forventning med et gitt utfallsrom, er dette langsiktige gjennomsnittsbetraktninger. På ethvert gitt punkt i tid vil man likevel ikke være sikret å unngå ekstremutslag. Dette være seg i både positiv og negativ retning. Dette er en av årsakene til at man bør ha en lengre tidshorisont jo større risiko man påtar seg. Som et utgangspunkt for å forstå risiko, kan det være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i porteføljen Allegro Norge. Her har vi benyttet referanseindeksen for å finne et sannsynlig estimat på risikoen. Hovedindeksen ved Oslo Børs har en historikk som strekker seg tilbake til 1983, så vi har over 25 års historikk å benytte. Risikoen i en bredt sammensatt aksjeportefølje på Oslo Børs (f. eks Allegro Norge) har vi vurdert til å være noe over middels på vår skala. Porteføljer som har en høyere risiko enn Allegro Norge på risikobarometeret, kan man dermed regne med at skal svinge mer enn Oslo Børs. Porteføljer som har lavere risiko på barometeret, vil trolig svinge mindre. Det er her viktig å være klar over at man i perioder kan tape mer i et produkt med lavere risiko enn et produkt med høyere risiko. For en full gjennomgang av risiko og Allegro Finans tjenestespekter, ta kontakt med din rådgiver eller Allegro Finans ASA. Hedgefond Norske aksjer Internasjonale aksjer Generelt om risiko Avkastning Obligasjon Pengemarked Risiko i denne sammenhengen er definert som sannsynligheten for, og størrelsen på, avvik i forhold til forventet avkastning. Med denne definisjonen skilles det altså ikke mellom positive og negative avvik. Risiko

11 e o Allegro Vekst Allegro Norge Allegro Bala Investeringsmandat Allegro Finans ASA Aksjer Rentebærende verdipapirer Derivater Kontanter Fondsandeler aksjefond Fondsandeler renter Ukentlig rapport pr e-post Månedlig rapport pr e-post Årsoppgave Verdivurdering basert på markedskurser ja nei nei ja nei nei ja ja ja daglig 11 Allegro Vekst er et unikt produkt som skiller seg kraftig fra de tradisjonelle aksjefondene og ligger mer i retning av ren aksjetrading. Type portefølje Aksje Marked Norge / Norden Referanseindeks Hovedindeks Oslo Børs (OSEBX) Startdato Lav Risikobarometer Allegro Vekst vil investere i et fåtall norske og nordiske aksjer. Det vil være relativt hyppige endringer i porteføljen for å kunne oppnå tradinggevinster. Bakgrunnen for endringer i modellporteføljen kan være alt fra ventede strukturelle endringer i selskaper, markedstrender, fundamental analyse til ren flytinformasjon. På grunn av det relativt lave antallet aksjer i Allegro Vekst, og de svingninger dette kan gi på avkastningen, er det en portefølje som passer for den mer risikovillige som tåler at porteføljens verdi svinger mer enn Hovedindeksen på Oslo Børs. Minimumsbeløp ved første innbetaling i Allegro Vekst er kr ,-. Høy Informasjonsmemurandum Informasjonsmemorandum Allegro Allegro Grunnfondsbevis Vekst

12 Om Aktiv Forvaltning Allegro Finans ASA har konsesjon for aktiv forvaltning. Som kunde hos Allegro Finans ASA eier investor sin egen personlige portefølje av verdipapirer, og hvert enkelt verdipapir eller fondsandel registreres på investors verdipapirkonto. Verdipapirene forvaltes iht. et eget investeringsmandat gjeldende for den enkelte portefølje. e o a fb Allegro V e k s t Allegro Norge Allegro Balansert Allegro GFB Aktiv forvaltning er i henhold til verdipapirhandelsloven en tjeneste. Et aktiv forvaltningsmandat kan ha større frihetsgrader enn et tradisjonelt verdipapirfond. Det stilles for eksempel ingen formelle krav til antall selskaper/aksjer i en gitt portefølje eller hvor stor andel av porteføljen som kan investeres i et enkelt selskap/aksje. Det er heller ingen begrensninger for hvor stor andel av porteføljen som kan være i kontanter. Selv om Allegro Vekst som portefølje har større frihetsgrader enn et tradisjonelt aksjefond har Allegro Finans ASA likevel valgt å regulere flere av ovennevnte forhold i et spesifikt mandat for Allegro Vekst. Mandatet er nærmere beskrevet nedenfor. Investeringsrammer Sammensetning av porteføljen: Porteføljen deles inn i 8 andeler hvor hver andel kan plasseres i enten aksjer eller kontanter. Porteføljen skal til en hver tid bestå av minimum 4 og maksimum 8 aksjer. Således vil inntil 50 % av totalporteføljen kunne plasseres i kontanter 12 Inntil 3 av porteføljens 8 andeler kan plasseres i det nordiske aksjemarkedet. Disse andelene utgjør et absolutt nivå uavhengig av porteføljens andel av kontanter. Det tas forbehold om at det kan gjøres tilpasninger i investeringsrammene som beskrevet ovenfor, men disse vil ligge innenfor investeringsmandatet. Hvem passer porteføljen for Porteføljen passer både for små og mellomstore institusjoner og formuende privatpersoner som ønsker en langsiktig eksponering mot de aksjemarkeder som fremgår av ovennevnte mandat. Porteføljen passer best i en for øvrig diversifisert portefølje. Målsetting Målsettingen med porteføljen er å oppnå en langsiktig avkastning som er bedre enn porteføljens referanseindeks, dog med en høyere risiko enn markedet forøvrig. Se eget punkt for referanseindeks under. Referanseindeks Oslo Børs Hovedindeks skal være en investerbar indeks som inneholder et representativt utvalg av alle noterte aksjer på Oslo Børs. OSEBX revideres på halvårlig basis og endringene implementeres 1 desember og 1 juni. Verdipapirene i OSEBX er friflytjustert. I perioden mellom revideringsdatoene holdes antall aksjer for hvert indeksmedlem fast, med unntak av kapitaljusteringer med utvanning for eksisterende aksjonærer. OSEBX er justert for utbytte. Indeksen har historikk tilbake til januar 1983 og har vært referanseindeks for porteføljen siden porteføljens oppstart.

13 Investeringsstrategi Porteføljens investeringsstrategi er gjennom hyppige skifter av aksjer å utnytte momentum og trender i aksjemarkedet. Bakgrunnen for endringene kan være alt fra flytinformasjon, markedstrender, strukturelle endringer til ren analyse. Det relativt lave antallet aksjer gjør at porteføljen er mindre diversifisert enn tradisjonelle porteføljer og aksjefond, og risikoen på hver enkelt plassering øker derved relativt til tilsvarende plasseringer i en bredere sammensatt portefølje. Porteføljen har også i noen grad muligheten til å begrense eksponeringen mot aksjemarkedet gjennom å benytte plasseringer i pengemarkedet. For øvrig, se investeringsmandatet. Porteføljen skal investeres i overensstemmelse med det til en hver tid gjeldende investeringsmandat. Eventuelle endringer i investeringsmandatet for porteføljen meddeles Investor skriftlig i god tid før endringene trer i kraft. Dersom Investor ønsker å pålegge Allegro Finans ASA ytterligere begrensninger eller retningslinjer for forvaltningen, skal dette spesifiseres i et eget vedlegg til avtalen. Forvalter skal gi klar beskjed dersom slike begrensninger ikke aksepteres. Vedlegget skal undertegnes av avtalepartene, og vil utgjøre en del av denne avtale. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av grundige markeds og selskapsanalyser. e Allegro V e k s t Allegro N Allegro Finans ASA Risiko Enhver investering er forbundet med risiko. Hvis man ønsker å oppnå en avkastning som er høyere enn bankrente, må man akseptere at plasseringen kan svinge i verdi. Den teoretiske sammenhengen er at jo høyere risiko man aksepterer, jo høyere avkastning skal man kunne forvente. De fleste av de porteføljene vi tilbyr kan i perioder falle i verdi, men Allegro Finans ASA vil selvsagt ikke tilby tjenester som vi ikke venter vil gi positiv avkastning over tid. For å illustrere risikoen i de enkelte porteføljene har Allegro Finans ASA i forbindelse med hver av våre porteføljer inkludert et risikobarometer. Det er ikke ment som et absolutt mål på hvor mye dine investeringer vil svinge, men kun som en illustrasjon. For å bestemme hvor hver enkelt portefølje skal plasseres på risikoskalaen, har vi tatt utgangspunkt i historiske svingninger. For porteføljen Vekst har vi benyttet referanseindeksen OSEBX, som er en vektet samling av de største selskapene på Oslo Børs, som et utgangspunkt da denne er den mest kjente indeks som kommer nærmest risikoen i porteføljen. Mandatet til Allegro Vekst tilsier et lavt antall aksjer, og porteføljen oppnår dermed mindre diversifisering enn det man er kjent med fra bredere fond eller indeksen. Dette betyr at risikoen i Vekst ligger høyere enn det man kan forvente at referanseindeksen gjør. Porteføljen vil også avvike fra sin referanseindeks gjennom ulik vekting av bransje, verdipapir, gjennom muligheten for plassering i kontanter samt gjennom muligheten for å investere enkelte deler i nordiske aksjer. Den historiske utviklingen gir ingen garanti for hva som vil skje i framtiden, og man kan i perioder tape mer i en portefølje med lavere risiko enn en portefølje med høyere risiko. Investeringer i aksjemarkedet er alltid forbundet med risiko. Med risiko menes svingninger, både opp og ned, i verdipapirets verdi. Basisvaluta for rapporteringen er norske kroner. For evt. utenlandske plasseringer vil det medføre en valutarisiko. Det gjøres oppmerksom på at investeringer i aksjemarkedet er et langsiktig investeringsalternativ, og det anbefales en minimum investeringsperiode på 5 år. Historikk viser at tidsperspektivet påvirker risikoen forbundet med en investering. Kortere investeringshorisont øker risikoen for tap. Lengre investeringshorisont enn 5 år reduserer risikoen for tap. Allegro Vekst har høy risiko. Denne kategoriseringen er gjort av Allegro Finans ASA ved at historiske svingninger er målt i form av standardavvik i Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) og sammenlignet med relevante alternativer. Alle plasseringer i kapitalmarkedet kan sies å ha betydelig risiko for tap, og i ekstreme situasjoner kan store deler av plasseringen gå tapt. Risiko i denne sammenhengen er definert som sannsynligheten for, og størrelsen på, avvik i forhold til forventet avkastning. Med denne definisjonen skilles det altså ikke mellom positive og negative avvik. 13 Informasjonsmemorandum Allegro Vekst

14 e o aobligasjon fb Avkastning Pengemarked Hedgefond Allegro V e k s t Allegro Norge Allegro Balansert Allegro GFB Norske aksjer Internasjonale aksjer Risiko Vekst Utbytte Som investor i Allegro Vekst vil en kunne motta utbytte. Allegro Finans ASA vil på vegne av kunden motta det utbytte kunden gjennom sine plasseringer er mottaker av. Disse vil bli reinvestert gjennom porteføljen. Avkastning Avkastningen i Allegro Vekst presenteres på to måter; historisk faktisk oppnådd avkastning, samt forventet fremtidig avkastning. 14 a) Historisk faktisk oppnådd avkastning Ta kontakt med din rådgiver eller gå til for å se oppdatert historisk avkastning i porteføljen. Avkastningen vil være beskrevet i alle uke- og månedsrapporter. b) Forventet fremtidig avkastning Porteføljens målsetning er å oppnå en avkastning som er bedre enn det generelle, norske aksjemarkedet. Avkastningen i aksjemarkedet varierer mye over tid, og historien indikerer at man må operere med svært lang tidshorisont før man med noen grad av sikkerhet kan forvente å oppnå en avkastning på linje med den gjennomsnittlige avkastningen over tid. Historiske tall viser at det norske aksjemarkedet, siden 1969, i gjennomsnitt har steget med omtrent 10,5 % i året. Dette hindrer likevel ikke at aksjemarkedet i lange perioder har gitt lavere, og endog negativ avkastning. Etter at det norske aksjemarkedet nådde en foreløpig topp i januar 1974, kunne man over ni år senere oppleve lavere nivå på børsen. I andre perioder har aksjemarkedet oppnådd en avkastning som er bedre enn sitt gjennomsnitt. Allegro Vekst er en portefølje som er satt sammen av et svært lite antall aksjer. Dette gjør at avvikene fra avkastningen til Oslo Børs til tider vil være store, og basert på de lave antall aksjer vil risikoen være vesentlig høyere. Vårt mål er å oppnå høyere avkastning enn børsen totalt, men det hindrer likevel ikke at vi i perioder vil oppnå lavere avkastning. Porteføljen vil avvike fra sin referanseindeks både når det gjelder avkastning og risiko. Hvilken avkastning man faktisk oppnår i Allegro Vekst vil avhenge av kundens tidshorisont, hvilket tidspunkt investeringen foretas i tillegg til forvalters dyktighet, og evne til å investere i de riktige aksjene til rett tid. Det vil også avhenge av kostnadene i porteføljen. Porteføljeforvaltere Ansvarlig Forvalter John Gunnar Eggen Forvaltere Thor Ivar Tryggestad (Inv.Dir) Alf Kåre Karoliussen Ovennevnte personer var ansvarlig i Selskapet står fritt til å endre eller overføre ansvaret for forvaltningen til andre personer ved en senere anledning.

15 Realisasjon av verdipapirer Realisasjoner i porteføljen kan forekomme ved to måter. a) Forvalter ønsker å redusere eksponeringen i et verdipapirfond og selger derfor hele eller deler av beholdningen i markedet. b) Kunden ønsker å si opp avtalen om aktiv forvaltning helt, eller å redusere sin investering. Det vil følgelig bli solgt verdipapirer for å frigjøre midler i henhold til kundens spesifisering. e Allegro V e k s t Allegro N Likviditet Likviditeten i Allegro Vekst er tilsvarende likviditeten for aksjer notert på Oslo Børs og øvrige nordiske børser. Normalt vil denne være god. Viser til eget punkt nedenfor om Oppsigelse av avtalen. Oppgjørstiden vil normalt være lik kapitalmarkedets for øvrig, daglig likviditet med 3 dagers oppgjør. Verdivurdering Allegro Vekst har en daglig markedsbasert verdivurdering, og rapportene som sendes fra Allegro Finans ASA vil inneholde sluttpriser ved endt børsdag pr spesifisert dato for alle verdipapirer i porteføljen. Allegro Finans ASA Rapportering Allegro Finans ASA tilbyr flere alternativer vedrørende rapportering på kundens portefølje. Dette inkluderer: Månedlig forsendelse pr. post. Ukentlig og månedlig forsendelse pr. e-post. Daglig oppdatering på Allegro Finans nettportal. Innholdet i rapportene som følger: Ukerapport Månedsrapport WEB Porteføljeoversikt m/ markedsverdi Enkel porteføljeinformasjon Porteføljeoversikt m/ markedsverdi Avkastningshistorikk Transaksjoner siste måned Kundehistorikk Porteføljeoversikt m/ markedsverdi Transaksjonshistorikk Kundehistorikk 15 Skatt Vi viser til gjeldende skatteregler for handel med verdipapirer. Etter gjeldende skatteregler kan alle kostnader kunden har i forbindelse med investeringen føres som fradrag det året kostnaden er påført kunden. Allegro Finans ASA sender i god tid før frist for innlevering av selvangivelse en komplett skatterapport med posthenvisninger og beløp som kan skal føres i selvangivelsen. Regler og praksis på skatterettens område er under stadig utvikling og vil være gjenstand for endringer i fremtiden. Allegro Finans ASA vil ta hensyn til gjeldende reglement i sin skatterapport til kunden. Allegro Finans ASA tar ikke ansvar for eventuelle endringer i skattereglene eller forståelse og anvendelse av disse knyttet til porteføljens forvaltning. Inngåelse av avtale om aktiv forvaltning Avtaletidspunktet er når skriftlig melding med nødvendige opplysninger er kommet inn til Allegro Finans ASA, midler i samsvar med avtalen er mottatt og lovpålagte kundeklassifisering og egnethetstester er gjennomført. Det er viktig å understreke at kun sertifiserte rådgivere har anledning til å gi råd og anbefale en kunde om å tegne en forvaltningsavtale med Allegro Finans ASA. Vi viser for øvrig til avtale om aktiv forvaltning for avtalens fullstendige innhold. Informasjonsmemorandum Allegro Vekst

16 Kostnader forbundet med forvaltningen Faste honorarer Det vil bli beregnet en kostnad ved tegning, og en årlig forvaltningskostnad som trekkes forskuddsvis kvartalsvis. Kurtasje eller andre handelsomkostninger beregnes etter de satser som til enhver tid gjelder for forvaltning og handel hos Allegro Finans ASA. Ved salg av hele eller deler av porteføljen påløper innløsningskostnader. e o a fb Allegro V e k s t Allegro Norge Allegro Balansert Allegro GFB Variabelt honorar I tillegg til faste honorarer påløper et variabelt honorar på den netto avkastning (etter kostnader) over 6 % som Allegro Finans ASA har oppnådd på investors portefølje. Det variable honoraret beregnes ut fra årets pengevektede avkastning pr , subsidiært ved likvidasjon av deler eller hele porteføljen. Det variable honoraret er betinget av at man når tidligere høyvannsmerke. Med høyvannsmerke menes den høyeste verdi av inngangsverdien eller verdien på tidspunktet for når siste variable honorar ble trukket. Det kan uansett ikke beregnes variabelt honorar på noen del av avkastningen under gjeldende høyvannsmerke. Investor unngår på denne måten å betale honorarer på avkastning som representerer rekonvalesens fra tidligere perioder med negativ avkastning. Det variable honoraret kan uansett ikke overstige 3,5 % av porteføljens verdi ved beregningstidspunktet. Eksempel på beregning av variabelt honorar: Dersom Allegro Finans ASA oppnår 10 % netto årlig avkastning på porteføljen tilfaller 9,4 % Investor, mens 0,6 % tilfaller Allegro Finans ASA som variabelt honorar ((10-6)x15 %=0,6 %). Endringer Allegro Finans ASA vil gi skriftlig beskjed til investor dersom satser skulle endres i investors disfavør. Kurtasje, eventuell underliggende forvaltningshonorarer i underliggende instrument, og annen godtgjørelse vil fortløpende bli belastet porteføljen. 16 Tegningskostnad Forvaltningskostnad Innløsningskostnad Var. forvaltningshonorar i % Minimum investeringsbeløp i kr Allegro Vekst 2 % 2 % 0,5 % Ved tegningsbeløp f.o.m kr reduseres tegningskostnaden til 1,5 %. Oppsigelse av avtalen Hver av partene kan si opp avtalen om aktiv forvaltning med øyeblikkelig virkning. Innløsning/- oppsigelse av hele eller deler av det innestående beløp skal meddeles skriftlig pr. brev eller telefaks. Innløsning- eller oppsigelsestidspunktet er det tidspunkt når oppsigelsen har kommet frem til den annen part. Dersom ønskelig kan porteføljen overføres uten realisasjon til investor. Dette må i så fall skje etter ordre om at porteføljen ikke skal realiseres, men flyttes over til investors ansvar. Avtaler om kjøp eller salg som er inngått før oppsigelsestidspunktet, men med oppgjør etter dette tidspunkt, vil være forpliktende for investor. Etter oppsigelse skal Allegro Finans ASA utarbeide en porteføljeoversikt med avkastningsberegning for porteføljen. Dersom investor ønsker at porteføljen skal realiseres og avvikles, skal melding om dette gis skriftlig til Allegro Finans ASA. Realisasjon skal skje snarest mulig etter at Allegro Finans ASA har mottatt krav om realisasjon. Allegro Finans ASA skal ved slik realisasjon ivareta investors interesser i samsvar med det som gjelder for verdipapirhandel forøvrig. Utbetaling av innestående og salgsgevinster skal skje etter Allegro Finans ASA sine alminnelige oppgjørsrutiner og normalt vil oppgjøret være godskrevet investors konto innen 5 virkedager. investor har adgang til å si opp avtalen om aktiv forvaltning delvis. Ved slik delvis oppsigelse gjelder bestemmelsene ovenfor, men investor må i oppsigelsen angi hvor stor del av porteføljen oppsigelsen omfatter, eventuelt med hvilke beløp porteføljen ønskes redusert. Ved slik delvis oppsigelse forutsettes at investeringen innenfor porteføljen, etter oppsigelsen, oppfyller kravene til minstetegning oppgitt i 2 i avtale om aktiv forvaltning. Dersom dette ikke er tilfelle, er Allegro Finans ASA berettiget til å realisere hele investeringen innenfor porteføljen som omfattes av oppsigelsen. Oppsigelsesskjema kan fåes utlevert hos distributør eller hos Allegro Finans ASA. Generell informasjon Det vil opprettes et VPS-kontonummer i kundens navn. Alle transaksjoner i VPS-registrerte verdipapirer vil gjøres mot denne verdipapirkontoen. Ikke VPS-registererte verdipapirer vil ligge på depot j.fr avtale om aktiv forvaltning 3. Det vil videre opprettes en Handlekonto hvor kundens kontantbeholdning vil bli ført mot. Rentebetingelsene på denne kontoen er for tiden NIBOR -0,15 %. Rentekapitaliseringen vil finne sted hvert år.

17 0002 Avtale om aktiv forvaltning NB! Bruk BLOKKBOKSTAVER Fornavn/Firmanavn Etternavn Gateadresse Telefon (dagtid) Postnummer og poststed Telefon (kveldstid) Fødsels-/organisasjonsnr. (11 siffer) Mobil Beløpet belastes post- eller bankgiro E-post Porteføljenavn Porteføljebeskrivelse Investeringsbeløp Porteføljen består av ett fåtall norske/nordiske børsnoterte selskaper med relativt Allegro Vekst hyppige kjøp og salg/ endringer i porteføljen. Se forøvrig mandatets beskrivelse. kr Minimumsbeløp ved første innbetaling i hver enkelt portefølje se avtalens bakside Det gjøres oppmerksom på at fra investeringsbeløpet vil det bli fratrukket kjøpsomkostninger. For informasjon om omkostninger ved tegning, forvaltning og oppsigelse vises til denne avtalens side 2, punkt 7. I henhold til forskrift om «hvitvasking», er alle verdipapirforetak i Norge pålagt å kreve legitimasjon av nye kunder. Hvis dette er første gang du kjøper Allegros porteføljer, ber vi deg om å forevise en godkjent kopi av gyldig legitimasjon som kopieres og oppbevares av rådgiver/distributør. Jeg har mottatt og lest Allegros brosjyre og akseptert mandatbeskrivelsen som er utlevert av distributør eller Allegro Finans ASA og som inngår som vedlegg til avtale om aktiv forvaltning. Jeg er kjent med at investeringen kan gi verdiendringer og at historisk avkastning ikke er noen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Jeg har gjennomgått avtaleteksten (side 2) og bekrefter at de utfylte opplysninger er korrekte. Jeg gir Allegro Finans ASA fullmakt til å belaste min bank- og/eller postgirokonto. Jeg forplikter meg ved undertegning av denne avtale til umiddelbart å informere distributør eller Allegro Finans ASA om eventuelle endringer i mine investeringsmål eller min finansielle stilling som kan være av betydning for vurderingen av egnetheten av de tjenester og investeringsbeslutninger Allegro Finans ASA i henhold til denne avtale skal utføre på mine vegne. Jeg samtykker i at Allegro Finans ASA kan dele avtalens innhold og utviklingen i min portefølje med nedenfor nevnte rådgiver/distributør til det formål å kunne betjene meg best mulig som kunde. Undertegnede kontohaver/betaler gir med dette betalingsmottaker fullmakt til - gjennom betalingsmottakers bank - å belaste ovennevnte konto med inntil angitt beløp for overføring til betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning. Belastning vil skje snarest mulig. Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter fullmakten er avgitt. Undertegnede betaler gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysning fra min bank om at jeg har disposisjonsrett til oppgitt konto samt innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen. Belastningsfullmakten kan ikke overstige 5 millioner norske kroner. Sted, dato Underskrift kunde Underskrift Allegro Finans ASA Kun for Allegro Finans: Nr. kundens ansvarssted Navn: kundens ansvarssted Nr. rådgivers ansvarssted Navn: rådgivers ansvarssted Underskrift rådgiver Vi bekrefter at egnethetstest er utført i henhold til lovgivningen. Avtalen om aktiv forvaltning sendes eller faxes til Allegro Finans ASA, Dronningens gt. 7, 7483 Trondheim, telefax Ved fax, husk å sende original avtale om aktiv forvaltning til Allegro Finans pr. post. POSTADRESSE: 7483 Trondheim. BESØKSADRESSE: Dronningensgt. 7, 4. etg. TELEFON: TELEFAKS:

18 Denne avtale regulerer plassering av likvider under forvaltning av Allegro Finans ASA. Finansavtalelovens bestemmelser gjelder derfor ikke dersom de er motstridende til denne avtale. Den person eller det firma denne kontrakt er inngått med blir heretter kalt Investor og Allegro Finans ASA blir kalt AF. 1 Konto Ved kjøp av AF tjenester opprettes det kundekonto, verdipapir- og utenlandsregister, samt en egen VPS-konto i SpareBank 1 SMN i Investors navn med AFs adresse. Det er kun AF som gis handelsfullmakt og disposisjonsrett på ovennevnte VPS-konto og handlekonto. Investor har ingen anledning til selv å benytte denne konto til registrering av eksterne kjøp eller salg av verdipapirer. Investor kan ikke gi fullmakt over VPS-kontoen til en tredjepart. SMN skal være kontofører for Investor på ovennevnte VPS-konto. 2 Tjenesten En Investor kan ha en eller flere porteføljer hos AF. Med portefølje menes en gitt mengde kapital som forvaltes under et spesielt mandat. Porteføljene består av de aksjer, fondsandeler, rentebærende verdipapirer og kontante midler som til enhver tid inngår i mønsterporteføljen. Porteføljenes sammensetning og investeringsrammer fremgår av brosjyren inkludert akseptert mandat som er utlevert av distributør/af og som inngår som vedlegg til avtale om aktiv forvaltning. Investor skal motta kopi av avtale om aktiv forvaltning. Investor eier porteføljen. Dersom Investor eier verdipapirer som ønskes inkludert i porteføljen, skal dette skriftlig avtales med AF. 3 Oppdrag Gjennom denne avtale gir Investor AF en eksklusiv rett til å forvalte sin portefølje. Med forvaltning menes at AF har en generell rett til å foreta kjøp, tegning og salg av verdipapirer innenfor de rammer instruksen/mandatet i henhold til avtalens 4 fastsetter. AF skal registrere alle erverv og realisasjoner av norske verdipapirer i VPS gjennom SpareBank1 SMN, for så vidt de aktuelle verdipapirene er registrert i VPS. For handel i verdipapirer som ikke er registrert i VPS, skal verdipapirene oppbevares i depot hos depotbank utpekt av AF. Depotkontoen er registrert i AFs navn, men klassifisert som kundekonto for AFs kunder. Ved investeringer i norske aksjeselskaper hvor aksjene ikke er registrert i VPS, plikter AF å registrere Investor som aksjonær i aksjeselskapets aksjebok. AF registrerer den enkelte kundes beholdning av utenlandske verdipapirer i Investors utenlandsregister. Norske verdipapirer som ikke er registrert i VPS, registreres av AF i Investors verdipapirregister. Oppdraget er begrenset til å gjelde aktiv forvaltning av porteføljen slik den til enhver tid fremgår av Investors innestående på kundekonto, VPS-konto, utenlandsregister og verdipapirregister. Oppdraget omfatter ikke andre verdipapirer eller andre finansielle instrumenter som Investor eier, eller i fremtiden måtte erverve eller avhende med eller uten AF som mellommann. 4 Instruks Porteføljen skal investeres i overensstemmelse med det til en hver tid gjeldende investeringsmandat gitt av Investor. Eventuelle endringer i mandatet skal meddeles Investor skriftlig i god tid før endringene trer i kraft. Endringer i mandatet vil ikke skje uten skriftlig aksept fra Investor. Dersom Investor ønsker å pålegge AF ytterligere begrensninger eller retningslinjer for forvaltningen, skal dette spesifiseres i et eget vedlegg til avtalen. Vedlegget skal undertegnes av avtalepartene, og vil utgjøre en del av denne avtale. 5 Utbytte og renteinntekter Utbytte, rente- og salgsinntekter tillegges porteføljen og inngår i denne og forvaltes som porteføljens midler forøvrig. AF plikter å godskrive Investors kundekonto for utbytte og renteinntekter på verdipapirer som er registrert i Investors VPS-konto, utenlandsregister og verdipapirregister. AF plikter videre å godskrive renter på kundekontoen etter de til en hver tid gjeldende satser. 6 Rapporteringsplikt AF skal månedlig sende Investor en oppgave over porteføljens beholdning pr. epost, sammen med en oversikt over de transaksjoner som er foretatt og avkastningsrapport. Det kan avtales spesielt dersom man ønsker månedsrapport pr. brev. Ukerapporter sendes kun pr. epost. Det påhviler AF å gi Investor korrekte og fullstendige opplysninger om porte føljen slik at Investor kan ivareta sine regnskapsmessige og skatte- og avgiftsmessige forpliktelser. Årsoppgave sendes ut i god tid før gjeldende frister for selvangivelse. 7 Kostnader Det vil bli beregnet en kostnad ved tegning, en årlig forvaltningskostnad som trekkes forskuddsvis kvartalsvis og ett innløsningsgebyr. Kurtasje, andre handelsomkostninger, underliggende forvaltningskostnader eller gebyrer beregnes etter de satser som til enhver tid gjelder for forvaltning og handel gjennom AF. I tillegg påløper et variabelt forvaltningshonorar på den netto avkastning over 6 % som AF har oppnådd på Investors portefølje. Eksempel: Oppnår AF 10 % netto årlig avkastning på porteføljen tilfaller 9,4 % Investor, mens 0,6 % tilfaller AF som variabelt forvaltningshonorar ((10-6)x15 %=0,6). Tegnings- Forvaltnings- Innløsnings- Variabelt forvalt- Minimums kostnad kostnad kostnad ningshonorar beløp i kroner Allegro Vekst* 2,0 % 2,0 % 0,5 % 15 % * Ved tegningsbeløp f.o.m. kr reduseres tegningskostnaden til 1,5 %. Kurtasjen for aksje- og grunnfonds bevisporteføljene er pt på 0,2 % pr transaksjon. AF vil gi skriftlig beskjed til Investor dersom noen satser skulle endres i Investors disfavør. Kurtasje og annen godtgjørelse vil fortløpende bli belastet porteføljen. Ved salg av hele eller deler av porteføljen påløper innløsningkostnader. Variabelt forvaltningshonorar beregnes ut fra årets avkastning pr , subsidiært ved hel eller delvis innløsning av porteføljen. Ved ombytting i AF s porteføljer påløper standard tegningsprovisjon iht. Allegro Finans sin til enhver tid gjeldende prisliste. 8 Eierrettigheter knyttet til porteføljen Investor utøver selv eierrettighetene knyttet til porteføljens beholdning, med mindre AF gis skriftlig fullmakt i det enkelte tilfelle. Dersom porteføljens avkastning i henhold til avtalens 5 skal tillegges porteføljen, er AF pliktig å påse: At Investor godskrives det utbytte eller de renter som utbetales på porteføljens verdipapirer. At Investor godskrives uttrukne beløp. At Investor dersom det gjennomføres en fondsemisjon eller deles ut utbytteaksjer, godskrives disse. At Investor ved nyemisjoner i porteføljens verdipapirer godskrives tegningsretter og at disse benyttes i den grad AF anser dette for forsvarlig under hensyntagen til retningslinjene for forvaltningen (jfr. avtalens 4). AF skal realisere overskytende eller ubenyttede tegningsretter. At Investor ved innløsninger, oppkjøp, fusjon eller fisjon godskrives de kontantbeløp som utbetales eller de verdipapirer som utdeles. Det samme gjelder ved eventuell konvertering av et verdipapir til annen verdipapirtype. At andre økonomiske eller andre typer rettigheter som tilfaller eieren av porteføljens verdipapirer godskrives Investor. Investor er selv ansvarlig for å ivareta sine interesser ved eventuell likvidasjon, gjeldsforhandlingeller konkurs som berører porteføljens beholdning. 9 Endringer Denne avtale om aktiv forvaltning inklusive vedlegg kan ikke endres uten etter skriftlig avtale undertegnet av begge parter. 10 Innløsning/Oppsigelse Både Investor og AF (partene) kan si opp avtalen om aktiv forvaltning med øyeblikkelig virkning. Innløsning/-oppsigelse av hele eller deler av det innestående beløp skal meddeles skriftlig pr. brev eller telefaks. Innløsning- eller oppsigelsestidspunktet er det tidspunkt når oppsigelsen har kommet frem til den annen part. Dersom ønskelig kan porteføljen overføres uten realisasjon til Investor. Dette må i såfall skje etter ordre om at porteføljen ikke skal realiseres, men flyttes over til Investors ansvar. Avtaler om kjøp eller salg som er inngått før oppsigelsestidspunktet, men med oppgjør etter dette tidspunkt, vil være forpliktende for Investor. Etter oppsigelse skal AF utarbeide en porteføljeoversikt med avkastningsberegning for porteføljen. Dersom Investor ønsker at porteføljen skal realiseres og avvikles, skal melding om dette gis skriftlig til AF. AF vil søke å gjennomføre realisasjon snarest mulig etter at Allegro Finans ASA har mottatt krav om realisasjon. AF gjennomfører normalt tegninger og innløsninger mandag, onsdag og fredag. Dersom Investor ønsker annet tegning/ realisasjontidspunkt må dette angis skriftlig. AF skal ved slik realisasjon ivareta Investors interesser i samsvar med det som gjelder for verdipapirhandel forøvrig. Utbetaling av innestående og salgsgevinster skal skje etter AFs alminnelige oppgjørsrutiner og normalt vil oppgjøret være godskrevet Investors konto innen 5 virkedager. Investor har adgang til å si opp avtalen om aktiv forvaltning delvis. Ved slik delvis oppsigelse gjelder bestemmelsene ovenfor, men Investor må i oppsigelsen angi hvor stor del av porteføljen oppsigelsen omfatter, eventuelt med hvilke beløp den/de aktuelle forvaltningskategorier ønskes redusert. Ved slik delvis oppsigelse forutsettes at investeringen etter oppsigelsen oppfyller kravene til minstetegning oppgitt i tabellen i 7 ovenfor. Dersom dette ikke er tilfelle er AF berettiget til å realisere hele investeringen som omfattes av oppsigelsen. Oppsigelsesskjema kan fåes utlevert hos distributør eller hos AF. 11 Ansvar AF skal utøve sitt oppdrag etter beste skjønn og i samsvar med denne avtale om aktiv forvaltning. AF er ikke ansvarlig for skade eller tap som påføres den annen part som følge av lovendringer,myndighetenes pålegg eller lignende omstendigheter utenfor AFs kontroll. AF er uten ansvar dersom realisasjon av hele eller deler av porteføljen er umulig eller i vesentlig grad vanskeliggjøres som følge av at verdipapirer i porteføljen suspenderes fra notering på en børs eller annen regulert markedsplass. Det samme gjelder andre force majeure-lignende hendelser. AFs ansvar forøvrig følger av de alminnelige erstatningsrettslige regler. 12 Voldgift/Tvisteløsning Dersom det oppstår tvist vedrørende utførelse eller forståelsen av denne avtale om aktiv forvaltning skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnås avgjøres tvisten ved voldgift i Trondheim etter lov om voldgift av 14. mai Dersom Investor er å anse som forbruker, gjeder ikke denne bestemmelse, jfr. voldgiftsloven 11.

19 e o Allegro Vekst Allegro Norge Allegro Bala Investeringsmandat Aksjer Rentebærende verdipapirer Derivater Kontanter Fondsandeler aksjefond Fondsandeler renter Ukentlig rapport pr e-post Månedlig rapport pr e-post Årsoppgave Verdivurdering basert på markedskurser ja nei nei ja nei nei ja ja ja daglig Allegro Vekst er et unikt produkt som skiller seg kraftig fra de tradisjonelle aksjefondene og ligger mer i retning av ren aksjetrading. Type portefølje Aksje Marked Norge / Norden Referanseindeks Hovedindeks Oslo Børs (OSEBX) Startdato Lav Risikobarometer Høy Allegro Vekst vil investere i et fåtall norske og nordiske aksjer. Det vil være relativt hyppige endringer i porteføljen for å kunne oppnå tradinggevinster. Bakgrunnen for endringer i modellporteføljen kan være alt fra ventede strukturelle endringer i selskaper, markedstrender, fundamental analyse til ren flytinformasjon. På grunn av det relativt lave antallet aksjer i Allegro Vekst, og de svingninger dette kan gi på avkastningen, er det en portefølje som passer for den mer risikovillige som tåler at porteføljens verdi svinger mer enn Hovedindeksen på Oslo Børs. Minimumsbeløp ved første innbetaling i Allegro Vekst er kr ,-. Sted, dato Underskrift kunde

20

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. 0001 Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

Allegro GFB / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro GFB / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro GFB / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. 0001 Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. N 30,50,70 V Ø S Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming

Detaljer

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015 Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015 Innhold Kort om Allegro Kapitalforvaltning Porteføljer 1 / Kort om Allegro Kapitalforvaltning Allegro

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10 N 30,50,70 V Ø S Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming

Detaljer

Presentasjon Allegro Navigare. allegrokapital.no

Presentasjon Allegro Navigare. allegrokapital.no Presentasjon Allegro Navigare allegrokapital.no Innhold Kort om Allegro Kapitalforvaltning Allegro Navigare 1 / Kort om Allegro Kapitalforvaltning Allegro Kapitalforvaltning AS Etablert i 1998 Konsesjon

Detaljer

Kunde- og rådgivningsavtale

Kunde- og rådgivningsavtale Kunde- og rådgivningsavtale Avtale om Private Banking mellom SEB ( Banken ) og ( Kunden ) Søker Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Firmanavn: Foretaksnummer (9 siffer): Postadresse: Postnr:

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Å lykkes i aksjemarkedet krever mye arbeid En investering i aktiv forvaltning kan gi

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Å lykkes i

Detaljer

AVTALE OM AKTIV FORVALTNING

AVTALE OM AKTIV FORVALTNING AVTALE OM AKTIV FORVALTNING Det er i dag inngått avtale om Aktiv Forvaltning mellom (Oppdragsgiver) og Christiania Securities AS (Forvalter) 1. Innledende bestemmelser Avtalen regulerer forholdet mellom

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012 Kapitalforvaltning i stiftelser Stiftelsesforum 2012 1. Stiftelser 2. Finansstrategi 3. Case 4. Oppsummering Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noen innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87 00;

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2009

Årsrapport forvaltning 2009 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 03. mars 2010 Årsrapport forvaltning 2009 A. Strukturelle forhold Stiftelsen Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2006 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Holmen AS, PB 1273 Vika, N-0111 Oslo Hjemmeside: www.holmenfond.no 1 En kort introduksjon til Holmen Spesialfond Krav til investor s. 3 Fakta Holmen

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning med fokus på langsiktig avkastning Presentasjon 16.november 2009 Inge Furu, daglig leder Erland Martinsen, porteføljeforvalter Bjarne Enervold, forvalter Program Aktiv Formuesforvaltning Spar Kapital ASA

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN GATEADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Lev av sparingen i ODINs aksjefond

Lev av sparingen i ODINs aksjefond Lev av sparingen i s aksjefond En gang skal du bruke pengene du har spart i s aksjefond og den avkastningen vi har skapt på dine vegne. Med en uttaksavtale kan du leve av sparingen samtidig som du sparer

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR AKTIV FORVALTNING

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR AKTIV FORVALTNING ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR AKTIV FORVALTNING Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) med tilhørende forskrifter.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester 1. Foretaket Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad Kapitalforvaltn ning i stiftelser Stiftelsesforum 2013 Thor Ivar Tryggestad 1. Stiftelser 2. Finansstrategi Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noenn innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Kundeavtale/Kundeprofil

Kundeavtale/Kundeprofil Kundeavtale/Kundeprofil Vennligst fyll inn sidene 1 7. Send dokumentene til: JOOL Markets AS Postboks 1305 Vika 0112 Oslo e-post: post@joolcapital.no Bekreftelse av identitet Navn/Firmanavn: Kontaktperson

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET Forvaltningsselskapets navn er Atlas Kapitalforvaltning AS. Selskapets forretningsadresse er Rolfsbuktveien 17, 1364

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 Finansrapport 3/2014 Side 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Finansreglementet. Side 4: Gjeld og rentesikring Side 6: Finansformuen og avkastning Side

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,08 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Glimt av lys. allegrokapital.no

Glimt av lys. allegrokapital.no Glimt av lys allegrokapital.no Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Tallene som har kommet den siste perioden indikerer imidlertid at mindre skuffelser i

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer