ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont"

Transkript

1 ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp

2 Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene, som var opp mellom 0,4 og 1,2 prosent (se tabell). Alle fondene var foran sine referanseindekser, som falt mellom 0,1 og 0,3 prosent. Det betyr at ODIN Flex tok igjen fallet fra januar og hittil i år har fondene gått mellom -0,1 og 0,5 prosent. Hittil i år ligger ODIN Horisont på referanseindeks mens de andre to er foran sine referanseindekser. I alle tre fondene gav både rentedelen og aksjedelen positiv avkastning i februar. Og begge slo sine indekser. Fond Siste måned 2014 ODIN Konservativ 0,4 % 0,5 % indeks -0,3 % 0,2 % ODIN Flex 0,9 % 0,4 % indeks -0,2 % 0,1 % ODIN Horisont 1,2 % -0,1 % indeks -0,1 % -0,1 % Return - last month 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% 31. jan feb feb feb feb ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont 2

3 ODIN fond i topp og i bunn Det er våre investeringer innen aksjer som gjorde det best i måneden, selv om renter og kreditt også ga positive bidrag. De aksjeinvesteringene som gjorde det best var; ODIN Finland, ODIN Eiendom og ODIN Europa. Det var våre investeringer i Japan og vekstmarkeder som gikk svakest. De største positive bidragsyterne var ODIN Europa, ODIN Finland, ODIN Norden og ODIN Rente. Blant eksterne fond som ga store positive bidrag, finner vi et fond som investerer i britiske selskaper som betaler høyt utbytte og et fond som investerer i europeiske forsikringsselskaper. De største negative bidragsyterne i januar var Lyxor Japan fond, ODIN Emerging Markets og ODIN Maritim. Største bidragsytere er en funksjon av at disse fondene gjorde det bra, men også av at de er store posisjoner i respektive fond. Topp 3 bidragsytere Beste Dårligste ODIN Konservativ ODIN Europa 0,13 Lyxor Japan Topix -0,05 ODIN Rente 0,09 ODIN Emerging Markets -0,02 ODIN Obligasjon 0,06 ODIN Maritim -0,02 ODIN Flex ODIN Europa 0,31 Lyxor Japan Topix -0,07 ODIN Norden 0,12 ODIN Maritim -0,03 ODIN Finland 0,09 ODIN Emerging Markets -0,03 ODIN Horisont ODIN Europa 0,38 Lyxor Japan Topix -0,10 ODIN Finland 0,19 ODIN Maritim -0,06 ODIN Norden 0,17 ODIN Emerging Markets -0,05 3

4 Vi øker i Europa og i forsikring Vi har økt vår posisjon i ODIN Europa, i et fond som investerer i selskapene i Euro Stoxx 50-indeksen og i et fond som investerer i forsikringsselskaper I Europa. Vi ser fortsatt Europa som en interessant investering. Særlig selskaper i de perifere land i Europa har god oppside. Normaliseringen har kommet langt når det gjelder for eksempel statsgjeld til land som Spania og Italia. Men når det kommer til aksjemarkedene i disse landene, ser det ut som de fortsatt ligger etter resten av Europa. Vi har vist interesse for forsikringssektoren en stund nå. Vi ser gode resultater fra selskapene og dessuten blir fler og fler av dem "ferdig" med tilpasningene til nye regulatoriske krav. Det betyr at de nå mer og mer kan fokusere på sine aksjonærer, hvilket bør bety aksjonærvennlige tiltak fremover. I renteporteføljen har vi økt vår eksponering i ODIN Rente, ODIN Kort obligasjon og ODIN Obligasjon. I februar solgte vi oss ned i ODIN Offshore og i et fond som investerer i vekstmarkeder. Vi brukte pengene på å øke vår europaeksponering, som nevnt ovenfor. 4

5 Utsikter Etter en svak januar ble februar en god måned i aksjemarkedet. Månedens store hendelse var selvsagt Putins invasjon av den autonome republikken Krim i Ukraina. Dette skjedde rett etter månedsslutt og det påvirket derfor ikke direkte resultatene i februar. Det er uklart hvor denne aggresjon vil ta oss. Etter en dag med blodrøde børser ser det ut som bekymringen i de finansielle markedene har avtatt. Unntatt Ukraina selv og Russland naturlig nok. Det ser ikke ut som det skulle ligge i noens interesse å eskalere denne konflikten militært. Det betyr at vårt positive grunnsyn ligger fast, men selvsagt vil vi følge situasjonen nøye. Som nevnt er vi fortsatt moderat optimistiske. Vi ser at selv om den amerikanske sentralbanken trapper ned på sine støttekjøp av obligasjoner, er det fortsatt en veldig ekspansiv politikk fra verdens sentralbanker, og det vil fortsette en god stund fremover. Det er ikke gitt at det automatisk vil resultere i gode børser, men vi mener at det vil bidra til en fortsatt normalisering av risikobildet. Dette anser vi som bra for investeringer i aksjer og kreditt, og spesielt tror vi at europeiske børser vil nyte godt av dette. 5

6 ODIN Konservativ Avkastning Avkastningsmål Portefølje Referanse Diff. Siste måned 0,4 % -0,3 % 0,7 % Hittil i år 0,5 % 0,2 % 0,3 % Siste 12 mnd 7,9 % 7,7 % 0,2 % Siste 3 år 4,5 % 5,5 % -1,0 % Siden start 5,6 % 5,7 % -0,1 % 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 0,4 % 0,5 % 0,2 % -0,3 % Siste måned 7,9 % 7,7 % Hittil i år Siste 12 mnd ODIN Konservativ 4,5 % 5,5 % Siste 3 år Indeks 5,7 % 5,6 % Siden start 6

7 ODIN Flex Avkastning Avkastningsmål Portefølje Referanse Diff. Siste måned 0,9 % -0,2 % 1,1 % 16% 14% 12% 11,8 % 14,1 % Hittil i år 0,4 % 0,1 % 0,3 % Siste 12 mnd 11,8 % 14,1 % -2,3 % 10% 8% 6% 4,9 % 7,8 % 8,0 % 6,6 % Siste 3 år 4,9 % 7,8 % -2,9 % Siden start 6,6 % 8,0 % -1,4 % 4% 2% 0% -2% 0,9 % -0,2 % Siste måned 0,4 0,1 % % Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siden start ODIN Flex Indeks 7

8 ODIN Horisont Avkastning Avkastningsmål Portefølje Referanse Diff. Siste måned 1,2 % -0,1 % 1,3 % 25% 20% 20,7 % Hittil i år -0,1 % -0,1 % 0,0 % Siste 12 mnd 15,0 % 20,7 % -5,7 % 15% 10% 15,0 % 10,1 % 10,2 % 6,7 % 5% 4,0 % Siste 3 år 4,0 % 10,1 % -6,1 % 1,2 % Siden start 6,7 % 10,2 % -3,6 % 0% -5% -0,1 %-0,1 %-0,1 % Siste måned Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siden start ODIN Horisont Indeks 8

9 Om ODIN Konservativ ODIN Konservativ er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond som investerer i norske og utenlandske UCITS og non-ucits verdipapirfond, samt andre finansielle instrumenter. Fondet har normalt en aksjeandel på 25 prosent og en renteandel på 75 prosent. Aksjeandelen vil være sammensatt av om lag 50 prosent ODIN aksjefond og om lag 50 prosent andre aksjefond, ETFer og andre finansielle instrumenter. Renteandelen vil være sammensatt av ODIN rentefond samt andre rentefond, ETFer og andre finansielle instrumenter. Fakta om fondet Ansvarlig forvalter Nils Hast Forvalter siden Referanseindeks Basisvaluta 25 % MSCI World (aksjeandel) 75 % ST4X (renteandel) NOK Forvaltningshonorar 1 % Tegn/innløsninsgebyr 0 % Minste tegningsbeløp NOK 9

10 Om ODIN Flex ODIN Flex er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond som investerer i norske og utenlandske UCITS og non-ucits verdipapirfond, samt andre finansielle instrumenter. Fondet har normalt en aksjeandel på 50 prosent og en renteandel på 50 prosent. Aksjeandelen vil være sammensatt av om lag 50 prosent ODIN aksjefond og om lag 50 prosent andre aksjefond, ETF er og andre finansielle instrumenter. Renteandelen vil være sammensatt av ODIN rentefond samt andre rentefond, ETF er og andre finansielle instrumenter. Fakta om fondet Ansvarlig forvalter Nils Hast Forvalter siden Referanseindeks Basisvaluta 50 % MSCI World (aksjeandel) 50 % ST4X (renteandel) NOK Forvaltningshonorar 1,35 % Tegn/innløsningsgebyr 0 % Minste tegningsbeløp NOK 10

11 Om ODIN Horisont ODIN Horisont er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond som investerer i norske og utenlandske UCITS og non-ucits verdipapirfond, samt andre finansielle instrumenter. Fondet har normalt en aksjeandel på 75 prosent og en renteandel på 25 prosent. Aksjeandelen vil være sammensatt av om lag 50 prosent ODIN aksjefond og om lag 50 prosent andre aksjefond, ETF er og andre finansielle instrumenter. Renteandelen vil være sammensatt av ODIN rentefond samt andre rentefond, ETF er og andre finansielle instrumenter. Fakta om fondet Ansvarlig forvalter Nils Hast Forvalter siden Referanseindeks Basisvaluta 75 % MSCI World (aksjeandel) 25 % ST4X (renteandel) NOK Forvaltningshonorar 1,7 % Tegn/innløsinsgebyr 0 % Minste tegningsbeløp NOK 11

12 Om forvalter Ansvarlig forvalter Nils Hast kom til ODIN i februar Han er utdannet Master of Science fra Kungliga Tekniska högskolan og har vært ansvarlig forvalter i ODINs kombinasjonsfond og ODIN Rente siden deres etablering 1. september Nils lange erfaring fra finansmarkedene i Norge og internasjonalt har gitt ham solid faglig bakgrunn innen porteføljeforvaltning generelt og det internasjonale kredittmarkedet spesielt. 12

13 Benytt våre kundetjenester Sjekk din beholdning, avkastning og mer Logg på dine fondssider hos ODIN Online Sett pengene dine i arbeid Tegn andeler i våre fond via nettet med BankID Hold deg oppdatert Oppgi din adresse for å motta vårt nyhetsbrev Snakk med oss

14 Vi minner om Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning, som blant annet vil avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Uttalelser i denne rapporten reflekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet den ble utarbeidet. Vi har gjengitt kilder som vurderes som pålitelige, men vi kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Ansatte i ODIN Forvaltning AS kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning AS kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne rapporten, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS interne retningslinjer for ansattes egenhandel, som er utarbeidet i henhold til verdipapirhandelloven og Verdipapirfondenes forenings bransjestandard. Du finner mer informasjon på 14

15

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014 ODIN Kreditt Fondskommentar september 2014 Første negative måned på over ett år September var en svak måned for ODIN Kreditt, som falt 0,2 prosent. Referanseindeksen, ST4X (3- årig norsk stat), var opp

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

ODIN Norge. Fondskommentar april 2014. Ruglete start, men 2014 bør bli et godt aksjeår. «Flokkadferd» gir syklikalitet i oljemarkedet

ODIN Norge. Fondskommentar april 2014. Ruglete start, men 2014 bør bli et godt aksjeår. «Flokkadferd» gir syklikalitet i oljemarkedet ODIN Norge Fondskommentar april 2014 Ruglete start, men 2014 bør bli et godt aksjeår «Flokkadferd» gir syklikalitet i oljemarkedet Storkontrakter for BW Offshore og Aker Solutions Godt resultat i Statoil

Detaljer

02-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Som hånd i hanske Oracle gav svar Billig kvalitet. Lakseaksjer opp på spretne priser

02-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Som hånd i hanske Oracle gav svar Billig kvalitet. Lakseaksjer opp på spretne priser Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 02-2014 Som hånd i hanske Oracle gav svar Billig kvalitet Lakseaksjer opp på spretne priser Farten øker for europeisk bilindustri Selger supertankere og supermarkeder

Detaljer

13-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Ikke flere prosjekter, takk! Ting Tar Tid Snur i døra Fikk mye på kortet

13-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Ikke flere prosjekter, takk! Ting Tar Tid Snur i døra Fikk mye på kortet Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 13-2014 Ikke flere prosjekter, takk! Ting Tar Tid Snur i døra Fikk mye på kortet Solid bank i utfordrende marked H&M vokser og vokser Nationale Suisse tikker og går

Detaljer

41-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Først i rekken for oppgang. Finn eller forsvinn! Sotheby s: Solgt! Den enes fiskedød, den andres

41-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Først i rekken for oppgang. Finn eller forsvinn! Sotheby s: Solgt! Den enes fiskedød, den andres Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Først i rekken for oppgang Den enes fiskedød, den andres Sotheby s: Solgt! Finn eller forsvinn! Kortsiktig oppbremsing for Nokian Uken som gikk Seneste uken

Detaljer

47-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Atlas på kartet. Mer enn et blaff? Forsvarer høyere kurs. Øker i bank. Raskt ute og raskt tilbake

47-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Atlas på kartet. Mer enn et blaff? Forsvarer høyere kurs. Øker i bank. Raskt ute og raskt tilbake Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013 Atlas på kartet Øker i bank Forsvarer høyere kurs Utspunnet aksje spinner opp Mer enn et blaff? Raskt ute og raskt tilbake Aksjemarkedene Uken som gikk Aksjemarkedsutvikling

Detaljer

15-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Flere beilere på banen? Blar opp for verditransport. Resultatvekst versus multippelekspansjon

15-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Flere beilere på banen? Blar opp for verditransport. Resultatvekst versus multippelekspansjon Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 15-2014 Synergi i energi Oppgang i blåtann Flere beilere på banen? Blar opp for verditransport Tyrkia tilbake? Resultatvekst versus multippelekspansjon Gassratene

Detaljer

ODINs ukekommentar 21-2014

ODINs ukekommentar 21-2014 ODINs ukekommentar 21-2014 Starka bror Gammel kjenning inn i nytt fond Incredible India Rabatten tilbake i shipping Nytt fra «utaskjærs» Aksjemarkedene Uken som gikk Aksjemarkedsutvikling seneste uke (i

Detaljer

37-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Banker til med høyere kapitalkrav. Sotheby s åpner for bud. Tårevåt oppgang i tørrlast

37-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Banker til med høyere kapitalkrav. Sotheby s åpner for bud. Tårevåt oppgang i tørrlast Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 37-2013 Sotheby s åpner for bud Mindre tilbud i supply? Kan slutte gode nyheter i rigg Banker til med høyere kapitalkrav Tårevåt oppgang i tørrlast Globaltrans-resultat

Detaljer

14-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Budrykter satte fart. Syv magre år for livsforsikring. Et «varslet» resultatvarsel

14-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Budrykter satte fart. Syv magre år for livsforsikring. Et «varslet» resultatvarsel Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 14-2014 Et «varslet» resultatvarsel Gode auksjonspriser Budrykter satte fart Syv magre år for livsforsikring Høegh over til Høegh i USA Catcher kontrakt Godt nytt

Detaljer

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 17-2014 Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Men oljeservice var ikke død Bunnfiske i russisk aksje Nyheter i

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode utsikter for aksjemarkedet også i 2007 Nok et godt år i aksjemarkedet er lagt bak oss det fjerde på rad. Når vi nå går inn i et nytt år

Detaljer

36-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. På opptur med Samsonite. Nok var nok for Nokia. Sikker nisjeforsikrer

36-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. På opptur med Samsonite. Nok var nok for Nokia. Sikker nisjeforsikrer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 36-2013 Nok var nok for Nokia Høye kurser frister til emisjoner På opptur med Samsonite Sikker nisjeforsikrer Vår afrikanske diamant skinner - Brazil is Norway on

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Høysesong for utbytte og tilbakekjøp 2007 ble nok et år med sterke resultater i bedriftene. Nå skal fjorårets overskudd deles ut til aksjonærene

Detaljer

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere

Detaljer

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt

Detaljer

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp September 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp Ved inngangen til år 2000 var prisingen av aksjer på det høyeste nivået i etterkrigstiden.

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mai 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Er bunnen passert? Aksjemarkedet har de siste to årene blitt drevet mellom fakta og analyse på den ene siden og frykt og grådighet på den andre.

Detaljer

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan...

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan... Utarbeidet av Obligo Investment Management Mai 2015 Innhold Markedssyn mai... 3 Fondsfokuslisten... 4 Internasjonale aksjeindekser... 5 Rentemarkedet... 6 Verdensøkonomien... 7 Europa... 8 Japan... 9 Kina...

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Oktober 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Den skjulte kopitrusselen Konkurranse fra billige kopiprodusenter truer lønnsomheten i mange ledende selskaper. Paradoksalt nok er trolig

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond Halvårsrapport 213 ODINs Rentefond Juli 213 Innhold 3 Markedskommentar ODIN Rente 4-5 ODIN Rente 6-7 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning 8-9 SpareBank 1 Pengemarked 1-11 ODIN Pengemarked

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer