ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014"

Transkript

1 ODIN Kreditt Fondskommentar september 2014

2 Første negative måned på over ett år September var en svak måned for ODIN Kreditt, som falt 0,2 prosent. Referanseindeksen, ST4X (3- årig norsk stat), var opp 0,1 prosent. Fondet er dermed opp 5,2 prosent hittil i år, mot indeks som er opp 2,5 prosent. Fondets utvikling var nokså nær flat gjennom måneden, men ble på tampen rammet av den generelle sell-off vi så i markedet i slutten av september. Årsakene finnes blant annet i politisk uro i Russland/Ukraina, IS i Midtøsten og til dette kom massive folkelige protester i Hong Kong. Økonomisk er det fortsatt uro for at den amerikanske sentralbanken vil sette opp renten hyppigere enn antatt. 0,2% 0,1% Return - last month 0,0% Mer spesifikt for kredittmarkedet var nyheten om at fondsforvalteren PIMCO s legendariske gründer, Bill -0,1% Gross, forlater selskapet for å gå til en konkurrent. Egentlig burde det ikke ha noe å si, men i og med at -0,2% fondet han forlater sitter på milliarder dollar er -0,3% det nå uro for at selv mindre innløsninger som følge av hans uttreden vil gi salgstrykk i kredittmarkedet. -0,4% 1. sep sep sep sep sep ODIN Rente Index ST4X 2

3 God avkastning i ODIN Kreditt 5,2 % Årlig 7,8 % 7,7 % ODIN Rente har endret navn til ODIN Kreditt. Det nye navnet reflekterer bedre fondets investeringsmandat, som primært er å investere i obligasjoner utstedt av selskaper og finansinstitusjoner. ODIN Kreditt er et kredittfond i den betydning at målsetningen er å skape god avkastning først og fremst gjennom gode valg av investeringer utfra et kredittperspektiv. Det dreier seg kun om endring av navn. Fondets org. nr., ISIN nummer, og bankkonti for tegning er uforandret. ODIN Kreditt har gitt en årlig avkastning på 7,7 % siden start Tilsvarer 45,9 % totalavkastning -0,2 % Året har begynt bra for ODIN Kreditt Fondet er opp 5,2 % hittil i år september Hittil i år Siste 12 mnd Siden start (årlig) 3 Per Avkastning for perioder lengre enn ett år er angitt som årlig avkastning i perioden

4 Relativ utvikling ODIN Kreditt Siden start ODIN Kreditt 106 iboxx EUR Corp 120 iboxx EUR Corp 104 ODIN Kreditt 110 ST4X 3 år norsk stat 102 ST4X jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt Periode ODIN Kreditt ST4X iboxx Corp Siden ,1 % 18,6 % 36,2 % Siste 12 mån 7,8 % 3,3 % 7,8 % Hittils i år 5,2 % 2,6 % 6,9 % 4 Kilde: Bloomberg. Per

5 Sektorfordeling På sektornivå liker vi som kredittinvestor bank og forsikring spesielt godt. Bank 55,8 % For tiden finner vi et godt utvalg av obligasjoner med en fair prising innen disse sektorene. Fremfor alt ser vi bra verdi i å investere i ansvarlige lån og fondsobligasjoner i norske sparebanker og i ledende europeiske finanskonsern. I andre sektorer er det vanskeligere å finne selskaper å investere i. Mange selskaper handler på høye nivåer, dvs. er dyre. Det finnes fortsatt mulighet til å få litt meravkastning innen high yield-segmentet og fra utstedere fra Sør-Europa. Forsikring Industri Telekom Energi Råvarer Stat, kommune Konsum Infrastruktur Kapitalvarer Teknologi 19,6 % 6,8 % 3,7 % 3,6 % 2,7 % 2,2 % 2,0 % 2,0 % 1,2 % 0,5 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5

6 Geografisk fordeling Geografisk har vi mest eksponering i Norge og Nord- Europa, hvor det primært er finanssektoren i Norden vi er investert i. Det er også verdt å nevne at vi har 11 prosent eksponering mot Sør-Europa (Italia og Spania), hvor vi finner flere investeringsmuligheter med attraktiv balanse mellom risiko og avkastning. Porteføljen er konsentrert mot Vest-Europa og vi har kun to prosent av porteføljen mot andre europeiske land. Vi har ingen russiske eller ukrainske selskaper i porteføljen. Våre selskapsinvesteringer er hovedsakelig i globale selskaper med kontantstrømgenerering i flere land, noe som gjør at børsnoteringssted og lokalisering av hovedkvarter har mindre betydning. Norge Storbritannia Frankrike Nederland Spania Sverige Sveits Tyskland Italia Danmark Belgia Øvrige 31,2 % 12,4 % 8,7 % 7,1 % 6,2 % 6,0 % 5,7 % 5,0 % 4,3 % 3,3 % 2,1 % 7,7 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6

7 Største innehav Fondet er investert i 188 obligasjoner fra 139 forskjellige utstedere. Det ti største utstederne utgjør 23 prosent av fondet og de fem største står for 13 prosent. SB1 SR-Bank Lloyds Bank AXA DNB Rabobank SB1 SMN Spansk stat Banco Santander BNP Paribas Generali 3,1 % 2,9 % 2,6 % 2,5 % 2,3 % 2,3 % 2,2 % 2,1 % 1,8 % 1,7 % 0% 1% 2% 3% 4% 7

8 Porteføljens kredittvurdering 19,8 prosent av obligasjonene i porteføljen er kredittvurdert til BBB eller bedre. 17 prosent av porteføljen er kredittvurdert til A eller bedre. Kredittvurderinger i kategoriene fra AAA (beste mulige) til og med BBB regnes innenfor kategorien «Investment grade», hvor sannsynligheten for mislighold av lån vurderes som liten av uavhengige kredittvurderingsbyråer. A 15 % AA 2 % NR 3 % B 6 % BB 11 % Vi finner samtidig flere gode investeringsmuligheter innen det såkalte «High yield»-segmentet, hvor sannsynligheten for mislighold vurderes som større av kredittvurderingsbyråene. Men særlig i kategoriene BB og B er det interessante bedrifter hvor balansen mellom avkastning og reell risiko er attraktiv i dagens investeringsklima. BBB 63 % Per NR=Not rated, har ikke noen rating. Rating er rating fra Moody s, S&P s eller Fitch. Hvis slik rating ikke foreligger brukes rating fra minst to norske meglerhus. 8

9 Avkastning og utvalgte nøkkeltall Avkastningsmål Portefølje Referanse Diff. Siste måned -0,20 % 0,10 % -0,30 % Hittil i år 5,30 % 2,50 % 2,80 % Siste 12 mnd 7,80 % 3,30 % 4,50 % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -0,2 % 0,1 % 5,3 % 2,5 % 7,8 % 3,3 % Siste måned Hittil i år Siste 12 mnd 10,2 % 2,1 % Siste 3 år 7,7 % 3,4 % Siden start ODIN Rente Indeks Siste 3 år 10,20 % 2,10 % 8,10 % Siste 5 år Siste 10 år Siden start 7,70 % 3,40 % 4,30 % Utvalgte nøkkeltall Rentedurasjon 2,4 Gjennomsnittlig yield 3,6 % NOK-eksponering 95 % High Yield-eksponering 19,8 % Antall obligasjoner 188 Antall utstedere 139 9

10 Om ODIN Kreditt ODIN Kreditt er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i renteinstrumenter, samt norske og utenlandske UCITS og non- UCITS rentefond, herunder både børshandlede fond, indeksfond og aktivt forvaltede rentefond globalt. En mindre del av porteføljen (maks 20 prosent) kan ha en lavere kredittvurdering enn BBB- eller ikke ha noen offisiell kredittvurdering. Resten av renteinstrumentene er utstedt av selskaper med offisiell kredittvurdering (Standard & Poor s, Moody s og/eller Fitch) på BBB- eller høyere. For norske rentepapirer kan skyggerating fra finansinstitusjoner i Norge brukes hvis utsteder ikke har offisiell kredittvurdering. Fakta om fondet Etableringsdato Referanseindeks Basisvaluta Norske statsobligasjoner 3 år (ST4X) NOK Forvaltningshonorar 0,75 % Tegn.-/innløsningsgebyr 0 % Minste tegningsbeløp NOK 10

11 Om forvalterne Mariann Stoltenberg Lind begynte i ODIN 1. november Mariann er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har i tillegg gjennomført AFA-studiet. Mariann har forvaltet ODIN Kreditt siden 1. november Mariann har tidligere jobbet for Storebrand Kapitalforvaltning i 14 år. I Storebrand har hun også jobbet som kredittanalytiker innen Norske Renter og Kreditt. Ansvarlig forvalter Nils Hast kom til ODIN i februar Han er utdannet Master of Science fra Kungliga Tekniska högskolan og har vært ansvarlig forvalter i ODINs kombinasjonsfond og ODIN Kreditt siden deres etablering 1. september Nils lange erfaring fra finansmarkedene i Norge og internasjonalt har gitt ham solid faglig bakgrunn innen porteføljeforvaltning generelt og det internasjonale kredittmarkedet spesielt. 11

12 Benytt våre kundetjenester Sjekk din beholdning, avkastning og mer Logg på dine fondssider hos ODIN Online Sett pengene dine i arbeid Tegn andeler i våre fond via nettet med BankID Hold deg oppdatert Oppgi din adresse for å motta vårt nyhetsbrev Snakk med oss

13 Vi minner om Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning, som blant annet vil avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Uttalelser i denne rapporten reflekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet den ble utarbeidet. Vi har gjengitt kilder som vurderes som pålitelige, men vi kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Ansatte i ODIN Forvaltning AS kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning AS kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne rapporten, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS interne retningslinjer for ansattes egenhandel, som er utarbeidet i henhold til verdipapirhandelloven og Verdipapirfondenes forenings bransjestandard. Du finner mer informasjon på 13

14

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 101,91 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 11/11 Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden 1. Sosial tragedie 2. Dramatiske tiltak 3. De verst utsatte 4. Forsøk på løsning

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond

Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond (Vedtatt på foreningens ordinære generalforsamling den 27. mai 1998, siste gang endret på ordinær generalforsamling

Detaljer

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND?

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? MAGMA 0315 FAGARTIKLER 41 HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? O STEIN SVALESTAD er master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og senior investeringskonsulent i Gabler

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

Markedet og økonomien i 2013

Markedet og økonomien i 2013 Markedet og økonomien i 213 Globalt ble vekstanslagene nedjustert. I Norge kom stadig sterkere advarsler om at de gode tidene var over. Og aksjemarkedet steg til nye toppnoteringer. 213 var et helt vanlig

Detaljer

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13. Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.mars 28 SJOKKERENDE VEKKERE Fallende boligpriser i USA ga økende

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

Rapport. Diskonteringsrente i IAS 19

Rapport. Diskonteringsrente i IAS 19 Rapport Diskonteringsrente i IAS 19 12. november 2012 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 2. IAS 19... 4 3. Markedet for foretaksobligasjoner av høy kvalitet i Norge... 5 3.1. Det norske OMF-markedet...

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning Årsrapport 2007 Fra heden nord for Skagen, 1885 Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol Våre fond 2007 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer