Verdipapirfinansiering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdipapirfinansiering"

Transkript

1 Verdipapirfinansiering Securities

2 AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en fleksibel finansiering av din aksjehandel, og muligheten til å frigjøre likviditet og øke eksponeringen i verdipapirmarkedet. Aksjekreditt er et finansieringsprodukt for deg som handler børsnoterte verdipapirer hos Pareto Securities. Dette gir deg blant annet muligheten til å øke eksponeringen i enkeltaksjer, eller oppnå en mer diversifisert aksjeportefølje ved å investere i et bredere spekter av sektorer og selskaper. Aksjekreditten består av en konto i Pareto Bank hvor det innvilges en kreditt, og en VPSkonto i Pareto Securities. VPS-kontoen pantsettes som sikkerhet for kreditten, og kredittkontoen godskrives og belastes ved salg og kjøp av verdipapirer. Kort oppsummert om aksjekreditt hos Pareto Securities Full oversikt over tilgjengelig kreditt i realtid 100% automatiserte løsninger Ingen løpende kostnader Du betaler kun rente på benyttet låneramme Inntil 90 % belåning i ett enkelt papir Økt eksponering og handlefrihet i markedet Mulighet for belåning på aksjer ved tegning i emisjoner Minimum låneramme er NOK

3 BELÅNINGSGRADER Hvert verdipapir har en fastsatt maksimal belåningsgrad. Aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs: 0 90% ETFer (exchange traded funds) som gjenspeiler en indeks: med inntil 85% Oslo Axess og OTC: Kun utvalgte aksjer I forbindelse med shorthandel i verdipapirer benytter banken i all hovedsak den inverse belåningsgraden. Det betyr at hvis banken tilbyr 80 % belåning på en aksje vil marginkravet være 120%. Praktisk eksempel: Dersom en aksje har en belåningsgrad på 80% betyr det at for å investere et gitt beløp må man stille med minimum 20% av dette beløpet i egenkapital. For en ønsket investering på NOK trenger man altså NOK i egenkapital. På våre websider gjør du enkelt dine investeringer og følger dine aksjeposisjoner. Her finner du også en løpende oppdatert liste over aksjer og belåningsgrader. Belåningsgraden fastsettes i en egen modell utarbeidet av Pareto Bank. Denne modellen er basert på statistisk informasjon om kursutvikling, volatilitet og likviditet i den enkelte aksje. Pareto Bank gjør normalt fire hovedrevisjoner per år av alle belåningsgrader. Utover dette gjøres det løpende individuelle vurderinger av enkeltaksjer. Justeringer varsles kunder per e-post normalt 14 dager i forkant.

4 SLIK SØKER DU For privatpersoner Send oss søknadsskjema for aksjekreditt, siste lønnslipp og siste ligning på mail til: For investeringsselskap Send oss siste års regnskap, oppdatert balanse og oversikt over dagens verdipapirportefølje på mail til: Kostnader Det er ingen løpende kostnader ved å ha tilgang på aksjekreditt. Du betaler kun renter på benyttet låneramme. Eksempel på økt eksponering med aksjekreditt Uten aksjekreditt Med aksjekreditt Egenkapital NOK NOK Belåningsgrad 0% 80% Kredittbeløp - NOK Aksjepris beløp NOK 100 NOK 100 Totalt kjøpsbeløp NOK NOK Antall aksjer Aksjepris salg NOK 120 NOK 120 Totalt salgsbeløp NOK NOK Gevinst NOK NOK Merk at dersom aksjekursen i stedet skulle falle er du tilsvarende eksponert motsatt vei. For eksempel hvis kursen faller med NOK 20, fra NOK 100 til NOK 80, vil tapene bli henholdsvis NOK og NOK NB: Dette eksempelet tar ikke hensyn til renter eller omkostninger.

5 BRUDD Disponibelt for handel = Saldo + Belåningsverdi + Intradagskreditt Reserverte aktive ordrekjøp Belåningsverdi = Markedsverdi av aksjene x belåningsgrad Som vi ser av formelen for belåningsverdi er det to faktorer som du selv ikke styrer som påvirker «Disponibelt for handel». Endring i aksjens markedsverdi og endring i belåningsgrad. Det er Pareto Bank som fastsetter belåningsgradene. Saldo er hvor mye penger du har på konto. Negativ saldo oppstår når du benytter deg av kreditten. Er saldoen din negativ med NOK betyr dette at du har lånt NOK Brudd oppstår når «Disponibelt for handel» er negativ. Eksempel: Er man i brudd innvilges ikke intradagskreditt. Du får heller ikke lagt flere kjøpsordre. Dvs at et overtrekk bestemmes av «saldo + Belåningsverdi». Brudd kan håndteres på tre måter. 1. Overføre mer kapital til aksjehandelskonto. 2. Overføre flere aksjer fra andre kontoer til konto med brudd 3. Selge aksjer for å dekke inn bruddet.

6 BRUDD Hvor mye må du selge for å dekke inn et brudd? Overtrukket beløp Salgsverdi = (1- belåningsgrad) Eks: Dersom belåningsgraden i aksjen er 70% og overtrekket er på NOK 6.000, må du selge aksjer for (6.000/(1-0,7)) = NOK Aksjekreditt kan kombineres med intradagskreditt, som gir deg muligheten til å øke ditt disponible beløp for handel tilsvarende din egenkapital. Aksjekreditt kan øke din eksponering i markedet, og dermed både din potensielle fortjeneste og ditt potensielle tap. Produktet egner seg best for investorer som har god kjennskap til og erfaring med verdipapirmarkedet.

7 INTRADAGSKREDITT Med intradagskreditt kan du daglig øke ditt disponible beløp for handel tilsvarende din egenkapital uten ekstra kostnader. Du kan dermed gjennomføre større handler, som kan øke din eksponering i markedet. Intradagskreditt forutsetter en porteføljeverdi på minst NOK og har en øvre grense på NOK «Disponibelt for handel» må også være positivt for at du skal kunne få innvilget intradagskreditt. Intradagskreditten fastsettes på daglig basis og åpnes før børsåpning, og avsluttes ved børsslutt. Intradagskredittrammen kan ikke utnyttes over natten. Intradag påløper ingen rentekostnader. Om du ikke stenger dine posisjoner, men benytter deg av intradagskreditten over natten, vil det påløpe overtrekksrenter og gebyrer. Intradagskreditt tilbys i samarbeid med Pareto Bank. Tjenesten forutsetter at du har inngått aksjekredittavtale. Eksempler på intradagskreditt Hvis markedsverdien av din aksjeporteføljen er MNOK 1 og trekket under kredittrammen er på MNOK 0,4 så blir Porteføljeverdi/egenkapital MNOK 0,6. Din intradagskreditt vil da bli 0,6 MNOK. For at du ikke skal benytte deg av intradagskreditt over natten må «Disponibelt for handel» være større enn intradagskreditt ved slutten av dagen.

8 INTRADAGSKREDITT Ulike eksempler på intradagskreditt (verdier i NOK) Markedsverdi portefølje Saldo (cash på konto) Porteføljeverdi * Belåningsverdi ** Benyttet aksjekreditt Intradagskreditt *** Disponibelt for handel **** * Porteføljeverdi er summen av markedsverdien av din aksjeportefølje og «Saldo» ** Belåningsverdien i dette eksempelet er regnet ut med en belåningsgrad på 80% *** Intradagskreditten er summen av markedsverdien av din aksjeportefølje og «Saldo» **** «Disponibelt for handel» er «Saldo» + «Belåningsverdi» + «Intradagskreditt» Slik søker du om intradagskreditt Send oss søknadsskjema for intradagskreditt på mail til: Intradagskreditt kan øke din eksponering i markedet, og dermed både din potensielle fortjeneste og ditt potensielle tap. Produktet egner seg best for investorer som har god kjennskap til og erfaring med verdipapirmarkedet.

9 SHORTHANDEL Shorthandel gir deg muligheten til å tjene penger selv om markedet faller. Shorthandel (også kalt verdipapirlån) betyr at du låner aksjer som du selger på børsen. Du kjøper aksjene tilbake på et senere tidspunkt, og har kursen falt i mellomtiden, tjener du på handelen. Du gjennomfører en shorthandel akkurat som en vanlig salgsordre, forskjellen er at du ikke har aksjen i din portefølje fra før. Du betaler samme kurtasje som ved et normalt kjøp/salg, men du må betale et administrasjonsgebyr samt rente dersom du ikke kjøper tilbake de shortede aksjene samme dag. Ved shortsalg må du stille margin for salget du gjennomfører. Marginkravet er minimum 115% av markedsverdien av aksjene du shorter. Normalt vil marginkravet for en aksje kunne beregnes slik: (100 %+ (100% belåningsgraden). Eks. Yara har en belåningsgrad på 80%. Marginkravet er da 120% (100% + (100% - 80%) = 120%). Belåningsverdien ved shortsalg beregnes slik: markedsverdi x marginkrav. Shorthandel kan kombineres med aksjekreditt og intradagskreditt, og kan dermed gi deg en unik fleksibilitet i markedet. Aksjer du kan shorte Vi reserverer hver dag aksjer som våre kunder kan shorte. Pareto Securities har blant markedets beste utvalg av aksjer tilgjengelig for shorthandel. Vi tilby shorthandel i hele Norden og USA. Vi er behjelpelige med å skaffe aksjer du ønsker å shorte dersom aksjen ikke allerede finnes på våre lister. Kontakt oss på: Tilbudet av aksjer som kan shortes endres kontinuerlig. Det er derfor ingen garanti for at aksjer som finnes på listen kan shortes til enhver tid eller at eksisterende aksjelån ikke blir tilbakekalt.

10 SHORTHANDEL Hvor mye koster det å shorte? Du betaler samme kurtasje som ved et normalt kjøp/salg, men du må betale et administrasjonsgebyr samt rente dersom du ikke kjøper tilbake de shortede aksjene samme dag. Ved etablering av verdipapirlån påløper det et gebyr på NOK 500,-. Den årlige rentesatsen er fra 4,5%. Risiko Shorthandel medfører økt risiko og egner seg best for investorer som har god kjennskap til og erfaring med verdipapirmarkedet. Shorthandel innebærer at man kan tape mer enn investert beløp. Det er derfor viktig at du forstår den ekstra risikoen du påtar deg ved å shorte aksjer. Ved shorthandel spekulerer du på kursfall, og da taper du penger om aksjekursen stiger. Det er i prinsippet ingen grense for hvor mye en aksje kan bli verdt. Det betyr at du kan tape mer enn investert beløp. Det er også risiko for at utlåner krever sine aksjer tilbake. I en slik situasjon skal aksjene kjøpes tilbake, uansett pris på det aktuelle tidspunktet. Ved utbetaling av utbytte er det den som shorthandler som skal betale utbytte til den som låner ut aksjene. Utbyttet vil bli belastet kredittkontoen. Ved shortsalg må du stille margin for salget du gjennomfører. Belåningsverdien ved shortsalg beregnes slik: markedsverdi x marginkrav. Det betyr at dersom kursen stiger vil den negative markedsverdien øke, noe som også medfører at den negative belåningsverdien øker. For eksempel dersom du er short 1000 aksjer i en aksje med marginkrav på 120%, der kursen stiger fra 100 til 110 vil din negative belåningsverdi (markedsverdi x marginkrav) øke fra NOK til NOK Som du ser av eksempelet må du da stille NOK mer i sikkerhet enten ved å sette inn penger som øker saldoen, eller ved å overføre aksjer (med positiv belåningsverdi) som sikkerhet.

11 SHORTHANDEL Praktisk eksempel på marginkrav: Saldo på kontoen i eksempelet er NOK Det er ingen verdipapirer på kontoen. Du låner aksjer og selger AKSO-aksjer for NOK Salgsbeløpet på NOK øker din saldo til NOK Belåningsverdien beregnes som markedsverdi x marginkrav. I dette tilfelle er belåningsgraden på AKSO 80%, og da vil marginkravet være 120%. Marginkravet i dette tilfelle vil være (NOK x 1,2 = NOK ). Disponibelt for handel etter dette salget er i dette tilfellet NOK (saldo + belåningsverdi som i dette tilfelle er NOK NOK = NOK ).

12 OBLIGASJONSKREDITT Med en individuelt tilpasset obligasjonskreditt tilbyr Paret Securities i samarbeid med Pareto Bank finansiering av utvalgte high-yield obligasjoner notert i Norge eller i utlandet. Fordeler med obligasjonskreditt: Gir økt eksponering og handlefrihet i obligasjonsmarkedet Frigjør likviditet i egen obligasjonsportefølje Ukentlige statusrapporter per e-post med beholdningsoversikt og kursutvikling på obligasjonene i porteføljen Kriterier for å få obligasjonskreditt: Solid kjennskap og forståelse for obligasjoner og risikoen i disse Minimum 3 obligasjoner fra ulike utstedere i den belånte porteføljen Obligasjonene skal være godkjent av Pareto Bank Maksimal eksponering på 40 % av porteføljen i en enkelt obligasjonsutsteder Obligasjonskreditt øker din eksponering i markedet, og dermed potensiell tap. Produktet er derfor best egnet for investorer med solid kjennskap til og erfaring med verdipapirmarkedet og særlig obligasjoner.

13 Securities En investeringsbank i Pareto-gruppen Pareto Securities AS, Dronning Mauds gt. 3, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO ,

2015 Aksjehandel på nett

2015 Aksjehandel på nett 2015 Aksjehandel på nett Pareto Securities Ledende aktør med over 360 ansatte innen obligasjon-, aksje- og assetmegling, analyse og corporate finance. Lanserte i juni 2011 kanskje Norges mest komplette

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Det nye børslandskapet

Det nye børslandskapet Det nye børslandskapet Securities HVA HAR SKJEDD Frem til 2007 ble alle ordrene i norske aksjer sendt til Oslo Børs. Alle handler, både automatch (handler som ble automatisk matchet i ordreboken) og blokker,

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING... 4 HVA ER OPSJONER?... 5 Generelt om opsjoner... 5 Kjøpsopsjoner... 6 Salgsopsjoner... 8 Hva koster det å handle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER Kunden skal være kjent med at: all handel skjer på kundens egen risiko man

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Petroleumsfondets referanseportefølje

Petroleumsfondets referanseportefølje 46 Kan indeksforvaltning oppnå indeksavkastning? Selv om en forvalter alltid handler verdipapirer i samsvar med en referanseindeks, er det ikke gitt at den oppnådde avkastningen blir like høy som indeksavkastningen.

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG

FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG & FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG EIENDOMSFINANS AS ER EN FRITTSTÅENDE FORMIDLER AV LÅN OG FORSIKRING. GENUINT OPPTATT AV Å LØSE DINE ØNSKER OG BEHOV PÅ BEST MULIG MÅTE. VÅRE

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

www.handelsbanken.no/bullbear

www.handelsbanken.no/bullbear www.handelsbanken.no/bullbear Bull Du tror på oppgang i markedet og stanger dine horn oppover. Får du rett, og du har investert i Bull, tjener du dobbelt så mye som oppgangen i markedet. Tar du feil taper

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess

For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess 6 Gjeldfrie boliger med store verdier, stigende boligpriser og større aksept for at eldre folk kan ta opp lån gjør at seniorene låner som aldri før.

Detaljer

Investeringer i et turbulent kredittmarked

Investeringer i et turbulent kredittmarked 44.................................................................................................................................................................................................... Investeringer

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer