Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10"

Transkript

1 N 30,50,70 V Ø S Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

2 Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10 Del 2: Informasjonsmemorandum Allegro Navigare side 11 Avtale om aktiv forvaltning side 21 Ansvarserklæring side 25 Praktiske opplysninger side 25

3 Å lykkes i finansmarkedene krever mye arbeid. Len deg tilbake og la oss gjøre jobben. Den største utfordringen for deg som ønsker å investere i dagens finansmarkeder er den enorme informasjonsmengden du må fordøye og tolke for å oppnå tilfredsstillende avkastning. Ved å benytte profesjonell bistand til å følge investeringene, øker sannsynlig heten for bedre avkastning samtidig som risiko og egen ressursbruk begrenses. Allegro Finans ASA har etablert et nettverk av håndplukkede analytikere og meglere fra ledende norske meglerhus. Vi overvåker finansmarkedet kontinuerlig, leser og produ serer daglig nye analyser og deltar på analytiker møter og selskapspresentasjoner. Aktiv forvaltning var tidligere stort sett for beholdt de store institusjonelle investorene. Nå gjør vi mulighetene i aktiv forvaltning tilgjengelige uten at du nødvendigvis må investere millioner av kroner. Hvorfor aktiv forvaltning? Aktiv forvaltning byr på en rekke interessante fordeler fremfor direkte investering i finansmarkedet. Som aktiv forvaltningskunde får du din egen personlige portefølje der du eier hvert enkelt verdipapir, uten at du trenger å bruke tid og ressurser på å følge opp dette selv. For den som er interessert i verdipapir markedets muligheter, gir det en helt annen tilfreds stillelse å motta rapporter som viser hvor mange aksjer eller fondsandeler man eier i hvert enkelt selskap eller fond. Dessuten byr våre rapporter på langt mer informasjon om dine investeringer enn de ofte noe sparsommelige rapportene fra bl.a. fondsselskapene. Er dette noe for deg? Bla om og les mer om aktiv forvaltning i Allegro Finans. Administrerende direktør, Fridthjov Brun Allegro Finans ASA Informasjonsmemorandum Allegro Navigare se side 11 3

4 Litt om oss og vår bakgrunn Allegro Finans ASA ble etablert i november Visjonen er et kompe tansebasert for valtningsselskap nær sine kunder. Selskapet har konsesjon fra Kredittilsynet til å drive aktiv forvaltning av investorers portefølje og investeringsrådgivning, og er underlagt periodisk tilsyn. 4 Allegro Finans forvalter verdier for våre eiere og beslek tede selskap. Til informasjon har ansatte i Allegro Finans i henhold til verdipapirhandels loven anledning til å kjøpe grunn fondsbevis og aksjer etter gjeldende reglement. Se forøvrig for etiske retningslinjer og ordreutførelse. Tilsynsmyndighet; Telefon (sentralbord): Telefaks: E-post: Postadresse: Postboks 100 Bryn, 0611 Oslo Besøksadresse/leveringsadresse: Østensjøveien 43, 0667 Oslo

5 Investeringskomité Dag Olav Uddu Finanssjef, SpareBank 1 SMN Thor Ivar Tryggestad Investeringsdirektør, Allegro Finans Alf Kåre Karoliussen Strateg, Allegro Finans John G. Eggen Forvalter, Allegro Finans Torkil Leinum Konsernbanksjef, SpareBank 1 SMN Fridthjov Brun Administrerende direktør, Allegro Finans Nicolai S. Haugan Markedsdirektør, Allegro Finans Per Iversen Porteføljeforvalter, TrønderEnergi Per Egil Aamo Adm. Dir. Sparebank1 Midt-Norge Invest Petter de Lange Sjefsøkonom, SpareBank 1 SMN Styreleder: Dag Ivar Thobroe Leder, SpareBank 1 SMN Markets Styret består av 5-8 personer Våre forvaltere Investeringsdirektør Thor Ivar Tryggestad Forvalter Reitan Invest Porteføljeansvarlig i Firstnordic-fondene i Fokus Bank Sivilingeniør ved NTNU Strateg Alf Kåre Karoliussen Senior aksjemegler i Danske Securities ASA Leder for aksje- og analyseteamet i Fokus Kapitalmarked Diplomøkonom, Handelshøyskolen BI Autorisert finansanalytiker, Norges Handelshøyskole (NHH) Seniorforvaltere John G. Eggen Forvalter/megler i J.P. Morgan (London), Bank of New York (New York) og ABN Amro (Oslo) Bachelor of Arts, Heriot-Watt University, Edinburgh MBA, Monterrey Institute of International Studies, USA Dag Olav Uddu Leder Valutaavdelingen, SpareBank 1 Midt-Norge Forvalter av Sparebanken Midt-Norges pensjonskasse Finanssjef Sparebanken Midt-Norge Bankøkonom Administrasjon Administrerende direktør Fridthjov Brun Leder, DnB Markets Trondheim Megler, Fokus Kapitalmarked MSc i marketing & strategy, Handelshøyskolen BI Markedsdirektør Mer informasjon? Ta gjerne kontakt med oss. Nicolai Seierstad Haugan Bachelor of Business (Fin), Griffith University, Australia. Master of Banking & Finance, Griffith University, Australia Investor-tjenester Sigrid Almås Unni Lunde Gunhild Meistad Julie Anita Bolstad Head of Compliance Jan-Ivar Thorsteinsen Allegro Finans ASA Informasjonsmemorandum Allegro Navigare se side 11 5 Allegro Finans ASA Telefon: / Telefaks: / Vil du sende epost, bruk en av adressene til oss i administrasjonen. Se for komplett oversikt over våre tjenester og forretningsvilkår.

6 Bak resultatene ligger grundige analyser Gode analyser og rutiner er vår oppskrift for suksess. All verdipapirforvaltning i Allegro Finans ASA baseres på omfattende analysemateriale av høy faglig kvalitet. Forvalt ningen utføres etter topdown- prinsippet der selskapets syn på den makro-økonomiske utviklingen danner grunnlaget for sektor vekting og valg av enkeltpapirer. Investeringskomité Allegro Finans ASA legger stor vekt på å ha medarbeidere med den integritet og erfaring som er nødvendig for å skape en livskraftig og engasjert kapitalmarkedsorganisasjon. Allegro Finans ASA sin investeringskomité består i dag av mange av de meste erfarne innen kapitalmarkedsområdet i regionen.investeringskomi téens hovedoppgave er å stake ut de makroøkonomiske hovedlinjene som vi mener vil være gjeldende for tiden fremover. Makroanalyse Analysen gjenspeiler Allegro Finans sitt syn på den makroanalytiske utviklingen og dens innvirkning på valuta-, rente- og aksjemarkedet. Analysen gjennomgås og oppdateres ved behov, minimum én gang i måneden i forbindelse med investeringskomiteens møte. 6 Sektoranalyse Analysen gjenspeiler vårt syn på sektorenes utvikling og fremtidige potensial. Kon klusjonene i analysene baseres på og er i overensstemmelse med konklusjonene i makro analysen. Analysen utferdiges for alle sektorer og gjennomgås/oppdateres ved behov. Selskapsanalyse En selskapsanalyse gjennomføres for alle selskaper i våre porteføljer. Som hovedregel skal det ikke investeres i selskaper uten at det først foreligger en slik analyse. Dersom det skulle oppstå en situasjon der det vil være formålstjenlig å foreta en investering uten at en selskapsanalyse på forhånd er utferdiget, vil det foreligge en sterk begrunnelse for dette. Modellporteføljer Basert på våre makro-, sektor- og selskapsanalyser utarbeider vi modellporteføljer for ulike aktivaklasser, geografiske om råder, verdi papirtyper og eventuelle andre inn delinger der egne modellporteføljer anses å være fornuftig. En referanseindeks er definert for alle modeller, og modellene vil avspeile denne indeksens sammensetning. Imidlertid vil det kunne gis rom for opp- eller nedvektinger i forhold til indeks for enkelt sektorer og/eller enkeltselskaper/enkelt papirer. Fleksibilitet Vi er opptatt av at den enkelte portefølje ikke skal bli for stor. Vår filosofi er at små porte føljer er lettere å manøvrere ved markeds endringer.

7 Allegro Finans ASA Informasjonsmemorandum Allegro Navigare se side 11 7

8 Med våre rapporter har du oversikt over dine plasseringer Fra dag til dag, om du så ønsker 8 En av de egenskapene som skiller Allegro Finans fra aksjefond og andre investeringstilbud er rapportene våre. Som kunde hos oss vil du motta rapporter med en informativ og oversiktlig oppstilling av din totale portefølje av verdipapirer. Kort og godt ønsker vi å tilby en av markedets mest omfattende kunderapportering.

9 Verden, CS FB jul Europa, M errill Lynch USA, Merrill Lynch aug sep okt nov des jan feb m ar apr m ai jun Source: Reuters EcoW in, Allegro Finans D r o n n i n g e n s g t. 7, T r o n d h e i m - S e n t r a l b o r d : F o r e t a k s n u m m e r : Månedsrapport Månedsrapport mai Fortsatt gode signaler Den globale industritilliten, representert med PMI er tilbake til 45,3 i mai. Oppgangen har vært bred, både når det gjelder geografi og de enkelte delkomponentene. Indeksen bunnet ut på et historisk lavnivå på rundt 35 i slutten av 2008, og har deretter steget jevnt. Oppgangen har kommet både i den industrialiserte delen av verden, og i de framvoksende økonomiene. Dagens nivå på industritilliten indikerer fortsatt fallende industriproduksjon, men vi nærmer oss 0-streken. Et annet positivt signal er den gradvise normaliseringen av kredittspreadene. Vi er fortsatt langt over de nivåene som ble opplevd før uroen startet, men for de sikreste låntakerne er vi nå nede på nivået før Lehman Brothers konkursen, mens High Yield har reversert 2/3 av spreadutgangen. High Yield, kredittspread I rene tall impliserer det at bedrifter med rating klassifisert som High Yield i dag i snitt må betale et risikopåslag på 18,6% i Europa, og 10,6 i USA for finansiere sine investeringer ved lån i markedet. Til sammenligning var de Allegro Finans ASA - Dronningensgt. 7, 7483 Trondheim - Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer: Side 2 av 4 Forvaltnings- Mai Fra årsskiftet Siden oppstart Allegro Indeks Allegro Indeks Produkt: Allegro Indeks Allegro Norge 15.3 % 15.8 % 32.1 % 29.8 % % 94.7 % Allegro Vekst 21.2 % 15.8 % 42.7 % 29.8 % % 54.1 % Allegro Grunnfond 24.5 % 23.7 % 34.7 % 32.7 % 75.6 % 53.5 % Allegro Global 9.4 % 3.9 % 8.7 % -4.8 % 53.1 % -7.2 % Allegro Balansert 1.6 % 2.1 % 1.6 % -1.5 % 0.6 % -8.4 % Allegro Bal. Trippel 4.5 % 2.1 % -3.4 % -1.5 % % % Allegro Finans ASA understreker at forventet avkastning i de ulike porteføljene og referanseindeksene kan være avvikende. Referanseindeks Allegro Norge og Allegro Vekst: Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Referanseindeks Allegro Grunnfond (GFB) er Oslo Børs Grunnfondsindeks (GFBX). Referanseindeks Allegro Global er Morgan Stanley Verdensindeks (i NOK). Globalporteføljen ligger 1 dag etter øvrige porteføljer i avkastningsmålingen. Balansert og Balansert Trippelporteføljene ligger 1 uke etter. Referanseindeksen til Allegro Balansert og Balansert Trippel er 50 % Morgan Stanley Verdensindeks ( i NOK) og 50 % ST1X. Verdien til Allegro Balansert og Allegro Balansert Trippel er et estimat. Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en pålitelig indikator for fremtidig avkastning, avkastningen er brutto. For nærmere opplysninger om selskapet og selskapets ordreutførelse henviser vi til vår hjemmeside tilsvarende påslagene 6,5% og 2,6% i februar 2007, før uroen startet i finansmarkedene, og 27,0% og 21,8% ved toppen i desember Det er klart at det medfører svært store problemer å planlegge og gjennomføre investeringer når kapitalkostnadene svinger så vidt mye, men konklusjonen er uansett at kostnadene har falt mye fra toppen, og at dette fallet har vært spesielt kraftig de siste ukene/månedene. Det er imidlertid viktig å være klar over, at til tross for disse positive signalene, så er utviklingen i realøkonomien fortsatt svak, og de mest positive signalene vi kan finne er at aktiviteten faller mindre, mens det finnes svært få signaler på stigende aktivitet. En annen, potensiell partykiller er lagersykelen som kan spille oss ett puss. Alt stupte de siste månedene i 2008 og starten av Lagertall kan indikere at dette var en overreaksjon, og da kan de bedringene vi nå ser kun være en tilpasning av nivå til faktisk etterspørsel, men bunnen kan ligge lengre fram. Figuren under viser selvsagt kun en skjematisk beskrivelse av hva som kan skje, men både faktiske utslag og tidsskala kan være feil. Ukerapport, uke 27 Forvaltnings- Siste uke Siden månedsskiftet Siden årsskiftet Siden oppstart Allegro Indeks Allegro Indeks Allegro Indeks Allegro Indeks produkt: Allegro Norge 0.7 % 0.2 % -0.2 % -0.6 % 27.1 % 24.5 % 175.3% 86.7 % Allegro Vekst 3.5 % 0.2 % 1.0 % -0.6 % 43.8 % 24.5 % 238.9% 47.8 % Allegro GFB 1.3 % 1.5 % -0.2 % -0.2 % 45.8 % 44.0 % 90.0 % 66.5 % Allegro Global 0.8 % -2.5 % -0.2 % -2.2 % 9.9 % -5.2 % 54.8 % -7.6 % Allegro Balansert 0.0 % -1.3 % 0.0 % -1.1 % 2.6 % -1.6 % 1.5 % -8.5 % Allegro Bal Trippel -0.6 % -1.3 % -0.6 % -1.1 % -4.2 % -1.6 % % % Allegro Finans ASA understreker at forventet avkastning i de ulike porteføljene og referanseindeksene kan være avvikende. Referanseindeks Allegro Norge og Allegro Vekst: Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Referanseindeks Allegro Grunnfond (GFB) er Oslo Børs Grunnfondsindeks (GFBX). Referanseindeks Allegro Global er Morgan Stanley Verdensindeks( i NOK). Globalporteføljen ligger 1 dag etter øvrige porteføljer i avkastningsmålingen. Balansert og Balansert Trippelporteføljene ligger 1 uke etter. Referanseindeksen til Allegro Balansert og Balansert Trippel er 50 % Morgan Stanley Verdensindeks ( i NOK) og 50 % ST1X. Verdien til Allegro Balansert og Allegro Balansert Trippel er et estimat. Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en pålitelig indikator for fremtidig avkastning, avkastningen er brutto. For nærmere opplysninger om selskapet og selskapets ordreutførelse henviser vi til vår hjemmeside De globale forventningsindikatorene stiger vekstkommentar). I tillegg har porteføljen en litt større kontantandel slik at man unngikk mye av det Den globale forventningsindikatoren PMI har de store fallet som kom på slutten av uken. Denne seneste månedene vært den viktigste uken starter kvartalsrapporteringen og som vanlig forklaringsvariabelen for bedringen i er det Acergy som starter resultatsesongen her i verdipapirmarkedene. Tall for juni viste nok en Norge. Her vil vi få litt svar på hvordan ting har oppgang til 44,8 mot 43,3 i mai. Indeksen er utviklet seg innen undervannssektoren og ledende på global industriproduksjon hvor nivåer oljeservice generelt. over 50 indikerer tiltagende vekst. Indeksen har nå steget i jevn takt siden desember i fjor, og tallene for juni viser at nesten alle land bidrar positivt. Både India og Kina er begge over 50-nivået. Selv om oppgangen er bred, er nivået fortsatt svært lavt, og signaliserer fortsatt fall i industriproduksjonen. Allegro Vekst klarte seg veldig bra i forrige uke og Det positive er at fallet er betydelig dempet steg med 3,5 prosent. Vi solgte oss ned midt i uken sammenlignet med hva vi opplevde rundt bunnen i da vi begynte å bli litt bekymret for korreksjon og desember i fjor. dro veldig nytte av det. I tillegg dro vi veldig nytte v at Rolls Royce kjøpte opp Aker Solutions post på 33% i selskapet Odim. Dette ble gjort til en god premie over børskurs og aksjen løftet seg betydelig på forventninger om at Rolls Royce nå vil by på hele selskapet. Det kan også være andre interessenter der ute,noe som kan føre til en budkrig. Allegro Norge steg 0,7 prosent i forrige uke og slo dermed sin referanseindeks. Porteføljen dro veldig nytte av den kraftige oppgangen i Odim (les Ukerapport Dronningensgt. 7, 7467 Trondheim - Telefon: Telefaks: Org. nummer: Rapportering I dag tilbyr vi månedlig rappor t ering via e-post og tradisjonell post. I tillegg kan den enkelte kunde få tilgang på porteføljens utvikling og generelle markedskommentarer via internett, finans.no Vi legger stor vekt på at våre rapporter er lettfattelige og oversiktlige, samtidig som de inneholder all den informasjon som en investor vil ønske å vite om sine investeringer. Rapportene vil inneholde porteføljens verdiutvikling, også relativt til indeks, transaksjoner i perioden, oversikt over antall aksjer/andeler, utbytte, renter og porteføljekostnader. Alle rapporter som distribueres via e-post sendes ut som pdf-fil, et dokumentformat som kan leses av både PC- og Mac-brukere. Vår portefølje består for tiden av følgende aksjer: Acergy, Songa, RCCL, Sevan og Odim Allegro Grunnfondsbevis steg 1,3 % forrige uke. Dette var 0,2 % svakere enn oppgangen i grunnfondsbevisindeksen på 1,5 %. Fra 1. juli er det innført ny lovgivning for grunnfondsbevisene. Grunnfondsbevis som egenkapitalinstrument skifter nå navn til egenkapitalbevis. Egenkapitalbeviset blir nå mer lik AVKASTNINGSHISTORIKK AVKASTNINGSHISTORIKK Årsoppgave Som kunde i Allegro Finans slipper du å tenke på inngangsverdier, fastsettelse av skjermingsbidrag og oppsettet av RFskjemaer når selvangivelsen skal fylles ut. Du slipper også utregning av renter, tap, gevinst osv. for dine porteføljer hos oss vi gjør jobben for deg! I god tid før fristen for selvangivelsen, sørger vi for at du får en ferdig utfylt årsoppgave som viser de enkelte skattemessige disposisjoner som gjelder for dine investeringer. Disse omfatter alle beholdninger og realisa sjoner som er utført av oss. Akkumulert avkastning Avkastningshistorikk Kunde Kundesen For perioden: til Allegro Totalforvaltning Tidshor isont BELØP Porteføljens markedsverdi pr Kapital inn 42,000,000 Kapital ut -5,000,000 Bokført rente 821,509 Mottatt utbytte 146,206 Realisert gevinst/tap i perioden 1,595,001 Urealisert gevinst/tap i perioden 49,103 Forvaltningshonorarer -328,142 Andre gebyrer -37,000 Porteføljens markedsverdi pr ,246,677 Påløpte, ikke bokførte renter 95,396 Avkastning i kroner 2,342,073 Avkastning i prosent, 1.33 år 6.35% Annualisert avkastning 4.74% Referanseportefølje Nøytral Allegro Finans ASA Informasjonsmemorandum Allegro Navigare se side 11 9

10 ( Generelt om risiko 10 Allegro Finans tilbyr et vidt spekter av plasseringstjenester, og målsetningen er at vi skal kunne tilfredsstille alle kunder. Det vil si, slik at vi har produkter/tjenester tilgjengelig, uavhengig av våre forventninger til retningen i markedet. Målet er at våre kunder ved å utnytte Allegro Finans sitt tjeneste spekter skal kunne sette sammen en portefølje som gir egenskaper som er tilpasset den enkelte kundes evne og vilje til å ta risiko. Dessverre eksisterer det i finansmarkedet, som verden for øvrig, ingen gratis lunsj. Hvis man ønsker å oppnå en avkastning som er høyere enn bankrente, må man akseptere at plasseringen kan svinge i verdi. Den teoretiske sammenhengen er at jo høyere risiko man aksepterer, jo høyere avkastning skal man kunne forvente. De fleste av de porteføljene vi tilbyr kan i perioder falle i verdi, men Allegro Finans vil selvsagt ikke tilby produkter/tjenester som vi ikke venter vil gi positiv avkastning over tid. For å illustrere risikoen i de enkelte porteføljene har vi i Allegro Finans i forbindelse med hver av våre porteføljer inkludert et risikobarometer. Det er ikke ment som et absolutt mål på hvor mye dine investeringer vil svinge, men kun som en illustrasjon. For å bestemme hvor hver enkelt tjeneste skal plasseres på risikoskalaen har vi tatt utgangspunkt i historien. For noen av tjenestene er det benyttet historikken til referanseindeksen. For andre har vi benyttet historikk, eller proforma historikk til våre porteføljer. Der de ovennevnte metoder ikke gir et godt nok bilde, har vi benyttet en sammensetning som vi mener gir et bilde av risikoen i porteføljen. Vi har på den måten forsøkt å estimere den langsiktige risikoen i den enkelte portefølje. Dette for å gi våre kunder en mulighet til selv å vurdere hvilke tjenester som passer. Det er her selvsagt viktig å være klar over at den historiske utviklingen ikke gir noen garanti for hva som vil skje i fremtiden. Selv om risiko ofte fremkommer som en forventning med et gitt utfallsrom, er dette langsiktige gjennomsnittsbetraktninger. På ethvert gitt punkt i tid vil man likevel ikke være sikret å unngå ekstremutslag. Dette være seg i både positiv og negativ retning. Dette er en av årsakene til at man bør ha en lengre tidshorisont jo større risiko man påtar seg. Som et utgangspunkt for å forstå risiko, kan det være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i porteføljen Allegro Norge. Her har vi benyttet referanseindeksen for å finne et sannsynlig estimat på risikoen. Hovedindeksen ved Oslo Børs har en historikk som strekker seg tilbake til 1983, så vi har over 25 års historikk å benytte. Risikoen i en bredt sammensatt aksjeportefølje på Oslo Børs (f. eks Allegro Norge) har vi vurdert til å være noe over middels på vår skala. Porteføljer som har en høyere risiko enn Allegro Norge på risikobarometeret, kan man dermed regne med at skal svinge mer enn Oslo Børs. Porteføljer som har lavere risiko på barometeret, vil trolig svinge mindre. Det er her viktig å være klar over at man i perioder kan tape mer i et produkt med lavere risiko enn et produkt med høyere risiko. For en full gjennomgang av risiko og Allegro Finans tjenestespekter, ta kontakt med din rådgiver eller Allegro Finans ASA. Hedgefond Norske aksjer Internasjonale aksjer Generelt om risiko Avkastning Obligasjon Pengemarked Risiko i denne sammenhengen er definert som sannsynligheten for, og størrelsen på, avvik i forhold til forventet avkastning. Med denne definisjonen skilles det altså ikke mellom positive og negative avvik. Risiko

11 ( Investeringsmandat Allegro Finans ASA Norske aksjer/etf Internasjonale aksjer/etf Pengemarked/kontanter Kontanter Obligasjoner Andre aktivaklasser *se eget avsnitt for investeringsrammer, strategi og rammer for taktiske avvik. Månedlig rapport pr e-post Rapport pr web ja ja ja ja ja nei ja ja 11 Type portefølje Marked Aksje/rente Global Referanseindeks Sammensatt index av: osebx, st1x, st4x, msci Startdato Navigare Lav Informasjon om porteføljene: Navigare 30 Navigare 50 Navigare 70 Ref min maks Ref min maks Ref min maks Aksjer totalt 30,0% 15,0% 45,0% 50,0% 30,0% 70,0% 70,0% 50,0% 90,0% Global 15,0% 5,0% 25,0% 25,0% 10,0% 40,0% 35,0% 20,0% 50,0% Norge 15,0% 5,0% 25,0% 25,0% 10,0% 40,0% 35,0% 20,0% 50,0% Obligasjoner 60,0% 30,0% 90,0% 40,0% 10,0% 70,0% 20,0% 0,0% 40,0% Pengemarked 10,0% 0,0% 55,0% 10,0% 0,0% 60,0% 10,0% 0,0% 50,0% Risikobarometer Navigare 30 Navigare 50 Navigare 70 Høy Lav Risikobarometer Navigare tar utgangspunkt i tre forskjellige (behovsorienterte) strategisk allokerte porteføljer. Med strategisk portefølje menes det utgangspunkt som er lagt med tanke på ønsket risiko, langsiktighet og formål med forvaltningen. Investor kan derfor velge det mandat som best imøtekommer krav til avkastning og risiko. Aktivaklassene pengemarked, obligasjoner, norske- og utenlandske aksjer er felles for alle porteføljene. Skillet går mellom hvor stor andel aksjer som inngår i de ulike porteføljene. Navigare 30 inneholder 30 % aksjer som strategisk vekting, Navigare 50 inneholder 50 % aksjer som strategisk vekting og Navigare 70 inneholder 70 % aksjer som strategisk vekting. Aksjeeksponeringen er i alle porteføljene strategisk likt fordelt mellom norske- og internasjonale aksjer. De ulike porteføljenes sammensetning, egenskaper og investeringsstrategi er beskrevet lengre bak i dette informasjonsmemorandumet. Høy Lav Risikobarometer Høy Informasjonsmemorandum Informasjonsmemurandum Allegro Allegro Navigare Navigare se side 11

12 Om Aktiv Forvaltning Allegro Finans ASA har konsesjon for aktiv forvaltning. Som kunde hos Allegro Finans ASA eier investor sin egen personlige portefølje av verdipapirer, og hvert enkelt verdipapir eller fondsandel registreres på investors verdipapirkonto. Verdipapirene forvaltes iht. et eget investeringsmandat gjeldende for den enkelte portefølje. Aktiv forvaltning er i henhold til verdipapirhandelsloven en tjeneste. Et aktiv forvaltningsmandat kan ha større frihetsgrader enn et tradisjonelt verdipapirfond. Det stilles for eksempel ingen formelle krav til antall selskaper/aksjer/etf/fond i porteføljen eller hvor stor andel av porteføljen som kan investeres i et enkelt selskap/aksje/etf/ fond. Det er heller ingen begrensninger til hvor stor andel av porteføljen som kan være i kontanter. Om Navigare Navigare; Å navigere er kunsten å avgjøre hvor man befinner seg i nuet, og det veivalg man trenger for sikrest mulig å bevege seg fra dagens posisjon. Allegro Finans ASA 12 Etablert finansteori viser at en porteføljes avkastning i hovedsak bestemmes ut fra hvilke aktivaklasser (for eks. bankinnskudd, obligasjoner og aksjer) det investeres i. Dette kan i gjennomsnitt forklare så mye som % av en porteføljes resultat. Bidraget innen hver enkelt aktivaklasse kan forklare de resterende 5 10 %. Med basis i dette tilbyr Allegro Finans ASA derfor porteføljen Navigare som er en aktivt forvaltet portefølje med eksponering i aktivaklassene pengemarked, obligasjoner, norske- og internasjonale aksjer. Navigare tar utgangspunkt i tre forskjellige strategisk allokerte porteføljer. Med strategisk portefølje menes det utgangspunkt som er lagt med tanke på ønsket risiko, tidshorisont og formål med forvaltningen. Investor kan velge mellom tre ulike porteføljemandater. Aktivaklassene pengemarked, obligasjoner, norske- og utenlandske aksjer er felles for alle porteføljene. Skillet går mellom hvor stor andel aksjer som inngår i de ulike porteføljene. Navigare 30 inneholder 30 % aksjer som strategisk vekting, Navigare 50 inneholder 50 % aksjer som strategisk vekting og Navigare 70 inneholder 70 % aksjer som strategisk vekting. Aksjeeksponeringen er i alle porteføljene strategisk likt fordelt mellom norske- og internasjonale aksjer. De ulike porteføljenes sammensetning og mandat er beskrevet lengre bak i dette informasjonsmemorandumet. Hver enkelt portefølje er underlagt et mandat som gir Allegro Finans ASA anledning til å endre de ulike aktivaklassenes vekting innenfor fastsatte rammer, basert på Allegro Finans ASA sitt markedssyn. På den måten vil Allegro Finans ASA kunne øke andelen aksjer i porteføljen dersom markedssynet skulle tilsi en positiv forventning til denne aktivaklassen. Tilsvarende vil Allegro Finans ASA redusere andelen aksjer dersom aksjemarkedet forventes å falle. Allegro Finans ASA har benyttet seg av denne markedstilnærmingen siden 2002, og har god erfaring i å benytte selskapets markedssyn til å gjennomføre denne type forvaltning. Selv om Navigare som portefølje har større frihetsgrader enn det man er vant til fra et tradisjonelt fond, det være seg både aksje- og rentefond, har Allegro Finans ASA likevel valgt å regulere flere av ovennevnte forhold i et spesifikt mandat for hver av de tre Navigare-porteføljene. Porteføljene er dynamiske allokeringsporteføljer, hvor man innenfor bestemte rammer spesifisert i mandatbeskrivelsen og porteføljenes investeringsmandat kan gjøre taktiske endringer mellom de forskjellige aktivaklassene. Dette gjøres for å tilpasse porteføljen til et forventet marked, og på den måten søke å gi best mulig avkastning over tid.

13 Investeringsramme Porteføljen forvaltes i henhold til avtale om aktiv forvaltning tegnet mellom investor og Allegro Finans ASA. Porteføljen kan ha eksponering mot følgende aktivaklasser; Pengemarked (ST1X), obligasjoner (ST4X), norske aksjer (OSEBX) og internasjonale aksjer (MSCI World). Den enkelte aktivaklasses referanseindeks står i parentes. For alle aktivaklassene søkes det å oppnå en så billig og god eksponering som mulig, og det faktiske valgte instrumentet kan variere noe ut fra hvilke instrumenter som er tilgjengelig. I utgangspunktet vil eksponeringen bli oppnådd via følgende instrument: For aktivaklassen aksjer vil det både for norsk og internasjonal aksjeeksponering bli benyttet et utvalg ETF som representerer de valgte indekser. Det settes ingen nedre eller øvre grense på antall ETF i porteføljen og heller ikke på eksponering mot en enkelt ETF, men forvalter vil hovedsakelig basere valget på å gi billigst mulig eksponering mot ønsket marked gitt markedssyn og mandat. Denne eksponeringen kan alternativt oppnås for eksempel via aksjefond. For aktivaklassen pengemarked vil et regulert innskudd benyttes. Kontoene har for tiden 3 måneders nibor + 15 punkter som betingelse. Denne eksponeringen kan alternativt oppnås for eksempel via pengemarkedsfond eller ETF. For aktivaklassen obligasjon vil man kjøpe en obligasjon (nullkupong) utstedt av SpareBank 1 SMN, som gir avkastning lik 3 års swaprente. Kredittrisikoen for obligasjonsdelen vil være lik kredittrisikoen for SpareBank 1 SMN. Denne eksponeringen kan alternativt oppnås for eksempel via obligasjonsfond, ETF eller et regulært bankinnskudd med fastrentebetingelser. Porteføljene vurderes rebalansert minimum en gang per måned i henhold til gjeldende markedssyn i Allegro Finans ASA. Det tillates avvik fra modellporteføljen grunnet markedssvingninger mellom rebalanseringene. Det tas forbehold om at det kan gjøres tilpasninger i investeringsrammene som beskrevet overfor, men disse vil ligge innenfor investeringsmandatet som beskrevet i investeringsmandatet. Rammer for taktiske avvik De enkelte porteføljene vil ha sin respektive strategiske allokering, med fastsatte rammer for taktiske avvik, avhengig av om forvalter forventer positiv utvikling i gjeldende aktivaklasse eller ikke. Følgende oversikt viser strategisk allokering, samt rammene for taktiske avvik som hver enkelt portefølje kan benytte. 30% 50% 70% Ref min maks Ref min maks Ref min maks Aksjer totalt 30,0% 15,0% 45,0% 50,0% 30,0% 70,0% 70,0% 50,0% 90,0% Global 15,0% 5,0% 25,0% 25,0% 10,0% 40,0% 35,0% 20,0% 50,0% Norge 15,0% 5,0% 25,0% 25,0% 10,0% 40,0% 35,0% 20,0% 50,0% Obligasjoner 60,0% 30,0% 90,0% 40,0% 10,0% 70,0% 20,0% 0,0% 40,0% Pengemarked 10,0% 0,0% 55,0% 10,0% 0,0% 60,0% 10,0% 0,0% 50,0% Det vises i denne anledning til investeringsmandatarket for hver enkelt av porteføljene som finnes i dette informasjonsmemorandum. Hvem passer porteføljen for Porteføljen passer for formuende privatpersoner og for små og mellomstore institusjoner som ønsker en langsiktig forvaltning for hele eller deler av sin formue. Det gir en langsiktig aktivt forvaltet allokering med eksponering mot de delene av kapitalmarkedet som fremgår av porteføljens mandat. Porteføljen kan benyttes alene, men den kan også brukes sammen med andre produkter eller tjenester. Dette for å oppnå annen ønsket risiko, eksponering mot ytterligere aktivaklasser eller eksponering mot spesifikke regioner og/eller bransjer investor forventer vil gi interessante avkastningsmuligheter fremover. Allegro Finans ASA Informasjonsmemorandum Allegro Navigare 13 Målsetting Målsettingen med porteføljen er å oppnå en langsiktig avkastning etter kostnader som er bedre enn porteføljens samlede referanseindeks. Se eget punkt for referanseindeks på side 14.

Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. N 30,50,70 V Ø S Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming

Detaljer

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015 Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015 Innhold Kort om Allegro Kapitalforvaltning Porteføljer 1 / Kort om Allegro Kapitalforvaltning Allegro

Detaljer

Presentasjon Allegro Navigare. allegrokapital.no

Presentasjon Allegro Navigare. allegrokapital.no Presentasjon Allegro Navigare allegrokapital.no Innhold Kort om Allegro Kapitalforvaltning Allegro Navigare 1 / Kort om Allegro Kapitalforvaltning Allegro Kapitalforvaltning AS Etablert i 1998 Konsesjon

Detaljer

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 1-2017 Innhold Kort om Allegro Kapitalforvaltning Porteføljer 1 / Kort om Allegro Kapitalforvaltning Allegro

Detaljer

Allegro GFB / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro GFB / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro GFB / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. 0001 Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. 0001 Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Å lykkes i aksjemarkedet krever mye arbeid En investering i aktiv forvaltning kan gi

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Å lykkes i

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 31.12.2017 01 Markedssyn vs. Markedet (Kvikk-lunch grafen) 02 03 04 Navigare Aktiv Allokering Totalforvaltning 2 Markedssyn: Allokering vs markedsutvikling 3 ALLOKERINGSVALG VS AKSJER

Detaljer

Finn Haugan, Administrerende Banksjef SpareBank 1 SMN Styremedlem Finans Norge

Finn Haugan, Administrerende Banksjef SpareBank 1 SMN Styremedlem Finans Norge Presentasjon I SpareBank 1 ønsker vi å være en nær og dyktig rådgivningsbank. Vi ser at flere av våre kunder har behov for gode kapitalforvaltningsløsninger, og vi er derfor glade for å kunne tilby et

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 90.381 189.195 979.398 829.352 1.388.577 Tidsvektet avkastning i % 0,34 0,72 3,85 3,24 5,54

Detaljer

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012 Kapitalforvaltning i stiftelser Stiftelsesforum 2012 1. Stiftelser 2. Finansstrategi 3. Case 4. Oppsummering Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noen innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -97.666-97.666-236.026 1.254.530-5.166 5.210.080 Tidsvektet avkastning i % -0,28-0,28-0,67

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2009

Årsrapport forvaltning 2009 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 03. mars 2010 Årsrapport forvaltning 2009 A. Strukturelle forhold Stiftelsen Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS Finansreglement Universitetsfondet for Rogaland AS Vedtatt av styret 21. Oktober 2016 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 2.1 Hjemmel... 3 2.2 Gyldighet... 3 3. Formålet

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Kunde- og rådgivningsavtale

Kunde- og rådgivningsavtale Kunde- og rådgivningsavtale Avtale om Private Banking mellom SEB ( Banken ) og ( Kunden ) Søker Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Firmanavn: Foretaksnummer (9 siffer): Postadresse: Postnr:

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7

Detaljer

Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte

Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte SR-Forvaltning AS Faktaark Fond SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr i dag to tjenester: Aktiv forvaltning og

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87 00;

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 30.06.2017 Innhold i presentasjonen 1. Markedssyn vs markedet. (Kvikk-lunch grafer) 2. Allegro Navigare 3. Aktiv Allokering 4. Allegro Totalforvaltning 1 / Markedssyn: Allokering vs

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad Kapitalforvaltn ning i stiftelser Stiftelsesforum 2013 Thor Ivar Tryggestad 1. Stiftelser 2. Finansstrategi Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noenn innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning

Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning SR-Forvaltning AS Faktaark Diskresjonære Porteføljer SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage over kvaliteten på den rådgivningen klager

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert 31.12.2015

Grafpakke. Oppdatert 31.12.2015 Grafpakke Oppdatert 31.12.2015 Innhold i presentasjonen 1. Markedssyn vs markedet. (Kvikk-lunch grafer) 2. Allegro Navigare 3. Aktiv Allokering 4. Allegro Totalforvaltning 1 / Markedssyn: Allokering vs

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Tematilsyn kombinasjonsfond

Tematilsyn kombinasjonsfond Tematilsyn kombinasjonsfond Oppsummering av tematilsyn med kombinasjonsfond DATO: 30.09.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Honorarnivå 4 3 Utnyttelse av allokeringsrammer 5 4 Separat rapportering

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA - Vår måte å forvalte midler

Statoil Kapitalforvaltning ASA - Vår måte å forvalte midler Statoil Kapitalforvaltning ASA - Vår måte å forvalte midler Thomas Ludvigsen, daglig leder 13. januar 2012 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kapitalforvaltning

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Allegro Totalforvaltning / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Totalforvaltning / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Totalforvaltning / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse GENERELT OM KAPITALFORVALTNING 4 LITT OM OSS OG VÅR BAKGRUNN 6 RAPPORTERING/OPPFØLGING

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 ÅRSRAPPORT FRA Innhold Side Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 Noter, balanse og resultat for fondene: SR-Rente 6 9 SR-Aksje 10 13 SR-Konservativ 14 16 SR-Flex 17 19 SR-Horisont

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

allegrokapital.no / Kunnskap / Lidenskap / Integritet / Dynamikk / Avkastning

allegrokapital.no / Kunnskap / Lidenskap / Integritet / Dynamikk / Avkastning allegrokapital.no / post@allegrokapital.no Kunnskap / Lidenskap / Integritet / Dynamikk / Avkastning Om Allegro Allegro Kapitalforvaltning ble etablert i november 1998 og eies av SpareBank 1 SMN og Reitangruppen.

Detaljer

Støttefoiler Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS:

Støttefoiler Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS: Støttefoiler 30.06.2017 Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS: martin.henrichsen@odinfond.no/ 907 55 239 Utviklingen av bokført egenkapital på Oslo Børs Solid, jevn

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,08 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2006 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer