Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10"

Transkript

1 N 30,50,70 V Ø S Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

2 Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10 Del 2: Informasjonsmemorandum Allegro Navigare side 11 Avtale om aktiv forvaltning side 21 Ansvarserklæring side 25 Praktiske opplysninger side 25

3 Å lykkes i finansmarkedene krever mye arbeid. Len deg tilbake og la oss gjøre jobben. Den største utfordringen for deg som ønsker å investere i dagens finansmarkeder er den enorme informasjonsmengden du må fordøye og tolke for å oppnå tilfredsstillende avkastning. Ved å benytte profesjonell bistand til å følge investeringene, øker sannsynlig heten for bedre avkastning samtidig som risiko og egen ressursbruk begrenses. Allegro Finans ASA har etablert et nettverk av håndplukkede analytikere og meglere fra ledende norske meglerhus. Vi overvåker finansmarkedet kontinuerlig, leser og produ serer daglig nye analyser og deltar på analytiker møter og selskapspresentasjoner. Aktiv forvaltning var tidligere stort sett for beholdt de store institusjonelle investorene. Nå gjør vi mulighetene i aktiv forvaltning tilgjengelige uten at du nødvendigvis må investere millioner av kroner. Hvorfor aktiv forvaltning? Aktiv forvaltning byr på en rekke interessante fordeler fremfor direkte investering i finansmarkedet. Som aktiv forvaltningskunde får du din egen personlige portefølje der du eier hvert enkelt verdipapir, uten at du trenger å bruke tid og ressurser på å følge opp dette selv. For den som er interessert i verdipapir markedets muligheter, gir det en helt annen tilfreds stillelse å motta rapporter som viser hvor mange aksjer eller fondsandeler man eier i hvert enkelt selskap eller fond. Dessuten byr våre rapporter på langt mer informasjon om dine investeringer enn de ofte noe sparsommelige rapportene fra bl.a. fondsselskapene. Er dette noe for deg? Bla om og les mer om aktiv forvaltning i Allegro Finans. Administrerende direktør, Fridthjov Brun Allegro Finans ASA Informasjonsmemorandum Allegro Navigare se side 11 3

4 Litt om oss og vår bakgrunn Allegro Finans ASA ble etablert i november Visjonen er et kompe tansebasert for valtningsselskap nær sine kunder. Selskapet har konsesjon fra Kredittilsynet til å drive aktiv forvaltning av investorers portefølje og investeringsrådgivning, og er underlagt periodisk tilsyn. 4 Allegro Finans forvalter verdier for våre eiere og beslek tede selskap. Til informasjon har ansatte i Allegro Finans i henhold til verdipapirhandels loven anledning til å kjøpe grunn fondsbevis og aksjer etter gjeldende reglement. Se forøvrig for etiske retningslinjer og ordreutførelse. Tilsynsmyndighet; Telefon (sentralbord): Telefaks: E-post: Postadresse: Postboks 100 Bryn, 0611 Oslo Besøksadresse/leveringsadresse: Østensjøveien 43, 0667 Oslo

5 Investeringskomité Dag Olav Uddu Finanssjef, SpareBank 1 SMN Thor Ivar Tryggestad Investeringsdirektør, Allegro Finans Alf Kåre Karoliussen Strateg, Allegro Finans John G. Eggen Forvalter, Allegro Finans Torkil Leinum Konsernbanksjef, SpareBank 1 SMN Fridthjov Brun Administrerende direktør, Allegro Finans Nicolai S. Haugan Markedsdirektør, Allegro Finans Per Iversen Porteføljeforvalter, TrønderEnergi Per Egil Aamo Adm. Dir. Sparebank1 Midt-Norge Invest Petter de Lange Sjefsøkonom, SpareBank 1 SMN Styreleder: Dag Ivar Thobroe Leder, SpareBank 1 SMN Markets Styret består av 5-8 personer Våre forvaltere Investeringsdirektør Thor Ivar Tryggestad Forvalter Reitan Invest Porteføljeansvarlig i Firstnordic-fondene i Fokus Bank Sivilingeniør ved NTNU Strateg Alf Kåre Karoliussen Senior aksjemegler i Danske Securities ASA Leder for aksje- og analyseteamet i Fokus Kapitalmarked Diplomøkonom, Handelshøyskolen BI Autorisert finansanalytiker, Norges Handelshøyskole (NHH) Seniorforvaltere John G. Eggen Forvalter/megler i J.P. Morgan (London), Bank of New York (New York) og ABN Amro (Oslo) Bachelor of Arts, Heriot-Watt University, Edinburgh MBA, Monterrey Institute of International Studies, USA Dag Olav Uddu Leder Valutaavdelingen, SpareBank 1 Midt-Norge Forvalter av Sparebanken Midt-Norges pensjonskasse Finanssjef Sparebanken Midt-Norge Bankøkonom Administrasjon Administrerende direktør Fridthjov Brun Leder, DnB Markets Trondheim Megler, Fokus Kapitalmarked MSc i marketing & strategy, Handelshøyskolen BI Markedsdirektør Mer informasjon? Ta gjerne kontakt med oss. Nicolai Seierstad Haugan Bachelor of Business (Fin), Griffith University, Australia. Master of Banking & Finance, Griffith University, Australia Investor-tjenester Sigrid Almås Unni Lunde Gunhild Meistad Julie Anita Bolstad Head of Compliance Jan-Ivar Thorsteinsen Allegro Finans ASA Informasjonsmemorandum Allegro Navigare se side 11 5 Allegro Finans ASA Telefon: / Telefaks: / Vil du sende epost, bruk en av adressene til oss i administrasjonen. Se for komplett oversikt over våre tjenester og forretningsvilkår.

6 Bak resultatene ligger grundige analyser Gode analyser og rutiner er vår oppskrift for suksess. All verdipapirforvaltning i Allegro Finans ASA baseres på omfattende analysemateriale av høy faglig kvalitet. Forvalt ningen utføres etter topdown- prinsippet der selskapets syn på den makro-økonomiske utviklingen danner grunnlaget for sektor vekting og valg av enkeltpapirer. Investeringskomité Allegro Finans ASA legger stor vekt på å ha medarbeidere med den integritet og erfaring som er nødvendig for å skape en livskraftig og engasjert kapitalmarkedsorganisasjon. Allegro Finans ASA sin investeringskomité består i dag av mange av de meste erfarne innen kapitalmarkedsområdet i regionen.investeringskomi téens hovedoppgave er å stake ut de makroøkonomiske hovedlinjene som vi mener vil være gjeldende for tiden fremover. Makroanalyse Analysen gjenspeiler Allegro Finans sitt syn på den makroanalytiske utviklingen og dens innvirkning på valuta-, rente- og aksjemarkedet. Analysen gjennomgås og oppdateres ved behov, minimum én gang i måneden i forbindelse med investeringskomiteens møte. 6 Sektoranalyse Analysen gjenspeiler vårt syn på sektorenes utvikling og fremtidige potensial. Kon klusjonene i analysene baseres på og er i overensstemmelse med konklusjonene i makro analysen. Analysen utferdiges for alle sektorer og gjennomgås/oppdateres ved behov. Selskapsanalyse En selskapsanalyse gjennomføres for alle selskaper i våre porteføljer. Som hovedregel skal det ikke investeres i selskaper uten at det først foreligger en slik analyse. Dersom det skulle oppstå en situasjon der det vil være formålstjenlig å foreta en investering uten at en selskapsanalyse på forhånd er utferdiget, vil det foreligge en sterk begrunnelse for dette. Modellporteføljer Basert på våre makro-, sektor- og selskapsanalyser utarbeider vi modellporteføljer for ulike aktivaklasser, geografiske om råder, verdi papirtyper og eventuelle andre inn delinger der egne modellporteføljer anses å være fornuftig. En referanseindeks er definert for alle modeller, og modellene vil avspeile denne indeksens sammensetning. Imidlertid vil det kunne gis rom for opp- eller nedvektinger i forhold til indeks for enkelt sektorer og/eller enkeltselskaper/enkelt papirer. Fleksibilitet Vi er opptatt av at den enkelte portefølje ikke skal bli for stor. Vår filosofi er at små porte føljer er lettere å manøvrere ved markeds endringer.

7 Allegro Finans ASA Informasjonsmemorandum Allegro Navigare se side 11 7

8 Med våre rapporter har du oversikt over dine plasseringer Fra dag til dag, om du så ønsker 8 En av de egenskapene som skiller Allegro Finans fra aksjefond og andre investeringstilbud er rapportene våre. Som kunde hos oss vil du motta rapporter med en informativ og oversiktlig oppstilling av din totale portefølje av verdipapirer. Kort og godt ønsker vi å tilby en av markedets mest omfattende kunderapportering.

9 Verden, CS FB jul Europa, M errill Lynch USA, Merrill Lynch aug sep okt nov des jan feb m ar apr m ai jun Source: Reuters EcoW in, Allegro Finans D r o n n i n g e n s g t. 7, T r o n d h e i m - S e n t r a l b o r d : F o r e t a k s n u m m e r : Månedsrapport Månedsrapport mai Fortsatt gode signaler Den globale industritilliten, representert med PMI er tilbake til 45,3 i mai. Oppgangen har vært bred, både når det gjelder geografi og de enkelte delkomponentene. Indeksen bunnet ut på et historisk lavnivå på rundt 35 i slutten av 2008, og har deretter steget jevnt. Oppgangen har kommet både i den industrialiserte delen av verden, og i de framvoksende økonomiene. Dagens nivå på industritilliten indikerer fortsatt fallende industriproduksjon, men vi nærmer oss 0-streken. Et annet positivt signal er den gradvise normaliseringen av kredittspreadene. Vi er fortsatt langt over de nivåene som ble opplevd før uroen startet, men for de sikreste låntakerne er vi nå nede på nivået før Lehman Brothers konkursen, mens High Yield har reversert 2/3 av spreadutgangen. High Yield, kredittspread I rene tall impliserer det at bedrifter med rating klassifisert som High Yield i dag i snitt må betale et risikopåslag på 18,6% i Europa, og 10,6 i USA for finansiere sine investeringer ved lån i markedet. Til sammenligning var de Allegro Finans ASA - Dronningensgt. 7, 7483 Trondheim - Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer: Side 2 av 4 Forvaltnings- Mai Fra årsskiftet Siden oppstart Allegro Indeks Allegro Indeks Produkt: Allegro Indeks Allegro Norge 15.3 % 15.8 % 32.1 % 29.8 % % 94.7 % Allegro Vekst 21.2 % 15.8 % 42.7 % 29.8 % % 54.1 % Allegro Grunnfond 24.5 % 23.7 % 34.7 % 32.7 % 75.6 % 53.5 % Allegro Global 9.4 % 3.9 % 8.7 % -4.8 % 53.1 % -7.2 % Allegro Balansert 1.6 % 2.1 % 1.6 % -1.5 % 0.6 % -8.4 % Allegro Bal. Trippel 4.5 % 2.1 % -3.4 % -1.5 % % % Allegro Finans ASA understreker at forventet avkastning i de ulike porteføljene og referanseindeksene kan være avvikende. Referanseindeks Allegro Norge og Allegro Vekst: Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Referanseindeks Allegro Grunnfond (GFB) er Oslo Børs Grunnfondsindeks (GFBX). Referanseindeks Allegro Global er Morgan Stanley Verdensindeks (i NOK). Globalporteføljen ligger 1 dag etter øvrige porteføljer i avkastningsmålingen. Balansert og Balansert Trippelporteføljene ligger 1 uke etter. Referanseindeksen til Allegro Balansert og Balansert Trippel er 50 % Morgan Stanley Verdensindeks ( i NOK) og 50 % ST1X. Verdien til Allegro Balansert og Allegro Balansert Trippel er et estimat. Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en pålitelig indikator for fremtidig avkastning, avkastningen er brutto. For nærmere opplysninger om selskapet og selskapets ordreutførelse henviser vi til vår hjemmeside tilsvarende påslagene 6,5% og 2,6% i februar 2007, før uroen startet i finansmarkedene, og 27,0% og 21,8% ved toppen i desember Det er klart at det medfører svært store problemer å planlegge og gjennomføre investeringer når kapitalkostnadene svinger så vidt mye, men konklusjonen er uansett at kostnadene har falt mye fra toppen, og at dette fallet har vært spesielt kraftig de siste ukene/månedene. Det er imidlertid viktig å være klar over, at til tross for disse positive signalene, så er utviklingen i realøkonomien fortsatt svak, og de mest positive signalene vi kan finne er at aktiviteten faller mindre, mens det finnes svært få signaler på stigende aktivitet. En annen, potensiell partykiller er lagersykelen som kan spille oss ett puss. Alt stupte de siste månedene i 2008 og starten av Lagertall kan indikere at dette var en overreaksjon, og da kan de bedringene vi nå ser kun være en tilpasning av nivå til faktisk etterspørsel, men bunnen kan ligge lengre fram. Figuren under viser selvsagt kun en skjematisk beskrivelse av hva som kan skje, men både faktiske utslag og tidsskala kan være feil. Ukerapport, uke 27 Forvaltnings- Siste uke Siden månedsskiftet Siden årsskiftet Siden oppstart Allegro Indeks Allegro Indeks Allegro Indeks Allegro Indeks produkt: Allegro Norge 0.7 % 0.2 % -0.2 % -0.6 % 27.1 % 24.5 % 175.3% 86.7 % Allegro Vekst 3.5 % 0.2 % 1.0 % -0.6 % 43.8 % 24.5 % 238.9% 47.8 % Allegro GFB 1.3 % 1.5 % -0.2 % -0.2 % 45.8 % 44.0 % 90.0 % 66.5 % Allegro Global 0.8 % -2.5 % -0.2 % -2.2 % 9.9 % -5.2 % 54.8 % -7.6 % Allegro Balansert 0.0 % -1.3 % 0.0 % -1.1 % 2.6 % -1.6 % 1.5 % -8.5 % Allegro Bal Trippel -0.6 % -1.3 % -0.6 % -1.1 % -4.2 % -1.6 % % % Allegro Finans ASA understreker at forventet avkastning i de ulike porteføljene og referanseindeksene kan være avvikende. Referanseindeks Allegro Norge og Allegro Vekst: Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Referanseindeks Allegro Grunnfond (GFB) er Oslo Børs Grunnfondsindeks (GFBX). Referanseindeks Allegro Global er Morgan Stanley Verdensindeks( i NOK). Globalporteføljen ligger 1 dag etter øvrige porteføljer i avkastningsmålingen. Balansert og Balansert Trippelporteføljene ligger 1 uke etter. Referanseindeksen til Allegro Balansert og Balansert Trippel er 50 % Morgan Stanley Verdensindeks ( i NOK) og 50 % ST1X. Verdien til Allegro Balansert og Allegro Balansert Trippel er et estimat. Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en pålitelig indikator for fremtidig avkastning, avkastningen er brutto. For nærmere opplysninger om selskapet og selskapets ordreutførelse henviser vi til vår hjemmeside De globale forventningsindikatorene stiger vekstkommentar). I tillegg har porteføljen en litt større kontantandel slik at man unngikk mye av det Den globale forventningsindikatoren PMI har de store fallet som kom på slutten av uken. Denne seneste månedene vært den viktigste uken starter kvartalsrapporteringen og som vanlig forklaringsvariabelen for bedringen i er det Acergy som starter resultatsesongen her i verdipapirmarkedene. Tall for juni viste nok en Norge. Her vil vi få litt svar på hvordan ting har oppgang til 44,8 mot 43,3 i mai. Indeksen er utviklet seg innen undervannssektoren og ledende på global industriproduksjon hvor nivåer oljeservice generelt. over 50 indikerer tiltagende vekst. Indeksen har nå steget i jevn takt siden desember i fjor, og tallene for juni viser at nesten alle land bidrar positivt. Både India og Kina er begge over 50-nivået. Selv om oppgangen er bred, er nivået fortsatt svært lavt, og signaliserer fortsatt fall i industriproduksjonen. Allegro Vekst klarte seg veldig bra i forrige uke og Det positive er at fallet er betydelig dempet steg med 3,5 prosent. Vi solgte oss ned midt i uken sammenlignet med hva vi opplevde rundt bunnen i da vi begynte å bli litt bekymret for korreksjon og desember i fjor. dro veldig nytte av det. I tillegg dro vi veldig nytte v at Rolls Royce kjøpte opp Aker Solutions post på 33% i selskapet Odim. Dette ble gjort til en god premie over børskurs og aksjen løftet seg betydelig på forventninger om at Rolls Royce nå vil by på hele selskapet. Det kan også være andre interessenter der ute,noe som kan føre til en budkrig. Allegro Norge steg 0,7 prosent i forrige uke og slo dermed sin referanseindeks. Porteføljen dro veldig nytte av den kraftige oppgangen i Odim (les Ukerapport Dronningensgt. 7, 7467 Trondheim - Telefon: Telefaks: Org. nummer: Rapportering I dag tilbyr vi månedlig rappor t ering via e-post og tradisjonell post. I tillegg kan den enkelte kunde få tilgang på porteføljens utvikling og generelle markedskommentarer via internett, finans.no Vi legger stor vekt på at våre rapporter er lettfattelige og oversiktlige, samtidig som de inneholder all den informasjon som en investor vil ønske å vite om sine investeringer. Rapportene vil inneholde porteføljens verdiutvikling, også relativt til indeks, transaksjoner i perioden, oversikt over antall aksjer/andeler, utbytte, renter og porteføljekostnader. Alle rapporter som distribueres via e-post sendes ut som pdf-fil, et dokumentformat som kan leses av både PC- og Mac-brukere. Vår portefølje består for tiden av følgende aksjer: Acergy, Songa, RCCL, Sevan og Odim Allegro Grunnfondsbevis steg 1,3 % forrige uke. Dette var 0,2 % svakere enn oppgangen i grunnfondsbevisindeksen på 1,5 %. Fra 1. juli er det innført ny lovgivning for grunnfondsbevisene. Grunnfondsbevis som egenkapitalinstrument skifter nå navn til egenkapitalbevis. Egenkapitalbeviset blir nå mer lik AVKASTNINGSHISTORIKK AVKASTNINGSHISTORIKK Årsoppgave Som kunde i Allegro Finans slipper du å tenke på inngangsverdier, fastsettelse av skjermingsbidrag og oppsettet av RFskjemaer når selvangivelsen skal fylles ut. Du slipper også utregning av renter, tap, gevinst osv. for dine porteføljer hos oss vi gjør jobben for deg! I god tid før fristen for selvangivelsen, sørger vi for at du får en ferdig utfylt årsoppgave som viser de enkelte skattemessige disposisjoner som gjelder for dine investeringer. Disse omfatter alle beholdninger og realisa sjoner som er utført av oss. Akkumulert avkastning Avkastningshistorikk Kunde Kundesen For perioden: til Allegro Totalforvaltning Tidshor isont BELØP Porteføljens markedsverdi pr Kapital inn 42,000,000 Kapital ut -5,000,000 Bokført rente 821,509 Mottatt utbytte 146,206 Realisert gevinst/tap i perioden 1,595,001 Urealisert gevinst/tap i perioden 49,103 Forvaltningshonorarer -328,142 Andre gebyrer -37,000 Porteføljens markedsverdi pr ,246,677 Påløpte, ikke bokførte renter 95,396 Avkastning i kroner 2,342,073 Avkastning i prosent, 1.33 år 6.35% Annualisert avkastning 4.74% Referanseportefølje Nøytral Allegro Finans ASA Informasjonsmemorandum Allegro Navigare se side 11 9

10 ( Generelt om risiko 10 Allegro Finans tilbyr et vidt spekter av plasseringstjenester, og målsetningen er at vi skal kunne tilfredsstille alle kunder. Det vil si, slik at vi har produkter/tjenester tilgjengelig, uavhengig av våre forventninger til retningen i markedet. Målet er at våre kunder ved å utnytte Allegro Finans sitt tjeneste spekter skal kunne sette sammen en portefølje som gir egenskaper som er tilpasset den enkelte kundes evne og vilje til å ta risiko. Dessverre eksisterer det i finansmarkedet, som verden for øvrig, ingen gratis lunsj. Hvis man ønsker å oppnå en avkastning som er høyere enn bankrente, må man akseptere at plasseringen kan svinge i verdi. Den teoretiske sammenhengen er at jo høyere risiko man aksepterer, jo høyere avkastning skal man kunne forvente. De fleste av de porteføljene vi tilbyr kan i perioder falle i verdi, men Allegro Finans vil selvsagt ikke tilby produkter/tjenester som vi ikke venter vil gi positiv avkastning over tid. For å illustrere risikoen i de enkelte porteføljene har vi i Allegro Finans i forbindelse med hver av våre porteføljer inkludert et risikobarometer. Det er ikke ment som et absolutt mål på hvor mye dine investeringer vil svinge, men kun som en illustrasjon. For å bestemme hvor hver enkelt tjeneste skal plasseres på risikoskalaen har vi tatt utgangspunkt i historien. For noen av tjenestene er det benyttet historikken til referanseindeksen. For andre har vi benyttet historikk, eller proforma historikk til våre porteføljer. Der de ovennevnte metoder ikke gir et godt nok bilde, har vi benyttet en sammensetning som vi mener gir et bilde av risikoen i porteføljen. Vi har på den måten forsøkt å estimere den langsiktige risikoen i den enkelte portefølje. Dette for å gi våre kunder en mulighet til selv å vurdere hvilke tjenester som passer. Det er her selvsagt viktig å være klar over at den historiske utviklingen ikke gir noen garanti for hva som vil skje i fremtiden. Selv om risiko ofte fremkommer som en forventning med et gitt utfallsrom, er dette langsiktige gjennomsnittsbetraktninger. På ethvert gitt punkt i tid vil man likevel ikke være sikret å unngå ekstremutslag. Dette være seg i både positiv og negativ retning. Dette er en av årsakene til at man bør ha en lengre tidshorisont jo større risiko man påtar seg. Som et utgangspunkt for å forstå risiko, kan det være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i porteføljen Allegro Norge. Her har vi benyttet referanseindeksen for å finne et sannsynlig estimat på risikoen. Hovedindeksen ved Oslo Børs har en historikk som strekker seg tilbake til 1983, så vi har over 25 års historikk å benytte. Risikoen i en bredt sammensatt aksjeportefølje på Oslo Børs (f. eks Allegro Norge) har vi vurdert til å være noe over middels på vår skala. Porteføljer som har en høyere risiko enn Allegro Norge på risikobarometeret, kan man dermed regne med at skal svinge mer enn Oslo Børs. Porteføljer som har lavere risiko på barometeret, vil trolig svinge mindre. Det er her viktig å være klar over at man i perioder kan tape mer i et produkt med lavere risiko enn et produkt med høyere risiko. For en full gjennomgang av risiko og Allegro Finans tjenestespekter, ta kontakt med din rådgiver eller Allegro Finans ASA. Hedgefond Norske aksjer Internasjonale aksjer Generelt om risiko Avkastning Obligasjon Pengemarked Risiko i denne sammenhengen er definert som sannsynligheten for, og størrelsen på, avvik i forhold til forventet avkastning. Med denne definisjonen skilles det altså ikke mellom positive og negative avvik. Risiko

11 ( Investeringsmandat Allegro Finans ASA Norske aksjer/etf Internasjonale aksjer/etf Pengemarked/kontanter Kontanter Obligasjoner Andre aktivaklasser *se eget avsnitt for investeringsrammer, strategi og rammer for taktiske avvik. Månedlig rapport pr e-post Rapport pr web ja ja ja ja ja nei ja ja 11 Type portefølje Marked Aksje/rente Global Referanseindeks Sammensatt index av: osebx, st1x, st4x, msci Startdato Navigare Lav Informasjon om porteføljene: Navigare 30 Navigare 50 Navigare 70 Ref min maks Ref min maks Ref min maks Aksjer totalt 30,0% 15,0% 45,0% 50,0% 30,0% 70,0% 70,0% 50,0% 90,0% Global 15,0% 5,0% 25,0% 25,0% 10,0% 40,0% 35,0% 20,0% 50,0% Norge 15,0% 5,0% 25,0% 25,0% 10,0% 40,0% 35,0% 20,0% 50,0% Obligasjoner 60,0% 30,0% 90,0% 40,0% 10,0% 70,0% 20,0% 0,0% 40,0% Pengemarked 10,0% 0,0% 55,0% 10,0% 0,0% 60,0% 10,0% 0,0% 50,0% Risikobarometer Navigare 30 Navigare 50 Navigare 70 Høy Lav Risikobarometer Navigare tar utgangspunkt i tre forskjellige (behovsorienterte) strategisk allokerte porteføljer. Med strategisk portefølje menes det utgangspunkt som er lagt med tanke på ønsket risiko, langsiktighet og formål med forvaltningen. Investor kan derfor velge det mandat som best imøtekommer krav til avkastning og risiko. Aktivaklassene pengemarked, obligasjoner, norske- og utenlandske aksjer er felles for alle porteføljene. Skillet går mellom hvor stor andel aksjer som inngår i de ulike porteføljene. Navigare 30 inneholder 30 % aksjer som strategisk vekting, Navigare 50 inneholder 50 % aksjer som strategisk vekting og Navigare 70 inneholder 70 % aksjer som strategisk vekting. Aksjeeksponeringen er i alle porteføljene strategisk likt fordelt mellom norske- og internasjonale aksjer. De ulike porteføljenes sammensetning, egenskaper og investeringsstrategi er beskrevet lengre bak i dette informasjonsmemorandumet. Høy Lav Risikobarometer Høy Informasjonsmemorandum Informasjonsmemurandum Allegro Allegro Navigare Navigare se side 11

12 Om Aktiv Forvaltning Allegro Finans ASA har konsesjon for aktiv forvaltning. Som kunde hos Allegro Finans ASA eier investor sin egen personlige portefølje av verdipapirer, og hvert enkelt verdipapir eller fondsandel registreres på investors verdipapirkonto. Verdipapirene forvaltes iht. et eget investeringsmandat gjeldende for den enkelte portefølje. Aktiv forvaltning er i henhold til verdipapirhandelsloven en tjeneste. Et aktiv forvaltningsmandat kan ha større frihetsgrader enn et tradisjonelt verdipapirfond. Det stilles for eksempel ingen formelle krav til antall selskaper/aksjer/etf/fond i porteføljen eller hvor stor andel av porteføljen som kan investeres i et enkelt selskap/aksje/etf/ fond. Det er heller ingen begrensninger til hvor stor andel av porteføljen som kan være i kontanter. Om Navigare Navigare; Å navigere er kunsten å avgjøre hvor man befinner seg i nuet, og det veivalg man trenger for sikrest mulig å bevege seg fra dagens posisjon. Allegro Finans ASA 12 Etablert finansteori viser at en porteføljes avkastning i hovedsak bestemmes ut fra hvilke aktivaklasser (for eks. bankinnskudd, obligasjoner og aksjer) det investeres i. Dette kan i gjennomsnitt forklare så mye som % av en porteføljes resultat. Bidraget innen hver enkelt aktivaklasse kan forklare de resterende 5 10 %. Med basis i dette tilbyr Allegro Finans ASA derfor porteføljen Navigare som er en aktivt forvaltet portefølje med eksponering i aktivaklassene pengemarked, obligasjoner, norske- og internasjonale aksjer. Navigare tar utgangspunkt i tre forskjellige strategisk allokerte porteføljer. Med strategisk portefølje menes det utgangspunkt som er lagt med tanke på ønsket risiko, tidshorisont og formål med forvaltningen. Investor kan velge mellom tre ulike porteføljemandater. Aktivaklassene pengemarked, obligasjoner, norske- og utenlandske aksjer er felles for alle porteføljene. Skillet går mellom hvor stor andel aksjer som inngår i de ulike porteføljene. Navigare 30 inneholder 30 % aksjer som strategisk vekting, Navigare 50 inneholder 50 % aksjer som strategisk vekting og Navigare 70 inneholder 70 % aksjer som strategisk vekting. Aksjeeksponeringen er i alle porteføljene strategisk likt fordelt mellom norske- og internasjonale aksjer. De ulike porteføljenes sammensetning og mandat er beskrevet lengre bak i dette informasjonsmemorandumet. Hver enkelt portefølje er underlagt et mandat som gir Allegro Finans ASA anledning til å endre de ulike aktivaklassenes vekting innenfor fastsatte rammer, basert på Allegro Finans ASA sitt markedssyn. På den måten vil Allegro Finans ASA kunne øke andelen aksjer i porteføljen dersom markedssynet skulle tilsi en positiv forventning til denne aktivaklassen. Tilsvarende vil Allegro Finans ASA redusere andelen aksjer dersom aksjemarkedet forventes å falle. Allegro Finans ASA har benyttet seg av denne markedstilnærmingen siden 2002, og har god erfaring i å benytte selskapets markedssyn til å gjennomføre denne type forvaltning. Selv om Navigare som portefølje har større frihetsgrader enn det man er vant til fra et tradisjonelt fond, det være seg både aksje- og rentefond, har Allegro Finans ASA likevel valgt å regulere flere av ovennevnte forhold i et spesifikt mandat for hver av de tre Navigare-porteføljene. Porteføljene er dynamiske allokeringsporteføljer, hvor man innenfor bestemte rammer spesifisert i mandatbeskrivelsen og porteføljenes investeringsmandat kan gjøre taktiske endringer mellom de forskjellige aktivaklassene. Dette gjøres for å tilpasse porteføljen til et forventet marked, og på den måten søke å gi best mulig avkastning over tid.

13 Investeringsramme Porteføljen forvaltes i henhold til avtale om aktiv forvaltning tegnet mellom investor og Allegro Finans ASA. Porteføljen kan ha eksponering mot følgende aktivaklasser; Pengemarked (ST1X), obligasjoner (ST4X), norske aksjer (OSEBX) og internasjonale aksjer (MSCI World). Den enkelte aktivaklasses referanseindeks står i parentes. For alle aktivaklassene søkes det å oppnå en så billig og god eksponering som mulig, og det faktiske valgte instrumentet kan variere noe ut fra hvilke instrumenter som er tilgjengelig. I utgangspunktet vil eksponeringen bli oppnådd via følgende instrument: For aktivaklassen aksjer vil det både for norsk og internasjonal aksjeeksponering bli benyttet et utvalg ETF som representerer de valgte indekser. Det settes ingen nedre eller øvre grense på antall ETF i porteføljen og heller ikke på eksponering mot en enkelt ETF, men forvalter vil hovedsakelig basere valget på å gi billigst mulig eksponering mot ønsket marked gitt markedssyn og mandat. Denne eksponeringen kan alternativt oppnås for eksempel via aksjefond. For aktivaklassen pengemarked vil et regulert innskudd benyttes. Kontoene har for tiden 3 måneders nibor + 15 punkter som betingelse. Denne eksponeringen kan alternativt oppnås for eksempel via pengemarkedsfond eller ETF. For aktivaklassen obligasjon vil man kjøpe en obligasjon (nullkupong) utstedt av SpareBank 1 SMN, som gir avkastning lik 3 års swaprente. Kredittrisikoen for obligasjonsdelen vil være lik kredittrisikoen for SpareBank 1 SMN. Denne eksponeringen kan alternativt oppnås for eksempel via obligasjonsfond, ETF eller et regulært bankinnskudd med fastrentebetingelser. Porteføljene vurderes rebalansert minimum en gang per måned i henhold til gjeldende markedssyn i Allegro Finans ASA. Det tillates avvik fra modellporteføljen grunnet markedssvingninger mellom rebalanseringene. Det tas forbehold om at det kan gjøres tilpasninger i investeringsrammene som beskrevet overfor, men disse vil ligge innenfor investeringsmandatet som beskrevet i investeringsmandatet. Rammer for taktiske avvik De enkelte porteføljene vil ha sin respektive strategiske allokering, med fastsatte rammer for taktiske avvik, avhengig av om forvalter forventer positiv utvikling i gjeldende aktivaklasse eller ikke. Følgende oversikt viser strategisk allokering, samt rammene for taktiske avvik som hver enkelt portefølje kan benytte. 30% 50% 70% Ref min maks Ref min maks Ref min maks Aksjer totalt 30,0% 15,0% 45,0% 50,0% 30,0% 70,0% 70,0% 50,0% 90,0% Global 15,0% 5,0% 25,0% 25,0% 10,0% 40,0% 35,0% 20,0% 50,0% Norge 15,0% 5,0% 25,0% 25,0% 10,0% 40,0% 35,0% 20,0% 50,0% Obligasjoner 60,0% 30,0% 90,0% 40,0% 10,0% 70,0% 20,0% 0,0% 40,0% Pengemarked 10,0% 0,0% 55,0% 10,0% 0,0% 60,0% 10,0% 0,0% 50,0% Det vises i denne anledning til investeringsmandatarket for hver enkelt av porteføljene som finnes i dette informasjonsmemorandum. Hvem passer porteføljen for Porteføljen passer for formuende privatpersoner og for små og mellomstore institusjoner som ønsker en langsiktig forvaltning for hele eller deler av sin formue. Det gir en langsiktig aktivt forvaltet allokering med eksponering mot de delene av kapitalmarkedet som fremgår av porteføljens mandat. Porteføljen kan benyttes alene, men den kan også brukes sammen med andre produkter eller tjenester. Dette for å oppnå annen ønsket risiko, eksponering mot ytterligere aktivaklasser eller eksponering mot spesifikke regioner og/eller bransjer investor forventer vil gi interessante avkastningsmuligheter fremover. Allegro Finans ASA Informasjonsmemorandum Allegro Navigare 13 Målsetting Målsettingen med porteføljen er å oppnå en langsiktig avkastning etter kostnader som er bedre enn porteføljens samlede referanseindeks. Se eget punkt for referanseindeks på side 14.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Å lykkes i

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Å lykkes i aksjemarkedet krever mye arbeid En investering i aktiv forvaltning kan gi

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015 Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015 Innhold Kort om Allegro Kapitalforvaltning Porteføljer 1 / Kort om Allegro Kapitalforvaltning Allegro

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse 74 Ti år med NBIM Det er ti år siden Norges Bank etablerte NBIM for å forvalte statens finansielle formue i utlandet. I sentralbanken er det utviklet en internasjonal forvaltningsbedrift som styrer etter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje

Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2010 Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje av Jan Fredrik

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002 02 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002 Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold 02 Statens petroleumsfond - nøkkeltall 2002.................................... 4 F ORVALTNING AV

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Oslo SSK/HEi/SAB 171006 20. oktober 2006 Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland 1. Innledning

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer