Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten."

Transkript

1 0001 Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

2 Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10 Del 2: Informasjonsmemorandum Allegro Norge side 11 Avtale om aktiv forvaltning side 17 Ansvarserklæring side 21 Praktiske opplysninger side 21

3 Å lykkes i finansmarkedene krever mye arbeid. Len deg tilbake og la oss gjøre jobben. Den største utfordringen for deg som ønsker å investere i dagens finansmarkeder er den enorme informasjonsmengden du må fordøye og tolke for å oppnå tilfredsstillende avkastning. Ved å benytte profesjonell bistand til å følge investeringene, øker sannsynlig heten for bedre avkastning samtidig som risiko og egen ressursbruk begrenses. Allegro Finans ASA har etablert et nettverk av håndplukkede analytikere og meglere fra ledende norske meglerhus. Vi overvåker finansmarkedet kontinuerlig, leser og produ serer daglig nye analyser og deltar på analytiker møter og selskapspresentasjoner. Aktiv forvaltning var tidligere stort sett for beholdt de store institusjonelle investorene. Nå gjør vi mulighetene i aktiv forvaltning tilgjengelige uten at du nødvendigvis må investere millioner av kroner. Hvorfor aktiv forvaltning? Aktiv forvaltning byr på en rekke interessante fordeler fremfor direkte investering i finansmarkedet. Som aktiv forvaltningskunde får du din egen personlige portefølje der du eier hvert enkelt verdipapir, uten at du trenger å bruke tid og ressurser på å følge opp dette selv. For den som er interessert i verdipapir markedets muligheter, gir det en helt annen tilfreds stillelse å motta rapporter som viser hvor mange aksjer eller fondsandeler man eier i hvert enkelt selskap eller fond. Dessuten byr våre rapporter på langt mer informasjon om dine investeringer enn de ofte noe sparsommelige rapportene fra bl.a. fondsselskapene. Er dette noe for deg? Bla om og les mer om aktiv forvaltning i Allegro Finans. Administrerende direktør, Fridthjov Brun Allegro Finans ASA Informasjonsmemorandum Allegro Grunnfondsbevis Norge se side 11 3

4 Litt om oss og vår bakgrunn Allegro Finans ASA ble etablert i november Visjonen er et kompe tansebasert for valtningsselskap nær sine kunder. Selskapet har konsesjon fra Kredittilsynet til å drive aktiv forvaltning av investorers portefølje og investeringsrådgivning, og er underlagt periodisk tilsyn. 4 Allegro Finans forvalter verdier for våre eiere og beslek tede selskap. Til informasjon har ansatte i Allegro Finans i henhold til verdipapirhandels loven anledning til å kjøpe grunn fondsbevis og aksjer etter gjeldende reglement. Se forøvrig for etiske retningslinjer og ordreutførelse Tilsynsmyndighet; Telefon (sentralbord): Telefaks: E-post: Postadresse: Postboks 100 Bryn, 0611 Oslo Besøksadresse/leveringsadresse: Østensjøveien 43, 0667 Oslo

5 Investeringskomité Dag Olav Uddu Finanssjef, SpareBank 1 SMN Thor Ivar Tryggestad Investeringsdirektør, Allegro Finans Alf Kåre Karoliussen Strateg, Allegro Finans John G. Eggen Forvalter, Allegro Finans Torkil Leinum Konsernbanksjef, SpareBank 1 SMN Fridthjov Brun Administrerende direktør, Allegro Finans Nicolai S. Haugan Markedsdirektør, Allegro Finans Per Iversen Porteføljeforvalter, TrønderEnergi Per Egil Aamo Adm. Dir. Sparebank1 Midt-Norge Invest Petter de Lange Sjefsøkonom, SpareBank 1 SMN Styreleder: Dag Ivar Thobroe Leder, SpareBank 1 SMN Markets Styret består av 5-8 personer Våre forvaltere Investeringsdirektør Thor Ivar Tryggestad Forvalter Reitan Invest Porteføljeansvarlig i Firstnordic-fondene i Fokus Bank Sivilingeniør ved NTNU Strateg Alf Kåre Karoliussen Senior aksjemegler i Danske Securities ASA Leder for aksje- og analyseteamet i Fokus Kapitalmarked Diplomøkonom, Handelshøyskolen BI Autorisert finansanalytiker, Norges Handelshøyskole (NHH) Mer informasjon? Ta gjerne kontakt med oss. Seniorforvaltere John G. Eggen Forvalter/megler i J.P. Morgan (London), Bank of New York (New York) og ABN Amro (Oslo) Bachelor of Arts, Heriot-Watt University, Edinburgh MBA, Monterrey Institute of International Studies, USA Dag Olav Uddu Leder Valutaavdelingen, SpareBank 1 Midt-Norge Forvalter av Sparebanken Midt-Norges pensjonskasse Finanssjef Sparebanken Midt-Norge Bankøkonom Administrasjon Administrerende direktør Fridthjov Brun Leder, DnB Markets Trondheim Megler, Fokus Kapitalmarked MSc i marketing & strategy, Handelshøyskolen BI Markedsdirektør Nicolai Seierstad Haugan Bachelor of Business (Fin), Griffith University, Australia. Master of Banking & Finance, Griffith University, Australia Investor-tjenester Sigrid Almås Unni Lunde Gunhild Meistad Julie Anita Bolstad Head of Compliance Jan-Ivar Thorsteinsen Allegro Finans ASA Informasjonsmemorandum Allegro Norge se side 11 5 Allegro Finans ASA Telefon: / Telefaks: / Vil du sende epost, bruk en av adressene til oss i administrasjonen. Se for komplett oversikt over våre tjenester og forretningsvilkår.

6 Bak resultatene ligger grundige analyser Gode analyser og rutiner er vår oppskrift for suksess. All verdipapirforvaltning i Allegro Finans ASA baseres på omfattende analysemateriale av høy faglig kvalitet. Forvalt ningen utføres etter topdown- prinsippet der selskapets syn på den makro-økonomiske utviklingen danner grunnlaget for sektor vekting og valg av enkeltpapirer. Investeringskomité Allegro Finans ASA legger stor vekt på å ha medarbeidere med den integritet og erfaring som er nødvendig for å skape en livskraftig og engasjert kapitalmarkedsorganisasjon. Allegro Finans ASA sin investeringskomité består i dag av mange av de meste erfarne innen kapitalmarkedsområdet i regionen.investeringskomi téens hovedoppgave er å stake ut de makroøkonomiske hovedlinjene som vi mener vil være gjeldende for tiden fremover. Makroanalyse Analysen gjenspeiler Allegro Finans sitt syn på den makroanalytiske utviklingen og dens innvirkning på valuta-, rente- og aksjemarkedet. Analysen gjennomgås og oppdateres ved behov, minimum én gang i måneden i forbindelse med investeringskomiteens møte. 6 Sektoranalyse Analysen gjenspeiler vårt syn på sektorenes utvikling og fremtidige potensial. Kon klusjonene i analysene baseres på og er i overensstemmelse med konklusjonene i makro analysen. Analysen utferdiges for alle sektorer og gjennomgås/oppdateres ved behov. Selskapsanalyse En selskapsanalyse gjennomføres for alle selskaper i våre porteføljer. Som hovedregel skal det ikke investeres i selskaper uten at det først foreligger en slik analyse. Dersom det skulle oppstå en situasjon der det vil være formålstjenlig å foreta en investering uten at en selskapsanalyse på forhånd er utferdiget, vil det foreligge en sterk begrunnelse for dette. Modellporteføljer Basert på våre makro-, sektor- og selskapsanalyser utarbeider vi modellporteføljer for ulike aktivaklasser, geografiske om råder, verdi papirtyper og eventuelle andre inn delinger der egne modellporteføljer anses å være fornuftig. En referanseindeks er definert for alle modeller, og modellene vil avspeile denne indeksens sammensetning. Imidlertid vil det kunne gis rom for opp- eller nedvektinger i forhold til indeks for enkelt sektorer og/eller enkeltselskaper/enkelt papirer. Fleksibilitet Vi er opptatt av at den enkelte portefølje ikke skal bli for stor. Vår filosofi er at små porte føljer er lettere å manøvrere ved markeds endringer.

7 Allegro Finans ASA Informasjonsmemorandum Allegro Norge se side 11 7

8 Med våre rapporter har du oversikt over dine plasseringer Fra dag til dag, om du så ønsker 8 En av de egenskapene som skiller Allegro Finans fra aksjefond og andre investeringstilbud er rapportene våre. Som kunde hos oss vil du motta rapporter med en informativ og oversiktlig oppstilling av din totale portefølje av verdipapirer. Kort og godt ønsker vi å tilby en av markedets mest omfattende kunderapportering.

9 Verden, CS FB jul Europa, M errill Lynch USA, Merrill Lynch aug sep okt nov des jan feb m ar apr m ai jun Source: Reuters EcoW in, Allegro Finans D r o n n i n g e n s g t. 7, T r o n d h e i m - S e n t r a l b o r d : F o r e t a k s n u m m e r : Månedsrapport Månedsrapport mai Fortsatt gode signaler Den globale industritilliten, representert med PMI er tilbake til 45,3 i mai. Oppgangen har vært bred, både når det gjelder geografi og de enkelte delkomponentene. Indeksen bunnet ut på et historisk lavnivå på rundt 35 i slutten av 2008, og har deretter steget jevnt. Oppgangen har kommet både i den industrialiserte delen av verden, og i de framvoksende økonomiene. Dagens nivå på industritilliten indikerer fortsatt fallende industriproduksjon, men vi nærmer oss 0-streken. Et annet positivt signal er den gradvise normaliseringen av kredittspreadene. Vi er fortsatt langt over de nivåene som ble opplevd før uroen startet, men for de sikreste låntakerne er vi nå nede på nivået før Lehman Brothers konkursen, mens High Yield har reversert 2/3 av spreadutgangen. High Yield, kredittspread I rene tall impliserer det at bedrifter med rating klassifisert som High Yield i dag i snitt må betale et risikopåslag på 18,6% i Europa, og 10,6 i USA for finansiere sine investeringer ved lån i markedet. Til sammenligning var de Side 2 av 4 Forvaltnings- Mai Fra årsskiftet Siden oppstart Allegro Indeks Allegro Indeks Produkt: Allegro Indeks Allegro Norge 15.3 % 15.8 % 32.1 % 29.8 % % 94.7 % Allegro Vekst 21.2 % 15.8 % 42.7 % 29.8 % % 54.1 % Allegro Grunnfond 24.5 % 23.7 % 34.7 % 32.7 % 75.6 % 53.5 % Allegro Global 9.4 % 3.9 % 8.7 % -4.8 % 53.1 % -7.2 % Allegro Balansert 1.6 % 2.1 % 1.6 % -1.5 % 0.6 % -8.4 % Allegro Bal. Trippel 4.5 % 2.1 % -3.4 % -1.5 % % % Allegro Finans ASA understreker at forventet avkastning i de ulike porteføljene og referanseindeksene kan være avvikende. Referanseindeks Allegro Norge og Allegro Vekst: Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Referanseindeks Allegro Grunnfond (GFB) er Oslo Børs Grunnfondsindeks (GFBX). Referanseindeks Allegro Global er Morgan Stanley Verdensindeks (i NOK). Globalporteføljen ligger 1 dag etter øvrige porteføljer i avkastningsmålingen. Balansert og Balansert Trippelporteføljene ligger 1 uke etter. Referanseindeksen til Allegro Balansert og Balansert Trippel er 50 % Morgan Stanley Verdensindeks ( i NOK) og 50 % ST1X. Verdien til Allegro Balansert og Allegro Balansert Trippel er et estimat. Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en pålitelig indikator for fremtidig avkastning, avkastningen er brutto. For nærmere opplysninger om selskapet og selskapets ordreutførelse henviser vi til vår hjemmeside tilsvarende påslagene 6,5% og 2,6% i februar 2007, før uroen startet i finansmarkedene, og 27,0% og 21,8% ved toppen i desember Det er klart at det medfører svært store problemer å planlegge og gjennomføre investeringer når kapitalkostnadene svinger så vidt mye, men konklusjonen er uansett at kostnadene har falt mye fra toppen, og at dette fallet har vært spesielt kraftig de siste ukene/månedene. Det er imidlertid viktig å være klar over, at til tross for disse positive signalene, så er utviklingen i realøkonomien fortsatt svak, og de mest positive signalene vi kan finne er at aktiviteten faller mindre, mens det finnes svært få signaler på stigende aktivitet. En annen, potensiell partykiller er lagersykelen som kan spille oss ett puss. Alt stupte de siste månedene i 2008 og starten av Lagertall kan indikere at dette var en overreaksjon, og da kan de bedringene vi nå ser kun være en tilpasning av nivå til faktisk etterspørsel, men bunnen kan ligge lengre fram. Figuren under viser selvsagt kun en skjematisk beskrivelse av hva som kan skje, men både faktiske utslag og tidsskala kan være feil. Ukerapport Ukerapport, uke 27 Forvaltnings- Siste uke Siden månedsskiftet Siden årsskiftet Siden oppstart Allegro Indeks Allegro Indeks Allegro Indeks Allegro Indeks produkt: Allegro Norge 0.7 % 0.2 % -0.2 % -0.6 % 27.1 % 24.5 % 175.3% 86.7 % Allegro Vekst 3.5 % 0.2 % 1.0 % -0.6 % 43.8 % 24.5 % 238.9% 47.8 % Allegro GFB 1.3 % 1.5 % -0.2 % -0.2 % 45.8 % 44.0 % 90.0 % 66.5 % Allegro Global 0.8 % -2.5 % -0.2 % -2.2 % 9.9 % -5.2 % 54.8 % -7.6 % Allegro Balansert 0.0 % -1.3 % 0.0 % -1.1 % 2.6 % -1.6 % 1.5 % -8.5 % Allegro Bal Trippel -0.6 % -1.3 % -0.6 % -1.1 % -4.2 % -1.6 % % % Allegro Finans ASA understreker at forventet avkastning i de ulike porteføljene og referanseindeksene kan være avvikende. Referanseindeks Allegro Norge og Allegro Vekst: Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Referanseindeks Allegro Grunnfond (GFB) er Oslo Børs Grunnfondsindeks (GFBX). Referanseindeks Allegro Global er Morgan Stanley Verdensindeks( i NOK). Globalporteføljen ligger 1 dag etter øvrige porteføljer i avkastningsmålingen. Balansert og Balansert Trippelporteføljene ligger 1 uke etter. Referanseindeksen til Allegro Balansert og Balansert Trippel er 50 % Morgan Stanley Verdensindeks ( i NOK) og 50 % ST1X. Verdien til Allegro Balansert og Allegro Balansert Trippel er et estimat. Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en pålitelig indikator for fremtidig avkastning, avkastningen er brutto. For nærmere opplysninger om selskapet og selskapets ordreutførelse henviser vi til vår hjemmeside De globale forventningsindikatorene stiger vekstkommentar). I tillegg har porteføljen en litt større kontantandel slik at man unngikk mye av det Den globale forventningsindikatoren PMI har de store fallet som kom på slutten av uken. Denne seneste månedene vært den viktigste uken starter kvartalsrapporteringen og som vanlig er det Acergy som starter resultatsesongen her i forklaringsvariabelen for bedringen i verdipapirmarkedene. Tall for juni viste nok en Norge. Her vil vi få litt svar på hvordan ting har oppgang til 44,8 mot 43,3 i mai. Indeksen er utviklet seg innen undervannssektoren og ledende på global industriproduksjon hvor nivåer oljeservice generelt. over 50 indikerer tiltagende vekst. Indeksen har nå steget i jevn takt siden desember i fjor, og tallene for juni viser at nesten alle land bidrar positivt. Både India og Kina er begge over 50-nivået. Selv om oppgangen er bred, er nivået fortsatt svært lavt, Allegro Vekst klarte seg veldig bra i forrige uke og og signaliserer fortsatt fall i industriproduksjonen. steg med 3,5 prosent. Vi solgte oss ned midt i uken Det positive er at fallet er betydelig dempet da vi begynte å bli litt bekymret for korreksjon og sammenlignet med hva vi opplevde rundt bunnen i dro veldig nytte av det. I tillegg dro vi veldig nytte desember i fjor. v at Rolls Royce kjøpte opp Aker Solutions post på 33% i selskapet Odim. Dette ble gjort til en god premie over børskurs og aksjen løftet seg betydelig på forventninger om at Rolls Royce nå vil by på hele selskapet. Det kan også være andre interessenter der ute,noe som kan føre til en budkrig. Avkastningshistorikk AVKASTNINGSHISTORIKK Kunde Kundesen For perioden: til BELØP Porteføljens markedsverdi pr Kapital inn 42,000,000 Kapital ut -5,000,000 Bokført rente 821,509 Mottatt utbytte 146,206 Realisert gevinst/tap i perioden 1,595,001 Urealisert gevinst/tap i perioden 49,103 Forvaltningshonorarer -328,142 Andre gebyrer -37,000 Porteføljens markedsverdi pr ,246,677 Påløpte, ikke bokførte renter 95,396 Avkastning i kroner 2,342,073 Avkastning i prosent, 1.33 år 6.35% Allegro Finans ASA Allegro Finans ASA - Dronningensgt. 7, 7483 Trondheim - Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer: Vår portefølje består for tiden av følgende aksjer: Acergy, Songa, RCCL, Sevan og Odim Annualisert avkastning 4.74% Allegro Grunnfondsbevis steg 1,3 % forrige uke. Dette var 0,2 % svakere enn oppgangen i grunnfondsbevisindeksen på 1,5 %. Fra 1. juli er det innført ny lovgivning for Allegro Norge steg 0,7 prosent i forrige uke og slo grunnfondsbevisene. Grunnfondsbevis som dermed sin referanseindeks. Porteføljen dro veldig egenkapitalinstrument skifter nå navn til nytte av den kraftige oppgangen i Odim (les egenkapitalbevis. Egenkapitalbeviset blir nå mer lik Dronningensgt. 7, 7467 Trondheim - Telefon: Telefaks: Org. nummer: AVKASTNINGSHISTORIKK Akkumulert avkastning Tidshor isont Allegro Totalforvaltning Referanseportefølje Nøytral Rapportering I dag tilbyr vi ukentlig og månedlig rapport ering via e-post. Månedlig rapportering kan også mottas via tradisjonell post. I tillegg kan den enkelte kunde få tilgang på porteføljens utvikling og generelle markedskommentarer via internett, Vi legger stor vekt på at våre rapporter er lettfattelige og oversiktlige, samtidig som de inneholder all den informasjon som en investor vil ønske å vite om sine investeringer. Rapportene vil inneholde porteføljens verdiutvikling, også relativt til indeks, transaksjoner i perioden, oversikt over antall aksjer/andeler, utbytte, renter og porteføljekostnader. Alle rapporter som distribueres via e-post sendes ut som pdf-fil, et dokumentformat som kan leses av både PC- og Mac-brukere. Årsoppgave Som kunde i Allegro Finans slipper du å tenke på inngangsverdier, fastsettelse av skjermingsbidrag og oppsettet av RFskjemaer når selvangivelsen skal fylles ut. Du slipper også utregning av renter, tap, gevinst osv. for dine porteføljer hos oss vi gjør jobben for deg! I god tid før fristen for selvangivelsen, sørger vi for at du får en ferdig utfylt årsoppgave som viser de enkelte skattemessige disposisjoner som gjelder for dine investeringer. Disse omfatter alle beholdninger og realisa sjoner som er utført av oss. Informasjonsmemorandum Allegro Grunnfondsbevis Norge se side 11

10 Generelt om risiko 10 Allegro Finans tilbyr et vidt spekter av plasseringstjenester, og målsetningen er at vi skal kunne tilfredsstille alle kunder. Det vil si, slik at vi har produkter/tjenester tilgjengelig, uavhengig av våre forventninger til retningen i markedet. Målet er at våre kunder ved å utnytte Allegro Finans sitt tjeneste spekter skal kunne sette sammen en portefølje som gir egenskaper som er tilpasset den enkelte kundes evne og vilje til å ta risiko. Dessverre eksisterer det i finansmarkedet, som verden for øvrig, ingen gratis lunsj. Hvis man ønsker å oppnå en avkastning som er høyere enn bankrente, må man akseptere at plasseringen kan svinge i verdi. Den teoretiske sammenhengen er at jo høyere risiko man aksepterer, jo høyere avkastning skal man kunne forvente. De fleste av de porteføljene vi tilbyr kan i perioder falle i verdi, men Allegro Finans vil selvsagt ikke tilby produkter/tjenester som vi ikke venter vil gi positiv avkastning over tid. For å illustrere risikoen i de enkelte porteføljene har vi i Allegro Finans i forbindelse med hver av våre porteføljer inkludert et risikobarometer. Det er ikke ment som et absolutt mål på hvor mye dine investeringer vil svinge, men kun som en illustrasjon. For å bestemme hvor hver enkelt tjeneste skal plasseres på risikoskalaen har vi tatt utgangspunkt i historien. For noen av tjenestene er det benyttet historikken til referanseindeksen. For andre har vi benyttet historikk, eller proforma historikk til våre porteføljer. Der de ovennevnte metoder ikke gir et godt nok bilde, har vi benyttet en sammensetning som vi mener gir et bilde av risikoen i porteføljen. Vi har på den måten forsøkt å estimere den langsiktige risikoen i den enkelte portefølje. Dette for å gi våre kunder en mulighet til selv å vurdere hvilke tjenester som passer. Det er her selvsagt viktig å være klar over at den historiske utviklingen ikke gir noen garanti for hva som vil skje i fremtiden. Selv om risiko ofte fremkommer som en forventning med et gitt utfallsrom, er dette langsiktige gjennomsnittsbetraktninger. På ethvert gitt punkt i tid vil man likevel ikke være sikret å unngå ekstremutslag. Dette være seg i både positiv og negativ retning. Dette er en av årsakene til at man bør ha en lengre tidshorisont jo større risiko man påtar seg. Som et utgangspunkt for å forstå risiko, kan det være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i porteføljen Allegro Norge. Her har vi benyttet referanseindeksen for å finne et sannsynlig estimat på risikoen. Hovedindeksen ved Oslo Børs har en historikk som strekker seg tilbake til 1983, så vi har over 25 års historikk å benytte. Risikoen i en bredt sammensatt aksjeportefølje på Oslo Børs (f. eks Allegro Norge) har vi vurdert til å være noe over middels på vår skala. Porteføljer som har en høyere risiko enn Allegro Norge på risikobarometeret, kan man dermed regne med at skal svinge mer enn Oslo Børs. Porteføljer som har lavere risiko på barometeret, vil trolig svinge mindre. Det er her viktig å være klar over at man i perioder kan tape mer i et produkt med lavere risiko enn et produkt med høyere risiko. For en full gjennomgang av risiko og Allegro Finans tjenestespekter, ta kontakt med din rådgiver eller Allegro Finans ASA. Hedgefond Norske aksjer Internasjonale aksjer Generelt om risiko Avkastning Obligasjon Pengemarked Risiko i denne sammenhengen er definert som sannsynligheten for, og størrelsen på, avvik i forhold til forventet avkastning. Med denne definisjonen skilles det altså ikke mellom positive og negative avvik. Risiko

11 e o a Allegro Vekst Allegro Norge Allegro Balansert Allegro GF Investeringsmandat Allegro Finans ASA Aksjer Rentebærende verdipapirer Derivater Kontanter Fondsandeler aksjefond Fondsandeler renter ja nei ja ja nei nei Ukentlig rapport pr e-post Månedlig rapport pr e-post Årsoppgave Verdivurdering basert på markedskurser ja ja ja daglig 11 Allegro Norge omfatter forvaltning i aksjer omsatt på Oslo Børs. Allegro Finans opererer med en standard aksjeportefølje normalt bestående av aksjer i norske, børsnoterte selskaper. Type portefølje Aksje Marked Norge Referanseindeks Hovedindeks Oslo Børs (OSEBX) Startdato Lav Risikobarometer Ved valg av enkeltaksjer tar vi utgangspunkt i makroøkonomiske forhold og gjør oss opp en oppfatning om hvilke sektorer som har det største kurspotensiale på kort og lang sikt. Med sektorer mener vi en inndeling av aksjene på Oslo Børs i for eksempel finansrelaterte, eiendomsrelaterte, oljerelaterte og industrirelaterte aksjer. Vi tar utgangspunkt i sektorvektingen i hovedindeksen på Oslo Børs, og vekter aksjeporteføljen opp eller ned i de ulike sektorene ut ifra vår oppfatning av markedet. Innenfor hver enkelt sektor velger vi enkeltaksjer som vi anser å ha det største potensialet. Minimumsbeløp ved første innbetaling i Allegro Norge er kr ,-. Høy Informasjonsmemorandum Informasjonsmemurandum Allegro Allegro Grunnfondsbevis Norge

12 Om Aktiv Forvaltning e o a fb llegro V e k s t Allegro Norge Allegro Balansert Allegro GFB Allegro Finans ASA har konsesjon for aktiv forvaltning. Som kunde hos Allegro Finans ASA eier investor sin egen personlige portefølje av verdipapirer, og hvert enkelt verdipapir eller fondsandel registreres på investors verdipapirkonto. Verdipapirene forvaltes iht. et eget investeringsmandat gjeldende for den enkelte portefølje. Aktiv forvaltning er i henhold til verdipapirhandelsloven en tjeneste. Et aktiv forvaltningsmandat kan ha større frihetsgrader enn et tradisjonelt verdipapirfond. Det stilles for eksempel ingen formelle krav til antall selskaper/aksjer i en gitt portefølje eller hvor stor andel av porteføljen som kan investeres i et enkelt selskap/aksje. Det er heller ingen begrensninger for hvor stor andel av porteføljen som kan være i kontanter. Selv om Allegro Norge som portefølje har større frihetsgrader enn et tradisjonelt aksjefond har Allegro Finans ASA likevel valgt å regulere flere av ovennevnte forhold i et spesifikt mandat for Allegro Norge. Mandatet er nærmere beskrevet nedenfor. Investeringsrammer Porteføljen forvaltes i henhold til avtale om aktiv forvaltning tegnet mellom kunden og Allegro Finans ASA. 12 Allegro Norge er en bredt sammensatt portefølje som investerer i det norske aksjemarkedet, og som har som målsetning å over tid gi en avkastning som er bedre enn sin referanseindeks, til tilnærmet samme risiko. Sammensetning av porteføljen: Porteføljen skal i relativt stor grad avspeile hovedindeksens sammensetning, men det er rom for opp- eller nedvektinger i forhold til indeks for enkeltsektorer og/eller enkeltselskaper. Avvik vil typisk ligge opp mot +/- 10 prosentpoeng for enkeltsektorer eller +/- 5 prosentpoeng for enkelt-selskaper. Avvikene beregnes med utgangspunkt i porteføljens referanseindeks, OSEBX. Det kan fra tid til annen være avvik som er større dersom forvalter ser dette som en markedsmulighet. Avvik mot referanseindeksen skal begrunnes av ønske om overvekt/undervekt i enkeltaksjer eller sektorer, og disse ønskene skal underbygges av analyse. Det settes ingen begrensninger på antall bevis i porteføljen og heller ikke på eksponering mot enkeltaksjer, men porteføljen vil normalt være eksponert mot børsnoterte aksjer. Det tas forbehold om at det kan gjøres tilpasninger i investeringsrammene som beskrevet ovenfor, men disse vil ligge innenfor investeringsmandatet som beskrevet i investeringsmandatet. Hvem passer porteføljen for Porteføljen passer både for små og mellomstore institusjoner og formuende privatpersoner som ønsker en langsiktig eksponering mot de aksjemarkeder som fremgår av ovennevnte mandat. Porteføljen passer best i en for øvrig diversifisert portefølje. Målsetting Målsettingen med porteføljen er å oppnå en langsiktig avkastning etter kostnader som er bedre enn porteføljens referanseindeks. Se eget punkt for referanseindeks under. Referanseindeks Porteføljens referanseindeks er Hovedindeksen (OSEBX) ved Oslo Børs. Oslo Børs Hovedindeks skal være en investerbar indeks som inneholder et representativt utvalg av alle noterte aksjer på Oslo Børs. OSEBX revideres på halvårlig basis og endringene implementeres 1 desember og 1 juni. Verdipapirene i OSEBX er friflytjustert. I perioden mellom revideringsdatoene holdes antall aksjer for hvert indeksmedlem fast, med unntak av kapitaljusteringer med utvanning for eksisterende aksjonærer. OSEBX er justert for utbytte. Indeksen har historikk tilbake til 1983 og har vært referanseindeks for porteføljen siden porteføljens oppstart i 1998.

13 Investeringsstrategi Porteføljens investeringsstrategi er å være eksponert mot børsnoterte norske aksjer. Målet er gjennom analyse å ha en diversifisert portefølje som over tid gir meravkastning sett i relasjon til referanseindeksen OSEBX, samt delta i den forventede generelle langsiktige verdiøkningen på Oslo Børs. For øvrig, se investeringsmandatet. Porteføljen skal investeres i overensstemmelse med det til en hver tid gjeldende investeringsmandat. Eventuelle endringer i investeringsmandatet for porteføljen meddeles investor skriftlig i god tid før endringene trer i kraft. Dersom investor ønsker å pålegge Allegro Finans ASA ytterligere begrensninger eller retningslinjer for forvaltningen, skal dette spesifiseres i et eget vedlegg til avtalen. Forvalter skal gi klar beskjed dersom slike begrensninger ikke aksepteres. Vedlegget skal undertegnes av avtalepartene, og vil utgjøre en del av denne avtale. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av grundige markeds og selskapsanalyser. Risiko Enhver investering er forbundet med risiko. Hvis man ønsker å oppnå en avkastning som er høyere enn bankrente, må man akseptere at plasseringen kan svinge i verdi. Den teoretiske sammenhengen er at jo høyere risiko man aksepterer, jo høyere avkastning skal man kunne forvente. De fleste av de porteføljene vi tilbyr kan i perioder falle i verdi, men Allegro Finans ASA vil selvsagt ikke tilby tjenester som vi ikke venter vil gi positiv avkastning over tid. For å illustrere risikoen i de enkelte porteføljene har Allegro Finans ASA i forbindelse med hver av våre porteføljer inkludert et risikobarometer. Det er ikke ment som et absolutt mål på hvor mye investors investeringer vil svinge, men kun som en illustrasjon på de langsiktige gjennomsnittlige svingninger. For å bestemme hvor hver enkelt portefølje skal plasseres på risikoskalaen, har vi tatt utgangspunkt i historien. For porteføljen Norge har vi benyttet referanseindeksen OSEBX som er en vektet samling av de største børsnoterte norske selskaper for å uttrykke denne risikoen. Verdiutviklingen på Oslo Børs har historisk hatt relativt store svingninger. Porteføljen Norge kan likevel avvike fra risikoen på Oslo Børs gjennom ulik vekting mot indeks, samt i beskjeden grad gjennom muligheten av å plassere deler av pengene kontant. Den historiske utviklingen gir ingen garanti for hva som vil skje i fremtiden, og man kan i perioder tape mer i en portefølje med lavere risiko enn en portefølje med høyere risiko. Investeringer i aksjemarkedet er alltid forbundet med risiko. Med risiko menes svingninger, både opp og ned, i verdipapirets verdi. Basisvaluta for rapporteringen er norske kroner, for eventuelle plasseringer med eksponering i annen valuta vil det medføre en valutarisiko. Det gjøres oppmerksom på at investeringer i aksjemarkedet er et langsiktig investeringsalternativ, og det anbefales en minimum investeringsperiode på 5 år. Historikk viser at tidsperspektivet påvirker risikoen forbundet med en investering. Kortere investeringshorisont øker risikoen for tap. Lengre investeringshorisont enn 5 år reduserer risikoen for tap. Allegro Norge har høy risiko. Denne kategoriseringen er gjort av Allegro Finans ASA ved at historiske svingninger er målt i form av standardavvik i OSEBX og sammenlignet med relevante alternativer. Alle plasseringer i kapitalmarkedet kan sies å ha betydelig risiko for tap, og i ekstreme situasjoner kan store deler av plasseringen gå tapt. Risiko i denne sammenhengen er definert som sannsynligheten for, og størrelsen på, avvik i forhold til forventet avkastning. Med denne definisjonen skilles det altså ikke mellom positive og negative avvik. e o Allegro V e k s t Allegro Norge Allegro Balanse Allegro Finans ASA Informasjonsmemorandum Allegro Norge 13

14 e o a fb llegro V e k s t Allegro Norge Allegro Balansert Allegro GFB Avkastning Obligasjon Pengemarked Hedgefond Norske aksjer Internasjonale aksjer Risiko Norge Utbytte Som investor i Allegro Norge vil en kunne motta utbytte. Allegro Finans ASA vil på vegne av kunden motta det utbytte kunden gjennom sine plasseringer er mottaker av. Disse vil bli reinvestert gjennom porteføljen. Avkastning Avkastningen i Allegro Norge presenteres på to måter; historisk faktisk oppnådd avkastning, samt forventet fremtidig avkastning. 14 a) Historisk faktisk oppnådd avkastning Ta kontakt med din rådgiver eller gå til for å se oppdatert historisk avkastning i porteføljen. Avkastningen vil være beskrevet i alle uke- og månedsrapporter. Vi gjør oppmerksom på at avkastningen er presentert før kostnader forbundet med forvaltningen, men inkludert transaksjonskostnader. b) Forventet fremtidig avkastning Porteføljen tilstreber å oppnå en avkastning som er bedre enn det generelle, norske aksjemarkedet. Avkastningen i aksjemarkedet varierer mye over tid, og historien indikerer at man må operere med svært lang tidshorisont før man med noen grad av sikkerhet kan forvente å oppnå en avkastning på linje med den gjennomsnittlige avkastningen over tid. Historiske tall viser at det norske aksjemarkedet, siden 1969, i gjennomsnitt har steget med omtrent 10,5% i året (pr juni 2009). Dette hindrer likevel ikke at aksjemarkedet i lange perioder har gitt lavere, og endog negativ avkastning. Etter at det norske aksjemarkedet nådde en foreløpig topp i januar 1974, kunne man over ni år senere oppleve lavere nivå på børsen. I andre perioder har aksjemarkedet oppnådd en avkastning som er bedre enn de gjennomsnittlige 10,5%. Allegro Norge er en portefølje som skal gjenspeile det norske markedet med et bredt sammensatt portefølje av aksjer. Vårt mål er å oppnå høyere avkastning enn Oslo Børs totalt, men det hindrer likevel ikke at vi i perioder vil oppnå lavere avkastning. Porteføljen vil avvike fra sin referanseindeks både når det gjelder avkastning og risiko. Hvilken avkastning man faktisk oppnår i Allegro Norge vil avhenge av kundens tidshorisont, hvilket tidspunkt investeringen foretas i tillegg til forvalters dyktighet, og evne til å investere i de riktige aksjene til rett tid. Det vil også avhenge av kostnadene i porteføljen.

15 Porteføljeforvaltere Ansvarlig Forvalter Thor Ivar Tryggestad (Inv.Dir.) Forvaltere Alf Kåre Karoliussen John Gunnar Eggen Nicolai Seierstad Haugan e o a o Allegro V e k s t Allegro Norge Allegro Balanse Ovennevnte personer var ansvarlig i Allegro Finans ASA står fritt til å endre eller overføre ansvaret for forvaltningen til andre personer ved en senere anledning. Realisasjon av verdipapirer Realisasjoner i porteføljen kan forekomme ved to måter. a) Forvalter ønsker å redusere eksponeringen i et verdipapirfond og selger derfor hele eller deler av beholdningen i markedet. b) Kunden ønsker å si opp avtalen om aktiv forvaltning helt, eller å redusere sin investering. Det vil følgelig bli solgt verdipapirer for å frigjøre midler i henhold til kundens spesifisering. Likviditet Likviditeten i Allegro Norge er tilsvarende likviditeten for aksjer notert på Oslo Børs. Normalt vil denne være god. Det vises videre til eget punkt nedenfor om Oppsigelse av avtalen. Oppgjørstiden vil normalt være lik kapitalmarkedets for øvrig, daglig likviditet med 3 dagers oppgjør. Verdivurdering Allegro Norge har en daglig markedsbasert verdivurdering, og rapportene som sendes fra Allegro Finans ASA vil inneholde sluttpriser ved endt børsdag pr spesifisert dato for alle verdipapirer i porteføljen. Rapportering Allegro Finans ASA tilbyr flere alternativer vedrørende rapportering på kundens portefølje. Dette inkluderer: Månedlig forsendelse pr. post. Ukentlig og månedlig forsendelse pr. e-post. Daglig oppdatering på Allegro Finans nettportal. Innholdet i rapportene som følger: Ukerapport Månedsrapport WEB Porteføljeoversikt m/ markedsverdi Enkel porteføljeinformasjon Porteføljeoversikt m/ markedsverdi Avkastningshistorikk Transaksjoner siste måned Kundehistorikk Skatt Vi viser til gjeldende skatteregler for handel med verdipapirer. Porteføljeoversikt m/ markedsverdi Transaksjonshistorikk Kundehistorikk Etter gjeldende skatteregler kan alle kostnader kunden har i forbindelse med investeringen føres som fradrag det året kostnaden er påført kunden. Allegro Finans ASA sender i god tid før frist for innlevering av selvangivelse en komplett skatterapport med posthenvisninger og beløp som kan skal føres i selvangivelsen. Regler og praksis på skatterettens område er under stadig utvikling og vil være gjenstand for endringer i fremtiden. Allegro Finans ASA vil ta hensyn til gjeldende reglement i sin skatterapport til kunden. Allegro Finans ASA Informasjonsmemorandum Allegro Norge 15 Allegro Finans ASA tar ikke ansvar for eventuelle endringer i skattereglene eller forståelse og anvendelse av disse knyttet til porteføljens forvaltning.

16 e o a fb llegro V e k s t Allegro Norge Allegro Balansert Allegro GFB Kostnader forbundet med forvaltningen Det vil bli beregnet tegningskostnader, en årlig forvaltningskostnad som trekkes forskuddsvis kvartalsvis og innløsningsgebyr. Kurtasje eller andre handelsomkostninger beregnes etter de satser som til enhver tid gjelder for forvaltning og handel hos Allegro Finans ASA. I tillegg påløper et suksesshonorar på den netto avkastning over 6 % som Allegro Finans ASA har oppnådd på investors portefølje. Eksempel: Dersom Allegro Finans ASA oppnår 15 % netto årlig avkastning på porteføljen tilfaller 13,65% investor, mens 1,35% tilfaller Allegro Finans ASA som suksesshonorar ((15-6)x15%=1,35). Suksesshonorar beregnes ut fra årets avkastning pr , subsidiært ved likvidasjon av porteføljen. Ved ombytting i Allegro Finans ASA s porteføljer som medfører skifte av aktivaklasser påløper standard tegningsprovisjon iht. Allegro Finans sin til enhver tid gjeldende prisliste. Allegro Finans ASA vil gi skriftlig beskjed til investor dersom noen satser skulle endres i investors disfavør. Kurtasje og annen godtgjørelse vil fortløpende bli belastet porteføljen. Ved salg av hele eller deler av porteføljen påløper innløsningkostnader. Tegningskostnad Forvaltningskostnad Innløsningskostnad Suksesshonorar i % Minimum investeringsbeløp i kr Allegro Norge 3% 2% 0,5% Ved tegningsbeløp f.o.m kr reduseres tegningskostnaden til 2%. 16 Inngåelse av avtale om aktiv forvaltning Avtaletidspunktet er når skriftlig melding med nødvendige opplysninger er kommet inn til Allegro Finans ASA, midler i samsvar med avtalen er mottatt og lovpålagt kundeklassifisering og egnethetstester er gjennomført. Det er viktig å understreke at kun sertifiserte rådgivere har anledning til å gi råd og anbefale en kunde om å tegne en forvaltningsavtale med Allegro Finans ASA. Vi viser for øvrig til avtale om aktiv forvaltning for avtalens fullstendige innhold. Oppsigelse av avtalen Hver av partene kan si opp avtalen om aktiv forvaltning med øyeblikkelig virkning. Innløsning/- oppsigelse av hele eller deler av det innestående beløp skal meddeles skriftlig pr. brev eller telefaks. Innløsnings- eller oppsigelsestidspunktet er det tidspunkt når oppsigelsen har kommet frem til den annen part. Dersom ønskelig kan porteføljen overføres uten realisasjon til investor. Dette må i så fall skje etter ordre om at porteføljen ikke skal realiseres, men flyttes over til investors ansvar. Avtaler om kjøp eller salg som er inngått før oppsigelsestidspunktet, men med oppgjør etter dette tidspunkt, vil være forpliktende for investor. Etter oppsigelse skal Allegro Finans ASA utarbeide en porteføljeoversikt med avkastningsberegning for porteføljen. Dersom investor ønsker at porteføljen skal realiseres og avvikles, skal melding om dette gis skriftlig til Allegro Finans ASA. Realisasjon skal skje snarest mulig etter at Allegro Finans ASA har mottatt krav om realisasjon. Allegro Finans ASA skal ved slik realisasjon ivareta investors interesser i samsvar med det som gjelder for verdipapirhandel forøvrig. Utbetaling av innestående og salgsgevinster skal skje etter Allegro Finans ASA sine alminnelige oppgjørsrutiner og normalt vil oppgjøret være godskrevet investors konto innen 5 virkedager. investor har adgang til å si opp avtalen om aktiv forvaltning delvis. Ved slik delvis oppsigelse gjelder bestemmelsene ovenfor, men investor må i oppsigelsen angi hvor stor del av porteføljen oppsigelsen omfatter, eventuelt med hvilke beløp porteføljen ønskes redusert. Ved slik delvis oppsigelse forutsettes at investeringen innenfor porteføljen, etter oppsigelsen, oppfyller kravene til minstetegning oppgitt i 2 i avtale om aktiv forvaltning. Dersom dette ikke er tilfelle, er Allegro Finans ASA berettiget til å realisere hele investeringen innenfor porteføljen som omfattes av oppsigelsen. Oppsigelsesskjema kan fåes utlevert hos distributør eller hos Allegro Finans ASA. Generell informasjon Det vil opprettes et VPS-kontonummer i kundens navn. Alle transaksjoner i VPS-registrerte verdipapirer vil gjøres mot denne verdipapirkontoen. Ikke VPS-registererte verdipapirer vil ligge på depot j.fr avtale om aktiv forvaltning 3. Det vil videre opprettes en Handlekonto hvor kundens kontantbeholdning vil bli ført mot. Rentebetingelsene på denne kontoen er for tiden NIBOR -0,15 %. Rentekapitaliseringen vil finne sted hvert år.

17 0001 Avtale om aktiv forvaltning NB! Bruk BLOKKBOKSTAVER Fornavn/Firmanavn Etternavn Gateadresse Telefon (dagtid) Postnummer og poststed Telefon (kveldstid) Fødsels-/organisasjonsnr. (11 siffer) Mobil Beløpet belastes post- eller bankgiro E-post Porteføljenavn Porteføljebeskrivelse Investeringsbeløp Allegro Norge omfatter forvaltning i aksjer omsatt på Oslo Børs. Allegro Finans opererer med Allegro Norge en standard aksjeportefølje normalt bestående av aksjer i norske, børsnoterte selskaper. kr Se forøvrig mandatets beskrivelse. Minimumsbeløp ved første innbetaling i hver enkelt portefølje se avtalens bakside Det gjøres oppmerksom på at fra investeringsbeløpet vil det bli fratrukket kjøpsomkostninger. For informasjon om omkostninger ved tegning, forvaltning og oppsigelse vises til denne avtalens side 2, punkt 7. I henhold til forskrift om «hvitvasking», er alle verdipapirforetak i Norge pålagt å kreve legitimasjon av nye kunder. Hvis dette er første gang du kjøper Allegros porteføljer, ber vi deg om å forevise en godkjent kopi av gyldig legitimasjon som kopieres og oppbevares av rådgiver/distributør. Jeg har mottatt og lest Allegros brosjyre og akseptert mandatbeskrivelsen som er utlevert av distributør eller Allegro Finans ASA og som inngår som vedlegg til avtale om aktiv forvaltning. Jeg er kjent med at investeringen kan gi verdiendringer og at historisk avkastning ikke er noen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Jeg har gjennomgått avtaleteksten (side 2) og bekrefter at de utfylte opplysninger er korrekte. Jeg gir Allegro Finans ASA fullmakt til å belaste min bank- og/eller postgirokonto. Jeg forplikter meg ved undertegning av denne avtale til umiddelbart å informere distributør eller Allegro Finans ASA om eventuelle endringer i mine investeringsmål eller min finansielle stilling som kan være av betydning for vurderingen av egnetheten av de tjenester og investeringsbeslutninger Allegro Finans ASA i henhold til denne avtale skal utføre på mine vegne. Jeg samtykker i at Allegro Finans ASA kan dele avtalens innhold og utviklingen i min portefølje med nedenfor nevnte rådgiver/distributør til det formål å kunne betjene meg best mulig som kunde. Undertegnede kontohaver/betaler gir med dette betalingsmottaker fullmakt til - gjennom betalingsmottakers bank - å belaste ovennevnte konto med inntil angitt beløp for overføring til betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning. Belastning vil skje snarest mulig. Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter fullmakten er avgitt. Undertegnede betaler gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysning fra min bank om at jeg har disposisjonsrett til oppgitt konto samt innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen. Belastningsfullmakten kan ikke overstige 5 millioner norske kroner. Sted, dato Underskrift kunde Underskrift Allegro Finans ASA Kun for Allegro Finans: Nr. kundens ansvarssted Navn: kundens ansvarssted Nr. rådgivers ansvarssted Navn: rådgivers ansvarssted Underskrift rådgiver Vi bekrefter at egnethetstest er utført i henhold til lovgivningen. Avtalen om aktiv forvaltning sendes eller faxes til Allegro Finans ASA, Dronningens gt. 7, 7483 Trondheim, telefax Ved fax, husk å sende original avtale om aktiv forvaltning til Allegro Finans pr. post. POSTADRESSE: 7483 Trondheim. BESØKSADRESSE: Dronningensgt. 7, 4. etg. TELEFON: TELEFAKS:

18 Denne avtale regulerer plassering av likvider under forvaltning av Allegro Finans ASA. Finansavtalelovens bestemmelser gjelder derfor ikke dersom de er motstridende til denne avtale. Den person eller det firma denne kontrakt er inngått med blir heretter kalt Investor og Allegro Finans ASA blir kalt AF. 1 Konto Ved kjøp av AF tjenester opprettes det kundekonto, verdipapir- og utenlandsregister, samt en egen VPS-konto i SpareBank 1 SMN i Investors navn med AFs adresse. Det er kun AF som gis handelsfullmakt og disposisjonsrett på ovennevnte VPS-konto og handlekonto. Investor har ingen anledning til selv å benytte denne konto til registrering av eksterne kjøp eller salg av verdipapirer. Investor kan ikke gi fullmakt over VPS-kontoen til en tredjepart. SMN skal være kontofører for Investor på ovennevnte VPS-konto. 2 Tjenesten En Investor kan ha en eller flere porteføljer hos AF. Med portefølje menes en gitt mengde kapital som forvaltes under et spesielt mandat. Porteføljene består av de aksjer, fondsandeler, rentebærende verdipapirer og kontante midler som til enhver tid inngår i mønsterporteføljen. Porteføljenes sammensetning og investeringsrammer fremgår av brosjyren inkludert akseptert mandat som er utlevert av distributør/af og som inngår som vedlegg til avtale om aktiv forvaltning. Investor skal motta kopi av avtale om aktiv forvaltning. Investor eier porteføljen. Dersom Investor eier verdipapirer som ønskes inkludert i porteføljen, skal dette skriftlig avtales med AF. 3 Oppdrag Gjennom denne avtale gir Investor AF en eksklusiv rett til å forvalte sin portefølje. Med forvaltning menes at AF har en generell rett til å foreta kjøp, tegning og salg av verdipapirer innenfor de rammer instruksen/mandatet i henhold til avtalens 4 fastsetter. AF skal registrere alle erverv og realisasjoner av norske verdipapirer i VPS gjennom SpareBank1 SMN, for så vidt de aktuelle verdipapirene er registrert i VPS. For handel i verdipapirer som ikke er registrert i VPS, skal verdipapirene oppbevares i depot hos depotbank utpekt av AF. Depotkontoen er registrert i AFs navn, men klassifisert som kundekonto for AFs kunder. Ved investeringer i norske aksjeselskaper hvor aksjene ikke er registrert i VPS, plikter AF å registrere Investor som aksjonær i aksjeselskapets aksjebok. AF registrerer den enkelte kundes beholdning av utenlandske verdipapirer i Investors utenlandsregister. Norske verdipapirer som ikke er registrert i VPS, registreres av AF i Investors verdipapirregister. Oppdraget er begrenset til å gjelde aktiv forvaltning av porteføljen slik den til enhver tid fremgår av Investors innestående på kundekonto, VPS-konto, utenlandsregister og verdipapirregister. Oppdraget omfatter ikke andre verdipapirer eller andre finansielle instrumenter som Investor eier, eller i fremtiden måtte erverve eller avhende med eller uten AF som mellommann. 4 Instruks Porteføljen skal investeres i overensstemmelse med det til en hver tid gjeldende investeringsmandat gitt av Investor. Eventuelle endringer i mandatet skal meddeles Investor skriftlig i god tid før endringene trer i kraft. Endringer i mandatet vil ikke skje uten skriftlig aksept fra Investor. Dersom Investor ønsker å pålegge AF ytterligere begrensninger eller retningslinjer for forvaltningen, skal dette spesifiseres i et eget vedlegg til avtalen. Vedlegget skal undertegnes av avtalepartene, og vil utgjøre en del av denne avtale. 5 Utbytte og renteinntekter Utbytte, rente- og salgsinntekter tillegges porteføljen og inngår i denne og forvaltes som porteføljens midler forøvrig. AF plikter å godskrive Investors kundekonto for utbytte og renteinntekter på verdipapirer som er registrert i Investors VPS-konto, utenlandsregister og verdipapirregister. AF plikter videre å godskrive renter på kundekontoen etter de til en hver tid gjeldende satser. 6 Rapporteringsplikt AF skal månedlig sende Investor en oppgave over porteføljens beholdning pr. epost, sammen med en oversikt over de transaksjoner som er foretatt og avkastningsrapport. Det kan avtales spesielt dersom man ønsker månedsrapport pr. brev. Ukerapporter sendes kun pr. epost. Det påhviler AF å gi Investor korrekte og fullstendige opplysninger om porte føljen slik at Investor kan ivareta sine regnskapsmessige og skatte- og avgiftsmessige forpliktelser. Årsoppgave sendes ut i god tid før gjeldende frister for selvangivelse. 7 Kostnader Det vil bli beregnet en kostnad ved tegning, en årlig forvaltningskostnad som trekkes forskuddsvis kvartalsvis og ett innløsningsgebyr. Kurtasje, andre handelsomkostninger, underliggende forvaltningskostnader eller gebyrer beregnes etter de satser som til enhver tid gjelder for forvaltning og handel gjennom AF. I tillegg påløper et suksesshonorar på den netto avkastning over 6% som AF har oppnådd på Investors portefølje. Eksempel: Oppnår AF 10% netto årlig avkastning på porteføljen tilfaller 13,65% Investor, mens 1,35% til-faller AF som suksesshonorar ((15-6)x15%=1,35). Tegnings- Forvaltnings- Innløsnings- Suksess- Minimums kostnad kostnad kostnad honorar i % beløp i kroner Allegro Norge* 3,0% 2,0% 0,5% * Ved tegningsbeløp f.o.m. kr reduseres tegningskostnaden til 2,0%. Kurtasjen for aksje- og grunnfonds bevisporteføljene er pt på 0,2% pr transaksjon. AF vil gi skriftlig beskjed til Investor dersom noen satser skulle endres i Investors disfavør. Kurtasje og annen godtgjørelse vil fortløpende bli belastet porteføljen. Ved salg av hele eller deler av porteføljen påløper innløsningkostnader. Suksesshonorar beregnes ut fra årets avkastning pr , subsidiært ved hel eller delvis innløsning av porteføljen. Ved ombytting i AF s porteføljer påløper standard tegningsprovisjon iht. Allegro Finans sin til enhver tid gjeldende prisliste. 8 Eierrettigheter knyttet til porteføljen Investor utøver selv eierrettighetene knyttet til porteføljens beholdning, med mindre AF gis skriftlig fullmakt i det enkelte tilfelle. AF plikter å påse: At Investor godskrives det utbytte eller de renter som utbetales på porteføljens verdipapirer. At Investor godskrives uttrukne beløp. At Investor dersom det gjennomføres en fondsemisjon eller deles ut utbytteaksjer, godskrives disse. At Investor ved nyemisjoner i porteføljens verdipapirer godskrives tegningsretter og at disse benyttes i den grad AF anser dette for forsvarlig under hensyntagen til retningslinjene for forvaltningen (jfr. avtalens 4). AF skal realisere overskytende eller ubenyttede tegningsretter. At Investor ved innløsninger, oppkjøp, fusjon eller fisjon godskrives de kontantbeløp som utbetales eller de verdipapirer som utdeles. Det samme gjelder ved eventuell konvertering av et verdipapir til annen verdipapirtype. At andre økonomiske eller andre typer rettigheter som tilfaller eieren av porteføljens verdipapirer godskrives Investor. Investor er selv ansvarlig for å ivareta sine interesser ved eventuell likvidasjon, gjeldsforhandlingeller konkurs som berører porteføljens beholdning. 9 Endringer Denne avtale om aktiv forvaltning inklusive vedlegg kan ikke endres uten etter skriftlig avtale undertegnet av begge parter. 10 Innløsning/Oppsigelse Både Investor og AF (partene) kan si opp avtalen om aktiv forvaltning med øyeblikkelig virkning. Innløsning/-oppsigelse av hele eller deler av det innestående beløp skal meddeles skriftlig pr. brev eller telefaks. Innløsning- eller oppsigelsestidspunktet er det tidspunkt når oppsigelsen har kommet frem til den annen part. Dersom ønskelig kan porteføljen overføres uten realisasjon til Investor. Dette må i såfall skje etter ordre om at porteføljen ikke skal realiseres, men flyttes over til Investors ansvar. Avtaler om kjøp eller salg som er inngått før oppsigelsestidspunktet, men med oppgjør etter dette tidspunkt, vil være forpliktende for Investor. Etter oppsigelse skal AF utarbeide en porteføljeoversikt med avkastningsberegning for porteføljen. Dersom Investor ønsker at porteføljen skal realiseres og avvikles, skal melding om dette gis skriftlig til AF. AF vil søke å gjennomføre realisasjon snarest mulig etter at AF har mottatt krav om realisasjon. AF gjennomfører normalt tegninger og innløsninger mandag, onsdag og fredag. Dersom Investor ønsker annet tegning/ realisasjontidspunkt må dette angis skriftlig. AF skal ved slik realisasjon ivareta Investors interesser i samsvar med det som gjelder for verdipapirhandel forøvrig. Utbetaling av innestående og salgsgevinster skal skje etter AFs alminnelige oppgjørsrutiner og normalt vil oppgjøret være godskrevet Investors konto innen 5 virkedager. Investor har adgang til å si opp avtalen om aktiv forvaltning delvis. Ved slik delvis oppsigelse gjelder bestemmelsene ovenfor, men Investor må i oppsigelsen angi hvor stor del av porteføljen oppsigelsen omfatter, eventuelt med hvilke beløp den/de aktuelle forvaltningskategorier ønskes redusert. Ved slik delvis oppsigelse forutsettes at investeringen etter oppsigelsen oppfyller kravene til minstetegning oppgitt i tabellen i 7 ovenfor. Dersom dette ikke er tilfelle er AF berettiget til å realisere hele investeringen som omfattes av oppsigelsen. Oppsigelsesskjema kan fåes utlevert hos distributør eller hos AF. 11 Ansvar AF skal utøve sitt oppdrag etter beste skjønn og i samsvar med denne avtale om aktiv forvaltning. AF er ikke ansvarlig for skade eller tap som påføres den annen part som følge av lovendringer,myndighetenes pålegg eller lignende omstendigheter utenfor AFs kontroll. AF er uten ansvar dersom realisasjon av hele eller deler av porteføljen er umulig eller i vesentlig grad vanskeliggjøres som følge av at verdipapirer i porteføljen suspenderes fra notering på en børs eller annen regulert markedsplass. Det samme gjelder andre force majeure-lignende hendelser. AFs ansvar forøvrig følger av de alminnelige erstatningsrettslige regler. 12 Voldgift/Tvisteløsning Dersom det oppstår tvist vedrørende utførelse eller forståelsen av denne avtale om aktiv forvaltning skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnås avgjøres tvisten ved voldgift i Trondheim etter lov om voldgift av 14. mai Dersom Investor er å anse som forbruker, gjeder ikke denne bestemmelse, jfr. voldgiftsloven 11.

Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. 0001 Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10 N 30,50,70 V Ø S Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Å lykkes i

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Å lykkes i aksjemarkedet krever mye arbeid En investering i aktiv forvaltning kan gi

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Personnummer/Organisasjonsnummer. Adresse E-post Telefonnummer. Postnummer Poststed Land

Personnummer/Organisasjonsnummer. Adresse E-post Telefonnummer. Postnummer Poststed Land Versjon 3.1 Opplysninger om kunde Navn Personnummer/Organisasjonsnummer Adresse E-post Telefonnummer Postnummer Poststed Land Legitimasjonskontroll Kundeklassifisering Godkjent kopi av legitimasjon skal

Detaljer

Opplysninger om kunde. Legitimasjonskontroll. Avtalevedtakelse. Signatur kunde. Signatur Agasti Wunderlich Capital Markets AS

Opplysninger om kunde. Legitimasjonskontroll. Avtalevedtakelse. Signatur kunde. Signatur Agasti Wunderlich Capital Markets AS Versjon 3 Opplysninger om kunde Navn Click here to enter text. Personnummer/Organisasjonsnummer Click here to enter text. Adresse Click here to enter text. E-post Click here to enter text. Telefonnummer

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Foretaket... 2 2. Hva forretningsvilkårene gjelder... 3 3. Kundeklassifisering... 3 4. Kundens ansvar for opplysninger

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006

K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon består av to elementer - en obligasjon og en hedgefond-indeks. Det første sikrer deg tilbakebetaling

Detaljer

Forklaring til ukentlige og månedlige rapporter

Forklaring til ukentlige og månedlige rapporter Allegro Finans Forklaring til ukentlige og månedlige rapporter Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten Informasjon om vår rapportering Allegro Finans ASA legger

Detaljer

Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang med å spare

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond 2002 Et økonomisk tilbakeblikk 4 Alternative investeringer og diversifisering 7 Carnegie gjennom 200 år 9 Årsberetning for verdipapirfondene

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår,

Alminnelige forretningsvilkår, Alminnelige forretningsvilkår, Gjeldende fra 9. mars 2010 Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for Union Corporate AS ( Union ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Global Investment Performance Standards (GIPS)

Global Investment Performance Standards (GIPS) Norges Handelshøyskole Bergen, høsten 2002 Utredning i fordypningsområdet: Veileder: Finansiering og finansiell økonomi Professor Thore Johnsen Global Investment Performance Standards (GIPS) Annar Schiander

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår mv. Gjeldende fra 18.08.2015, erstatter versjon av 06.01.2014.

Alminnelige forretningsvilkår mv. Gjeldende fra 18.08.2015, erstatter versjon av 06.01.2014. Alminnelige forretningsvilkår mv. Gjeldende fra 18.08.2015, erstatter versjon av 06.01.2014. Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår... 1 1. Kort om Pareto Asset Management AS... 1 2. Hva forretningsvilkårene

Detaljer

PROSPEKT og VEDTEKTER - aksjefondet ODIN Europa

PROSPEKT og VEDTEKTER - aksjefondet ODIN Europa PROSPEKT og VEDTEKTER - aksjefondet ODIN Europa Forvaltet av ODIN Forvaltning AS Prospekt - ODIN Europa Oppdatert pr 24.01.2014 Dette prospekt omhandler aksjefondet ODIN Europa, forvaltet av ODIN Forvaltning

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Kundeavtale foretak og juridiske personer

Kundeavtale foretak og juridiske personer Kundeavtale foretak og juridiske personer Kundeavtale foretak/juridiske personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker

Detaljer

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Fullstendige forretningsvilkår på www.optimum.no 2 FORRETNINGSVILKÅR Alminnelige forretningsvilkår

Detaljer

AVTALE OM AKTIV FORVALTNING

AVTALE OM AKTIV FORVALTNING AVTALE OM AKTIV FORVALTNING Det er i dag inngått avtale om Aktiv Forvaltning mellom (Oppdragsgiver) og Christiania Securities AS (Forvalter) 1. Innledende bestemmelser Avtalen regulerer forholdet mellom

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MAI 2012 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk

Detaljer

Forslag til spareportefølje for husholdninger

Forslag til spareportefølje for husholdninger NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2012 Forslag til spareportefølje for husholdninger Med fokus på eiendom som en del av porteføljen Lasse Aastad Kjøs Veileder: Svein-Arne Persson Masterutredning i finansiell

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer