Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no"

Transkript

1

2 Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no

3 Den globale forbrukeren 7% vekst i detaljhandel i USA i januar 3,2% vekst i EU Kina med 9,5% Globalt ender vi på 6,5% Bedre enn vi hadde før finanskrisen Globalt bilsalg ny all time high Grafen omfatter USA, Kina, Europa, India, Brasil og Japan Rundt 7/9 av globalt bilsalg

4 Global Vekst: Vokser greit Global PMI opp i februar Tilsier nå rundt 3,5% BNP-vekst Samlet PMI nå på 53,9 Ordreindeks bra opp Prisindeks stabil. Dette er bra signaliserer ikke videre fall global KPI USA i tet nå kommer også EMU Verden har blitt litt mindre USA-avhengig Oppgangen i PMI viser at fallet i oljeprisen nå gir noen positive effekter for global økonomi

5 Global Vekst: Tid for Europa Hittil har USA dratt lasset Nå kommer Europa for fullt. Europa kopierer nå US turnaround med 5 års forsinkelse Derfor blir nok den globale oppgangssykelen lenger enn vanlig denne gangen.

6 Det Europeiske toget har startet Vi har sett tegnene lenge Tallene fra Europa har slått forventningen med god margin en stund nå Privat forbruk løftet seg kraftig Industriproduksjon stiger Ordreinntaket øker Ledigheten faller Lønningene stiger

7 Det Europeiske toget har startet Som vi har påpekt mange ganger siste årene Finanskrisen har endret Europa! Land har måtte stramme inn og kutte og dette har økt konkurranseevnen betraktelig. Dette har ført til økt business og økte jobber lønningene stiger folk bruker penger

8 Det Europeiske toget har startet Eurosonen har fått en stor fordel av valutaen siste 12 månedene Valutaen har falt kraftig mot de 4 store eksportmarkedene: UK -12% US -20% Chi 18% Swi 12% Trenden med dollarstyrking vil vare noen år.

9 EMU: Arbeidsmarkedet i bedring Ledigheten tikker nedover i hele Europa. Ledigheten i EMU er nå på 11,2%, ned fra 12,0% for ett år siden I Italia fortsetter ledigheten å stige Ledigheten i både Spania og Hellas har falt med flere prosentpoeng siden toppen, og ledigheten stuper i UK og har det siste året falt med 1,7 prosentpoeng

10 EMU: Konsumentene på vei tilbake Detaljhandelen tar av, i alle fall den tyske Oppgang i bilsalg i alle land. Salget i Europa er opp 7% y/y Kan det være den lave oljeprisen som begynner å slå inn?

11 EMU:..den positive spiralen er i gang Forbruket løfter veksten -> drar arbeidsledigheten ned -> høyere lønnsvekst! IG Metall, mektigste fagforening i Tyskland fikk gjennomslag for en lønnsøkning på 3,4% for sine arbeidere i Baden-Wurttemberg (vil sette tonen for andre regioner) Med fallende konsumpriser medfører dette et realt løft i kjøpekraften. I tillegg er Tyske myndigheter på glid når det gjelder pengebruk Noterte sitt første budsjettoverskudd siden 1969 Meldte at de vil bruke 15mrd euro på offentlige investeringer neste 3 årene

12 EMU:..og ringvirkningene sprer seg De spanske boligprisene steg med raskeste fart i Q siden begynnelsen av 2008 Boligprisene steg med 1,8% i Q4 sammenlignet med året før Veksten kvartalet før var på 0,3% Boligprisene har falt 40% siden begynnelsen av krisen Den spanske økonomien er forventet å stige med 2,5% i år Mye av dette er drevet av domestic demand

13 EMU: Kreditten er viktigste faktoren! Endelig! Utlånene til privat sektor øker nå kraftig Lånevilkårene til bedrifter og husholdninger har bedret seg betydelig! Kredittkontraksjonen er over og det ventes fortsatt bedring: Oppkapitalisering Lave renter Rikelig med likviditet Økning i Kreditt fører med seg en mengde positive ting!

14 EMU: Smarte penger følger veksten Det har vært en enorm økning av longposisjoner for ETF er og Mutual Funds i Europa siste tiden. Det amerikanske markedet er dyrt. Siden begynnelsen av året har det vært en sterk outflow fra USA og inflow i Europa

15 Oljepris: Hvor skal oljeprisen? There are two kinds of forecasters: those who don t know, and those who don t know they don t know. - J.K. Galbraith

16 Konklusjon USA Toget går nå i stor fart og veksten i USA virker solid på de fleste nøkkeltallene, og denne gangen er det ikke lånefinansiert. Realøkonomien vil ikke stige som en rett strek, men det er vanskelig å se hva som kan ødelegge det stor bildet En tidlig og aggressiv renteoppgang vil skape støy i finansmarkedene, men neppe sparke bena under hele oppgangen I en verden hvor «alle» trenger svakere valutakurs er en sterk dollar uunngåelig. Dette vil ramme veksten, men hvor mye? Husholdningene fikk en kraftig skatteøkning i 2013 som de tålte, men skatten skal videre opp En svekket Obama kan gi ytterligere politisk støy

17 USA: Arbeidsmarkedet er sterkt Sysselsettingen er bra Sysselsettingen steg mer enn ventet med 295 nye i februar Snittet de siste seks månedene er nå på 300 nye jobber skapt Etterspørselen etter arbeidskraft bra USA har skapt 3,3 millioner jobber de siste 12 månedene. Beste oppgangsperiode siden 2000!

18 USA: Lønninger det lange bildet Ledigheten har nå falt ned til 5,5% Lønnsvekst fremdeles moderat Lønningene steg kun 0,1% og årsveksten er nå nede på 2% igjen Arbeidstiden trender svakt opp Arbeidsmarkedet bedres og etterspørselen er bra Lønnsveksten er såpass lav at inflasjonsfaren er begrenset kan gi Fed ekstra tid til å vente.

19 USA: Når hever Fed renten? Det er nå en forskjell mellom hva Federal Reserve har uttalt og hva markedet forventer når det gjelder renteheving Linjen viser hva futures markedet forventer av rentehevinger frem til 2018 Dottene er forventningene til medlemmene i Fed s Open Market Committee som setter renten Det er tydelig at markedet forventer en mye tregere fart på rentehevingene enn hva Fed faktisk singaliserer

20 USA: Hva skjer når Fed hever renten? Vi nærmer oss første renteheving Vi har hatt 7 markerte perioder med renteoppgang siden Størrelsen og varigheten på oppgangene har variert Hvis vi tar utgangspunkt i dato for første renteheving, og ser 6 mnd fram og tilbake viser det at markedet egentlig ikke har reagert så voldsomt på renteoppgang. Vi tror ikke renteheving vil skape markedsuro Fed har vært veldig tydelige i sin kommunikasjon lenge Sist Fed endret kurs hadde globale aksjer positiv utvikling

21 Konklusjon Norge Det begynner å merkes på tallene at oljeprisen har falt mye Arbeidsmarkedet er stabilt Svekkelsen i boligmarkedet er glemt Både detaljhandelen en konsumenttilliten svekkes Norges Bank sitter i ro i båten. Realøkonomien taler fortsatt for høyere rente, men oljeinvesteringene og ECB gir gode argumenter for rentenedgang En rentenedgang ila 2015 ligger i kortene Når bidraget fra oljen blir mindre er det vanskelig å se hva som skal gi oss høy vekst framover Hvis økonomien først begynner å gå i revers er det mye som kan gå galt Boligmarkedet, privat nedbelåning

22 Norge: Nå merker industrien oljefallet Etter å ha holdt seg overraskende sterk lenge falt Industri-produksjonen mye mer enn ventet i Januar Oljerelatert produksjon falt 5,5% Ikke-oljerelatert falt 4% Oljerelatert vil falle videre. Ikkeoljerelatert er avhengig av fortsatt svak krone PMI holder seg på greit nivå og signaliserer vekst i industrien

23 Norge: Konsumentene mer forsiktig Mens rentekutt fører til sterkt boligmarkedet, ser husholdningene ut til å holde tilbake når det gjelder kjøp av forbruksvarer. Detaljhandelen falt med 0,7 prosent fra desember til januar, mens varekonsumet falt med 0,3 prosent. Dermed er forbruket tilbake på en moderat trend. Forbrukertilliten begynner å falle nå Det er særlig tilliten landets økonomi som er lav, men husholdningene er også noe mer bekymret for egen økonomi og for økende arbeidsledighet.

24 Norge: Boligmarkedet fortsetter oppover Boligmarkedet fortsetter oppover Steg «bare» 1,1% i februar Årsvekst på 8,7% mens underliggende prisvekst siste 3 måneder er over 10%! Regionale forskjeller mindre enn ventet Steg mest i Oslo (1,7%) Prisene flatet ut i Sør-Vest! Billig kreditt må være grunnen til at boligprisene stiger såpass når forbrukertillit og vareforbruk faller. Dessuten er arbeidsmarkedet så langt lite påvirket

25 Allokering

26 Aksjer: Norske aksjer styres av global vekst OSEBX earnings vs. industrial production Source: Swedbank Research, Reuters EcoWin

27 OSEBX P/B er nå på 1.78 ikke dyrt P/B OSEBX (ex. shipping and finance) Source: Swedbank Research, Reuters EcoWin

28 Lenger enn «vanlig» oppgangsmarked I år har oppgangsmarkedet vart i 6 år Vi begynner derfor å nærme oss middagstiden på denne oppgangen nå Men svak global vekst etter finanskrisen kan gjøre denne oppgangskonjunkturen langvarig

29 Aksjer hvor er vi? Vi er cirka her

30 Vekting Vi ser ikke for oss en kollaps av realøkonomien og holder fast på overvekten i aksjemarkedet Oljeprisen har snudd og det har gjort at også en del oljeaksjer har begynt å stige. Norske aksjer er ikke dyre og vil følge global industri fremover. Utenlandske (USA) er dyrere men der ser også makrobildet veldig bra ut. Investorer kommer til å foretrekke dollareksponering en god stund fremover men vi kan begynne å se en flyt over til Europeiske aksjer. Obligasjoner har steget mye og det er vanskelig å se for seg at renten kan falle så mye mer. Det er sagt før men risk/reward tilsier undervekt

31 Takk!

32 Generell disclaimer Allegro Kapitalforvaltning AS forvalter verdier for våre eiere og beslektede selskap. Allegro Kapitalforvaltning AS sine investeringer skjer på vegne av våre kunder med basis i egne analyser og verdivurderinger. Investeringene er således uavhengig av de til enhver tids eierinteresser i Allegro Kapitalforvaltning AS Denne presentasjon er ikke en salgspresentasjon, og skal ikke brukes som det. Det er en ikke uttømmende presentasjon av en portefølje eller et marked, og må ikke forstås som en anbefaling om kjøp eller salg. Ansatte i Allegro Kapitalforvaltning AS har i henhold til verdipapirhandelslovgivningen anledning til å kjøpe grunnfondsbevis og aksjer etter gjeldende reglement. Ansattes investeringer er undergitt meldeplikt. Ansatte i Allegro Kapitalforvaltning AS med innsyn i forvaltningen av Allegro Grunnfondsbevis har ikke anledning til å investere i grunnfondsbevis i SpareBank1 Midt-Norge All verdipapirforvaltning i Allegro Kapitalforvaltning AS baseres på analyse materiale. Ønskes ytterligere opplysninger om plasseringer i Allegro Kapitalforvaltning AS sine verdipapirporteføljer er nærmere analyser tilgjengelig hos Allegro Kapitalforvaltning AS. Analysene selskapet lager baserer seg på informasjon fra selskapene notert på Oslo Børs, fra våre samarbeidspartnere, meglerhus og banker, Six trader, Bloomberg og andre informasjonsleverandører. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, porteføljens risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Deler av tegnings- og forvaltningshonoraret tilfaller distributør/rådgiver Dersom man ønsker å tegne en av Allegro Finans porteføljer skal det utføres en vurdering av tjenestens egnethet for deg som investor og for din totale portefølje. Ta kontakt med en av våre distributører eller Allegro Finans for viderebefordring. I følge forskrift om investeringsanbefalinger av 1 juli 2005 gjør vi oppmerksom på at Allegro Kapitalforvaltning AS og ansatte kan ha interesser i anbefalinger som er gitt.

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no Oppsummering Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) USA begynner å merke den sterke dollaren? Og rentehevingen nærmer

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no Verden er da ikke så ille Global vekst først tiår i dette århundret 3,7% Både på 1980- og 1990-tallet var snittveksten 3,3% De siste fire årene har veksten vært på 3,4%

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no 2014: Aksjer S&P500 steg 11,4% mens OSEBX la på seg drøye 5% Stabile markeder som USA (verdensindeksen) foretrekkes fremdeles fremover Emerging markets 2014: Diverse

Detaljer

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig)

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Skuffende 1q Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Europa har blitt truffet av en mektig miks av

Detaljer

Glimt av lys. allegrokapital.no

Glimt av lys. allegrokapital.no Glimt av lys allegrokapital.no Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Tallene som har kommet den siste perioden indikerer imidlertid at mindre skuffelser i

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

Økende volatilitet. Allegrokapital.no

Økende volatilitet. Allegrokapital.no Økende volatilitet Allegrokapital.no Oppsummering De framvoksende økonomien, med Kina i spissen, viser tydelige tegn på avmating Vanskelig å finne gode nyheter fra Kina. Både handelstallene og investeringene

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013

Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013 Markedssyn: Juni 2013 Markedssyn Allegro Finans ASA Juni 2013 Oppsummering Fordelingen mellom positive overraskelser og skuffelser er nå mer balansert, og veksten er på det jevne Vi frykter fortsatt effektene

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake Makropresentasjon Februar 211 Veksten er tilbake Inflasjon igjen på agendaen De fleste vestlige myndigheter har fortsatt å gi gass lenge etter utløpet av denne resesjonen, og trøstet seg med at inflasjonen

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Store utfordringer i USA.. Problemene i kredittmarkedene forverrer seg daglig Aktørene i rentemarkedet gjør seg klar for en resesjon Høye priser på mat og energi

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012 Markedssyn: april 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer Mars 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012 Markedssyn: Januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering Utvikling

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

RENTEKUTT I NORGE USA

RENTEKUTT I NORGE USA RENTEKUTT I NORGE USA VENTER MED Å HEVE 7. september 2015 Utsiktene for amerikansk økonomi er gode. Ser en isolert på amerikansk økonomi kunne sentralbanken godt ha satt opp renten på neste rentemøte 17.

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Månedsrapport Mai 2013 Høyrisikosport i verdens største sentralbanker

Månedsrapport Mai 2013 Høyrisikosport i verdens største sentralbanker Månedsrapport Mai 2013 Høyrisikosport i verdens største sentralbanker De pengepolitiske stimuliene fra de store sentralbankene, spesielt i Japan og USA, påvirker verdipapirmarkedene i positiv retning,

Detaljer

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag.

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 12 2015 Intro Den tyske hovedindeksen på børsen i Frankfurt, Dax indeksen, steg mandag til over 12.000 poeng for første gang noensinne, og satte dermed ny all

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Å lykkes i

Detaljer

Månedsrapport. Solskinn på børsen i feriemåneden juli. Juli 2013

Månedsrapport. Solskinn på børsen i feriemåneden juli. Juli 2013 Månedsrapport Juli 2013 Solskinn på børsen i feriemåneden juli Etter en noe turbulent juni roet markedene seg, og solen begynte atter å skinne på Oslo Børs. Oslo Børs Fondsindeks steg 6 % i juli, og er

Detaljer

Lavere renter i frykt for sterk krone

Lavere renter i frykt for sterk krone Lavere renter i frykt for sterk krone 9. februar 2015 Torsdag holder sentralbanksjefen tale om rikets tilstand. Vi tror han vil benytte anledningen til å varsle at rentene vil bli lavere fremover. Hovedgrunnen

Detaljer

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015 Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015 Innhold Kort om Allegro Kapitalforvaltning Porteføljer 1 / Kort om Allegro Kapitalforvaltning Allegro

Detaljer

Månedsrapport. November 2013. Historisk høye aksjekurser

Månedsrapport. November 2013. Historisk høye aksjekurser Månedsrapport November 2013 Historisk høye aksjekurser De globale børsene fortsetter å klatre til nye høyder, godt hjulpet av påtroppende sentralbanksjef Janet Yellens budskap om at den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer