BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS FINANSSEMINAR AUGUST 2015 KOMMUNALFINANS 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS FINANSSEMINAR AUGUST 2015 KOMMUNALFINANS 2015"

Transkript

1 BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS FINANSSEMINAR AUGUST 2015 KOMMUNALFINANS 2015 Kommunegjeld slår alle rekorder Gjeldsutvikling, Renteutsikter, Budsjett og Pensjon Finansseminar 27. og 28. august i Bergen Bergen Capital Management AS inviterer til seminar den 27. og 28. august i Bergen. Vi ønsker å belyse problemstillinger rundt temaene Gjeldsutvikling, Renteutsikter, Budsjett og Pensjonsforpliktelser i offentlig sektor. Vi har satt sammen et seminar med praktisk tilnærming, samtidig som vi aktualiserer innholdet og daglige utfordringer rundt temaene. Seminaret passer for rådmenn/ordførere, økonomisjefer og medarbeidere i økonomi- og finansavdelingen. Foredragsholdere er anerkjente fagpersoner innen sine respektive fagfelt. Velkommen til et seminar med foredrag av høy kvalitet, i en uformell og trivelig ramme. Seminarsted Seminaret arrangeres på Scandic Bergen City hotell, som ligger i Håkonsgaten 2 i Bergen sentrum. Middag torsdag kveld vil bli avholdt på Cornelius som ligger idyllisk til, helt i sjøkanten på Holmen like utenfor Bergen. Det blir felles transport til Cornelius med båt fra Bryggen. Deltakeravgift Deltakeravgift er kr ,- per person som dekker seminaravgift, lunsj begge dagene, forfriskninger under seminaret og middag torsdag kveld, inkl. båtreise. Pris for overnatting på hotell Scandic Bergen City i sentrum av Bergen er kr. 1290,- per døgn inkl. frokost. Overnatting gjøres opp direkte med hotellet. Gi beskjed ved påmelding om overnatting ønskes, så ordner BCM med reservasjon av rom. Påmelding / Spørsmål Bindende påmelding innen 19. juni Det er et begrenset antall plasser, så vær tidlig ute! Vedlagt påmeldingsskjema sendes på mail: eller til deres kontaktperson i BCM. Har du spørsmål rundt det faglige eller praktiske, ta kontakt med Kenneth på e-post eller telefon

2 PROGRAM TORSDAG 27. AUGUST 10:30 11:15: VELKOMMEN BCM KOMMUNAL SAMARBEIDSPARTNER SIDEN 1992 Kenneth Christoffersen Partner i Bergen Capital Management Christoffersen er kommunalkandidat ved NKSH, og har mer enn 20 års erfaring fra finansmarkedet innen områdene rådgivning og forvaltning. Han har 10 års erfaring fra kommunal sektor. Christoffersen har hatt lederstillinger i Bergen kommune og Kommunalfinans AS. 11:15 12:00: UTSIKTER NORSK ØKONOMI Per Espen Lilleås Assisterende direktør i Norges Bank Norges Bank har som mål å fremme økonomisk stabilitet i landet. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver i pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Lilleås vil snakke om utsikter for styringsrenten og norsk økonomi basert på Pengepolitisk rapport som legges frem i juni. Lilleås er siviløkonom og nestleder av Politikk og analyse i Pengepolitisk avdeling i Norges Bank. Han har også bakgrunn fra Statistisk sentralbyrå. 12:00 13:00: LUNSJ 13:00 13:30: ØKONOMISKE UTSIKTER EN OPPDATERING Frank Jullum Sjeføkonom Danske Bank Markets Norge. Jullum er sjeføkonom i Danske Markets Norge og er en av landets mest profilerte makroøkonomer. I en årrekke har han gjennom sin direkte og engasjerende kommunikasjonsform, krydret fagdebattene og analysene om forventet utvikling i norsk og internasjonal økonomi. 13: : FASTRENTER VERSUS FLYTENDE? Hvor mye bør man binde? RENTEBYTTEAVTALER ELLER FASTRENTELÅN? Hva er forskjellen? Kenneth Christoffersen Partner i Bergen Capital Management. Norske langrenter har falt til historisk lave nivåer og ser ut til å sette seg på disse nivåene for en tid fremover. På tide å sikre seg nå eller har man fortsatt tid til å se det an? Bruken av rentebytteavtaler (swap) har i stor grad blitt benyttet av kommunal sektor de siste årene som et alternativ til gammeldagse fastrentelån. Vi ser litt nærmere på forskjellene og hva som må til. Christoffersen er kommunalkandidat ved NKSH, og har mer enn 20 års erfaring fra finansmarkedet innen områdene rådgivning og forvaltning. Han har 10 års erfaring fra kommunal sektor. Christoffersen har hatt lederstillinger i Bergen kommune og Kommunalfinans AS

3 : PAUSE : BUDSJETTRENTER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER NESTE 4 ÅRS PERIODE INNSPILL FRA BERGEN CAPITAL MANAGEMENT Morten Furholm Pettersen Forvalter aksjer, obligasjoner og gjeldsporteføljer i Bergen Capital Management Et viktig aspekt ved kommunens styring av finansiell risiko er å ha en oppfatning om fremtidig renteutvikling. Det vil bli gitt en innføring i rammeverk for å estimere budsjettrenter basert på en egen oppfatning av fremtidig renteutvikling. BCM vil komme med anbefalinger til budsjettrenter de neste 4 årene, og sammenligne estimatene med Norges Bank, SSB og markedets anslag. Avslutningsvis vil budsjettrentene brukes til å gi konkrete anbefalinger for styring av låneporteføljen. Pettersen er utdannet høyere avdelingskandidat fra Norges Handelshøyskole (NHH) innenfor bedriftsøkonomisk analyse. Han har 9 års erfaring fra megling, analyse og forvaltning av norske aksjer og renteinstrumenter : DIKTAT ELLER STYRING? OM BRUK AV HANDLINGSREGLER I TRONDHEIM KOMMUNE OG FORDELER OG ULEMPER MED DETTE Einar Spjøtvoll og Hilde Aunvåg Trondheim kommune Å planlegge for å møte endret befolkningssammensetning og vekst eller nedgang kan være krevende. Å sikre økonomisk kontroll krever god styring og disiplinerte prioriteringer, der ulike handlingsregler kan bidra til en bærekraftig økonomi. Trondheim kommune har jobbet med dette over lang tid. De vil gi oss eksempler på plan og styring innenfor handlingsregler og økonomiske målsettinger og hvilke fordeler og begrensinger disse har. Spjøtvoll, seniorrådgiver og Aunvåg, fagleder finansforvaltning i Trondheim kommune vil fortelle om hvordan Trondheim kommune jobber medd dette : PAUSE : SKIFTENDE DRIVKREFTER FOR DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN STØTDEMPERE OG UTFORDRINGER I DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN Svein Ingvar Gjedrem Tidligere sentralbanksjef og finansråd Gjedrem er norsk sosialøkonom. I juni 2011 tiltrådte Gjedrem sin andre periode som finansråd, (det vil si) øverste administrative leder for Finansdepartementet. Gjedrem var fra januar 1999 til desember 2010 sentralbanksjef og leder av Norges Banks hovedstyre. Han har lang erfaring fra Finansdepartementet hvor han ledet økonomiavdelingen fra 1986 og var finansråd fra 1996 til Gjedrem gikk av som finansråd i januar : AVSLUTNING

4 17:00 18:30: SAMMENKOMST I LOKALENE TIL BCM I STRANDGATEN :30: FELLES TRANSPORT 19:15: BÅTAVGANG FRA DREGGEKAIEN, SKUR : ANKOMST HOLMEN OG MIDDAG 23:30: AVREISE FRA HOLMEN 00:00: ANKOMST BRYGGEN I BERGEN

5 PROGRAM FREDAG 28. AUGUST : HVER SJETTE KOMMUNE ER SÅRBARE FOR RENTEØKNINGER PÅ LÅN Per-Kristian Foss Riksrevisor Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Foss vil presentere Riksrevisjonens undersøkelse av kommunale låneopptak og gjeldsbelastningen som ble offentliggjort i februar. Foss har bakgrunn som stortingsrepresentant, leder av Stortingets finanskomité, finansminister og annen visepresident : PAUSE : AKERSHUS INTERKOMMUNALE PENSJONSKASSE, ET GODT ALTERNATIV FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Øyvind Stjernfeldt Juvet Daglig leder i Akershus interkommunale pensjonskasse Daglig leder Øyvind Stjernfeldt Juvet gir en presentasjon av Akershus Interkommunale pensjonskasse, som et alternativ til etablering av egen pensjonskasse eller forsikret løsning i KLP : PAUSE : BØRSNOTERING AV LÅN FOR KOMMUNAL SEKTOR Øyvind Amundsen Direktør førstehåndsmarked og juridiske tjenester Oslo Børs Oslo Børs opererer i dag de eneste regulerte verdipapirmarkedene i Norge. Oslo Børs tilbyr handel i egenkapitalinstrumenter, derivater og renteprodukter på sine markedsplasser. Investorbeskyttelse og overvåking av markedsadferd kombinert med attraktive verdipapirer utgjør kjernen i Oslo Børs sitt ønske om å tilby sine brukere en førsteklasses arena for denne type virksomhet. Amundsen er advokat og autorisert finansanalytiker og leder av primærmarkedet på Oslo Børs hvor ansvarsområde omfatter notering av aksjer og obligasjoner på Børsens markedsplasser. Han har bakgrunn som offiser fra den norske marine, partner i advokatfirmaet Selmer og konserndirektør i KLP.

6 : RATING AV KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Carl Nyreröd Direktør, International Public Finance, Standard & Poor s Rating Services Standard & Poor s er et av de ledende ratingbyrå med rating av et bredt spekter av utstedere spredt over hele verden. I sin presentasjon kommer Carl Nyreröd til å vise Standard & Poor s metode for å analysere Local and Regional Governments, grunnleggende ratingbegreper samt hvordan rating kan utgjøre en del av en kommune/fylkeskommune sin kapitalmarkedstrategi. Nyreröd er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Stockholm og sertifisert Finansanalytiker (AFA) med 25 års erfaring fra kapitalmarkedet og med risikoanalyse. Nyreröd jobber i dag innenfor International Public Finance i Standard & Poor s i Stockholm og har bred erfaring med rating av Local and Regional Governments med hovedfokus på de nordiske landene. Nyreröd har bakgrunn fra Konungariket Sveriges StadshypoteksKassa (i dag en del av Handelsbanken) og AP-fonderna : AVSLUTNING OG LUNSJ

7 Bergen Team Capital Management AS Gunnar Olseth Lars Hvidsten Morten Pettersen Forvalter renteinstrumenter Corporate Finance Forvalter Aksjer og Renteinstrum Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) Over 30 års erfaring fra verdipapirmarkedet Diverse lederfunksjoner i verdipapirforetak Siviløkonom fra Heriot-Watt University, Edinburgh Mer en 30 års erfaring fra shipping og finansmarkedet Ledende stillinger innen bank og finans Cand.Merc / Høyere avdeling innen bedriftsøkonomisk analyse fra Norg Handelshøyskole (NHH) NFF Renteanalytiker 8 års erfaring fra finansmarkedet so og megler Kenneth Christoffersen Jørgen Lisøy Veronica B. Nilsen Forvalter Corporate Finance Quality and compliance manager Kommunalkandidat ved NKSH Mer enn 20 års erfaring fra finansmarkedet innen områdene rådgivning og forvaltning 10 års erfaring fra kommunal sektor Lederstillinger i Bergen kommune MSc International Finance fra Amsterdam Business School BSc i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI Bergen, med spesialisering i anvendt makroøkonomi Bsc of International Business fra Gri University, Brisbane 3 års erfaring fra finansbransjen 4 års erfaring som lønns- og regnskapsansvarlig et Jan Ljone Hege Christoffersen Hege Christoffersen Lars Hvidsten Morten Pettersen Leder Corporate Finance Forvalter Forvalter Corporate Finance MBA fra University of Wisconsin, USA Siviløkonom fra fra Heriot-Watt BI, Oslo University, Edinburgh Autorisert Finansanalytiker (AFA) Mer en 30 års erfaring fra shipping og Mer enn 30 års erfaring fra finansmarkedet finansmarkedet med ledende stillinger innen forsikring og Ledende stillinger innen bank og finans bank Forvalter Aksjer og Renteinstrumenter Msc Applied Economics & Finance,fra Cand.Merc Copenhagen / Høyere Business avdeling School innen bedriftsøkonomisk Kurs innen Money & analyse Banking fra fra Norges London Handelshøyskole School of Economics (NHH) NFF Bsc i Renteanalytiker Økonomi og Administrasjon, 8 spesialisering års erfaring fra i Anvendt finansmarkedet Makroøkonomi som forvalter fra og Handelshøyskolen megler BI Msc Applied Economics & Finance,f Copenhagen Business School Kurs innen Money & Banking fra Lo School of Economics Bsc i Økonomi og Administrasjon, spesialisering i Anvendt Makroøkon Handelshøyskolen BI Morten Pettersen Veronica B. Nilsen et g Forvalter Aksjer og Renteinstrumenter 3 Cand.Merc / Høyere avdeling innen bedriftsøkonomisk analyse fra Norges Handelshøyskole (NHH) NFF Renteanalytiker 8 års erfaring fra finansmarkedet som forvalter og megler Quality and compliance manager Bsc of International Business fra Griffith University, Brisbane 3 års erfaring fra finansbransjen 4 års erfaring som lønns- og regnskapsansvarlig Stig Bordvik Finanskonsulent et Bsc i Finans fra Handelshøyskolen BI og fra University of Hong Kong, med spesialisering i makro og internasjonal økonomi. Studier innen derivater fra London School of Economics

Årsrapport 2012. Det store endrings året

Årsrapport 2012. Det store endrings året Årsrapport 2012 Det store endrings året agasti - årsrapport 2012 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 11 Konsernledelsen

Detaljer

Årsrapport 2013. Strategisk styrket

Årsrapport 2013. Strategisk styrket Årsrapport 2013 Strategisk styrket agasti - årsrapport 2013 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 12 Konsernledelsen 13 Styret

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer

Levanger kommune. Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon

Levanger kommune. Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon Levanger kommune Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon 1 Innholdsregister 1 Velkommen til Vital Forsikring ASA 4 1.1 Premieberegningen...5 1.2 Premiereserver...7 1.3 Sammendrag...8 1.4 Om Vital...9 1.5 Organisering

Detaljer

Å rs Årsrapport rapport 2009

Å rs Årsrapport rapport 2009 Årsrapport 2009 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner 2009 2008 2007 2006 2005 Premieinntekter 18 583 21 993 18 335 15 294 12 800 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 633 651 868 591 516

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Å lykkes i aksjemarkedet krever mye arbeid En investering i aktiv forvaltning kan gi

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet

Det norske obligasjonsmarkedet Det norske obligasjonsmarkedet - en studie av markedsstrukturen og lånebetingelsene av: Erland Blokkum og Kristian Rimul Børseth DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 Q1 UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Corporate ASA UNION Eiendomskapital AS UNION Gruppen INNHOLD Hva blir eiendomsavkastningen de nærmeste tre årene

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

Organisasjon. Tema. Årsberetning. Årsrapport 2010 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond

Organisasjon. Tema. Årsberetning. Årsrapport 2010 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond Organisasjon 201 Regnskap Forvaltning Tema Årsberetning Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond innholdsfortegnelse innledning Formål og litt historikk 1 Nøkkeltall

Detaljer

Fastrentelån med mulighet for innløsning til pari kurs

Fastrentelån med mulighet for innløsning til pari kurs NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2012 Fastrentelån med mulighet for innløsning til pari kurs Karoline Opstad Strand Veileder: Førsteamanuensis Trond Døskeland Masteroppgave i fordypningsområdet: Finansiell

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

NÆRINGSLIVS- MESSEN 2013 Universitetet i Stavanger

NÆRINGSLIVS- MESSEN 2013 Universitetet i Stavanger MastØk og ØSF inviterer til NÆRINGSLIVS- Design: Ingrid Tvedt-Gundersen MESSEN 2013 Universitetet i Stavanger Tjodhallen 15. januar Næringslivet møter studentene. Mange spennende bedrifter på stand, konkurranser

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

basalerapporten 1. Halvår 2014

basalerapporten 1. Halvår 2014 basalerapporten 1. Halvår 2014 TEMA: Ekstern forvaltning og NØKKELTALL leder INNHOLD Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings-

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

KLPs utvikling siste 5 år

KLPs utvikling siste 5 år Årsrapport 2008 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner 2008 2007 2006 2005 2004 Premieinntekter 21 993 18 335 15 294 12 800 13 485 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 651 868 591 516 479

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Konkurranseflater i finansnæringen

Konkurranseflater i finansnæringen Norges offentlige utredninger 2000: 9 Konkurranseflater i finansnæringen Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. juni 1999. Avgitt til Finansdepartementet 28. mars 2000. Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Sparer en milliard i året på lav rente Side 4

Sparer en milliard i året på lav rente Side 4 Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken 2/2014 Kommunalbanken finansierer Hallingporten Side 6 Solvik-Olsen skal reformere transportsektoren Side 3 «Grønne obligasjoner for et grønnere

Detaljer

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet Desember 2014 Innhold 1. Introduksjon 3 2. Oppsummering av årets undersøkelse 4 3. Utvalg 6 4. Resultater fra undersøkelsen 7 4.1. Risikofri rente i avkastningskravet

Detaljer

DET NORSKE OBLIGASJONSMARKEDET EFFEKTIVT OG FLEKSIBELT MARKED FOR INNHENTING AV KAPITAL

DET NORSKE OBLIGASJONSMARKEDET EFFEKTIVT OG FLEKSIBELT MARKED FOR INNHENTING AV KAPITAL OSLO BØRS Obligasjonsmarkedet part of Oslo Børs ASA DET NORSKE OBLIGASJONSMARKEDET EFFEKTIVT OG FLEKSIBELT MARKED FOR INNHENTING AV KAPITAL Selskaper fra alle verdenshjørner har utstedt lån i det norske

Detaljer

Årsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Årsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Årsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond INNHOLDSFORTEGNELSE Nøkkeltall 1 Formål og litt historikk 2 Administrerende direktørs innledning 5 Beretningsdel

Detaljer

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68 ÅRSRAPPORT 2010. INNHOLDsfortegnelse. Fakta om Acta 3 Konsernsjefens kommentar 4 Årets høydepunkter 7 Hovedtall for Acta 8 Markeder 12 Porteføljekonto 14 Eiendomssalg i Sverige 15 Produkter 17 Tjenestetilbud

Detaljer

Kommunalbanken AS Årsrapport 2013

Kommunalbanken AS Årsrapport 2013 Finansielle nøkkeltall (beløp i NOK 1 000 000) RESULTAT 2013 2012 Rentenetto 1 634 2 032 Kjerneresultat 1 1 131 1 393 Resultat før skatt 1 496 2 604 Resultat etter skatt 1 083 1 876 Egenkapitalavkastning

Detaljer

KURSKATALOG. Høst 2013. Økonomi Jus Effektiv Hverdag. www.prokurs.no service@prokurs.no

KURSKATALOG. Høst 2013. Økonomi Jus Effektiv Hverdag. www.prokurs.no service@prokurs.no KURSKATALOG Høst 2013 Økonomi Jus Effektiv Hverdag www.prokurs.no service@prokurs.no Innhold Velkommen til Prokurs...3 Kursområder og servicetilbud...4 Våre samarbeidspartnere...5 Økonomi Praktisk årsavslutning...6

Detaljer

DETTE ER PARETO GRUPPEN

DETTE ER PARETO GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD Dette er Pareto Gruppen 5 Pareto Securities ASA 9 Pareto Private Equity ASA 15 Pareto Eiendom AS 19 Pareto Forvaltning ASA 23 P. F. Bassøe AS 27 Nordic Partners Inc. 31 Pareto

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 2014 1 januar til 31 desember Fredrikstad kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer