Ove Gusevik Strategisk og finansiell rådgivning. Biodrivstoff til sivil luftfart 11. mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ove Gusevik Strategisk og finansiell rådgivning. Biodrivstoff til sivil luftfart 11. mars 2014"

Transkript

1 Ove Gusevik Strategisk og finansiell rådgivning Biodrivstoff til sivil luftfart 11. mars 2014

2 2.Skogindustrien for private investorer 3.Swedbank 2

3 Siden finanskrisen har driftsmarginene stort sett vært negative for de nordiske selskapene 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % Stora Enso (Wood products) UPM Kymmene (Plywood) Holmen (Timber) Rörvik Timber Setra Group Bergs Timber Gjennomsnitt Moelven Kilde: Swedbank, selskapsdata 3

4 Økning i tømmerpriser uten tilsvarende oppgang i prisen på ferdigvarer har ført til marginskvis Kilde: Swedbank, Pöyry Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2012 Eksportpris saget furu (SEK/m3) Tømmer (SEK/m3)

5 Svakere etterspørsel og prispress det er et spørsmål om når konsolideringene kommer 30 % 25 % 20 % 15 % Norske Skog UPM-Kymmene Holmen Stora Enso Metsä Board 10 % 5 % 0 % -5 % Partial cyclical detachment -10 % e 2016e Kilde: Swedbank 5

6 Kilde: Swedbank, Dagens Industri, SvD Näringsliv 6

7 Siste store transaksjon var Statskogs kjøp av Borregaard-skogene fra Orkla i desember ,1 millioner dekar solgt for NOK 1,725 milliarder NOK 1 616/daa og 281/m 3 Swedbank rådgiver for Statskog Kilde: Swedbank, Statskog, Orkla 7

8 !" Avkastningen er basert på omsetningsverdi av private skogeiendommer i USA 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % Timberland geometrisk gjennomsnitt = #$%&' S&P 500 geometrisk gjennomsnitt = (%' -40 % -50 % Kilde: Swedbank, National Council of Real Estate Investment Fiduciaries (NCREIF), NYSE * Kvartalsvis indeks som måler avkastningen på private skoginvesteringer i USA 8

9 Ikke-syklisk langsiktig investeringsklasse Lav eller negativ korrelasjon med aksjemarkedet Prisen på skog i Sverige har steget under børsuro Av stadig flere benyttet som en sikring mot inflasjon Kilde: Swedbank 9

10 Opp 280 % siden tidlig på 90-tallet En kollaps vill påvirke nybyggingsaktivitet Kilde: Swedbank, Reuters EcoWin 10

11 ! Oslo Børs er midt i det historiske Pris/Bok-båndet "#$% "%$& Kilde: Swedbank, Reuters EcoWin 11

12 1.Bakgrunn 3.Swedbank 12

13 )*+ Skog har lenge vært et populært investeringsobjekt, spesielt i Sverige! " ( Giske-pakken på NOK 750 millioner vil ha litt positive effekter NOK 250m til å gi mer konkurransedyktige transportkostnader for skogindustrien og til FOU NOK 500m til kapitalutvidelse i Investinor # $%&' foretrekker etablert industrier og stabil avkastning uten råvareprisrisiko Flere fond søker restrukturerings og konsolideringsmuligheter, for eksempel i trelast- eller papirindustrien Noen fond har mandater til å investere i realaktiva (for eksempel skogeiendommer) over lang tid ( år), & - kan investere i ny teknologi og vekstbedrifter For eksempel har Venture Capital investert i Kebony Tradisjonelt har ikke disse aktørene like god bransjeerfaring som skogeierne på dette området er det rom for ytterligere samarbeid? Kilde: Swedbank 13

14 1.Bakgrunn 2.Skogindustrien for private investorer 14

15 ! En av de største nordiske bankene (markedsverdi ca. NOK 180 mrd), og blant de best kapitaliserte 20,0 % 18,0 % 16,0 % Folksam (svensk LO sitt forsikringsselskap) er største aksjonær I Swedbank med 9,2 %, etterfulgt av Sparbanks-Gruppen med 8,5 % og andre tyngre institusjonelle investorer 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Handelsbanken Swedbank SEB Nordea DNB Kilde: Swedbank, selskapsdata 15

16 Herunder fokusområdene kraft, nett, fornybar energi og olje & gass bedriftskunder (10m privatkunder) Total eiendeler på SEK mrd Solide kredittratinger: A+ fra S&P, A1 fra Moody s Kilde: Swedbank 16

17 Rangert #1 innen makro, strategi og kreditt, samt ledende på en rekke sektorer Rangert #1 på makro 13 år på rad med god margin 22 års erfaring med analyse Sosialøkonom fra Universitetet i Oslo! Rangert #1 på aksjestrategi i 13 år på rad, med klar margin 24 års erfaring fra kapitalmarkedene k og analyse MBA fra Universitetet i Chicago og Siviløkonom fra NHH! Topp rangert kredittanalytiker siste 10 år 19 års erfaring fra finans og analyse Siviløkonom fra NHH Kilde: Swedbank, Kapital 17

18 ! " Basert på gjennomsnittlig poengsum for alle Prospera-undersøkelsene # $ % & '( )*+ ', $(! -./ 0. 2 DNB Markets - 3,95 3,79 3,97 3 SEB 00 3,99 3,78 3,53 4 ABG Sundal Collier 0 4,18 3,98 3,01 5 Arctic Securities 11 4,08 3,59 3,30 6 Pareto Securities 1 3,94 3,46 3,45 7 Nordea 1 3,70 3,28 3,81 8 Danske Bank / 3,73 3,24 3,63 9 Carnegie.0 3,66 3,73 3,01 10 Handelsbanken 1 3,54 3,24 3,01 Kilde: Swedbank, Prospera * Hvis en institusjon ikke har blitt rangert blant Topp 10 (på grunn av lav poengsum eller ikke nok datagrunnlag til å bli vurdert), har poengsummen blitt satt lik den dårligste innen kategorien blant de Topp 10 18

19 ! Svært kompetent kapitalmarkedsteam med lang erfaring 23 egenkapitalutstedelser bare i 2013 " #$ %& '( ) *+, *- *. &/ % $0 + - ) ( / 02 +& & $ %& '13 Swedbanks salgsapparat har blitt rangert Topp 3 de siste 10 år Swedbank gjennomførte 23 egenkapitaltransaksjoner på Oslo Børs i 2013, både børsnoteringer, emisjoner og reparasjonsemisjoner! Kilde: Swedbank, Dealogic, Oslo Børs * Alle transaksjoner ekskluderer rettede emisjoner mot ansatte og M&A-relaterte emisjoner 19

20 En posisjon Swedbank har oppnådd gjennom sterk plasseringsevne BW LPG - IPO Odfjell Drilling - IPO Songa Offshore Archer Sevan Drilling Western Bulk - IPO Ocean Yield - IPO Prosafe SpareBank 1 Nord-Norge Asia Offshore Drilling ,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 Kilde: Swedbank, Oslo Børs 20

21 Både i det brede obligasjonsmarkedet og i High Yield segmentet DNB Swedbank $!" Swedbank Nordea!""" Nordea DNB!#" SEB Merchant Banking Danske Bank Pareto Sec. Sparebank 1 Markets Handelsbanken Arctic Sec. Norne Securities ABG Sundal Collier Carnegie # % Pareto Sec. SEB Merchant Banking Arctic Sec. Sparebank 1 Markets Danske Markets ABG Sundal Collier RS Platou Markets SR Markets Carnegie Handelsbanken!"! # $ "# $!"!!# RS Platou Markets Fearnleys Norne Securities Fearnleys "! "!! %! Kilde: Swedbank, Stamdata 21

22 Og Norges beste aksjefond First Generator Swedbank har et stort team av Private Banking rådgivere i Norge First Asset Management forvalter mer enn NOK 2 milliarder i aksje- og rentefond First Generator har ble kåret til Norges beste fond i 2012 Alle støtter seg på analyser og råd fra Norges #1 rangerte Makroøkonomi, Sjefsstrateg og Kredittanalytiker Rentefond Kombin nasjonsnd fo Aksjefond - Aktivt forvaltet obligasjonsfond - Aktivt forvaltet høyrente (High Yield) obligasjonsfond - Aktivt forvaltet kombinasjonsfond (aksjer og renter)!" - Aktivt forvaltet long/short aksjer $ - Aktivt forvaltet, utvalgt av aksjer # - Aktivt forvaltet, aksjer i små og mellomstore selskap Kilde: Swedbank 22

23 !"#! $ %! % & ' ' ( %! $! )! Kilde: Swedbank 23

Er skogindustri interessant for private investorer?

Er skogindustri interessant for private investorer? Er skogindustri interessant for private investorer? Ove Gusevik Strategisk og finansiell rådgivning Skogforum på Honne 6. november 2013 Agenda 1.Swedbank 2.Bakgrunn 3.Skogindustrien for private investorer

Detaljer

Verdifastsettelse hvordan maksimere verdien i en salgsprosess

Verdifastsettelse hvordan maksimere verdien i en salgsprosess Foredragsholder: 28. oktober 2014 Stig Sevaldsen Senior Rådgiver 55 55 91 68 / 482 05 258 stig.sevaldsen@norne.no Verdifastsettelse hvordan maksimere verdien i en salgsprosess Stig Sevaldsen, Leder for

Detaljer

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 HolbergGrafen Navn på presentasjon Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 Opportunity knocks i pengemarkedet Vi har gjennom en rekke kundeseminarer i vår satt søkelyset

Detaljer

Verdifastsettelse hvordan maksimere verdien i en salgsprosess

Verdifastsettelse hvordan maksimere verdien i en salgsprosess Foredragsholder: 5. mars 2015 Stig Sevaldsen Senior Rådgiver 55 55 91 68 / 482 05 258 stig.sevaldsen@norne.no Verdifastsettelse hvordan maksimere verdien i en salgsprosess Stig Sevaldsen, Leder for Corporate

Detaljer

Presentasjon av Norne Securities

Presentasjon av Norne Securities Presentasjon av Norne Securities Stig Sevaldsen Senior 55 55 91 68 / 482 05 258 stig.sevaldsen@norne.no Eivind Myrseth 55 55 91 43 / 45 16 45 35 eivind.myrseth@norne.no Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate

Detaljer

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014 www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014 Innhold 1. Introduksjon 3 2. Oppsummering av årets undersøkelse 4 3. Metodikk og utvalg 6 3.1. Definisjoner og tilnærming 6 3.2. Utvalg 8 4.

Detaljer

Årsrapport 2012. Det store endrings året

Årsrapport 2012. Det store endrings året Årsrapport 2012 Det store endrings året agasti - årsrapport 2012 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 11 Konsernledelsen

Detaljer

Årsrapport 2013. Strategisk styrket

Årsrapport 2013. Strategisk styrket Årsrapport 2013 Strategisk styrket agasti - årsrapport 2013 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 12 Konsernledelsen 13 Styret

Detaljer

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2015 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008 UKENS HOLBERgRAF There are two sides of the balance sheet the left side and the right side. On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left. 11. april 2008 Verdipapirmarkedet

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet

Det norske obligasjonsmarkedet Det norske obligasjonsmarkedet - en studie av markedsstrukturen og lånebetingelsene av: Erland Blokkum og Kristian Rimul Børseth DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

Detaljer

25. november 2014. Hvordan maksimere verdien i en salgsprosess

25. november 2014. Hvordan maksimere verdien i en salgsprosess 5.. Foredragsholder: 5. november Stig Sevaldsen Senior 55 55 9 68 / 48 05 58 stig.sevaldsen@norne.no Hvordan maksimere verdien i en salgsprosess Eivind Myrseth 55 55 9 4 / 45 64 55 evind.myrseth@norne.no

Detaljer

Høstkonferansen 2009. Fundingmarkedet i dag Kapitaldekning og bruk av virkelig verdi i regnskapet. Harstad, 21. september 2009

Høstkonferansen 2009. Fundingmarkedet i dag Kapitaldekning og bruk av virkelig verdi i regnskapet. Harstad, 21. september 2009 Høstkonferansen 2009 Fundingmarkedet i dag Kapitaldekning og bruk av virkelig verdi i regnskapet Harstad, 21. september 2009 Innholdsfortegnelse 3 Fundingmarkedet i dag 4 Det norske obligasjonsmarkedet

Detaljer

Markedskommentar, Mai 2009

Markedskommentar, Mai 2009 Markedskommentar, Mai 2009 Lys i tunnelen I USA falt BNP med 6,1 % i årlig rate mot et forventet fall på 4,7 % i første kvartal. Boliginvesteringer og næringslivets investeringer falt med 38 %. I følge

Detaljer

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet Desember 2014 Innhold 1. Introduksjon 3 2. Oppsummering av årets undersøkelse 4 3. Utvalg 6 4. Resultater fra undersøkelsen 7 4.1. Risikofri rente i avkastningskravet

Detaljer

Nordisk Areal Invest. Rapport pr. 30. juni 2010

Nordisk Areal Invest. Rapport pr. 30. juni 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest 2. KVARTAL 2010 Rapport pr. 30. juni 2010 1. Sammendrag av kvartalet Nordisk Areal I AS sin eiendomsportefølje utviklet seg positivt gjennom 2. kvartal 2010. Ledigheten

Detaljer

DETTE ER PARETO GRUPPEN

DETTE ER PARETO GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD Dette er Pareto Gruppen 5 Pareto Securities ASA 9 Pareto Private Equity ASA 15 Pareto Eiendom AS 19 Pareto Forvaltning ASA 23 P. F. Bassøe AS 27 Nordic Partners Inc. 31 Pareto

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Oslo SSK/HEi/SAB 171006 20. oktober 2006 Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland 1. Innledning

Detaljer

Pernille Skarstein Christensen. Carnegie Kapitalforvaltning AS. 17. oktober 2006. Investeringsdirektør. The leading Nordic investment bank

Pernille Skarstein Christensen. Carnegie Kapitalforvaltning AS. 17. oktober 2006. Investeringsdirektør. The leading Nordic investment bank Pernille Skarstein Christensen Investeringsdirektør Carnegie Kapitalforvaltning AS 17. oktober 2006 The leading Nordic investment bank Disposisjon/Agenda 1. Carnegie Gruppen 2. Carnegies investeringsstrategi

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge OPPGANG I MARKEDENE Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 5,8 prosent i første kvartal. Det var 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Aksjeandelen

Detaljer

Verdipapirforetakenes rolle i samfunnsøkonomien

Verdipapirforetakenes rolle i samfunnsøkonomien RAPPORT Verdipapirforetakenes rolle i samfunnsøkonomien MENON-PUBLIKASJON NR. 4/2012 Februar 2012 av Leo A. Grünfeld og Heidi Ulstein Sammendrag Verdipapirforetakene spiller en helt sentral rolle for store

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 09 1. KVARTAL Rapport pr. 31. MARS 2009 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsinvesteringsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. mars 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje.

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling STATENS PENSJONSFOND NORGE PORTEFØLJEUTVIKLING GOD MERAVKASTNING I TREDJE KVARTAL Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 0,4 prosent i tredje kvartal. Det var 0,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens

Detaljer

Kvartalsrapport PRE II. SR EiendomsInvest Tyskland II AS KVARTAL

Kvartalsrapport PRE II. SR EiendomsInvest Tyskland II AS KVARTAL 4. KVARTAL PRE II Kvartalsrapport har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Derfor omhandler denne rapporten PRE II. PRE EiendomsInvest Tyskland

Detaljer

Figur 16: Utvikling i antall verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive investeringstjenestevirksomhet...

Figur 16: Utvikling i antall verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive investeringstjenestevirksomhet... Årsberetning 2011 Konjunkturer og fremtidstro kan snu raskt og når vi minst venter det. Vanskelige tider avløses av gode. Alltid. Uansett. (Øystein Olsen) 1 Innholdsfortegnelse 1. Styrets beretning for

Detaljer

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond 2002 Et økonomisk tilbakeblikk 4 Alternative investeringer og diversifisering 7 Carnegie gjennom 200 år 9 Årsberetning for verdipapirfondene

Detaljer