UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008"

Transkript

1 UKENS HOLBERgRAF There are two sides of the balance sheet the left side and the right side. On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left. 11. april 2008

2 Verdipapirmarkedet i Norge Sertifikater kr. 130 mrd. Obligasjoner kr. 788 mrd. Aksjer kr mrd. 2 Kilde: Statistisk Sentralbyrå

3 Sertifikatmarkedet i Norge Utlandet Bedrifter 11 mrd. 6 Statsforetak mrd. 5 mrd. Kommuner 17 mrd. Kredittforetak 5 mrd. Låntakere Banker 53 mrd. Staten 51 mrd. kr. 146 mrd. Kommuneforetak 8,9 mrd. Statsforetak 3,0 mrd. Private foretak 9,3 mrd. Kommuner 3 mrd. Kredittforetak 5,6 mrd. Utlandet 15,4 mrd. Långivere Banker 24 mrd. Den norske stat 50 mrd. Kilde: 3

4 Pengemarkedsfond i Norge Forvaltningskapital pengemarkedsfond pr DNB NOR NORDEA STOREBRAND ABN AMRO SKAGEN HOLBERG DANSKE CAPITAL NORGE CARNEGIE FONDSFORVALTNING KLP ØVRIGE Samlet forvaltningskapital: kr. 109 mrd millioner kroner 4

5 Klassifisering av pengemarkedsfond Kilde: Dagens Næringsliv Pengemarkedsfond klassifiseres etter rente- og kredittrisiko: 1. Korte pengemarkedsfond-lav kredittrisiko (20% BIS-vekt) Kun stat, kommune og finans. Maks. durasjon: 4 mnd. 2. Lange pengemarkedsfond lav kredittrisiko (20% BIS-vekt) Kun stat, kommune og finans. Maks. durasjon: 12 mnd. 3. Korte pengemarkedsfond - øvrige Ingen utstederbegrensninger. Maks. durasjon: 4 mnd. 4. Lange pengemarkedsfond - øvrige Ingen utstederbegrensninger. Maks. durasjon: 12 mnd. 5. Internasjonale pengemarkedsfond Notert i andre valutaer enn norske kroner 5

6 Bare så det er sagt Kunstig høye NIBOR-renter og rekordhøye kreditt-spreader gjør at pengemarkedsfond i dag gir en svært konkurransedyktig avkastning i forhold til risikofri rente. (Eksepmpelvis gir vårt pengemarkedsfond Holberg Likviditet nå en løpende effektiv rente på 6,6%) 6

7 Sour c e: Reut er s EcoWin Pengemarkedet har ikke fungert normalt siden i fjor sommer 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 Rentedifferanse mellom 3 mnd. interbankrente og 3 mnd. statssertifikatrente 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 jan apr jul okt jan 2006 apr jul okt jan 2007 apr ,00 7

8 Sour c e: Reut er s EcoWin NIBOR-rentene ligger ca. 0,75%-poeng høyere enn normalt 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 3 mnd. NIBOR og folioinnskuddsrenten 3 mnd. NIBOR Foliorenten 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 jan mai sep jan 2005 Rentedifferanse mai sep jan 2006 mai sep jan mai ,5 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 8

9 Dessverre for bankene prises alle verdipapirer i pengemarkedet i forhold til NIBOR Normal NIBOR-kurve Ca. 30 rentepunkter 9

10 Sour c e: Reut er s EcoWin De korte pengemarkedsrentene i Norge har igjen nådd Norges Banks rentetak 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 Sentralbankrenter og 1 mnd. NIBOR Norges Banks døgnlånsrente 1 mnd. NIBOR Norges Banks folioinnskuddsrente 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 2,0 jan apr jul okt jan 2006 apr jul okt jan apr

11 Sour c e: Reut er s EcoWin I tillegg til høye NIBOR-renter er kredittrisikopremiene rekordhøye Kredittrisikopremie DnBNor og BKK margin over NIBOR på 3 års obligasjonslån BKK DnBNor

12 Sour c e: Reut er s EcoWin DnBNOR må derfor nå betale ca. 7% rente på nye obligasjonslån med flytende rente 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 Innlånsrente DnBNor 3 års obligasjonslån med flytende rente 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 2,0 des aug des apr aug des 2005 apr aug des 2006 apr aug des

13 So ur c e: Reut er s EcoWin Nå kan du tjene penger på å låne penger av banken din og deretter kjøpe en bankobligasjon 3 års fasterente boliglån 3 års innlånsrente Sparebank1-banker 6,50 6,50 6,25 6,25 6,00 6,00 % 5,75 5,75 % 5,50 5,50 5,25 5,25 5,00 5,00 jan apr jul okt jan 2007 apr Kilde: Norsk Familieøkonomi

14 Kredittkvalitet måles i A er, B er og C er Rating Sannsynlighet Rating Moodys/ for mislighold norske Standard&Poors neste 12 mnd. Kredittkvalitet selskaper Kommunalbanken Oslo Kommune NSB Statnett DnBNOR Posten Norge Sparebanken Vest Hafslund Schibsted Wilh. Wilhelmsen Seadrill Aker Aker Yards Norske Skog Sevan Marine Altinex Crew Petrolia Drilling Neptune Marine Kilde: Pareto Securities, DnBNOR Markets, Moodys og Standard&Poors 14

15 Sour c e: Reut er s EcoWin High yield begynner leve opp til navnet sitt men kredittspreadene i BRIK-landene holder seg lave 1500 High yield obligasjoner margin over statsobligasjoner (basispunkter) Europa USA Emerging markets

16 Mange industriselskaper låner nå billigere enn bankene og slik kan det jo ikke være over lang tid Bank- og industriobligasjoner (investment grade ) med flytende rente meravkastning utover 3 mnd. NIBOR 2,00 Meravkastning utover 3 mnd. NIBOR (% ) 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 Småbank (BBB) DnB Nor 16 0, Løpetid (antall år) Kilde: DnB Nor Markets

17 Mange high yield obligasjoner i Norge gir nå en løpende avkastning på over 10% 8 Industriobligasjoner med flytende rente (high yield) meravkastning utover 3 mnd. NIBOR Meravkastning utover 3 mnd. NIBOR (% ) Løpetid (antall år) Kilde: ABG Sundal Collier, DnB Nor Markets

18 Sour c e: Reut er s EcoWin Spread-utgangen i kredittmarkedet begynner å sette spor etter seg i porteføljer rundt omkring Avkastning i norske kredittobligasjoner flytende rente (FRN) Industri (high yield) Industri (investment grade) Bank (investment grade)

19 Sour c e: Reut er s EcoWin Er vi over det verste i kredittmarkedet? Europas viktigste kredittspread-indikator har falt de siste ukene Kredittspread for high yield obligasjoner i Europa itraxx crossover - 5 års løpetid itraxx-indeksen består av de 50 mest likvide high yieldobligasjonene i Europa, og er en god indikator på utviklingen i kreditt-spreadene i dette segmentet. Indeksen måler premien på å forsikre seg mot mislighold i de underliggende obligasjonene mar mai jun jul aug sep okt nov des jan 2007 feb mar

20 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Ikke la pengemarkedsrenten være kriterium for om du skal investere i aksjemarkedet eller ikke 550 Oslo Børs og pengemarkedsrenten 8 Oslo Børs Hovedindeks Oslo Børs Hovedindeks (venstre skala) 3 mnd. NIBOR (høyre skala) mnd. NIBOR

21 Vi avslutter som seg hør og bør med våre 12 sesongrelaterte rentebindingsråd 1. Når yieldkurven er rar - Bind i januar 2. Bedre føre var - Bind i februar 3. Bind i mars (hvis du heter Lars) 4. Ingen tvil - Bind i april 5. When house you buy - Bind i mai 6. Juni og sommer - Bind før renteoppgangen kommer 7. Å spå renten er umulig - Bind i juli 8. Gjør privatøkonomien robust - Bind i august 9. Please remember - Bind i september 10. Oktober og høst - Bind i Sparebanken Øst 11. Hvis du glemte det i september - Bind i november 12. Desember og jul - Bind og vær kul

22 .. og for ordens skyld De fleste grafene i denne analysen er utarbeidet i Reuters EcoWin og baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige. Holberg Fondene garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i analysen reflekterer Holberg Fondene oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet, og Holberg Fondene forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne analyse skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Holberg Fondene påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne analysen. Ansatte i Holberg Fondene eller dets datterselskaper kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne analysen, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer. Denne analysen er kun ment å være til bruk for våre klienter og kan ikke videreformidles uten samtykke fra Holberg Fondene. Mangfoldiggjørelse av innhold i analysen skal skje med tydelig kildehenvisning til Holberg Fondene. 22

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 HolbergGrafen Navn på presentasjon Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 Opportunity knocks i pengemarkedet Vi har gjennom en rekke kundeseminarer i vår satt søkelyset

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 25. april 2008

UKENS HOLBERgRAF. 25. april 2008 UKENS HOLBERgRAF 25. april 28 Manipulasjonssirkelen (eller wheel of fortune) Norsk penge- og finanspolitikk styres fra Kina Kunstig lav valutakurs for å gi kinesiske varer lett tilgang på internasjonale

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

Ukens Holberggraf 12. august 2009

Ukens Holberggraf 12. august 2009 Ukens Holberggraf 12. august 2009 Norges Bank holdt foliorenten uendret på 1,25% men antyder at renten kan bli satt opp allerede i høst Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta

Detaljer

Ukens Holberggraf 8. mai 2009

Ukens Holberggraf 8. mai 2009 Ukens Holberggraf 8. mai 9 Sour ce: Re ut e r s EcoWin Norges Bank kuttet som ventet foliorenten fra til,5 og gjentok at den mest sannsynlig skal ned til i år Norges Banks folioinnskuddsrente med Norges

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2008

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Money never sleeps 1

Money never sleeps 1 Money never sleeps 1 2 Ingen ulempe å forvalte fra Bergen 3 Godt arbeidsvær har vi også Våre forvaltere Hogne Jann Robert Tony Harald Leif Anders Roar Gunnar J. Tyssøy Molnes Lie Olsen Fimreite Jeremiassen

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Norden. En verden i miniatyr

Norden. En verden i miniatyr Norden En verden i miniatyr Holberg Norden kåres til beste nordiske aksjefond både siste 3 år og 5 år Holberg Norden Holberg Fondsforvaltning AS Best fund over 5 years Equity Nordic Holberg Norden Holberg

Detaljer

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Norges Bank satte renten opp fra 1,25% til 1,50% (som ventet) og jekket opp rentebanen (litt mer enn ventet) Det er ikke lett å spå Kilde: Norges Banks pengepolitiske

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 15. februar 2008

UKENS HOLBERgRAF. 15. februar 2008 UKENS HOLBERgRAF 15. februar 2008 Sour c e: Reut er s EcoWin Vi sier som Gro Harlem Brundtland en gang så treffende uttrykte det: Alt henger sammen med alt Fra boligkrise via subprime, monoline og finanskrise

Detaljer

Ukens HolbergGraf. Navn på presentasjon. 29. august 2008. Forsidemal for HolbergGrafen og kundepresentasjoner

Ukens HolbergGraf. Navn på presentasjon. 29. august 2008. Forsidemal for HolbergGrafen og kundepresentasjoner Ukens HolbergGraf Navn på presentasjon 29. august 2008 Forsidemal for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 1 Sou r c e: Reut er s EcoWin So ur c e: Reu t e r s EcoWin So ur c e: Reu t e r s EcoWin Det

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Avkastning i mai SKAGEN Høyrente 0,53 % NIBOR 3 måneder 0,53 % Referanseindeks ST2X 0,32 % Avkastning

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,17 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 13-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 16. mai 2008

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 13-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 16. mai 2008 HolbergGrafen Navn på presentasjon Forsidemal 13-8 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 16. mai 8 Sour c e: Reut e r s EcoWin Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det derre der (hei) 400 3 300 2

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 8. februar 2008

UKENS HOLBERgRAF. 8. februar 2008 UKENS HOLBERgRAF? 8. februar 2008 Ny verdensorden? Jamen, verden endres hele tiden 2 Kilde: DN.no Ny verdensorden? Globalisering og vekst i fremvoksende økonomier drevet av liberalisering og markedsorientering

Detaljer

Finansrapport Kvinnherad kommune

Finansrapport Kvinnherad kommune Finansrapport Kvinnherad kommune Gjeldsportefølje kommunenummer 1224 2. tertial 2013 Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Oversiktstabell for gjeldsporteføljen Side 5: Krav i finansreglement

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 Nøkkeltall pr 30. juni Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning juni 0,13 % 0,07 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 2,04 % 1,09

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 1 januar til 31 august Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Fordeling

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer