Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk"

Transkript

1 LIVSTATISTIKK - 04/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 2. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand Endret

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto forfalt premie livprodukter - produkter uten 2 Figur 2 Brutto forfalt premie livprodukter - produkter med 2 Figur 3 Nytegnet premie livprodukter - produkter uten 3 Figur 4 Nytegnet premie livprodukter - produkter med 3 Figur 5 Forsikringsfond livprodukter - produkter uten 4 Figur 6 Forsikringsfond livprodukter - produkter med 4 Figur 7 Netto tilflytting livprodukter - produkter uten 5 Figur 8 Netto tilflytting liproduker - produkter med 5 2. TABELLER MARKEDSDEL Tabell 1a Hovedtall - produkter med og uten 6 Tabell 1b Hovedtall - fordelt på bransjer 7 Tabell 2a Brutto forfalt premie og nytegnet premie - produkter uten 8 Tabell 2b Brutto forfalt premie og nytegnet premie - produkter med og sum alle produkter 13 Tabell 3a Forsikringsfond, overførte reserver fra/til og flytting gruppeliv - produkter uten 17 Tabell 3b Forsikringsfond og overførte reserver fra/til - produkter med og sum alle produkter 22 REGNSKAPSDEL Tabell 4a Resultatregnskap - alle produkter 26 Tabell 5a Utbetalte erstatninger f.e.r. - produkter uten 32 Tabell 5b Utbetalte erstatninger f.e.r. - produkter med og sum alle produkter 37 Tabell 6 Balanse - tradisjonelle livselskap 41 Tabell 7 Diverse nøkkeltall - produkter uten NOTER OG KOMMENTARER 52 Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 04/07 1

4 2. FIGURER Figur 1 Brutto forfalt premie livprodukter - produkter uten pr i 1000 kr Danica Pensjon Gjensidige Fors Gjensidige Pensjon Handelsb Liv If Skadeforsikring NUF KLP Fors Nordea Liv SpareBank 1 Storebrand Telenor Fors TrygVesta Fors Vital Fors Figur 2 Brutto forfalt premie livprodukter - produkter med pr i 1000 kr CUIL Danica Link Danica Pensjon Gjensidige Pensjon Nordea Liv SHB Liv SpareBank 1 Storebrand Vital Forsikring Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 04/07

5 Figur 3 Nytegnet premie livprodukter - produkter uten pr i 1000 kr Danica Pensjon Gjensidige Fors Gjensidige Pensjon Handelsb Liv If Skadeforsikring NUF KLP Fors Nordea Liv SpareBank 1 Storebrand Telenor Fors TrygVesta Fors Vital Fors Figur 4 Nytegnet premie livprodukter - produkter med pr i 1000 kr CUIL Danica Link Danica Pensjon Gjensidige Pensjon Nordea Liv SHB Liv SpareBank 1 Storebrand Vital Forsikring Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 04/07 3

6 Figur 5 Forsikringsfond livprodukter - produkter uten pr i 1000 kr Danica Pensjon Gjensidige Fors Gjensidige Pensjon Handelsb Liv If Skadeforsikring NUF KLP Fors Nordea Liv SpareBank 1 Storebrand Telenor Fors TrygVesta Fors Vital Fors Figur 6 Forsikringsfond livprodukter - produkter med pr i 1000 kr CUIL Danica Link Danica Pensjon Gjensidige Pensjon Nordea Liv SHB Liv SpareBank 1 Storebrand Vital Forsikring Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 04/07

7 Figur 7 Netto tilflytting livprodukter - produkter uten pr i 1000 kr Danica Pensjon Gjensidige Fors Gjensidige Pensjon Handelsb Liv If Skadeforsikring NUF KLP Fors Nordea Liv SpareBank 1 Storebrand Telenor Fors TrygVesta Fors Vital Fors Figur 8 Netto tilflytting livprodukter - produkter med pr i 1000 kr CUIL Danica Link Danica Pensjon Gjensidige Pensjon Nordea Liv SHB Liv SpareBank 1 Storebrand Vital Forsikring Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 04/07 5

8 Tabell 1a Hovedtall Produkter med og uten Brutto forfalt premie 1) Nytegnet premie 8) Forsikringsfond 9) %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner endring andel endring andel endring andel Produkter uten Danica Pensjonsforsikring , , ,0 Gjensidige Forsikring , , ,0 Gjensidige Pensjon , , ,0 Handelsbanken Liv , , ,0 If Skadeforsikring NUF , , ,0 KLP Forsikring , , ,2 Nordea Liv , , ,7 SpareBank 1 Livsforsikring , , ,6 Storebrand Livsforsikring , , ,7 Telenor Forsikring , , ,0 TrygVesta Forsikring , , ,0 Vital Forsikring , , ,8 Totalt uten , , ,0 Produkter med CUIL , , ,1 Danica Link NUF , , ,8 Danica Pensjonsforsikring , , ,9 Gjensidige Pensjon , , ,6 Nordea Liv , , ,2 SHB Liv , , ,3 SpareBank 1 Livsforsikring , , ,4 Storebrand Livsforsikring , , ,2 Vital Forsikring , , ,5 Totalt med , , ,0 Alle produkter CUIL , , ,2 Danica Link NUF , , ,2 Danica Pensjonsforsikring , , ,5 Gjensidige Forsikring , ,7 0,0 Gjensidige Pensjon , , ,0 Handelsbanken Liv , , ,0 If Skadeforsikring NUF , ,6 0,0 KLP Forsikring , , ,9 Nordea Liv , , ,3 SHB Liv , , ,3 SpareBank 1 Livsforsikring , , ,3 Storebrand Livsforsikring , , ,0 Telenor Forsikring , ,0 0,0 TrygVesta Forsikring , ,0 0,0 Vital Forsikring , , ,3 Totalt , , ,0 Noter : Se "Noter og kommentarer" 6 Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 04/07

9 Tabell 1b Hovedtall Fordelt på bransjer Produkter uten % % % Beløp i kr endring endring endring Brutto forfalt premie 1) forsikring sforsikring herav innskuddsbasert * Totalt brutto forfalt premie Nytegnet premie 8) forsikring sforsikring herav innskuddsbasert * Totalt nytegnet premie Forsikringsfond 9) forsikring sforsikring herav innskuddsbasert * Totalt forsikringsfond Forvaltningskapital Overførte reserver fra andre 10) forsikring sforsikring Totalt overførte reserver fra andre Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) forsikring sforsikring Totalt overførte reserver til andre Flytting til andre 11) Netto overførte reserver fra andre 10)12) forsikring sforsikring Totalt netto overførte reserver fra andre Netto flytting fra andre 11) Aktiva ** Aksjer Obligasjoner Eiendom Utlån *: "Innskuddsbasert" er summen av "Engangsbetalt" og "Innskuddspensjon". **: Aktivapostenes prosentvise andel av forvaltningskapital siste år. Noter : Se "Noter og kommentarer" Produkter med Sum alle produkter Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 04/07 7

10 Tabell 2a Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter uten Produkter uten Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Nytegnet premie 8) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Danica Pensjonsforsikring Gjensidige Forsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , ,7 974, , , , , ,1 0, ,0 0, , , , , ,1 0, ,0 0, , , , , , , , , , , ,4 Gjensidige Pensjon 2 908, , , , , ,9 0, ,0 0, , , , , ,9 0, ,0 0, , , , ,2 8 Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 04/07

11 Tabell 2a forts. Produkter uten Produkter uten Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Nytegnet premie 8) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Handelsbanken Liv If Skadeforsikring NUF KLP Forsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 0, ,0 0, , , , , ,0 0, ,0 0, , , , , , , , , , , , ,7 0, , , , ,0 0, ,4 0, ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,4 0, ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,3 Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 04/07 9

12 Tabell 2a forts. Produkter uten Produkter uten Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Nytegnet premie 8) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Nordea Liv SpareBank 1 Livsforsikring Storebrand Livsforsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , ,4 0, , , , , , , , , , , , ,0 0,0 0, ,8 0, , , , , , , ,4 0,0 0,0 0, ,8 0, , , , , , , , , , , , , , , ,2 0, , ,0 0, , ,2 0, , , , , , , , , ,0 0,0 0, ,0 0, , , , , , , ,4 0,0 0,0 0, ,0 0, , , , , , ,4 10 Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 04/07

13 Tabell 2a forts. Produkter uten Produkter uten Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Nytegnet premie 8) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Telenor Forsikring TrygVesta Forsikring Vital Forsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , ,6 0, , , , , , , , ,8 0, , , , , , , , , , , , , ,0 0, ,5 0, , , , ,2 0, , , ,5 0, ,0 0, , , , ,6 Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 04/07 11

14 Tabell 2a forts. Produkter uten Produkter uten Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Nytegnet premie 8) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Totalt produkter uten % endring Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 04/07

15 Tabell 2b Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter med Produkter med Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Nytegnet premie 8) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Commercial Union International Life (CUIL) Danica Link NUF Danica Pensjonsforsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 0, , , ,0 0, , , , ,5 Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 04/07 13

16 Tabell 2b forts. Produkter med Produkter med Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Nytegnet premie 8) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Gjensidige Pensjon Nordea Liv SHB Liv %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , ,0 0,0 0, , ,2 0, , , , , , , ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , , , , , , , , , , , , , ,0 0,0 0, , ,0 0, , , , , , , ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , , , , , ,8 14 Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 04/07

17 Tabell 2b forts. Produkter med Produkter med Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Nytegnet premie 8) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) SpareBank 1 Livsforsikring Storebrand Livsforsikring Vital Forsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , ,2 0,0 0,0 0,0 0, ,8 0, , , , , , ,5 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,7 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, , , , , , ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,2 Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 04/07 15

18 Tabell 2b forts. Produkter med Produkter med Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Nytegnet premie 8) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Totalt produkter med Totalt alle produkter %- % endring endring Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 04/07

19 Tabell 3a Forsikringsfond, overførte reserver fra/til og flytting gruppeliv Produkter uten Produkter uten Beløp i 1000 kroner Forsikringsfond 9) Innenfor LOF/LOI 7) Overførte reserver fra andre 10) Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) Flytting til andre 11) Danica Pensjonsforsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel ,7 Gjensidige Forsikring 740, , , , , , , , , , , , , ,1 0, , ,6 0,0 Gjensidige Pensjon Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 04/07 17

20 Tabell 3a forts. Produkter uten Produkter uten Beløp i 1000 kroner Forsikringsfond 9) Innenfor LOF/LOI 7) Overførte reserver fra andre 10) Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) Flytting til andre 11) Handelsbanken Liv %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , ,0 If Skadeforsikring NUF KLP Forsikring , , , ,1 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,1 0,0 0,0 0,0 0, , , ,2 0,0 0, , , ,8 0, ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,4 0, ,1 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, ,0 0,0 18 Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 04/07

21 Tabell 3a forts. Produkter uten Produkter uten Beløp i 1000 kroner Forsikringsfond 9) Innenfor LOF/LOI 7) Overførte reserver fra andre 10) Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) Flytting til andre 11) SpareBank 1 Storebrand Nordea Liv Livsforsikring Livsforsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , ,0 0,0 0, ,4 0, , , , , , , ,7 0,0 0,0 0, ,4 0, , , , , , ,7 0,0 0,0 0, , , , , , , , , , , ,9 0,0 0, ,4 0,0 0, ,4 0,0 0, , , ,0 0, , , , , , , , , , , ,2 0,0 0, ,8 0,0 0, ,8 0,0 0,0 0,0 Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 04/07 19

22 Tabell 3a forts. Produkter uten Produkter uten Beløp i 1000 kroner Forsikringsfond 9) Innenfor LOF/LOI 7) Overførte reserver fra andre 10) Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) Flytting til andre 11) Telenor TrygVesta Vital Forsikring Forsikring Forsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , ,3 0, , , , , , , , , , ,3 0, , ,9 0, , ,6 0,0 0, , , , , , , ,4 0, ,5 0,0 0, ,6 0,0 0, ,0 0,0 20 Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 04/07

23 Tabell 3a forts. Produkter uten Produkter uten Beløp i 1000 kroner Forsikringsfond 9) Innenfor LOF/LOI 7) Overførte reserver fra andre 10) Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) Flytting til andre 11) Totalt produkter uten % endring Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 04/07 21

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand 3. kvartal resultater 10. november 1999 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand Hovedtrekk 3. kvartal 1999 Bokført driftsresultat 4.003 mill. kroner i år, mot 783 mill. kroner i fjor Bokført

Detaljer

God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater.

God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater. Storebrand Hovedtrekk 1997 Bokført driftsresultat er 4809 mill kroner i år, mot 4120 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat utgjør 6143 mill kroner, mot 6050 mill kroner ifjor Bokført konsernresultat

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

Årsrapport fra Nordea Liv 2005

Årsrapport fra Nordea Liv 2005 Årsrapport fra Nordea Liv 2005 1 Nøkkeltall 2001-2005 Nordea Liv 2001 2002 2003 2004 2005 Beløp i mill. kr. Forvaltningskapital 22 962 22 881 25 305 26 600 30 103 Årlig vekst i forvaltningskapital 4,0

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal 2 andre kvartal Gjensidige Forsikring Konsern Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige rapporterer konsernregnskapet etter

Detaljer

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør Årsrapport 1999 Innhold 4 5 6 7 8 14 15 16 Hovedpunkter 1999 Hovedtall Administrerende direktør Vestas ledelse Årsberetning Sammendrag resultatregnskap Sammendrag balanse Tillitsvalgte i 1999 Driftsberetninger

Detaljer

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99 Økonomiske analyser 2/99 Dan Arild Gallefoss Forsikringssektorens betydning i Norge har økt betraktelig i løpet av de siste årene, og total forvaltningskapital for forsikring nærmer seg 4 milliarder kroner.

Detaljer

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1 ... Storebrand år 2000 21. februar, 2001 Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA Årsresultat 2000 1 ... Storebrand 2000 sammendrag ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ Bokført konsernresultat redusert til NOK 523 mill som følge av

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig)

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig) Årsrapport 2014 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

BKK Pensjonskasse Resultat

BKK Pensjonskasse Resultat BKK Pensjonskasse Resultat TEKNISK REGNSKAP NOTE 31.12.2014 31.12.2013 Tall i hele tusen Premieinntekter Forfalte premier, brutto 17 206 725 225 150 - Avgitte gjenforsikringspremie 18-235 -153 Overføring

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2007

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2007 KREDITTILSYNET 17. august 27 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 27 Foreløpige tall 1 1. Hovedinntrykk... 2 2. Makroøkonomisk bakgrunn... 4 3. Strukturen i finansmarkedet... 6 4. Banker...

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014

SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring oppnådde et resultat før skatt på 1.297,0 mill. kroner per 3. kvartal 2014, mot 814,4 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer