Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk"

Transkript

1 LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto forfalt premie livprodukter - produkter uten 2 Figur 2 Brutto forfalt premie livprodukter - produkter med 2 Figur 3 Nytegnet premie livprodukter - produkter uten 3 Figur 4 Nytegnet premie livprodukter - produkter med 3 Figur 5 Forsikringsfond livprodukter - produkter uten 4 Figur 6 Forsikringsfond livprodukter - produkter med 4 Figur 7 Netto tilflytting livprodukter - produkter uten 5 Figur 8 Netto tilflytting livproduker - produkter med 5 2. TABELLER MARKEDSDEL Tabell 1a Hovedtall - produkter med og uten 6 Tabell 1b Hovedtall - fordelt på bransjer 7 Tabell 2a Brutto forfalt premie og nytegnet premie - produkter uten 8 Tabell 2b Brutto forfalt premie og nytegnet premie - produkter med og sum alle produkter 12 Tabell 3a Forsikringsfond, overførte reserver fra/til og flytting gruppeliv - produkter uten 16 Tabell 3b Forsikringsfond og overførte reserver fra/til - produkter med og sum alle produkter 20 REGNSKAPSDEL Tabell 4a Resultatregnskap - alle produkter 24 Tabell 5a Utbetalte erstatninger f.e.r. - produkter uten 30 Tabell 5b Utbetalte erstatninger f.e.r. - produkter med og sum alle produkter 35 Tabell 6 Balanse - tradisjonelle livselskap 39 Tabell 7 Diverse nøkkeltall - produkter uten NOTER OG KOMMENTARER 48 Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 03/07 1

4 2. FIGURER Figur 1 Brutto forfalt premie livprodukter - produkter uten pr i 1000 kr Danica Pensjon Gjensidige Fors Gjensidige Pensjon Handelsb Liv KLP Fors Nordea Liv SpareBank 1 Storebrand Telenor Fors Vesta Fors Vital Fors Figur 2 Brutto forfalt premie livprodukter - produkter med pr i 1000 kr CUIL Danica Link Danica Pensjon Gjensidige Pensjon Nordea Liv SHB Liv SpareBank 1 Storebrand Vital Fors Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 03/07

5 Figur 3 Nytegnet premie livprodukter - produkter uten pr i 1000 kr Danica Pensjon Gjensidige Fors Gjensidige Pensjon Handelsb Liv KLP Fors Nordea Liv SpareBank 1 Storebrand Telenor Fors Vesta Fors Vital Fors Figur 4 Nytegnet premie livprodukter - produkter med pr i 1000 kr CUIL Danica Link Danica Pensjon Gjensidige Pensjon Nordea Liv SHB Liv SpareBank 1 Storebrand Vital Fors Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 03/07 3

6 Figur 5 Forsikringsfond livprodukter - produkter uten pr i 1000 kr Danica Pensjon Gjensidige Fors Gjensidige Pensjon Handelsb Liv KLP Fors Nordea Liv SpareBank 1 Storebrand Telenor Fors Vesta Fors Vital Fors Figur 6 Forsikringsfond livprodukter - produkter med pr i 1000 kr CUIL Danica Link Danica Pensjon Gjensidige Pensjon Nordea Liv SHB Liv SpareBank 1 Storebrand Vital Fors Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 03/07

7 Figur 7 Netto tilflytting livprodukter - produkter uten pr i 1000 kr Danica Pensjon Gjensidige Fors Gjensidige Pensjon Handelsb Liv KLP Fors Nordea Liv SpareBank 1 Storebrand Telenor Fors Vesta Fors Vital Fors Figur 8 Netto tilflytting livprodukter - produkter med pr i 1000 kr CUIL Danica Link Danica Pensjon Gjensidige Pensjon Nordea Liv SHB Liv SpareBank 1 Storebrand Vital Fors Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 03/07 5

8 Tabell 1a Hovedtall Produkter med og uten Brutto forfalt premie 1) Nytegnet premie 8) Forsikringsfond 9) %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner endring andel endring andel endring andel Produkter uten Danica Pensjonsforsikring , , ,0 Gjensidige Forsikring , , ,0 Gjensidige Pensjon , , ,0 Handelsbanken Liv , , ,0 KLP Forsikring , , ,6 Nordea Liv , , ,9 SpareBank 1 Livsforsikring , , ,4 Storebrand Livsforsikring , , ,5 Telenor Forsikring , , ,0 Vesta Forsikring , , ,0 Vital Forsikring , , ,5 Totalt uten , , ,0 Produkter med CUIL , , ,2 Danica Link NUF , , ,0 Danica Pensjonsforsikring , , ,1 Gjensidige Pensjon , , ,4 Nordea Liv , , ,7 SHB Liv , , ,2 SpareBank 1 Livsforsikring , , ,4 Storebrand Livsforsikring , , ,4 Vital Forsikring , , ,7 Totalt med , , ,0 Alle produkter CUIL , , ,2 Danica Link NUF , , ,2 Danica Pensjonsforsikring , , ,5 Gjensidige Forsikring , ,9 0,0 Gjensidige Pensjon , , ,0 Handelsbanken Liv , , ,0 KLP Forsikring , , ,4 Nordea Liv , , ,4 SHB Liv , , ,3 SpareBank 1 Livsforsikring , , ,2 Storebrand Livsforsikring , , ,9 Telenor Forsikring , ,0 0,0 Vesta Forsikring , ,0 0,0 Vital Forsikring , , ,9 Totalt , , ,0 Noter : Se "Noter og kommentarer" 6 Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 03/07

9 Tabell 1b Hovedtall Fordelt på bransjer Produkter uten Produkter med Sum alle produkter % % % Beløp i kr endring endring endring Brutto forfalt premie 1) forsikring sforsikring herav innskuddsbasert * Totalt brutto forfalt premie Nytegnet premie 8) forsikring sforsikring herav innskuddsbasert * Totalt nytegnet premie Forsikringsfond 9) forsikring sforsikring herav innskuddsbasert * Totalt forsikringsfond Forvaltningskapital Overførte reserver fra andre 10) forsikring sforsikring Totalt overførte reserver fra andre Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) forsikring sforsikring Totalt overførte reserver til andre Flytting til andre 11) Netto overførte reserver fra andre 10)12) forsikring sforsikring Totalt netto overførte reserver fra andre Netto flytting fra andre 11) Aktiva ** Aksjer Obligasjoner Eiendom Utlån *: "Innskuddsbasert" er summen av "Engangsbetalt" og "Innskuddspensjon". **: Aktivapostenes prosentvise andel av forvaltningskapital siste år. Noter : Se "Noter og kommentarer" Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 03/07 7

10 Tabell 2a Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter uten Produkter uten Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Nytegnet premie 8) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Danica Pensjonsforsikring Gjensidige Forsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Gjensidige Pensjon , , , , , , , , , , , ,1 8 Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 03/07

11 Tabell 2a forts. Produkter uten Produkter uten Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Nytegnet premie 8) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Handelsbanken Liv KLP Forsikring Nordea Liv %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , ,9 0, , , , , , , , , , ,0 0, , ,0 0, , , , , , , , ,0 0,0 0, ,0 0, , , , , , , , , , , , , ,9 0,0 0, ,1 0, ,2 0,0 0, ,8 0, , ,2 0, , ,0 0, , ,0 0, , ,9 0, , ,4 0, , ,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0, , , ,6 Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 03/07 9

12 Tabell 2a forts. Produkter uten Produkter uten Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Nytegnet premie 8) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) SpareBank 1 Storebrand Telenor Livsforsikring Livsforsikring Forsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , ,4 0, , , , ,4 0,0 0,0 0, , , , , ,2 0,0 0,0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 0, , , , ,2 0,0 0,0 0, , , , , ,7 0,0 0,0 0, , ,0 0, , , ,0 10 Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 03/07

13 Tabell 2a forts. Produkter uten Produkter uten Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Nytegnet premie 8) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Vesta Forsikring Vital Forsikring Totalt produkter uten %- Markeds- %- Markeds- % endring andel endring andel endring , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 03/07 11

14 Tabell 2b Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter med Produkter med Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Nytegnet premie 8) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Commercial Union International Life (CUIL) Danica Link NUF Danica Pensjonsforsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , ,0 0, , , , , , , , , , , , ,0 0, , , ,0 0, , , , ,5 12 Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 03/07

15 Tabell 2b forts. Produkter med Produkter med Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Nytegnet premie 8) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Gjensidige Pensjon Nordea Liv SHB Liv %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , ,0 0,0 0, , ,7 0, , , , , , , ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , , , , , , , , , , , , , ,0 0,0 0, , ,1 0, , , , , , , ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , , , , , ,8 Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 03/07 13

16 Tabell 2b forts. Produkter med Produkter med Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Nytegnet premie 8) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) SpareBank 1 Storebrand Vital Livsforsikring Livsforsikring Forsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , ,2 0,0 0,0 0,0 0, ,3 0, , , , , , ,5 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,1 0,0 0,0 0,0 0, ,9 0, , , , , , ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,5 14 Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 03/07

17 Tabell 2b forts. Produkter med Produkter med Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Nytegnet premie 8) 2) 30) Rene risikoprodukt Innenfor LOF/LOI 7) Totalt produkter Totalt med alle produkter %- % endring endring Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 03/07 15

18 Tabell 3a Forsikringsfond, overførte reserver fra/til og flytting gruppeliv Produkter uten Produkter uten Beløp i 1000 kroner Forsikringsfond 9) Innenfor LOF/LOI 7) Overførte reserver fra andre 10) Danica Pensjonsforsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel ,7 Gjensidige Forsikring Gjensidige Pensjon , , , , , , , , , , , , ,0 Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) Flytting til andre 11) , ,4 0, , ,4 0, , , , ,0 16 Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 03/07

19 Tabell 3a forts. Produkter uten Produkter uten Beløp i 1000 kroner Forsikringsfond 9) Innenfor LOF/LOI 7) Overførte reserver fra andre 10) Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) Flytting til andre 11) Handelsbanken Liv KLP Forsikring Nordea Liv %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , ,0 0, , ,0 0, , , , , , , , ,0 0,0 0, ,0 0, , , , , ,9 0,0 0, , , ,0 0, , ,8 0, , ,8 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,0 0, , ,4 0, , ,8 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 03/07 17

20 Tabell 3a forts. Produkter uten Produkter uten Beløp i 1000 kroner Forsikringsfond 9) Innenfor LOF/LOI 7) Overførte reserver fra andre 10) Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) Flytting til andre 11) SpareBank 1 Storebrand Telenor Livsforsikring Livsforsikring Forsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , ,4 0,0 0,0 0, , , , , ,6 0,0 0,0 0, , , , , ,5 0,0 0, , , , , ,6 0, , ,0 0, ,4 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,6 0, , , , , , , , ,2 0, ,6 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 03/07

21 Tabell 3a forts. Produkter uten Produkter uten Beløp i 1000 kroner Forsikringsfond 9) Innenfor LOF/LOI 7) Overførte reserver fra andre 10) Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) Flytting til andre 11) Vesta Vital Totalt produkter Forsikring Forsikring uten %- Markeds- %- Markeds- % endring andel endring andel endring , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 0, ,6 0, ,0 0, Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 03/07 19

22 Tabell 3b Forsikringsfond, overførte reserver fra/til og flytting gruppeliv Produkter med Produkter med Beløp i 1000 kroner Forsikringsfond 9) Innenfor LOF/LOI 7) Overførte reserver fra andre 10 ) Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) Flytting til andre 11) Commercial Union International Life (CUIL) Danica Link NUF Danica Pensjonsforsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , ,8 0, , , ,0 0, , , , , , , , , , , ,7 0, , , , , , , , , ,6 0, , , ,0 20 Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 03/07

23 Tabell 3b forts. Produkter med Produkter med Beløp i 1000 kroner Forsikringsfond 9) Innenfor LOF/LOI 7) Overførte reserver fra andre 10 ) Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) Flytting til andre 11) Gjensidige Pensjon Nordea Liv SHB Liv %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , ,0 0,0 0, , ,3 0, , , , , , , ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , , , , , , , , , , , , ,3 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Finansnæringens Hovedorganisasjon / Livstatistikk 03/07 21

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 04/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 2. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.09.2007 Endret 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 1 Nøkkeltall 2006-2010 Nordea Liv 2006 2007 2008 2009 2010 Forvaltningskapital 40 208 45 291 42 022 47 367 52 300 Forfalte premier 5 753 5 567 4 325 4 916 4 845 Premieinntekter

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 KREDITTILSYNET FF/F2 28. februar 2002 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 Foreløpige tall Hovedinntrykk 2 Makroøkonomisk bakgrunn 4 Strukturen i det norske finansmarkedet 6 Forretningsbanker

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1 Årsrapport 2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 3 Innhold 04 Styrets beretning for 2008 12 Resultatregnskap 14 Balanse

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater.

God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater. Storebrand Hovedtrekk 1997 Bokført driftsresultat er 4809 mill kroner i år, mot 4120 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat utgjør 6143 mill kroner, mot 6050 mill kroner ifjor Bokført konsernresultat

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

Årsrapport fra Nordea Liv 2005

Årsrapport fra Nordea Liv 2005 Årsrapport fra Nordea Liv 2005 1 Nøkkeltall 2001-2005 Nordea Liv 2001 2002 2003 2004 2005 Beløp i mill. kr. Forvaltningskapital 22 962 22 881 25 305 26 600 30 103 Årlig vekst i forvaltningskapital 4,0

Detaljer

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand 3. kvartal resultater 10. november 1999 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand Hovedtrekk 3. kvartal 1999 Bokført driftsresultat 4.003 mill. kroner i år, mot 783 mill. kroner i fjor Bokført

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 26. februar 2015 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99 Økonomiske analyser 2/99 Dan Arild Gallefoss Forsikringssektorens betydning i Norge har økt betraktelig i løpet av de siste årene, og total forvaltningskapital for forsikring nærmer seg 4 milliarder kroner.

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Bildebruk OPF har forvaltet verdier til folk i over 100 år. Pensjonsordningene i OPF omfatter 28 000 yrkesaktive, 25 000 pensjonister og 58 000 fratrådte, til sammen

Detaljer

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør Årsrapport 1999 Innhold 4 5 6 7 8 14 15 16 Hovedpunkter 1999 Hovedtall Administrerende direktør Vestas ledelse Årsberetning Sammendrag resultatregnskap Sammendrag balanse Tillitsvalgte i 1999 Driftsberetninger

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1 ... Storebrand år 2000 21. februar, 2001 Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA Årsresultat 2000 1 ... Storebrand 2000 sammendrag ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ Bokført konsernresultat redusert til NOK 523 mill som følge av

Detaljer