LIVSTATISTIKK. MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk. 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LIVSTATISTIKK. MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk. 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014)"

Transkript

1 LIVSTATISTIKK MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014) Sist endret

2 INNHOLDSFORTEGNELSE FIGURER Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Figur 6 Figur 7 Figur 8 Brutto forfalt premie livprodukter - produkter uten investeringsvalg Brutto forfalt premie livprodukter - produkter med investeringsvalg Nytegnet premie livprodukter - produkter uten investeringsvalg Nytegnet premie livprodukter - produkter med investeringsvalg Forsikringsforpliktelser livprodukter - produkter uten investeringsvalg Forsikringsforpliktelser livprodukter - produkter med investeringsvalg Netto tilflytting livprodukter - produkter uten investeringsvalg Netto tilflytting livprodukter - produkter med investeringsvalg TABELLER MARKEDSDEL Tabell 1.1 Hovedtall - produkter uten og med investeringsvalg Tabell 1.2 Hovedtall - fordelt på bransjer Tabell 1.3 Hovedtall - aktivaposter Tabell 2a Brutto forfalt premie og nytegnet premie - produkter uten investeringsvalg Tabell 2b Brutto forfalt premie og nytegnet premie - produkter med investeringsvalg og sum alle produkter Tabell 3a Forsikringsforpliktelser, overførte reserver fra/til og flytting gruppeliv - produkter u. investeringsvalg Tabell 3b Forsikringsforpliktelser og overførte reserver fra/til - produkter m. investeringsvalg og sum alle produkter REGNSKAPSDEL Tabell 4 Resultatregnskap - alle produkter Tabell 6 Balanse - alle produkter Tabell 8 Diverse nøkkeltall - produkter uten investeringsvalg NOTER OG KOMMENTARER

3 Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. ACE Danica Pensjon DNB Liv Eika Forsikring Frende Livsfors Frende Skadefors Gjensidige Fors Gjensidige Pensj Handelsb Liv If Skadefors KLP KLP Bedriftsp Landbruksfors. NEMI Nordea Liv OPF SpareBank 1 Storebrand Tryg Fors i 1000 kr FIGURER Figur 1 Brutto forfalt premie livprodukter - produkter uten investeringsvalg pr Figur 2 Brutto forfalt premie livprodukter - produkter med investeringsvalg pr

4 Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. ACE Danica Pensjon DNB Liv Eika Forsikring Frende Livsfors Gjensidige Fors Gjensidige Pensj Handelsb Liv If Skadefors KLP KLP Bedriftsp Landbruksfors. NEMI Nordea Liv SpareBank 1 Storebrand Tryg Fors i 1000 kr. Figur 3 Nytegnet premie livprodukter - produkter uten investeringsvalg pr Figur 4 Nytegnet premie livprodukter - produkter med investeringsvalg pr

5 Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj Handelsb Liv KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv OPF Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Figur 5 Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - produkter uten investeringsvalg pr Figur 6 Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - produkter med investeringsvalg pr

6 Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Danica Pensjon DNB Liv Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Landbruksfors. Nordea Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Figur 7 Netto tilflytting livprodukter - produkter uten investeringsvalg pr Figur 8 Netto tilflytting livprodukter - produkter med investeringsvalg pr

7 Tabell 1.1 Hovedtall Produkter med og uten investeringsvalg Brutto forfalt premie 1) Nytegnet premie 8) Forsikringsforpliktelser 9) %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner endring andel endring andel endring andel Produkter uten investeringsvalg ACE European Group , , ,0 Danica Pensjonsforsikring , , ,1 DNB Livsforsikring , , ,8 Eika Forsikring AS , , ,0 Frende Livsforsikring , , ,1 Frende Skadeforsikring , , ,0 Gjensidige Forsikring , , ,0 Gjensidige Pensjon , , ,4 Handelsbanken Liv , , ,0 If Skadeforsikring NUF , , ,0 KLP , , ,2 KLP Bedriftspensjon AS , , ,1 Landbruksforsikring AS , , ,0 NEMI Forsikring , , ,0 Nordea Liv , , ,2 Oslo Pensjonsforsikring , , ,1 Silver Pensjonsforsikring AS , , ,0 SpareBank , , ,9 Storebrand Livsforsikring , , ,1 Telenor Forsikring , , ,0 Tryg Forsikring , , ,0 Totalt uten investeringsvalg , , ,0 Produkter med investeringsvalg Danica Pensjonsforsikring , , ,9 DNB Livsforsikring , , ,2 Frende Livsforsikring , , ,2 Gjensidige Pensjon , , ,1 KLP , , ,4 KLP Bedriftspensjon AS , , ,5 Nordea Liv , , ,9 SHB Liv , , ,0 Silver Pensjonsforsikring AS , , ,4 SpareBank , , ,2 Storebrand Livsforsikring , , ,2 Totalt med investeringsvalg , , ,0 Alle produkter ACE European Group , , ,0 Danica Pensjonsforsikring , , ,0 DNB Livsforsikring , , ,0 Eika Forsikring AS , , ,0 Frende Livsforsikring , , ,2 Frende Skadeforsikring , , ,0 Gjensidige Forsikring , , ,0 Gjensidige Pensjon , , ,5 Handelsbanken Liv , , ,0 If Skadeforsikring NUF , , ,0 KLP , , ,1 KLP Bedriftspensjon AS , , ,2 Landbruksforsikring AS , , ,0 NEMI Forsikring , , ,0 Nordea Liv , , ,1 Oslo Pensjonsforsikring , , ,3 SHB Liv , , ,1 Silver Pensjonsforsikring AS , , ,9 SpareBank , , ,8 Storebrand Livsforsikring , , ,8 Telenor Forsikring , , ,0 Tryg Forsikring , , ,0 Totalt , , ,0 Noter : Se "Noter og kommentarer"

8 Tabell 1.2 Hovedtall Fordelt på bransjer Produkter uten investeringsvalg % % % Beløp i 1000 kr endring endring endring Brutto forfalt premie 1) forsikring sforsikring herav innskuddsbasert * Totalt brutto forfalt premie Nytegnet premie 8) forsikring sforsikring herav innskuddsbasert * Totalt nytegnet premie Forsikringsforpliktelser 9) forsikring sforsikring herav innskuddsbasert * Totalt forsikringsforpliktelser Forvaltningskapital ** Overførte reserver fra andre 10) forsikring sforsikring Totalt overførte reserver fra andre Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) forsikring sforsikring Totalt overførte reserver til andre Flytting til andre 11) Netto overførte reserver fra andre 10)12) forsikring sforsikring Totalt netto overførte reserver fra andre Netto flytting fra andre 11) * "" er summen av "Engangsbetalt" og "Innskuddspensjon". ** Bokført verdi, se tabell 6 i statistikken. Noter : Se "Noter og kommentarer" Produkter med investeringsvalg Totalt alle produkter

9 Tabell 1.3 Hovedtall %- % endring endring Selskapsporteføljen ,2 100,0 100,0 0,0 Aksjer ,0 1,4 1,6 9,2 Obligasjoner ,4 44,1 48,3 9,6 Eiendom ,4 1,1 0,9-14,0 Datterforetak m.m ,6 24,2 24,1-0,6 Utlån ,4 10,0 11,0 9,6 Annet ,6 19,1 14,1-26,5 Kollektivporteføljen ,2 100,0 100,0 0,0 Aksjer ,2 12,3 12,8 3,6 Obligasjoner ,0 48,6 47,1-3,0 Eiendom ,5 0,0 0,0-32,4 Datterforetak m.m ,0 14,6 12,9-11,4 Utlån ,0 22,6 25,3 11,9 Annet ,6 1,8 1,8-0,6 Investeringsvalgporteføljen ,3 100,0 100,0 0,0 Aksjer ,6 61,3 64,5 5,2 Obligasjoner ,1 33,6 31,8-5,2 Eiendom ,0 0, Datterforetak m.m ,7 2,0 0,9-52,0 Utlån ,9 1,9 1,6-18,6 Annet ,7 1,2 1,1-5,6 Totalt ,4 100,0 100,0 0,0 Aksjer ,0 16,7 18,0 7,9 Obligasjoner ,7 46,6 45,4-2,5 Eiendom ,9 0,1 0,1-18,7 Datterforetak m.m ,1 14,0 12,4-11,5 Utlån ,5 19,3 21,2 10,3 Annet ,1 3,3 2,8-15,2 Tallene er hentet fra tabell 6 Balanse. Noter : Se "Noter og kommentarer" Aktivaposter (aggregert) i mill. kr Aktivaposter (aggregert) prosentvis andel

10 Tabell 2.a Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg ACE European Group Danica Pensjonsforsikring DNB Livsforsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner endring andel endring andel endring andel Brutto forfalt premie 1) , ,5 -herav brutto risikopremie død 2) , ,2 -herav brutto risikopremie uførekapital 2) , , ,4 IPA 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) , , , , , , , ,8 Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper , , , , , , , , , , , , , ,3 Nytegnet premie 8) , ,4 -herav brutto risikopremie død 2) , ,3 -herav brutto risikopremie uførekapital 2) , , ,8 - herav kapitaliseringsprodukt IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) , , , , , , , ,8 Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper , , , , , , , , , , , ,3

11 Tabell 2.a Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) IPA 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Nytegnet premie 8) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) - herav kapitaliseringsprodukt IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Eika Forsikring AS Frende Livsforsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Frende Skadeforsikring

12 Tabell 2.a Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg Gjensidige Forsikring Gjensidige Pensjon Handelsbanken Liv %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) IPA 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Nytegnet premie 8) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) - herav kapitaliseringsprodukt IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1

13 Tabell 2.a Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg If Skadeforsikring NUF KLP KLP Bedriftspensjon AS %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) IPA 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Nytegnet premie 8) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) - herav kapitaliseringsprodukt IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2

14 Tabell 2.a Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg Landbruksforsikring AS NEMI Forsikring Nordea Liv %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) IPA 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Nytegnet premie 8) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) - herav kapitaliseringsprodukt IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0

15 Tabell 2.a Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) IPA 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Nytegnet premie 8) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) - herav kapitaliseringsprodukt IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Oslo Pensjonsforsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel ,2 Silver Pensjonsforsikring AS SpareBank , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1

16 Tabell 2.a Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) IPA 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Nytegnet premie 8) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) - herav kapitaliseringsprodukt IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Storebrand Livsforsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Telenor Forsikring Tryg Forsikring , ,5

17 Tabell 2.a Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg Totalt produkter uten investeringsvalg %- Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) IPA 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Nytegnet premie 8) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) - herav kapitaliseringsprodukt IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper endring

18 Tabell 2.b Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter med investeringsvalg Danica Pensjonsforsikring DNB Livsforsikring Frende Livsforsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner endring andel endring andel endring andel Brutto forfalt premie 1) , ,7 -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) , , ,6 IPA 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper , , , , , , , , , , , , , , ,1 Nytegnet premie 8) , ,9 -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) , ,2 - herav kapitaliseringsprodukt IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper , , , , , , , , , , , , , , ,3

19 Tabell 2.b Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter med investeringsvalg Gjensidige Pensjon KLP KLP Bedriftspensjon AS %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) IPA 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , ,0 Nytegnet premie 8) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) - herav kapitaliseringsprodukt IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper , , , , , , , , , , , , , , ,3

20 Tabell 2.b Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter med investeringsvalg Nordea Liv SHB Liv Silver Pensjonsforsikring AS %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) IPA 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , ,2 Nytegnet premie 8) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) - herav kapitaliseringsprodukt IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper , , , , , , , , , , , , ,3

21 Tabell 2.b Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter med investeringsvalg SpareBank 1 Storebrand Livsforsikring Totalt produkter med investeringsvalg %- Markeds- %- Markeds- %- Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) IPA 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper endring andel endring andel endring , , , , , , , , , , , , , , , , Nytegnet premie 8) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) - herav kapitaliseringsprodukt IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper , , , , , , , , , , , , , , , ,

22 Tabell 2.b Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter med investeringsvalg Totalt alle produkter %- Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) IPA 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper endring Nytegnet premie 8) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) - herav kapitaliseringsprodukt IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper

23 Tabell 3.a Forsikringsforpliktelser, overførte reserver og flytting gruppeliv Produkter uten investeringsvalg ACE European Group Danica Pensjonsforsikring DNB Livsforsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner endring andel endring andel endring andel Forsikringsforpliktelser 9) , , ,2 IPA 19) , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Overførte reserver fra andre 10) , , , , , ,8 Fra pensjonskasser , , , ,8 Flytting fra andre 11) , ,4 Overførte reserver til andre 12) , , , , , ,7 Til pensjonskasser , , , ,4 Flytting til andre 11) , ,5

24 Tabell 3.a Forsikringsforpliktelser, overførte reserver og flytting gruppeliv Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Forsikringsforpliktelser 9) IPA 19) Eika Forsikring AS Frende Livsforsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , ,7 Frende Skadeforsikring Overførte reserver fra andre 10) Fra pensjonskasser , , ,4 Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) Til pensjonskasser , , ,7 Flytting til andre 11) ,0

25 Tabell 3.a Forsikringsforpliktelser, overførte reserver og flytting gruppeliv Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Forsikringsforpliktelser 9) IPA 19) Gjensidige Forsikring Gjensidige Pensjon %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , ,4 Handelsbanken Liv Overførte reserver fra andre 10) Fra pensjonskasser , , , , ,7 Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) Til pensjonskasser , , , , , ,0 Flytting til andre 11) , , ,0

26 Tabell 3.a Forsikringsforpliktelser, overførte reserver og flytting gruppeliv Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Forsikringsforpliktelser 9) IPA 19) If Skadeforsikring NUF KLP %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel ,5 KLP Bedriftspensjon AS , , , , ,2 Overførte reserver fra andre 10) Fra pensjonskasser , , , , ,9 Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) Til pensjonskasser , , , , , , ,0 Flytting til andre 11) , , , ,0

27 Tabell 3.a Forsikringsforpliktelser, overførte reserver og flytting gruppeliv Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Forsikringsforpliktelser 9) IPA 19) Landbruksforsikring AS NEMI Forsikring Nordea Liv %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , ,9 Overførte reserver fra andre 10) Fra pensjonskasser , , , , ,1 Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) Til pensjonskasser , , , ,0 0, , ,0 0, , , , ,1 Flytting til andre 11) ,0 0, , , , , ,2

28 Tabell 3.a Forsikringsforpliktelser, overførte reserver og flytting gruppeliv Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Forsikringsforpliktelser 9) IPA 19) Oslo Silver Pensjonsforsikring Pensjonsforsikring AS SpareBank 1 %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Overførte reserver fra andre 10) Fra pensjonskasser , , , , , , , , , , ,0 Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) Til pensjonskasser , , , , , , , , , , , , ,9 Flytting til andre 11) , , , ,2

29 Tabell 3.a Forsikringsforpliktelser, overførte reserver og flytting gruppeliv Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Forsikringsforpliktelser 9) IPA 19) Overførte reserver fra andre 10) Fra pensjonskasser Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) Til pensjonskasser Flytting til andre 11) Storebrand Livsforsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Telenor Forsikring Tryg Forsikring , , , , ,0

30 Tabell 3.a Forsikringsforpliktelser, overførte reserver og flytting gruppeliv Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Forsikringsforpliktelser 9) IPA 19) Totalt produkter uten investeringsvalg % endring Overførte reserver fra andre 10) Fra pensjonskasser Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) Til pensjonskasser Flytting til andre 11)

31 Tabell 3.b Forsikringsforpliktelser, overførte reserver og flytting gruppeliv Produkter med investeringsvalg Danica Pensjonsforsikring DNB Livsforsikring Frende Livsforsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner endring andel endring andel endring andel Forsikringsforpliktelser 9) , , , , ,3 IPA 19) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Overførte reserver fra andre 10) , , , , , , , , , ,8 Fra pensjonskasser , , , , ,7 Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) , , , , , , , ,1 Til pensjonskasser , , , ,4 Flytting til andre 11)

32 Tabell 3.b Forsikringsforpliktelser, overførte reserver og flytting gruppeliv Produkter med investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Forsikringsforpliktelser 9) IPA 19) Overførte reserver fra andre 10) Fra pensjonskasser Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) Til pensjonskasser Flytting til andre 11) Gjensidige Pensjon %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , ,2 KLP KLP Bedriftspensjon AS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2

33 Tabell 3.b Forsikringsforpliktelser, overførte reserver og flytting gruppeliv Produkter med investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Forsikringsforpliktelser 9) IPA 19) Overførte reserver fra andre 10) Fra pensjonskasser Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) Til pensjonskasser Flytting til andre 11) Nordea Liv %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 SHB Liv , ,1 Silver Pensjonsforsikring AS

34 Tabell 3.b Forsikringsforpliktelser, overførte reserver og flytting gruppeliv Produkter med investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Forsikringsforpliktelser 9) IPA 19) Overførte reserver fra andre 10) Fra pensjonskasser Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) Til pensjonskasser Flytting til andre 11) SpareBank 1 Storebrand Livsforsikring Totalt produkter med investeringsvalg %- Markeds- %- Markeds- % endring andel endring andel endring , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

35 Tabell 3.b Forsikringsforpliktelser, overførte reserver og flytting gruppeliv Produkter med investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Forsikringsforpliktelser 9) IPA 19) Overførte reserver fra andre 10) Fra pensjonskasser Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) Til pensjonskasser Flytting til andre 11) Totalt alle produkter % endring

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 04/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 2. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.09.2007 Endret 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.05.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Nøkkeltall for norsk forsikring. Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014

Nøkkeltall for norsk forsikring. Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014 Nøkkeltall for norsk forsikring Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014 Fakta om Finans Norge Finans Norge ble etablert i 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Finans

Detaljer

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29 april 2011 29. Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 26. februar 2015 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Oslo, 13. mai 2015. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet

Oslo, 13. mai 2015. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet Oslo, 13. mai 2015 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering

Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 26.06.2007 Ikrafttredelse og 26.06.2007

Detaljer

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 8. mai 2013 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 27. februar 2014. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 27. februar 2014. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 27. februar 2014 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2011

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2011 danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2011 2 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2011 innhold 3 Kommentar fra administrerende direktør 4 Nøkkeltall 5 Ledergruppe 5 Organisasjonskart 6 Styrets beretning

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

Oslo, 17. februar 2012. Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 17. februar 2012. Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 17. februar 2012 Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Kvartalsrapport 2 2013. Resultatregnskap, balanse og noter

Kvartalsrapport 2 2013. Resultatregnskap, balanse og noter Kvartalsrapport 2 2013 Resultatregnskap, balanse og noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Egenkapitaloppstilling 5 Kontantstrømoppstilling 6 Noter til regnskapet 7 Note 1 Regnskapsprinsipper 7 Note

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 3. kvartal Q3 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 28 oktober 28. Svekket resultat som følge av svake aksjemarkeder og høy skadeprosent Resultat før skatt per 3. kvartal:

Detaljer

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 14. august 2013 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

DANICA PENSJONSFORSIKRING AS ÅRSRAPPORT 2014

DANICA PENSJONSFORSIKRING AS ÅRSRAPPORT 2014 DANICA PENSJONSFORSIKRING AS ÅRSRAPPORT 2014 2 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 3 Kommentar fra administrerende direktør 4 Nøkkeltall 5 Ledergruppe 5 Organisasjonskart 6 Styrets beretning

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer