SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør"

Transkript

1 SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

2 Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) Egenkapitalavkastning (%) Kapitaldekning per utgangen av kvartalet (%) 28,0 21,4 20,3 19,8 11,1 8,7 18,5 17,8 18, kv 2. kv 3. kv 2

3 Solid underliggende drift Resultat før skatt (MNOK) ODIN Forvaltning Livsforsikringsvirksomhet Skadeforsikringsvirksomhet Fordringsadministrasjon 3

4 Forretningsområde Forsikring Rekordresultat i Forsikring

5 SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Et godt forsikringsresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt (MNOK) kv 2. kv 3. kv Hovedtall for (2013) i MNOK Brutto premieinntekter: (3 860) Risikoresultat: 388 (417) Administrasjonsresultat: 20 ( 80) Renteresultat: 286 (477) Resultat før skatt: 506 (638) Egenkapitalavkastning : 20,3 % (19,7 %) 5

6 SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Økt bufferkapital og oppreservering for langt liv Kursreguleringsfondet utgjør 1,5 MRD kroner Utvikling i bufferkapital per år (%) Økt oppreservering i 20,3 Ytelsespensjon: 11,0 13,6 16,4 Fullt oppreservert i YTP basert på myndighetenes nye retningslinjer i Eiers bidrag på 20 % av oppreserveringsbehovet for er belastet fullt ut Kjernekap. utover minstekrav Tilleggsavsetninger 2013 Delårsresultat Kursreguleringsfond Fripoliser: For fripoliser utgjør oppreserveringen 56 % av kravet per

7 SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Meget godt forsikringsresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt (MNOK) kv 2. kv 3. kv Hovedtall for (2013) i MNOK Brutto premieinntekter: (5 474) Forsikringsresultat: (800) Netto avviklingsgevinster 717 (493) Netto finansresultat: 429 (498) Resultat før skatt: (1 244) Egenkapitalavkastning : 31,6 % (24,2 %) 7

8 Solid underliggende forsikringsdrift MNOK Brutto forsikringsresultat uten avvikling per kvartal kv 2. kv 3. kv Forsikringsresultatet er preget av Generelt lavere skadeutbetalinger Mild vinter med færre skader Få storskader i Betydelige prosessforbedringer Combined ratio f.e.r. (%) 80,5 57,6 62,6 18,1 18,9 22,0 62,4 38,7 40,5 70,1 19,8 50,3 Utvikling i combined ratio CR f.e.r. eks. avvikling: 85,4 % (95,0 %) CR f.e.r. ink. avvikling: 70,1 % (80,5 %) 2013 Skadeprosent 2013 Kostnadsprosent 8

9 ODIN Forvaltning AS Resultatfremgangen fortsetter

10 ODIN Forvaltning Resultatfremgangen fortsetter Resultat før skatt (MNOK) Hovedtall for (2013) i MNOK 22 Driftsinntekter: 323 (290) Resultat før skatt: 89 (52) Forvaltningskapital: (32 764) Egenkapitalavkastning : 44,8 % (27,4 %) 10

11 Fordringsadministrasjon Bedring i resultatene for både factoringog inkassovirksomheten

12 Fordringsadministrasjon Positiv resultatutvikling for alle forretningsområder 16,7 27,6 Resultat før skatt i år (MNOK) 2013 Factoring og Portefølje 9,1 14,9 4,1 46,6 Factoring har fortsatt den gode veksten det siste året, og økte markedsandelen fra 16,4 % i 2013 til 18,3 % i 25 % vekst i porteføljevolum og høy innfordring har gitt en solid resultatforbedring i 51,5 25,6 Inkasso 7 % vekst i saksinngangen har gitt økte inntekter FO Factoring FO Portefølje Conecto (Inkasso) Sum Fordringsadministrasjon 12

13 Provisjoner fra produktselskapene MNOK ODIN Forvaltning SB1 Skadeforsikring SB1 Forsikring 13

14 Egenkapitalavkastning etter skatt mot utvalgt liga av blandede nordiske finanskonsern Gjennomsnitt siste 3 år Gjennomsnitt siste 5 år SpareBank 1 Gruppen 28,0 % 19,0 % 17,4 % Gjensidige 17,5 % 16,4 % 14,8 % DNB 13,8 % 12,9 % 12,7 % Handelsbanken 13,4 % 14,1 % 13,7 % Nordea 11,6 % 11,6 % 11,4 % Storebrand 10,8 % 10,1 % 9,4 % Danske Bank 2,4 % 3,7 % 3,2 % Kilde: Selskapenes regnskapsrapporter. Egenkapitalavkastning etter skatt målt mot utvalgt liga av nordiske finanskonsern 14

15 Takk for oppmerksomheten!

16 Appendiks

17 SpareBank 1 alliansen Eiere og alliansepartnere: SamSpar 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 % 9,6 % 1,4 % Bank 1 Oslo Akershus* BN Bank* SpareBank 1 Boligkreditt* SpareBank 1 Næringskreditt* SpareBank 1 Gruppen AS* SpareBank 1 Forsikring ODIN Forvaltning SpareBank 1 Medlemskort forvaltning av LOfavør SpareBank 1 Banksamarbeidet DA* Selskapet skal utvikle og levere felles ITog mobilløsninger, merkevare og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste praksis og innkjøp. Kompetansesentre: Betaling/Trondheim, Kreditt/Stavanger SpareBank 1 Kredittkort* SpareBank 1 Markets* SpareBank 1 Gruppen Finans factoring og porteføljekjøp Conecto inkasso EiendomsMegler 1 Norge SpareBank 1 Kundesenter SpareBank 1 Verdipapirservice * Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne med ulike eierandeler: * Felleseid konsern med heleide produktselskaper: * Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen

18 Resultat per artal artal Året Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt SpareBank 1 Forsikring AS 39,4 152,2 505,5 638,4 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 532,0 429, , ,5 ODIN Forvaltning AS 21,8 20,4 89,2 51,5 SpareBank 1 Medlemskort AS 0,0 1,4 4,7 9,6 Fordringsadministrasjon 14,1 35,4 50,2 28,4 Konsernjusteringer 90,6 47,2 89,2 65,7 Netto driftskostnader i morselskapet* 26,6 29,3 89,2 80,0 Netto finanskostnader i morselskapet 17,6 21,5 68,8 80,3 Merverdiavskrivninger 0,9 26,5 3,7 29,3 RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 652,9 443, , ,3 Skattekostnad fra videreført virksomhet 146,0 166,8 556,0 411,9 RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 506,8 276, , ,4 Resultat fra avviklet virksomhet** 150,7 RESULTAT ETTER SKATT 506,8 276, , ,8 *) For sammenligningsformål, vises tallene for artal eksklusive SpareBank 1 Markets. **) Inkluderer resultatet til SpareBank 1 Markets for de 9 første måneder og konserntapet/nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 Markets som følge av salget. 18

19 SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 4. Kv 3. Kv 2. Kv 1. Kv 4. Kv Kv Kv Kv Kv 2012 SB1 Gruppen konsern Resultat etter skatt (MNOK) 505,2 558,7 536,0 248,6 286,0 418,2 87, ,6 Annualisert egenkapitalavkastning per kvartal (%) 28,0 % 28,0 % 25,7 % 16,7 % 20,3 % 20,5 % 15,6 % 23,10% 8,7 % Kapitaldekning per kvartal (%) 21,4 % 18,3 % 17,8 % 18,5 % 19,8 % 15,0 % 14,6 % 14,00% 14,6 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 20,0 % 17,0 % 16,5 % 17,1 % 18,4 % 13,6 % 13,1 % 12,60% 13,1 % Livsforsikringsvirksomhet Risikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) 89,3 110,6 96,0 92,3 124,7 106,8 104,3 80,7 89,8 Administrasjonsresultat (MNOK) 8,0 4,4 7,1 0,7 77,7 9,1 10,9 0,2 26,7 Renteresultat (MNOK) 52,3 6,5 202,7 125,0 171,3 101,0 38,1 166,3 51,2 Resultat etter skatt (MNOK) 63,2 112,2 147,5 112,3 139,9 158,8 93,4 136,4 154,4 Bufferkapital inkl. årets resultat per kvartal (%) * 20,3 % 21,2 % 19,4 % 17,6 % 16,4 % 17,8 % 15,5 % 14,80% 13,6 % Kapitaldekning per kvartal (%) 21,5 % 19,6 % 19,2 % 19,7 % 19,8 % 17,8 % 17,6 % 18,00% 18,5 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 1516,8 1256,6 1163,0 1052,0 983,6 923,4 718,5 701,1 590,0 Skadeforsikringsvirksomhet Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 435,2 556,7 328,2 154,6 379,3 230,3 98,1 91,7 25,8 Netto finansinntekter (MNOK) 63,6 81,4 180,6 103,3 128,2 129,1 70,7 170,1 119,8 Resultat etter skatt (MNOK) 391,9 466,0 367,6 151,2 242,4 302,3 115,9 219,4 151,8 Skadeprosent f.e.r (%) 40,5 % 39,8 % 53,2 % 68,5 % 38,7 % 64,3 % 73,4 % 73,30% 69,1 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 22,0 % 19,1 % 19,5 % 18,5 % 18,9 % 16,4 % 18,9 % 18,30% 24,4 % Combined ratio f.e.r (%) 62,6 % 58,9 % 72,7 % 87,0 % 57,6 % 80,7 % 92,3 % 91,70% 93,4 % Bestandspremie (MNOK) ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 78,6 83,1 81,3 79,7 79,1 74,5 69,2 66,7 62,5 Resultat etter skatt (MNOK) 15,4 18,4 17,8 13,6 14,8 10,8 5,6 6,1 18,6 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,4 % 7,3 % 7,8 % 8,3 % 8,3 % 8,6 % 8,1 % 8,40% 8,2 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 4,8 % 4,7 % 4,9 % 4,9 % 4,8 % 5,0 % 5,0 % 4,80% 4,4 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 10,2 8,3 8,1 9,9 35,4 2,9 0,7 2,9 6,1 Resultat etter skatt SB1G Finans (MNOK) 10,1 7,2 7,9 4,6 5,9 2,9 3,3 3,3 4,0 Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 0,2 0,9 2,0 30,5 3,0 3,6 0,4 0,4 2,1 *) For artal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat 19

20 SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv 2. kv 1. kv Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt: SpareBank 1 Forsikring AS 39,4 140,7 172,1 153,2 152,2 201,7 137,0 147,4 99,0 144,6 141,8 94,1 98,1 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 532,0 632,1 471,6 193,3 429,1 376,0 173,6 264,8 197,9 185,0 70,4 165,5 167,6 ODIN Forvaltning AS 21,8 25,1 24,2 18,2 20,4 15,0 7,7 8,4 20,3 1,9 1,5 0,5 8,5 SpareBank 1 Medlemskort AS 0,0 0,4 1,5 2,7 1,4 2,6 1,9 3,7 2,4 2,8 2,4 2,8 4,5 Fordringsadministrasjon 14,1 11,3 11,1 13,7 35,4 4,0 1,0 4,0 8,1 4,7 8,4 7,7 8,1 Konsernjusteringer 90,6 25,8 21,5 2,9 47,2 23,1 5,5 0,9 1,3 0,1 10,0 0,9 4,2 Sum resultat datterselskaper før skatt *) 698,0 783,7 702,1 384,0 520,5 576,2 324,8 427,5 285,7 339,1 211,5 268,6 265,6 Driftskostnader morselskap 26,6 21,3 15,5 25,8 29,3 22,6 5,1 23,0 18,4 2,9 26,1 33,5 29,4 Netto finans morselskap 17,6 16,8 14,3 20,1 21,5 23,9 15,5 19,4 18,6 21,6 17,7 16,8 19,2 Gevinst ved salg av verdipapirer 2,7 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,2 Resultat før avskrivninger merverdier og nedskrivninger 653,8 745,7 672,3 339,4 365,6 529,7 304,1 385,1 248,6 320,4 167,8 218,3 217,1 Merverdiavskrivninger 0,9 0,9 0,9 0,9 26,5 0,9 1,8 RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET *) 652,9 744,7 671,4 337,2 443,2 528,8 302,3 385,1 248,6 320,4 167,8 218,3 217,1 Skattekostnad fra videreført virksomhet 146,0 186,0 135,4 88,6 166,8 107,0 85,9 52,2 283,6 46,1 71,8 14,2 121,3 RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 506,8 558,7 536,0 249,9 276,4 421,7 216,3 332,9 34,9 274,3 96,0 232,4 338,4 Resultat fra avviklet virksomhet **) 3,6 129,3 17,8 12,7 46,6 32,6 32,5 57,4 RESULTAT ETTER SKATT 506,8 558,7 536,0 249,9 276,4 418,2 87,1 315,0 47,6 227,7 63,4 199,9 281,0 *) Salget av SpareBank 1 Markets ble gjennomført per 3. kvartal For sammenligningsformål, vises kvartalstallene bakover i tid eksklusive SpareBank 1 Markets. **) Tall for 3. og 2. kvartal 2013 inkluderer kvartalsresultatet til SpareBank 1 Markets og konserntapet/nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 Markets som følge av salget. Tallene fra 1. kvartal 2013 artal 2011 inkluderer resultat i SpareBank 1 Markets 20

21 SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per artal 3. kv 2. kv 1. kv Året Beløp i mill. kroner Risikoinntekter 472,8 479,9 453,4 449,7 439, , ,3 Risikokostnader 370,6 358,1 356,6 352,3 306, , ,2 Risikoresultat 102,2 121,8 96,8 97,3 132,6 418,1 445,1 Tekniske avsetninger 12,9 11,2 0,7 5,0 7,9 29,9 28,5 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 89,3 110,6 96,0 92,3 124,7 388,3 416,5 Oppreservering 6,3 8,6 4,7 9,2 11,5 28,8 33,6 Risikoresultat etter tekn. avs. og oppres. 83,0 102,0 91,3 83,2 113,2 359,5 382,9 Gebyrer 219,8 216,7 210,2 208,2 146,5 854,9 755,0 Driftskostnader ekskl. provisjoner 150,5 145,2 142,6 135,4 152,1 573,7 556,9 Provisjoner 77,3 75,9 74,8 73,5 72,1 301,4 277,9 Administrasjonsresultat 8,0 4,4 7,1 0,7 77,7 20,2 79,8 Netto finansinntekter 69,0 120,7 320,5 240,2 303,2 750,4 948,5 Garantert rente 117,6 114,2 117,8 115,2 131,9 464,8 471,8 Renteresultat 48,6 6,5 202,7 125,0 171,3 285,6 476,7 Oppreservering 100,9 2,4 42,7 32,3 80,3 28,3 184,1 Renteresultat etter oppreservering 52,3 8,9 160,0 92,7 91,0 313,8 292,6 Eiers bidrag til oppreservering 9,3 2,5 2,5 2,5 16,8 Vederlag for rentegaranti 6,6 6,1 9,5 4,6 5,4 26,8 19,1 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 124,7 110,0 251,2 177,2 131,8 663,1 614,8 Avsetning til tilleggsavsetninger 100,4 18,2 100,9 57,8 7,9 241,0 71,0 Resultat til kunder 1,9 32,9 28,0 16,9 23,2 75,9 73,6 Ufordelt resultat til kunder 98,5 14,8 128,9 74,8 31,1 316,9 144,6 Avkastning på selskapets midler 13,2 45,4 49,8 50,8 51,5 159,2 168,2 Resultat til eier før skatt 39,4 140,7 172,1 153,2 152,2 505,5 638,4 Skattekostnad 23,8 28,5 24,6 40,9 12,4 70,3 110,0 Resultat til eier etter skatt 63,2 112,2 147,5 112,3 139,9 435,2 528,4 21

22 SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje per artal Beløp i mill. kroner Gamle individuelle produkter Kollektivporteføljen Investeringsvalgsporteføljen Selskapsporteføljen Risikoresultat 393,7 3,2 2,2 388,3 Administrasjonsresultat 5,9 14,9 11,3 0,0 20,2 Renteresultat 190,3 83,7 9,7 1,8 285,6 Oppreservering 0,5 0,5 Eiers bidrag til oppreservering 16,2 16,2 Vederlag for rentegaranti 26,8 26,8 Resultat til kunde 251,3 65,6 316,9 Avkastning på selskapets midler 0,6 159,2 158,6 Sum 348,2 0,0 3,8 161,0 505,5 Totalt 22

23 SpareBank 1 Forsikring AS Utvikling i premieinntekter 3. kv 2. kv 1. kv Året Beløp i mill. kroner Individuelle rente /pensjonsforsikringer 96,9 93,1 90,6 88,8 88,0 369,4 334,0 Individuelle kapitalforsikringer 175,9 171,8 170,0 167,7 164,5 685,4 644,5 Kollektive pensjonsforsikringer 70,8 104,6 57,1 266,4 105,6 498,9 569,4 Ulykkesforsikringer 66,9 65,3 64,3 63,0 61,7 259,5 240,8 Gruppelivsforsikringer 144,1 157,2 153,8 269,7 146,8 724,8 717,5 Unit Link Renteforsikringer 6,7 8,3 7,2 7,1 9,2 29,3 32,2 Unit Link Kapitalforsikringer 39,5 35,8 34,5 38,7 33,7 148,6 129,0 Innskuddstjenestepensjon 350,2 330,8 327,8 313,8 300, , ,4 Sum brutto forfalte premieinntekter 950,9 966,9 905, ,4 909, , ,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 132,1 101,8 152,6 109,4 65,0 495,9 519,1 Avgitt gjenforsikringspremie 47,3 43,0 48,2 48,4 47,0 186,9 187,8 Premieinntekter for egen regning 1 035, , , ,4 927, , ,1 23

24 SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijusert avkastning kollektivporteføljer: Bokført avkastning: 3. kv 3. kv 3. kv 3. kv 3. kv 3. kv 3. kv 3. kv 7,2 5,2 5,3 5,4 Prosent 5,4 4,6 6,3 4,0 5,3 3,8 5,1 Prosent 3,8 4,2 4,6 4,3 3,1 SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea Kilde: selskapspresentasjoner 24

25 SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen for året Prosent Aksjer utland 14,8 Aksjer Norge 8,7 Eiendom 8,7 Hold til forfall 5,0 Omløpsrenter 5,4 25

26 SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per Året Beløp i mill. kroner 2013 Immaterielle eiendeler Investeringer Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Fordringer Andre eiendeler Investeringer i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen SUM EIENDELER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital Forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte Forsikringsforpliktelser investeringsvalg Avsetning for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Forpliktelser Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD

27 Aktivaallokering per portefølje per ( ) SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring Investeringsvalgporteføljen Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen SB1 Skadeforsikring 55,5 % 29,0 % 13,0 % 15,9 % 1,1 % 66,7 % 12,8 % 0,2 % 16,6 % 44,2 % 0,3 % 40,0 % 17,8 % 66,4 % 10,4 % 10,1 % Obligasjoner Aksjer Annet Obligasjoner Markedsverdi Obligasjoner amortisertkost Aksjer Obligasjoner Markedsverdi Obligasjoner amortisertkost Annet Obligasjoner Markedsverdi Obligasjoner amortisertkost Eiendom Annet Eiendom Aksjer Eiendom NOK 13,0 (10,5) mrd. NOK 19,2 (18,1) mrd. NOK 4,1 (3,1) mrd. NOK 11,5 (11,0) mrd. 27

28 SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat per artal 3. kv 2. kv 1. kv Året Beløp i mill. kroner Forfalt brutto premie 1 293, , , , , , ,9 Opptjente premier f.e.r , , , , , , ,9 Påløpne erstatninger f.e.r. 524, ,1 674,3 854,0 465, , ,5 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. 285,2 724,3 247,6 230,6 227, ,0 866,7 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 3,8 7,5 4,3 2,0 1,4 11,3 14,1 Andre tekniske avsetninger 53,0 8,2 21,9 9,8 131,1 61,2 147,3 Forsikringsresultat 435, ,9 328,2 154,6 379, ,6 799,6 Netto finansinntekter 63,6 365,0 180,6 103,3 128,2 428,9 498,1 Andre kostnader 64,8 2,7 16,2 1,6 25,0 67,5 35,0 Resultat før sikkerhetsavsetninger 434, ,2 492,6 256,3 532, , ,6 Endring av sikkerhetsavsetning 98,0 104,9 21,0 63,0 103,4 7,0 89,1 Resultat før skatt 532, ,3 471,6 193,3 429, , ,5 Skattekostnad 140,1 312,0 104,0 42,0 183,5 452,3 360,4 Resultat etter skatt 391,9 984,3 367,6 151,2 245, ,7 883,2 28

29 ODIN Forvaltning Resultat per artal 3. kv 2. kv 1. kv Året Beløp i mill. kroner Forvaltningshonorarer 78,6 83,1 81,3 79,7 79,1 322,7 289,5 Sum driftsinntekter 78,6 83,1 81,3 79,7 79,1 322,7 289,5 Lønnskostnader 24,5 31,0 30,7 27,1 24,9 113,3 106,5 Avskrivninger 3,3 3,2 3,4 3,4 5,4 13,4 24,3 Andre driftskostnader 28,7 24,7 23,4 31,4 27,3 108,2 107,0 Sum driftskostnader 56,5 58,9 57,6 61,9 57,6 234,9 237,7 Driftsresultat 22,1 24,3 23,7 17,8 21,6 87,8 51,7 Netto finansinntekter 0,3 0,8 0,5 0,4 1,2 1,5 0,2 Resultat før skatt 21,8 25,1 24,2 18,2 20,4 89,2 51,5 Skattekostnad 6,4 6,6 6,4 4,6 5,5 24,1 14,1 Resultat etter skatt 15,4 18,4 17,8 13,6 14,8 65,2 37,4 29

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2012 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 NOTER Note

Detaljer

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 Note 1

Detaljer

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2010 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning for SpareBank 1 Gruppen 3 Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen 18 Utvidet resultat for SpareBank 1 Gruppen 19

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1 ... Storebrand år 2000 21. februar, 2001 Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA Årsresultat 2000 1 ... Storebrand 2000 sammendrag ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ Bokført konsernresultat redusert til NOK 523 mill som følge av

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1

... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1 3 KVARTAL 1998 Analytikerkonferanse 11 november 1998 3kv98 1 Storebrand Hovedtrekk 3 kvartal 1998 Driftsresultatet ble 1136 millkroner og konsernresultatet 510 millkroner, mens verdijustert driftsresultat

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern delårsrapport 1 Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2012 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring Rapport for 3. kvartal 2014 Eika Forsikring Millioner Resultat før skatt 100 80 73 84 88 60 O 40 20-3. kvartal 2014 3. kvartal 2013 3. kvartal 2012 Premievekst f.e.r på 11,1 prosent Skadeprosent f.e.r

Detaljer

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør Årsrapport 1999 Innhold 4 5 6 7 8 14 15 16 Hovedpunkter 1999 Hovedtall Administrerende direktør Vestas ledelse Årsberetning Sammendrag resultatregnskap Sammendrag balanse Tillitsvalgte i 1999 Driftsberetninger

Detaljer

Konsernstyrets årsberetning

Konsernstyrets årsberetning 12 Konsernstyrets årsberetning Konsernstyrets årsberetning VIRKSOMHETEN, med hovedkontor i Oslo, er Norges nest største skadeforsikringsselskap.selskapet er det største norskeide forsikringsselskapet og

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Nå kan alle sende EHF-faktura

Nå kan alle sende EHF-faktura Nå kan alle sende EHF-faktura EHF konferansen 2014 Lise Andersen, Fagsjef ehandel, SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 - nøkkeltall Per 31.12.12 Totalt antall bankkontorer: 350 Totalt antall årsverk: ca.

Detaljer