SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør"

Transkript

1 SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

2 Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) Egenkapitalavkastning (%) Kapitaldekning per utgangen av kvartalet (%) 28,0 21,4 20,3 19,8 11,1 8,7 18,5 17,8 18, kv 2. kv 3. kv 2

3 Solid underliggende drift Resultat før skatt (MNOK) ODIN Forvaltning Livsforsikringsvirksomhet Skadeforsikringsvirksomhet Fordringsadministrasjon 3

4 Forretningsområde Forsikring Rekordresultat i Forsikring

5 SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Et godt forsikringsresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt (MNOK) kv 2. kv 3. kv Hovedtall for (2013) i MNOK Brutto premieinntekter: (3 860) Risikoresultat: 388 (417) Administrasjonsresultat: 20 ( 80) Renteresultat: 286 (477) Resultat før skatt: 506 (638) Egenkapitalavkastning : 20,3 % (19,7 %) 5

6 SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Økt bufferkapital og oppreservering for langt liv Kursreguleringsfondet utgjør 1,5 MRD kroner Utvikling i bufferkapital per år (%) Økt oppreservering i 20,3 Ytelsespensjon: 11,0 13,6 16,4 Fullt oppreservert i YTP basert på myndighetenes nye retningslinjer i Eiers bidrag på 20 % av oppreserveringsbehovet for er belastet fullt ut Kjernekap. utover minstekrav Tilleggsavsetninger 2013 Delårsresultat Kursreguleringsfond Fripoliser: For fripoliser utgjør oppreserveringen 56 % av kravet per

7 SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Meget godt forsikringsresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt (MNOK) kv 2. kv 3. kv Hovedtall for (2013) i MNOK Brutto premieinntekter: (5 474) Forsikringsresultat: (800) Netto avviklingsgevinster 717 (493) Netto finansresultat: 429 (498) Resultat før skatt: (1 244) Egenkapitalavkastning : 31,6 % (24,2 %) 7

8 Solid underliggende forsikringsdrift MNOK Brutto forsikringsresultat uten avvikling per kvartal kv 2. kv 3. kv Forsikringsresultatet er preget av Generelt lavere skadeutbetalinger Mild vinter med færre skader Få storskader i Betydelige prosessforbedringer Combined ratio f.e.r. (%) 80,5 57,6 62,6 18,1 18,9 22,0 62,4 38,7 40,5 70,1 19,8 50,3 Utvikling i combined ratio CR f.e.r. eks. avvikling: 85,4 % (95,0 %) CR f.e.r. ink. avvikling: 70,1 % (80,5 %) 2013 Skadeprosent 2013 Kostnadsprosent 8

9 ODIN Forvaltning AS Resultatfremgangen fortsetter

10 ODIN Forvaltning Resultatfremgangen fortsetter Resultat før skatt (MNOK) Hovedtall for (2013) i MNOK 22 Driftsinntekter: 323 (290) Resultat før skatt: 89 (52) Forvaltningskapital: (32 764) Egenkapitalavkastning : 44,8 % (27,4 %) 10

11 Fordringsadministrasjon Bedring i resultatene for både factoringog inkassovirksomheten

12 Fordringsadministrasjon Positiv resultatutvikling for alle forretningsområder 16,7 27,6 Resultat før skatt i år (MNOK) 2013 Factoring og Portefølje 9,1 14,9 4,1 46,6 Factoring har fortsatt den gode veksten det siste året, og økte markedsandelen fra 16,4 % i 2013 til 18,3 % i 25 % vekst i porteføljevolum og høy innfordring har gitt en solid resultatforbedring i 51,5 25,6 Inkasso 7 % vekst i saksinngangen har gitt økte inntekter FO Factoring FO Portefølje Conecto (Inkasso) Sum Fordringsadministrasjon 12

13 Provisjoner fra produktselskapene MNOK ODIN Forvaltning SB1 Skadeforsikring SB1 Forsikring 13

14 Egenkapitalavkastning etter skatt mot utvalgt liga av blandede nordiske finanskonsern Gjennomsnitt siste 3 år Gjennomsnitt siste 5 år SpareBank 1 Gruppen 28,0 % 19,0 % 17,4 % Gjensidige 17,5 % 16,4 % 14,8 % DNB 13,8 % 12,9 % 12,7 % Handelsbanken 13,4 % 14,1 % 13,7 % Nordea 11,6 % 11,6 % 11,4 % Storebrand 10,8 % 10,1 % 9,4 % Danske Bank 2,4 % 3,7 % 3,2 % Kilde: Selskapenes regnskapsrapporter. Egenkapitalavkastning etter skatt målt mot utvalgt liga av nordiske finanskonsern 14

15 Takk for oppmerksomheten!

16 Appendiks

17 SpareBank 1 alliansen Eiere og alliansepartnere: SamSpar 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 % 9,6 % 1,4 % Bank 1 Oslo Akershus* BN Bank* SpareBank 1 Boligkreditt* SpareBank 1 Næringskreditt* SpareBank 1 Gruppen AS* SpareBank 1 Forsikring ODIN Forvaltning SpareBank 1 Medlemskort forvaltning av LOfavør SpareBank 1 Banksamarbeidet DA* Selskapet skal utvikle og levere felles ITog mobilløsninger, merkevare og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste praksis og innkjøp. Kompetansesentre: Betaling/Trondheim, Kreditt/Stavanger SpareBank 1 Kredittkort* SpareBank 1 Markets* SpareBank 1 Gruppen Finans factoring og porteføljekjøp Conecto inkasso EiendomsMegler 1 Norge SpareBank 1 Kundesenter SpareBank 1 Verdipapirservice * Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne med ulike eierandeler: * Felleseid konsern med heleide produktselskaper: * Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen

18 Resultat per artal artal Året Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt SpareBank 1 Forsikring AS 39,4 152,2 505,5 638,4 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 532,0 429, , ,5 ODIN Forvaltning AS 21,8 20,4 89,2 51,5 SpareBank 1 Medlemskort AS 0,0 1,4 4,7 9,6 Fordringsadministrasjon 14,1 35,4 50,2 28,4 Konsernjusteringer 90,6 47,2 89,2 65,7 Netto driftskostnader i morselskapet* 26,6 29,3 89,2 80,0 Netto finanskostnader i morselskapet 17,6 21,5 68,8 80,3 Merverdiavskrivninger 0,9 26,5 3,7 29,3 RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 652,9 443, , ,3 Skattekostnad fra videreført virksomhet 146,0 166,8 556,0 411,9 RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 506,8 276, , ,4 Resultat fra avviklet virksomhet** 150,7 RESULTAT ETTER SKATT 506,8 276, , ,8 *) For sammenligningsformål, vises tallene for artal eksklusive SpareBank 1 Markets. **) Inkluderer resultatet til SpareBank 1 Markets for de 9 første måneder og konserntapet/nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 Markets som følge av salget. 18

19 SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 4. Kv 3. Kv 2. Kv 1. Kv 4. Kv Kv Kv Kv Kv 2012 SB1 Gruppen konsern Resultat etter skatt (MNOK) 505,2 558,7 536,0 248,6 286,0 418,2 87, ,6 Annualisert egenkapitalavkastning per kvartal (%) 28,0 % 28,0 % 25,7 % 16,7 % 20,3 % 20,5 % 15,6 % 23,10% 8,7 % Kapitaldekning per kvartal (%) 21,4 % 18,3 % 17,8 % 18,5 % 19,8 % 15,0 % 14,6 % 14,00% 14,6 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 20,0 % 17,0 % 16,5 % 17,1 % 18,4 % 13,6 % 13,1 % 12,60% 13,1 % Livsforsikringsvirksomhet Risikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) 89,3 110,6 96,0 92,3 124,7 106,8 104,3 80,7 89,8 Administrasjonsresultat (MNOK) 8,0 4,4 7,1 0,7 77,7 9,1 10,9 0,2 26,7 Renteresultat (MNOK) 52,3 6,5 202,7 125,0 171,3 101,0 38,1 166,3 51,2 Resultat etter skatt (MNOK) 63,2 112,2 147,5 112,3 139,9 158,8 93,4 136,4 154,4 Bufferkapital inkl. årets resultat per kvartal (%) * 20,3 % 21,2 % 19,4 % 17,6 % 16,4 % 17,8 % 15,5 % 14,80% 13,6 % Kapitaldekning per kvartal (%) 21,5 % 19,6 % 19,2 % 19,7 % 19,8 % 17,8 % 17,6 % 18,00% 18,5 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 1516,8 1256,6 1163,0 1052,0 983,6 923,4 718,5 701,1 590,0 Skadeforsikringsvirksomhet Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 435,2 556,7 328,2 154,6 379,3 230,3 98,1 91,7 25,8 Netto finansinntekter (MNOK) 63,6 81,4 180,6 103,3 128,2 129,1 70,7 170,1 119,8 Resultat etter skatt (MNOK) 391,9 466,0 367,6 151,2 242,4 302,3 115,9 219,4 151,8 Skadeprosent f.e.r (%) 40,5 % 39,8 % 53,2 % 68,5 % 38,7 % 64,3 % 73,4 % 73,30% 69,1 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 22,0 % 19,1 % 19,5 % 18,5 % 18,9 % 16,4 % 18,9 % 18,30% 24,4 % Combined ratio f.e.r (%) 62,6 % 58,9 % 72,7 % 87,0 % 57,6 % 80,7 % 92,3 % 91,70% 93,4 % Bestandspremie (MNOK) ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 78,6 83,1 81,3 79,7 79,1 74,5 69,2 66,7 62,5 Resultat etter skatt (MNOK) 15,4 18,4 17,8 13,6 14,8 10,8 5,6 6,1 18,6 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,4 % 7,3 % 7,8 % 8,3 % 8,3 % 8,6 % 8,1 % 8,40% 8,2 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 4,8 % 4,7 % 4,9 % 4,9 % 4,8 % 5,0 % 5,0 % 4,80% 4,4 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 10,2 8,3 8,1 9,9 35,4 2,9 0,7 2,9 6,1 Resultat etter skatt SB1G Finans (MNOK) 10,1 7,2 7,9 4,6 5,9 2,9 3,3 3,3 4,0 Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 0,2 0,9 2,0 30,5 3,0 3,6 0,4 0,4 2,1 *) For artal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat 19

20 SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv 2. kv 1. kv Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt: SpareBank 1 Forsikring AS 39,4 140,7 172,1 153,2 152,2 201,7 137,0 147,4 99,0 144,6 141,8 94,1 98,1 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 532,0 632,1 471,6 193,3 429,1 376,0 173,6 264,8 197,9 185,0 70,4 165,5 167,6 ODIN Forvaltning AS 21,8 25,1 24,2 18,2 20,4 15,0 7,7 8,4 20,3 1,9 1,5 0,5 8,5 SpareBank 1 Medlemskort AS 0,0 0,4 1,5 2,7 1,4 2,6 1,9 3,7 2,4 2,8 2,4 2,8 4,5 Fordringsadministrasjon 14,1 11,3 11,1 13,7 35,4 4,0 1,0 4,0 8,1 4,7 8,4 7,7 8,1 Konsernjusteringer 90,6 25,8 21,5 2,9 47,2 23,1 5,5 0,9 1,3 0,1 10,0 0,9 4,2 Sum resultat datterselskaper før skatt *) 698,0 783,7 702,1 384,0 520,5 576,2 324,8 427,5 285,7 339,1 211,5 268,6 265,6 Driftskostnader morselskap 26,6 21,3 15,5 25,8 29,3 22,6 5,1 23,0 18,4 2,9 26,1 33,5 29,4 Netto finans morselskap 17,6 16,8 14,3 20,1 21,5 23,9 15,5 19,4 18,6 21,6 17,7 16,8 19,2 Gevinst ved salg av verdipapirer 2,7 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,2 Resultat før avskrivninger merverdier og nedskrivninger 653,8 745,7 672,3 339,4 365,6 529,7 304,1 385,1 248,6 320,4 167,8 218,3 217,1 Merverdiavskrivninger 0,9 0,9 0,9 0,9 26,5 0,9 1,8 RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET *) 652,9 744,7 671,4 337,2 443,2 528,8 302,3 385,1 248,6 320,4 167,8 218,3 217,1 Skattekostnad fra videreført virksomhet 146,0 186,0 135,4 88,6 166,8 107,0 85,9 52,2 283,6 46,1 71,8 14,2 121,3 RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 506,8 558,7 536,0 249,9 276,4 421,7 216,3 332,9 34,9 274,3 96,0 232,4 338,4 Resultat fra avviklet virksomhet **) 3,6 129,3 17,8 12,7 46,6 32,6 32,5 57,4 RESULTAT ETTER SKATT 506,8 558,7 536,0 249,9 276,4 418,2 87,1 315,0 47,6 227,7 63,4 199,9 281,0 *) Salget av SpareBank 1 Markets ble gjennomført per 3. kvartal For sammenligningsformål, vises kvartalstallene bakover i tid eksklusive SpareBank 1 Markets. **) Tall for 3. og 2. kvartal 2013 inkluderer kvartalsresultatet til SpareBank 1 Markets og konserntapet/nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 Markets som følge av salget. Tallene fra 1. kvartal 2013 artal 2011 inkluderer resultat i SpareBank 1 Markets 20

21 SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per artal 3. kv 2. kv 1. kv Året Beløp i mill. kroner Risikoinntekter 472,8 479,9 453,4 449,7 439, , ,3 Risikokostnader 370,6 358,1 356,6 352,3 306, , ,2 Risikoresultat 102,2 121,8 96,8 97,3 132,6 418,1 445,1 Tekniske avsetninger 12,9 11,2 0,7 5,0 7,9 29,9 28,5 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 89,3 110,6 96,0 92,3 124,7 388,3 416,5 Oppreservering 6,3 8,6 4,7 9,2 11,5 28,8 33,6 Risikoresultat etter tekn. avs. og oppres. 83,0 102,0 91,3 83,2 113,2 359,5 382,9 Gebyrer 219,8 216,7 210,2 208,2 146,5 854,9 755,0 Driftskostnader ekskl. provisjoner 150,5 145,2 142,6 135,4 152,1 573,7 556,9 Provisjoner 77,3 75,9 74,8 73,5 72,1 301,4 277,9 Administrasjonsresultat 8,0 4,4 7,1 0,7 77,7 20,2 79,8 Netto finansinntekter 69,0 120,7 320,5 240,2 303,2 750,4 948,5 Garantert rente 117,6 114,2 117,8 115,2 131,9 464,8 471,8 Renteresultat 48,6 6,5 202,7 125,0 171,3 285,6 476,7 Oppreservering 100,9 2,4 42,7 32,3 80,3 28,3 184,1 Renteresultat etter oppreservering 52,3 8,9 160,0 92,7 91,0 313,8 292,6 Eiers bidrag til oppreservering 9,3 2,5 2,5 2,5 16,8 Vederlag for rentegaranti 6,6 6,1 9,5 4,6 5,4 26,8 19,1 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 124,7 110,0 251,2 177,2 131,8 663,1 614,8 Avsetning til tilleggsavsetninger 100,4 18,2 100,9 57,8 7,9 241,0 71,0 Resultat til kunder 1,9 32,9 28,0 16,9 23,2 75,9 73,6 Ufordelt resultat til kunder 98,5 14,8 128,9 74,8 31,1 316,9 144,6 Avkastning på selskapets midler 13,2 45,4 49,8 50,8 51,5 159,2 168,2 Resultat til eier før skatt 39,4 140,7 172,1 153,2 152,2 505,5 638,4 Skattekostnad 23,8 28,5 24,6 40,9 12,4 70,3 110,0 Resultat til eier etter skatt 63,2 112,2 147,5 112,3 139,9 435,2 528,4 21

22 SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje per artal Beløp i mill. kroner Gamle individuelle produkter Kollektivporteføljen Investeringsvalgsporteføljen Selskapsporteføljen Risikoresultat 393,7 3,2 2,2 388,3 Administrasjonsresultat 5,9 14,9 11,3 0,0 20,2 Renteresultat 190,3 83,7 9,7 1,8 285,6 Oppreservering 0,5 0,5 Eiers bidrag til oppreservering 16,2 16,2 Vederlag for rentegaranti 26,8 26,8 Resultat til kunde 251,3 65,6 316,9 Avkastning på selskapets midler 0,6 159,2 158,6 Sum 348,2 0,0 3,8 161,0 505,5 Totalt 22

23 SpareBank 1 Forsikring AS Utvikling i premieinntekter 3. kv 2. kv 1. kv Året Beløp i mill. kroner Individuelle rente /pensjonsforsikringer 96,9 93,1 90,6 88,8 88,0 369,4 334,0 Individuelle kapitalforsikringer 175,9 171,8 170,0 167,7 164,5 685,4 644,5 Kollektive pensjonsforsikringer 70,8 104,6 57,1 266,4 105,6 498,9 569,4 Ulykkesforsikringer 66,9 65,3 64,3 63,0 61,7 259,5 240,8 Gruppelivsforsikringer 144,1 157,2 153,8 269,7 146,8 724,8 717,5 Unit Link Renteforsikringer 6,7 8,3 7,2 7,1 9,2 29,3 32,2 Unit Link Kapitalforsikringer 39,5 35,8 34,5 38,7 33,7 148,6 129,0 Innskuddstjenestepensjon 350,2 330,8 327,8 313,8 300, , ,4 Sum brutto forfalte premieinntekter 950,9 966,9 905, ,4 909, , ,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 132,1 101,8 152,6 109,4 65,0 495,9 519,1 Avgitt gjenforsikringspremie 47,3 43,0 48,2 48,4 47,0 186,9 187,8 Premieinntekter for egen regning 1 035, , , ,4 927, , ,1 23

24 SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijusert avkastning kollektivporteføljer: Bokført avkastning: 3. kv 3. kv 3. kv 3. kv 3. kv 3. kv 3. kv 3. kv 7,2 5,2 5,3 5,4 Prosent 5,4 4,6 6,3 4,0 5,3 3,8 5,1 Prosent 3,8 4,2 4,6 4,3 3,1 SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea Kilde: selskapspresentasjoner 24

25 SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen for året Prosent Aksjer utland 14,8 Aksjer Norge 8,7 Eiendom 8,7 Hold til forfall 5,0 Omløpsrenter 5,4 25

26 SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per Året Beløp i mill. kroner 2013 Immaterielle eiendeler Investeringer Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Fordringer Andre eiendeler Investeringer i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen SUM EIENDELER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital Forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte Forsikringsforpliktelser investeringsvalg Avsetning for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Forpliktelser Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD

27 Aktivaallokering per portefølje per ( ) SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring Investeringsvalgporteføljen Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen SB1 Skadeforsikring 55,5 % 29,0 % 13,0 % 15,9 % 1,1 % 66,7 % 12,8 % 0,2 % 16,6 % 44,2 % 0,3 % 40,0 % 17,8 % 66,4 % 10,4 % 10,1 % Obligasjoner Aksjer Annet Obligasjoner Markedsverdi Obligasjoner amortisertkost Aksjer Obligasjoner Markedsverdi Obligasjoner amortisertkost Annet Obligasjoner Markedsverdi Obligasjoner amortisertkost Eiendom Annet Eiendom Aksjer Eiendom NOK 13,0 (10,5) mrd. NOK 19,2 (18,1) mrd. NOK 4,1 (3,1) mrd. NOK 11,5 (11,0) mrd. 27

28 SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat per artal 3. kv 2. kv 1. kv Året Beløp i mill. kroner Forfalt brutto premie 1 293, , , , , , ,9 Opptjente premier f.e.r , , , , , , ,9 Påløpne erstatninger f.e.r. 524, ,1 674,3 854,0 465, , ,5 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. 285,2 724,3 247,6 230,6 227, ,0 866,7 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 3,8 7,5 4,3 2,0 1,4 11,3 14,1 Andre tekniske avsetninger 53,0 8,2 21,9 9,8 131,1 61,2 147,3 Forsikringsresultat 435, ,9 328,2 154,6 379, ,6 799,6 Netto finansinntekter 63,6 365,0 180,6 103,3 128,2 428,9 498,1 Andre kostnader 64,8 2,7 16,2 1,6 25,0 67,5 35,0 Resultat før sikkerhetsavsetninger 434, ,2 492,6 256,3 532, , ,6 Endring av sikkerhetsavsetning 98,0 104,9 21,0 63,0 103,4 7,0 89,1 Resultat før skatt 532, ,3 471,6 193,3 429, , ,5 Skattekostnad 140,1 312,0 104,0 42,0 183,5 452,3 360,4 Resultat etter skatt 391,9 984,3 367,6 151,2 245, ,7 883,2 28

29 ODIN Forvaltning Resultat per artal 3. kv 2. kv 1. kv Året Beløp i mill. kroner Forvaltningshonorarer 78,6 83,1 81,3 79,7 79,1 322,7 289,5 Sum driftsinntekter 78,6 83,1 81,3 79,7 79,1 322,7 289,5 Lønnskostnader 24,5 31,0 30,7 27,1 24,9 113,3 106,5 Avskrivninger 3,3 3,2 3,4 3,4 5,4 13,4 24,3 Andre driftskostnader 28,7 24,7 23,4 31,4 27,3 108,2 107,0 Sum driftskostnader 56,5 58,9 57,6 61,9 57,6 234,9 237,7 Driftsresultat 22,1 24,3 23,7 17,8 21,6 87,8 51,7 Netto finansinntekter 0,3 0,8 0,5 0,4 1,2 1,5 0,2 Resultat før skatt 21,8 25,1 24,2 18,2 20,4 89,2 51,5 Skattekostnad 6,4 6,6 6,4 4,6 5,5 24,1 14,1 Resultat etter skatt 15,4 18,4 17,8 13,6 14,8 65,2 37,4 29

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør 4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt for året (MNOK) Annualisert

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 Godt resultat, men lavere enn i rekordåret 2014 Lavere finans- og avviklingsgevinster og høye naturskadeerstatninger Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK) Resultat

Detaljer

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1 kvartal 2012 1. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Q1 Kirsten Idebøen, konsernsjef 26. april 2012 God resultatutvikling i konsernet - Beste resultat i 1. kvartal de siste fem år Resultat før

Detaljer

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29 april 2011 29. Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 3. kvartal Q3 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 28 oktober 28. Svekket resultat som følge av svake aksjemarkeder og høy skadeprosent Resultat før skatt per 3. kvartal:

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

Turbulent start på året

Turbulent start på året artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern 250 200 150 100 50 0 137 236 100 2008 759 2005

Detaljer

Foreløpig regnskap 2010

Foreløpig regnskap 2010 Foreløpig regnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 11. februar 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN 18,5 % 15,8 % 11,9 % Solid resultat i 8,9 % God utvikling

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011 1 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 12 Utvidet resultatregnskap 13 Balanse 14 Egenkapital 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 11 Utvidet resultatregnskap 12 Balanse 13 Egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 2. kvartal og 1. halvår 2012

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 2. kvartal og 1. halvår 2012 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 2012 2 SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 2012 Innhold 03 Resultatutvikling 11 Erklæring fra styret 12 Resultatregnskap 14 Utvidet resultatregnskap

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Positivt konsernresultat på 633 millioner kroner hittil i år, mot minus 1 730 millioner kroner i samme periode

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2015. SpareBank 1 Gruppen

RAPPORT 1. KVARTAL 2015. SpareBank 1 Gruppen RAPPORT 1. KVARTAL 2015 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 INNHOLD Resultatutvikling 3 Resultatregnskap Utvidet resultatregnskap 9 11 Balanse 12 Egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 353,7 millioner kroner etter andre kvartal 2014, mot 289,0

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 289,0 millioner kroner etter andre kvartal 2013, mot 226,8

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 469,0 millioner kroner etter tredje kvartal 2013, mot

Detaljer

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999:

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999: PRESSETJENESTE Storebrand 1. halvår 1999: Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling Driftsresultatet økte med 102% til 3.323 millioner kroner. Konsernresultatet redusert med 152 millioner

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2015. SpareBank 1 Gruppen

RAPPORT 3. KVARTAL 2015. SpareBank 1 Gruppen RAPPORT 3. KVARTAL 2015 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2015 INNHOLD Resultatutvikling 3 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 12 Balanse 13 Egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Oslo, 04. mai 2011. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 04. mai 2011. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 04. mai 2011 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.05.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 04/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 2. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.09.2007 Endret 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2014

Kvartalsrapport - 3/2014 Kvartalsrapport - 3/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER TREDJE

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Oslo, 12. mai 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Ny konsernstruktur Aksjene i Oslo Forsikring AS ble overtatt fra Oslo kommune

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 1. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 1. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 1. kvartal 2013 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og distribuerer tjenester innen factoring, porteføljekjøp

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Nå kan alle sende EHF-faktura

Nå kan alle sende EHF-faktura Nå kan alle sende EHF-faktura EHF konferansen 2014 Lise Andersen, Fagsjef ehandel, SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 - nøkkeltall Per 31.12.12 Totalt antall bankkontorer: 350 Totalt antall årsverk: ca.

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015 20. august 2015 Gode resultater og sterk soliditet fører til premiereduksjon for kundene i 2016 Konsernresultat på 368 millioner kroner, mot 140

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 1. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 1. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og distribuerer tjenester innen factoring, porteføljekjøp

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 14. august 2013 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer