Turbulent start på året

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Turbulent start på året"

Transkript

1 artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008

2 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern Resultat før skatt - artal Resultat før skatt * Tall i parentes henviser til samme periode i Resultat før skatt redusert med MNOK 136 til MNOK 100 i 1. kvartal Resultat etter skatt på MNOK 64 (245*) hittil i år Forvaltningskapitalen er ved utgangen av artal 54,3 mrd. kroner, det samme som ved årsskiftet Egenkapitalavkastningen etter skatt er 4,8 % (23,4 %) Kjerne- og kapitaldekning på hhv. 9,2% og 12,6 %, mot 9,6 % og 13,1 % ved årsskiftet Det er inntektsført MNOK 63 i tilleggsavsetninger i konsernregnskapet som følge av svakt renteresultat i livselskapet. Dette bedrer resultatet etter skatt med MNOK

3 Topplinjevekst fordelt på selskapene MNOK Netto renteog andre inntekter Bank 1 Inntekter livsfors. Premieinnt. f.e.r. skadefors. Driftsinnt. ODIN Sum topplinje -0,7 % Vekst: 5,8 % 12,3 % -32,6 % 0,4 % 3 3

4 Et kvartal sterkt påvirket av finansmarkedene Skadeselskapets resultat før skatt er MNOK 54 (66). Sterkt forsikringsresultat veier opp for et svakt finansresultat Turbulent start på året for livselskapet. Resultat før skatt på MNOK -52 (93) Bank 1s resultat øker med MNOK 5 til MNOK 32 mot samme periode i fjor. Dette skyldes hovedsakelig netto økte renteinntekter ODIN er sterkt påvirket av fallet i aksjemarkedene. Resultat før skatt reduseres med MNOK 37 til MNOK 30 Resultatandel etter skatt fra First Securities (24,5 %) på MNOK 4 (20) MNOK Resultat før skatt i datterselskaper ,8 10,8 * -51,8 65,9 66,9 54,1 26,7 31,9 30,3 Bank 1 Oslo SB1 Livsfors.* SB1 Skadefors. ODIN * I konsernregnskapet dekkes 62,6 mill. kroner av renteunderskuddet av kundens tilleggsavsetninger. Resultat før skatt ville, hensyntatt dette, blitt 10,8 mill. kroner fra livselskapet. Resultat før skatt per Resultat før skatt per

5 Diversifisert selskaps- og produktportefølje 400 Resultat før skatt datterselskaper MNOK Bank 1 Oslo SB1 Skadefors. ODIN SB1 Livsfors kv 4. kv 2. kv 3. kv 4. kv

6 Resultat preget av turbulente markeder artal Endring Året Beløp i mill. kroner 2008 /2008 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring -51,8 92,8-144,5 380,0 - Bruk av tilleggsavsetninger 62,6 0,0 62,6 0,0 - SpareBank 1 Skadeforsikring 54,1 65,9-11,8 395,9 - Bank 1 Oslo konsern 31,9 26,7 5,2 130,9 - ODIN Forvaltning 30,3 66,9-36,6 299,5 - Øvrige selskaper 5,7 2,3 3,4 19,0 - Korreksjon datterselskaper - pro forma IFRS -1,8-3,0 1,2 20,9 Sum resultat datterselskaper før skatt 131,0 251,5-120, ,2 Driftskostnader holding -10,8-13,7 3,0-60,9 Netto finans holding -23,6-12,5-11,1-46,2 Andel tilknyttede selskap - First Securities 4,2 19,6-15,4 56,9 Resultat før avskrivninger merverdier 100,8 244,9-144, ,1 Avskrivning merverdier -1,3-9,2 7,9-28,0 Resultat før skatt 99,5 235,7-136, ,1 Skattekostnad -35,9 9,1-45,0 42,5 Resultat etter skatt 63,7 244,8-181, ,6 Majoritetens andel av resultat etter skatt 63,5 244,8-181, ,1 Minoritetens andel av resultat etter skatt 0,12 0,0 0,12 0,52 6 6

7 Bank 1 Oslo Gradvis underliggende forbedring Gradvis underliggende forbedring og fortsatt lave tap og fortsatt lave tap 7 7

8 Gradvis underliggende forbedring og fortsatt lave tap Resultat før skatt på MNOK 32 (27) i artal Bedringen forklares av høyere netto renteinntekter og en god tapsutvikling Netto tilbakeføring av tap på MNOK 3,8 (1,4) i artal Brutto misligholdte og tapsutsatte lån utgjør 0,9 % (1,3 %) av brutto utlån ved utgangen av 1. kvartal Bank 1 Oslo har ingen direkte eller indirekte eksponering mot sub-prime markedet i USA. Berøres likevel av den generelle spread utgangen som rammer hele markedet MNOK Resultat før skatt Bank 1 Oslo ,9 26,7 31, Resultat før skatt artal 8 8

9 Økte renteinntekter som følge av god vekst Netto renteinntekter Utlånsvekst på 21,0 % siste 12 måneder. PM øker med 16,9 % og BM med 31,0 % Netto renteinntekter på MNOK 97 (77) i artal. Økningen er på 25,2 % MNOK ,8 83,1 83,2 77, ,4 97,5 96,9 Bedret rentenetto i artal sammenlignet med samme periode i fjor. Økning til 1,86 % mot 1,76 % i kv 3. kv 4. kv 2. kv 3. kv 4. kv 2008 Netto renteinntekter 9 9

10 Positiv utvikling i mislighold i Bank 1 Oslo * Sum engasjement (NOK 1.000) 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 202,3 57,8 144,5 234,5 240,9 203,6 220,0 214,0 47,6 47,6 50,8 42,8 57,0 186,9 193,3 160,8 169,2 157,1 165,8 162,7 63,6 58,0 102,3 104,7 2. kv 3. kv 4. kv 2. kv 3. kv 4. kv 2008 Personmarked Bedriftsmarked * Sum mislighold = Sum av forfalte krav over 90 dager og tapsutsatte ikke forfalte krav over 90 dager *) Sum mislighold = Sum av forfalte krav over 90 dager og tapsutsatte ikke forfalte krav over 90 dager

11 EiendomsMegler 1 Norges beste! Forbrukerrådet utnevner denne uken EiendomsMegler 1 til Norges beste eiendomsmegler Forbrukerrådet har fulgt boliger i to måneder fra januar i år. Kriteriene har vært: hvor lang tid det tok å selge boligene om boligen ble solgt over eller under prisantydning meglerkjedenes evne til nøktern og saklig markedsføring EiendomsMegler 1 vinner på å selge raskest og sin nøkterne markedsføring. De hadde 70 prosent av sine boliger solgt innen 30 dager etter at de ble lagt ut på markedet 11 11

12 SpareBank 1 Livsforsikring Svakt finansresultat i artal 12 12

13 Svakt finansresultat i artal Resultat før skatt SpareBank 1 Livsforsikring Resultat før skatt er på MNOK -52 (93) i artal ,8 Sterk bedring i risikoresultatet 80 Svekket administrasjons- og renteresultat Forvaltningskapital ved utgangen av kvartalet på NOK 23,4 mrd. MNOK ,4 ned 2,5 % fra årsskiftet 0 Tilleggsavsetninger kan ikke benyttes gjennom året i selskapet, men inntektsføres i konsernregnskapet i SpareBank 1 Gruppen med MNOK 63 i 1. kvartal ,8 Resultat før skatt artal 13 13

14 Redusert bufferkapital Bufferkapital i % av forsikringsmessige avsetninger: 14 % 12,6% 12 % 10 % 10,8% 9,8% 10,3% 8,6% 8,6% 11,2% 11,2% 8 % 6,3% 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 2008 Kjernekap. utover etc. Delårsresultat Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond 14 14

15 Brutto forfalt premie - Innskuddspensjon 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % NOK 3,1 mrd. NOK 5,8 mrd. 28,3 % 7,9 % 3,3 % 0,7 % 30,2 % 1,8 % 0,8 % 12,5 % 7,0 % 7,5 % 28,2 % 5,2 % 0,6 % 28,3 % 2,5 % 4,1 % 17,6 % 1,9 % 11,6 % SpareBank 1 Nordea Liv Nordea Link Handelsbanken Danica Storebrand Fond Storebrand Liv Gjensidige Pensjonsforsikring Vital Liv Vital Link *) Innenfor LOF/LOI og kollektive livrenter

16 SpareBank 1 Skadeforsikring Sterkt resultat fra forsikringsvirksomheten 16 16

17 Sterkt resultat fra forsikringsvirksomheten Resultat før skatt for artal ble MNOK 54 (66) Naturskade medregnes i resultatet iht. ny forskrift fra For 1. kvartal utgjør dette resultatelementet MNOK 8,6 Skadeprosent f.e.r. på 74,2 % (76,7 %) for artal. Nedgangen skyldes mindre sesongrelaterte skader og færre storskader Combined ratio på 93,9 % (97,9 %) Netto finansinntekter på MNOK 11 (71). Godt bidrag fra aktiva med lav volatilitet * Positiv bestandsutvikling i et marked preget av økt konkurranse MNOK Resultat før skatt SpareBank 1 Skadeforsikring 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 18,4 65,9 54, Resultat før skatt artal * Aktiva med lav volatilitet omfatter blant annet omløpsobligasjoner, holde-til-forfall obligasjoner og bankinnskudd. Hedgefond, rentefond (ARBF) og aksjer er eksempler på aktiva med høy volatilitet

18 Langsiktig utvikling mot normalisert combined ratio Combined ratio vist kvartalsvis Combined ratio per år Prosent 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 89,5 % 87,6 % 84,9 % 20,8 % 68,7 % 2. kv 20,3 % 21,4 % 21,2 % 20,2 % 19,5 % 21,8 % 19,7 % 67,3 % 63,5 % 76,7 % 72,5 % 72,4 % 74,0 % 74,2 % 3. kv 4. kv Skadeprosent 97,9 % 92,7 % 91,9 % 95,9 % 93,9 % 2. kv 3. kv 4. kv Kostnadsprosent % 89,9 % 94,6 % 91,1 % 87,2 % 90 % 80 % 22,1 % 20,7 % 20,5 % 20,6 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 69,0 % 66,7 % 69,3 % 73,9 % 20 % 10 % 0 % Skadeprosent Kostnadsprosent 18 18

19 ODIN Forvaltning Lavere forvaltningskapital 19 19

20 Lavere forvaltningskapital Resultat før skatt Resultat før skatt på MNOK 30 (67) i artal Resultatnedgangen skyldes i hovedsak fall i forvaltningskapitalen som følge av svake aksjemarkeder og lavere nytegning Forvaltningskapitalen har falt NOK 6,3 mrd. i artal til NOK 31,4 mrd. MNOK 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 51,8 66,9 30,3 Markedsandel for aksjefond utgjorde 15,6 %, en reduksjon fra 15,9 % ved årsskiftet 10,0 0, Resultat før skatt artal 20 20

21 21 21 Andre forhold

22 Merke for salg i nye kanaler Frisk forsikring ny merkevare for en produktgruppe Brukes av SpareBank 1 Skadeforsikring og SpareBank 1 Livsforsikring for salg i nye kanaler Et telefon- og internettbasert konsept med bred portefølje av skade- og livprodukter Første avtale inngått med 15 særforbund i Norges Idrettsforbund med medlemmer Lanseres for salg i løpet av høsten

23 SpareBank 1-alliansen med fornyet profil For offensivt å møte morgendagens kunder i dagens og morgendagens kanaler Skape en helhetlig SpareBank 1- identitet i alle kanaler Bli mer synlig og gjøre SpareBank 1 interessant for enda flere, spesielt SMB og UNGsegmentene Hele 23 alliansebanker med 350 kontorer over hele landet har implementert ny profil EiendomsMegler 1 med sine 80 kontorer har implementert logouttrykket 23 23

24 24 24 Bank. Forsikring. Og deg.

25 25 25 Appendiks

26 SpareBank 1 Forsikring Hordaland og Sogn & Fjordane SpareBank 1s forsikringssatsing i Hordaland har nå meget god fart Forsikringsmarkedet i Sogn & Fjordane vil følges opp gjennom eget kontor som er etablert av SpareBank 1 SMN i Førde Vi opplever meget god respons fra egne kunder, der vi ligger foran de estimater vi hadde i forkant av etableringen Samarbeidet med LO er meget godt i begge fylker

27 Resultat Bank 1 Oslo Konsernregnskap Bank 1 artal Året Beløp i mill. kroner 2008 Netto renteinntekter 96,9 77,4 348,3 Andre inntekter 40,0 50,7 217,1 Driftskostnader 108,8 102,8 444,4 Driftsresultat 28,1 25,3 121,0 Tap på utlån -3,8-1,4-9,9 Resultat før skatt 31,9 26,7 130,9 Skattekostnad (28%) 8,9 7,5 38,1 Resultat etter skatt 23,0 19,2 92,8 Nøkkeltall artal Året Tall i prosent 2008 Rentenetto 1,86 % 1,76 % 1,83 % Kostnadsprosent Bank 1 70,3 % 77,3 % 73,6 % Kostnadsprosent bankkonsern 79,5 % 80,2 % 78,7 % Innskuddsdekning 71,9 % 83,6 % 74,3 % Kapitaldekning 12,4 % 10,6 % 10,7 % 27 27

28 Resultat SpareBank 1 Livsforsikring artal Året Beløp i mill. kroner 2008 Risikoinntekter 289,6 264, ,8 Risikokostnader -207,2-230,5-890,1 Risikoresultat 82,4 33,7 186,7 Tekniske avsetninger -19,6-4,4-338,4 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 62,8 29,2-151,7 Gebyrer 137,7 142,1 616,5 Driftskostnader ekskl. provisjoner -123,7-101,5-457,8 Provisjoner -48,0-50,9-224,9 Administrasjonsresultat -34,0-10,3-66,3 Netto finansinntekter 49,3 243, ,3 Garantert rente -107,9-104,4-418,4 Renteresultat -58,6 138,6 968,9 Samlet resultat før fordeling -29,8 157,5 750,9 Avsetning til tilleggsavsetninger ,0 Resultat til kunder -5,8-64,8-211,0 Avkastning på selskapets midler -16,2 - - Resultat til eier før skatt -51,8 92,8 380,0 Skattekostnad 5,7 41,9 236,7 Resultat til eier -46,1 134,7 616,6 * Nøkkeltall artal Året Tall i prosent 2008 Kapitaldekning 12,5 % 12,0 % 12,5 % Bufferkapital i % inkl. årets resultat 6,3 % 13,3 % 14,9 % Solvensmarginkapitaldekning (estimert) 237,9 % 228,8 % 261,8 % * Renteresultatet i 2008 er ikke direkte sammenlignbart med renteresultatet i. Med bakgrunn i deling av porteføljene i henhold til ny lov er tallene for 2008 splittet i renteresultat og avkastning på selskapets midler

29 Balanse SpareBank 1 Livsforsikring Beløp i mill. kroner Immaterielle eiendeler 356 Investeringer Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 70 Fordringer 610 Andre eiendeler 670 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 49 Investeringer i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen SUM EIENDELER * Innskutt egenkapital 530 Opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital 525 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg Avsetning for forpliktelser 53 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper - Forpliktelser 689 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 85 SUM EGENKAPITAL OG GJELD * Basert på endret regnskapsforskrift i forbindelse med ny forsikringslov er livselskapene fritatt for å utarbeide sammenligningstall for 29 29

30 Utvikling i premieinntekter i SpareBank 1 Livsforsikring artal Året Beløp i mill. kroner 2008 Endring Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 50,3 57,5-7,2 253,5 Individuelle kapitalforsikringer 115,3 239,3-124, ,6 Kollektive pensjonsforsikringer 377,6 337,4 40,3 700,9 Ulykkesforsikringer 40,7 38,4 2,3 156,7 Gruppelivsforsikringer 194,6 186,3 8,3 546,1 Unit Link - Renteforsikringer 10,0 14,8-4,8 64,5 Unit Link - Kapitalforsikringer 71,1 160,6-89,5 672,7 Innskuddstjenestepensjon 159,8 152,1 7,7 590,4 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 019, ,4-167, ,5 Overførte premiereserver fra andre selskaper 228,5 130,9 97,6 447,9 Avgitt gjenforsikringspremie -26,4-15,3-11,2-71,4 Premieinntekter for egen regning 1 221, ,1-80, ,

31 Nytegnet premie - Spareforsikring Produkter med investeringsvalg 100 % 90 % NOK 4,2 mrd. 3,2 % 1,6 % 1,9 % NOK 2,7 mrd. 6,0 % 0,4 % 2,4 % 80 % 70 % 46,6 % 43,1 % 60 % 50 % 40 % 14,6 % 18,0 % 30 % 20 % 13,6 % 17,5 % 10 % 0 % 18,4 % 12,7 % SpareBank 1 Nordea Storebrand Vital Danica Handelsbanken CUIL 31 31

32 Resultat SpareBank 1 Skadeforsikring artal Året Beløp i mill. kroner 2008 Forfalt brutto premie 1.191, , ,6 Opptjente premier f.e.r. 902,6 853, ,5 Påløpne erstatninger f.e.r. -669,7-654, ,5 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -177,7-180,7-726,7 Endring i naturskade og andre tekniske avsetni -7,0-11,5-108,4 Driftsresultat før finansinntekter 48,3 6,3 82,9 Netto finansinntekter 10,7 70,7 379,9 Andre kostnader -1,5-1,1-4,5 Resultat før sikkerhetsavsetninger 57,4 75,9 458,2 Endring av sikkerhetsavsetning -3,4-10,0 2,7 Resultat før skatt 54,1 65,9 460,9 Skattekostnad -15,1-18,5-115,8 Resultat etter skatt 39,0 47,4 345,2 * Nøkkeltall artal Året Tall i prosent 2008 Skadeprosent f.e.r. 74,2 % 76,7 % 73,9 % Kostnadsprosent f.e.r. 19,7 % 21,2 % 20,7 % Combined ratio f.e.r. 93,9 % 97,9 % 94,6 % Kapitaldekning 27,3 % 19,3 % 17,9 % * Tallene er omarbeidet i henhold til ny forsikringsforskrift 32 32

33 Resultat ODIN Forvaltning artal Beløp i mill. kroner Forvaltningshonorar 82,5 117,3 488,1 Tegnings- og innløsningshonorar 14,7 26,9 97,7 Sum driftsinntekter 97,2 144,2 585,8 Lønnskostnad 27,0 36,5 144,4 Avskrivninger 3,4 3,1 13,7 Annen driftskostnad 41,0 40,7 144,1 Sum driftskostnader 71,4 80,3 302,2 Driftsresultat 25,8 63,9 283,6 Netto finans 4,5 3,0 15,9 Resultat før skatt 30,3 66,9 299,5 Skattekostnad 8,5 18,7 84,1 Resultat etter skatt 21,8 48,2 215,

34 Nøkkeltall kv 3. kv Mill.kroner 1) Konsern Kapitaldekning 12,6 % 13,1 % 11,3 % 11,6 % 12,5 % 12,9 % 10,6 % 11,0 % 10,8 % Resultat e.skatt 63,6 309,0 275,6 352,6 241,3 406,2 221,1 270,1 119,5 Livsforsikring Brutto forfalt premie 1 019,4 823,0 844, , ,4 713,5 654,2 619, ,6 Privat 732,0 413,0 462, ,9 511,0 422,9 323,3 460,8 647,0 Bedrift 287,4 410,0 382,1 369,6 676,0 291,2 330,9 158,9 417,0 Netto finansresultat 2) - 199,0 224,5 407,6 138,6 435,3-50,3 232,2 119,8 Verdijustert kap.avk (OM) 2) - 0,6 % 0,7 % 3,7 % 1,4 % 3,7 % 1,7 % 0,5 % 2,4 % Forvaltningskapital Kapitaldekning 12,5 % 12,50 % 10,8 % 11,3 % 12,0 % 12,6 % 12,5 % 13,2 % 9,9 % Skadeforsikring Opptjente premie f.e.r 902,6 900,0 890,7 872,7 853,4 877,5 875,8 839,1 817,4 Privat 791,2 791,0 787,4 771,6 755,3 777, ,8 724,7 Bedrift 87,6 88,0 85,7 83,4 81,0 81,2 78,7 74,5 77,2 div. reass. og pooler 23,8 20,0 17,6 17,7 17, ,1 16,8 15,5 Netto finansinntekter 10,7 102,0 85,2 119,8 70,7 73,4 39,6 39,3 47,2 Kapital til forvaltning 3) 7 422, , , , , , , , ,8 Finansavkastning 4) 0,14 % 1,41 % 1,22 % 1,79 % 1,09 % 1,21 % 0,66 % 0,67 % 0,82 % Skadeprosent f.e.r 74,2 % 74,0 % 72,4 % 74,6 % 76,7 % 69,3 % 71,3 % 73,4 % 78,3 % Kostnadsprosent f.e.r 19,7 % 21,8 % 19,5 % 20,7 % 21,2 % 20,6 % 20,4 % 20,4 % 20,1 % 2. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1) Alle tall er i mill. kroner, bortsett fra antall spareavtaler 2) Etter ny virksomhetslov trådte 1. januar 2008, er ikke disse måltallene aktuelle. 3) Kapital til forvaltning er total forvaltningskapital eksl. fordringer og gjenforsikringsandeler av forsikringstekniske bruttoavsetninger 4) Finansavkastningen er kvartalsvis. Bank 1 Oslo Netto renteinntekter 96,7 97,0 90,4 83,0 77,5 83,5 85,7 78,8 77,2 Tap på utlån 3,1-3,0-3,0-2,6-1,4-2,1 6,7-20,4-1,2 Utlån Privat Bedrift Innskudd Kapitaldekning 10,3 % 10,0 % 9,8 % 9,8 % 10,6 % 11,0 % 10,4 % 11,0 % 11,5 % Rentenetto/Gj.sn forv.kap 1,86 % 1,92 % 1,85 % 1,78 % 1,76 % 1,95 % 1,94 % 1,89 % 1,95 % ODIN Forvaltningskapital Markedsandel aksjefond 15,6 % 15,9 % 18,9 % 20,6 % 21,0 % 20,4 % 20,5 % 20,4 % 20,6 % Antall spareavtaler

35 Forutsetninger for beregning av pensjonsforpliktelsen SpareBank 1 Gruppen viser til enhver tid markedsverdien av pensjonsforpliktelsen i balansen Estimatavvik føres kvartalsvis direkte mot egenkapitalen SpareBank 1 Livsforsikring fører i sitt selskapsregnskap estimatavvik over resultatet kvartalsvis SpareBank 1 Gruppen benytter ny tariff K2005 fra og med 4. kvartal Diskonteringsrente 4,80 % 4,45 % 4,80 % G-regulering 4,25 % 4,25 % 4,25 % Lønnsregulering 4,25 % 4,00 % 4,25 % Avkastning 5,80 % 5,40 % 5,80 % AFP uttak 40 % 40 % 40 % Pensjonsregulering 2,30 % 1,90 % 2,30 % Dødelighet K2005 K1963 K2005 Uførhet IR2003 IR2003 IR2003 Avgang 4% under 50 år og 2 % over 50 år 4% under 50 år og 2 % over 50 år 4% under 50 år og 2 % over 50 år 35 35

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Beste årsresultat noensinne

Beste årsresultat noensinne Historisk gode resultater fra SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2007 SpareBank 1 Gruppen, Eldar Mathisen, adm. direktør 13. februar 2008 Beste årsresultat noensinne SpareBank 1 Gruppen Resultat før

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006 SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2005 17. februar 2006 Meget sterkt resultat SpareBank 1 Gruppen Hovedtrekk for 2005 Resultat før skatt MNOK 752,2, en bedring på MNOK 421,5 Resultat etter skatt øker

Detaljer

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29 april 2011 29. Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon artal SpareBank 1 Gruppen 22. oktober - Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per artal (MNOK) 529 745 1 216 1 753 (8) 320

Detaljer

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 3. kvartal Q3 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 28 oktober 28. Svekket resultat som følge av svake aksjemarkeder og høy skadeprosent Resultat før skatt per 3. kvartal:

Detaljer

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen 13. august 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Tidenes beste halvårsresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal 2009

Hovedpunkter 1. kvartal 2009 artal 2009 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konst. adm. direktør 28. april 2009 Hovedpunkter artal 2009 Resultatet er preget av de turbulente finansmarkedene. SpareBank 1 Livsforsikring

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 Godt resultat, men lavere enn i rekordåret 2014 Lavere finans- og avviklingsgevinster og høye naturskadeerstatninger Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK) Resultat

Detaljer

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør. 28. april 2010

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør. 28. april 2010 1. kvartal 2010 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. april 2010 Hovedpunkter Solid resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. kvartal, men med preg av vinter, snø

Detaljer

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør 4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt for året (MNOK) Annualisert

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen

Presentasjon 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Presentasjon artal SpareBank 1 Gruppen 24 oktober - Kirsten Idebøen, 24. Idebøen adm. adm direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt hittil i år (MNOK)* 529 1 216 376

Detaljer

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1 kvartal 2012 1. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Q1 Kirsten Idebøen, konsernsjef 26. april 2012 God resultatutvikling i konsernet - Beste resultat i 1. kvartal de siste fem år Resultat før

Detaljer

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29. april 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, administrerende direktør

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, administrerende direktør 1. kvartal 2013 Q1 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, administrerende direktør 25. april 2013 Det beste 1. kvartalsresultatet i SpareBank 1 Gruppens historie Resultat før skatt

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader ga redusert

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. halvår og g 2. kvartal Q2 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 10 august 10. God underliggende resultatfremgang, men preget av svake aksjemarkeder og flomskader

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 Godt kvartalsresultat Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 3.kvartal (MNOK) 529 745 380 528 1.216 1.753 1.225 1.439 3. kv 2013 3. kv 2014 3.

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009 Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 12. februar 2010 1 1 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Foreløpig pgregnskap 2012

Foreløpig pgregnskap 2012 Q4 Foreløpig pgregnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, Administrerende direktør 14. februar 2013 Mer enn dobling av resultat før skatt i sammenlignet med 2011 Resultat før

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011 1 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 12 Utvidet resultatregnskap 13 Balanse 14 Egenkapital 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Q2 1 halvår og 2. 1. 2 kvartal 2012 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 9 august 2012 9. Resultat hittil i år på linje med fjoråret Resultat før skatt konsern kvartalsvis

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Positivt konsernresultat på 633 millioner kroner hittil i år, mot minus 1 730 millioner kroner i samme periode

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør 3. kvartal 2010 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. oktober 2010 Hovedpunkter God resultatutvikling for SpareBank 1 Gruppen i 3. kvartal SpareBank 1 Skadeforsikring

Detaljer

Foreløpig regnskap 2010

Foreløpig regnskap 2010 Foreløpig regnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 11. februar 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN 18,5 % 15,8 % 11,9 % Solid resultat i 8,9 % God utvikling

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør 3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. oktober Hovedpunkter God resultatutvikling for SpareBank 1 Gruppen i 3. kvartal SpareBank 1 Skadeforsikring hadde

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Regnskap artal 2011 Oslo, 27. april 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Bedret rentenetto og økte kostnader Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt i 2011 er på MNOK 28 (49). Resultatreduksjonen

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 213 Oslo, 9. august 213 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i andre kvartal 213 ble

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen Driftsresultat på 6.008 mill. kroner og konsernresultat på 933 mill. kroner, en økning på henholdsvis 2.005 og 339 mill. kroner målt mot tilsvarende

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat per tredje kvartal Oslo, 28. oktober Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste utdanningsnivå og halvparten

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Oslo, 12. mai 2016. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 12. mai 2016. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 12. mai 216 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert)

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS - et selskap i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) 5 DNB SKADEFORSIKRING AS 1. KVARTAL 2014 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 STYREST BERETNING 1. KVARTAL

Detaljer

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999:

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999: PRESSETJENESTE Storebrand 1. halvår 1999: Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling Driftsresultatet økte med 102% til 3.323 millioner kroner. Konsernresultatet redusert med 152 millioner

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig resultat Oslo, 12. februar 2016 Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste

Detaljer

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Q3 3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 18. oktober Solid resultatfremgang sammenlignet med fjoråret - Tiltak for ytterligere å bedre konkurransekraft og

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer