4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar Kirsten Idebøen, adm. direktør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør"

Transkript

1 4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen 13. februar Kirsten Idebøen, adm. direktør

2 Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt for året (MNOK) Annualisert egenkapitalavkastning (%) Kapitaldekning per utgangen av kvartalet (%) 2 * For sammenligningsformål vises resultat før skatt for konsernet for 4. kvartal ekskl. SpareBank 1 Markets

3 Betydelig resultatfremgang Resultat før skatt (MNOK) 3

4 Forretningsområde Forsikring Rekordår i Forsikring 4

5 Forretningsområde Forsikring (liv og skade samlet) Prosessforbedring gir lav CR og høy lønnsomhet Brutto combined ratio risikoforsikring i kvartalet (%) Combined ratio risikoforsikring Per 4.kvartal 2013 Per 3. kvartal ,8 % 78,0 % 80,4 % 82,6 % 83,3 % 84,3 % 84,5 % 85,5 % Realiserte kostnadseffekter av sammenslåing av forretningsområdene (MNOK) 87,8 % 88,7 % *SpareBank 1s tall for risikoforsikring inkl. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern + personrisikoprodukter juridisk hjemmehørende i SB1 Forsikring AS (tidl. SB1 Liv AS) 5

6 SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Solid årsresultat og ferdig oppreservert på kollektiv YTP Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Utvikling i bufferkapitalen per kvartal (%) 14,8 16,3 13,6 14,8 15,5 17,8 16,4 2. kv kv kv 2012 Kjernekap. utover minstekrav Tilleggsavsetninger 1. kv kv kv 2013 Delårsresultat Kursreguleringsfond 4. kv 2013 Hovedtall for 2013 (2012) i MNOK Brutto premieinntekter: (3 610) Risikoresultat: 416 (291) Administrasjonsresultat: -80 (-56) Renteresultat: 477 (269) Resultat før skatt: 638 (479) Egenkapitalavkastning 19,7 % Markedsandel personforsikring 3. kv 2013 (3. kv 2012) Plass Livsforsikring, uførepensjon og uførekapital Selskap Markedsandel Nytegnet premie 343 (316) MNOK 1 - SpareBank 1 28,4 % (29,5 %) 2 - Gjensidige 21,1% (18,7 %) 3 - Frende 13,5 % (11,1%) 4 - Nordea 12,8 % (15,7%) Eika 8,0 % (7,01%)

7 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern (skadeforsikringsvirksomheten) Resultat før skatt doblet fra 2012 grunnet prosessforbedringer og reduserte driftskostnader Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Realiserte effekter Skadekostnadsprosjekt (MNOK) Hovedtall for 2013 (2012) i MNOK Brutto premieinntekter: (5.600) Forsikringsresultat: 800 (62) Netto finansresultat 498 (538) Resultat før skatt: (619) Egenkapitalavkastning 24,2 % 7 MNOK 776 i avviklingsgevinster i 2013 Hvorav MNOK 493 treffer forsikringsresultatet. *Endelig mål ligger mellom MNOK , men er ikke tidsbestemt enda

8 ODIN Forvaltning AS Betydelig bedret resultat i 2013 som følge av økt forvaltningskapital og kostnadsreduksjoner 8

9 ODIN Forvaltning Resultatet styrket betydelig grunnet økt forvaltningskapital og kostnadsreduksjoner Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Avkastning aksjefond hittil i år (%) Hovedtall for 2013 (2012) i MNOK Markedsandel aksje- og kombinasjonsfond hittil i år (%) Driftsinntekter: 290 (257) Resultat før skatt: 51 (-20) Forvaltningskapital: (24.803) Egenkapitalavkastning 27,4 % 9

10 Fordringsadministrasjon God inntjening innenfor factoring og portefølje, nedskrivning av IT-system tynger inkassoselskapet 10

11 Fordringsadministrasjon God inntjening innenfor factoring og portefølje. Omstilling i inkassovirksomheten Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Factoring og Portefølje 20% økning i inntektene på bakgrunn av økt klientomsetning og vekst i utlån i Factoring 30% vekst i porteføljevolum og høy innfordring gir solid resultatvekst i Porteføljevirksomheten. Resultat før skatt økt fra MNOK 12 til MNOK 23 siden Inkasso Året preget av større omstillinger som skal bidra til økt konkurransekraft 12% vekst i saksinngangen har gitt høyere inkassoinntekter. Nedskriving av egenutviklet software med MNOK 38 i 4.kvartal tynger resultatet Korrigert for engangsposter ville resultatet vært svakt positivt 11

12 Utbetalte provisjoner fra SpareBank 1 Gruppen utgjør et betydelig bidrag til bankenes inntekter Utbetalte provisjoner til SpareBank 1-bankene (MNOK)

13 Best på egenkapitalavkastning SpareBank 1 Gruppen Gjensidige Handelsbanken DNB Storebrand Nordea Danske Bank ,3% 14,1 % 13,9 % 13,2 % 12,1 % 11,0 % 5,0 % Gjennomsnitt ,8% 14,2 % 13,8 % 12,2 % 8,1 % 11,5 % 2,9 % Kilde: Selskapenes regnskapsrapporter. Egenkapitalavkastning etter skatt målt mot utvalgt liga av nordiske finanskonsern 13

14 Takk for oppmerksomheten! Kirsten Idebøen 14

15 Appendiks

16 Eier- og selskapsstrukturen i SpareBank 1-alliansen Eiere og alliansepartnere: Samarbeidende lokale sparebanker: SamSpar 19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 % 1,4 % 19,5 % 9,6 % Bank 1 Oslo Akershus* BN Bank* SpareBank 1 Gruppen AS* Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA* SpareBank 1 Boligkreditt* SpareBank 1 Næringskreditt* SpareBank 1 Forsikring livs- og skadeforsikring ODIN Forvaltning fondsforvaltning Selskapet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste-praksis og innkjøp. SpareBank 1 Kredittkort* SpareBank 1 Markets* SpareBank 1 Medlemskort forvaltning av LOfavør SpareBank 1 Gruppen Finans factoring og porteføljekjøp Kompetansesentre: Betaling/Trondheim, Kreditt/Stavanger Læring/Tromsø EiendomsMegler 1 Norge 16 * Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler: Conecto inkasso * Felleseid konsern med heleide produktselskaper: SpareBank 1 Kundesenter SpareBank 1 Verdipapirservice * Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen

17 Resultat per 4. kvartal kvartal Året Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt -SpareBank 1 Forsikring AS 152,2 99,0 638,4 479,4 -SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 429,1 197, ,5 618,9 -ODIN Forvaltning AS 20,4-20,3 51,5-20,4 -SpareBank 1 Medlemskort AS 1,4 2,4 9,6 10,4 -Fordringsadministrasjon -35,4 8,1-28,4 28,8 -Konsernjusteringer -47,2-1,3-65,7-12,1 Netto driftskostnader i morselskapet -29,3-18,4-80,0-75,1 Netto finanskostnader i morselskapet -21,5-18,6-80,3-74,7 Merverdiavskrivninger -26,5 0,0-29,3 0,0 RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET*) 443,2 248, ,3 955,1 Skattekostnad fra videreført virksomhet -163,6-283,6-408,7-387,4 RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 279,6-34, ,6 567,7 Resultat fra avviklet virksomhet**) 0,0-12,7-150,7-124,4 RESULTAT ETTER SKATT 279,6-47, ,0 443,4 *) For sammenligningsformål, vises tallene for 2012 og i 4. kvartal 2013 eksklusive SpareBank 1 Markets. **) Inkluderer resultatet til SpareBank 1 Markets for de 9 første måneder og nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 Markets som følge av salg av SpareBank 1 Markets i 3. kvartal

18 SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Året SB1 Gruppen konsern Resultat etter skatt (MNOK) 289,2 418,2 87,1 315,0-47,6 227,7 63,4 199,9 443,4 Annualisert egenkapitalavkastning per kvartal (%) 20,3 % 20,5 % 15,6 % 23,1 % 8,7 % 12,7 % 10,5 % 15,9 % 8,7 % Kapitaldekning per kvartal (%) 20,5 % 15,0 % 14,6 % 14,0 % 14,6 % 16,7 % 15,9 % 14,8 % 14,6 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 19,1 % 13,6 % 13,1 % 12,6 % 13,1 % 15,3 % 14,5 % 13,1 % 13,1 % Livsforsikringsvirksomhet Risikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) 124,7 106,8 104,3 80,7 89,8 79,7 92,6 29,4 291,5 Administrasjonsresultat (MNOK) -77,7 9,1-10,9-0,2-26,7-3,1-19,0-7,5-56,2 Renteresultat (MNOK) 171,3 101,0 38,1 166,3 51,2 97,3 47,0 73,2 268,8 Resultat etter skatt (MNOK) 139,9 158,8 93,4 136,4-154,4 128,7 89,1 125,8 189,2 Bufferkapital inkl. årets resultat per kvartal (%) * 16,4 % 17,8 % 15,5 % 14,8 % 13,6 % 16,3 % 14,8 % 12,8 % 13,6 % Kapitaldekning per kvartal (%) 19,80 % 17,8 % 17,6 % 18,0 % 18,5 % 19,0 % 20,0 % 17,5 % 18,5 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 983,6 923,4 718,5 701,1 590,0 555,5 389,6 465,9 590,0 Skadeforsikringsvirksomhet Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 379,3 230,3 98,1 91,7 25,8 24,9 31,1-19,5 62,4 Netto finansinntekter (MNOK) 128,2 129,1 70,7 170,1 119,8 172,8 51,0 194,0 537,6 Resultat etter skatt (MNOK) 245,6 302,3 115,9 219,4 151,8 142,6 42,2 139,5 476,1 Skadeprosent f.e.r (%) 38,7 % 64,3 % 73,4 % 73,3 % 69,1 % 81,4 % 78,0 % 84,9 % 78,3 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 18,9 % 16,4 % 18,9 % 18,3 % 24,4 % 20,2 % 18,5 % 16,7 % 20,0 % Combined ratio f.e.r (%) 57,6 % 80,7 % 92,3 % 91,7 % 93,4 % 101,5 % 96,5 % 101,6 % 98,2 % Bestandspremie (MNOK) ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 79,1 74,5 69,2 66,7 62,5 64,0 63,4 67,2 257,1 Resultat etter skatt (MNOK) 14,8 10,8 5,6 6,1-18,6 1,4-1,0-0,3-18,5 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,3 % 8,6 % 8,1 % 8,4 % 8,2 % 8,3 % 8,4 % 8,9 % 8,2 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 4,8 % 5,0 % 5,0 % 4,8 % 4,4 % 4,0 % 4,1 % 3,8 % 4,4 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) -35,4 2,9-0,7 2,9 6,1 3,4 6,0 5,5 21,0 Resultat etter skatt SB1G Finans (MNOK) 4,6 5,9 2,9 3,3 4,0 1,8 1,0 2,2 9,0 Resultat etter skatt Conecto (MNOK) -30,5-3,0-3,6-0,4 2,1 1,6 5,0 3,3 12,0 18

19 SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 152,2 201,7 137,0 147,4 99,0 144,6 141,8 94,1 98,1 77,7 109,0 129,4 72,5 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 429,1 376,0 173,6 264,8 197,9 185,0 70,4 165,5 167,6-88,8 56,2 50,3 307,5 - ODIN Forvaltning AS 20,4 15,0 7,7 8,4-20,3 1,9-1,5-0,5-8,5 6,3 12,2 11,9 16,5 - SpareBank 1 Medlemskort AS 1,4 2,6 1,9 3,7 2,4 2,8 2,4 2,8 4,5 2,0 2,5 3,1 1,9 - Fordringsadministrasjon -35,4 4,0-1,0 4,0 8,1 4,7 8,4 7,7 8,1 14,5 5,2 9,0 7,9 - Konsernjusteringer -47,2-23,1 5,5-0,9-1,3 0,1-10,0-0,9-4,2 14,1 12,9-3,2-7,7 Sum resultat datterselskaper før skatt *) 520,5 576,2 324,8 427,5 285,7 339,1 211,5 268,6 265,6 25,7 198,0 200,5 398,6 Driftskostnader morselskap -29,3-22,6-5,1-23,0-18,4 2,9-26,1-33,5-29,4-16,0-15,6-27,7-16,5 Netto finans morselskap -21,5-23,9-15,5-19,4-18,6-21,6-17,7-16,8-19,2-18,0-15,0-7,1-15,6 Merverdiavskrivninger -26,5-0,9-1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET *) 443,2 528,8 302,3 385,1 248,6 320,4 167,8 218,3 217,1-8,2 167,5 165,7 366,5 Skattekostnad fra videreført virksomhet -163,6-107,0-85,9-52,2-283,6-46,1-71,8 14,2 121,3 41,3-54,3-11,4-25,8 RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 279,6 421,7 216,3 332,9-34,9 274,3 96,0 232,4 338,4 33,0 113,2 154,3 340,6 Resultat fra avviklet virksomhet **) 0,0-3,6-129,3-17,8-12,7-46,6-32,6-32,5-57,4-37,3-15,9-2,4-16,6 RESULTAT ETTER SKATT 279,6 418,2 87,1 315,0-47,6 227,7 63,4 199,9 281,0-4,3 97,2 151,9 324,0 *) Salget av SpareBank 1 Markets ble gjennomført per 3. kvartal For sammenligningsformål, vises kvartalstallene bakover i tid eksklusive SpareBank 1 Markets. **) Tall for 3. og 2. kvartal 2013 inkluderer kvartalsresultatet til SpareBank 1 Markets og konserntapet/nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 Markets som følge av salget. Tallene fra 1. kvartal kvartal 2010 viser resultat i SpareBank 1 Markets. 19

20 SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per 4.kvartal kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner Risikoinntekter 439,0 431,1 453,1 430,1 502, , ,3 Risikokostnader -306,4-323,8-343,6-334,4-405, , ,3 Risikoresultat 132,6 107,2 109,5 95,7 97,2 445,1 310,0 Tekniske avsetninger -7,9-0,4-5,1-15,0-7,4-28,5-18,5 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 124,7 106,8 104,3 80,7 89,8 416,5 291,5 Oppreservering -11,5-4,3-7,4-10,4-50,6-33,6-50,6 Risikoresultat etter tekn. avs. og oppres. 113,2 102,5 96,9 70,3 39,1 382,9 240,9 Gebyrer 146,5 208,0 203,7 196,9 189,2 755,0 747,1 Driftskostnader ekskl. provisjoner -152,1-128,4-146,0-130,3-144,7-556,9-541,3 Provisjoner -72,1-70,5-68,6-66,8-71,1-277,9-262,1 Administrasjonsresultat -77,7 9,1-10,9-0,2-26,7-79,8-56,2 Netto finansinntekter 303,2 214,6 154,3 276,5 171,8 948,5 732,3 Garantert rente -131,9-113,6-116,2-110,2-120,6-471,8-463,6 Renteresultat 171,3 101,0 38,1 166,3 51,2 476,7 268,8 Oppreservering -80,3-34,5-2,8-66,6-20,8-184,1-94,7 Renteresultat etter oppreservering 91,0 66,5 35,4 99,7 30,4 292,6 174,1 Vederlag for rentegaranti 5,4 5,1 4,5 4,1 6,8 19,1 25,9 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 131,8 183,2 125,9 173,9 49,7 614,8 384,7 Avsetning til tilleggsavsetninger -7,9-18,2-3,6-41,4-11,2-71,0-43,7 Resultat til kunder -23,2-22,4-6,1-21,9 20,7-73,6-43,1 Avkastning på selskapets midler 51,5 59,1 20,8 36,8 39,8 168,2 181,5 Resultat til eier før skatt 152,2 201,7 137,0 147,4 99,0 638,4 479,4 Skattekostnad -12,4-42,9-43,6-11,1-253,4-110,0-290,2 Resultat til eier etter skatt 139,9 158,8 93,4 136,4-154,4 528,4 189,2 *) 20 *) For året 2012 vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat.

21 SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje per 4.kvartal 2013 Beløp i mill. kroner Kollektivporteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgsporteføljen Selskapsporteføljen Totalt Risikoresultat 416,3 1,7-1,4 0,0 416,5 Administrasjonsresultat -24,8-30,3-24,6 0,0-79,8 Renteresultat 364,4 96,4 12,8 3,1 476,7 Oppreservering -217,7 0,0 0,0 0,0-217,7 Vederlag for rentegaranti 19,1 0,0 0,0 0,0 19,1 Resultat til kunde -76,9-67,7 0,0 0,0-144,6 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 168,2 168,2 Sum 480,4 0,0-13,3 171,2 638,4 21

22 SpareBank 1 Forsikring AS Utvikling i premieinntekter 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 88,0 84,8 81,4 79,8 101,0 334,0 325,3 Individuelle kapitalforsikringer 164,5 164,6 159,8 155,6 155,6 644,5 607,7 Kollektive pensjonsforsikringer 105,6 95,1 73,7 295,0 115,0 569,4 528,9 Ulykkesforsikringer 61,7 61,8 59,7 57,6 57,3 240,8 223,0 Gruppelivsforsikringer 146,8 154,0 151,0 265,6 125,0 717,5 632,5 Unit Link - Renteforsikringer 9,2 11,4 3,0 8,6 8,3 32,2 34,4 Unit Link - Kapitalforsikringer 33,7 45,3 16,8 33,2 31,1 129,0 134,7 Innskuddstjenestepensjon 300,3 294,3 301,9 296,0 305, , ,8 Sum brutto forfalte premieinntekter 909,8 911,5 847, ,3 898, , ,2 Overførte premiereserver fra andre selskaper 65,0 153,0 202,4 98,7 161,4 519,1 575,2 Avgitt gjenforsikringspremie -47,0-47,4-46,0-47,5-42,4-187,8-154,5 Premieinntekter for egen regning 927, , , , , , ,8 22

23 SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning ekskl. verdiendring anlegg: Bokført avkastning: 23 Kilde: selskapspresentasjoner

24 SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti per Prosent Aksjer Norge 22,8 Aksjer utland 35,1 Pengemarked 2,9 Obligasjon Norge 5,3 Obligasjon utland 0,3 Hold til forfall 5,0 Eiendom 6,1 24

25 SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per Året Beløp i mill. kroner Immaterielle eiendeler Investeringer Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Fordringer Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter Investeringer i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen SUM EIENDELER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg Avsetning for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Forpliktelser Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD Året 25

26 Aktivaallokering per portefølje per ( ) SB1 Forsikring AS Investeringsvalgporteføljen 44,9 (46,3) % Kollektivporteføljen Kollektivporteføljen 13,5 (12,6) % 40,6 (39,2) % 0,3 (0,7) % Selskapsporteføljen Selskapsporteføljen 0,2 (0,2) % 0 % 0 % 17,7 (18,4) % 18 % SB1 Skadeforsikring konsern Selskapsporteføljen 9,6 (8,2) % 0 % 9,8 (11,0) % 12,2 (10,1) % 18 % 66 % 16 % 66 % 16 % 0,3 (0,4) % 54,8 (53,2) % 27,0 (27,8) % 18,5 (19,6) % 67,0 (65,7) % 15,1 (15,8) % 68,4 (70,7) % Aksjer Annet Obligasjoner Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi Annet Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi Aksjer Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi NOK 10,5 (8,2) mrd. NOK 18,1 (16,9) mrd. NOK 3,6 (3,1) mrd. NOK 11,4 (11,0) mrd. 26

27 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Resultat per 4. kvartal kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner Forfalt brutto premie 1 266, , , , , , ,4 Opptjente premier f.e.r , , , , , , ,1 Påløpne erstatninger f.e.r. -465,0-778,5-862,0-875,0-895, , ,5 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -227,4-199,2-221,4-218,7-313,3-866, ,3 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 1,4 0,7 6,7 5,2 0,1 14,1 14,3 Andre tekniske avsetninger -131,1-4,0 0,7-13,0-59,1-147,3-41,2 Forsikringsresultat 379,3 230,3 98,1 91,7 25,8 799,6 62,4 Netto finansinntekter 128,2 129,1 70,7 170,1 119,8 498,1 537,6 Andre kostnader 25,0 10,0 0,0 0,0-0,1 35,0-0,1 Resultat før sikkerhetsavsetninger 532,5 369,5 168,8 261,8 145, ,6 599,9 Endring av sikkerhetsavsetning -103,4 6,5 4,8 3,0 52,4-89,1 19,0 Resultat før skatt 429,1 376,0 173,6 264,8 197, ,5 618,9 Skattekostnad -183,5-73,7-57,7-45,4-46,1-360,4-142,7 Resultat etter skatt 245,6 302,3 115,9 219,4 151,8 883,2 476,1 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Nøkkeltall Skadeprosent f.e.r. 38,7 % 64,3 % 73,4 % 73,3 % 69,2 % 62,4 % 78,3 % Kostnadsprosent f.e.r. 18,9 % 16,4 % 18,9 % 18,3 % 24,2 % 18,1 % 20,0 % Combined ratio f.e.r. 57,6 % 80,7 % 92,3 % 91,7 % 93,4 % 80,5 % 98,2 % Kapitaldekning 38,4 % 37,1 % 27

28 ODIN Forvaltning Resultat per 4. kvartal kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner Forvaltningshonorarer 79,1 74,5 69,2 66,7 62,5 289,5 257,1 Sum driftsinntekter 79,1 74,5 69,2 66,7 62,5 289,5 257,1 Lønnskostnader -24,9-28,7-29,2-23,7-34,8-106,5-110,1 Avskrivninger -5,4-6,2-6,3-6,4-6,4-24,3-26,0 Andre driftskostnader -27,3-24,9-26,3-28,4-30,0-107,0-130,5 Sum driftskostnader -57,6-59,9-61,8-58,5-71,1-237,7-266,6 Driftsresultat 21,6 14,6 7,4 8,2-8,6 51,7-9,6 Finanskostnader -1,2 0,3 0,4 0,3-11,7-0,2-10,8 Resultat før skatt 20,4 15,0 7,7 8,4-20,3 51,5-20,4 Skattekostnad -5,5-4,1-2,1-2,3 1,7-14,1 1,9 Resultat etter skatt 14,8 10,8 5,6 6,1-18,6 37,4-18,5 28

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen 13. august 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Tidenes beste halvårsresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon artal SpareBank 1 Gruppen 22. oktober - Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per artal (MNOK) 529 745 1 216 1 753 (8) 320

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen

Presentasjon 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Presentasjon artal SpareBank 1 Gruppen 24 oktober - Kirsten Idebøen, 24. Idebøen adm. adm direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt hittil i år (MNOK)* 529 1 216 376

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 Godt kvartalsresultat Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 3.kvartal (MNOK) 529 745 380 528 1.216 1.753 1.225 1.439 3. kv 2013 3. kv 2014 3.

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 Godt resultat, men lavere enn i rekordåret 2014 Lavere finans- og avviklingsgevinster og høye naturskadeerstatninger Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK) Resultat

Detaljer

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, administrerende direktør

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, administrerende direktør 1. kvartal 2013 Q1 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, administrerende direktør 25. april 2013 Det beste 1. kvartalsresultatet i SpareBank 1 Gruppens historie Resultat før skatt

Detaljer

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29 april 2011 29. Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1 kvartal 2012 1. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Q1 Kirsten Idebøen, konsernsjef 26. april 2012 God resultatutvikling i konsernet - Beste resultat i 1. kvartal de siste fem år Resultat før

Detaljer

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 3. kvartal Q3 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 28 oktober 28. Svekket resultat som følge av svake aksjemarkeder og høy skadeprosent Resultat før skatt per 3. kvartal:

Detaljer

Foreløpig pgregnskap 2012

Foreløpig pgregnskap 2012 Q4 Foreløpig pgregnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, Administrerende direktør 14. februar 2013 Mer enn dobling av resultat før skatt i sammenlignet med 2011 Resultat før

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader ga redusert

Detaljer

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29. april 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør. 28. april 2010

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør. 28. april 2010 1. kvartal 2010 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. april 2010 Hovedpunkter Solid resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. kvartal, men med preg av vinter, snø

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. halvår og g 2. kvartal Q2 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 10 august 10. God underliggende resultatfremgang, men preget av svake aksjemarkeder og flomskader

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Q2 1 halvår og 2. 1. 2 kvartal 2012 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 9 august 2012 9. Resultat hittil i år på linje med fjoråret Resultat før skatt konsern kvartalsvis

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Turbulent start på året

Turbulent start på året artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern 250 200 150 100 50 0 137 236 100 2008 759 2005

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Q3 3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 18. oktober Solid resultatfremgang sammenlignet med fjoråret - Tiltak for ytterligere å bedre konkurransekraft og

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Foreløpig regnskap 2010

Foreløpig regnskap 2010 Foreløpig regnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 11. februar 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN 18,5 % 15,8 % 11,9 % Solid resultat i 8,9 % God utvikling

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal 2009

Hovedpunkter 1. kvartal 2009 artal 2009 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konst. adm. direktør 28. april 2009 Hovedpunkter artal 2009 Resultatet er preget av de turbulente finansmarkedene. SpareBank 1 Livsforsikring

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør 3. kvartal 2010 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. oktober 2010 Hovedpunkter God resultatutvikling for SpareBank 1 Gruppen i 3. kvartal SpareBank 1 Skadeforsikring

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006 SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2005 17. februar 2006 Meget sterkt resultat SpareBank 1 Gruppen Hovedtrekk for 2005 Resultat før skatt MNOK 752,2, en bedring på MNOK 421,5 Resultat etter skatt øker

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør 3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. oktober Hovedpunkter God resultatutvikling for SpareBank 1 Gruppen i 3. kvartal SpareBank 1 Skadeforsikring hadde

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Resultat for andre kvartal 2016

Resultat for andre kvartal 2016 Resultat for andre kvartal 2016 18. august 2016 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS Svært god soliditet gjør OPF rustet til å tåle lave renter og urolige finansmarkeder Konsernresultat i andre

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011 1 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 12 Utvidet resultatregnskap 13 Balanse 14 Egenkapital 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt andre kvartal for KLP Avkastning i 2. kvartal: Kollektivporteføljen 2,7 prosent bokført og verdijustert Selskapsporteføljen 2,2

Detaljer

Resultat for første kvartal 2017

Resultat for første kvartal 2017 Resultat for første kvartal 2017 2. mai 2017 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS Godt resultat og høy avkastning for kundene Konsernresultat var 290 millioner kroner i første kvartal 2017,

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Resultat for andre kvartal 2017

Resultat for andre kvartal 2017 Resultat for andre kvartal 2017 21. august 2017 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS 5,2 prosent avkastning for kundene Konsernresultat var 249 millioner kroner i andre kvartal 2017, mot 301

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 11 Utvidet resultatregnskap 12 Balanse 13 Egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

11. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009

11. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009 11. november 2009 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt tredje kvartal for KLP Avkastning i 3. kvartal: Kollektivporteføljen 2,5 prosent bokført og 2,8 prosent verdijustert Selskapsporteføljen

Detaljer

Beste årsresultat noensinne

Beste årsresultat noensinne Historisk gode resultater fra SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2007 SpareBank 1 Gruppen, Eldar Mathisen, adm. direktør 13. februar 2008 Beste årsresultat noensinne SpareBank 1 Gruppen Resultat før

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009 Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 12. februar 2010 1 1 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen Driftsresultat på 6.008 mill. kroner og konsernresultat på 933 mill. kroner, en økning på henholdsvis 2.005 og 339 mill. kroner målt mot tilsvarende

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 11. mai 2017 Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer