SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015"

Transkript

1 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august

2 Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) Egenkapitalavkastning per 2. kvartal (%) Kapitaldekning per 2. kvartal (%) 15,6 25,7 17,6 15,9 14,6 17,8 21,0 10,

3 Solid underliggende drift i samtlige datterselskap Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) ODIN Forvaltning Livsforsikringsvirksomhet Skadeforsikringsvirksomhet Fordringsadministrasjon 3

4 Forretningsområde Forsikring

5 SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) God underliggende drift Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv Hovedtall per 2. kv (2. kv ) i MNOK Brutto premieinntekter: (2 121) Risikoresultat: 162 (185) Administrasjonsresultat: 4 (-5) Renteresultat: 188 (328) Resultat før skatt: 304 (325) Egenkapitalavkastning : 14,7 % (17,3 %) 5

6 SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Vekst i bufferkapital Utvikling i bufferkapital per 2. kvartal (%) 14,8 15,5 19,4 22,2 Bufferkapital har økt med 1,9 pp siden årsskiftet, fra 20,3 % til 22,2 %. Kursreguleringsfondet utgjorde mill. kroner per 2. kvartal og har økt med 95 mill. kroner i år Kursreguleringsfond Tilleggsavsetninger Delårsresultat Kjernekap. utover minstekrav 6

7 SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Godt forsikringsresultat til tross for økning i naturskader Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv Hovedtall per 2. kv (2. kv ) i MNOK Brutto premieinntekter: (2 661) Forsikringsresultat: 415 (483) Brutto avviklingsgevinster 251 (245) Netto finansresultat: 143 (284) Resultat før skatt: 634 (665) Egenkapitalavkastning : 21,5 % (25,4 %) 7

8 SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Solid underliggende forsikringsdrift Forsikringsresultat per 2. kvartal (MNOK) Forsikringsresultat Forsikringsresultat ekskl. natur og avvikling Combined ratio f.e.r. i kvartalet (%) Forsikringsresultatet er preget av Betydelige naturskadeerstatninger fra stormene «Nina» og «Ole» på 111 (28) mill. kroner. Nedgang i øvrige erstatninger sammenlignet med fjoråret og få storskader. Det er inntektsført avviklingsgevinster på 251 (245) mill. kroner per 2. kvartal. 72,7 77,7 19,5 22,2 53,2 55,6 70,1 19,8 50,3 Utvikling i combined ratio CR for egen regning: 77,7 % (72,7 %) 2. kv 2. kv Året Skadeprosent Kostnadsprosent 8

9 ODIN Forvaltning AS

10 ODIN Forvaltning Økning i forvaltningskapital og resultatforbedring Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv Hovedtall per 2. kv (2. kv ) i MNOK Driftsinntekter: 175 (161) Resultat før skatt: 53 (42) Forvaltningskapital: (34 380) Egenkapitalavkastning : 45,7 % (40,0 %) 10

11 Fordringsadministrasjon

12 Fordringsadministrasjon Positiv resultatutvikling på alle forretningsområder Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) Factoring 30 Stort press på rente- og factoringmarginer. Utlånsvekst og økt klientomsetning 24 Portefølje 16 God innfordring har gitt resultatfremgang Porteføljevolumet var (2.200) mill. kroner per 2. kvartal. Inkasso (Conecto) Moderat bedring i resultat, som hovedsakelig skyldes reduksjon i driftskostnader. 12

13 Provisjoner fra produktselskapene per 2. kvartal (Tall i MNOK) ODIN Forvaltning SB1 Forsikring SB1 Skadeforsikring 13

14 Egenkapitalavkastning etter skatt Per 2. kv Gjennomsnitt tre siste år * Gjennomsnitt fem siste år * SpareBank 1 Gruppen 17,6 % 19,0 % 17,4 % Tryg 21,9 % 22,2 % 17,3 % Eika Gruppen 13.aug 20,3 % 13,8 % Gjensidige 18,3 % 16,4 % 14,8 % Sampo 16,3 % 13,5 % 12,8 % DNB 14,1 % 12,9 % 12,7 % Storebrand 5,9 % 10,1 % 9,4 % Kilde: Selskapenes regnskapsrapporter * Tall pr

15

16 Appendiks

17 SpareBank 1-alliansen Eiere og alliansepartnere: 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 % 9,6 % 1,4 % Bank 1 Oslo Akershus* BN Bank* SpareBank 1 Boligkreditt* SpareBank 1 Næringskreditt* SpareBank 1 Gruppen AS* SpareBank 1 Forsikring ODIN Forvaltning SpareBank 1 Medlemskort forvaltning av LOfavør SpareBank 1 Banksamarbeidet DA* Selskapet skal utvikle og levere felles ITog mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste-praksis og innkjøp. Kompetansesentre: Betaling/Trondheim, Kreditt/Stavanger SpareBank 1 Kredittkort* SpareBank 1 Markets* SpareBank 1 Gruppen Finans factoring og porteføljekjøp Conecto inkasso EiendomsMegler 1 Norge SpareBank 1 Kundesenter SpareBank 1 Verdipapirservice * Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler: * Felleseid konsern med heleide produktselskaper: * Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen

18 Resultat per 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår Året Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 179,1 172,1 303,8 325,3 505,5 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 383,1 471,6 633,7 664, ,0 - ODIN Forvaltning 31,0 24,2 52,8 42,4 89,2 - SpareBank 1 Medlemskort 1,8 1,5 4,2 4,2 4,7 - SpareBank 1 Gruppen Finans AS 14,2 9,9 27,9 20,7 46,1 - Conecto AS -0,2 1,2 4,2 4,1 4,1 - Konsernjusteringer -130,9 21,5-132,7 24,4 89,2 Sum resultat datterselskaper før skatt 478,0 702,1 893, , ,8 Driftskostnader morselskap -7,2-15,5-30,5-41,3-89,2 Netto finans morselskap -2,8-14,3-18,4-34,4-68,8 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 Merverdiavskrivninger -0,9-0,9-1,8-1,8-3,7 RESULTAT FØR SKATT 467,0 671,4 844, , ,2 Skattekostnad -117,2-135,4-191,8-224,0-556,0 RESULTAT ETTER SKATT 349,8 536,0 652,8 784, ,1 18

19 SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 2. Kv 1. Kv 4. Kv 3. Kv 2. Kv 1. Kv 4. Kv Kv Kv 2013 SB1 Gruppen konsern Resultat etter skatt (MNOK) 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 286,0 418,2 87,1 Annualisert egenkapitalavkastning per kvartal (%) 17,6 % 15,8 % 28,0 % 28,0 % 25,7 % 16,7 % 20,3 % 20,5 % 15,6 % Kapitaldekning per kvartal (%) 21,0 % 20,6 % 20,9 % 18,3 % 17,8 % 18,5 % 19,8 % 15,0 % 14,6 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 19,7 % 19,3 % 19,6 % 17,0 % 16,5 % 17,1 % 18,4 % 13,6 % 13,1 % Livsforsikringsvirksomhet Risikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) 92,8 69,3 85,7 105,0 90,9 94,4 124,7 106,8 104,3 Administrasjonsresultat brutto (MNOK) -8,0 1,8-8,0-4,4-7,1-0,7-77,7 9,1-10,9 Renteresultat (MNOK) 58,5 129,5-48,6 6,5 202,7 125,0 171,3 101,0 38,1 Resultat etter skatt (MNOK) 138,4 101,9 63,2 112,2 147,5 112,3 139,9 158,8 93,4 Bufferkapital inkl. årets resultat per kvartal (%) * 22,2 % 21,5 % 20,3 % 21,2 % 19,4 % 17,6 % 16,4 % 17,8 % 15,5 % Kapitaldekning per kvartal (%) 20,1 % 20,7 % 21,5 % 19,6 % 19,2 % 19,7 % 19,8 % 17,8 % 17,6 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) Skadeforsikringsvirksomhet Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 275,3 139,8 435,2 556,7 328,2 154,6 379,3 230,3 98,1 Netto finansinntekter (MNOK) 31,0 111,9 63,6 81,4 180,6 103,3 128,2 129,1 70,7 Resultat etter skatt (MNOK) 282,1 182,0 391,9 466,0 367,6 151,2 242,4 302,3 115,9 Skadeprosent f.e.r (%) 55,6 % 67,4 % 40,5 % 39,8 % 53,2 % 68,5 % 38,7 % 64,3 % 73,4 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 22,2 % 21,7 % 22,0 % 19,1 % 19,5 % 18,5 % 18,9 % 16,4 % 18,9 % Combined ratio f.e.r (%) 77,7 % 89,1 % 62,6 % 58,9 % 72,7 % 87,0 % 57,6 % 80,7 % 92,3 % Bestandspremie (MNOK) ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 91,5 83,9 78,6 83,1 81,3 79,7 79,1 74,5 69,2 Resultat etter skatt (MNOK) 22,7 16,0 15,4 18,4 17,8 13,6 14,8 10,8 5,6 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,6 % 7,4 % 7,4 % 7,3 % 7,8 % 8,3 % 8,3 % 8,6 % 8,1 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 5,4 % 5,0 % 4,8 % 4,7 % 4,9 % 4,9 % 4,8 % 5,0 % 5,0 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 10,2 13,2 10,3 8,3 8,1 9,9-24,5 2,9-0,7 Resultat etter skatt SB1G Finans (MNOK) 10,4 10,0 10,1 8,4 7,2 7,9 4,6 5,9 2,9 Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 3,3 3,3 0,2-0,2 0,9 2,1-29,1-3,0-3,6 *) For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat 19

20 SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 179,1 124,7 39,4 140,7 172,1 153,2 152,2 201,7 137,0 - Bruk av tilleggsavsetninger SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 383,1 250,7 532,0 632,1 471,6 193,3 429,1 376,0 173,6 - ODIN Forvaltning AS 31,0 21,8 21,8 25,1 24,2 18,2 20,4 15,0 7,7 - SpareBank 1 Medlemskort AS 1,8 2,4 0,0 0,4 1,5 2,7 1,4 2,6 1,9 - Fordringsadministrasjon 14,0 18,1 14,1 11,3 11,1 13,7-35,4 4,0-1,0 - Konsernjusteringer -130,9-1,8 90,6-25,8 21,5 2,9-47,2-23,1 5,5 Sum resultat datterselskaper før skatt 478,0 415,8 698,0 783,7 702,1 384,0 520,5 576,2 324,8 Driftskostnader morselskap -7,2-23,3-26,6-21,3-15,5-25,8-29,3-22,6-5,1 Netto finans morselskap -2,8-15,6-17,6-16,8-14,3-20,1-21,5-23,9-15,5 Gevinst ved salg av verdipapirer ,7 - - Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet - 1, Resultat før avskrivninger merverdier og nedskrivninger 468,0 378,5 653,8 745,7 672,3 339,4 365,6 529,7 304,1 Merverdiavskrivninger -0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-26,5-0,9-1,8 RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 467,0 377,6 652,9 744,7 671,4 337,2 443,2 528,8 302,3 Skattekostnad fra videreført virksomhet -117,2-74,6-146,0-186,0-135,4-88,6-166,8-107,0-85,9 RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 276,4 421,7 216,3 Resultat fra avviklet virksomhet ,6-129,3 RESULTAT ETTER SKATT 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 276,4 418,2 87,1 20

21 SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår Året Beløp i mill. kroner Risikoinntekter 496,4 451,4 987,9 901, ,8 Risikokostnader -408,1-356,8-822,8-724, ,4 Risikoresultat brutto 88,3 94,7 165,1 176,2 375,3 Reassuranse og sikkerhetsavsetning 4,5-3,8-3,0 9,1 0,7 Risikoresultat netto 92,8 90,9 162,1 185,3 376,0 Oppreservering fra risikoresultat -0,1-4,7-0,1-13,9-28,8 Risikoresultat netto etter oppreservering 92,7 86,2 162,0 171,4 347,3 Gebyrer 227,9 210,2 450,0 418,4 854,9 Driftskostnader ekskl. provisjoner -155,7-142,6-299,0-278,0-573,7 Provisjoner -80,3-74,8-157,2-148,2-301,4 Administrasjonsresultat brutto -8,0-7,1-6,2-7,8-20,2 Reassuransens effekt på admin. resultat 5,8 5,2 10,2 3,1 12,2 Administrasjonsresultat netto -2,2-1,9 4,1-4,7-8,0 Netto finansinntekter 173,5 320,8 416,3 561,0 750,4 Garantert rente -115,0-118,1-228,2-233,3-464,8 Renteresultat 58,5 202,7 188,1 327,7 285,6 Oppreservering fra renteresultat -0,4-42,8-0,5-75,0 28,3 Renteresultat etter oppreservering 58,2 160,0 187,5 252,6 313,8 Eiers bidrag til oppreservering -0,5-2,5-0,9-5,0-16,8 Vederlag for rentegaranti 7,9 9,5 16,4 14,1 26,8 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 156,1 251,2 369,1 428,4 663,1 Avsetning til tilleggsavsetninger -19,3-100,9-113,0-158,8-241,0 Resultat til kunder -31,3-28,0-53,8-44,9-75,9 Avkastning på finansielle eiendeler selskapsporteføljen 24,9 58,3 53,9 108,9 199,1 Andre inntekter og kostnader til selskapet 48,7-8,5 47,4-8,4-39,9 Resultat til eier før skatt 179,1 172,1 303,8 325,3 505,5 Skattekostnad -40,6-24,6-63,4-65,6-70,3 Resultat til eier etter skatt 138,4 147,5 240,3 259,8 435,2 21

22 SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje per 2. kvartal Beløp i mill. kroner Kollektivporteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgsporteføljen Selskapsporteføljen Totalt Risikoresultat 173,8-1,3-0,1 0,0 172,4 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat 5,1-7,4-3,9-0,1-6,2 Renteresultat 75,8 105,9 5,2 1,1 188,1 Oppreservering -0,7 0,0 0,0 0,0-0,7 Eiers bidrag til oppreservering -0,9 0,0 0,0 0,0-0,9 Vederlag for rentegaranti 16,4 0,0 0,0 0,0 16,4 Resultat til kunde -69,5-97,2 0,0 0,0-166,8 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 101,4 101,4 Sum 200,1 0,0 1,2 102,5 303,8 22

23 SpareBank 1 Forsikring AS Utvikling i premieinntekter 2. kvartal 1. halvår Året Mill. kroner Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 100,3 90,6 198,5 179,4 369,4 Individuelle kapitalforsikringer 179,4 170,0 356,7 337,7 685,4 Kollektive pensjonsforsikringer 68,7 57,1 380,7 323,5 498,9 Ulykkesforsikringer 69,4 64,3 137,6 127,3 259,5 Gruppelivsforsikringer 170,7 153,8 407,6 423,5 724,8 Unit Link - Renteforsikringer 4,9 7,2 11,0 14,3 29,3 Unit Link - Kapitalforsikringer 43,9 34,5 90,7 73,3 148,6 Innskuddstjenestepensjon 364,2 327,8 739,9 641, ,7 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 001,5 905, , , ,6 Overførte premiereserver fra andre selskaper 141,9 152,6 283,3 262,0 495,9 Avgitt gjenforsikringspremie -47,8-48,2-96,7-96,6-186,9 Premieinntekter for egen regning 1 095, , , , ,6 23

24 SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijusert avkastning kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%): 1. Kv. 2. Kv. 1. Kv. 2. Kv. 1. Kv. 2. Kv. 1. Kv. 2. Kv. 1. Kv. 2. Kv. 1. Kv. 2. Kv. 1. Kv. 2. Kv. 1. Kv. 2. Kv. 2,7 1,9 2,4 2,2 2,1 3,0 1,4 1,3 1,3 2,2 2,1 1,9 1,3 1,4 1,2 0,1 SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea Kilde: selskapspresentasjoner 24

25 SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen for 2. kvartal Prosent Aksjer utland 10,2 Aksjer Norge 8,6 Eiendom 3,1 Hold til forfall 2,2 Omløpsrenter 0,4 25

26 SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 2. kvartal 1. halvår Året Beløp i mill. kroner Immaterielle eiendeler Investeringer Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Fordringer Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter Investeringer i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen SUM EIENDELER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg Avsetning for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Forpliktelser Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD

27 Aktivaallokering per portefølje per 2. kvartal (2. kvartal ) SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring Investeringsvalgportefølje Kollektivportefølje Selskapsportefølje SB1 Skadeforsikring konsern 44,5% 0,2% 55,3% 13,0% 0,9% 17,3% 37,2% 19,8% 1,8% 17,1% 61,2% 11,2% 14,4% 9,6% 64,8% 31,6% Aksjer Obligasjoner Annet Aksjer Obligasjoner- markedsverdi Obligasjoner- amortisert kost Eiendom Annet Aksjer Obligasjoner- markedsverdi Obligasjoner- amortisert kost Eiendom Annet Aksjer Obligasjoner- markedsverdi Obligasjoner- amortisert kost Eiendom Annet NOK 14,5 (11,6) mrd. NOK 19,9 (18,8) mrd. NOK 4,3 (3,7) mrd. NOK 10,9 (11,2) mrd. 27

28 SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat per 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår Året Beløp i mill. kroner Forfalt brutto premie 1 335, , , , ,5 Opptjente premier f.e.r , , , , ,2 Påløpne erstatninger f.e.r. -722,5-674, , , ,7 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -288,3-247,6-565,3-478, ,0 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 1,8 4,3 3,0 6,2 11,4 Andre tekniske avsetninger -15,9-21,9-17,2-31,7-61,2 Forsikringsresultat 275,3 328,2 415,1 482, ,6 Netto finansinntekter 31,0 180,6 142,9 283,9 428,9 Andre kostnader 76,8-16,2 75,7-17,8-67,5 Resultat før sikkerhetsavsetninger 383,1 492,6 633,7 748, ,0 Endring av sikkerhetsavsetning 0,0-21,0 0,0-84,0-7,0 Resultat før skatt 383,1 471,6 633,7 664, ,0 Skattekostnad -101,0-104,0-169,6-146,0-452,3 Resultat etter skatt 282,1 367,6 464,1 518, ,7 28

29 ODIN Forvaltning Resultat per 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår Året Mill. kroner Driftsinntekter 91,5 81,3 175,4 161,0 322,7 Lønnskostnader -33,7-30,7-64,0-57,9-113,3 Avskrivninger -3,3-3,4-6,7-6,9-13,4 Andre driftskostnader -23,9-23,4-53,1-54,8-108,2 Sum driftskostnader -60,9-57,6-123,9-119,5-234,9 Driftsresultat 30,5 23,7 51,5 41,4 87,8 Finanskostnader 0,5 0,5 1,3 1,0 1,5 Resultat før skatt 31,0 24,2 52,8 42,4 89,2 Skattekostnad -8,3-6,4-14,1-11,1-24,1 Resultat etter skatt 22,7 17,8 38,7 31,4 65,2 29

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen 13. august 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Tidenes beste halvårsresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon artal SpareBank 1 Gruppen 22. oktober - Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per artal (MNOK) 529 745 1 216 1 753 (8) 320

Detaljer

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør 4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt for året (MNOK) Annualisert

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 Godt resultat, men lavere enn i rekordåret 2014 Lavere finans- og avviklingsgevinster og høye naturskadeerstatninger Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK) Resultat

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 Godt kvartalsresultat Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 3.kvartal (MNOK) 529 745 380 528 1.216 1.753 1.225 1.439 3. kv 2013 3. kv 2014 3.

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen

Presentasjon 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Presentasjon artal SpareBank 1 Gruppen 24 oktober - Kirsten Idebøen, 24. Idebøen adm. adm direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt hittil i år (MNOK)* 529 1 216 376

Detaljer

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1 kvartal 2012 1. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Q1 Kirsten Idebøen, konsernsjef 26. april 2012 God resultatutvikling i konsernet - Beste resultat i 1. kvartal de siste fem år Resultat før

Detaljer

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29 april 2011 29. Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, administrerende direktør

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, administrerende direktør 1. kvartal 2013 Q1 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, administrerende direktør 25. april 2013 Det beste 1. kvartalsresultatet i SpareBank 1 Gruppens historie Resultat før skatt

Detaljer

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 3. kvartal Q3 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 28 oktober 28. Svekket resultat som følge av svake aksjemarkeder og høy skadeprosent Resultat før skatt per 3. kvartal:

Detaljer

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør. 28. april 2010

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør. 28. april 2010 1. kvartal 2010 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. april 2010 Hovedpunkter Solid resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. kvartal, men med preg av vinter, snø

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader ga redusert

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. halvår og g 2. kvartal Q2 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 10 august 10. God underliggende resultatfremgang, men preget av svake aksjemarkeder og flomskader

Detaljer

Foreløpig pgregnskap 2012

Foreløpig pgregnskap 2012 Q4 Foreløpig pgregnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, Administrerende direktør 14. februar 2013 Mer enn dobling av resultat før skatt i sammenlignet med 2011 Resultat før

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

Turbulent start på året

Turbulent start på året artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern 250 200 150 100 50 0 137 236 100 2008 759 2005

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Q2 1 halvår og 2. 1. 2 kvartal 2012 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 9 august 2012 9. Resultat hittil i år på linje med fjoråret Resultat før skatt konsern kvartalsvis

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal 2009

Hovedpunkter 1. kvartal 2009 artal 2009 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konst. adm. direktør 28. april 2009 Hovedpunkter artal 2009 Resultatet er preget av de turbulente finansmarkedene. SpareBank 1 Livsforsikring

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29. april 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør 3. kvartal 2010 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. oktober 2010 Hovedpunkter God resultatutvikling for SpareBank 1 Gruppen i 3. kvartal SpareBank 1 Skadeforsikring

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Foreløpig regnskap 2010

Foreløpig regnskap 2010 Foreløpig regnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 11. februar 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN 18,5 % 15,8 % 11,9 % Solid resultat i 8,9 % God utvikling

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006 SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2005 17. februar 2006 Meget sterkt resultat SpareBank 1 Gruppen Hovedtrekk for 2005 Resultat før skatt MNOK 752,2, en bedring på MNOK 421,5 Resultat etter skatt øker

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Q3 3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 18. oktober Solid resultatfremgang sammenlignet med fjoråret - Tiltak for ytterligere å bedre konkurransekraft og

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011 1 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 12 Utvidet resultatregnskap 13 Balanse 14 Egenkapital 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt andre kvartal for KLP Avkastning i 2. kvartal: Kollektivporteføljen 2,7 prosent bokført og verdijustert Selskapsporteføljen 2,2

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør 3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. oktober Hovedpunkter God resultatutvikling for SpareBank 1 Gruppen i 3. kvartal SpareBank 1 Skadeforsikring hadde

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Resultat for andre kvartal 2016

Resultat for andre kvartal 2016 Resultat for andre kvartal 2016 18. august 2016 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS Svært god soliditet gjør OPF rustet til å tåle lave renter og urolige finansmarkeder Konsernresultat i andre

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 11 Utvidet resultatregnskap 12 Balanse 13 Egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen Driftsresultat på 6.008 mill. kroner og konsernresultat på 933 mill. kroner, en økning på henholdsvis 2.005 og 339 mill. kroner målt mot tilsvarende

Detaljer

Beste årsresultat noensinne

Beste årsresultat noensinne Historisk gode resultater fra SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2007 SpareBank 1 Gruppen, Eldar Mathisen, adm. direktør 13. februar 2008 Beste årsresultat noensinne SpareBank 1 Gruppen Resultat før

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert)

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS - et selskap i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) 5 DNB SKADEFORSIKRING AS 1. KVARTAL 2014 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 STYREST BERETNING 1. KVARTAL

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009 Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 12. februar 2010 1 1 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

Resultat for første kvartal 2017

Resultat for første kvartal 2017 Resultat for første kvartal 2017 2. mai 2017 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS Godt resultat og høy avkastning for kundene Konsernresultat var 290 millioner kroner i første kvartal 2017,

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 136 734 945 162 293 987 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Resultat for andre kvartal 2017

Resultat for andre kvartal 2017 Resultat for andre kvartal 2017 21. august 2017 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS 5,2 prosent avkastning for kundene Konsernresultat var 249 millioner kroner i andre kvartal 2017, mot 301

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

11. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009

11. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009 11. november 2009 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt tredje kvartal for KLP Avkastning i 3. kvartal: Kollektivporteføljen 2,5 prosent bokført og 2,8 prosent verdijustert Selskapsporteføljen

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer