SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015"

Transkript

1 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august

2 Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) Egenkapitalavkastning per 2. kvartal (%) Kapitaldekning per 2. kvartal (%) 15,6 25,7 17,6 15,9 14,6 17,8 21,0 10,

3 Solid underliggende drift i samtlige datterselskap Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) ODIN Forvaltning Livsforsikringsvirksomhet Skadeforsikringsvirksomhet Fordringsadministrasjon 3

4 Forretningsområde Forsikring

5 SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) God underliggende drift Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv Hovedtall per 2. kv (2. kv ) i MNOK Brutto premieinntekter: (2 121) Risikoresultat: 162 (185) Administrasjonsresultat: 4 (-5) Renteresultat: 188 (328) Resultat før skatt: 304 (325) Egenkapitalavkastning : 14,7 % (17,3 %) 5

6 SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Vekst i bufferkapital Utvikling i bufferkapital per 2. kvartal (%) 14,8 15,5 19,4 22,2 Bufferkapital har økt med 1,9 pp siden årsskiftet, fra 20,3 % til 22,2 %. Kursreguleringsfondet utgjorde mill. kroner per 2. kvartal og har økt med 95 mill. kroner i år Kursreguleringsfond Tilleggsavsetninger Delårsresultat Kjernekap. utover minstekrav 6

7 SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Godt forsikringsresultat til tross for økning i naturskader Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv Hovedtall per 2. kv (2. kv ) i MNOK Brutto premieinntekter: (2 661) Forsikringsresultat: 415 (483) Brutto avviklingsgevinster 251 (245) Netto finansresultat: 143 (284) Resultat før skatt: 634 (665) Egenkapitalavkastning : 21,5 % (25,4 %) 7

8 SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Solid underliggende forsikringsdrift Forsikringsresultat per 2. kvartal (MNOK) Forsikringsresultat Forsikringsresultat ekskl. natur og avvikling Combined ratio f.e.r. i kvartalet (%) Forsikringsresultatet er preget av Betydelige naturskadeerstatninger fra stormene «Nina» og «Ole» på 111 (28) mill. kroner. Nedgang i øvrige erstatninger sammenlignet med fjoråret og få storskader. Det er inntektsført avviklingsgevinster på 251 (245) mill. kroner per 2. kvartal. 72,7 77,7 19,5 22,2 53,2 55,6 70,1 19,8 50,3 Utvikling i combined ratio CR for egen regning: 77,7 % (72,7 %) 2. kv 2. kv Året Skadeprosent Kostnadsprosent 8

9 ODIN Forvaltning AS

10 ODIN Forvaltning Økning i forvaltningskapital og resultatforbedring Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv Hovedtall per 2. kv (2. kv ) i MNOK Driftsinntekter: 175 (161) Resultat før skatt: 53 (42) Forvaltningskapital: (34 380) Egenkapitalavkastning : 45,7 % (40,0 %) 10

11 Fordringsadministrasjon

12 Fordringsadministrasjon Positiv resultatutvikling på alle forretningsområder Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) Factoring 30 Stort press på rente- og factoringmarginer. Utlånsvekst og økt klientomsetning 24 Portefølje 16 God innfordring har gitt resultatfremgang Porteføljevolumet var (2.200) mill. kroner per 2. kvartal. Inkasso (Conecto) Moderat bedring i resultat, som hovedsakelig skyldes reduksjon i driftskostnader. 12

13 Provisjoner fra produktselskapene per 2. kvartal (Tall i MNOK) ODIN Forvaltning SB1 Forsikring SB1 Skadeforsikring 13

14 Egenkapitalavkastning etter skatt Per 2. kv Gjennomsnitt tre siste år * Gjennomsnitt fem siste år * SpareBank 1 Gruppen 17,6 % 19,0 % 17,4 % Tryg 21,9 % 22,2 % 17,3 % Eika Gruppen 13.aug 20,3 % 13,8 % Gjensidige 18,3 % 16,4 % 14,8 % Sampo 16,3 % 13,5 % 12,8 % DNB 14,1 % 12,9 % 12,7 % Storebrand 5,9 % 10,1 % 9,4 % Kilde: Selskapenes regnskapsrapporter * Tall pr

15

16 Appendiks

17 SpareBank 1-alliansen Eiere og alliansepartnere: 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 % 9,6 % 1,4 % Bank 1 Oslo Akershus* BN Bank* SpareBank 1 Boligkreditt* SpareBank 1 Næringskreditt* SpareBank 1 Gruppen AS* SpareBank 1 Forsikring ODIN Forvaltning SpareBank 1 Medlemskort forvaltning av LOfavør SpareBank 1 Banksamarbeidet DA* Selskapet skal utvikle og levere felles ITog mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste-praksis og innkjøp. Kompetansesentre: Betaling/Trondheim, Kreditt/Stavanger SpareBank 1 Kredittkort* SpareBank 1 Markets* SpareBank 1 Gruppen Finans factoring og porteføljekjøp Conecto inkasso EiendomsMegler 1 Norge SpareBank 1 Kundesenter SpareBank 1 Verdipapirservice * Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler: * Felleseid konsern med heleide produktselskaper: * Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen

18 Resultat per 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår Året Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 179,1 172,1 303,8 325,3 505,5 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 383,1 471,6 633,7 664, ,0 - ODIN Forvaltning 31,0 24,2 52,8 42,4 89,2 - SpareBank 1 Medlemskort 1,8 1,5 4,2 4,2 4,7 - SpareBank 1 Gruppen Finans AS 14,2 9,9 27,9 20,7 46,1 - Conecto AS -0,2 1,2 4,2 4,1 4,1 - Konsernjusteringer -130,9 21,5-132,7 24,4 89,2 Sum resultat datterselskaper før skatt 478,0 702,1 893, , ,8 Driftskostnader morselskap -7,2-15,5-30,5-41,3-89,2 Netto finans morselskap -2,8-14,3-18,4-34,4-68,8 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 Merverdiavskrivninger -0,9-0,9-1,8-1,8-3,7 RESULTAT FØR SKATT 467,0 671,4 844, , ,2 Skattekostnad -117,2-135,4-191,8-224,0-556,0 RESULTAT ETTER SKATT 349,8 536,0 652,8 784, ,1 18

19 SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 2. Kv 1. Kv 4. Kv 3. Kv 2. Kv 1. Kv 4. Kv Kv Kv 2013 SB1 Gruppen konsern Resultat etter skatt (MNOK) 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 286,0 418,2 87,1 Annualisert egenkapitalavkastning per kvartal (%) 17,6 % 15,8 % 28,0 % 28,0 % 25,7 % 16,7 % 20,3 % 20,5 % 15,6 % Kapitaldekning per kvartal (%) 21,0 % 20,6 % 20,9 % 18,3 % 17,8 % 18,5 % 19,8 % 15,0 % 14,6 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 19,7 % 19,3 % 19,6 % 17,0 % 16,5 % 17,1 % 18,4 % 13,6 % 13,1 % Livsforsikringsvirksomhet Risikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) 92,8 69,3 85,7 105,0 90,9 94,4 124,7 106,8 104,3 Administrasjonsresultat brutto (MNOK) -8,0 1,8-8,0-4,4-7,1-0,7-77,7 9,1-10,9 Renteresultat (MNOK) 58,5 129,5-48,6 6,5 202,7 125,0 171,3 101,0 38,1 Resultat etter skatt (MNOK) 138,4 101,9 63,2 112,2 147,5 112,3 139,9 158,8 93,4 Bufferkapital inkl. årets resultat per kvartal (%) * 22,2 % 21,5 % 20,3 % 21,2 % 19,4 % 17,6 % 16,4 % 17,8 % 15,5 % Kapitaldekning per kvartal (%) 20,1 % 20,7 % 21,5 % 19,6 % 19,2 % 19,7 % 19,8 % 17,8 % 17,6 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) Skadeforsikringsvirksomhet Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 275,3 139,8 435,2 556,7 328,2 154,6 379,3 230,3 98,1 Netto finansinntekter (MNOK) 31,0 111,9 63,6 81,4 180,6 103,3 128,2 129,1 70,7 Resultat etter skatt (MNOK) 282,1 182,0 391,9 466,0 367,6 151,2 242,4 302,3 115,9 Skadeprosent f.e.r (%) 55,6 % 67,4 % 40,5 % 39,8 % 53,2 % 68,5 % 38,7 % 64,3 % 73,4 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 22,2 % 21,7 % 22,0 % 19,1 % 19,5 % 18,5 % 18,9 % 16,4 % 18,9 % Combined ratio f.e.r (%) 77,7 % 89,1 % 62,6 % 58,9 % 72,7 % 87,0 % 57,6 % 80,7 % 92,3 % Bestandspremie (MNOK) ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 91,5 83,9 78,6 83,1 81,3 79,7 79,1 74,5 69,2 Resultat etter skatt (MNOK) 22,7 16,0 15,4 18,4 17,8 13,6 14,8 10,8 5,6 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,6 % 7,4 % 7,4 % 7,3 % 7,8 % 8,3 % 8,3 % 8,6 % 8,1 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 5,4 % 5,0 % 4,8 % 4,7 % 4,9 % 4,9 % 4,8 % 5,0 % 5,0 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 10,2 13,2 10,3 8,3 8,1 9,9-24,5 2,9-0,7 Resultat etter skatt SB1G Finans (MNOK) 10,4 10,0 10,1 8,4 7,2 7,9 4,6 5,9 2,9 Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 3,3 3,3 0,2-0,2 0,9 2,1-29,1-3,0-3,6 *) For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat 19

20 SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 179,1 124,7 39,4 140,7 172,1 153,2 152,2 201,7 137,0 - Bruk av tilleggsavsetninger SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 383,1 250,7 532,0 632,1 471,6 193,3 429,1 376,0 173,6 - ODIN Forvaltning AS 31,0 21,8 21,8 25,1 24,2 18,2 20,4 15,0 7,7 - SpareBank 1 Medlemskort AS 1,8 2,4 0,0 0,4 1,5 2,7 1,4 2,6 1,9 - Fordringsadministrasjon 14,0 18,1 14,1 11,3 11,1 13,7-35,4 4,0-1,0 - Konsernjusteringer -130,9-1,8 90,6-25,8 21,5 2,9-47,2-23,1 5,5 Sum resultat datterselskaper før skatt 478,0 415,8 698,0 783,7 702,1 384,0 520,5 576,2 324,8 Driftskostnader morselskap -7,2-23,3-26,6-21,3-15,5-25,8-29,3-22,6-5,1 Netto finans morselskap -2,8-15,6-17,6-16,8-14,3-20,1-21,5-23,9-15,5 Gevinst ved salg av verdipapirer ,7 - - Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet - 1, Resultat før avskrivninger merverdier og nedskrivninger 468,0 378,5 653,8 745,7 672,3 339,4 365,6 529,7 304,1 Merverdiavskrivninger -0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-26,5-0,9-1,8 RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 467,0 377,6 652,9 744,7 671,4 337,2 443,2 528,8 302,3 Skattekostnad fra videreført virksomhet -117,2-74,6-146,0-186,0-135,4-88,6-166,8-107,0-85,9 RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 276,4 421,7 216,3 Resultat fra avviklet virksomhet ,6-129,3 RESULTAT ETTER SKATT 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 276,4 418,2 87,1 20

21 SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår Året Beløp i mill. kroner Risikoinntekter 496,4 451,4 987,9 901, ,8 Risikokostnader -408,1-356,8-822,8-724, ,4 Risikoresultat brutto 88,3 94,7 165,1 176,2 375,3 Reassuranse og sikkerhetsavsetning 4,5-3,8-3,0 9,1 0,7 Risikoresultat netto 92,8 90,9 162,1 185,3 376,0 Oppreservering fra risikoresultat -0,1-4,7-0,1-13,9-28,8 Risikoresultat netto etter oppreservering 92,7 86,2 162,0 171,4 347,3 Gebyrer 227,9 210,2 450,0 418,4 854,9 Driftskostnader ekskl. provisjoner -155,7-142,6-299,0-278,0-573,7 Provisjoner -80,3-74,8-157,2-148,2-301,4 Administrasjonsresultat brutto -8,0-7,1-6,2-7,8-20,2 Reassuransens effekt på admin. resultat 5,8 5,2 10,2 3,1 12,2 Administrasjonsresultat netto -2,2-1,9 4,1-4,7-8,0 Netto finansinntekter 173,5 320,8 416,3 561,0 750,4 Garantert rente -115,0-118,1-228,2-233,3-464,8 Renteresultat 58,5 202,7 188,1 327,7 285,6 Oppreservering fra renteresultat -0,4-42,8-0,5-75,0 28,3 Renteresultat etter oppreservering 58,2 160,0 187,5 252,6 313,8 Eiers bidrag til oppreservering -0,5-2,5-0,9-5,0-16,8 Vederlag for rentegaranti 7,9 9,5 16,4 14,1 26,8 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 156,1 251,2 369,1 428,4 663,1 Avsetning til tilleggsavsetninger -19,3-100,9-113,0-158,8-241,0 Resultat til kunder -31,3-28,0-53,8-44,9-75,9 Avkastning på finansielle eiendeler selskapsporteføljen 24,9 58,3 53,9 108,9 199,1 Andre inntekter og kostnader til selskapet 48,7-8,5 47,4-8,4-39,9 Resultat til eier før skatt 179,1 172,1 303,8 325,3 505,5 Skattekostnad -40,6-24,6-63,4-65,6-70,3 Resultat til eier etter skatt 138,4 147,5 240,3 259,8 435,2 21

22 SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje per 2. kvartal Beløp i mill. kroner Kollektivporteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgsporteføljen Selskapsporteføljen Totalt Risikoresultat 173,8-1,3-0,1 0,0 172,4 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat 5,1-7,4-3,9-0,1-6,2 Renteresultat 75,8 105,9 5,2 1,1 188,1 Oppreservering -0,7 0,0 0,0 0,0-0,7 Eiers bidrag til oppreservering -0,9 0,0 0,0 0,0-0,9 Vederlag for rentegaranti 16,4 0,0 0,0 0,0 16,4 Resultat til kunde -69,5-97,2 0,0 0,0-166,8 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 101,4 101,4 Sum 200,1 0,0 1,2 102,5 303,8 22

23 SpareBank 1 Forsikring AS Utvikling i premieinntekter 2. kvartal 1. halvår Året Mill. kroner Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 100,3 90,6 198,5 179,4 369,4 Individuelle kapitalforsikringer 179,4 170,0 356,7 337,7 685,4 Kollektive pensjonsforsikringer 68,7 57,1 380,7 323,5 498,9 Ulykkesforsikringer 69,4 64,3 137,6 127,3 259,5 Gruppelivsforsikringer 170,7 153,8 407,6 423,5 724,8 Unit Link - Renteforsikringer 4,9 7,2 11,0 14,3 29,3 Unit Link - Kapitalforsikringer 43,9 34,5 90,7 73,3 148,6 Innskuddstjenestepensjon 364,2 327,8 739,9 641, ,7 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 001,5 905, , , ,6 Overførte premiereserver fra andre selskaper 141,9 152,6 283,3 262,0 495,9 Avgitt gjenforsikringspremie -47,8-48,2-96,7-96,6-186,9 Premieinntekter for egen regning 1 095, , , , ,6 23

24 SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijusert avkastning kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%): 1. Kv. 2. Kv. 1. Kv. 2. Kv. 1. Kv. 2. Kv. 1. Kv. 2. Kv. 1. Kv. 2. Kv. 1. Kv. 2. Kv. 1. Kv. 2. Kv. 1. Kv. 2. Kv. 2,7 1,9 2,4 2,2 2,1 3,0 1,4 1,3 1,3 2,2 2,1 1,9 1,3 1,4 1,2 0,1 SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea Kilde: selskapspresentasjoner 24

25 SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen for 2. kvartal Prosent Aksjer utland 10,2 Aksjer Norge 8,6 Eiendom 3,1 Hold til forfall 2,2 Omløpsrenter 0,4 25

26 SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 2. kvartal 1. halvår Året Beløp i mill. kroner Immaterielle eiendeler Investeringer Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Fordringer Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter Investeringer i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen SUM EIENDELER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg Avsetning for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Forpliktelser Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD

27 Aktivaallokering per portefølje per 2. kvartal (2. kvartal ) SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring Investeringsvalgportefølje Kollektivportefølje Selskapsportefølje SB1 Skadeforsikring konsern 44,5% 0,2% 55,3% 13,0% 0,9% 17,3% 37,2% 19,8% 1,8% 17,1% 61,2% 11,2% 14,4% 9,6% 64,8% 31,6% Aksjer Obligasjoner Annet Aksjer Obligasjoner- markedsverdi Obligasjoner- amortisert kost Eiendom Annet Aksjer Obligasjoner- markedsverdi Obligasjoner- amortisert kost Eiendom Annet Aksjer Obligasjoner- markedsverdi Obligasjoner- amortisert kost Eiendom Annet NOK 14,5 (11,6) mrd. NOK 19,9 (18,8) mrd. NOK 4,3 (3,7) mrd. NOK 10,9 (11,2) mrd. 27

28 SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat per 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår Året Beløp i mill. kroner Forfalt brutto premie 1 335, , , , ,5 Opptjente premier f.e.r , , , , ,2 Påløpne erstatninger f.e.r. -722,5-674, , , ,7 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -288,3-247,6-565,3-478, ,0 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 1,8 4,3 3,0 6,2 11,4 Andre tekniske avsetninger -15,9-21,9-17,2-31,7-61,2 Forsikringsresultat 275,3 328,2 415,1 482, ,6 Netto finansinntekter 31,0 180,6 142,9 283,9 428,9 Andre kostnader 76,8-16,2 75,7-17,8-67,5 Resultat før sikkerhetsavsetninger 383,1 492,6 633,7 748, ,0 Endring av sikkerhetsavsetning 0,0-21,0 0,0-84,0-7,0 Resultat før skatt 383,1 471,6 633,7 664, ,0 Skattekostnad -101,0-104,0-169,6-146,0-452,3 Resultat etter skatt 282,1 367,6 464,1 518, ,7 28

29 ODIN Forvaltning Resultat per 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår Året Mill. kroner Driftsinntekter 91,5 81,3 175,4 161,0 322,7 Lønnskostnader -33,7-30,7-64,0-57,9-113,3 Avskrivninger -3,3-3,4-6,7-6,9-13,4 Andre driftskostnader -23,9-23,4-53,1-54,8-108,2 Sum driftskostnader -60,9-57,6-123,9-119,5-234,9 Driftsresultat 30,5 23,7 51,5 41,4 87,8 Finanskostnader 0,5 0,5 1,3 1,0 1,5 Resultat før skatt 31,0 24,2 52,8 42,4 89,2 Skattekostnad -8,3-6,4-14,1-11,1-24,1 Resultat etter skatt 22,7 17,8 38,7 31,4 65,2 29

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen 13. august 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Tidenes beste halvårsresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør 4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt for året (MNOK) Annualisert

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 Godt resultat, men lavere enn i rekordåret 2014 Lavere finans- og avviklingsgevinster og høye naturskadeerstatninger Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK) Resultat

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 Godt kvartalsresultat Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 3.kvartal (MNOK) 529 745 380 528 1.216 1.753 1.225 1.439 3. kv 2013 3. kv 2014 3.

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen

Presentasjon 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Presentasjon artal SpareBank 1 Gruppen 24 oktober - Kirsten Idebøen, 24. Idebøen adm. adm direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt hittil i år (MNOK)* 529 1 216 376

Detaljer

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1 kvartal 2012 1. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Q1 Kirsten Idebøen, konsernsjef 26. april 2012 God resultatutvikling i konsernet - Beste resultat i 1. kvartal de siste fem år Resultat før

Detaljer

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29 april 2011 29. Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 3. kvartal Q3 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 28 oktober 28. Svekket resultat som følge av svake aksjemarkeder og høy skadeprosent Resultat før skatt per 3. kvartal:

Detaljer

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør. 28. april 2010

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør. 28. april 2010 1. kvartal 2010 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. april 2010 Hovedpunkter Solid resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. kvartal, men med preg av vinter, snø

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader ga redusert

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. halvår og g 2. kvartal Q2 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 10 august 10. God underliggende resultatfremgang, men preget av svake aksjemarkeder og flomskader

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

Turbulent start på året

Turbulent start på året artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern 250 200 150 100 50 0 137 236 100 2008 759 2005

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Q2 1 halvår og 2. 1. 2 kvartal 2012 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 9 august 2012 9. Resultat hittil i år på linje med fjoråret Resultat før skatt konsern kvartalsvis

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal 2009

Hovedpunkter 1. kvartal 2009 artal 2009 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konst. adm. direktør 28. april 2009 Hovedpunkter artal 2009 Resultatet er preget av de turbulente finansmarkedene. SpareBank 1 Livsforsikring

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29. april 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør 3. kvartal 2010 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. oktober 2010 Hovedpunkter God resultatutvikling for SpareBank 1 Gruppen i 3. kvartal SpareBank 1 Skadeforsikring

Detaljer

Foreløpig regnskap 2010

Foreløpig regnskap 2010 Foreløpig regnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 11. februar 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN 18,5 % 15,8 % 11,9 % Solid resultat i 8,9 % God utvikling

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011 1 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 12 Utvidet resultatregnskap 13 Balanse 14 Egenkapital 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt andre kvartal for KLP Avkastning i 2. kvartal: Kollektivporteføljen 2,7 prosent bokført og verdijustert Selskapsporteføljen 2,2

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 11 Utvidet resultatregnskap 12 Balanse 13 Egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør 3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. oktober Hovedpunkter God resultatutvikling for SpareBank 1 Gruppen i 3. kvartal SpareBank 1 Skadeforsikring hadde

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Resultat for andre kvartal 2016

Resultat for andre kvartal 2016 Resultat for andre kvartal 2016 18. august 2016 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS Svært god soliditet gjør OPF rustet til å tåle lave renter og urolige finansmarkeder Konsernresultat i andre

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen Driftsresultat på 6.008 mill. kroner og konsernresultat på 933 mill. kroner, en økning på henholdsvis 2.005 og 339 mill. kroner målt mot tilsvarende

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Beste årsresultat noensinne

Beste årsresultat noensinne Historisk gode resultater fra SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2007 SpareBank 1 Gruppen, Eldar Mathisen, adm. direktør 13. februar 2008 Beste årsresultat noensinne SpareBank 1 Gruppen Resultat før

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009 Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 12. februar 2010 1 1 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Resultat for første kvartal 2017

Resultat for første kvartal 2017 Resultat for første kvartal 2017 2. mai 2017 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS Godt resultat og høy avkastning for kundene Konsernresultat var 290 millioner kroner i første kvartal 2017,

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 11. mai 2017 Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 2. kvartal og 1. halvår 2012

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 2. kvartal og 1. halvår 2012 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 2012 2 SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 2012 Innhold 03 Resultatutvikling 11 Erklæring fra styret 12 Resultatregnskap 14 Utvidet resultatregnskap

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Eiendeler= 459 mill.kr

Eiendeler= 459 mill.kr 2. kvartal 2015 Eiendeler= 459 mill.kr Egenkapital Aksjefond Korte renter Andre fordringer Sikkerhetsavsetning Premieavsetning Erstatningsavsetning Andre forpliktelser 2 Sryners BeneTNING FOR 2. KVARTAL

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Regnskap artal 2011 Oslo, 27. april 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Bedret rentenetto og økte kostnader Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt i 2011 er på MNOK 28 (49). Resultatreduksjonen

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 250 299 190 215 430 423 374 943 411 - Avgitte gjenforsikringspremier -124 106 805-81

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer