Foreløpig regnskap 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig regnskap 2010"

Transkript

1 Foreløpig regnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 11. februar 2011

2 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN 18,5 % 15,8 % 11,9 % Solid resultat i 8,9 % God utvikling i egenkapitalavkastning 18,5 (18,1) % Godt kapitalisert til å møte forventede krav ifm med Solvency II-regelverket Q1 Q2 Q3 Q4 2

3 Solid resultat i Resultat før skatt per datterselskap (MNOK) Resultat før skatt i : MNOK 986 (996) Resultat før skatt i 4. kvartal MNOK 343 (177) Sterkt resultatbidrag fra SpareBank 1 Skadeforsikring MNOK 118 i badwill inntektsført i Q4 ifm med oppkjøp av Unison Forsikring Livselskapet har bygget solide buffere gjennom SB1 Liv SB1 Skade ODIN 2009 * Øvrige selskap r Konsernjusteringe Forvaltningskapitalen i konsernet: NOK 40,5 (36,5) mrd. Kjernekapital- og kapitaldekning ble 13,1 1 (11,8) % og 16,9 (16,3) % 3 * Sammenligningstall for 2009 er omarbeidet og vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern

4 Lønnsomhetsprosjektet Delta er fullført med en beregnet årlig lønnsomhetseffekt på MNOK 400 fra og med 2011 (målt mot baseline per 31. desember 2008) Effekter av realiserte tiltak per selskap (MNOK) 400 Plan Effekt av realiserte tiltak Liv Skade Gruppen Øvrige Totalt Delta Delta prosjektet har medført en bemanningsreduksjon på 147 årsverk (SpareBank 1 Gruppen har årsverk per ) Livselskapet: Outsourcing av YTP porteføljen, markedstilpasning av gebyrer ITP, unit link og gruppeliv, reduksjon av IT-kostnader hovedsakelig gjennom reforhandling av IT-avtaler Skade: Omorganisering og effektivisering av skadeoppgjørsenhenten 4

5 Lønnsomhetsprosjektet Delta bidro med netto resultatforbedring gpå MNOK 140 i Resultateffekt av lønnsomhetsprosjekt Delta i (MNOK) Øvrige selskap * SB1 Skade SB1 Liv 137 Varig lønnsomhetsforbedring i regnskapet per Engangs implementeringskostnader per Netto regnskapsmessig effekt per * Kostnader: IT-utvikling og konsulentbruk. MNOK 26 ble kostnadsført i 4. kvartal 5

6 SpareBank 1 Livsforsikring ik i Bygget solide buffere 6

7 SpareBank 1 Livsforsikring Godt risikoresultat Resultat før skatt, kvartalsvis (MNOK) 206 Utvikling i netto risikoresultat (MNOK) kv 2.kv 3.kv 4.kv Resultat før skatt i : MNOK 350 (392). MNOK 72 (81) i 4. kvartal Renteresultatet: t t MNOK 317 (557) i og MNOK 48 (125) i 4. kvartal Avsetninger for økt levealder: MNOK 45 i og MNOK 9 i 4. kvartal Administrasjonsresultat i : MNOK -187 (-193) Brutto forfalt premieinntekt NOK 3,3 (3,1) mrd. BM: NOK 2,0 (1,9) mrd. PM: NOK 1,3 (1,2) mrd. Forvaltningskapitalen: NOK 26,5 mrd. opp NOK 2,2 mrd. fra årsskiftet 7

8 SpareBank 1 Livsforsikring Bygget solide buffere Utvikling i bufferkapital, per kvartal (%) 11,7 % 13,7 % 11,7 % 13,0 % 15,4 % 16,1 % 146% 14,6 Kursreguleringsfond, per år (MNOK) 617 6,0 % kv kv kv kv kv 2. kv 3. kv 4. kv Kjernekap. utover minstekrav Tilleggsavsetninger Delårsresultat Kursreguleringsfond Bufferkapitalen etter disponering av årets resultat: 14,6 (11,7) % Bufferkapital inklusiv årets resultat: 17,9 (15,1) % Tilleggsavsetninger på MNOK 379. I ble det avsatt MNOK 125 til tilleggsavsetninger innen fripoliser og kollektiv pensjon Kursreguleringsfond: MNOK 617 (327) Kapitaldekning: 19,3 (19,0) % 8

9 SpareBank 1 Livsforsikring Verdijustert avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet (ekskl. verdiendring anlegg) 3. kv 4. kv* 71 7,1 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 6,8 3. kv 4. kv 5,7 4,6 4,1 4,0 3,7 N/A SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 9 * Bokført avkastning per 4. kvartal ble 5,2 % Kilde: selskapspresentasjoner

10 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Sterk resultatforbedring gjennom året og lønnsom vekst 10

11 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Sterk resultatforbedring gjennom året og lønnsom vekst Resultat før skatt, kvartalsvis (MNOK) 308 Resultat før skatt i MNOK 641 (621) MNOK 118 i badwill inntektsført i 4. kvartal ifm oppkjøpet av Unison Forsikring i Gevinst ved salg av eiendom i 4. kvartal på MNOK Resultat før skatt i 4. kvartal MNOK 308 (115) kv 2.kv 3.kv 4.kv Finansavkastning i på 5,0 (6,8) % God kostnadsutvikling i. Kostnadsprosent for egen regning g på 20,8 (22,5) % 11

12 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Lønnsom bestandsvekst Bestandsutvikling (MNOK) Totalt bestandsvekst på MNOK 629, tilsvarende 15,4 % 149 MNOK 311 fra Unison Forsikring og Skandia Lifeline Premieinntekt for egen regning NOK 4,2 (3,8) mrd., tilsvarende en vekst på 8,9 % Markedsandel per 3. kvartal inkl. Unison Forsikring på 10,5 %. Markedsandel i 2009 var 9,8 % 12

13 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Vinterrelaterte skader ga høyere skadeprosent i Combined ratio for egen regning kvartalsvis (%) Combined ratio for egen regning per år (%) 100,6 % 996% 99,6 93,9 % 90,9 % 21,1 % 22,2 % 21,8 % 24,8 % 108,6 % 20,2 % 92,9 % 89,8 % 100,4 % 17,1 % 22,7 % 22,8 % 87,2 % 89,9 % 94,6 % 94,0 % 96,2 % 97,7 % 79,5 % 71,7 % 69,2 % 74,8 % 88,3 % 75,9 % 67,1 % 20,5 % 77,6 % 20,6 % 20,7 % 66,7 % 21,9 % 69,3 % 22,5 % 73,9 % 20,8 % 72,1 % 73,8 % 76,9 % 1. kv kv kv kv kv 2. kv 3. kv 4. kv Skadeprosent Kostnadsprosent Skadeprosent Kostnadsprosent 13

14 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern Vekst gjennom oppkjøp Kjøpte 100 % av aksjene i Unison Forsikring AS 19. juli for MNOK 56,4 Styrket egenkapitalen i selskapet gjennom en rettet emisjon på MNOK 150 Unison Forsikring videreføres som selvstendig selskap mot organisasjonsmarkedet Premiebestand på ca MNOK 280 Overtok Skandia Lifeline Norges portefølje innen behandlings- og barneforsikring fra 1. november Virksomheten fra tidligere Skandia Lifeline NUF er integrert i SpareBank 1 Skadeforsikring AS kunder og forsikrede Premiebestand på ca MNOK 30 14

15 NAF valgte Unison Forsikring I konkurranse med flere tilbydere har NAF valgt Unison Forsikring som sin fremtidige samarbeidspartner for forsikringsløsninger for sine medlemmer Samarbeidsavtale signert 3. januar 2011 Langsiktig avtale, første periode: 5 år Kort om NAF Stiftet i 1924 Norges største forbrukerorganisasjon Årlig omsetning: ca. MNOK 750 Antall medlemmer: Politisk nøytral og økonomisk uavhengig En medlemseid organisasjon Antall ansatte: ca 2000 tillitsvalgte Landsdekkende NAF Nøkkeltall Norge Folketall Markedsandel 10,3 % Folketall > 18 år Markedsandel 13,6 % Registrerte biler < 3,5t Markedsandel 22,4 % 15

16 NAF etablerer NAF Forsikring AS NAFs medlemmer ønsker forsikring som en del av medlemstilbudet NAF har sterkt fokus på å videreutvikle medlemskapet og ønsker i større grad å samordne forsikring med øvrige medlemsfordeler NAF ønsker å utnytte den kommersielle og strategiske verdien deres medlemsmasse representerer til fordel for sine medlemmer NAF ønsker å gjøre som sine søsterorganisasjoner i Europa der forsikring er en sentral del av medlemsfordelene NAF ønsker å ta en sentral rolle i verdikjeden og ønsker selv å fronte tilbudet overfor sine medlemmer NAF Forsikring etableres som eget forsikringsagentur NAF Forsikring vil tilby medlemstilpassede forsikringer til NAFs medlemmer Medlemstilbudet lanseres våren

17 ODIN Forvaltning Stigende forvaltningskapital 17

18 ODIN Forvaltning Stigende forvaltningskapital Resultat før skatt, kvartalsvis (MNOK) Resultat før skatt i MNOK 65 (42) Resultat før skatt i 4. kvartal MNOK 16 (24) 10 NOK 32,3 (28,0) mrd. i forvaltningskapital 10,7 (11,6) % markedsandel for aksjefond kv 2.kv 3.kv 4.kv 18,0 (19,2) % markedsandel for aksjefond for norske personkunder 18

19 ODIN Forvaltning Strategiske satsinger i Kombinasjonsfond: ODIN Konservativ, ODIN Flex, ODIN Horisont Signerte avtale om kjøp av SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning i september Oppstart 2. februar 2011 Både aksjer og renter Høyere forventet avkastning enn banksparing og rentefond ODIN Emerging Markets Indeksuavhengig global fond Overtok forvalteransvaret 1. desember Minstetegning kroner Mulighet for spareavtaler fra 300 kroner/måneden ODIN Eiendom I Indeksuavhengig Nordisk bransjefond Investerer i aksjer i eiendomsselskaper og eiendoms- relatert virksomhet Minstetegning kroner Mulighet for spareavtaler fra 300 kroner/måneden 19

20 Argo Securities Kraftfull satsing gjennom SpareBank 1 Markets 20

21 Argo Securities Kraftfull satsing gjennom SpareBank 1 Markets Resultat i : Før skatt: MNOK -58 Etter skatt: MNOK -41 Økt omsetning Kurtasje: MNOK 37 (25) Fremmedkapital: MNOK 15 (12) Corporate Finance: MNOK 18 (6) Offensiv rekruttering i Argo Securities Martin Hagen ansatt som ny administrerende direktør Ytterligere nyrekruttering tilfører Argo Securities spisskompetanse innen definerte forretningsområder SpareBank 1 Markets Ambisjonen er å skape et ledende kompetansemiljø for kapitalmarkedstjenester Første fase etablert gjennom en felles bok på NOK 2,4 mrd. som skal benyttes til å garantere for transaksjoner innen egen- og fremmedkapital Felles arbeidsgruppe for å utrede neste fase 21

22 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Strategisk satsing innenfor fordringsadministrasjon 22

23 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Reorganisering av SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Frem til 9. september Fra 10. september til 31. desember Fra og med 1. januar 2011 SpareBank 1 Factoring (100%) SpareBank 1 Gruppen Finans Holding Actor Fordringsforvaltning (100%) Actor Portefølje (100%) Actor Verdigjenvinning (100%) SpareBank 1 Gruppen Finans AS -FO Factoring * -FO Portefølje Conecto AS (100%) * FO = Forretningsområde Actor Fordringsforvaltning AS - Avd. Verdigjenvinning (100%) SpareBank 1 Gruppen Finans AS -FO Factoring -FO Portefølje Conecto AS (100%) Resultat før skatt, per 4. kvartal (MNOK) * 23 Resultat før skatt MNOK 9 (23) Resultat før skatt i 4. kvartal MNOK 7 (2) 7 9 Tap i forretningsområdet factoring på MNOK 10,5 FO Factoring FO Portefølje Actor Fordrings- F orvaltning Co onecto** -4 SB B1G Finans konsern Lovpålagte reduserte salærsatser i inkassovirksomheten 23 * Resultat før skatt for Actor Fordringsforvaltning fra og med september inkluderer Actor Verdigjenvinning **Conecto ble kjøpt med regnskapsmessig virkning fra 10. september. Resultat frem til overtagelsestidspunkt er ført mot egenkapitalen.

24 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern SpareBank 1 Factoring er Norges 3. største factoringselskap SpareBank 1 Factoring: Norges 3. største factoringselskap i Q4 (%) 42,1 % 43,9 % 43,4 % 41,5 % 40,5 % 39,5 % 41,1 % 37,7 % 37,2 % 36,5 % 35,3 % 35,1 % 35,5 % 36,2 % 32,2 % 34,3 % 13,9 % 10,7 % 11,6 % 12,2 % 12,1 % 12,0 % 9,8 % 8,9 % 9,0 % 9,8 % 10,4 % 11,0 % 11,5 % 8,5 % 13,7 % 13,0 % Q109 Q209 Q309 Q409 Q110 Q210 Q310 Q410 DnB SG Nordea SB1F 13,7 % markedsandel på ordinær factoringomsetning i 4. kvartal Klientomsetning: NOK 11 (8) mrd. Nysalgsvolum NOK 6 (1) mrd. 24

25 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Conecto er Norges 3. største inkassoselskap Plassering Selskap Omsetning i MNOK 1 Lindorff Kredinor Conecto/Actor o/ o Fordringsforvaltning o g 157* Aktiv Kapital Gothia AS Intrum Justitia 78 7 Sergel 70 8 Creno 60 Fordringsforvaltning Conecto Samlet omsetningsutvikling Det forventes at det konsoliderte selskapet vil være på 3. plass også i Samlet omsetning i : MNOK 172 (157) Samlet resultat før skatt i : MNOK 32** (25) 25 * Omsetning for Actor Fordringsforvaltning per inkluderer Actor Verdigjenvinning ** Inkluderer resultat før skatt for Conecto AS ført mot egenkapitalen

26 26

27 SpareBank 1 Gruppen fremdeles på topp på egenkapitalavkastning 1 etter skatt mot utvalgt liga av blandede nordiske finanskonsern Året 3. kvartal Året 2009 SpareBank 1 Gruppen 18,5 % 15,8 % 17,5 %* DnB NOR 13,6 % 12,2 % 10,6 % Handelsbanken 12,9 % 12,9 % 12,6 % Nordea 11,5 % 11,0 % 11,3 % Gjensidige N/A 10,8 % 11,3 % Storebrand N/A 3,9 % 5,6 % Danske Bank 3,6 % 3,4 % 1,0 % 1 For sammenligningsformål er annualisert egenkapitalavkastning beregnet som (majoritetsandel av) periodens resultat delt på gjennomsnittlig egenkapital. *Egenkapitalavkastning for 2009 inklusiv Bank 1 Oslo konsern 27 Kilde: Selskapenes delårsrapporter for og årsrapporter for 2009

28 Fremtidsutsikter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Godt posisjonert, driftsmessig og strategisk, for lønnsom vekst Godt kapitalisert til å møte forventede krav ifm med Solvency II-regelverket Unik og sterk forretningsmodell i SpareBank 1-alliansen gir strategisk fordel 28

29 Hele Norges sparebank 29 29

30 Appendiks 30

31 SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %) SpareBank 1 SMN (19,5 %) SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %) Sparebanken Hedmark (12 %) Samarbeidende Sparebanker (19,5 %) LO/LO-forbund (10 %) SpareBank 1 Gruppen AS Argo Securities (76,75%) SpareBank 1 Livsforsikring (100%) ODIN Forvaltning (100%) Alliansesamarbeidet SpareBank 1 Medlemskort (100%) (Bankeid virksomhet) SpareBank 1 Gruppen Finans (100%) Conecto (100%) SpareBank 1 Boligkreditt EiendomsMegler 1 BNbank SpareBank 1 Oslo og Akershus SpareBank 1 Skadeforsikring (100%) UNISON (100%) Bredt samarbeid -Teknologi - Merkevare/kommunikasjon -Kompetanse - Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis - Innkjøp Regionale kompetansesentra - Betalingsområdet: Trondheim - Kreditt: Stavanger - Læring: Tromsø 31

32 SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat for Året Beløp i m ill. kroner 2009 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 350,4 392,2 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 641,1 621,1 - ODIN Forvaltning 64,6 42,1 - Argo Securities -57,6-48,9 - SpareBank 1 Medlemskort 11,11 12,11 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 9,1 22,5 - Konsernjusteringer 17,6 4,8 Sum resultat datterselskaper før skatt 1 036, ,0 Driftskostnader morselskap ** -7,6-54,1 Netto finans morselskap -43,2-36,3 3 Gevinst ved salg av verdipapirer 0,0 29,2 Andel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 0,0 10,8 Resultat før skatt 985,7 995,5 Skattekostnad -164,9-260,5 Resultat t etter skatt 820,7 735,1 Majoritetens andel av resultat etter skatt 830,2 743,9 Minoritetens andel av resultat etter skatt -9,5-8,8 Året Nøkkeltall 2009* Egenkapitalavkastning 18,5 % 18,1 % * Sammenligningstall for 2009 er omarbeidet og vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern. **I 3. kvartal ble det gjort en inntektsføring ing på MNOK 43 knyttet til arbeidsgiveravgift e a gift som SB1 Gruppen AS tidligere e har dekket på vegne av First Securities AS i forbindelse med en 10 år gammel rettssak. * 32

33 SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 72,5 85,8 100,3 91,9 81,0 81,2 205,6 24,4 - SpareBank 1 Skadeforsikring 307,5 253,9 43,44 36,33 115,3 272,8 184,9 48,1 - ODIN Forvaltning 16,5 17,0 16,7 14,4 24,0 16,0 9,6-7,5 - Argo Securities -24,0-29,0-1,9-2,7-9,5-14,6-11,9-12,9 - SpareBank 1 Medlemskort 1,9 2,7 3,3 3,4 0,7 1,8 4,1 5,6 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 7,1-4,9 7,0-0,1 2,3 3,9 11,0 5,3 - Konsernjusteringer -6,3-7,4 16,3 15,1-8,6 12,0-6,0 7,4 Sum resultat datterselskaper før skatt 375,1 318,1 185,1 158,2 205,2 373,1 355,4 112,3 Driftskostnader holding -16,5 40,7-11,9-20,0-15,5-13,2-12,1-13,3 Netto finans holding -15,6-11,4-9,3-6,9-9,8-2,1-7,0-17,3 Gevinst ved salg av verdipapirer holding 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 0,0 Andel tilknyttede selskap 0,0 0,0 0,0 0,0-2,8 0,0 8,4 5,1 Resultat før skatt 343,0 347,4 163,9 131,3 177,2 357,7 373,8 86,8 Skattekostnad -29,8-88,4-8,3-38,5-9,3-27,3-131,4-92,5 Resultat etter skatt 313,2 259,1 155,6 92,8 167,9 330,4 242,4-5,7 Majoritetens andel av resultat etter skatt 317,1 263,9 156,1 93,3 169,6 333,1 244,6-3,4 Minoritetens andel av resultat etter skatt -3,9-4,9-0,4-0,5-1,7-2,6-2,1-2,3 33

34 SpareBank 1 Livsforsikring Resultat for 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner Risikoinntekter 328,3 327,3 321,7 315,3 301, , ,6 Risikokostnader -266,2-250,1-213,4-209,3-218,9-939,0-829,4 Risikoresultat 62,1 77,1 108,3 106,00 82,7 353,6 391,2 Tekniske avsetninger 3,2-5,5-11,6-14,2-7,8-28,2-38,9 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 65,3 71,6 96,7 91,8 74,9 325,4 352,3 Gebyrer 166,5 161,1 164,1 146,3 140,1 637,9 563,2 Driftskostnader ekskl. provisjoner -166,6-147,0-144,5-131,2-150,0-589,2-554,7 Provisjoner -61,6-58,7-59,4-55,9-57,3-235,6-201,6 Administrasjonsresultat -61,7-44,6-39,8-40,8-67,2-186,9-193,1 Netto finansinntekter 177,0 177,0 234,0 176,3 237,0 764, ,4 Garantert rente -128,2-106,3-105,5-107,0-111,8-447,0-445,0 Renteresultat 48,7 70,8 128,5 69,3 125,2 317,3 557,4 Oppreservering -9,3-12,0-12,0-12,0-74,5-45,3-74,5 Renteresultat etter oppreservering 39,5 58,88 116,5 57,3 50,7 272,0 482,9 Vederlag for rentegaranti 7,5 7,5 9,7 5,2 3,7 29,9 14,6 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 50,6 93,2 183,1 113,6 62,1 440,4 656,7 Avsetning til tilleggsavsetninger -125,3 0,0 0,0 0,0 28,9-125,3-127,9 Resultat til kunder 124,7-39,6-79,3-42,2-50,2-36,3-209,5 Avkastning på selskapets midler 22,6 32,1-3,5 20,5 40,3 71,6 73,0 Resultat til eier før skatt 72,5 85,8 100,3 91,9 81,0 350,4 392,2 Skattekostnad -17,5-24,9-17,8 0,0 0,0-60,2 0,0 Resultat til eier etter skatt 55,0 60,9 82,5 91,9 81,0 290,2 392,2 Nøkkeltall Året 2009 Kapitaldekning 19,3 % 19,0 % Bufferkapital i % etter disponering av resultatet 14,6 % 11,7 % Bufferkapital i % inkl. årets resultat 17,9 % 15,1 % Selskapets regnskap viste ikke skattekostnaden i 2009 ettersom utsatt skattefordel ikke ble innregnet iht. regnskapsstandarden IAS 12. Selskapets skattekostnad i utgjorde MNOK 60,2. Beregnet effekt av fritaksmodellen medførte at skattekostnad ble redusert med MNOK 38,1 ift. en beregning med 28 % skattekostnad 34

35 SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per portefølje for Beløp i mill. kroner Kollektivporteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgsporteføljen Selskapsporteføljen Totalt Risikoresultat 323,3 2,9-0,7 0,0 325,5 Renteresultat 208,3 105,0 2,2 1,9 317,3 Oppreservering 0,0-45,3 0,0 0,0-45,3 Vederlag for rentegaranti 29,9 0,0 0,0 0,0 29,9 Resultat til kunde - 160,5-0,9-0,3 0,0-161,7 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 71,6 71,6 Sum 418,5 0,0-141,7 73,5 350,4 35

36 SpareBank 1 Livsforsikring Utvikling i premieinntekter 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 79,8 68,6 83,1 75,2 77,5 306,7 269,6 Individuelle kapitalforsikringer 133,7 129,5 128,9 126,9 125,5 519,1 486,7 Kollektive pensjonsforsikringer 120,0 105,4 72,1 252,1 87,2 549,5 564,1 Ulykkesforsikringer 47,1 46,1 45,4 44,5 43,9 183,1 171,0 Gruppelivsforsikringer 122,0 130,11 125,8 209,8 118,11 587,77 575,0 Unit Link - Renteforsikringer 11,6 10,4 10,8 13,7 14,0 46,6 47,9 Unit Link - Kapitalforsikringer 68,8 53,9 55,4 59,0 69,6 237,0 258,3 Innskuddstjenestepensjon 223,0 224,6 216,6 200,0 184,7 864,2 753,7 Sum brutto forfalte premieinntekter 805,9 768,6 737,9 981,3 720, , ,4 Overførte premiereserver fra andre selskape 126,4 64,8 80,5 80,88 45,0 352,55 285,4 Avgitt gjenforsikringspremie -32,3-34,2-42,0-43,5-39,0-152,0-157,7 Premieinntekter for egen regning 900,0 799,2 776, ,6 726, , ,1 36

37 SpareBank 1 Livsforsikring Aktivaallokering per portefølje Per ( ) 12 Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen 34,8 (34,2) % 14,8 (14,5) %* 7,1 (5,2) % 50,1 (48,7) % 0,1 (0,1) % 17,0 (19,4) % 39,0 (31,5) % 21,5 (21,7) % 21,8 (24,3) % Aksjer Annet Eiendom Hold til forfall Obligasjoner 21,7 (17,0) % 11,11 (14,7) % 0,0 (7,1) % 61,0 (61,4) % Aksjer Annet Eiendom Hold til forfall Aksjer Annet Obligasjoner Obligasjoner NOK 16,0 (15,5) mrd. NOK 2,8 (2,5) mrd. NOK 6,7 (5,6) mrd. *Endringen skyldes at aksjeandelen i porteføljen knyttet til kollektiv pensjonsforsikring ble redusert til 10 % 37

38 SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti Aksjer Norge 20,5 Aksjer utland 12,5 Pengemarked 2,5 Obligasjon Norge 4,9 Obligasjon utland 69 6,9 Hold til forfall 5,4 Eiendom 10,0 38

39 SpareBank 1 Livsforsikring Bokført avkastning for kundeporteføljer med garanti 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 6,2 3. kv 4. kv 5,2 4,8 40 4,0 3,8 3,2 3,1 N/A SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 39 Kilde: selskapspresentasjoner

40 SpareBank 1 Livsforsikring Balanse for Året Beløp i mill. kroner 2009 Immaterielle eiendeler Investeringer Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Fordringer Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 Investeringer i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen SUM EIENDELER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg Avsetning for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Forpliktelser Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD

41 SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat for 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner Forfalt brutto premie 1 175, , , , , , ,2 Opptjente premier f.e.r , , ,0 965,4 983, , ,3 Påløpne erstatninger f.e.r. -855,7-722,7-764,0-852,5-735, , ,1 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -251,8-244,1-171,8-195,1-243,8-862,9-858,0 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 115,4 17,4-0,5-0,4 1,0 132,0 0,8 Andre tekniske avsetninger 11,4-6,3 4,6 29,9-6,3 39,6-27,5 Forsikringsresultat 122,1 121,3 75,3-52,8-1,9 265,9 116,6 Netto finansinntekter 202,0 149,0-15,0 97,6 128,1 433,7 532,6 Andre kostnader 0,0-0,7-1,0-1,0-1,1-2,7-5,8 Resultat før sikkerhetsavsetninger 324,1 269,7 59,4 43,8 125,1 696,9 643,3 Endring av sikkerhetsavsetning -16,5-15,8-15,9-7,5-9,8-55,8-22,2 Resultat før skatt 307,5 253,9 43,4 36,3 115,3 641,1 621,1 Skattekostnad - 12,0-54,0-12,2 5,4 6,3-72,8-118,1 Resultat etter skatt 295,5 199,9 31,2 41,7 121,7 568,4 503,0 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Nøkkeltall Skadeprosent f.e.r. 77,6 % 67,1 % 75,9 % 88,3 % 74,8 % 76,9 % 73,8 % Kostnadsprosent f.e.r. 22,8 % 22,7 % 17,1 % 20,2 % 24,8 % 20,8 % 22,5 % Combined ratio f.e.r. 100,4 % 89,88 % 92,99 % 108,5 % 99,6 % 97,77 % 96,2 % Kapitaldekning 32,4 % 34,2 % 41

42 SpareBank 1 Skadeforsikring Aktivaallokering av finansielle eiendeler Per ( ) Omløpsobligasjoner HTF-obligasjoner Eiendom Aksjer Bank Hedgefond 65,6 (64,3) % 11,1 (11,0) % 14,1 (14,4) % 0,1 (0,3) % 0,0 (2,9) % 9,1 (7,1) % NOK 8,5 (8,2) mrd. 42

43 ODIN Forvaltning Resultat for 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner Forvaltningshonorar 82,0 78,0 79,6 78,3 74,5 317,9 244,8 Tegnings- og innløsningshonorar 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 25,9 Sum driftsinntekter 82,0 78,0 79,6 78,3 81,4 317,9 270,7 Lønnskostnad 27,3 27,1 24,1 25,6 27,0 104,2 88,1 Avskrivninger 3,6 3,6 3,7 3,9 4,0 14,8 16,0 Annen driftskostnad 36,3 31,1 35,8 34,6 33,6 137,8 124,2 Sum driftskostnader 67,2 61,9 63,6 64,1 64,6 256,8 228,3 Driftsresultat 14,8 16,2 16,0 14,2 16,8 61,1 42,4 Finanskostnader 1,7 0,9 0,7 0,3 7,2 3,6-0,3 Resultat før skatt 16,5 17,0 16,7 14,4 24,0 64,6 42,1 Skattekostnad k t 46 4,6 47 4,7 46 4,6 39 3,9 85 8,5 17,8 13,5 Resultat 11,9 12,3 12,1 10,5 15,5 46,8 28,6 43

44 Effektrealisering av lønnsomhetsprosjekt Delta over tid (ekskl. Bank 1 Oslo) Realisering av lønnsomhetseffekter over tid (Millioner kroner, akkumulert årstakt) Realisering av bemanningskonsekvenser over tid (Årsverk, akkumulert) Plan Plan Hittil realisert Hittil realisert H H H 2H 1H H H 2H Et gjennomført tiltak kvalifiserer til full årseffekt. Metoden sikrer fokus på gjennomføring Av reduksjon i årsverk kommer en stor andel fra naturlig avgang og reduksjon i bruk av vikarer 44

45 Delta prosjektet: Bemanningsreduksjonene ble noe lavere enn estimert. Dette skyldes omprioritering av tiltak, som medfører at tiltak med ytterligere bemanningsreduksjon kommer etter prosjektets slutt Effekter av realiserte tiltak per selskap (Årsverk) Plan Effekt av realiserte tiltak Liv Skade Gruppen Totalt Delta Av reduksjon i årsverk kommer en stor andel fra naturlig avgang og reduksjon i bruk av vikarer 45

46 EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKT SpareBank 1 Livsforsikring SLUTTRAPPORT Realiserte lønnsomhetseffekter per kvartal (MNOK) Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (Årsverk) Plan Effekt av realiserte tiltak Plan Effekt av realiserte tiltak Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q

47 EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKT SpareBank 1 Skadeforsikring SLUTTRAPPORT Realiserte lønnsomhetseffekter per kvartal (MNOK) Plan Effekt av realiserte tiltak Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (Årsverk) Plan Effekt av realiserte tiltak Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29 april 2011 29. Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 3. kvartal Q3 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 28 oktober 28. Svekket resultat som følge av svake aksjemarkeder og høy skadeprosent Resultat før skatt per 3. kvartal:

Detaljer

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1 kvartal 2012 1. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Q1 Kirsten Idebøen, konsernsjef 26. april 2012 God resultatutvikling i konsernet - Beste resultat i 1. kvartal de siste fem år Resultat før

Detaljer

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør 4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt for året (MNOK) Annualisert

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

Turbulent start på året

Turbulent start på året artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern 250 200 150 100 50 0 137 236 100 2008 759 2005

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 Godt resultat, men lavere enn i rekordåret 2014 Lavere finans- og avviklingsgevinster og høye naturskadeerstatninger Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK) Resultat

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011 1 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 12 Utvidet resultatregnskap 13 Balanse 14 Egenkapital 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 11 Utvidet resultatregnskap 12 Balanse 13 Egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 2. kvartal og 1. halvår 2012

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 2. kvartal og 1. halvår 2012 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 2012 2 SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 2012 Innhold 03 Resultatutvikling 11 Erklæring fra styret 12 Resultatregnskap 14 Utvidet resultatregnskap

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Oslo, 12. mai 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Ny konsernstruktur Aksjene i Oslo Forsikring AS ble overtatt fra Oslo kommune

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Positivt konsernresultat på 633 millioner kroner hittil i år, mot minus 1 730 millioner kroner i samme periode

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet Utgiver:

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 353,7 millioner kroner etter andre kvartal 2014, mot 289,0

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999:

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999: PRESSETJENESTE Storebrand 1. halvår 1999: Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling Driftsresultatet økte med 102% til 3.323 millioner kroner. Konsernresultatet redusert med 152 millioner

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 289,0 millioner kroner etter andre kvartal 2013, mot 226,8

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 1. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 1. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og distribuerer tjenester innen factoring, porteføljekjøp

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.05.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 04/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 2. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.09.2007 Endret 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Ernst & Young, Entrepreneur Of The Year region øst. Kirsten Idebøen Adm. direktør, SpareBank 1 Gruppen 18. oktober 2010

Ernst & Young, Entrepreneur Of The Year region øst. Kirsten Idebøen Adm. direktør, SpareBank 1 Gruppen 18. oktober 2010 Lederskap og kommunikasjon Ernst & Young, Entrepreneur Of The Year region øst Kirsten Idebøen Adm. direktør, SpareBank 1 Gruppen 18. oktober 2010 Agenda 1. SpareBank 1 kort fortalt 2. Tanker om endring

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 469,0 millioner kroner etter tredje kvartal 2013, mot

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Oslo, 04. mai 2011. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 04. mai 2011. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 04. mai 2011 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015 20. august 2015 Gode resultater og sterk soliditet fører til premiereduksjon for kundene i 2016 Konsernresultat på 368 millioner kroner, mot 140

Detaljer