Foreløpig regnskap 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig regnskap 2010"

Transkript

1 Foreløpig regnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 11. februar 2011

2 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN 18,5 % 15,8 % 11,9 % Solid resultat i 8,9 % God utvikling i egenkapitalavkastning 18,5 (18,1) % Godt kapitalisert til å møte forventede krav ifm med Solvency II-regelverket Q1 Q2 Q3 Q4 2

3 Solid resultat i Resultat før skatt per datterselskap (MNOK) Resultat før skatt i : MNOK 986 (996) Resultat før skatt i 4. kvartal MNOK 343 (177) Sterkt resultatbidrag fra SpareBank 1 Skadeforsikring MNOK 118 i badwill inntektsført i Q4 ifm med oppkjøp av Unison Forsikring Livselskapet har bygget solide buffere gjennom SB1 Liv SB1 Skade ODIN 2009 * Øvrige selskap r Konsernjusteringe Forvaltningskapitalen i konsernet: NOK 40,5 (36,5) mrd. Kjernekapital- og kapitaldekning ble 13,1 1 (11,8) % og 16,9 (16,3) % 3 * Sammenligningstall for 2009 er omarbeidet og vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern

4 Lønnsomhetsprosjektet Delta er fullført med en beregnet årlig lønnsomhetseffekt på MNOK 400 fra og med 2011 (målt mot baseline per 31. desember 2008) Effekter av realiserte tiltak per selskap (MNOK) 400 Plan Effekt av realiserte tiltak Liv Skade Gruppen Øvrige Totalt Delta Delta prosjektet har medført en bemanningsreduksjon på 147 årsverk (SpareBank 1 Gruppen har årsverk per ) Livselskapet: Outsourcing av YTP porteføljen, markedstilpasning av gebyrer ITP, unit link og gruppeliv, reduksjon av IT-kostnader hovedsakelig gjennom reforhandling av IT-avtaler Skade: Omorganisering og effektivisering av skadeoppgjørsenhenten 4

5 Lønnsomhetsprosjektet Delta bidro med netto resultatforbedring gpå MNOK 140 i Resultateffekt av lønnsomhetsprosjekt Delta i (MNOK) Øvrige selskap * SB1 Skade SB1 Liv 137 Varig lønnsomhetsforbedring i regnskapet per Engangs implementeringskostnader per Netto regnskapsmessig effekt per * Kostnader: IT-utvikling og konsulentbruk. MNOK 26 ble kostnadsført i 4. kvartal 5

6 SpareBank 1 Livsforsikring ik i Bygget solide buffere 6

7 SpareBank 1 Livsforsikring Godt risikoresultat Resultat før skatt, kvartalsvis (MNOK) 206 Utvikling i netto risikoresultat (MNOK) kv 2.kv 3.kv 4.kv Resultat før skatt i : MNOK 350 (392). MNOK 72 (81) i 4. kvartal Renteresultatet: t t MNOK 317 (557) i og MNOK 48 (125) i 4. kvartal Avsetninger for økt levealder: MNOK 45 i og MNOK 9 i 4. kvartal Administrasjonsresultat i : MNOK -187 (-193) Brutto forfalt premieinntekt NOK 3,3 (3,1) mrd. BM: NOK 2,0 (1,9) mrd. PM: NOK 1,3 (1,2) mrd. Forvaltningskapitalen: NOK 26,5 mrd. opp NOK 2,2 mrd. fra årsskiftet 7

8 SpareBank 1 Livsforsikring Bygget solide buffere Utvikling i bufferkapital, per kvartal (%) 11,7 % 13,7 % 11,7 % 13,0 % 15,4 % 16,1 % 146% 14,6 Kursreguleringsfond, per år (MNOK) 617 6,0 % kv kv kv kv kv 2. kv 3. kv 4. kv Kjernekap. utover minstekrav Tilleggsavsetninger Delårsresultat Kursreguleringsfond Bufferkapitalen etter disponering av årets resultat: 14,6 (11,7) % Bufferkapital inklusiv årets resultat: 17,9 (15,1) % Tilleggsavsetninger på MNOK 379. I ble det avsatt MNOK 125 til tilleggsavsetninger innen fripoliser og kollektiv pensjon Kursreguleringsfond: MNOK 617 (327) Kapitaldekning: 19,3 (19,0) % 8

9 SpareBank 1 Livsforsikring Verdijustert avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet (ekskl. verdiendring anlegg) 3. kv 4. kv* 71 7,1 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 6,8 3. kv 4. kv 5,7 4,6 4,1 4,0 3,7 N/A SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 9 * Bokført avkastning per 4. kvartal ble 5,2 % Kilde: selskapspresentasjoner

10 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Sterk resultatforbedring gjennom året og lønnsom vekst 10

11 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Sterk resultatforbedring gjennom året og lønnsom vekst Resultat før skatt, kvartalsvis (MNOK) 308 Resultat før skatt i MNOK 641 (621) MNOK 118 i badwill inntektsført i 4. kvartal ifm oppkjøpet av Unison Forsikring i Gevinst ved salg av eiendom i 4. kvartal på MNOK Resultat før skatt i 4. kvartal MNOK 308 (115) kv 2.kv 3.kv 4.kv Finansavkastning i på 5,0 (6,8) % God kostnadsutvikling i. Kostnadsprosent for egen regning g på 20,8 (22,5) % 11

12 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Lønnsom bestandsvekst Bestandsutvikling (MNOK) Totalt bestandsvekst på MNOK 629, tilsvarende 15,4 % 149 MNOK 311 fra Unison Forsikring og Skandia Lifeline Premieinntekt for egen regning NOK 4,2 (3,8) mrd., tilsvarende en vekst på 8,9 % Markedsandel per 3. kvartal inkl. Unison Forsikring på 10,5 %. Markedsandel i 2009 var 9,8 % 12

13 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Vinterrelaterte skader ga høyere skadeprosent i Combined ratio for egen regning kvartalsvis (%) Combined ratio for egen regning per år (%) 100,6 % 996% 99,6 93,9 % 90,9 % 21,1 % 22,2 % 21,8 % 24,8 % 108,6 % 20,2 % 92,9 % 89,8 % 100,4 % 17,1 % 22,7 % 22,8 % 87,2 % 89,9 % 94,6 % 94,0 % 96,2 % 97,7 % 79,5 % 71,7 % 69,2 % 74,8 % 88,3 % 75,9 % 67,1 % 20,5 % 77,6 % 20,6 % 20,7 % 66,7 % 21,9 % 69,3 % 22,5 % 73,9 % 20,8 % 72,1 % 73,8 % 76,9 % 1. kv kv kv kv kv 2. kv 3. kv 4. kv Skadeprosent Kostnadsprosent Skadeprosent Kostnadsprosent 13

14 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern Vekst gjennom oppkjøp Kjøpte 100 % av aksjene i Unison Forsikring AS 19. juli for MNOK 56,4 Styrket egenkapitalen i selskapet gjennom en rettet emisjon på MNOK 150 Unison Forsikring videreføres som selvstendig selskap mot organisasjonsmarkedet Premiebestand på ca MNOK 280 Overtok Skandia Lifeline Norges portefølje innen behandlings- og barneforsikring fra 1. november Virksomheten fra tidligere Skandia Lifeline NUF er integrert i SpareBank 1 Skadeforsikring AS kunder og forsikrede Premiebestand på ca MNOK 30 14

15 NAF valgte Unison Forsikring I konkurranse med flere tilbydere har NAF valgt Unison Forsikring som sin fremtidige samarbeidspartner for forsikringsløsninger for sine medlemmer Samarbeidsavtale signert 3. januar 2011 Langsiktig avtale, første periode: 5 år Kort om NAF Stiftet i 1924 Norges største forbrukerorganisasjon Årlig omsetning: ca. MNOK 750 Antall medlemmer: Politisk nøytral og økonomisk uavhengig En medlemseid organisasjon Antall ansatte: ca 2000 tillitsvalgte Landsdekkende NAF Nøkkeltall Norge Folketall Markedsandel 10,3 % Folketall > 18 år Markedsandel 13,6 % Registrerte biler < 3,5t Markedsandel 22,4 % 15

16 NAF etablerer NAF Forsikring AS NAFs medlemmer ønsker forsikring som en del av medlemstilbudet NAF har sterkt fokus på å videreutvikle medlemskapet og ønsker i større grad å samordne forsikring med øvrige medlemsfordeler NAF ønsker å utnytte den kommersielle og strategiske verdien deres medlemsmasse representerer til fordel for sine medlemmer NAF ønsker å gjøre som sine søsterorganisasjoner i Europa der forsikring er en sentral del av medlemsfordelene NAF ønsker å ta en sentral rolle i verdikjeden og ønsker selv å fronte tilbudet overfor sine medlemmer NAF Forsikring etableres som eget forsikringsagentur NAF Forsikring vil tilby medlemstilpassede forsikringer til NAFs medlemmer Medlemstilbudet lanseres våren

17 ODIN Forvaltning Stigende forvaltningskapital 17

18 ODIN Forvaltning Stigende forvaltningskapital Resultat før skatt, kvartalsvis (MNOK) Resultat før skatt i MNOK 65 (42) Resultat før skatt i 4. kvartal MNOK 16 (24) 10 NOK 32,3 (28,0) mrd. i forvaltningskapital 10,7 (11,6) % markedsandel for aksjefond kv 2.kv 3.kv 4.kv 18,0 (19,2) % markedsandel for aksjefond for norske personkunder 18

19 ODIN Forvaltning Strategiske satsinger i Kombinasjonsfond: ODIN Konservativ, ODIN Flex, ODIN Horisont Signerte avtale om kjøp av SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning i september Oppstart 2. februar 2011 Både aksjer og renter Høyere forventet avkastning enn banksparing og rentefond ODIN Emerging Markets Indeksuavhengig global fond Overtok forvalteransvaret 1. desember Minstetegning kroner Mulighet for spareavtaler fra 300 kroner/måneden ODIN Eiendom I Indeksuavhengig Nordisk bransjefond Investerer i aksjer i eiendomsselskaper og eiendoms- relatert virksomhet Minstetegning kroner Mulighet for spareavtaler fra 300 kroner/måneden 19

20 Argo Securities Kraftfull satsing gjennom SpareBank 1 Markets 20

21 Argo Securities Kraftfull satsing gjennom SpareBank 1 Markets Resultat i : Før skatt: MNOK -58 Etter skatt: MNOK -41 Økt omsetning Kurtasje: MNOK 37 (25) Fremmedkapital: MNOK 15 (12) Corporate Finance: MNOK 18 (6) Offensiv rekruttering i Argo Securities Martin Hagen ansatt som ny administrerende direktør Ytterligere nyrekruttering tilfører Argo Securities spisskompetanse innen definerte forretningsområder SpareBank 1 Markets Ambisjonen er å skape et ledende kompetansemiljø for kapitalmarkedstjenester Første fase etablert gjennom en felles bok på NOK 2,4 mrd. som skal benyttes til å garantere for transaksjoner innen egen- og fremmedkapital Felles arbeidsgruppe for å utrede neste fase 21

22 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Strategisk satsing innenfor fordringsadministrasjon 22

23 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Reorganisering av SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Frem til 9. september Fra 10. september til 31. desember Fra og med 1. januar 2011 SpareBank 1 Factoring (100%) SpareBank 1 Gruppen Finans Holding Actor Fordringsforvaltning (100%) Actor Portefølje (100%) Actor Verdigjenvinning (100%) SpareBank 1 Gruppen Finans AS -FO Factoring * -FO Portefølje Conecto AS (100%) * FO = Forretningsområde Actor Fordringsforvaltning AS - Avd. Verdigjenvinning (100%) SpareBank 1 Gruppen Finans AS -FO Factoring -FO Portefølje Conecto AS (100%) Resultat før skatt, per 4. kvartal (MNOK) * 23 Resultat før skatt MNOK 9 (23) Resultat før skatt i 4. kvartal MNOK 7 (2) 7 9 Tap i forretningsområdet factoring på MNOK 10,5 FO Factoring FO Portefølje Actor Fordrings- F orvaltning Co onecto** -4 SB B1G Finans konsern Lovpålagte reduserte salærsatser i inkassovirksomheten 23 * Resultat før skatt for Actor Fordringsforvaltning fra og med september inkluderer Actor Verdigjenvinning **Conecto ble kjøpt med regnskapsmessig virkning fra 10. september. Resultat frem til overtagelsestidspunkt er ført mot egenkapitalen.

24 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern SpareBank 1 Factoring er Norges 3. største factoringselskap SpareBank 1 Factoring: Norges 3. største factoringselskap i Q4 (%) 42,1 % 43,9 % 43,4 % 41,5 % 40,5 % 39,5 % 41,1 % 37,7 % 37,2 % 36,5 % 35,3 % 35,1 % 35,5 % 36,2 % 32,2 % 34,3 % 13,9 % 10,7 % 11,6 % 12,2 % 12,1 % 12,0 % 9,8 % 8,9 % 9,0 % 9,8 % 10,4 % 11,0 % 11,5 % 8,5 % 13,7 % 13,0 % Q109 Q209 Q309 Q409 Q110 Q210 Q310 Q410 DnB SG Nordea SB1F 13,7 % markedsandel på ordinær factoringomsetning i 4. kvartal Klientomsetning: NOK 11 (8) mrd. Nysalgsvolum NOK 6 (1) mrd. 24

25 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Conecto er Norges 3. største inkassoselskap Plassering Selskap Omsetning i MNOK 1 Lindorff Kredinor Conecto/Actor o/ o Fordringsforvaltning o g 157* Aktiv Kapital Gothia AS Intrum Justitia 78 7 Sergel 70 8 Creno 60 Fordringsforvaltning Conecto Samlet omsetningsutvikling Det forventes at det konsoliderte selskapet vil være på 3. plass også i Samlet omsetning i : MNOK 172 (157) Samlet resultat før skatt i : MNOK 32** (25) 25 * Omsetning for Actor Fordringsforvaltning per inkluderer Actor Verdigjenvinning ** Inkluderer resultat før skatt for Conecto AS ført mot egenkapitalen

26 26

27 SpareBank 1 Gruppen fremdeles på topp på egenkapitalavkastning 1 etter skatt mot utvalgt liga av blandede nordiske finanskonsern Året 3. kvartal Året 2009 SpareBank 1 Gruppen 18,5 % 15,8 % 17,5 %* DnB NOR 13,6 % 12,2 % 10,6 % Handelsbanken 12,9 % 12,9 % 12,6 % Nordea 11,5 % 11,0 % 11,3 % Gjensidige N/A 10,8 % 11,3 % Storebrand N/A 3,9 % 5,6 % Danske Bank 3,6 % 3,4 % 1,0 % 1 For sammenligningsformål er annualisert egenkapitalavkastning beregnet som (majoritetsandel av) periodens resultat delt på gjennomsnittlig egenkapital. *Egenkapitalavkastning for 2009 inklusiv Bank 1 Oslo konsern 27 Kilde: Selskapenes delårsrapporter for og årsrapporter for 2009

28 Fremtidsutsikter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Godt posisjonert, driftsmessig og strategisk, for lønnsom vekst Godt kapitalisert til å møte forventede krav ifm med Solvency II-regelverket Unik og sterk forretningsmodell i SpareBank 1-alliansen gir strategisk fordel 28

29 Hele Norges sparebank 29 29

30 Appendiks 30

31 SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %) SpareBank 1 SMN (19,5 %) SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %) Sparebanken Hedmark (12 %) Samarbeidende Sparebanker (19,5 %) LO/LO-forbund (10 %) SpareBank 1 Gruppen AS Argo Securities (76,75%) SpareBank 1 Livsforsikring (100%) ODIN Forvaltning (100%) Alliansesamarbeidet SpareBank 1 Medlemskort (100%) (Bankeid virksomhet) SpareBank 1 Gruppen Finans (100%) Conecto (100%) SpareBank 1 Boligkreditt EiendomsMegler 1 BNbank SpareBank 1 Oslo og Akershus SpareBank 1 Skadeforsikring (100%) UNISON (100%) Bredt samarbeid -Teknologi - Merkevare/kommunikasjon -Kompetanse - Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis - Innkjøp Regionale kompetansesentra - Betalingsområdet: Trondheim - Kreditt: Stavanger - Læring: Tromsø 31

32 SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat for Året Beløp i m ill. kroner 2009 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 350,4 392,2 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 641,1 621,1 - ODIN Forvaltning 64,6 42,1 - Argo Securities -57,6-48,9 - SpareBank 1 Medlemskort 11,11 12,11 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 9,1 22,5 - Konsernjusteringer 17,6 4,8 Sum resultat datterselskaper før skatt 1 036, ,0 Driftskostnader morselskap ** -7,6-54,1 Netto finans morselskap -43,2-36,3 3 Gevinst ved salg av verdipapirer 0,0 29,2 Andel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 0,0 10,8 Resultat før skatt 985,7 995,5 Skattekostnad -164,9-260,5 Resultat t etter skatt 820,7 735,1 Majoritetens andel av resultat etter skatt 830,2 743,9 Minoritetens andel av resultat etter skatt -9,5-8,8 Året Nøkkeltall 2009* Egenkapitalavkastning 18,5 % 18,1 % * Sammenligningstall for 2009 er omarbeidet og vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern. **I 3. kvartal ble det gjort en inntektsføring ing på MNOK 43 knyttet til arbeidsgiveravgift e a gift som SB1 Gruppen AS tidligere e har dekket på vegne av First Securities AS i forbindelse med en 10 år gammel rettssak. * 32

33 SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 72,5 85,8 100,3 91,9 81,0 81,2 205,6 24,4 - SpareBank 1 Skadeforsikring 307,5 253,9 43,44 36,33 115,3 272,8 184,9 48,1 - ODIN Forvaltning 16,5 17,0 16,7 14,4 24,0 16,0 9,6-7,5 - Argo Securities -24,0-29,0-1,9-2,7-9,5-14,6-11,9-12,9 - SpareBank 1 Medlemskort 1,9 2,7 3,3 3,4 0,7 1,8 4,1 5,6 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 7,1-4,9 7,0-0,1 2,3 3,9 11,0 5,3 - Konsernjusteringer -6,3-7,4 16,3 15,1-8,6 12,0-6,0 7,4 Sum resultat datterselskaper før skatt 375,1 318,1 185,1 158,2 205,2 373,1 355,4 112,3 Driftskostnader holding -16,5 40,7-11,9-20,0-15,5-13,2-12,1-13,3 Netto finans holding -15,6-11,4-9,3-6,9-9,8-2,1-7,0-17,3 Gevinst ved salg av verdipapirer holding 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 0,0 Andel tilknyttede selskap 0,0 0,0 0,0 0,0-2,8 0,0 8,4 5,1 Resultat før skatt 343,0 347,4 163,9 131,3 177,2 357,7 373,8 86,8 Skattekostnad -29,8-88,4-8,3-38,5-9,3-27,3-131,4-92,5 Resultat etter skatt 313,2 259,1 155,6 92,8 167,9 330,4 242,4-5,7 Majoritetens andel av resultat etter skatt 317,1 263,9 156,1 93,3 169,6 333,1 244,6-3,4 Minoritetens andel av resultat etter skatt -3,9-4,9-0,4-0,5-1,7-2,6-2,1-2,3 33

34 SpareBank 1 Livsforsikring Resultat for 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner Risikoinntekter 328,3 327,3 321,7 315,3 301, , ,6 Risikokostnader -266,2-250,1-213,4-209,3-218,9-939,0-829,4 Risikoresultat 62,1 77,1 108,3 106,00 82,7 353,6 391,2 Tekniske avsetninger 3,2-5,5-11,6-14,2-7,8-28,2-38,9 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 65,3 71,6 96,7 91,8 74,9 325,4 352,3 Gebyrer 166,5 161,1 164,1 146,3 140,1 637,9 563,2 Driftskostnader ekskl. provisjoner -166,6-147,0-144,5-131,2-150,0-589,2-554,7 Provisjoner -61,6-58,7-59,4-55,9-57,3-235,6-201,6 Administrasjonsresultat -61,7-44,6-39,8-40,8-67,2-186,9-193,1 Netto finansinntekter 177,0 177,0 234,0 176,3 237,0 764, ,4 Garantert rente -128,2-106,3-105,5-107,0-111,8-447,0-445,0 Renteresultat 48,7 70,8 128,5 69,3 125,2 317,3 557,4 Oppreservering -9,3-12,0-12,0-12,0-74,5-45,3-74,5 Renteresultat etter oppreservering 39,5 58,88 116,5 57,3 50,7 272,0 482,9 Vederlag for rentegaranti 7,5 7,5 9,7 5,2 3,7 29,9 14,6 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 50,6 93,2 183,1 113,6 62,1 440,4 656,7 Avsetning til tilleggsavsetninger -125,3 0,0 0,0 0,0 28,9-125,3-127,9 Resultat til kunder 124,7-39,6-79,3-42,2-50,2-36,3-209,5 Avkastning på selskapets midler 22,6 32,1-3,5 20,5 40,3 71,6 73,0 Resultat til eier før skatt 72,5 85,8 100,3 91,9 81,0 350,4 392,2 Skattekostnad -17,5-24,9-17,8 0,0 0,0-60,2 0,0 Resultat til eier etter skatt 55,0 60,9 82,5 91,9 81,0 290,2 392,2 Nøkkeltall Året 2009 Kapitaldekning 19,3 % 19,0 % Bufferkapital i % etter disponering av resultatet 14,6 % 11,7 % Bufferkapital i % inkl. årets resultat 17,9 % 15,1 % Selskapets regnskap viste ikke skattekostnaden i 2009 ettersom utsatt skattefordel ikke ble innregnet iht. regnskapsstandarden IAS 12. Selskapets skattekostnad i utgjorde MNOK 60,2. Beregnet effekt av fritaksmodellen medførte at skattekostnad ble redusert med MNOK 38,1 ift. en beregning med 28 % skattekostnad 34

35 SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per portefølje for Beløp i mill. kroner Kollektivporteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgsporteføljen Selskapsporteføljen Totalt Risikoresultat 323,3 2,9-0,7 0,0 325,5 Renteresultat 208,3 105,0 2,2 1,9 317,3 Oppreservering 0,0-45,3 0,0 0,0-45,3 Vederlag for rentegaranti 29,9 0,0 0,0 0,0 29,9 Resultat til kunde - 160,5-0,9-0,3 0,0-161,7 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 71,6 71,6 Sum 418,5 0,0-141,7 73,5 350,4 35

36 SpareBank 1 Livsforsikring Utvikling i premieinntekter 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 79,8 68,6 83,1 75,2 77,5 306,7 269,6 Individuelle kapitalforsikringer 133,7 129,5 128,9 126,9 125,5 519,1 486,7 Kollektive pensjonsforsikringer 120,0 105,4 72,1 252,1 87,2 549,5 564,1 Ulykkesforsikringer 47,1 46,1 45,4 44,5 43,9 183,1 171,0 Gruppelivsforsikringer 122,0 130,11 125,8 209,8 118,11 587,77 575,0 Unit Link - Renteforsikringer 11,6 10,4 10,8 13,7 14,0 46,6 47,9 Unit Link - Kapitalforsikringer 68,8 53,9 55,4 59,0 69,6 237,0 258,3 Innskuddstjenestepensjon 223,0 224,6 216,6 200,0 184,7 864,2 753,7 Sum brutto forfalte premieinntekter 805,9 768,6 737,9 981,3 720, , ,4 Overførte premiereserver fra andre selskape 126,4 64,8 80,5 80,88 45,0 352,55 285,4 Avgitt gjenforsikringspremie -32,3-34,2-42,0-43,5-39,0-152,0-157,7 Premieinntekter for egen regning 900,0 799,2 776, ,6 726, , ,1 36

37 SpareBank 1 Livsforsikring Aktivaallokering per portefølje Per ( ) 12 Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen 34,8 (34,2) % 14,8 (14,5) %* 7,1 (5,2) % 50,1 (48,7) % 0,1 (0,1) % 17,0 (19,4) % 39,0 (31,5) % 21,5 (21,7) % 21,8 (24,3) % Aksjer Annet Eiendom Hold til forfall Obligasjoner 21,7 (17,0) % 11,11 (14,7) % 0,0 (7,1) % 61,0 (61,4) % Aksjer Annet Eiendom Hold til forfall Aksjer Annet Obligasjoner Obligasjoner NOK 16,0 (15,5) mrd. NOK 2,8 (2,5) mrd. NOK 6,7 (5,6) mrd. *Endringen skyldes at aksjeandelen i porteføljen knyttet til kollektiv pensjonsforsikring ble redusert til 10 % 37

38 SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti Aksjer Norge 20,5 Aksjer utland 12,5 Pengemarked 2,5 Obligasjon Norge 4,9 Obligasjon utland 69 6,9 Hold til forfall 5,4 Eiendom 10,0 38

39 SpareBank 1 Livsforsikring Bokført avkastning for kundeporteføljer med garanti 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 6,2 3. kv 4. kv 5,2 4,8 40 4,0 3,8 3,2 3,1 N/A SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 39 Kilde: selskapspresentasjoner

40 SpareBank 1 Livsforsikring Balanse for Året Beløp i mill. kroner 2009 Immaterielle eiendeler Investeringer Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Fordringer Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 Investeringer i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen SUM EIENDELER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg Avsetning for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Forpliktelser Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD

41 SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat for 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner Forfalt brutto premie 1 175, , , , , , ,2 Opptjente premier f.e.r , , ,0 965,4 983, , ,3 Påløpne erstatninger f.e.r. -855,7-722,7-764,0-852,5-735, , ,1 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -251,8-244,1-171,8-195,1-243,8-862,9-858,0 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 115,4 17,4-0,5-0,4 1,0 132,0 0,8 Andre tekniske avsetninger 11,4-6,3 4,6 29,9-6,3 39,6-27,5 Forsikringsresultat 122,1 121,3 75,3-52,8-1,9 265,9 116,6 Netto finansinntekter 202,0 149,0-15,0 97,6 128,1 433,7 532,6 Andre kostnader 0,0-0,7-1,0-1,0-1,1-2,7-5,8 Resultat før sikkerhetsavsetninger 324,1 269,7 59,4 43,8 125,1 696,9 643,3 Endring av sikkerhetsavsetning -16,5-15,8-15,9-7,5-9,8-55,8-22,2 Resultat før skatt 307,5 253,9 43,4 36,3 115,3 641,1 621,1 Skattekostnad - 12,0-54,0-12,2 5,4 6,3-72,8-118,1 Resultat etter skatt 295,5 199,9 31,2 41,7 121,7 568,4 503,0 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Nøkkeltall Skadeprosent f.e.r. 77,6 % 67,1 % 75,9 % 88,3 % 74,8 % 76,9 % 73,8 % Kostnadsprosent f.e.r. 22,8 % 22,7 % 17,1 % 20,2 % 24,8 % 20,8 % 22,5 % Combined ratio f.e.r. 100,4 % 89,88 % 92,99 % 108,5 % 99,6 % 97,77 % 96,2 % Kapitaldekning 32,4 % 34,2 % 41

42 SpareBank 1 Skadeforsikring Aktivaallokering av finansielle eiendeler Per ( ) Omløpsobligasjoner HTF-obligasjoner Eiendom Aksjer Bank Hedgefond 65,6 (64,3) % 11,1 (11,0) % 14,1 (14,4) % 0,1 (0,3) % 0,0 (2,9) % 9,1 (7,1) % NOK 8,5 (8,2) mrd. 42

43 ODIN Forvaltning Resultat for 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner Forvaltningshonorar 82,0 78,0 79,6 78,3 74,5 317,9 244,8 Tegnings- og innløsningshonorar 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 25,9 Sum driftsinntekter 82,0 78,0 79,6 78,3 81,4 317,9 270,7 Lønnskostnad 27,3 27,1 24,1 25,6 27,0 104,2 88,1 Avskrivninger 3,6 3,6 3,7 3,9 4,0 14,8 16,0 Annen driftskostnad 36,3 31,1 35,8 34,6 33,6 137,8 124,2 Sum driftskostnader 67,2 61,9 63,6 64,1 64,6 256,8 228,3 Driftsresultat 14,8 16,2 16,0 14,2 16,8 61,1 42,4 Finanskostnader 1,7 0,9 0,7 0,3 7,2 3,6-0,3 Resultat før skatt 16,5 17,0 16,7 14,4 24,0 64,6 42,1 Skattekostnad k t 46 4,6 47 4,7 46 4,6 39 3,9 85 8,5 17,8 13,5 Resultat 11,9 12,3 12,1 10,5 15,5 46,8 28,6 43

44 Effektrealisering av lønnsomhetsprosjekt Delta over tid (ekskl. Bank 1 Oslo) Realisering av lønnsomhetseffekter over tid (Millioner kroner, akkumulert årstakt) Realisering av bemanningskonsekvenser over tid (Årsverk, akkumulert) Plan Plan Hittil realisert Hittil realisert H H H 2H 1H H H 2H Et gjennomført tiltak kvalifiserer til full årseffekt. Metoden sikrer fokus på gjennomføring Av reduksjon i årsverk kommer en stor andel fra naturlig avgang og reduksjon i bruk av vikarer 44

45 Delta prosjektet: Bemanningsreduksjonene ble noe lavere enn estimert. Dette skyldes omprioritering av tiltak, som medfører at tiltak med ytterligere bemanningsreduksjon kommer etter prosjektets slutt Effekter av realiserte tiltak per selskap (Årsverk) Plan Effekt av realiserte tiltak Liv Skade Gruppen Totalt Delta Av reduksjon i årsverk kommer en stor andel fra naturlig avgang og reduksjon i bruk av vikarer 45

46 EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKT SpareBank 1 Livsforsikring SLUTTRAPPORT Realiserte lønnsomhetseffekter per kvartal (MNOK) Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (Årsverk) Plan Effekt av realiserte tiltak Plan Effekt av realiserte tiltak Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q

47 EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKT SpareBank 1 Skadeforsikring SLUTTRAPPORT Realiserte lønnsomhetseffekter per kvartal (MNOK) Plan Effekt av realiserte tiltak Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (Årsverk) Plan Effekt av realiserte tiltak Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2010 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning for SpareBank 1 Gruppen 3 Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen 18 Utvidet resultat for SpareBank 1 Gruppen 19

Detaljer

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 Note 1

Detaljer

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2012 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 NOTER Note

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1 Årsrapport 2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 3 Innhold 04 Styrets beretning for 2008 12 Resultatregnskap 14 Balanse

Detaljer

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand 3. kvartal resultater 10. november 1999 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand Hovedtrekk 3. kvartal 1999 Bokført driftsresultat 4.003 mill. kroner i år, mot 783 mill. kroner i fjor Bokført

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS 1 Årsrapport 2010 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS 2 SpareBank 1 Skadeforsikring: Årsrapport 2010 Innhold 3 Årsberetning 11 Styret i SpareBank 1 Skadeforsikring AS 12

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 1 Nøkkeltall 2006-2010 Nordea Liv 2006 2007 2008 2009 2010 Forvaltningskapital 40 208 45 291 42 022 47 367 52 300 Forfalte premier 5 753 5 567 4 325 4 916 4 845 Premieinntekter

Detaljer

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 8. mai 2013 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport første kvartal 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FørstE KVARTAL 2009 Fortsatt godt underwriting resultat og god kostnadsutvikling Betydelig forbedret finansresultat

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal 2 andre kvartal Gjensidige Forsikring Konsern Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige rapporterer konsernregnskapet etter

Detaljer

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 26. februar 2015 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater.

God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater. Storebrand Hovedtrekk 1997 Bokført driftsresultat er 4809 mill kroner i år, mot 4120 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat utgjør 6143 mill kroner, mot 6050 mill kroner ifjor Bokført konsernresultat

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014

SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring oppnådde et resultat før skatt på 1.297,0 mill. kroner per 3. kvartal 2014, mot 814,4 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern delårsrapport 1 Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2012 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer