1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef"

Transkript

1 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29 april

2 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling i egenkapitalavkastning 12,4 (8,8) % Store omstillinger i SpareBank 1 Livsforsikring gir synlige resultater 2

3 Betydelig resultatfremgang Resultat før skatt konsern* (MNOK), 1. kvartal Resultat før skatt i 1. kvartal 2011: MNOK 162 (131) Resultat etter skatt i 1. kvartal: MNOK 152 (93) Annualisert egenkapitalavkastning: 12,4 (8,8) % Kapitaldekning ble 16,1 (20,3) %. Kjernekapitaldekning utgjorde 12,6 (14,6) % Forvaltningskapitalen l i konsernet var NOK 41,3 mrd., mot NOK 40,7 ved årsskiftet 3 * Sammenligningstall for 2008 og 2009 er omarbeidet og vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern

4 Resultatfremgang i livs- og skadeforsikringsselskapene 92 Resultat før skatt per datterselskap (MNOK) 129 Godt renteresultat i SpareBank 1 Livsforsikring bidro til en sterk resultatfremgang Livselskapet har bygget ytterligere buffere i 1. kvartal Tilstrekkelig oppreservert for langt liv SB1 Liv 36 SB1 Skade ODIN Øvrige selska p 15-1 Konsernjusteringe er Færre vinterrelaterte skader i 1. kvartal 2011 reduserer skadeprosenten i SpareBank 1 Skadeforsikring ODIN Forvaltnings verdipapirfond hadde NOK 33,4 mrd. i forvaltningskapital NOK 1,1 mrd. høyere enn ved årsskiftet Resultat preget av høye engangskostnader

5 SpareBank 1 Livsforsikring Godt resultat som følge av sterkt renteresultat 5

6 SpareBank 1 Livsforsikring Godt resultat som følge øg av sterkt renteresultat Resultat før skatt (MNOK), 1. kvartal Utvikling i netto risikoresultat (MNOK), 1. kvartal Resultat før skatt i 1. kvartal: MNOK 129 (92) Renteresultatet: MNOK 206 (69) i 1. kvartal Avsetninger for økt levealder: MNOK 33 Risikoresultat etter tekniske avsetninger: MNOK 69 (91) Brutto premieinntekter: MNOK (981) BM: MNOK 696 (662) PM: MNOK 322 (319) Administrasjonsresultat: MNOK -19 (-41) i 1. kvartal 6

7 SpareBank 1 Livsforsikring Bygget solide buffere Utvikling i bufferkapital, per kvartal (%) 16,1 % 15,4 % 14,6 % 14,8 % 13,0 % Kursreguleringsfond, per år (MNOK) kv kv kv kv kv kv 2011 Kjernekap. utover minstekrav Tilleggsavsetninger Delårsresultat Kursreguleringsfond Bufferkapitalen inkl. årets resultat: 14,8 (13,0) % Kapitaldekning: 19,2 (18,4) % Kjernekapitaldekning: 17,6 (15,6) % Estimert solvensmargin: 295 (275) % Kursreguleringsfond: MNOK 448 (454) i 1. kvartal Forvaltningskapital: NOK 26,2 mrd., NOK 0,3 mrd. lavere enn ved årsskiftet 7

8 SpareBank 1 er størst i Norge på personforsikring i 2010 Nytegning Brutto premie SpareBank 1 32,9 % 22,3 % Gjensidige 16,2 % 22,0 % Storebrand 7,2 % 17,5 % Nordea 17,7 % 12,5 % Vital 25 2,5 % 98 9,8 % Danica 4,5 % 6,1 % Andre* 19,0 % 9,8 % * Andre aktører Nytegnet Brutto Frende 5,7 % 3,4 % Terra 6,7 % 3,0 % If 6,2 % 2,7 % Handelsbanken 0,4 % 0,7 % Personforsikring er produktene Livsforsikring, Uførepensjon og Uførekapital. Nytegnet og brutto premie. 8 Kilde: FNO markedsstatistikk, tall for 2010.

9 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Bedret resultat grunnet færre vinterrelaterte skader 9

10 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Bedret resultat grunnet færre vinterrelaterte skader Resultat før skatt, per 1. kvartal (MNOK) Resultat før skatt i 1. kvartal: MNOK 50 (36) Forsikringsresultat: MNOK -30 (-53) 36 Finansavkastning på 1,1 (1,2) % Finansinntekter: MNOK 95 (98) Total bestandsvekst på MNOK 116, eller 25 2,5 % fra årsskiftet MNOK 37 fra Unison Forsikring MNOK 79 fra SpareBank 1 Skadeforsikring Total bestand per 1. kvartal NOK 4,8 mrd. NAF avtalen er etablert og de første forsikringene er solgt 10

11 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Færre vinterrelaterte skader reduserte combined ratio i 1. kvartal 2011 Combined ratio for egen regning kvartalsvis (%) 100,6 % 93,9 % 90,9 % 99,6 % 21,1 % 22,2 % 21,8 % 24,8 % 108,6 % 20 0,2 % 92,9 % 89,8 % 100,3 % 105,5 % 17,1 % 22,7 % 23,8 % 21,9 % Combined ratio for egen regning per år (%) 87,2 % 89,9 % 94,6 % 94,0 % 96,2 % 97,7 % 20,5 % 20,6 % 79,5 % 71,7 % 69,2 % 74,8 % 88,3 % 75,9 % 67,1 % 76,6 % 83,6 % 66,7 % 69,3 % 20 0,7 % 73,9 % 21,9 % 72,1 % 22,5 % 21,0 % 73,8 % 76,7 % 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv Skadeprosent Kostnadsprosent t Skadeprosent Kostnadsprosent Skadeprosent hittil i år er lavere i forhold til 1. kvartal 2010, men storskader og vinterrelaterte skader gjør at skadeprosenten fortsatt holder seg på et høyt nivå 11

12 SpareBank 1 Skadeforsikring har de mest fornøyde kundene Undersøkelse fra Norsk Kundebarometer viser at SpareBank 1 Skadeforsikring har de mest fornøyde og lojale kunder i bransjen Selskapet tok også en 12. plass på kundetilfredshet uansett bransje (av 194 bedrifter) 12

13 ODIN Forvaltning Kombinasjonsfond og nytt markedsføringsuttrykk 13

14 ODIN Forvaltning Kombinasjonsfond og nytt markedsføringsuttrykk Resultat før skatt (MNOK), 1. kvartal 30 Resultat før skatt i 1. kvartal: MNOK 12 (14) - Ekstraordinære kostnader belastet regnskapet med MNOK Resultat etter skatt i 1. kvartal: MNOK 9 (11) NOK 33,4 mrd. i forvaltningskapital - Opp NOK 1,1 mrd. fra årsskiftet ,6 % markedsandel for aksjefond per 1. kvartal sammenlignet med 10,7 % ved årsskiftet 3,2 % markedsandel for nylig kjøpt kombinasjonsfond 14

15 Argo Securities Arbeidet med å bygge et kraftfullt kapitalmarkedsmiljø fortsetter 15

16 Argo Securities Arbeidet med å bygge et kraftfullt kapitalmarkedsmiljø fortsetter Offensiv rekruttering i Argo Securities Nyansettelser vil bidra til å oppnå ønsket markedskraft Investeringene ventes først å gi vesentlige resultatmessige effekter gjennom 2012 Shakeb Syed blir ny sjeføkonom i Argo Securities Resultat i 1. kvartal: Før skatt: MNOK -3,4 (-2,7) Etter skatt: MNOK -2,4 (-1,9) Økt omsetning Kurtasje: MNOK 12,1 (11,0) Fremmedkapital: MNOK 5,8 (5,3) Corporate Finance: MNOK 10,9 (3,9) 16

17 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Positiv resultatutvikling for alle forretningsområder innenfor fordringsadministrasjon 17

18 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Positiv resultatutvikling for alle forretningsområder innenfor fordringsadministrasjon Resultat før skatt, per 1. kvartal (MNOK) ,2 7,1 6,8 Resultat før skatt i 1. kvartal: MNOK 6,8 (3,7) Lavere tap og høyere factoringvolum har bidratt til økte inntekter i FO Factoring 3,7 FO Portefølje hadde i 1. kvartal samlet porteføljevolum på MNOK 979, mot MNOK 620 ved årsskiftet 2,8 1,0 1,1 Conecto AS og Actor Fordringsforvaltning ble fusjonert fra 1. januar 2011 Resultat etter skatt i 1. kvartal: MNOK 4,5 (2,5) -1,6 O oring F Fact FO Po ortefølje Conecto* (i inkasso) SB B1G Finans konsern** Annualisert egenkapitalavkastning 6,3 (6,0)% i 1. kvartal *Inkassoselskapet Conecto ble kjøpt med regnskapsmessig virkning fra 10. september I konsernet er resultat frem til overtagelsestidspunkt ført mot egenkapitalen. Figuren over viser proforma tall for 2010, dvs. resultat per 1. kvartal 2010 for Actor Fordringsforvaltning g og Verdigjenvinning g inklusiv Conecto for å gi et mer riktig bilde av driften i selskapet **Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen Finans konsern inkluderer også overhead-kostnader og merverdiavskrivninger 18

19 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern SpareBank 1 Factoring befester sin posisjon som Norges 3. største factoringselskap 40,5 % SpareBank 1 Factoring: Norges 3. største factoringselskap i Q (%) 39,5 % 35,5 % 36,2 % 41,1 % 32,2 % 37,7 % 34,3 % 36,2 % 36,1 % SpareBank 1 Factoring har hatt en vekst på 41,3 % fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal Markedet har hatt en vekst på 6, 9 % i samme periode 12,1 % 12,0 % 13,9 % 10,4 % 11,0 % 11,5 % 13,7 % 13,0 % 12,6 % Markedsandelen har økt fra 10,4 % i 13,8 % 1. kvartal 2010 til 13,8 % i 1. kvartal 2011 Q110 Q210 Q310 Q410 Q111 DnB NOR Finans SG Finans Nordea Finans SB1 Factoring 19

20 Fremtidsutsikter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Effektene av tiltakene i gjennomført omstillingsprosjekt forventes å gi et forbedret administrasjonsresultat i SpareBank 1 Livsforsikring. Selskapet er på offensiven innenfor personforsikring Lønnsom bestandsvekst i SpareBank 1 Skadeforsikring Unik og sterk forretningsmodell i SpareBank 1-alliansen gir strategisk fordel 20

21 Hele Norges sparebank 21 21

22 Appendiks 22

23 SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %) SpareBank 1 SMN (19,5 %) SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %) Sparebanken Hedmark (12 %) Samarbeidende Sparebanker (19,5 %) LO/LO-forbund (10 %) SpareBank 1 Gruppen AS Argo Securities (93,4%) SpareBank 1 Livsforsikring (100%) ODIN Forvaltning (100%) Alliansesamarbeidet SpareBank 1 Medlemskort (100%) (Bankeid virksomhet) SpareBank 1 Gruppen Finans (100%) Conecto (100%) SpareBank 1 Boligkreditt EiendomsMegler 1 BNbank SpareBank 1 Oslo og Akershus SpareBank 1 Skadeforsikring (100%) Unison Forsikring (100%) Bredt samarbeid -Teknologi - Merkevare/kommunikasjon -Kompetanse - Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis - Innkjøp Regionale kompetansesentra - Betalingsområdet: Trondheim - Kreditt: Stavanger - Læring: Tromsø 23

24 SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat per 1. kvartal kvartal Året Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 129,4 91,9 350,4 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 50,3 36,3 641,1 - ODIN Forvaltning 11,9 14,4 64,6 - Argo Securities -3,4-2,7-57,6 - SpareBank 1 Medlemskort 3,1 3,4 11,1 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 6,8-0,1 8,6 - Konsernjusteringer -0,9 15,1 17,6 Sum resultat datterselskaper før skatt 197,1 158, ,0 Dift Driftskostnader t morselskap -27,7 7-20,0 0-7,6 76 Netto finans morselskap -7,1-6,9-43,2 Gevinst ved salg av verdipapirer 0,0 0,0 0,0 Andel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 162,4 131,3 985,1 Skattekostnad -10,5-38,5-153,6 Resultat etter skatt 151,9 92,8 831,6 Majoritetens andel av resultat etter skatt 152,4 93,3 841,0 Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,5 05-0,5 05-9, kvartal Året Nøkkeltall Egenkapitalavkastning 12,4 % 8,9 % 18,7 % 24

25 SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 129,4 72,5 85,8 100,3 91,9 81,0 81,2 205,6 24,4 - SpareBank 1 Skadeforsikring 50,3 307,5 253,9 43,4 36,3 115,3 272,8 184,9 48,1 - ODIN Forvaltning 11,9 16,5 17,0 16,7 14,4 24,0 16,0 9,6-7,5 - Argo Securities -3,4-24,0-29,0-1,9-2,7-9,5-14,6-11,9-12,9 - SpareBank 1 Medlemskort 3,1 1,9 2,7 3,3 3,4 0,7 1,8 4,1 5,6 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 6,8 6,6-4,9 7,0-0,1 2,3 3,9 11,0 5,3 - Konsernjusteringer -0,9-6,3-7,4 16,3 15,1-8,6 12,0-6,0 7,4 Sum resultat datterselskaper før skatt 197,1 374,6 318,1 185,1 158,2 205,2 373,1 355,4 112,3 Driftskostnader holding -27,7-16,5 40,7-11,9-20,0-15,5-13,2-12,1-13,3 Netto finans holding -7,1-15,6-11,4-9,3-6,9-9,8-2,1-7,0-17,3 Gevinst ved salg av verdipapirer holding 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 0,0 Andel tilknyttede selskap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-2,8 0,0 8,4 5,1 Resultat før skatt 162,4 342,5 347,44 163,9 131,33 177,2 357,77 373,8 86,88 Skattekostnad -10,5-18,5-88,4-8,3-38,5-9,3-27,3-131,4-92,5 Resultat etter skatt 151,9 324,0 259,1 155,6 92,8 167,9 330,4 242,4-5,7 Majoritetens andel av resultat etter skatt 152,4 327,9 263,9 155,9 93,3 169,6 333,1 244,6-3,4 Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,5-3,9-4,8-0,3-0,5-1,7-2,6-2,1-2,3 25

26 SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per 1. kvartal kvartal Året Beløp i mill. kroner Risikoinntekter 335,8 315, ,6 Risikokostnader - 255,5-209,3-939,0 Risikoresultat 80,2 106,00 353,6 Tekniske avsetninger - 10,8-14,2-28,2 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 69,4 91,8 325,4 Gebyrer 170,7 146,3 637,9 Driftskostnader ekskl. provisjoner - 129,7-131,2-589,2 Provisjoner -59,8-55,9-235,6 Administrasjonsresultat -18,7-40,8-186,9 Netto finansinntekter 319,1 176,3 764,3 Garantert rente - 113,3-107,0-447,0 Renteresultat 205,8 69,3 317,3 Oppreservering -33,0-12,0-45,3 Renteresultat etter oppreservering 172,8 57,3 272,0 Vederlag for rentegaranti 5,4 5,2 29,9 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 228,8 113,6 440,4 Ufordelt resultat til kunder - 118,9-42,2-161,7 Avkastning på selskapets midler 19,5 20,5 71,6 Resultat til eier før skatt 129,4 91,9 350,4 Skattekostnad 0,5 0,0-60,2 Resultat til eier etter skatt 129,9 91,9 290,2 Nøkkeltall 1. kvartal Året Kapitaldekning 19,2 % 18,4 % 19,3 % Bufferkapital i % inkl. årets resultat 14,8 % 13,0 % 14,6 % Selskapets regnskap viste ikke skattekostnaden i 2010 ettersom utsatt skattefordel ikke ble innregnet iht. regnskapsstandarden IAS

27 SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per portefølje per 1. kvartal 2011 Beløp i mill. kroner Kollektivporteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgsporteføljen Selskapsporteføljen Totalt Risikoresultat 75,0 3,6-9,2 0,0 69,4 Administrasjonsresultat 18,1-10,4-26,5 0,0-18,8 Renteresultat t 137,9 63,5 37 3,7 07 0,7 205,8 Oppreservering 0,0-33,0 0,0 0,0-33,0 Vederlag for rentegaranti 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4 Resultat til kunde - 99,9-18,9-0,1 0,0-118,9 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 19,5 19,5 Sum 136,5 4,8-32,1 20,2 129,4 27

28 SpareBank 1 Livsforsikring Utvikling i premieinntekter per 1. kvartal kvartal Året Beløp i mill. kroner Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 73,1 75,2 306,7 Individuelle kapitalforsikringer 138,5 126,9 519,1 Kollektive pensjonsforsikringer 242,7 252,1 549,5 Ulykkesforsikringer 48,0 44,5 183,1 Gruppelivsforsikringer 217,5 209,8 587,7 Unit Link - Renteforsikringer 10,7 13,7 46,6 Unit Link - Kapitalforsikringer 51,6 59,0 237,0 Innskuddstjenestepensjon 236,2 200,0 864,2 Sum brutto forfalte premieinntekter 1.018,2 981, ,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 142,0 80,8 352,5 Avgitt gjenforsikringspremie -40,2-43,5-152,0 Premieinntekter for egen regning 1.120, , ,2 28

29 SpareBank 1 Livsforsikring Aktivaallokering per portefølje Per ( ) 12 10) Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen 34,7 (34,8) % 14,6 (14,8) % -0,4 (0,9) % 0,1 (0,1) % 0,7 (-1,6) % 21,3 (21,0) % 40,2 (39,0) % 28,9 (28,0) % 22,2 (21,5) % Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi 49,5 (48,4) 4) % 28,4 (28,8) 8) % 59,8 (61,0) % 0,0 (0,0) % Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi Aksjer Annet Obligasjoner NOK 15,6 (16,0) mrd. NOK 3,0 (2,8) mrd. NOK 6,8 (6,7) mrd. 29

30 SpareBank 1 Livsforsikring Verdijustert avkastning for kundeporteføljer med garanti ved utgangen av kvartalet (ekskl. verdiendring anlegg) 4. kv kv kv kv kv kv kv kv ,1 6,4 6,8 5,7 Prosent 1,1 1,5 1,3 1,7 SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 30 Kilde: selskapspresentasjoner

31 SpareBank 1 Livsforsikring Bokført avkastning for kundeporteføljer med garanti 4. kv kv kv kv kv kv kv kv ,2 5,2 4,9 4,8 Prosent 2,2 1,4 1,5 1,5 SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 31 Kilde: selskapspresentasjoner

32 SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti per Prosent Aksjer Norge 0,3 Aksjer utland 2,1 Pengemarked 0,6 Obligasjon Norge 0,0 Obligasjon utland 08 0,8 Hold til forfall 1,3 Eiendom 1,7 32

33 SpareBank 1 Livsforsikring Balanse per 1. kvartal kvartal Året Beløp i mill. kroner Immaterielle eiendeler Investeringer Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Fordringer Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter Investeringer i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen SUM EIENDELER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital Forsikringsforpliktelser i l - kontraktsfastsatte kt t tt Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg Avsetning for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Forpliktelser Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD

34 SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat per 1. kvartal kvartal Året Beløp i mill. kroner Forfalt brutto premie 1.553, , ,8 Opptjente premier f.e.r ,8 965, ,4 Påløpne erstatninger f.e.r. -920,7-852, ,5 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r ,1-195,1-880,6 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 4,5-0,4 132,0 Andre tekniske avsetninger 26,5 29,9 39,6 Forsikringsresultat -29,9-52,8 266,9 Netto finansinntekter 95,1 97,6 432,7 Andre kostnader 0,0-1,0-2,7 Resultat før sikkerhetsavsetninger 65,1 43,8 696,9 Endring av sikkerhetsavsetning -14,8-7,5-55,8 Resultat før skatt 50,3 36,3 641,1 Skattekostnad - 10,5 5,4-60,1 Resultat etter skatt 39,8 41,7 581,1 1. kvartal Året Nøkkeltall Skadeprosent f.e.r. 83,6 % 88,3 % 76,7 % Kostnadsprosent f.e.r. 21,9 % 20,2 % 21,0 % Combined ratio f.e.r. 105,5 % 108,5 % 97,7 % Kapitaldekning 30,3 % 32,6 % 32,5 % 34

35 SpareBank 1 Skadeforsikring Aktivaallokering av finansielle eiendeler Per ( ) Omløpsobligasjoner HTF-obligasjoner Eiendom Aksjer Hedgefond 0,1 (0,1) % 66,3 (65,6) % 9,0 (9,1) % 11,0 (11,1) % 13,7 (14,1) % NOK 8,7 (8,5) mrd. 35

36 ODIN Forvaltning Resultat per 1. kvartal kvartal Året Beløp i mill. kroner Forvaltningshonorar 86,8 78,3 317,9 Sum driftsinntekter 86,8 78,3 317,9 Lønnskostnad 29,2 25,6 104,2 Avskrivninger 3,9 3,9 14,8 Annen driftskostnad 42,5 34,6 137,8 Sum driftskostnader 75,6 64,1 256,8 Driftsresultat 11,2 14,2 61,1 Finanskostnader 0,7 0,3 3,6 Resultat før skatt 11,9 14,4 64,6 Skattekostnad 3,3 3,9 19,3 Resultat 8,6 10,5 45,3 36

Foreløpig regnskap 2010

Foreløpig regnskap 2010 Foreløpig regnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 11. februar 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN 18,5 % 15,8 % 11,9 % Solid resultat i 8,9 % God utvikling

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet Utgiver:

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 Note 1

Detaljer

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2010 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning for SpareBank 1 Gruppen 3 Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen 18 Utvidet resultat for SpareBank 1 Gruppen 19

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2012 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 NOTER Note

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 8. mai 2013 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2007 HOVEDTREKK Konsernresultat på 357 millioner kroner i 3. kvartal og 1 344 millioner hittil i år. Sterk premievekst

Detaljer

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 26. februar 2015 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 14. august 2013 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand 3. kvartal resultater 10. november 1999 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand Hovedtrekk 3. kvartal 1999 Bokført driftsresultat 4.003 mill. kroner i år, mot 783 mill. kroner i fjor Bokført

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

Årsrapport 2014. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Årsrapport 2014. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 2 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap

Detaljer