1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef"

Transkript

1 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29 april

2 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling i egenkapitalavkastning 12,4 (8,8) % Store omstillinger i SpareBank 1 Livsforsikring gir synlige resultater 2

3 Betydelig resultatfremgang Resultat før skatt konsern* (MNOK), 1. kvartal Resultat før skatt i 1. kvartal 2011: MNOK 162 (131) Resultat etter skatt i 1. kvartal: MNOK 152 (93) Annualisert egenkapitalavkastning: 12,4 (8,8) % Kapitaldekning ble 16,1 (20,3) %. Kjernekapitaldekning utgjorde 12,6 (14,6) % Forvaltningskapitalen l i konsernet var NOK 41,3 mrd., mot NOK 40,7 ved årsskiftet 3 * Sammenligningstall for 2008 og 2009 er omarbeidet og vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern

4 Resultatfremgang i livs- og skadeforsikringsselskapene 92 Resultat før skatt per datterselskap (MNOK) 129 Godt renteresultat i SpareBank 1 Livsforsikring bidro til en sterk resultatfremgang Livselskapet har bygget ytterligere buffere i 1. kvartal Tilstrekkelig oppreservert for langt liv SB1 Liv 36 SB1 Skade ODIN Øvrige selska p 15-1 Konsernjusteringe er Færre vinterrelaterte skader i 1. kvartal 2011 reduserer skadeprosenten i SpareBank 1 Skadeforsikring ODIN Forvaltnings verdipapirfond hadde NOK 33,4 mrd. i forvaltningskapital NOK 1,1 mrd. høyere enn ved årsskiftet Resultat preget av høye engangskostnader

5 SpareBank 1 Livsforsikring Godt resultat som følge av sterkt renteresultat 5

6 SpareBank 1 Livsforsikring Godt resultat som følge øg av sterkt renteresultat Resultat før skatt (MNOK), 1. kvartal Utvikling i netto risikoresultat (MNOK), 1. kvartal Resultat før skatt i 1. kvartal: MNOK 129 (92) Renteresultatet: MNOK 206 (69) i 1. kvartal Avsetninger for økt levealder: MNOK 33 Risikoresultat etter tekniske avsetninger: MNOK 69 (91) Brutto premieinntekter: MNOK (981) BM: MNOK 696 (662) PM: MNOK 322 (319) Administrasjonsresultat: MNOK -19 (-41) i 1. kvartal 6

7 SpareBank 1 Livsforsikring Bygget solide buffere Utvikling i bufferkapital, per kvartal (%) 16,1 % 15,4 % 14,6 % 14,8 % 13,0 % Kursreguleringsfond, per år (MNOK) kv kv kv kv kv kv 2011 Kjernekap. utover minstekrav Tilleggsavsetninger Delårsresultat Kursreguleringsfond Bufferkapitalen inkl. årets resultat: 14,8 (13,0) % Kapitaldekning: 19,2 (18,4) % Kjernekapitaldekning: 17,6 (15,6) % Estimert solvensmargin: 295 (275) % Kursreguleringsfond: MNOK 448 (454) i 1. kvartal Forvaltningskapital: NOK 26,2 mrd., NOK 0,3 mrd. lavere enn ved årsskiftet 7

8 SpareBank 1 er størst i Norge på personforsikring i 2010 Nytegning Brutto premie SpareBank 1 32,9 % 22,3 % Gjensidige 16,2 % 22,0 % Storebrand 7,2 % 17,5 % Nordea 17,7 % 12,5 % Vital 25 2,5 % 98 9,8 % Danica 4,5 % 6,1 % Andre* 19,0 % 9,8 % * Andre aktører Nytegnet Brutto Frende 5,7 % 3,4 % Terra 6,7 % 3,0 % If 6,2 % 2,7 % Handelsbanken 0,4 % 0,7 % Personforsikring er produktene Livsforsikring, Uførepensjon og Uførekapital. Nytegnet og brutto premie. 8 Kilde: FNO markedsstatistikk, tall for 2010.

9 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Bedret resultat grunnet færre vinterrelaterte skader 9

10 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Bedret resultat grunnet færre vinterrelaterte skader Resultat før skatt, per 1. kvartal (MNOK) Resultat før skatt i 1. kvartal: MNOK 50 (36) Forsikringsresultat: MNOK -30 (-53) 36 Finansavkastning på 1,1 (1,2) % Finansinntekter: MNOK 95 (98) Total bestandsvekst på MNOK 116, eller 25 2,5 % fra årsskiftet MNOK 37 fra Unison Forsikring MNOK 79 fra SpareBank 1 Skadeforsikring Total bestand per 1. kvartal NOK 4,8 mrd. NAF avtalen er etablert og de første forsikringene er solgt 10

11 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Færre vinterrelaterte skader reduserte combined ratio i 1. kvartal 2011 Combined ratio for egen regning kvartalsvis (%) 100,6 % 93,9 % 90,9 % 99,6 % 21,1 % 22,2 % 21,8 % 24,8 % 108,6 % 20 0,2 % 92,9 % 89,8 % 100,3 % 105,5 % 17,1 % 22,7 % 23,8 % 21,9 % Combined ratio for egen regning per år (%) 87,2 % 89,9 % 94,6 % 94,0 % 96,2 % 97,7 % 20,5 % 20,6 % 79,5 % 71,7 % 69,2 % 74,8 % 88,3 % 75,9 % 67,1 % 76,6 % 83,6 % 66,7 % 69,3 % 20 0,7 % 73,9 % 21,9 % 72,1 % 22,5 % 21,0 % 73,8 % 76,7 % 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv Skadeprosent Kostnadsprosent t Skadeprosent Kostnadsprosent Skadeprosent hittil i år er lavere i forhold til 1. kvartal 2010, men storskader og vinterrelaterte skader gjør at skadeprosenten fortsatt holder seg på et høyt nivå 11

12 SpareBank 1 Skadeforsikring har de mest fornøyde kundene Undersøkelse fra Norsk Kundebarometer viser at SpareBank 1 Skadeforsikring har de mest fornøyde og lojale kunder i bransjen Selskapet tok også en 12. plass på kundetilfredshet uansett bransje (av 194 bedrifter) 12

13 ODIN Forvaltning Kombinasjonsfond og nytt markedsføringsuttrykk 13

14 ODIN Forvaltning Kombinasjonsfond og nytt markedsføringsuttrykk Resultat før skatt (MNOK), 1. kvartal 30 Resultat før skatt i 1. kvartal: MNOK 12 (14) - Ekstraordinære kostnader belastet regnskapet med MNOK Resultat etter skatt i 1. kvartal: MNOK 9 (11) NOK 33,4 mrd. i forvaltningskapital - Opp NOK 1,1 mrd. fra årsskiftet ,6 % markedsandel for aksjefond per 1. kvartal sammenlignet med 10,7 % ved årsskiftet 3,2 % markedsandel for nylig kjøpt kombinasjonsfond 14

15 Argo Securities Arbeidet med å bygge et kraftfullt kapitalmarkedsmiljø fortsetter 15

16 Argo Securities Arbeidet med å bygge et kraftfullt kapitalmarkedsmiljø fortsetter Offensiv rekruttering i Argo Securities Nyansettelser vil bidra til å oppnå ønsket markedskraft Investeringene ventes først å gi vesentlige resultatmessige effekter gjennom 2012 Shakeb Syed blir ny sjeføkonom i Argo Securities Resultat i 1. kvartal: Før skatt: MNOK -3,4 (-2,7) Etter skatt: MNOK -2,4 (-1,9) Økt omsetning Kurtasje: MNOK 12,1 (11,0) Fremmedkapital: MNOK 5,8 (5,3) Corporate Finance: MNOK 10,9 (3,9) 16

17 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Positiv resultatutvikling for alle forretningsområder innenfor fordringsadministrasjon 17

18 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Positiv resultatutvikling for alle forretningsområder innenfor fordringsadministrasjon Resultat før skatt, per 1. kvartal (MNOK) ,2 7,1 6,8 Resultat før skatt i 1. kvartal: MNOK 6,8 (3,7) Lavere tap og høyere factoringvolum har bidratt til økte inntekter i FO Factoring 3,7 FO Portefølje hadde i 1. kvartal samlet porteføljevolum på MNOK 979, mot MNOK 620 ved årsskiftet 2,8 1,0 1,1 Conecto AS og Actor Fordringsforvaltning ble fusjonert fra 1. januar 2011 Resultat etter skatt i 1. kvartal: MNOK 4,5 (2,5) -1,6 O oring F Fact FO Po ortefølje Conecto* (i inkasso) SB B1G Finans konsern** Annualisert egenkapitalavkastning 6,3 (6,0)% i 1. kvartal *Inkassoselskapet Conecto ble kjøpt med regnskapsmessig virkning fra 10. september I konsernet er resultat frem til overtagelsestidspunkt ført mot egenkapitalen. Figuren over viser proforma tall for 2010, dvs. resultat per 1. kvartal 2010 for Actor Fordringsforvaltning g og Verdigjenvinning g inklusiv Conecto for å gi et mer riktig bilde av driften i selskapet **Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen Finans konsern inkluderer også overhead-kostnader og merverdiavskrivninger 18

19 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern SpareBank 1 Factoring befester sin posisjon som Norges 3. største factoringselskap 40,5 % SpareBank 1 Factoring: Norges 3. største factoringselskap i Q (%) 39,5 % 35,5 % 36,2 % 41,1 % 32,2 % 37,7 % 34,3 % 36,2 % 36,1 % SpareBank 1 Factoring har hatt en vekst på 41,3 % fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal Markedet har hatt en vekst på 6, 9 % i samme periode 12,1 % 12,0 % 13,9 % 10,4 % 11,0 % 11,5 % 13,7 % 13,0 % 12,6 % Markedsandelen har økt fra 10,4 % i 13,8 % 1. kvartal 2010 til 13,8 % i 1. kvartal 2011 Q110 Q210 Q310 Q410 Q111 DnB NOR Finans SG Finans Nordea Finans SB1 Factoring 19

20 Fremtidsutsikter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Effektene av tiltakene i gjennomført omstillingsprosjekt forventes å gi et forbedret administrasjonsresultat i SpareBank 1 Livsforsikring. Selskapet er på offensiven innenfor personforsikring Lønnsom bestandsvekst i SpareBank 1 Skadeforsikring Unik og sterk forretningsmodell i SpareBank 1-alliansen gir strategisk fordel 20

21 Hele Norges sparebank 21 21

22 Appendiks 22

23 SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %) SpareBank 1 SMN (19,5 %) SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %) Sparebanken Hedmark (12 %) Samarbeidende Sparebanker (19,5 %) LO/LO-forbund (10 %) SpareBank 1 Gruppen AS Argo Securities (93,4%) SpareBank 1 Livsforsikring (100%) ODIN Forvaltning (100%) Alliansesamarbeidet SpareBank 1 Medlemskort (100%) (Bankeid virksomhet) SpareBank 1 Gruppen Finans (100%) Conecto (100%) SpareBank 1 Boligkreditt EiendomsMegler 1 BNbank SpareBank 1 Oslo og Akershus SpareBank 1 Skadeforsikring (100%) Unison Forsikring (100%) Bredt samarbeid -Teknologi - Merkevare/kommunikasjon -Kompetanse - Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis - Innkjøp Regionale kompetansesentra - Betalingsområdet: Trondheim - Kreditt: Stavanger - Læring: Tromsø 23

24 SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat per 1. kvartal kvartal Året Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 129,4 91,9 350,4 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 50,3 36,3 641,1 - ODIN Forvaltning 11,9 14,4 64,6 - Argo Securities -3,4-2,7-57,6 - SpareBank 1 Medlemskort 3,1 3,4 11,1 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 6,8-0,1 8,6 - Konsernjusteringer -0,9 15,1 17,6 Sum resultat datterselskaper før skatt 197,1 158, ,0 Dift Driftskostnader t morselskap -27,7 7-20,0 0-7,6 76 Netto finans morselskap -7,1-6,9-43,2 Gevinst ved salg av verdipapirer 0,0 0,0 0,0 Andel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 162,4 131,3 985,1 Skattekostnad -10,5-38,5-153,6 Resultat etter skatt 151,9 92,8 831,6 Majoritetens andel av resultat etter skatt 152,4 93,3 841,0 Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,5 05-0,5 05-9, kvartal Året Nøkkeltall Egenkapitalavkastning 12,4 % 8,9 % 18,7 % 24

25 SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 129,4 72,5 85,8 100,3 91,9 81,0 81,2 205,6 24,4 - SpareBank 1 Skadeforsikring 50,3 307,5 253,9 43,4 36,3 115,3 272,8 184,9 48,1 - ODIN Forvaltning 11,9 16,5 17,0 16,7 14,4 24,0 16,0 9,6-7,5 - Argo Securities -3,4-24,0-29,0-1,9-2,7-9,5-14,6-11,9-12,9 - SpareBank 1 Medlemskort 3,1 1,9 2,7 3,3 3,4 0,7 1,8 4,1 5,6 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 6,8 6,6-4,9 7,0-0,1 2,3 3,9 11,0 5,3 - Konsernjusteringer -0,9-6,3-7,4 16,3 15,1-8,6 12,0-6,0 7,4 Sum resultat datterselskaper før skatt 197,1 374,6 318,1 185,1 158,2 205,2 373,1 355,4 112,3 Driftskostnader holding -27,7-16,5 40,7-11,9-20,0-15,5-13,2-12,1-13,3 Netto finans holding -7,1-15,6-11,4-9,3-6,9-9,8-2,1-7,0-17,3 Gevinst ved salg av verdipapirer holding 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 0,0 Andel tilknyttede selskap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-2,8 0,0 8,4 5,1 Resultat før skatt 162,4 342,5 347,44 163,9 131,33 177,2 357,77 373,8 86,88 Skattekostnad -10,5-18,5-88,4-8,3-38,5-9,3-27,3-131,4-92,5 Resultat etter skatt 151,9 324,0 259,1 155,6 92,8 167,9 330,4 242,4-5,7 Majoritetens andel av resultat etter skatt 152,4 327,9 263,9 155,9 93,3 169,6 333,1 244,6-3,4 Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,5-3,9-4,8-0,3-0,5-1,7-2,6-2,1-2,3 25

26 SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per 1. kvartal kvartal Året Beløp i mill. kroner Risikoinntekter 335,8 315, ,6 Risikokostnader - 255,5-209,3-939,0 Risikoresultat 80,2 106,00 353,6 Tekniske avsetninger - 10,8-14,2-28,2 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 69,4 91,8 325,4 Gebyrer 170,7 146,3 637,9 Driftskostnader ekskl. provisjoner - 129,7-131,2-589,2 Provisjoner -59,8-55,9-235,6 Administrasjonsresultat -18,7-40,8-186,9 Netto finansinntekter 319,1 176,3 764,3 Garantert rente - 113,3-107,0-447,0 Renteresultat 205,8 69,3 317,3 Oppreservering -33,0-12,0-45,3 Renteresultat etter oppreservering 172,8 57,3 272,0 Vederlag for rentegaranti 5,4 5,2 29,9 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 228,8 113,6 440,4 Ufordelt resultat til kunder - 118,9-42,2-161,7 Avkastning på selskapets midler 19,5 20,5 71,6 Resultat til eier før skatt 129,4 91,9 350,4 Skattekostnad 0,5 0,0-60,2 Resultat til eier etter skatt 129,9 91,9 290,2 Nøkkeltall 1. kvartal Året Kapitaldekning 19,2 % 18,4 % 19,3 % Bufferkapital i % inkl. årets resultat 14,8 % 13,0 % 14,6 % Selskapets regnskap viste ikke skattekostnaden i 2010 ettersom utsatt skattefordel ikke ble innregnet iht. regnskapsstandarden IAS

27 SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per portefølje per 1. kvartal 2011 Beløp i mill. kroner Kollektivporteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgsporteføljen Selskapsporteføljen Totalt Risikoresultat 75,0 3,6-9,2 0,0 69,4 Administrasjonsresultat 18,1-10,4-26,5 0,0-18,8 Renteresultat t 137,9 63,5 37 3,7 07 0,7 205,8 Oppreservering 0,0-33,0 0,0 0,0-33,0 Vederlag for rentegaranti 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4 Resultat til kunde - 99,9-18,9-0,1 0,0-118,9 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 19,5 19,5 Sum 136,5 4,8-32,1 20,2 129,4 27

28 SpareBank 1 Livsforsikring Utvikling i premieinntekter per 1. kvartal kvartal Året Beløp i mill. kroner Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 73,1 75,2 306,7 Individuelle kapitalforsikringer 138,5 126,9 519,1 Kollektive pensjonsforsikringer 242,7 252,1 549,5 Ulykkesforsikringer 48,0 44,5 183,1 Gruppelivsforsikringer 217,5 209,8 587,7 Unit Link - Renteforsikringer 10,7 13,7 46,6 Unit Link - Kapitalforsikringer 51,6 59,0 237,0 Innskuddstjenestepensjon 236,2 200,0 864,2 Sum brutto forfalte premieinntekter 1.018,2 981, ,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 142,0 80,8 352,5 Avgitt gjenforsikringspremie -40,2-43,5-152,0 Premieinntekter for egen regning 1.120, , ,2 28

29 SpareBank 1 Livsforsikring Aktivaallokering per portefølje Per ( ) 12 10) Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen 34,7 (34,8) % 14,6 (14,8) % -0,4 (0,9) % 0,1 (0,1) % 0,7 (-1,6) % 21,3 (21,0) % 40,2 (39,0) % 28,9 (28,0) % 22,2 (21,5) % Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi 49,5 (48,4) 4) % 28,4 (28,8) 8) % 59,8 (61,0) % 0,0 (0,0) % Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi Aksjer Annet Obligasjoner NOK 15,6 (16,0) mrd. NOK 3,0 (2,8) mrd. NOK 6,8 (6,7) mrd. 29

30 SpareBank 1 Livsforsikring Verdijustert avkastning for kundeporteføljer med garanti ved utgangen av kvartalet (ekskl. verdiendring anlegg) 4. kv kv kv kv kv kv kv kv ,1 6,4 6,8 5,7 Prosent 1,1 1,5 1,3 1,7 SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 30 Kilde: selskapspresentasjoner

31 SpareBank 1 Livsforsikring Bokført avkastning for kundeporteføljer med garanti 4. kv kv kv kv kv kv kv kv ,2 5,2 4,9 4,8 Prosent 2,2 1,4 1,5 1,5 SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 31 Kilde: selskapspresentasjoner

32 SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti per Prosent Aksjer Norge 0,3 Aksjer utland 2,1 Pengemarked 0,6 Obligasjon Norge 0,0 Obligasjon utland 08 0,8 Hold til forfall 1,3 Eiendom 1,7 32

33 SpareBank 1 Livsforsikring Balanse per 1. kvartal kvartal Året Beløp i mill. kroner Immaterielle eiendeler Investeringer Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Fordringer Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter Investeringer i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen SUM EIENDELER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital Forsikringsforpliktelser i l - kontraktsfastsatte kt t tt Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg Avsetning for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Forpliktelser Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD

34 SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat per 1. kvartal kvartal Året Beløp i mill. kroner Forfalt brutto premie 1.553, , ,8 Opptjente premier f.e.r ,8 965, ,4 Påløpne erstatninger f.e.r. -920,7-852, ,5 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r ,1-195,1-880,6 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 4,5-0,4 132,0 Andre tekniske avsetninger 26,5 29,9 39,6 Forsikringsresultat -29,9-52,8 266,9 Netto finansinntekter 95,1 97,6 432,7 Andre kostnader 0,0-1,0-2,7 Resultat før sikkerhetsavsetninger 65,1 43,8 696,9 Endring av sikkerhetsavsetning -14,8-7,5-55,8 Resultat før skatt 50,3 36,3 641,1 Skattekostnad - 10,5 5,4-60,1 Resultat etter skatt 39,8 41,7 581,1 1. kvartal Året Nøkkeltall Skadeprosent f.e.r. 83,6 % 88,3 % 76,7 % Kostnadsprosent f.e.r. 21,9 % 20,2 % 21,0 % Combined ratio f.e.r. 105,5 % 108,5 % 97,7 % Kapitaldekning 30,3 % 32,6 % 32,5 % 34

35 SpareBank 1 Skadeforsikring Aktivaallokering av finansielle eiendeler Per ( ) Omløpsobligasjoner HTF-obligasjoner Eiendom Aksjer Hedgefond 0,1 (0,1) % 66,3 (65,6) % 9,0 (9,1) % 11,0 (11,1) % 13,7 (14,1) % NOK 8,7 (8,5) mrd. 35

36 ODIN Forvaltning Resultat per 1. kvartal kvartal Året Beløp i mill. kroner Forvaltningshonorar 86,8 78,3 317,9 Sum driftsinntekter 86,8 78,3 317,9 Lønnskostnad 29,2 25,6 104,2 Avskrivninger 3,9 3,9 14,8 Annen driftskostnad 42,5 34,6 137,8 Sum driftskostnader 75,6 64,1 256,8 Driftsresultat 11,2 14,2 61,1 Finanskostnader 0,7 0,3 3,6 Resultat før skatt 11,9 14,4 64,6 Skattekostnad 3,3 3,9 19,3 Resultat 8,6 10,5 45,3 36

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 3. kvartal Q3 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 28 oktober 28. Svekket resultat som følge av svake aksjemarkeder og høy skadeprosent Resultat før skatt per 3. kvartal:

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør 4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt for året (MNOK) Annualisert

Detaljer

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1 kvartal 2012 1. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Q1 Kirsten Idebøen, konsernsjef 26. april 2012 God resultatutvikling i konsernet - Beste resultat i 1. kvartal de siste fem år Resultat før

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

Foreløpig regnskap 2010

Foreløpig regnskap 2010 Foreløpig regnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 11. februar 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN 18,5 % 15,8 % 11,9 % Solid resultat i 8,9 % God utvikling

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 Godt resultat, men lavere enn i rekordåret 2014 Lavere finans- og avviklingsgevinster og høye naturskadeerstatninger Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK) Resultat

Detaljer

Turbulent start på året

Turbulent start på året artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern 250 200 150 100 50 0 137 236 100 2008 759 2005

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011 1 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 12 Utvidet resultatregnskap 13 Balanse 14 Egenkapital 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 11 Utvidet resultatregnskap 12 Balanse 13 Egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Positivt konsernresultat på 633 millioner kroner hittil i år, mot minus 1 730 millioner kroner i samme periode

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 2. kvartal og 1. halvår 2012

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 2. kvartal og 1. halvår 2012 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 2012 2 SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 2012 Innhold 03 Resultatutvikling 11 Erklæring fra styret 12 Resultatregnskap 14 Utvidet resultatregnskap

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 04/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 2. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.09.2007 Endret 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999:

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999: PRESSETJENESTE Storebrand 1. halvår 1999: Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling Driftsresultatet økte med 102% til 3.323 millioner kroner. Konsernresultatet redusert med 152 millioner

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.05.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Oslo, 04. mai 2011. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 04. mai 2011. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 04. mai 2011 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet Utgiver:

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 289,0 millioner kroner etter andre kvartal 2013, mot 226,8

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 353,7 millioner kroner etter andre kvartal 2014, mot 289,0

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 469,0 millioner kroner etter tredje kvartal 2013, mot

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015 20. august 2015 Gode resultater og sterk soliditet fører til premiereduksjon for kundene i 2016 Konsernresultat på 368 millioner kroner, mot 140

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

LIVSTATISTIKK. MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk. 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014)

LIVSTATISTIKK. MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk. 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014) LIVSTATISTIKK MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014) Sist endret 11.11.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE FIGURER Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Figur 6 Figur

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet

Detaljer

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 14. august 2013 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2015. SpareBank 1 Gruppen

RAPPORT 1. KVARTAL 2015. SpareBank 1 Gruppen RAPPORT 1. KVARTAL 2015 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 INNHOLD Resultatutvikling 3 Resultatregnskap Utvidet resultatregnskap 9 11 Balanse 12 Egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2014

Kvartalsrapport - 3/2014 Kvartalsrapport - 3/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER TREDJE

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Oslo, 12. mai 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Ny konsernstruktur Aksjene i Oslo Forsikring AS ble overtatt fra Oslo kommune

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 8. mai 2013 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015)

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) LIVSTATISTIKK Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto forfalt premie for livsforsikring... 3 3. Nytegnet premie... 4 4. Forsikringsforpliktelser...

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2015. SpareBank 1 Gruppen

RAPPORT 3. KVARTAL 2015. SpareBank 1 Gruppen RAPPORT 3. KVARTAL 2015 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2015 INNHOLD Resultatutvikling 3 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 12 Balanse 13 Egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten Resultatet etter årets tre første måneder er styrket i forhold til utviklingen gjennom. Konsernresultatet er på 16 mill. kroner, mens driftsresultatet

Detaljer