1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010"

Transkript

1 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august

2 Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt antall vinterrelaterte forsikringsskader i 1. kvartal Lønnsomhetsprosjektet Delta leverer foran plan, og bidrar med en netto resultatforbedring på MNOK 41 i 1. halvår Nye strategiske posisjoner gjennom kjøp i 2. kvartal SpareBank 1 Skadeforsikring AS kjøper Unison Forsikring ASA SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS kjøper inkassoselskapet Conecto AS 2

3 Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen 3MNOK Resultat før skatt konsern, kvartalsvis Resultat før skatt 1. kv - inkl. Bank 1 Oslo Resultat før skatt 2. kv - inkl. Bank 1 Oslo * Sammenligningstall for 2009 er omarbeidet og vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern Resultat før skatt 1. kv - ekskl. Bank 1 Oslo Resultat før skatt 2. kv - ekskl. Bank 1 Oslo Resultat før skatt for 1. halvår ble MNOK 295 (461). Resultat før skatt i 2. kvartal utgjorde MNOK 164 (374)* Resultat etter skatt for 1. halvår ble MNOK 248 (237). Resultat etter skatt i 2. kvartal utgjorde MNOK 156 (242) Netto positiv resultateffekt i 2. kvartal knyttet til opphør av gammel AFP-ordning på netto MNOK 23,5 og avvikling av ektefelle- og barnepensjon på MNOK 45,8 Annualisert EK-avkastning hittil i år på 11,6 % (12,5 %) Forvaltningskapitalen var per NOK 37,7 mrd., opp NOK 1,2 mrd. fra Kjerne- og kapitaldekning er beregnet til 12,7 % og 17,8 % per , mot 15,0 % og 20,9 % ved årsskiftet Halvårsresultatet er ikke inkludert Emisjonen på MNOK 150 i Unison Forsikring ASA i juli er trukket fra ansvarlig kapital

4 Lønnsomhetsprosjektet Delta ligger fortsatt foran plan mht. realisering av lønnsomhetseffekter. Regnskapet i 1. halvår er belastet med MNOK 35 knyttet til omstillingskostnader REALISERTE EFFEKTER PER 30. JUNI (eksklusive Bank 1 Oslo) RESULTATEFFEKT AV LØNNSOMHETSPROSJEKT DELTA FOR 1. HALVÅR (MNOK) Realisering av lønnsomhetseffekter over tid (Millioner kroner, akkumulert årstakt) Øvrige selskap Plan Hittil realisert Skade Liv H H H 2H Varig lønnsomhetsforbedring i regnskapet per Engangs implementeringskostnader per Netto regnskapsmessig effekt per Et gjennomført tiltak kvalifiserer til full årseffekt. Metoden sikrer fokus på gjennomføring Kostnader på MNOK 35 stammer hovedsakelig fra IT-utvikling og konsulentbruk, hvorav MNOK 15 ble kostnadsført i 1. kvartal 4

5 SpareBank 1 Livsforsikring Godt risikoresultat og solid bufferkapital 5

6 SpareBank 1 Livsforsikring Godt risikoresultat og solid bufferkapital Resultat før skatt ble MNOK 192 (230) for 1. halvår. Resultat før skatt i 2. kvartal utgjorde MNOK 100 (206) Risikoresultatet ble MNOK 188 (190) hittil i år. Risikoresultatet i 2. kvartal utgjorde MNOK 97 (103) Renteresultatet ble MNOK 198 (301) for 1. halvår. Renteresultat utgjorde MNOK 129 (352) i 2. kvartal Kursreguleringsfondet var i 1. halvår tilstrekkelig stort til å fange opp den negative utviklingen i finansmarkedet Forvaltningskapitalen per var NOK 25,1 mrd., opp MNOK 778 fra årsskiftet Resultat før skatt, kvartalsvis MNOK Resultat før skatt 1. kvartal Utvikling i netto risikoresultat MNOK Resultat før skatt 2. kvartal Per 2. kvartal Året 6

7 SpareBank 1 Livsforsikring Styrket bufferkapital Kjerne- og kapitaldekning er beregnet til 19,2 % og 22,1 % per , mot 16,1 % og 19,0 % per Bufferkapitalen med tilleggsavsetninger innenfor ett års rentegaranti utgjorde 15,4 % (11,7 %) ved utgangen av juni Estimert solvensmargin ved utgangen av 1. halvår ble 322 % (241 %) Prosent 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Utvikling i bufferkapital 6,0 % 1. kv ,7 % 2. kv ,7 % 3. kv ,7 % 4. kv ,0 % 1. kv 15,4 % 2. kv Tilleggsavsetninger utgjorde MNOK 276, mot MNOK 289 ved utgangen av 2009 Kjernekap. utover minstekrav Tilleggsavsetninger Delårsresultat Kursreguleringsfond Kursreguleringsfondet utgjorde MNOK 221, mot MNOK 327 ved årsskiftet 7

8 SpareBank 1 Livsforsikring Aktivaallokering per portefølje Per *) Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen 38,2 (34,2) % 13,6 (14,5) % ** 4,5 (5,2) % 0,1 (0,1) % 16,9 (19,4) % 13,6 (17,0) % 35,6 (31,5) % 58,1 (61,4) % 20,3 (21,7) % 23,3 (24,3) % Aksjer Annet Eiendom Hold til forfall Obligasjoner 57,9 (48,7) % 11,5 (14,7) % Aksjer Annet Eiendom Hold til forfall Obligasjoner 6,4 (7,1) % Aksjer Annet Obligasjoner NOK 15,5 (15,5) mrd. NOK 2,9 (2,5) mrd. NOK 5,9 (5,6) mrd. * Tall i parentes er per ** Nedgangen skyldes at aksjeandelen knyttet til kollektiv pensjonsforsikring er redusert til 10 % i perioden 8

9 SpareBank 1 Livsforsikring Verdijustert avkastning for kundeporteføljer med garanti (ekskl. verdiendring anlegg) 3 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv Prosent 2 2,0 2,1 1,8 1,6 1,7 1,4 1,6 1,5 1 0 SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 9Kilde: selskapspresentasjoner

10 SpareBank 1 Skadeforsikring God bestandsvekst. Resultatet påvirket av utfordrende finansmarkeder 10

11 SpareBank 1 Skadeforsikring God bestandsvekst. Resultatet påvirket av utfordrende finansmarkeder Resultat før skatt for 1. halvår ble MNOK 80 (255). Resultat før skatt i 2. kvartal utgjorde MNOK 43 (207) Resultat før skatt, kvartalsvis Netto finansinntekter i 1. halvår ble MNOK 83 (244). Lavere avkastning fra omløpsobligasjoner og negativ avkastning på aksjeporteføljen. Finansavkastningen hittil i år ble 1,0 % (3,2 %) Forsikringsresultat for 1. halvår ble MNOK 23 (23). Forsikringsresultat i 2. kvartal utgjorde MNOK 75 (39). Netto positiv resultateffekt i 1. halvår knyttet til opphør av gammel AFP-ordning og avvikling av ektefelle- og barnepensjon på henholdsvis MNOK 21,5 og MNOK 20,5, tilsvarende en samlet effekt på kostnadsprosenten på 1,9 prosentpoeng Kostnadsprosent f.e.r. utgjorde 18,6 % (21,7 %) i 1. halvår Skadeprosent f.e.r. utgjorde 82,0 % (75,6 %) i 1. halvår. Økningen skyldes frost- og vannskader som følge av ekstremvinter MNOK Resultat før skatt 1. kvartal Resultat før skatt 2. kvartal Combined ratio f.e.r. ble 100,6 % (97,2 %) per Positiv bestandsvekst innen både PM og BM i 1. halvår. Total bestandsvekst på MNOK 174 (121) fra årsskiftet, som utgjorde 4,3 % (3,2 %) 11

12 SpareBank 1 Skadeforsikring Økt antall vann- og frostskader trekker opp Combined ratio hittil i år. Kostnadsprosenten på vei ned Combined ratio f.e.r vist kvartalsvis Combined ratio f.e.r per år 120,0 % 100,0 % 80,0 % 100,6% 21,1 % 93,9 % 22,2 % 90,9 % 21,8 % 99,6% 24,8 % 108,6% 20,2 % 92,9 % 17,1 % 100 % 80 % 87,2 % 89,9 % 94,6 % 94,0 % 96,2 % 20,7 % 22,5 % 21,9 % 20,5 % 20,6 % 60,0 % 60 % 40,0 % 79,5 % 71,7 % 69,2 % 74,8 % 88,3 % 75,9 % 40 % 66,7 % 69,3 % 73,9 % 72,1 % 73,8 % 20,0 % 20 % 0,0 % 1. kv kv kv kv kv 2. kv Skadeprosent Kostnadsprosent 0 % Skadeprosent Kostnadsprosent 12

13 SpareBank 1 Skadeforsikring Kjøp av Unison Forsikring I juni inngikk SpareBank 1 Skadeforsikring AS avtale om kjøp av Unison Forsikring ASA. Skadeselskapet eier per 5. august i år 98,97 % av aksjene i Unison Forsikring ASA Målet med oppkjøpet er videre vekst, gjennom utvikling av nye distribusjonskanaler Unison Forsikring skreddersyr forsikringsordninger for organisasjoner (og deres medlemmer), andre distributører samt private personer og bedrifter i Norge SpareBank 1 Skadeforsikrings markedsandel per 1. kvartal øker gjennom kjøp av Unison Forsikring ASA med 0,6 prosentpoeng, til 10,6 % 13

14 ODIN Forvaltning Sterk resultatfremgang 14

15 ODIN Forvaltning Sterk resultatfremgang Resultat før skatt, kvartalsvis Resultat før skatt ble MNOK 31 (2) for 1. halvår. Resultat før skatt i 2. kvartal utgjorde MNOK 17 (10) Forvaltningskapitalen i 1. halvår ble redusert med NOK 1,1 mrd. fra årsskiftet og utgjorde NOK 26,9 mrd. per ODIN Norge hadde meget god avkastning og var det beste norske fondet i 1. halvår MNOK Markedsandelen for aksjefond utgjorde 11,5 % ved utgangen av juni, sammenlignet med 11,6 % ved årsskiftet Resultat før skatt 1. kvartal Resultat før skatt 2. kvartal 15

16 SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern Strategisk satsing innenfor fordringsadministrasjon 16

17 SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern Strategisk satsing innenfor fordringsadministrasjon MNOK Resultat før skatt for 1. halvår , ,3 * Samlet fikk SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern et resultat før skatt på MNOK 6,9 (16,3) Resultatet var preget av lovpålagte reduserte inkassosalærer og en tapsavsetning på MNOK 5 i SpareBank 1 Factoring i 1. kvartal ,7 SpareBank 1 Factoring er det raskest voksende factoringselskapet i markedet 8 * 6,7 6,9 Selskapet har hatt en vekst på 10,5 % de siste 12 mnd., mens markedet har hatt en tilbakegang 6 på 6,3 % i samme periode 4 3,7 Markedsandel har økt fra 8,4 % til 9,9 % de siste 1,7 12 mnd Fordringsforvaltning Factoring -0,6 Portefølje Verdigjenvinning Finans Holding Konsern * Resultat for SB1 Factoring ble regnskapsført fra og med 2. kvartal I konsernresultatet for 2009 ble resultatet for de tre første månedene, MNOK 3,2, ført direkte mot egenkapitalen Actor Portefølje (porteføljekjøp) og Actor Verdigjenvinning (langtidsovervåking) leverer positive resultater i på MNOK 1,7 etter oppstartsåret Strategisk oppkjøp av inkassoselskapet Conecto AS, som sammen med Actor Fordringsforvaltning vil bli ett av Norges tre ledende inkassoselskaper. Avtalen ble inngått i juni med overtakelse i løpet av 3. kvartal 17

18 Argo Securities Klatrer på meglerstatistikken. Resultatfremgang 18

19 Argo Securities Klatrer på meglerstatistikken. Resultatfremgang Resultat før skatt, per 1. halvår ,6 Resultat før skatt for 1. halvår ble MNOK -5 (-25). Resultat før skatt i 2. kvartal utgjorde MNOK -2 (-12) ,8-30 Plassering Oslo Børs meglerstatistikk Positiv omsetningsutvikling i 1. halvår sammenlignet med samme periode i fjor Kurtasjeinntekter ble MNOK 19,9 (11,0) Fremmedkapitalinntekter ble MNOK 8,5 (2,8) Corporate Finance inntekter utgjorde MNOK 14,9 (0,4) Eier og selskap har klare krav til positivt resultatløft i 3. kv kv kv 2. kv 19

20 Konkurransedyktig egenkapitalavkastning mot utvalgt liga av blandede nordiske finanskonsern 1. halvår Året 2009* Handelsbanken 12,8 % 12,6 % DnB NOR 12,6 % 10,6 % SpareBank 1 Gruppen 11,6 % 17,1 % Nordea 10,4 % 11,3 % Gjensidige 8,1 % 15,2 % Danske Bank 3,4 % 1,7 % Storebrand 1,4 % 8,2 % * Kilde: Selskapenes årsrapporter for

21 21 21 Hele Norges sparebank

Foreløpig regnskap 2010

Foreløpig regnskap 2010 Foreløpig regnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 11. februar 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN 18,5 % 15,8 % 11,9 % Solid resultat i 8,9 % God utvikling

Detaljer

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29 april 2011 29. Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 3. kvartal Q3 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 28 oktober 28. Svekket resultat som følge av svake aksjemarkeder og høy skadeprosent Resultat før skatt per 3. kvartal:

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet Utgiver:

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-11 3-22

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-11 3-22 Storebrand Resultat 1. kvartal 2005 11. mai 2005 Analytiker-presentasjon Analytiker-presentasjon 1. kvartal 2005 Side nr.: Bilde nr.: Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-11 3-22 Back-up: Storebrand

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2010 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning for SpareBank 1 Gruppen 3 Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen 18 Utvidet resultat for SpareBank 1 Gruppen 19

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2008 Gjensidige Forsikring andre kvartal og første halvår 2008 3 HOVEDTREKK KONSERNET ANdre KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2008 Premieinntekter

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2012 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 NOTER Note

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2007 HOVEDTREKK Konsernresultat på 357 millioner kroner i 3. kvartal og 1 344 millioner hittil i år. Sterk premievekst

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet

Detaljer

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 Note 1

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og FØRSTE halvår 00 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN andre kvartal og FØRSTE halvår 00 Premieinntektene økte med 9,3 prosent i kvartalet, hovedsakelig

Detaljer

DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FJERDE KVARTAL 2009 Konsernet hadde en solid resultatutvikling i kvartalet. Resultatet før skattekostnad

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern Foreløpig årsresultat 2008 13. februar 2009 Hovedpunkter 2008 Tilfredsstillende årsresultat i lys av uroen i finansmarkedet Økte tapsavsetninger etter år med svært lave tap

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 KREDITTILSYNET FF/F2 28. februar 2002 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 Foreløpige tall Hovedinntrykk 2 Makroøkonomisk bakgrunn 4 Strukturen i det norske finansmarkedet 6 Forretningsbanker

Detaljer

... ... Storebrand. 15. august 2001. Idar Kreutzer Adm.direktør. Resultat 1.halvår 2001 1

... ... Storebrand. 15. august 2001. Idar Kreutzer Adm.direktør. Resultat 1.halvår 2001 1 ... Storebrand 15. august 2001 Idar Kreutzer Adm.direktør Resultat 1.halvår 2001 1 ... Storebrand 2. kvartal 2001 sammendrag Bokført konsernresultat minus NOK 154 millioner, hovedsaklig som følge av lav

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer