1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør. 28. april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør. 28. april 2010"

Transkript

1 1. kvartal 2010 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. april 2010

2 Hovedpunkter Solid resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. kvartal, men med preg av vinter, snø og skader Lønnsomhetsprosjektet Delta ligger fortsatt foran plan mht. realisering av lønnsomhetseffekter Bank 1 Oslo AS gikk ut av konsernet SpareBank 1 Gruppen og ble direkteeid av SpareBank 1-bankene (90 %) og LO (10 %) med virkning fra 1. januar

3 Fortsatt solid fra SpareBank 1 Gruppen Resultat før skatt konsern per 1. kvartal MNOK Resultat før skatt 1. kv - inkl. Bank 1 Oslo Resultat før skatt 1. kv - ekskl. Bank 1 Oslo Resultat før skatt per 1. kvartal ble MNOK 131 (87)* Resultat etter skatt per 1. kvartal ble MNOK 93 (-6) Annualisert EK-avkastning hittil i år på 8,8 % (-0,3 %) Forvaltningskapitalen var ved utgangen av mars NOK 37,5 mrd., opp NOK 1,0 mrd. fra Kjerne- og kapitaldekning er beregnet til 14,6 % og 20,3 % per 1. kvartal, mot 15,0 % og 20,9 % ved årsskiftet Utskillelsen av Bank 1 Oslo bedret kjerne- og kapitaldekningen med hhv. 1,4 og 2,2 prosentpoeng * Sammenligningstall for 2009 er omarbeidet og vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern 3 3

4 Fortsatt solid fra SpareBank 1 Gruppen Resultat før skatt i datterselskaper Samlet resultat før skatt for datterselskapene per 1. kvartal 2010 ble MNOK 158 (112) Meget godt rente- og risikoresultat i livselskapet. Betydelig styrket bufferkapital God finansavkastning i skadeselskapet. Økning i vinterrelaterte skader Økende forvaltningskapital i ODIN Forvaltning MNOK * SB1 Livsfors.* SB1 Skadefors. -7 ODIN Øvrige/ justeringer Resultat før skatt per 1. kv 2009 Resultat før skatt per 1. kv 2010 * I konsernregnskapet per 1. kvartal 2009 ble MNOK 42,0 av renteunderskuddet dekket av kundens tilleggsavsetninger. Resultat før skatt, hensyntatt dette, var MNOK 66,4 for livselskapet. 4 4

5 Lønnsomhetsprosjektet Delta ligger fortsatt foran plan mht. realisering av lønnsomhetseffekter. Regnskapet i 1. kvartal er belastet med MNOK 15 knyttet til omstillingskostnader REALISERTE EFFEKTER PER 31. MARS 2010 (eksklusive Bank 1 Oslo) Realisering av lønnsomhetseffekter over tid (Millioner kroner, akkumulert årstakt) Realisering av bemanningskonsekvenser over tid (Årsverk, akkumulert) Plan Plan Hittil realisert Hittil realisert H H Q H H H H Q H H 2010 Et gjennomført tiltak kvalifiserer til full årseffekt. Metoden sikrer fokus på gjennomføring Av reduksjon i årsverk kommer en stor andel fra naturlig avgang og reduksjon i bruk av vikarer 5 5

6 SpareBank 1 Livsforsikring Meget godt rente- og risikoresultat 6 6

7 SpareBank 1 Livsforsikring Meget godt rente- og risikoresultat Resultat før skatt per 1. kvartal Resultat før skatt var MNOK 92 (24) per 1. kvartal 2010 Fortsatt god utvikling i netto risikoresultat; MNOK 92 (87) hittil i år Renteresultatet var MNOK 69 (-51) per 1. kvartal Forvaltningskapitalen per var NOK 25,2 mrd., opp 3,8 % fra årsskiftet MNOK MNOK Utvikling i netto risikoresultat kvartal Året 7 7

8 SpareBank 1 Livsforsikring Solide buffere Kjerne- og kapitaldekning er beregnet til 15,6 % og 18,4 % per , mot 16,1 % og 19,0 % per Bufferkapitalen med tilleggsavsetninger innenfor ett års rentegaranti utgjør 13,0 % (6,0 %) ved utgangen av mars Estimert solvensmargin per 1. kvartal var 275 % (191 %) Tilleggsavsetninger utgjorde MNOK 281, mot MNOK 289 ved utgangen av 2009 Kursreguleringsfondet utgjorde MNOK 454 ved utgangen av mars, mot MNOK 327 ved årsskiftet Prosent 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Utvikling i bufferkapital 5,8 % 4. kv ,0 % 1. kv ,7 % 2. kv 2009 Kjernekap. utover minstekrav Tilleggsavsetninger 13,7 % 3. kv ,7 % 4. kv ,0 % 1. kv 2010 Delårsresultat Kursreguleringsfond 8 8

9 SpareBank 1 Livsforsikring Stigende aksjeandel i kollektivporteføljen Per *) Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen 37,1 (34,2) % 15,2 (14,5) % 2,6 (5,2) % 0,1 (0,1) % 25,9 (19,4) % 15,5 (17,0) % 31,9 (31,5) % 61,6 (61,4) % 23,5 (24,3) % 21,5 (21,7) % 46,1 (48,7) % 12,4 (14,7) % 6,5 (7,1) % Aksjer Eiendom Obligasjoner Annet Hold til forfall Aksjer Eiendom Obligasjoner Annet Hold til forfall Aksjer Annet Obligasjoner NOK 15,6 (15,5) mrd. NOK 2,7 (2,5) mrd. NOK 6,0 (5,6) mrd. * Tall i parentes er per

10 SpareBank 1 Livsforsikring Verdijustert avkastning for kundeporteføljer med garanti (ekskl. verdiendring anlegg) Prosent kv ,5 1. kv ,0 4. kv ,6 1. kv 2010 NA 4. kv 2009 SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 5,4 1. kv 2010 NA 4. kv ,2 1. kv 2010 NA 10 Kilde: 10 selskapspresentasjoner

11 SpareBank 1 Skadeforsikring God finansavkastning. Økning i vinterrelaterte skader 11 11

12 SpareBank 1 Skadeforsikring God finansavkastning. Økning i vinterrelaterte skader Resultat før skatt per 1. kvartal Resultat før skatt for 1. kvartal ble MNOK 36 (48) Netto finansinntekter ble MNOK 98 (70). Finansavkastningen hittil i år utgjør 1,1 % (0,9 %) Forsikringsresultat per 1. kvartal var på MNOK -53 (-17) Skadeprosent f.e.r. utgjorde 88,3 % (79,5 %). Økningen skyldes økt skadefrekvens innen sentrale produktgrupper Kostnadsprosent f.e.r. på 20,2 % (21,1 %) Combined ratio f.e.r. 108,6 % (100,6 %) per MNOK Positiv bestandsvekst innen både PM og BM. Total bestandsvekst på MNOK 80 (68) fra årsskiftet, hvilket utgjorde 2,0 % (1,8 %) Resultat før skatt 1. kvartal 12 12

13 Høye skadeprosenter preger bransjen i 1. kvartal

14 SpareBank 1 Skadeforsikring Antall vannskader mer enn doblet 1. kvartal 2010 Antall meldte skader på hus, hjem og hytte hittil i år, fordelt på vannskader og andre skader Antall skader Vann Ikke vann 14 14

15 SpareBank 1 Skadeforsikring Høyere frekvens på vinterrelaterte skader i 1. kvartal trekker opp Combined Ratio Combined ratio f.e.r vist kvartalsvis Combined ratio f.e.r per år 100 % 80 % 93,1 % 23,3 % 100,6 % 95,6 % 89,3 % 21,1 % 22,1 % 21,9 % 99,6 % 24,8 % 108,6 % 20,2 % 100 % 80 % 87,2 % 89,9 % 94,6 % 94,0 % 96,2 % 20,7 % 22,5 % 21,9 % 20,5 % 20,6 % 60 % 60 % 40 % 69,7 % 79,5 % 73,5 % 67,5 % 74,8 % 88,3 % 40 % 66,7 % 69,3 % 73,9 % 72,1 % 73,8 % 20 % 20 % 0 % 4. kv kv kv kv kv kv % Skadeprosent Kostnadsprosent Skadeprosent Kostnadsprosent 15 15

16 ODIN Forvaltning Økende forvaltningskapital 16 16

17 ODIN Forvaltning Økende forvaltningskapital Resultat før skatt per 1. kvartal Resultat før skatt var MNOK 14 (-7) for 1. kvartal 2010 Forvaltningskapitalen økte i 1. kvartal med NOK 2,4 mrd. til NOK 30,4 mrd. 9 av 11 egenforvaltede aksjefond med bedre avkastning enn referanseindeks siste 12 måneder Markedsandelen for aksjefond steg fra 11,6 % ved årsskiftet til 11,8 % ved utgangen av mars Fra og med har ODIN fjernet tegnings- og innløsningsgebyrene. Det vil kun være et årlig forvaltningshonorar MNOK Resultat før skatt 1. kvartal 17 17

18 Argo Securities Klatrer på meglerstatistikken 18 18

19 Argo Securities Klatrer på meglerstatistikken Plassering Oslo Børs meglerstatistikk kv 4. kv 1. kv Resultat før skatt for 1. kvartal ble MNOK -3 (-13) Argo Securities (73,25 %) er nå et fullverdig meglerhus Fra årsskiftet har Argo overtatt Firsts rolle som leverandør av netthandel All aksjehandel gjennom bank i SpareBank 1 Gruppen går nå gjennom Argo Selskapet tar markedsandeler på flere områder, bl.a. vist i meglerstatistikken Eier og selskap har klare krav til positivt resultatløft i Kilde: Oslo Børs og Dagens Næringsliv lørdag 24. april 2010

20 SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern Strategisk satsning 20 20

21 SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern Strategisk satsning MNOK Resultat før skatt per 1. kvartal , Fordringsforvaltning 3,2 * ) 3,2 Factoring -1,6-0,2 1,3 Portefølje konsern 5,3 Konsern -0,1 * ) I konsernresultatet for 2009 ble resultatet for de tre første månedene, MNOK 3,2, ført direkte mot egenkapitalen Samlet fikk SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern et resultat før skatt på MNOK -0,1 (5,3) SpareBank 1 Factorings resultatnedgang skyldes i sin helhet en tapsavsetning på MNOK 5 Actor Fordringsforvaltning (inkasso) har økt antall ansatte med 11 årsverk til 53 årsverk fra 1. kvartal 2009 Actor Portefølje (porteføljekjøp) og datterselskapet Actor Verdigjenvinning (overvåksinkasso) leverer for første gang et samlet positivt resultat God inndrivningsprosent på kjøpte porteføljer Jarle Haug ansatt som ny adm. direktør for delkonsernet i 1. kvartal 21 21

22 Nyttige banktjenester på iphone Mobilbank på iphone gir tilgang til de mest benyttede banktjenestene til folk på farten Banktjenestene er integrert i selve iphone-applikasjonen En såkalt native app - ikke en webtilpasset mobilbank Tilgjengelige tjenester i vår første versjon: Sjekke saldo på selvvalgte kontoer Oversikt over siste transaksjoner Melde skade til SpareBank 1 Forsikring Kundeservice Lenke til mobilbanken med flere tjenester Innspill fra kunder/brukere via sosiale medier danner grunnlag for videreutvikling App en er utviklet i samarbeid med EDB. Vi venter en godkjenning i AppStore i løpet av kort tid 22 22

23 23 23 Pensjon. Forsikring. Og deg.

24 24 24 Appendiks

25 SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %) SpareBank 1 SMN (19,5 %) SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %) Sparebanken Hedmark (12 %) Samarbeidende Sparebanker (19,5 %) LO (10 %) SpareBank 1 Gruppen AS Bankeid virksomhet: SpareBank 1 Boligkreditt AS EiendomsMegler 1 BNbank ASA SpareBank 1 Oslo og Akershus SpareBank 1 Skadeforsikring AS (100%) Argo Securities AS (73,25%) SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS (100%) SpareBank 1 Livsforsikring AS (100%) ODIN Forvaltning AS (100%) SpareBank 1 Medlemskort AS (100%) Alliansesamarbeidet Bredt samarbeid - Merkevare/kommunikasjon -Teknologi -Kompetanse - Felles prosesser og beste praksis -Innkjøp Regionale kompetansesentra - Betalingsområdet: Trondheim - Kreditt: Stavanger - Læring: Tromsø SpareBank 1 Factoring AS (100 %) Actor Fordringsforvaltning AS (100 %) Actor Portefølje AS (100 %) Actor Verdigjenvinning AS (100 %) 25 25

26 SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat per 1. kvartal kvartal Året Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 91,9 24,4 392,2 - Bruk av tilleggsavsetninger 0,0 42,0 0,0 - SpareBank 1 Skadeforsikring 36,3 48,1 621,1 - ODIN Forvaltning 14,4-7,5 42,1 - Argo Securities -2,7-12,9-48,9 - SpareBank 1 Medlemskort 3,4 5,6 12,1 - SpareBank 1 Gruppen Finans Holding -0,1 5,3 22,5 - Konsernjusteringer 15,1 7,4 4,8 * Sum resultat datterselskaper før skatt 158,2 112, ,0 Driftskostnader morselskap -20,0-13,3-54,1 Netto finans morselskap -6,9-17,3-36,3 Gevinst ved salg av verdipapirer 0,0 0,0 29,2 Andel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 0,0 5,1 10,8 Resultat før skatt 131,3 86,8 995,5 Skattekostnad -38,5-92,5-260,5 Resultat etter skatt 92,8-5,7 735,1 Majoritetens andel av resultat etter skatt 93,3-3,4 743,9 Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,5-2,3-8,8 * Inntektsført MNOK 15 vedrørende nye regler for AFP-pensjon i 1. kvartal

27 SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 91,9 81,0 81,2 205,6 24,4-696,0 - Bruk av tilleggsavsetninger 0,0 0,0 0,0-42,0 42,0-307,7 - SpareBank 1 Skadeforsikring 36,3 115,3 272,8 184,9 48,1-19,3 - ODIN Forvaltning 14,4 24,0 16,0 9,6-7,5 30,0 - Argo Securities -2,7-9,5-14,6-11,9-12,9-4,0 - SpareBank 1 Medlemskort 3,4 0,7 1,8 4,1 5,6-0,3 - SpareBank 1 Gruppen Finans Holding -0,1 2,3 3,9 11,0 5,3 4,7 - Konsernjusteringer 15,1-8,6 12,0-6,0 7,4 41,0 Sum resultat datterselskaper før skatt 158,2 205,2 373,1 355,4 112,3-951,6 Driftskostnader holding -20,0-15,5-13,2-12,1-13,3-16,3 Netto finans holding -6,9-9,8-2,1-7,0-17,3-15,4 Gevinst ved salg av verdipapirer holding 0,0 0,0 0,0 29,2 0,0-0,6 Andel tilknyttede selskap - First Securities 0,0-2,8 0,0 8,4 5,1-3,7 Resultat før avskrivninger merverdier 131,3 177,2 357,7 373,8 86,8-987,6 Avskrivning merverdier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,3 Resultat før skatt 131,3 177,2 357,7 373,8 86,8-988,9 Skattekostnad -38,5-9,3-27,3-131,4-92,5-34,8 Resultat etter skatt 92,8 167,9 330,4 242,4-5, ,7 Majoritetens andel av resultat etter skatt 93,3 169,6 333,1 244,6-3, ,3 Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,5-1,7-2,6-2,1-2,3-0,

28 SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per 1. kvartal kvartal Året Beløp i mill. kroner Risikoinntekter 315,3 310, ,6 Risikokostnader -209,3-211,8-829,4 Risikoresultat 106,0 98,6 391,2 Tekniske avsetninger -14,2-11,7-38,9 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 91,8 86,9 352,3 Gebyrer 146,3 146,0 563,2 Driftskostnader ekskl. provisjoner -131,2-139,8-554,7 Provisjoner -55,9-47,0-201,6 Administrasjonsresultat -40,8-40,9-193,1 Netto finansinntekter 176,3 59, ,4 Garantert rente -107,0-110,1-445,0 Renteresultat 69,3-50,8 557,4 Oppreservering -12,0 0,0-74,5 Renteresultat etter oppreservering 57,3-50,8 482,9 Samlet resultat før fordeling 108,4-4,7 642,1 Vederlag for rentegaranti 5,2 3,6 14,6 Ufordelt resultat til kunder -42,2-8,9-337,4 Avkastning på selskapets midler 20,5 34,4 73,0 Resultat til eier før skatt 91,9 24,4 392,2 Skattekostnad * 0,0 0,0 0,0 Resultat til eier 91,9 24,4 392,2 Nøkkeltall 1. kvartal Året Kapitaldekning 18,4 % 15,1 % 19,0 % Bufferkapital i % inkl. resultat hittil i år 13,0 % 6,0 % 11,7 % * Selskapets regnskap viser ikke skattekostnaden ettersom utsatt skattefordel ikke er innregnet iht. regnskapsstandarden IAS 12. Selskapets skattekostnad på MNOK 26 (83) hittil i år, er inkludert i SpareBank 1 Gruppens konsernskatt 28 28

29 SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti per Prosent Aksjer Norge 4,3 Aksjer utland 6,0 Pengemarked 0,6 Obligasjon Norge 1,8 Obligasjon utland 2,4 Hold til forfall 1,3 Eiendom 1,

30 SpareBank 1 Livsforsikring Bokført avkastning for kundeporteføljer med garanti hittil i år 4. kv kv kv kv kv kv kv kv ,1 6 Prosent ,6 4,7 4, ,2 NA NA NA SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea Kilde: selskapspresentasjoner

31 SpareBank 1 Livsforsikring Balanse per 1. kvartal kvartal Året Beløp i mill. kroner Immaterielle eiendeler Investeringer Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Fordringer Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter Investeringer i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen SUM EIENDELER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg Avsetning for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Forpliktelser Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD

32 SpareBank 1 Livsforsikring Utvikling i premieinntekter 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 75,2 62,8 269,6 Individuelle kapitalforsikringer 126,9 119,2 486,7 Kollektive pensjonsforsikringer 252,1 273,4 564,1 Ulykkesforsikringer 44,5 41,7 171,0 Gruppelivsforsikringer 209,8 212,1 575,0 Unit Link - Renteforsikringer 13,7 11,8 47,9 Unit Link - Kapitalforsikringer 59,0 44,6 258,3 Innskuddstjenestepensjon 200,0 190,9 753,7 Sum brutto forfalte premieinntekter 981,3 956, ,4 Overførte premiereserver fra andre selskaper 80,8 65,7 285,4 Avgitt gjenforsikringspremie -43,5-39,7-157,7 Premieinntekter for egen regning 1 018,6 982, ,

33 SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per portefølje per 1. kvartal 2010 Beløp i mill. kroner Kollektivporteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgsporteføljen Selskapsporteføljen Totalt Risikoresultat 87,1 6,4-1,7 0,0 91,8 Administrasjonsresultat 7,4-12,9-35,2 0,0-40,8 Renteresultat 46,6 22,3 0,0 0,5 69,3 Oppreservering 0,0-12,0 0,0 0,0-12,0 Vederlag for rentegaranti 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2 Resultat til kunde -39,6-2,6 0,0 0,0-42,2 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 20,5 20,5 Sum 106,7 1,2-36,9 21,0 91,

34 SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat per 1. kvartal kvartal Året Beløp i mill. kroner Forfalt brutto premie 1 325, , ,2 Opptjente premier f.e.r. 965,4 919, ,3 Påløpne erstatninger f.e.r. -852,5-730, ,1 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -195,1-194,2-858,0 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader -0,4-2,8 0,8 Andre tekniske avsetninger 29,9-7,9-27,5 Forsikringsresultat -52,8-16,1 116,6 Netto finansinntekter 97,6 69,5 532,6 Andre kostnader -1,0-1,3-5,8 Resultat før sikkerhetsavsetninger 43,8 52,2 643,3 Endring av sikkerhetsavsetning -7,5-4,1-22,2 Resultat før skatt 36,3 48,1 621,1 Skattekostnad 5,4-13,5-118,1 Resultat etter skatt 41,7 34,6 503,0 1. kvartal Året Nøkkeltall Skadeprosent f.e.r. 88,3 % 79,5 % 73,8 % Kostnadsprosent f.e.r. 20,2 % 21,1 % 22,5 % Combined ratio f.e.r. 108,6 % 100,6 % 96,2 % Kapitaldekning 32,6 % 28,2 % 26,5 % 34 34

35 SpareBank 1 Skadeforsikring Aktivaallokering av finansielle eiendeler Per *) 60,1 (64,3) % Omløpsobligasjoner HTF-obligasjoner Eiendom Aksjer Bank Hedgefond 0,2 (0,3) % 6,3 (2,9) % 10,8 (11,0) % 8,3 (7,1) % 14,3 (14,4) % NOK 8,3 (8,2) mrd. * Tall i parentes er per

36 ODIN Forvaltning Resultat per 1. kvartal kvartal Året Beløp i mill. kroner Forvaltningshonorar 78,3 46,3 244,8 Tegnings- og innløsningshonorar 0,0 6,2 25,9 Sum driftsinntekter 78,3 52,5 270,7 Lønnskostnad 25,6 19,2 88,1 Avskrivninger 3,9 4,1 16,0 Annen driftskostnad 34,6 31,7 124,2 Sum driftskostnader 64,1 55,0 228,3 Driftsresultat 14,2-2,5 42,4 Finanskostnader 0,3-5,0-0,3 Resultat før skatt 14,4-7,5 42,1 Skattekostnad 3,9-1,9 13,5 Resultat 10,5-5,6 28,

37 EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKT SpareBank 1 Livsforsikring RAPPORTDATO Realiserte effekter per kvartal (MNOK) Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (Årsverk) Plan Plan Faktisk realisert 162 Faktisk Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q

38 EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKT SpareBank 1 Skadeforsikring RAPPORTDATO Realiserte effekter per kvartal (MNOK) Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (Årsverk) Plan Plan Faktisk realisert Faktisk Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q

39 Lønnsomhetsprosjektet Delta har i Q belastet regnskapet med 15 MNOK KOSTNADER SOM FØLGE AV DELTA I Q (MNOK) Kostnadene stammer hovedsakelig fra konsulentbruk og ITutvikling SB1 Livsforsikring SB1 Skadeforsikring Øvrige Totalt 39 39

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29 april 2011 29. Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon artal SpareBank 1 Gruppen 22. oktober - Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per artal (MNOK) 529 745 1 216 1 753 (8) 320

Detaljer

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen 13. august 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Tidenes beste halvårsresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør 3. kvartal 2010 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. oktober 2010 Hovedpunkter God resultatutvikling for SpareBank 1 Gruppen i 3. kvartal SpareBank 1 Skadeforsikring

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 3. kvartal Q3 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 28 oktober 28. Svekket resultat som følge av svake aksjemarkeder og høy skadeprosent Resultat før skatt per 3. kvartal:

Detaljer

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør 4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt for året (MNOK) Annualisert

Detaljer

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1 kvartal 2012 1. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Q1 Kirsten Idebøen, konsernsjef 26. april 2012 God resultatutvikling i konsernet - Beste resultat i 1. kvartal de siste fem år Resultat før

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen

Presentasjon 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Presentasjon artal SpareBank 1 Gruppen 24 oktober - Kirsten Idebøen, 24. Idebøen adm. adm direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt hittil i år (MNOK)* 529 1 216 376

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal 2009

Hovedpunkter 1. kvartal 2009 artal 2009 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konst. adm. direktør 28. april 2009 Hovedpunkter artal 2009 Resultatet er preget av de turbulente finansmarkedene. SpareBank 1 Livsforsikring

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. halvår og g 2. kvartal Q2 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 10 august 10. God underliggende resultatfremgang, men preget av svake aksjemarkeder og flomskader

Detaljer

Foreløpig regnskap 2010

Foreløpig regnskap 2010 Foreløpig regnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 11. februar 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN 18,5 % 15,8 % 11,9 % Solid resultat i 8,9 % God utvikling

Detaljer

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, administrerende direktør

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, administrerende direktør 1. kvartal 2013 Q1 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, administrerende direktør 25. april 2013 Det beste 1. kvartalsresultatet i SpareBank 1 Gruppens historie Resultat før skatt

Detaljer

Turbulent start på året

Turbulent start på året artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern 250 200 150 100 50 0 137 236 100 2008 759 2005

Detaljer

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør 3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. oktober Hovedpunkter God resultatutvikling for SpareBank 1 Gruppen i 3. kvartal SpareBank 1 Skadeforsikring hadde

Detaljer

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29. april 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader ga redusert

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 Godt resultat, men lavere enn i rekordåret 2014 Lavere finans- og avviklingsgevinster og høye naturskadeerstatninger Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK) Resultat

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Q2 1 halvår og 2. 1. 2 kvartal 2012 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 9 august 2012 9. Resultat hittil i år på linje med fjoråret Resultat før skatt konsern kvartalsvis

Detaljer

Foreløpig pgregnskap 2012

Foreløpig pgregnskap 2012 Q4 Foreløpig pgregnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, Administrerende direktør 14. februar 2013 Mer enn dobling av resultat før skatt i sammenlignet med 2011 Resultat før

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006 SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2005 17. februar 2006 Meget sterkt resultat SpareBank 1 Gruppen Hovedtrekk for 2005 Resultat før skatt MNOK 752,2, en bedring på MNOK 421,5 Resultat etter skatt øker

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 Godt kvartalsresultat Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 3.kvartal (MNOK) 529 745 380 528 1.216 1.753 1.225 1.439 3. kv 2013 3. kv 2014 3.

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Q3 3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 18. oktober Solid resultatfremgang sammenlignet med fjoråret - Tiltak for ytterligere å bedre konkurransekraft og

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Beste årsresultat noensinne

Beste årsresultat noensinne Historisk gode resultater fra SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2007 SpareBank 1 Gruppen, Eldar Mathisen, adm. direktør 13. februar 2008 Beste årsresultat noensinne SpareBank 1 Gruppen Resultat før

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009 Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 12. februar 2010 1 1 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011 1 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 12 Utvidet resultatregnskap 13 Balanse 14 Egenkapital 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Resultat for andre kvartal 2016

Resultat for andre kvartal 2016 Resultat for andre kvartal 2016 18. august 2016 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS Svært god soliditet gjør OPF rustet til å tåle lave renter og urolige finansmarkeder Konsernresultat i andre

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt andre kvartal for KLP Avkastning i 2. kvartal: Kollektivporteføljen 2,7 prosent bokført og verdijustert Selskapsporteføljen 2,2

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Resultat for første kvartal 2017

Resultat for første kvartal 2017 Resultat for første kvartal 2017 2. mai 2017 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS Godt resultat og høy avkastning for kundene Konsernresultat var 290 millioner kroner i første kvartal 2017,

Detaljer

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 11 Utvidet resultatregnskap 12 Balanse 13 Egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Resultat for andre kvartal 2017

Resultat for andre kvartal 2017 Resultat for andre kvartal 2017 21. august 2017 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS 5,2 prosent avkastning for kundene Konsernresultat var 249 millioner kroner i andre kvartal 2017, mot 301

Detaljer

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 11. mai 2017 Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016 Presentasjon av tredje kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Oslo, 3. november 216 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

11. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009

11. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009 11. november 2009 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt tredje kvartal for KLP Avkastning i 3. kvartal: Kollektivporteføljen 2,5 prosent bokført og 2,8 prosent verdijustert Selskapsporteføljen

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Oslo, 20. februar Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 20. februar Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 2. februar 217 Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 17. august 2017 Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert)

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS - et selskap i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) 5 DNB SKADEFORSIKRING AS 1. KVARTAL 2014 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 STYREST BERETNING 1. KVARTAL

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer