3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør"

Transkript

1 3. kvartal 2010 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. oktober 2010

2 Hovedpunkter God resultatutvikling for SpareBank 1 Gruppen i 3. kvartal SpareBank 1 Skadeforsikring hadde i 3. kvartal den laveste kvartalsvise skadeprosenten på fire år Argo Securities etablerer, i samarbeid med alliansebankene, SpareBank 1 Markets. Formålet er å styrke SpareBank 1s slagkraft innen markets-området Strategisk satsing innenfor fordringsforvaltning Kjøp av inkassoselskapet Conecto AS ble gjennomført i 3. kvartal Ny struktur i SpareBank 1 Gruppen Finans med fokus på vekst, kontroll og effektivisering Lønnsomhetsprosjektet Delta leverer foran plan, og bidrar med en netto resultatforbedring gpå MNOK 77 hittil i år 2

3 God resultatutvikling hittil i år for SpareBank 1 Gruppen MNOK Resultat før skatt konsern, kvartalsvis Resultat før skatt 1. kv Resultat før skatt 2. kv Resultat før skatt 3. kv * Sammenligningstall for 2009 er omarbeidet og vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern. Inklusiv Bank 1 Oslo konsern ville resultat før skatt per 3. kvartal 2009 vært MNOK 974 Resultat før skatt per 3. kvartal ble MNOK 643 (818). Resultat før skatt i 3. kvartal utgjorde MNOK 347 (358)* Resultat etter skatt per 3. kvartal ble MNOK 508 (567). Resultat etter skatt i 3. kvartal utgjorde MNOK 259 (330) Annualisert EK-avkastning hittil i år ble på 15,8 % (19,1 %) og 24,4 % (35,0 %) i 3. kvartal isolert Forvaltningskapitalen var per NOK 39,8 mrd., opp NOK 3,3 mrd. fra Kjerne- og kapitaldekning utgjorde 11,5 % og 16,7 % per **, mot 15,0 % og 20,9 % ved årsskiftet Det ble i 3. kvartal inntektsført MNOK 43 knyttet til arbeidsgiveravgift, i en 10 år gammel skattesak, som SpareBank 1 Gruppen AS tidligere har dekket på vegne av First Securities ** Resultat hittil i år er ikke inkludert i beregningen av kapitaldekningen 3

4 Lønnsomhetsprosjektet Delta ligger fortsatt foran plan mht. realisering av lønnsomhetseffekter og har hatt en netto regnskapsmessig effekt hittil i år på MNOK 77 REALISERTE EFFEKTER PER 30. SEPTEMBER 2010* (eksklusive Bank 1 Oslo) Realisering av lønnsomhetseffekter over tid (Millioner kroner, akkumulert årstakt) RESULTATEFFEKT AV LØNNSOMHETSPROSJEKT DELTA PER 30. SEPTEMBER 2010 (MNOK) 132 Plan Hittil realisert Øvrige selskap 2 SB1 Skade SB1 Liv Varig lønnsomhetsforbedring i regnskapet per Engangs implementeringskostnader per ** Netto regnskapsmessig effekt per H H H Q H 2010 *Et gjennomført tiltak kvalifiserer til fullårseffekt. Metoden sikrer fokus på gjennomføring **Kostnader på MNOK 55 stammer hovedsakelig fra IT-utvikling og konsulentbruk. MNOK 20 ble kostnadsført i 3. kvartal

5 SpareBank 1 Livsforsikring ik i Godt risikoresultat og solide buffere 5

6 SpareBank 1 Livsforsikring Godt risikoresultat og solide buffere Resultat før skatt ble MNOK 278 (311) per 3. kvartal. Resultat t før skatt i 3. kvartal utgjør MNOK 86 (81) Netto risikoresultatet ble MNOK 260 (277) hittil i år. Netto risikoresultatet i 3. kvartal ble MNOK 72 (87) Renteresultatet ble MNOK 269 (432) per 3. kvartal Renteresultat var MNOK 71 (132) i 3. kvartal Avsetninger for økt levealder utgjorde MNOK 36 per 3. kvartal og MNOK 12 i 3. kvartal Forvaltningskapitalen per var NOK 25,6 200 mrd., opp NOK 1,3 mrd. fra årsskiftet Resultat før skatt, kvartalsvis MNOK Resultat før skatt 1. kv Resultat før skatt 2. kv Resultat før skatt 3. kv Utvikling i netto risikoresultat MNOK Per 3. kvartal Året 6

7 SpareBank 1 Livsforsikring Solid bufferkapital Kapital- og kjernekapitaldekning var beregnet til 20,1 % og 18,3 % per , mot 19,0 % og 16,1 % per Utvikling i bufferkapital Bufferkapitalen, inkludert resultat hittil i år, utgjorde NOK 2,5 mrd. per 3. kvartal, tilsvarende 16,1 % (13,7 %) av de forsikringsmessige avsetningene Estimert solvensmargin ved utgangen av 3. kvartal ble 306 % (242 %) Tilleggsavsetninger utgjorde MNOK 274, mot MNOK 289 ved eduga utgangen ge av 2009 Kursreguleringsfondet utgjorde MNOK 410, mot MNOK 327 ved årsskiftet Pros sent 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 6,0 % 1. kv ,7 % 2. kv ,7 % 3. kv 2009 Kjernekap. utover minstekrav Tilleggsavsetninger 11,7 % 4. kv ,0 % 1. kv ,4 % 16,1 % 2. kv 2010 Delårsresultat Kursreguleringsfond 3. kv

8 SpareBank 1 Livsforsikring Verdijustert avkastning for kundeporteføljer med garanti hittil i år (ekskl. verdiendring anlegg) 2. kv kv* kv kv kv kv kv kv ,6 4 4,1 4,0 3,7 Prosent 3 2 2,1 16 1,6 1,4 15 1,5 1 0 SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea * Bokført avkastning per 3. kvartal ble 4,0 % 8 Kilde: selskapspresentasjoner

9 SpareBank 1 Skadeforsikring i konsern Positiv utvikling i forsikringsresultatet hittil i år 9

10 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Positiv utvikling i forsikringsresultatet hittil i år Resultat før skatt hittil i år ble MNOK 334 (506). Resultat før skatt i 3. kvartal ble MNOK 254 (251), inklusiv resultat før skatt fra Unison Forsikring på MNOK -9 fra oppkjøpstidspunktet, hvorav MNOK 7 var engangskostnader knyttet til oppkjøpet Forsikringsresultat i t per 3. kvartal ble MNOK 144 (118) Forsikringsresultat i 3. kvartal utgjorde MNOK 121 (96) Combined ratio f.e.r. ble 96,8 % (95,1 %) per og 89,8 % 150 (90,99 %) i 3. kvartal isolert 125 Kostnadsprosent f.e.r. var 20,0 % (21,7 %) per 3. kvartal og 22,7 % (21,8 %) i 3. kvartal isolert Skadeprosent f.e.r. utgjorde 76,7 % (73,4 %) per 3. kvartal. Skadeprosent f.e.r i 3. kvartal var 67,1 % (69,2 %) Netto finansinntekter hittil i år ble MNOK 232 (405). Finansavkastningen per 3. kvartal ble 2,7 % (5,2 %) Positiv bestandsvekst innen både PM og BM per Total bestandsvekst på MNOK 255 (196) fra årsskiftet, tilsvarende 6,3 % (5,1 %) MN NOK Resultat før skatt, kvartalsvis Resultat før skatt 1. kv Resultat før skatt 3. kv Resultat før skatt 2. kv 10

11 SpareBank 1 Skadeforsikring Lav skadeprosent i 3. kvartal Combined ratio f.e.r -akkumulert Combined ratio f.e.r - kvartalsvis 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 108,5 % 100,6 % 95,1 % 100,6 % 97,2 % 96,2% 96,8 % 21,1 % 21,7 % 21,7 % 22,5 % 79,5 % 75,6 % 73,4 % 20,2 % 18,6 % 73,8 % 88,3 % 82,0 % 76,7 % 20,0 % 120,00 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 100,6 % 7 9,5 % 21,1 % 93,9 % 22,2 % 71,,7 % 90,9 % 21 1,8 % 69,2 % 99,6 % 74 4,8 % 24,8 % 108,6 % 20,2 % 88,3 % 92,9 % 17,1 % 75 5,9 % 89,8 % 22,,7 % 67,1 % 0 % Per 1. Per 2. Per 3. Per 4. Per 1. Per 2. Per 3. kv 2009 kv 2009 kv 2009 kv 2009 kv 2010 kv 2010 kv ,0 % 1. kv kv kv kv kv kv kv 2010 Skadeprosent Kostnadsprosent Skadeprosent Kostnadsprosent 11

12 ODIN Forvaltning Stigende forvaltningskapital 12

13 ODIN Forvaltning Stigende forvaltningskapital Resultat før skatt ble MNOK 48 (18) hittil i år Resultat før skatt i 3. kvartal utgjorde MNOK 17 Forvaltningskapitalen har økt med NOK 1,0 mrd. fra årsskiftet og utgjorde NOK 29,0 mrd. per ODIN inngikk ikk i september avtale om kjøp av SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning AS og vil fra tidlig 2011 utvide fondstilbudet med kombinasjonsfond ODIN lanserte i oktober en massemarkedsversjon av ODIN Eiendom, et nordisk bransjefond som investerer i aksjer i eiendomsselskaper og MNOK Resultat før skatt, kvartalsvis (16) eiendomsrelatert virksomhet og som har gitt 17 % årlig avkastning siden etableringen for over 10 år siden Resultat før skatt 1. kv Resultat t før skatt 3. kv Resultat før skatt 2. kv 13

14 Argo Securities Økt slagkraft gjennom SpareBank 1 Markets samarbeidet 14

15 Argo Securities Økt slagkraft gjennom SpareBank 1 Markets samarbeidet 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0-35,0 Resultat før skatt, kvartalsvis Resultat før skatt hittil i år ble MNOK -34 (-39) Resultat før skatt i 3. kvartal utgjorde MNOK -29 (-15) Det var i 3. kvartal foretatt en avsetning for bonus til ansatte -12,9-11,9-14,6-2,7-1,9-29,0 Resultat tfør skatt 1. kv Resultat tfør skatt 2. kv Resultat før skatt 3. kv Plassering Oslo Børs meglerstatistikk Positiv omsetningsutvikling hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor Kurtasjeinntekter ble MNOK 27 (17) Fremmedkapitalinntekter ble MNOK 12 (5) Corporate Finance inntekter utgjorde MNOK 17 (1) SpareBank 1 Nord-Norge Markets, SpareBank 1 SMN Markets, SpareBank 1 SR-Bank Markets og Argo Securities etablerer SpareBank 1 Markets Finansavisen : Bankeide meglerhus som kan stille garanti for emisjoner er blitt foretrukket som tilretteleggere i det turbulente markedet de siste to år kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv SpareBank 1 Markets er et formalisert samarbeid for å styrke markets-området, blant annet med en felles bok på NOK 2,4 mrd. som skal benyttes for å garantere transaksjoner innenfor egen- og fremmedkapital 15

16 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Strategisk satsing innenfor fordringsadministrasjon 16

17 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Strategisk satsing innenfor fordringsadministrasjon Resultat før skatt per 3. kvartal 2010 MNOK ,0 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern fikk et Per 3. kv 2009 Per 3. kv 2010 resultat før skatt på MNOK 2 (20) hittil i år -7,5 75 Ledelse 5,0 Fac ctoring -0,5-1,2 Por rtefølje 20,4 20,2 11,4 1,4 1,2 0,0 Ford dringsvaltning forv Co onecto * 2,0 SB1G Finans ko onsern Forretningsområdet Factoring hadde et resultat før skatt på MNOK -0,5 (5), preget av tapsavsetning på MNOK 10,5 knyttet til et konkursengasjement, hvorav MNOK 5,5 ble avsatt i 3. kvartal Klientomsetningen per 3. kvartal på NOK 7 mrd. økte med 23,1 % sammenlignet med samme periode i 2009 SpareBank 1 Factoring vokser sterkest i markedet og har nå en markedsandel på 11 % (4. plass) Resultat før skatt i Actor Fordringsforvaltning på MNOK 11 (20) var påvirket av lovpålagt reduksjon i salærsatser og økte bemanningskostnader *Conecto ble kjøpt med regnskapsmessig virkning fra 10. september Resultat frem til overtagelsestidspunkt er ført mot egenkapitalen 17

18 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Forenklet juridisk struktur gjennomført i 3. kvartal Gammel struktur Ny struktur SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Gruppen Finans Holding (100%) SpareBank 1 Gruppen Finans (100%) SpareBank 1 Factoring (100%) Actor Fordringsforvaltning (100%) Actor Portefølje (100%) Conecto (100%) Actor Fordringsforvaltning (100%) Actor Verdigjenvinning (100%) 18

19 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Kjøp av fakturainkassoselskapet Conecto AS, i 3. kvartal, styrker SpareBank 1 Gruppens motsykliske virksomhet SpareBank 1-eide Actor Fordringsforvaltning og Conecto ligger samlet på 3. plass i størrelse av inkassoselskaper i Norge Actor Fordringsforvaltning og Conecto vil fusjoneres per 1. januar Fusjonen vil bidra til: Inntektsmessig diversifisering Økt tilgang til kompetanse og systemer Forbedret kvalitet, konkurransedyktighet og forretningsmodeller Plassering Omsetning Selskap i mill. kroner 1 Lindorff Kredinor Conecto/Actor Fordringsforvaltning 157* 4 Aktiv Kapital Gothia AS 100 6Intrum Justitia 78 7 Sergel 70 8Creno 60 Selskap Omsetnig i mill. kroner Antall ansatte Conecto Actor Fordringsforvaltning** * Viser samlet omsetning for Conecto og Actor Fordringsforvaltning ** Omsetning for Actor Fordringsforvaltning per inkluderer Actor Verdigjenvinning 19

20 Konkurransedyktig egenkapitalavkastning mot utvalgt liga av blandede nordiske finanskonsern 3. kvartal 2010* Året 2009** SpareBank 1 Gruppen 15,8 % 17,11 % Handelsbanken 12,8 % 12,6 % DnB NOR 12,4 % 10,6 % Nordea 11,0 % 11,3 % Storebrand 6,3 % 8,2 % Gjensidige N/A 15,2 % Danske Bank N/A 1,7 % 20 * Kilde: Selskapenes delårsrapporter for 2010 ** Kilde: Selskapenes årsrapporter for 2009

21 Hele Norges sparebank 21 21

22 Appendiks 22

23 SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %) SpareBank 1 SMN (19,5 %) SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %) Sparebanken Hedmark (12 %) Samarbeidende Sparebanker (19,5 %) LO/LO-forbund (10 %) SpareBank 1 Gruppen AS Argo Securities (76,75%) SpareBank 1 Livsforsikring (100%) ODIN Forvaltning (100%) Alliansesamarbeidet SpareBank 1 Medlemskort (100%) Conecto (100%) (Bankeid virksomhet) SpareBank 1 Gruppen Finans (100%) Actor Fordringsforvaltning (100%) SpareBank 1 Boligkreditt EiendomsMegler 1 BNbank SpareBank 1 Oslo og Akershus SpareBank 1 Skadeforsikring (100%) UNISON (100%) Bredt samarbeid -Teknologi - Merkevare/kommunikasjon -Kompetanse - Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis - Innkjøp Regionale kompetansesentra - Betalingsområdet: Trondheim - Kreditt: Stavanger - Læring: Tromsø 23

24 Resultatutvikling per selskap hittil i år Resultat før skatt i datterselskaper Solide buffere i SpareBank 1 Livsforsikring Positiv utvikling i forsikringsresultatet i SpareBank 1 Skadeforsikring. Unison Forsikring er nå et heleid datterselskap av SpareBank 1 Skadeforsikring MNOK Stigende forvaltningskapital i ODIN Forvaltning SB1 Livsfors. SB1 kadefors. S ODIN Øvrige/ ju usteringer Resultat før skatt per 3. kv 2009 Resultat før skatt per 3. kv

25 SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat per 3. kvartal 2010 Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 277,9 311,2 392,2 - Bruk av tilleggsavsetninger 0,0 0,0 0,0 - SpareBank 1 Skadeforsikring 333,6 505,8 621,1 - ODIN Forvaltning 48,2 18,1 42,1 - Argo Securities -33,6-39,4-48,9 - SpareBank 1 Medlemskort 93 9,3 11,4 12,11 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 2,0 20,2 22,5 - Konsernjusteringer * 23,9 13,4 4,8 Sum resultat datterselskaper før skatt 661,4 840, ,0 Driftskostnader morselskap ** 8,8-38,6-54,1 Netto finans morselskap -27,6-26,5-36,33 Gevinst ved salg av verdipapirer 0,0 29,2 29,2 Andel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 0,0 13,5 10,8 Resultat før avskrivninger merverdier 642,6 818,4 995,5 Avskrivning merverdier 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 642,6 818,4 995,5 Skattekostnad -135,1-251,2-260,5 Resultat etter skatt 507,5 567,2 735,1 Majoritetens andel av resultat etter skatt 513,3 574,3 743,9 Minoritetens andel av resultat etter skatt -5,8-7,1-8,8 Per 3. kvartal Året Nøkkeltall Egenkapitalavkastning 15,8 % 19,1 % 17,1 % * Består hovedsakelig av estimatavvik på pensjon, verdiregulering eiendom og justering av forsikringsforpliktelser ** I 3. kvartal 2010 ble det gjort en inntektsføring på MNOK 43 knyttet til arbeidsgiveravgift som SpareBank 1 Gruppen AS tidligere har dekket på vegne av First Securities AS i forbindelse med en 10 år gammel rettssak. 25

26 SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 85,8 100,3 91,9 81,0 81,2 205,6 24,4 - Bruk av tilleggsavsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-42,0 42,0 - SpareBank 1 Skadeforsikring 253,9 43,4 36,3 115,3 272,8 184,9 48,1 - ODIN Forvaltning 17,0 16,7 14,44 24,0 16,0 96 9,6-7, Argo Securities -29,0-1,9-2,7-9,5-14,6-11,9-12,9 - SpareBank 1 Medlemskort 2,7 3,3 3,4 0,7 1,8 4,1 5,6 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern -4,9 7,0-0,1 2,3 3,9 11,0 5,3 - Konsernjusteringer -7,4 16,3 15,1-8,6 12,0-6,0 7,4 Sum resultat datterselskaper før skatt 318,11 185,11 158,2 205,22 373,1 355,4 112,3 Driftskostnader holding 40,7-11,9-20,0-15,5-13,2-12,1-13,3 Netto finans holding -11,4-9,3-6,9-9,8-2,1-7,0-17,3 Gevinst ved salg av verdipapirer holding 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 0,0 Andel tilknyttede selskap 0,0 0,0 0,0-2,8 0,0 8,4 5,1 Resultat før avskrivninger m erv erdier 347,44 163,9 131,33 177,2 357,77 373,8 86,88 Avskrivning merverdier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 347,4 163,9 131,3 177,2 357,7 373,8 86,8 Skattekostnad -88,4-8,3-38,5-9,3-27,3-131,4-92,5 Resultat etter skatt 259,1 155,6 92,8 167,9 330,4 242,4-5,7 Majoritetens andel av resultat etter skatt 263,9 156,1 93,3 169,6 333,1 244,6-3,4 Minoritetens andel av resultat etter skatt -4,9-0,4-0,5-1,7-2,6-2,1-2,3 26

27 SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per 3. kvartal kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner Risikoinntekter 327,3 321,7 315,3 303,9 964,3 919, ,6 Risikokostnader -250,1-213,4-209,3-208,0-672,8-610,5-829,4 Risikoresultat 77,1 108,3 106,00 95,99 291,5 308,5 391,2 Tekniske avsetninger -5,5-11,6-14,2-8,5-31,3-31,1-38,9 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 71,6 96,7 91,8 87,4 260,1 277,4 352,3 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gebyrer 161,1 164,1 146,3 148,2 471,4 423,1 563,2 Driftskostnader ekskl. provisjoner -147,0-144,5-131,2-132,7-422,6-404,7-554,7 Provisjoner -58,7-59,4-55,9-49,7-174,0-144,3-201,6 Administrasjonsresultat -44,6-39,8-40,8-34,2-125,2-125,9-193,1 Netto finansinntekter 177,0 234,0 176,3 241,8 587,4 765, ,4 Garantert rente -106,3-105,5-107,0-110,3-318,8-333,3-445,0 Renteresultat 70,8 128,5 69,3 131,5 268,6 432,2 557,4 Oppreservering -12,0-12,0-12,0 0,0-36,0 0,0-74,5 Renteresultat etter oppreservering 58,8 116,5 57,3 131,5 232,6 432,2 482,9 Vederlag for rentegaranti 7,5 9,7 5,2 3,7 22,4 10,9 14,6 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 93,2 183,1 113,6 188,3 389,9 594,6 656,7 Avsetning til tilleggsavsetninger 0,0 0,0 0,0-88,6 0,0-156,8-127,9 Resultat til kunder -39,6-79,3-42,2-5,1-161,0-159,4-209,5 Avkastning på selskapets midler 32,1-3, ,5-13,4 49,1 32,7 73,0 Resultat til eier * før skatt 85,8 100,3 91,9 81,2 277,9 311,2 392,2 Skattekostnad -24,9-17,8 0,0 0,0-42,7 0,0 0,0 Resultat til eier 60,9 82,5 91,9 81,2 235,2 311,2 392,2 Nøkkeltall 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Kapitaldekning 20,1 % 18,3 % 19,0 % Bufferkapital i % inkl. resultat hittil i år 16,1 % 13,7 % 11,7 % Selskapets regnskap viste ikke skattekostnaden i 2009 ettersom utsatt skattefordel ikke ble innregnet iht. regnskapsstandarden IAS 12. Konsernbidraget i 2. kvartal 2010 medførte at selskapet fikk netto utsatt skattegjeld med MNOK 10,8. Selskapets skattekostnad hittil i år utgjorde MNOK 42,7 27

28 SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per portefølje per 3. kvartal 2010 Kollektiv- Gamle individuelle Investeringsvalgs- Selskaps- Beløp i mill. kroner porteføljen produkter porteføljen porteføljen Totalt Risikoresultat 252,2 7,5 0,4 0,0 260,1 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat 25,2-42,7-107,8 0,0-125,2 Renteresultat 188,6 78,0 0,5 1,5 268,66 Oppreservering -0,2-35,8 0,0 0,0-36,0 Vederlag for rentegaranti 22,4 0,0 0,0 0,0 22,4 Resultat til kunde -155,5-4,6-1,0 0,0-161,0 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 49,1 49,1 Sum 332,8 25 2,5-107,9 50,6 277,9 28

29 SpareBank 1 Livsforsikring Utvikling i premieinntekter 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner Individuelle id rente-/pensjonsforsikringer i 68,66 83,1 75,2 64,1 226,9 192,22 269,66 Individuelle kapitalforsikringer 129,5 128,9 126,9 121,7 385,4 361,2 486,7 Kollektive pensjonsforsikringer 105,4 72,1 252,1 109,4 429,5 476,9 564,1 Ulykkesforsikringer 46,1 45,4 44,5 43,1 136,0 127,1 171,0 Gruppelivsforsikringer 130,1 125,8 209,8 128,7 465,7 456,9 575,0 Unit Link - Renteforsikringer 10,4 10,8 13,7 11,2 34,9 33,9 47,9 Unit Link - Kapitalforsikringer 53,9 55,4 59,0 67,8 168,2 188,8 258,3 Innskuddstjenestepensjon 224,6 216,6 200,0 185,2 641,2 569,0 753,7 Sum brutto forfalte premieinntekter 768,6 737,9 981,3 731, , , ,4 Overførte premiereserver fra andre selskaper 64,8 80,5 80,8 90,9 226,1 240,4 285,4 Avgitt gjenforsikringspremie -34,2-42,0-43,5-39,0-119,7-118,7-157,7 Premieinntekter for egen regning 799,2 776, ,6 783, , , ,1 29

30 SpareBank 1 Livsforsikring Aktivaallokering per portefølje Per *) Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen 37,4 (34,2) % 14,0 (14,5) % ** 5,1 (5,2) % 46,9 (48,7) % 01(01)% 0,1 (0,1) 20,2 (19,4) % 34,7 (31,5) % 21,4 (21,7) % 22,0 (24,3) % Aksjer Annet Eiendom Hold til forfall Obligasjoner 21,6 (17,0) % 11,2 (14,7) % Aksjer Annet Eiendom Hold til forfall Obligasjoner 6,0 (7,1) % 59,3 (61,4) % Aksjer Annet Obligasjoner NOK 15,8 (15,5) 5) mrd. NOK 2,8 (2,5) mrd. NOK 6,3 (5,6) mrd. * Tall i parentes er per **Endringen skyldes at aksjeandelen i porteføljen knyttet til kollektiv pensjonsforsikring ble redusert til 10 % 30

31 SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti per Prosent Aksjer Norge 1,7 Aksjer utland 3,3 Pengemarked 1,8 Obligasjon Norge 4,6 Obligasjon utland 82 8,2 Hold til forfall 4,1 Eiendom 7,

32 SpareBank 1 Livsforsikring Bokført avkastning for kundeporteføljer med garanti hittil i år 2. kv kv kv kv kv kv kv kv ,0 3,8 Prosent 3 2 2,8 16 1,6 32 3,2 3,1 2,1 16 1,6 1 0 SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 32 Kilde: selskapspresentasjoner

33 SpareBank 1 Livsforsikring Balanse per Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner Immaterielle eiendeler Investeringer Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Fordringer Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter Investeringer i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen SUM EIENDELER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg Avsetning for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Forpliktelser Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD

34 SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat per 3. kvartal kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner Forfalt brutto premie 1 059, , ,2 944, , , ,2 Opptjente premier f.e.r , ,0 965,4 971, , , ,3 Påløpne erstatninger f.e.r. -722,7-764,0-852,5-671, , , ,1 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -244,1-171,8-195,1-211,3-611,0-614,2-858,0 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 17,4-0,5-0,4-1,6 16,6-0,1 0,8 Andre tekniske avsetninger -6,3 4,6 29,9 9,2 28,2-21,1-27,5 Forsikringsresultat 121,3 75,3-52,8 95,6 143,9 118,4 116,6 Netto finansinntekter 149,0-15,0 97,6 160,3 231,6 404,5 532,6 Andre kostnader -0,7-1,0-1,0-1,1-2,7-4,7-5,8 Resultat før sikkerhetsavsetninger 269,7 59,4 43,8 254,8 372,8 518,2 643,3 Endring av sikkerhetsavsetning -15,8-15,9-7,5-4,2-39,2-12,4-22,2 Resultat før skatt 253,9 43,4 36,3 250,6 333,6 505,8 621,1 Skattekostnad - 54,0-12,2 5,4-58,3-60,8-124,5-118,1 Resultat etter skatt 199,9 31,2 41,7 192,3 272,8 381,3 503,0 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Nøkkeltall Skadeprosent f.e.r. 67,1 % 75,9 % 88,3 % 69,2 % 76,7 % 73,4 % 73,8 % Kostnadsprosent f.e.r. 22,7 % 17,1 % 20,2 % 21,8 % 20,0 % 21,7 % 22,5 % Combined ratio f.e.r. 89,88 % 92,99 % 108,5 % 90,99 % 96,8 % 95,1 % 96,2 % Kapitaldekning 27,2 % 27,0 % 34,2 % 34

35 SpareBank 1 Skadeforsikring Aktivaallokering av finansielle eiendeler Per *) Omløpsobligasjoner HTF-obligasjoner Eiendom Aksjer Bank Hedgefond 65,3 (64,3) % 11,5 (11,0) % 14,6 (14,4) % 0,1 (0,3) % 0,1 (2,9) % 8,4 (7,1) % NOK 8,1 (8,2) mrd. * Tall i parentes er per

36 ODIN Forvaltning Resultat per 3. kvartal kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner Forvaltningshonorar 78,0 79,6 78,3 66,9 235,9 170,2 244,8 Tegnings- og innløsningshonorar 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 19,1 25,9 Sum driftsinntekter 78,0 79,6 78,3 73,0 235,9 189,3 270,7 Lønnskostnad 27,1 24,1 25,6 23,4 76,9 61,1 88,1 Avskrivninger 3,6 3,7 3,9 4,0 11,2 12,0 16,0 Annen driftskostnad 31,1 35,8 34,6 28,0 101,5 90,6 124,2 Sum driftskostnader 61,9 63,6 64,1 55,4 189,6 163,8 228,3 Driftsresultat 16,2 16,0 14,2 17,6 46,3 25,6 42,4 Finanskostnader 0,9 0,7 0,3-1,7 1,8-7,4-0,3 Resultat før skatt 17,0 16,7 14,4 16,0 48,2 18,1 42,1 Skattekostnad k t 47 4,7 46 4,6 39 3,9 44 4,4 13,2 51 5,1 13,5 Resultat 12,3 12,1 10,5 11,5 34,9 13,1 28,6 36

37 EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKT SpareBank 1 Skadeforsikring RAPPORTDATO Realiserte effekter per kvartal (MNOK) Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (Årsverk) Plan Effekt av realiserte tiltak Plan Effekt av realiserte tiltak Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q

38 EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKT SpareBank 1 Livsforsikring RAPPORTDATO Realiserte effekter per kvartal (MNOK) Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (Årsverk) Plan Effekt av realiserte tiltak Plan Effekt av realiserte tiltak Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q

39 Lønnsomhetsprosjektet Delta ligger noe etter på bemanningsreduksjon. Dette skyldes hovedsakelig prioritering av tiltak som gir best mulig lønnsomhetseffekt, uavhengig om det medfører bemanningskonsekvenser k eller ikke REALISERTE EFFEKTER PER 30. SEPTEMBER 2010 (eksklusive Bank 1 Oslo) Realisering av bemanningskonsekvenser over tid (Årsverk, akkumulert) Plan Hittil realisert H H H Q H 2010 Av reduksjon i årsverk kommer en stor andel fra naturlig avgang og reduksjon i bruk av vikarer 39

40 EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKT Bank 1 Oslo RAPPORTDATO Realiserte effekter per kvartal (MNOK) Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (Årsverk) Plan Effekt av realiserte tiltak Plan Effekt av realiserte tiltak Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Rapportering fra SB1 Gruppen inkluderer f.o.m ikke Bank 1 Oslo, men banken inngår fortsatt i Delta- prosjektet t 40

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør 3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. oktober Hovedpunkter God resultatutvikling for SpareBank 1 Gruppen i 3. kvartal SpareBank 1 Skadeforsikring hadde

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør. 28. april 2010

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør. 28. april 2010 1. kvartal 2010 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. april 2010 Hovedpunkter Solid resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. kvartal, men med preg av vinter, snø

Detaljer

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29 april 2011 29. Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen 13. august 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Tidenes beste halvårsresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon artal SpareBank 1 Gruppen 22. oktober - Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per artal (MNOK) 529 745 1 216 1 753 (8) 320

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 3. kvartal Q3 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 28 oktober 28. Svekket resultat som følge av svake aksjemarkeder og høy skadeprosent Resultat før skatt per 3. kvartal:

Detaljer

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør 4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt for året (MNOK) Annualisert

Detaljer

Foreløpig regnskap 2010

Foreløpig regnskap 2010 Foreløpig regnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 11. februar 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN 18,5 % 15,8 % 11,9 % Solid resultat i 8,9 % God utvikling

Detaljer

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29. april 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1 kvartal 2012 1. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Q1 Kirsten Idebøen, konsernsjef 26. april 2012 God resultatutvikling i konsernet - Beste resultat i 1. kvartal de siste fem år Resultat før

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen

Presentasjon 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Presentasjon artal SpareBank 1 Gruppen 24 oktober - Kirsten Idebøen, 24. Idebøen adm. adm direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt hittil i år (MNOK)* 529 1 216 376

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. halvår og g 2. kvartal Q2 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 10 august 10. God underliggende resultatfremgang, men preget av svake aksjemarkeder og flomskader

Detaljer

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, administrerende direktør

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, administrerende direktør 1. kvartal 2013 Q1 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, administrerende direktør 25. april 2013 Det beste 1. kvartalsresultatet i SpareBank 1 Gruppens historie Resultat før skatt

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 Godt resultat, men lavere enn i rekordåret 2014 Lavere finans- og avviklingsgevinster og høye naturskadeerstatninger Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK) Resultat

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader ga redusert

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal 2009

Hovedpunkter 1. kvartal 2009 artal 2009 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konst. adm. direktør 28. april 2009 Hovedpunkter artal 2009 Resultatet er preget av de turbulente finansmarkedene. SpareBank 1 Livsforsikring

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Q2 1 halvår og 2. 1. 2 kvartal 2012 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 9 august 2012 9. Resultat hittil i år på linje med fjoråret Resultat før skatt konsern kvartalsvis

Detaljer

Foreløpig pgregnskap 2012

Foreløpig pgregnskap 2012 Q4 Foreløpig pgregnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, Administrerende direktør 14. februar 2013 Mer enn dobling av resultat før skatt i sammenlignet med 2011 Resultat før

Detaljer

Turbulent start på året

Turbulent start på året artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern 250 200 150 100 50 0 137 236 100 2008 759 2005

Detaljer

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Q3 3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 18. oktober Solid resultatfremgang sammenlignet med fjoråret - Tiltak for ytterligere å bedre konkurransekraft og

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 Godt kvartalsresultat Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 3.kvartal (MNOK) 529 745 380 528 1.216 1.753 1.225 1.439 3. kv 2013 3. kv 2014 3.

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006 SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2005 17. februar 2006 Meget sterkt resultat SpareBank 1 Gruppen Hovedtrekk for 2005 Resultat før skatt MNOK 752,2, en bedring på MNOK 421,5 Resultat etter skatt øker

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011 1 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 12 Utvidet resultatregnskap 13 Balanse 14 Egenkapital 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Beste årsresultat noensinne

Beste årsresultat noensinne Historisk gode resultater fra SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2007 SpareBank 1 Gruppen, Eldar Mathisen, adm. direktør 13. februar 2008 Beste årsresultat noensinne SpareBank 1 Gruppen Resultat før

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009 Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 12. februar 2010 1 1 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 11 Utvidet resultatregnskap 12 Balanse 13 Egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt andre kvartal for KLP Avkastning i 2. kvartal: Kollektivporteføljen 2,7 prosent bokført og verdijustert Selskapsporteføljen 2,2

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 11. mai 2017 Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer