Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen"

Transkript

1 Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april Kirsten Idebøen, adm. direktør

2 Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert EK-avkastning per 1. kvartal (%) Kapitaldekning per utgangen av kvartalet (%) 2

3 Gode resultater i alle forretningsområder Resultat før skatt (MNOK) 3

4 Forretningsområde Forsikring i Solid første kvartal i Forsikring 4

5 Forretningsområde Forsikring (liv og skade samlet) Fortsatt lav combined ratio i Forsikring Brutto combined ratio risikoforsikring i kvartalet (%) Realiserte kostnadseffekter av sammenslåing (MNOK) 5

6 SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Fortsatt gode resultater og høy bufferkapital Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Utvikling i bufferkapitalen per kvartal (%) Hovedtall for 1. kv 2014 (1. kv 2013) i MNOK Brutto premieinntekter: (1 191) Risikoresultat: 97,3 (95,7) Administrasjonsresultat: -0,7 07(05) (-0,5) Renteresultat: 125 (166,3) Resultat før skatt: 153,2 (148,4) Egenkapitalavkastning 15,3 % Markedsandel personforsikring 4. kv 2013 (2012) Plass Livsforsikring, uførepensjon og uførekapital Selskap Markedsandel Nytegnet premie 448 (419) MNOK 1 SpareBank 1 28,9 % (30,8 %) 2 Gjensidige 20,2% (17,8 %) 3 Frende 12,2 % (8,8%) 4 Nordea 14,0 % (15,6%) 6 5 Eika 6,4% (7,0%)

7 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern (skadeforsikringsvirksomheten) Betydelig bedring i forsikringsresultatet Resultat t før skatt i kvartalet t (MNOK) Combined ratio f.e.r i kvartalet (%) 7 Hovedtall for 1. kv 2014 (1. kv 2013) i MNOK Brutto premieinntekter: (1 364) Forsikringsresultat: 155 (92) Netto finansresultat 103 (170) Resultat før skatt: 193 (265) Egenkapitalavkastning 22,4 % MNOK 106 (102) i avviklingsgevinster gg i 1. kvartal hvorav MNOK 76 (69) treffer forsikringsresultatet. MNOK 63 i økte sikkerhetsavsetninger for å sikre en tilfredsstillende buffer.

8 ODIN Forvaltning AS 8 God start på 2014

9 ODIN Forvaltning God start på året Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Avkastning aksjefond hittil i år (%) Venter på tall fra Odin Hovedtall for 1. kv 2014 (1. kv 2013) i MNOK Markedsandel per utgangen av kvartal (%) Driftsinntekter: 80 (67) Resultat før skatt: 18,2 (8,4) Forvaltningskapital: (27.741) Egenkapitalavkastning 36,7 % 9

10 Fordringsadministrasjon Bedring i resultatene for både factoring- og inkassovirksomheten 10

11 Fordringsadministrasjon God inntjening innenfor factoring og portefølje. Omstillinger i inkassovirksomheten gir resultater. Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Factoring og Portefølje - Høy volumvekst og sterk inntektsøkning i Factoring til tross for marginpress i bransjen. - Høy innfordring gir høyere kostnader, men også bedret resultat i Portefølje. - Resultat før skatt på MNOK 10,9 i årets første kvartal mot MNOK 4,6 i 1. kvartal Inkasso Høy saksinngang og gode inntekter - 50% vekst i saksinngangen sammenlignet med samme kvartal i 2013 gir god inntektsøkning - Resultat før skatt på MNOK 2,8 i årets første kvartal mot MNOK -0,6 i 1. kvartal Egenkapitalavkastning 12,7* % 11 * Syntetisk beregning for SB1GF og Conecto

12 Egenkapitalavkastning etter skatt mot utvalgt liga av blandende nordiske finanskonsern SpareBank 1 Gruppen Nordea Gjensidige Handelsbanken DNB Storebrand Danske Bank 1. kvartal ,7 % 11,4 % Gjennomsnitt ,7 % 11,4 % 14,2 % 13,8 % 12,5 % 9,1 % 3,4 % Kilde: Selskapenes regnskapsrapporter. Egenkapitalavkastning etter skatt målt mot utvalgt liga av nordiske finanskonsern 12

13 Takk for oppmerksomheten! Kirsten Idebøen 13

14 Appendiks

15 SpareBank 1-alliansen Eiere og alliansepartnere: SamSpar 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 % 9,6 % 1,4 % 15 Bank 1 Oslo Akershus* BN Bank* SpareBank 1 Boligkreditt* SpareBank 1 Næringskreditt* SpareBank 1 Kredittkort* SpareBank 1 Markets* * Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler: SpareBank 1 Gruppen AS* SpareBank 1 Forsikring ODIN Forvaltning SpareBank 1 Medlemskort forvaltning av LOfavør SpareBank 1 Gruppen Finans factoring og porteføljekjøp Conecto inkasso * Felleseid konsern med heleide produktselskaper: Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA* Selskapet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste-praksis og innkjøp. Kompetansesentre: Betaling/Trondheim, Kreditt/Stavanger Læring/Tromsø EiendomsMegler 1 Norge SpareBank 1 Kundesenter SpareBank 1 Verdipapirservice * Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen

16 Resultat per 1. kvartal 1.kvartal Året Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt - SpareBank 1 Forsikring AS 153,2 147,4 638,4 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 193,3 264, ,5 - ODIN Forvaltning AS 18,2 8,4 51,5 - SpareBank 1 Medlemskort AS 2,7 3,7 9,6 -Fordringsadministrasjon 13,7 4,0-28,4 -Konsernjusteringer 2,9-0,9-65,7 Netto driftskostnader i morselskapet -25,8-23,0-80,0 Netto finanskostnader i morselskapet -20,1-19,4-80,3 Merverdiavskrivninger -0,9 0,0-29,3 RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 337,2 385, ,3 Skattekostnad k fra videreført virksomhet -88,6-52, ,9 RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 248,6 332, ,4 Resultat fra avviklet virksomhet*) 0,0-17,8-150,7 RESULTAT ETTER SKATT 248,6 315, ,8 *) Inkluderer resultatet til SpareBank 1 Markets for de 9 første måneder i 2013 og nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 Markets som følge av salg av SpareBank 1 Markets i 3. kvartal

17 SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall ll 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv SB1 Gruppen konsern Resultat etter skatt (MNOK) 248,6 286,0 418,2 87,1 315,0-47,6 227,7 63,4 199,9 Annualisert egenkapitalavkastning per kvartal (%) 16,7 % 20,3 % 20,5 % 15,6 % 23,1 % 8,7 % 12,7 % 10,5 % 15,9 % Kapitaldekning per kvartal (%) 18,5 % 19,8 % 15,0 % 14,6 % 14,0 % 14,6 % 16,7 % 15,9 % 14,8 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 17,1 % 18,4 % 13,6 % 13,1 % 12,6 % 13,1 % 15,3 % 14,5 % 13,1 % Livsforsikringsvirksomhet ik i i k Risikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) 92,3 124,7 106,8 104,3 80,7 89,8 79,7 92,6 29,4 Administrasjonsresultat (MNOK) -0,7-77,7 9,1-10,9-0,2-26,7-3,1-19,0-7,5 Renteresultat (MNOK) 125,0 171,3 101,0 38,1 166,3 51,2 97,3 47,0 73,2 Resultat etter skatt (MNOK) 112,3 139,9 158,8 93,4 136,4-154,4 128,7 89,1 125,8 Bufferkapital inkl. årets resultat per kvartal (%) * 17,6 % 16,4 % 17,8 % 15,5 % 14,8 % 13,6 % 16,3 % 14,8 % 12,8 % Kapitaldekning per kvartal (%) 19,7 % 19,8 % 17,8 % 17,6 % 18,0 % 18,5 % 19,0 % 20,0 % 17,5 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) ,6 923,4 718,5 701,1 590,0 555,5 389,6 465,9 Skadeforsikringsvirksomhet Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 154,6 379,3 230,3 98,1 91,7 25,8 24,9 31,1-19,5 Netto finansinntekter (MNOK) 103,3 128,2 129,1 70,7 170,1 119,8 172,8 51,0 194,0 Resultat etter skatt (MNOK) 151,2 242,4 302,3 115,9 219,4 151,8 142,6 42,2 139,5 Skadeprosent f.e.r (%) 68,5 % 38,7 % 64,3 % 73,4 % 73,33 % 69,1 % 81,4 % 78,0 % 84,9 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 18,5 % 18,9 % 16,4 % 18,9 % 18,3 % 24,4 % 20,2 % 18,5 % 16,7 % Combined ratio f.e.r (%) 87,0 % 57,6 % 80,7 % 92,3 % 91,7 % 93,4 % 101,5 % 96,5 % 101,6 % Bestandspremie (MNOK) ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 79,7 79,1 74,5 69,2 66,7 62,5 64,0 63,4 67,2 Resultat etter skatt (MNOK) 13,6 14,8 10,8 5,6 6,1-18,6 1,4-1,0-0,3 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,3 % 8,3 % 8,6 % 8,1 % 8,4 % 8,2 % 8,3 % 8,4 % 8,9 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 4,9 % 4,8 % 5,0 % 5,0 % 4,8 % 4,4 % 4,0 % 4,1 % 3,8 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 9,9-35,4 2,9-0,7 2,9 6,1 3,4 6,0 5,5 Resultat etter skatt SB1G Finans (MNOK) 7,9 4,6 5,9 2,9 3,3 4,0 1,8 1,0 2,2 Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 2,0-30,5-3,0-3,6-0,4 2,1 1,6 5,0 3,3 17

18 SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater t 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 153,2 152,2 201,7 137,0 147,4 99,0 144,6 141,8 94,1 98,1 77,7 109,0 129,4 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 193,3 429,1 376,0 173,6 264,8 197,9 185,0 70,4 165,5 167,6-88,8 56,2 50,3 - ODIN Forvaltning AS 18,2 20,4 15,0 7,7 8,4-20,3 1,9-1,5-0,5-8,5 6,3 12,2 11,9 - SpareBank 1 Medlemskort AS 2,7 1,4 2,6 1,9 3,7 2,4 2,8 2,4 2,8 4,5 2,0 2,5 3,1 - Fordringsadministrasjon 13,7-35,4 4,0-1,0 4,0 8,1 4,7 8,4 7,7 8,1 14,5 5,2 9,0 - Konsernjusteringer 2,9-47,2-23,1 5,5-0,9-1,3 0,1-10,0-0,9-4,2 14,1 12,9-3,2 Sum resultat datterselskaper før skatt *) 384,0 520,5 576,2 324,8 427,5 285,7 339,1 211,5 268,6 265,6 25,7 198,0 200,5 Driftskostnader morselskap -25,8-29,3-22,6-5,1-23,0-18,4 2,9-26,1-33,5-29,4-16,0-15,6-27,7 Netto finans morselskap -20,1-21,5-23,9-15,5-19,4-18,6-21,6-17,7-16,8-19,2-18,0-15,0-7,1 Merverdiavskrivninger -0,9-26,5-0,9-1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET *) 337,2 443,2 528,8 302,3 385,1 248,6 320,4 167,8 218,3 217,1-8,2 167,5 165,7 Skattekostnad fra videreført virksomhet -88,6-166,8-107,0-85,9-52,2-283,6-46,1-71,8 14,2 121,3 41,3-54,3-11,4 RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 249,9 276,4 421,7 216,3 332,9-34,9 274,3 96,0 232,4 338,4 33,0 113,2 154,3 Resultat fra avviklet virksomhet **) 0,0 0,0-3,6-129,3-17,8-12,7-46,6-32,6-32,5-57,4-37,3-15,9-2,4 RESULTAT ETTER SKATT 249,9 276,4 418,2 87,1 315,0-47,6 227,7 63,4 199,9 281,0-4,3 97,2 151,9 *) Salget av SpareBank 1 Markets ble gjennomført per 3. kvartal For sammenligningsformål, vises kvartalstallene bakover i tid eksklusive SpareBank 1 Markets. **) Tall for 3. og 2. kvartal 2013 inkluderer kvartalsresultatet til SpareBank 1 Markets og konserntapet/nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 Markets som følge av salget. Tallene fra 1. kvartal kvartal 2010 viser resultat i SpareBank 1 Markets. 18

19 SpareBank 1 Forsikring AS Resultat t per 1. kvartal 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner Risikoinntekter 449,7 430, ,3 Risikokostnader -352,3-334, ,2 Risikoresultat 97,3 95,7 445,1 Tekniske avsetninger -5,0-15,0-28,5 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 92,3 80,7 416,5 Oppreservering -9,2-10,4-33,6 Risikoresultat etter tekn. avs. og oppres. 83,2 70,3 382,9 Gebyrer 208,2 196,9 755,0 Driftskostnader ekskl. provisjoner -135,4-130,3-556,9 Provisjoner -73,5-66,8-277,9 Administrasjonsresultat -0,7-0,2-79,8 Netto finansinntekter 240,2 276,5 948,5 Garantert rente -115,2-110,2-471,8 Renteresultat 125,0 166,3 476,7 Oppreservering -32,3-66,6-184,1 Renteresultat etter oppreservering 92,7 99,7 292,6 Eiers bidrag til oppreservering -2,5 0,0 0,0 Vederlag for rentegaranti 4,6 4,1 19,1 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 177,2 173,9 614,8 Avsetning til tilleggsavsetninger t i -57,8-41,4 4-71,0 Resultat til kunder -16,9-21,9-73,6 Avkastning på selskapets midler 50,8 36,8 168,2 Resultat til eier før skatt 153,2 147,4 638,4 Skattekostnad -40,9-11,1-110,0 Resultat til eier etter skatt 112,3 136,4 528,4 19

20 SpareBank 1 Forsikring AS Resultat t per portefølje per 1. kvartal Beløp i mill. kroner Kollektivporteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgsporteføljen Selskapsporteføljen Totalt Risikoresultat 91,0 2,2-0,8 0,0 92,3 Administrasjonsresultat 2,1-3,5 0,7 0,0-0,7 Renteresultat 80,9 40,6 2,9 0,6 125,0 Oppreservering -41,5 0,0 0,0 0,0-41,5 Eiers bidrag til oppreservering -2,5 0,0 0,0 0,0-2,5 Vederlag for rentegaranti 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6 Resultat til kunde -35,5-39,3 0,0 0,0-74,8 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 50,8 50,8 Sum 99,1 0,0 2,8 51,3 153,2 20

21 21 SpareBank 1 Forsikring AS Utvikling i premieinntekter i

22 SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning ekskl. verdiendring anlegg: Bokført avkastning: 22 Kilde: selskapspresentasjoner

23 SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti per

24 SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per kvartal Året Beløp i mill. kroner Immaterielle eiendeler Investeringer Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Fordringer Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter Investeringer i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen SUM EIENDELER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte Forsikringsforpliktelser i l - investeringsvalg i Avsetning for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Forpliktelser Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD

25 Aktivaallokering gper portefølje per ( ) SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring konsern Investeringsvalgporteføljen l Kollektivporteføljen lj Selskapsporteføljen 45,7 (45,5) % 12,2 (13,2) % 41,7 (39,2) % 0,2 (0,3) % 0,3 (0,2) % 18,2 (18,5) % 9,4 (9,6) % 11,8 (12,2) % 94(98)% 9,4 (9,8) 0,4 (0,5) % 53,9 (54) % 27,1 (26,1) % 18,7 (19,2) % 66,8 (67,3) % 14,7 (14,0) % 69,4 (68,4) % Aksjer Annet Obligasjoner Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi Annet Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi Aksjer Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi NOK 10,9 (9,0) mrd. NOK 18,4 (17,4) mrd. NOK 3,8 (3,3) 3) mrd. NOK 11,9 (11,4) mrd. 25

26 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Resultat t per 1. kvartal 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner Forfalt brutto premie 1 545, , ,9 Opptjente premier f.e.r , , ,9 Påløpne erstatninger f.e.r. -854,0-875, ,5 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -230,6-218,7-866,7 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 2,0 5,2 14,1 Andre tekniske avsetninger -9,8-13,0-147,3 Forsikringsresultat 154,6 91,7 799,6 Netto finansinntekter 103,3 170,1 498,1 Andre kostnader -1,6 0,0 35,0 Resultat før sikkerhetsavsetninger 256,3 261, ,6 Endring av sikkerhetsavsetning -63,0 3,0-89,1 Resultat før skatt 193,3 264, ,5 Skattekostnad -42,0-45,4-360,4 Resultat etter skatt 151,2 219,4 883,2 26

27 Positiv glidning i skadeavsetninger (RBNS) gir avviklingsgevinster i i 1. kvartal 27 NB: Kvartalsvis gjennomgang av saksavsetninger i Forsikringsoppgjør fra 2014 mot halvårlig tidligere år.

28 ODIN Forvaltning Resultat per 1. kvartal 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner Forvaltningshonorarer 79,7 66,7 289,5 Sum driftsinntekter 79,7 66,7 289,5 Lønnskostnader -27,1-23,7-106,5 Avskrivninger -3,4-6,4-24,3 Andre driftskostnader -31,4-28,4-107,0 Sum driftskostnader -61,9-58,5-237,7 Driftsresultat 17,8 8,2 51,7 Finanskostnader 04 0,4 03 0,3-0,2 Resultat før skatt 18,2 8,4 51,5 Skattekostnad -4,6-2,3-14,1 Resultat etter skatt 13,6 6,1 37,4 28

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2012 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 NOTER Note

Detaljer

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 Note 1

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Nå kan alle sende EHF-faktura

Nå kan alle sende EHF-faktura Nå kan alle sende EHF-faktura EHF konferansen 2014 Lise Andersen, Fagsjef ehandel, SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 - nøkkeltall Per 31.12.12 Totalt antall bankkontorer: 350 Totalt antall årsverk: ca.

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring Rapport for 3. kvartal 2014 Eika Forsikring Millioner Resultat før skatt 100 80 73 84 88 60 O 40 20-3. kvartal 2014 3. kvartal 2013 3. kvartal 2012 Premievekst f.e.r på 11,1 prosent Skadeprosent f.e.r

Detaljer

... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1

... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1 3 KVARTAL 1998 Analytikerkonferanse 11 november 1998 3kv98 1 Storebrand Hovedtrekk 3 kvartal 1998 Driftsresultatet ble 1136 millkroner og konsernresultatet 510 millkroner, mens verdijustert driftsresultat

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør Årsrapport 1999 Innhold 4 5 6 7 8 14 15 16 Hovedpunkter 1999 Hovedtall Administrerende direktør Vestas ledelse Årsberetning Sammendrag resultatregnskap Sammendrag balanse Tillitsvalgte i 1999 Driftsberetninger

Detaljer

Premievekst f.e.r på 5,6 % Skadeprosent f.e.r på 74,3 % Combined ratio f.e.r på 89,9 % Egenkapitalavkastning (annualisert) på 24 %

Premievekst f.e.r på 5,6 % Skadeprosent f.e.r på 74,3 % Combined ratio f.e.r på 89,9 % Egenkapitalavkastning (annualisert) på 24 % Hovedpunkter Resultat før skatt Millioner 80 60 40 74 59 74 20-1. kvartal 2015 1. kvartal 2014 1. kvartal 2013 1. kvartal 2015 Premievekst f.e.r på 5,6 % Skadeprosent f.e.r på 74,3 % Combined ratio f.e.r

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Konsernstyrets årsberetning

Konsernstyrets årsberetning 12 Konsernstyrets årsberetning Konsernstyrets årsberetning VIRKSOMHETEN, med hovedkontor i Oslo, er Norges nest største skadeforsikringsselskap.selskapet er det største norskeide forsikringsselskapet og

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015 Hovedpunkter Resultat før skatt 100 90 Millioner 80 60 73 68 40 20 2-1. Kvartal 2015 1. kvartal 2014 1. kvartal 2013 1. kvartal 2015 Resultat før skatt 90 millioner kroner (73) Annualisert egenkapitalavkastning

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring 2 SpareBank1 Skadeforsikring Årsrapport 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 4 STYRET I SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING AS 14 STYRENDE ORGANER I SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING

Detaljer

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 24. oktober 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 3. kvartal Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 MNOK (135 MNOK) Egenkapitalavkastning

Detaljer