REFLEKSJONER OM KAPITALMANGELEN I TIDLIGFASE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFLEKSJONER OM KAPITALMANGELEN I TIDLIGFASE"

Transkript

1 1 REFLEKSJONER OM KAPITALMANGELEN I TIDLIGFASE Manifestasjon Knut T. Traaseth Generalsekretær Norsk Venturekapitalforening (NVCA)

2 NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) FORENINGEN FOR DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE Grunnlagt 2001 Representerer de aktive eierfondene i Norge som investerer i nyskapnings- og vekstforetak gjennom langsiktig og aktivt eierskap. 90 medlemmer, hvorav 58 investerende medlemmer To medlemskategorier: Primærmedlemmer: Aktive eierfond Har forpliktet seg til å følge bransjens etiske regler Assosierte medlemmer: Corporate Venture enheter Tjenesteleverandører til bransjen Har forpliktet seg til å følge bransjens etiske regler

3 DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE ET HISTORISK TILBAKEBLIKK (1) Tradisjonelt var det shippingselskapene og formuende privatpersoner som finansierte oppstart og utvikling av kapitalkrevende virksomheter i Norge. De første norske rendyrkede venturefondene ble etablert på begynnelsen av 1980-tallet, og med oppgangstidene som fulgte ble det etablert en rekke fond. Resesjonen i 1987 skapte problemer for mange av disse fondene, og kun de sterkeste overlevde. I Norge fikk aktive eierfond som aktivaklasse bredere aksept utover tallet, og innen dot.com-boblen sprakk høsten 2001, hadde det vokst frem flere robuste forvaltningsmiljøer

4 DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE ET HISTORISK TILBAKEBLIKK (2) Ved årsslutt 2001 var samlet kapital under forvaltning i overkant av 9 milliarder kroner fordelt på 43 fond, og i 2005 hadde dette økt til nærmere 26 milliarder kroner. De norske aktive eierfondene har siden den gang blitt betydelig profesjonalisert, oppnådd høy anerkjennelse hos ledende investorer og tiltrukket seg en stadig større andel av utenlandsk kapital. Per første halvår 2014 hadde bransjen siden 2001 hentet inn over 90 milliarder kroner i risikokapital. Totalt er det 51 norske forvaltningsmiljøer som forvalter 102 aktive eierfond med eierskap i mer enn 750 virksomheter, hvorav hovedtyngden er norske. Porteføljeselskapene er i hovedsak innenfor IT/telekom, olje/energi, cleantech og bioteknologi/life science, mange med utspring i norske FoU miljøer.

5 AKTIVE EIERFOND OG BIDRAG TIL VERDISKAPING

6 Antall ansatte BEDRIFTENE SOM FONDENE INVESTERER I SYSSELSETTER OVER PERSONER I NÆRINGSLIVET I NORGE Norske aktive eierfond Utenlandske aktive eierfond Såkorn Venture Buyout

7 Antall ansatte STOR SPREDNING PÅ HVOR DE JOBBER: SÆRLIG VIKTIG FOR IKT, HELSETEKNOLOGI, OG FORNYBAR ENERGI

8 Antall ansatte SYSSELSETTINGSVEKST I NORSKE PORTEFØLJEBEDRIFTER Økning fra ca til over siden Ansatte

9 Millioner kroner KRAFTIG VERDISKAPINGSVEKST: MER ENN EN TREDOBLING I SAMME PERIODE 43 mrd kroner i samfunnsmessig verdiskapning i Verdiskaping

10 SYSSELSETTINGSVEKST OG VERDISKAPINGSVEKST I BEDRIFTENE Sysselsetting Verdiskaping 16% 14% 14% 12% 12% 10% 9% 8% 6% 5% 4% 2% 3% 3% 0% Buyout Venture Såkorn

11 BETYDELIG HØYERE SYSSELSETTINGSVEKST ENN RESTEN BUYOUT SAMMENLIGNET MED TILSVARENDE BEDRIFTER PÅ BØRS (SMALL CAP MELLOMSTORE BEDRIFTER) 25% Årlig vekst i sysselsetting de siste fem år 20% 19% 15% 10% 9% 5% 0% Buyout Small cap

12 OVERSIKT OVER KAPITALINNHENTING OVER BØRS OG FOR PE/VENTURE I NORGE I PERIODEN 2002 TIL 2013 Per H har PE/venture hentet inn 90,1 milliarder kroner siden 2001/2002. MNOK Emisjoner OSE/Oslo Axess totalt Emisjoner OSE/Oslo Axess < 3 mrd Fundraising PE/Venture Emisjoner OSE/Oslo Axess < 3mrd MNOK Fundraising PE/Venture I perioden 2002 t.o.m utgjorde fundraising gjennom PE/Venture 20% av kapitalinnhenting over børs. Sammenlignet med emisjoner under NOK 3 mrd på OSE/Oslo Axcess utgjorde fundraising gjennom PE/Venture i samme periode 32% av kapitalinnhentingen over børs. Kilder: PEREP Analytics, Oslo Børs, NVCA og Menon

13 Committed capital Number of new funds KAPITALINNHENTING 2001 H Per H1 2014: 90,1 milliarder kroner hentet inn siden New capital, mill NOK (left axis) Number of new funds (right axis)

14 FUNDRAISING IN H NORWEGIAN PRIVATE EQUITY FUNDS 16 Overall: Total fundraising H of NOK 14,27 bn (EUR 1,8 mill) Seed: 2 new funds raising together 1 bn NOK (EUR 125 mill.). One by Alliance Venture and one by ProVenture, raising 500 mill NOK each. Highest level of fundraising since Venture: 2 new venture fund. One of 1,8 bn. NOK (EUR 226 mill.) raised by Verdane Capital, and one of 109 mill (EUR 13,6 mill) raised by Sintef Venture. Buyout: Record size fund of 11,4 bn. NOK (EUR 1,4 bn.) raised by Hitecvision

15 DE AKTIVE EIERFONDENE - AKTIVITETSRAPPORT 2013: HOVEDTREKK 18 Investeringer. I 2013 investerte norske og utenlandske aktive eierfond 12,8 milliarder kroner i norske selskaper, en økning på nær 80 prosent fra Av disse var 10,6 milliarder kroner førstegangsinvesteringer, og aldri før har utenlandske aktive eierfond gjort så mange førstegangsinvesteringer i norske virksomheter som i Norske aktive eierfond investerte hele 4 milliarder kroner i norske selskaper i ikke registrert slike nivåer siden finanskrisen. Innenfor venturesegmentet var hovedtyngden av investeringene i norske selskaper oppfølgingsinvesteringer, nærmere bestemt 421 millioner kroner. Dette bekrefter fondenes vilje og kapasitet til å følge opp med nødvendig kapital for å bringe porteføljeselskapene opp og frem. Dog er det et udekket kapitalbehov innenfor venturesegmentet. Kun 10 millioner kroner investert i det norske såkornsegmentet

16 Mill. NOK MARKET STATISTICS: TOTAL AMOUNT OF INVESTMENTS IN NORWEGIAN ENTERPRISES BY LOCATION OF ADVISORY TEAM AND NATIONALITY OF PE FIRM Norwegian company - Foreign PE firm - Foreign management team Norwegian company - Foreign PE firm - Norwegian management team Norwegian company - Norwegian PE firm - Norwegian management team H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H

17 Mill. NOK INDUSTRY STATISTICS: NORWEGIAN PE FIRMS' TOTAL INVESTMENTS BY PHASE (MILL. NOK) 20 TØRKE I SÅKORNINVESTERINGER SIDEN Buyout Venture Seed KR O,-!!! H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H

18 Mill. NOK MARKET STATISTICS: INITIAL AND FOLLOW UP INVESTMENTS IN NORWEGIAN ENTERPRISES BY NORWEGIAN AND FOREIGN PE FIRMS (MILL. NOK) Buyout Venture Seed Post-finanskrise H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H Initial Follow up

19 Number of divestments DE AKTIVE EIERFONDENE - AKTIVITETSRAPPORT 2013: HOVEDTREKK 22 Avhendinger Høyeste antall avhendinger fra norske aktive eierfond til industrielle kjøpere siden av selskapene hadde sin opprinnelse som såkornselskaper. 120 Buyout Venture Seed

20 HVOR MYE SÅKORNKAPITAL ER HENTET INN GJENNOM SÅKORNFOND SIDEN 1990?

21 FASIT mrd. kroner totalt hentet i perioden Av dette utgjør fond med såkornfokus 4,2 mrd. (4,5 prosent) Fordelt på 23,5 år: 178 millioner kroner per år

22 FUNDRAISING (1993- H1 2014) FORDELT ETTER FASE-FOKUS, MILL. NOK Mill. NOK Prosentandel % % % Såkorn Venture Oppkjøp Såkorn Venture Oppkjøp

23 Såkorn

24 eller rettere sagt

25 mangelen på såkornkapital

26 BEKYMRINGSFULL KAPITALTØRKE I TIDLIGFASESEGMENTET 29 I likhet med de foregående årene vitner investeringsaktiviteten i tidligfase om lite tilgjengelig kapital. De to såkornfondene som blir operative i 2014, vil på ingen måte veie opp for det store, opparbeidede kapitalbehovet innenfor tidligfasesegmentet.

27 UTFORDRINGEN: TIDLIGFASE I DØDENS DAL Tidligfase med såkornfinansiering TEKNOLOGI LØNNSOMHET DØDENS DAL

28 NÆRINGSUTVIKLING OG UTFORDRINGER Det er behov for nye arbeidsplasser etter oljen Norge et høykostland - forutsetter innovasjon og høy kompetanse for å ta frem internasjonalt konkurransedyktige produkter. Norge langt fremme på teknologi. Utfordringen er å skape nye arbeidsplasser av forskningen. Hvilke såkorn kan gi AS Norge noe å høste godt av??

29 DET OFFENTLIGE INNOVASJONSSYSTEMET I NORGE Mange strukturer er allerede etablert: Universiteter, FoU, TTO-er Innovasjon Norge Inkubatorer, Forskningsparker Såkornfond Venturefond/Investinor Oppkjøpsfond/Argentum Hovedproblemet er todelt: Mangel på kommersialiseringsressurser ved universiteter/tto er Mangel på såkornkapital, på tross av to operative såkornfond f.o.m. 2014

30 FOU basert nyskaping økosystemet på plass! Fasene Aktørene Kontantstrøm Såkorrn Oppstart Ekspansjon Vekst TTO, FORNY Innovasjon Norge Såkornfond Venture fond Argentum Investinor Tid Økosystemet på plass i alle faser, men ikke kapital

31 HVORFOR ER SÅKORN VIKTIG SOM VIRKEMIDDEL? Vi har mange gode innovasjons virkemidler (Skattefunn, brukerstyrt forskning, IFU/OFU, etablererstøtte m.m.) Såkornfond er en kompletterende ordning og representerer et unikt verktøy i næringsutvikling fordi den sikrer aktiv eierkompetanse og engasjement fra privat næringsliv Såkornfondene forvaltes av erfarne næringslivsledere som bidrar med: Valg (selektering) av gode prosjekter med internasjonalt potensial Coaching av grundere og rekruttering av ledere Strategisk utvikling av bedriftene og internasjonalt partnerskap m.m Verdiutvikling i selskapene som kreves for å tiltrekke kapital i senere faser

32 HVORDAN SIKRE KONTINUITET I SÅKORNINVESTERINGER OG BEHOLDE DEN ETABLERTE INVESTERINGSKOMPETANSEN? Såkorn er kompetansekrevende og langsiktige investeringer. Vanskelig å tiltrekke privat kapital i denne fasen Erfaring fra alle land viser at det er behov for statlig engasjement i såkorn Private investorer investerer ikke i såkornfond uten statlig bidrag Det er behov for kontinuitet i ordningen for å sikre egenkapital til oppstartsbedrifter å holde på og videreutvikle kompetansen i rådgivermiljøene.

33 36..så det er sagt: Såkorn/tidligfase betyr risiko, derav navnet risikokapital I Finansdepartementets bøker vil aldri såkornfond aldri se bra ut Behov for å se det i et større sammenheng og med lengre tidshorisont SÅKORNKAPITAL ER EN LANGSIKTIG KATALYSATOR FREMTIDIG SAMFUNNSMESSIG VERDISKAPNING Eks. oljeutvinning

34 VÆR POSITIV, HETER DET SEG Svært positivt at Regjeringen Stoltenberg signaliserte inntil 6 nye såkornfond. Ingen i opposisjonen stemte nei Og svært positiv at Stortinget i Revidert budsjett 2012 bevilget penger til to landsdekkende såkornfond. Også positivt at mange partier i sine valgprogrammer understreket behovet for såkornfond og tilrettelegging for gründerskap Og positivt at det i Sundvolden-erklæringen er flere konkrete forslag knyttet til tidligfase, herunder såkornfond. MEN SÅ. Har politiske løfter kort holdbarhetsdato?

35 MEN IKKE SÅ POSITIVT. Statsbudsjettet for 2014 Ikke forslag om flere såkornfond. UHELDIG De to såkornfondene vedtatt i Revidert nasjonalbudsjett for 2012, og som først blir fullt operative i 2014, vil på ingen måte veie opp for det store kapitalbehovet innenfor tidligfasesegmentet. Bare to såkornfond med ressurser til nyinvesteringer betyr: Få investeringer innenfor få sektorer > Mao lite omfang og liten bredde i investeringene I hovedsak forlengelse av en lang periode med i kapitaltørke tidligfasesegmentet Vakumet skaper problemer for kommersialisering av lovende teknologi og gründerselskap med vekstpotensial AS Norge går glipp ideer/vekstselskaper som kan legge grunnlag for betydelig næringsutvikling og samfunnsmessig verdiskapning

36 FORSLAG TIL STATSBUDSJETTET FOR 2015 Bevilge penger til ytterligere to såkornfond Ytterligere to landsdekkende såkornfond á 500 MNOK 50/50 fordeling offentlig/privat kapital og betingelser som for de to allerede vedtatte fondene. For staten: Begrensert kostnadsmessig effekt > 175 MNOK Av en statlig bevilgning på 500 millioner kroner i investeringskapital skal kun risikoavlastningen og avsetning til tap (ref FINs praksis på dette området) utgiftsføres. Dette tilsier en utgiftspost på 175 MNOK i Statsbudsjettet For såkornsegmentet: Stor effekt! 1 statlig kroner i såkornkapital utløser inntil 10 kroner i risikokapital gjennom private investeringer i fondene samt ko-investeringer i porteføjeselskapene. Det blir mye såkorn for penga!

37 MÅL OG PERSPEKTIV Målet er å hjelpe frem flere norske innovasjoner og tidligfaseselskaper med internasjonalt vekstpotensial

38 ERFARINGER FRA ANDRE LAND Forutsigbare ordninger Skatteincentiver Forskningsbasert nyskapning EXIST Egen tidligfase-finansiering Almi Invest Skatteincentiver inspirert av UK

39 ERFARINGER FRA ANDRE LAND Matching av privat og offentlig kapital Skatteincentiver 60 % av all tidligfasekapital gjennom statlige ordninger Offentlig tidligfase-tilskudd til private aktører Obama: Early Stage Innovation Fund Aktiv bruk av departementer/offentlige programmer

40 ERFARINGER FRA ANDRE LAND Har tiltrukket mye utenlandsk tidligfasekapital gjennom spissede og langsiktige myndighetsprogrammer Matching av privat og offentlig kapital Skatteincentiver Har alene mer såkornkapital enn de de øvrige nordiske landene til sammen Spisset Har turt å ta vall Bio tech Købehavn kommune proaktive gjennom å tilby kontorplass for gründere og tidligfasebedrifter, så vel som vekstbedrifter

41 ERFARINGER FRA ANDRE LAND MAO. NOK AV GODE ORDNINGER Å KOPIERE. De virker! Ingen grunn til å oppfinne hjulet på nytt Det står mer på politisk vilje. Såkorn er dessverre ingen stemmesanker

42 De aktive eierfondene er viktig for verdiskapning i norsk næringsliv

43 ANSVAR FOR KAPITALTILGANG FOR Å SKAPE MORGENDAGENS VEKSTNÆRINGER PÅHVILER IKKE BARE STORTINGET 46

44 TØNSBERG/VESTFOLD I 1959: HVALFANGSTEPOKEN I FERD MED Å EBBE UT: BEHOV FOR OMSTILLING OG NYSKAPNING 47 Kaldnes Mek. Verksted, Tønsberg

45 BEHOVET FOR TIDLIGFASEKAPITAL HAR ALLTID VÆRT DER > Hele Vestfold opplever et paradigmeskifte, ny næringsvirksomhet må erstatte hvalfangsten og omstille tradisjonell shipping og verksindustri. Etter flere år i Ålesund i Sunnmøre Kreditbank kommer Knut Traaseth til Tønsberg som landets yngste banksjef i Tønsberg Industri og Sjøfartsbank A/S, senere Vestfoldbanken A/S. Inspirert av sunnmøringene tar han tak og moderniserer en tradisjonell bank. Gjennom å mobilisere kapitalsterke investorer ble banken oppkapitalisert med mandat om å yte lån til gründere og virksomheter med vekstpotensial. Mange av de som fikk lån skapte viktige hjørnestensbedrifter som lever den dag i dag..

46 KNUT TRAASETH (F. 1923) ADM. DIREKTØR I VESTFOLDBANKEN : 49 I min tid som adm. direktør i Vestfoldbanken var jeg og lederne av de andre bankene i Vestfold, samt lokale næringslivsaktører og formuende privatpersoner, helt klare på at vi alle hadde et samfunnsoppdrag, nemlig å bidra til å skape nye virksomheter og arbeidsplasser gjennom å Stille til rådighet risikokapital og lån Åpne dører for nye virksomheter Delta i styrer Mange av dem vi ga tillit og lån og som lyktes betalte tilbake til samfunnet ved å støtte gründere gjennom lån eller aksjekapital. Dessverre så stoppet dette opp da neste generasjon tok over ledelsen av familieselskapene. Da ble det slutt på business angel virksomheten. Skatteoptimalisering gjennom fokus på eiendom ble viktigere. Det er uheldig at en vi en rik nasjon som vår ikke investerer i fremtidens næringsliv. Det er ikke bare myndighetenes oppgave, men hver og en som har ressurser til det. Kort og godt: Ta samfunnsansvar og bidra til de kommende generasjoner.

47 ALLE MÅ LEGGE TIL RETTE FOR FLERE SÅKORNBEDRIFTER 50 Statlige myndigheter Offentlig virkemiddelappararat Kommuner Fylkeskommuner Kapitalsterke hjørnestensbedrifter Formuende private Banker Det er et felles ansvar å legge grunnlaget for morgendagens næringer og vekstbedrifter.

48 OPPSUMMERT: Viktige tiltak for å sikre et godt øko-system innenfor bedriftsutviking og verdiskapning, (les: tette kapitalgapet i tidligfase) Økte tilskudd til TTO er og Exist - stipender Styrke presåkorn Sikre såkorntilgang Innfør skatteincentiver for investorer i tidligfase Forutsatt kapital i alle ledd i tidligste fase av økosystemet, vil stafettpinne-prinsippet ta seg av resten

49 MÅL OG PERSPEKTIV Målet er å hjelpe frem flere norske innovasjoner og tidligfaseselskaper med internasjonalt vekstpotensial og legge grunnlaget for et liv etter oljen. Norge v. 3.0

50 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! 53

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Foreningen for de aktive eierfondene i Norge INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015 Utarmet budsjettjord for såkorn Regjeringens forslag til Statsbudsjett

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

Aktivitetsundersøkelse for norske aktive eierfond Helår 2008

Aktivitetsundersøkelse for norske aktive eierfond Helår 2008 Aktivitetsundersøkelse for norske aktive eierfond Helår 28 Utarbeidet av MENON Business Economics for Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Mai 29 Aktivitetsundersøkelsen for norske aktive eierfond - Helår

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

Nye landsdekkende såkornfond

Nye landsdekkende såkornfond Nye landsdekkende såkornfond Felles fylkesutvalg for Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Stein Jodal, Fondsforvaltning 24. januar 2013 2 Fra gryende idé til markedssuksess Oslo børs Business Angels Såkornfond

Detaljer

Eierskifter - en utfordring

Eierskifter - en utfordring Eierskifter - en utfordring Innhold Litt om Aktive Eierfond Antall eierskifter er økende Eierskifter, fusjoner/oppkjøp - mange feiler Hva bør en tenke på i forkant Hvordan oppnå best pris om en selger

Detaljer

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering?

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Knut Allum Vice President Business Development 26. februar 2015 Om Inven2 Vi bygger bro

Detaljer

Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk

Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk Akademikernes frokostseminar om oppstart av kunnskapsbedrifter, 7. mai 2013 Daniel Ras-Vidal seniorrådgiver innovasjonspolitikk, Abelia

Detaljer

Tidligfase med hovedvekt på såkornfond. 21. juni 2007 Kommersialisering av forskningsresultater Stein Jodal, Innovasjon Norge

Tidligfase med hovedvekt på såkornfond. 21. juni 2007 Kommersialisering av forskningsresultater Stein Jodal, Innovasjon Norge Tidligfase med hovedvekt på såkornfond 21. juni 2007 Kommersialisering av forskningsresultater Stein Jodal, Innovasjon Norge Kapital- Hvem, Hva, Hvor Kommersielle kilder Private investorer Såkornfond OTC

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Aktivitetsundersøkelsen for norske aktive eierfond - Helår 2009

Aktivitetsundersøkelsen for norske aktive eierfond - Helår 2009 Aktivitetsundersøkelsen for norske aktive eierfond - Helår 29 Utarbeidet av Menon Business Economics for Norsk Venturekapitalforening (NVCA), mai 21 Aktivitetsundersøkelsen for norske aktive eierfond -

Detaljer

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter?

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Finansiering av de store teknologiløftene Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Jon Trygve Berg Siv.Ing Autorisert Finansanalytiker Enova Januar 2018 Sarsia

Detaljer

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Nyskaping alltid risikofylt, kunnskapsbasert nyskaping enda mer, oftest teknologidrevet, ikke

Detaljer

Innretning av nasjonal pre-såkornordning innspill fra Abelia og FIN

Innretning av nasjonal pre-såkornordning innspill fra Abelia og FIN Nærings- og Fiskeridepartementet Att.: Næringsminister Monica Mæland, statssekretærene Lars Jacob Hiim og Dilek Ayhan Kopi: Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dato 28.01.2015 Deres ref: bkm/fi/nfd Vår

Detaljer

Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene

Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene 1. halvår 29 Utarbeidet av Menon Business Economics og PEREP_Analytics for Norsk Venturekapitalforening (NVCA)

Detaljer

En attraktiv partner til ambisiøse vekstselskaper 25/1-2017

En attraktiv partner til ambisiøse vekstselskaper 25/1-2017 1 En attraktiv partner til ambisiøse vekstselskaper 25/1-2017 Haakon H. Jensen - ~20 års erfaring fra alle sider av bordet Aktivt Eierskap Rådgivning Industri 2 1998 2007 2016 Investinor dagens hovedpunkter

Detaljer

LOKAL KUNNSKAP OG LOKAL KAPITAL - > 0-60 MNOK PÅ 6 ÅR 47 ANSATTE

LOKAL KUNNSKAP OG LOKAL KAPITAL - > 0-60 MNOK PÅ 6 ÅR 47 ANSATTE LOKAL KUNNSKAP OG LOKAL KAPITAL - > 0-60 MNOK PÅ 6 ÅR 47 ANSATTE SKAGERAK MATURO SEED CAPITAL Ett av 6 nye såkornfond lokalisert i Agder & Grenland PRIVATE & CONFIDENTIAL Såkornfond med fokus på olje &

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2017 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2017 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2017 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 85/2017 Av Ragnhild Sjoner Syrstad og Gjermund Grimsby Forord På oppdrag for Norsk venturekapitalforening

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

Private Equity-bransjen gjennom 10 år. Joachim Høegh-Krohn, CEO

Private Equity-bransjen gjennom 10 år. Joachim Høegh-Krohn, CEO Private Equity-bransjen gjennom 10 år Joachim Høegh-Krohn, CEO Bransjen gjennom 10 år - En bransje preget av profesjonalisering og vekst Den norske venturekapitalforeningen ble startet i februar 2001.

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201202895-/SIG 02.07.2012 Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond 1. INNLEDNING Nærings-

Detaljer

Innovasjon i Trøndelag. Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011

Innovasjon i Trøndelag. Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Innovasjon i Trøndelag Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Viking Venture Et av de ledende nordiske venturemiljøene; base i Trondheim 4 partnere 1,2 milliarder under forvaltning i 3

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Sarsia Seed Management Bergen Næringsråd

Sarsia Seed Management Bergen Næringsråd Sarsia Seed Management Bergen Næringsråd Sarsia Seed Management AS Bergen, mai 2015 Sveinung Hole Sarsia Seed Management Sveinung Hole Managing Partner MIM (sivøk) Erlend Skagseth Partner BioLife Sciences

Detaljer

Interpolar AS. Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013

Interpolar AS. Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013 Interpolar AS Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013 Eiere INTEK Lyngen (27 %) Statskog SF (24 %) Storfjord kommune (22 %) Kåfjord kommune (18 %) Lyngen kommune

Detaljer

Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene

Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene Helår 21 Utarbeidet av Menon Business Economics og PEREP_Analytics for Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Mai

Detaljer

Næringskomiteen Oslo 05.11.2013 Stortinget 0026 Oslo Att: Komitésekretær Marit Halleraker

Næringskomiteen Oslo 05.11.2013 Stortinget 0026 Oslo Att: Komitésekretær Marit Halleraker Næringskomiteen Oslo 05.11.2013 Stortinget 0026 Oslo Att: Komitésekretær Marit Halleraker FINs høringsbrev til Næringskomiteen - statsbudsjettet for 2014 Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN)

Detaljer

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap.

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap. Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap 13 Patenter søkt i 2016 Over 1500 Ideer behandlet siden 2001 3,5 Milliarder kroner Akkumulert i omsetning fra inkubatorstartups (2001-2014) 25 Nye produkter

Detaljer

SAK INNSPILL OM REGJERINGENS FORSLAG TIL ENDRINGER I INVESTINORS MANDAT I STATSBUDSJETTET

SAK INNSPILL OM REGJERINGENS FORSLAG TIL ENDRINGER I INVESTINORS MANDAT I STATSBUDSJETTET Til Næringskomiteen, Stortinget Fra Investinor AS Dato 18.10.2016 SAK INNSPILL OM REGJERINGENS FORSLAG TIL ENDRINGER I INVESTINORS MANDAT I STATSBUDSJETTET Hovedpunkter Investinor er et investeringsselskap

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad Myter 1. Det moderne Norge trenger ikke industri 2. Vi mangler kapital 3. Vi mangler forskning og utvikling 4. Vi skal

Detaljer

Såkornfond i regionene og i byene Fond under etablering status og innretning. FORNY-forum, Bergen 13. september 2005 Stein Jodal, Innovasjon Norge

Såkornfond i regionene og i byene Fond under etablering status og innretning. FORNY-forum, Bergen 13. september 2005 Stein Jodal, Innovasjon Norge Såkornfond i regionene og i byene Fond under etablering status og innretning FORNY-forum, Bergen 13. september 2005 Stein Jodal, Innovasjon Norge Agenda Hvorfor distriktsrettet såkornordning? Forutsetninger

Detaljer

Muligheter for risikokapital

Muligheter for risikokapital Muligheter for risikokapital Sarsia Seed Management AS 26. februar 2015 Sveinung Hole Hvorfor er norsk life science attraktivt for investorene? Fordi flere investorer har tjent penger! Hvem er investorene,

Detaljer

Økt avkastning gjennom regionale forvaltningsmiljøer

Økt avkastning gjennom regionale forvaltningsmiljøer Økt avkastning gjennom regionale forvaltningsmiljøer 3 grunnleggende spørsmål 1. Vi vil ha nyskaping men hvorfor vil vi ikke finansiere nyskapingen? 2. Hvordan leve av oljeformuen også etter oljealderen?

Detaljer

Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no. www.investinor.no

Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no. www.investinor.no Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no www.investinor.no Dette er Investinor AS Statlig, landsdekkende investeringsselskap 3,7 mrd kroner under forvaltning Er aktiv eier i 29 norske vekstbedrifter

Detaljer

NARVIK KAPITAL AS. Et lokalt investeringsselskap Stiftet 30.09.2004

NARVIK KAPITAL AS. Et lokalt investeringsselskap Stiftet 30.09.2004 NARVIK KAPITAL AS Et lokalt investeringsselskap Stiftet 30.09.2004 FORMÅL Selskapets formål er å være en kilde til risikokapital for innovasjon og nærings-utvikling i Narvik regionen ved å ta aktivt eierskap

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill

Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill Ved styreleder i FIN, Bjørn Horten FIN Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge - et bransjefora i Abelia, NHO Foreningen for innovasjonsselskaper FIN har 26

Detaljer

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen?

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Tone Lunde Bakker Country Manager Danske Bank Gardermoen14. november 2013 Innhold Norsk forvaltningsindustri

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg venture kapital? Johan Gjesdahl Januar 2012

Hvordan tiltrekke seg venture kapital? Johan Gjesdahl Januar 2012 Hvordan tiltrekke seg venture kapital? Johan Gjesdahl Januar 2012 Agenda 1. Introduksjon til Springfondet 2. Hva er venture-kapital? 3. Hva ser investor etter? 4. Hvordan finner jeg en investor? About

Detaljer

Analyse av risikokapitalmiljøene. Sammendrag

Analyse av risikokapitalmiljøene. Sammendrag Risikokapital ik k it i Nord-Norge N Analyse av risikokapitalmiljøene Sammendrag Sammendrag av presentasjon holdt på seminar om risikokapital i Nord-Norge den 15. desember 2011 i Tromsø. Seminaret var

Detaljer

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Egenkapital i etableringsfasen Medlemsmøte i FIN 24.9.2009 Bjørn Løvlie Ny oppstartskapitalordning - bakgrunn Nyetablerte vekstbedrifter opplever normalt en stor

Detaljer

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi?

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? De aktive eierfondenes rolle Kapitaltilgang på og utenfor børs: 50 mrd i obligasjonslån hos de børsnoterte selskapene forfaller

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

BioVerdi. Slik kan bioøkonomi bli vår nye olje. Rapportlansering. 20. mai 2014. Ole Petter Ottersen

BioVerdi. Slik kan bioøkonomi bli vår nye olje. Rapportlansering. 20. mai 2014. Ole Petter Ottersen Slik kan bioøkonomi bli vår nye olje Rapportlansering. 20. mai 2014. Ole Petter Ottersen Bioøkonomien på den nasjonale og globale agenda Prosjektet kort fortalt Industriell biotek Marin sektor Landbruk

Detaljer

NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA)

NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Vår ref.:ktt Dato: 7. april 2015 HØRING - NOU 2014: 13 KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Utfordringene Det er en sammenheng mellom forskning og utvikling (FoU) og økonomisk vekst. Land som fornyer næringslivet gjennom FoU og moderniserer

Detaljer

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen for rådgivning, investering og aktiv forvaltning Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen 1 Wahlberg skal investere i SMB, et attraktivt segment som har stor dealflow Såkorn Venture Private

Detaljer

Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS

Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS KAPITAL TIL SKOGINDUSTRI Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS Kapital er tilgjengelig i Norge, men gitt Krisestemning

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva til høring om Statens pensjonsfond

Detaljer

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015 Fagråd Kommersialisering av Teknologi Strategiplan September 2015 1 Teknologihovedstaden «Genibyen» «Nordens Silicon Valley» «Nordens beste studentby» «Norges vennligste by» «Landets største universitet»

Detaljer

Medlemsmøte Kom Vekst. Hva betyr finanskrisen for det lokale næringslivet?

Medlemsmøte Kom Vekst. Hva betyr finanskrisen for det lokale næringslivet? Medlemsmøte Kom Vekst Hva betyr finanskrisen for det lokale næringslivet? 15. juni 2009 KORT OM BØLGEN INVEST Regionalt eringsselskap lokalisert i Kristiansund Formål: drive eringsvirksomhet samt delta

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Buskerud Vestfold Telemark Velkommen til frokostmøte! Introduksjon til temaet 11.November Kristian Skjølaas 06.08.2013 1 Kristian Skjølaas kristian@eierskiftesenter.no 901 09 608 -leder prosjekter i regi

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NYE MULIGHETER I TRØNDELAG Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheimsregionen SINTEF TTO 95 business angels På det internasjonale

Detaljer

Tiltakskonferanse Florø, 3. november 2011

Tiltakskonferanse Florø, 3. november 2011 Tiltakskonferanse Florø, 3. november 2011 Krise, ikkje krise, krise, ikkje krise NOK BANKAR SOGN OG FJORDANE Konkurransekart for Sogn og Fjordane SSF er største bank med 21 kontor og 17 bank i butikk

Detaljer

Hva har vi oppnådd så langt veien videre

Hva har vi oppnådd så langt veien videre Fagråd Kommersialisering av Teknologi Hva har vi oppnådd så langt veien videre Manifestasjon 2016 Herbjørn Skjervold, ProVenture Leder Fagråd Ambisiøse mål - 2025 1. Øke antall teknologibedrifter til 1000

Detaljer

Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder

Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder v/anne Britt Bjørdal, IN Agder www.innovasjonnorge.no Om oss Én dør inn for næringslivet Viktigste målgruppe: Små og mellomstore bedrifter Nærings-

Detaljer

Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten

Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten Kommunal- og regionaldepartementet Att.: Pål Erik Holte Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Dato 25.06.2012 Deres ref: 11/1634-24 Vår ref: drv/abelia Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten Abelia

Detaljer

Regjeringens næringslivspolitikk

Regjeringens næringslivspolitikk Regjeringens næringslivspolitikk Statssekretær Helle Hammer Mesterbrevnemndas kontaktkonferanse NHOs konferansesenter 26.04.02 Noen sentrale utfordringer i norsk økonomi Offentlig sektor har vokst raskere

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

HVORDAN KAN KLYNGEN JOBBE FOR Å STYRKE KOBLINGENE MELLOM KAPITALEIERE OG BEDRIFTENE I KLYNGEN?

HVORDAN KAN KLYNGEN JOBBE FOR Å STYRKE KOBLINGENE MELLOM KAPITALEIERE OG BEDRIFTENE I KLYNGEN? HVORDAN KAN KLYNGEN JOBBE FOR Å STYRKE KOBLINGENE MELLOM KAPITALEIERE OG BEDRIFTENE I KLYNGEN? Erik W. Jakobsen Norwegian Innovation Cluster forum 2017 INNHOLD Hva skal jeg prate om? 1. Fra triple helix

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN FOR KARMØY NÆRINGSFOND

SAKSPROTOKOLL - PLAN FOR KARMØY NÆRINGSFOND SAKSPROTOKOLL - PLAN FOR KARMØY NÆRINGSFOND Formannskapet behandlet saken den 28.08.2017, saksnr. 92/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karmøy kommunestyre ber rådmannen avklare

Detaljer

Verktøy for vekst om Innovasjon Norge og Siva SF

Verktøy for vekst om Innovasjon Norge og Siva SF om Innovasjon Norge og Siva SF Bakgrunn: Aktiv næringspolitikk Mål for næringspolitikken: Arbeid til alle og størst mulig verdiskaping Næringsutvikling i hele landet Gode generelle rammebetingelser Aktiv

Detaljer

Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter

Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter 19. August 2010, Bente A. Landsnes, Hordaland på børs Agenda Oslo Børs plass i et internasjonalt marked

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV LANDSDEKKENDE SÅKORNFOND I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV LANDSDEKKENDE SÅKORNFOND I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak: Saksframlegg ETABLERING AV LANDSDEKKENDE SÅKORNFOND I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 06/23734 Forslag til vedtak: Trondheim kommune er positiv til arbeidet Såkorn Management AS er i gang med for å etablere et

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

Manifestasjon 2015. Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025?

Manifestasjon 2015. Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025? Manifestasjon 2015 Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025? Herbjørn Skjervold, ProVenture Leder Fagråd Teknologihovedstaden «Genibyen»

Detaljer

INVESTERINGER I NORSK SKOGINDUSTRI. Mars 2014

INVESTERINGER I NORSK SKOGINDUSTRI. Mars 2014 INVESTERINGER I NORSK SKOGINDUSTRI Mars 2014 Dette er Investinor AS Investeringsselskap som eies av staten (Nærings- og Fiskeridepartementet) 4,2 mrd kroner under forvaltning (derav 0,5 mrd allokert skog)

Detaljer

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet enorge-konferanse om elektronisk innhold Sentrum Scene, Oslo, 28.10.2003 Norsk IT-politikk

Detaljer

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital Knoppskyting fra etablert næringsliv Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital NorInnova 2006 Knoppskyting fra etablert næringsliv skal bidra aktivt til 2-3 høyteknologiske bedriftsetableringer

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling

Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling Sammendrag Oslo Cancer Cluster takker for muligheten til å gi innspill til Forskningsrådets satsing: HelseOmsorg21. Oslo Cancer Cluster ønsker å fremme behovet for

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Hva skal til for å attrahere Investor kapital til Såkorn/ Venture investeringer?

Hva skal til for å attrahere Investor kapital til Såkorn/ Venture investeringer? Hva skal til for å attrahere Investor kapital til Såkorn/ Venture investeringer? Trond Husjord, 11. September 2012 1 Det finnes et investeringsunivers med millioner av ulike stjerner 2 Investerings universet

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Investorer: Hvem er de og hvordan kan man finne dem?

Investorer: Hvem er de og hvordan kan man finne dem? Investorer: Hvem er de og hvordan kan man finne dem? Mo irana 31. januar2011 Roger Sørheim hhb, Helgeland Agenda 1. Om ulike finansieringskilder 2. Hva investorer ser etter? 3. Hvordan finne sin investor

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER

REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER I all sin enkelhet - to ting: Unoterte aksjer Regional forvaltning ta i bruk kompetansen i de største byene Alt annet kan

Detaljer

@siva_sf. Hvordan kan regionene dra nytte av SIVA for å fremme omstilling og innovasjon? Oddrun Englund, seniorrådgiver Innovasjon

@siva_sf. Hvordan kan regionene dra nytte av SIVA for å fremme omstilling og innovasjon? Oddrun Englund, seniorrådgiver Innovasjon @siva_sf Hvordan kan regionene dra nytte av SIVA for å fremme omstilling og innovasjon? Oddrun Englund, seniorrådgiver Innovasjon Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet Sivas hovedmål

Detaljer

FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå

FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå Region Beløp (1000 kr) Agder 13 685 Hovedstaden 28 190 Innlandet 15 416 Oslofjordfondet 33 833 Midt-Norge

Detaljer

Innovasjonsselskaper i Norge

Innovasjonsselskaper i Norge UTKAST 16.12.10 Innovasjonsselskaper i Norge Kartlegging av aktivitet forslag til forbedringer FINs Årskonferanse 2012 Styreleder Terje Handeland og rådgiver Bjørn Løvlie www.fin.no Innhold 1. Status for

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

Økte rammer til Innovasjon Norge

Økte rammer til Innovasjon Norge Økte rammer til Innovasjon Norge Økt innovasjon i næringslivet Innovasjon Norge har fått en betydelig økning i sine låne-, tilskudds- og garantirammer til å styrke nyskaping og utvikling i næringslivet

Detaljer

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Buskerud topp i næringsrettet forskning! Millioner Millioner Fra Forskningsrådet til

Detaljer

Kommersialisering fra marin bioprospektering

Kommersialisering fra marin bioprospektering Kommersialisering fra marin bioprospektering Oppstartmøte 5. februar 2010 Odd M Reitevold Norges forskningsråd Regjeringen vil legge til rette for ny og bærekraftig verdiskaping Ambisjonen er å utløse

Detaljer

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Næringskonferansen 2016 Kongsberg 13. april 2016 Per Morten Vigtel Miljøteknologi som norsk satsingsområde Kongsberg er et av Norges

Detaljer

Privat + offentlig kapital = sant? Foredrag

Privat + offentlig kapital = sant? Foredrag Privat + offentlig kapital = sant? Foredrag Sammendrag Sammendrag av presentasjon holdt på seminar om risikokapital i Nord-Norge den 15. desember 2011 i Tromsø. Seminaret var organisert av Epsilon Capital.

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Kapital Kompetanse Møteplasser

Kapital Kompetanse Møteplasser Kapital Kompetanse Møteplasser Pre-såkornkapital Pre-såkornkapital/ «matching ordningen» Hensikt Gjøre bedriftene investorklare, tilføre kapital og kompetanse Utvikle innovasjonsmiljøene Utvikle engleinvestormiljøene

Detaljer

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 Norinnova Technology Transfer AS Pb.6413- Forskningsparken 9294 Tromsø 77 67 97 60 post@norinnova.no www.norinnova.no Innovasjon i Nord Visjon Innovasjon i Nord Misjon

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI 11. februar 2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer