Såkornfond i regionene og i byene Fond under etablering status og innretning. FORNY-forum, Bergen 13. september 2005 Stein Jodal, Innovasjon Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Såkornfond i regionene og i byene Fond under etablering status og innretning. FORNY-forum, Bergen 13. september 2005 Stein Jodal, Innovasjon Norge"

Transkript

1 Såkornfond i regionene og i byene Fond under etablering status og innretning FORNY-forum, Bergen 13. september 2005 Stein Jodal, Innovasjon Norge

2 Agenda Hvorfor distriktsrettet såkornordning? Forutsetninger / vilkår i distriktsrettet såkornordning Hvorfor landsdekkende såkornordning? Forutsetninger / vilkår i landsdekkende såkornordning Kriterier for forvaltning av såkornfond administrert av Innovasjon Norge Videre framdrift 2

3 Hvorfor distriktsrettet såkornordning? Stort behov for å øke tilgangen av langsiktig og kompetent egenkapital til såkorn- og SMB-bedrifter med stort potensial og kapitalbehov i distriktene. I dette markedssegmentet er det i dag få og små operative forvaltningsmiljøer. Dette har i sum ført til et særlig imperfekt kapitalmarked for såkornbedrifter. Staten vil aktivt stimulere private investorer til å investere i dedikerte fond, hvor Innovasjon Norge deltar i oppkapitaliseringen av fondene på attraktive vilkår, samt bidrar med best-practice opplegg. 3

4 Forutsetninger / vilkår i distriktsrettet såkornordning

5 Forutsetninger / vilkår i såkornordningen Låneramme på NOK 175 mill per fond for definerte investeringsområder i: Nord-Norge Midt-Norge Sør- og Vestlandet Indre Østland Hvert fond skal ha en kapitalbase på min. NOK 250 mill, hvorav private andel skal utgjøre min. 30 % (80,3 mill). Investere i såkorn- og SMB-bedrifter i A-C kommuner. Maks. investert / utbetalt beløp per porteføljeselskap er EUR

6 Forutsetninger / vilkår i såkornordningen Innovasjon Norge yter ansvarlig lån med løpetid inntil 15 år med årlig rente lik 12 mndr. NIBOR + 0,5 % som akkumuleres og tilbakebetales sammen med hovedstolen. Administrasjonsstøtteordning på NOK 825 per år i 15 år. Tapsfond på 25 % av utbetalt ansvarlig lån. Ved konstaterte tap på enkeltprosjekter skal 50 % av hvert slik tap dekkes gjennom nedskrivning av tapsfondet. 6

7 Tapsfond NOK 250 mill såkornfond Tapsfond NOK 43,75 mill. 25% Statlig lån NOK 175 mill. 70 % Privat kapital NOK 80,3 mill. 30 % NOK 5 mill. investering konkurs NOK 2,5 mill. trekkes på tapsfondet NOK 2,5 mill. tap på investorenes kapital Kun NOK 131,25 mill. (75 %) pluss renter tilbakebetales 7

8 Hvorfor landsdekkende såkornordning?

9 Hvorfor landsdekkende såkornordning? Økt innovasjon og internasjonalisering i norsk næringsliv. Kommersialisering av nye innovative prosjekter begrenses av tilgang på risikovillig kapital i tidlig fase i hele landet. Målgruppen er innovative prosjekter herunder prosjekter fra universiteter og høyskoler. Staten vil aktivt stimulere private investorer til å investere i dedikerte fond, hvor Innovasjon Norge deltar i oppkapitaliseringen av fondene på attraktive vilkår, samt bidrar med best-practice opplegg. 9

10 Forutsetninger / vilkår i landsdekkende såkornordning

11 Forutsetninger / vilkår i såkornordningen Låneramme på NOK 166,75 mill per fond lokalisert i: Trondheim Bergen Stavanger Oslo Hvert fond skal ha en kapitalbase på min. NOK 333,5 mill, hvorav private andel skal utgjøre min. 50 %. Investere i bedrifter i oppstarts-, såkorn- eller annen tidlig fase. Fondene skal ha hele landet som virkeområdet. Maks. investert / utbetalt beløp per porteføljeselskap er EUR 750 /

12 Forutsetninger / vilkår i såkornordningen Innovasjon Norge yter ansvarlig lån med løpetid inntil 15 år med årlig rente lik 12 mndr. NIBOR + 2,0 % som akkumuleres og tilbakebetales sammen med hovedstolen. Tapsfond på 25 % av utbetalt ansvarlig lån. Ved konstaterte tap på enkeltprosjekter skal 50 % av hvert slik tap dekkes gjennom nedskrivning av tapsfondet. 12

13 Forutsetninger / vilkår i såkornfondene Krav om felles regnskapspraksis for fondene. Felles rapporteringsrutiner og best-practice -ordninger skal etableres. Forvalter skal være lokalisert i virkeområdet. Potensielle investorer skal ha hatt mulighet til å gjøre seg kjent med ordningen og investere i den gjennom offentlig utlysning. Innovasjon Norge har rett til å utpeke et styremedlem under gitte vilkår. 13

14 ESA-krav Grenser for enkeltinvesteringer Maksimalt beløp per investering/enkeltutbetaling er EUR 750 / 500. Fondene har adgang til å gjøre oppfølgningsinvesteringer innenfor de samme beløpsgrensen i tråd med statstøtteregelverket i EØS-avtalen dersom samtlige av følgende vilkår er oppfylt: Selskapet investerer i utviklingen av et nytt produkt eller utvikling som er helt forskjellig i forhold til hva som eksisterte originalt. Selskapet anses å ha oppnådd produksjonsmål eller milepæler i henhold til opprinnelig forretningsplan. Det har gått minimum 6 måneder siden forrige investering/utbetaling. 14

15 ESA-krav Kumulering av støtte I den tid fondene er inne i et porteføljeselskap kan selskapet motta 80 % av den statsstøtten en ellers maksimalt vil kunne ha mottatt under andre ordninger. Skattefunn er unntatt. 15

16 Regionale såkornkapitalfond NOK 700 mill statlig kapital i fire investeringsområder Privat / statlig andel av kapitalen: 30 / 70 % Hvert fond: NOK 250 mill 10 kandidater konkurrerer om fire regioner Kun investere i dedikerte områder 16

17 Landsdekkende såkornfond NOK 667 mill i statlig kapital i fire landsdekkende ordninger lokalisert til fire universitetsbyer Privat / statlig andel av kapitalen: 50 / 50 % Hvert fond: NOK 333,5 mill Ni kandidater konkurrerer om fire ordninger Fondene investere i bedrifter i oppstarts-, såkorn- eller annen tidlig fase 17

18 Kriterier for forvaltning av såkornfond administrert av Innovasjon Norge

19 Hensikten med å etablere kriterier for forvaltning av nye såkornfond Skape tillitt til såkornordningene hos såkornselskaper, investorer, rådgivere og allmennheten generelt. Oppnå enighet blant rådgivere og sentrale investorer om utvikling og drift av forvaltningsmiljøene med basis i erfaring og etablerte normer. Sikre en økonomisk effektiv utnyttelse av midlene, slik at de beste såkornprosjektene, uavhengig av opprinnelse, får finansiering. Ivareta de politiske og økonomiske forutsetninger for såkornordningene iht. Stortingets vedtak. 19

20 Kriterier for forvaltning Såkornfondene skal være uavhengige i forhold til prosjektleverandører, investorer og andre premissgivere. Forvaltningen skal skje på kommersiell basis. Etiske retningslinjer skal være etablert. Investorene skal ikke ha råderett over rådgivnings- /forvaltningsselskapet. Ressurser til forvaltningen skal klargjøres. Belønningsstruktur skal sikre at rådgiver og fondet har felles mål. Informasjonsplikt skal sikre åpenhet om rådgivers interesser. 20

21 Videre framdrift

22 Videre framdrift Separate møter med kandidatene Avklare spørsmål og uklarheter Deltakelse fra potensielle investormiljøer Styrebeslutning Innovasjon Norge valg av forvalter/investor Etablering av interimsstyre i fondet Operasjonalisere fondene 22

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201202895-/SIG 02.07.2012 Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond 1. INNLEDNING Nærings-

Detaljer

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Egenkapital i etableringsfasen Medlemsmøte i FIN 24.9.2009 Bjørn Løvlie Ny oppstartskapitalordning - bakgrunn Nyetablerte vekstbedrifter opplever normalt en stor

Detaljer

[ Veksthus eller såkorn til spille? ]

[ Veksthus eller såkorn til spille? ] [ Veksthus eller såkorn til spille? ] Evaluering av ordningene for såkornfond under Innovasjon Norge MENON-publikasjon nr. 5/2009 Leo A. Grünfeld Gjermund Grimsby Tommy Clausen Einar Lier Madsen Rapporten

Detaljer

Nye landsdekkende såkornfond

Nye landsdekkende såkornfond Nye landsdekkende såkornfond Felles fylkesutvalg for Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Stein Jodal, Fondsforvaltning 24. januar 2013 2 Fra gryende idé til markedssuksess Oslo børs Business Angels Såkornfond

Detaljer

Innretning av nasjonal pre-såkornordning innspill fra Abelia og FIN

Innretning av nasjonal pre-såkornordning innspill fra Abelia og FIN Nærings- og Fiskeridepartementet Att.: Næringsminister Monica Mæland, statssekretærene Lars Jacob Hiim og Dilek Ayhan Kopi: Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dato 28.01.2015 Deres ref: bkm/fi/nfd Vår

Detaljer

Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS.

Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS. Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS. De fleste europeiske land har i lang tid satset aktivt på å fremme nyskapning og omstilling

Detaljer

Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten

Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten Kommunal- og regionaldepartementet Att.: Pål Erik Holte Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Dato 25.06.2012 Deres ref: 11/1634-24 Vår ref: drv/abelia Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten Abelia

Detaljer

Valg av selskapsform for aktive eierfond i Norge

Valg av selskapsform for aktive eierfond i Norge NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2010 Valg av selskapsform for aktive eierfond i Norge Implikasjoner for De Norske Såkornfondordningene David Torvik Tønne og Magnus Bugge Veileder: Guttorm Schjelderup

Detaljer

NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Oversikt over selskaper/foreninger hvor NTNU har eierandeler/er medlem Tilråding:

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune Reglement for finansforvaltning Leka kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 10.03.2011 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel

Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel Finansieringsordningar Marin sektor Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel INNHALD 1.0 INNLEIING 5 1.1 Mal for opplysningar om finansieringskjelde 6 1.2 Skjematisk oversikt

Detaljer

Beskrivelse av aktivitet knyttet til aktuell myndighet/ Myndighetens/ organisasjonens rolle Altinn Informasjon Frivillig Tilbyder av informasjon

Beskrivelse av aktivitet knyttet til aktuell myndighet/ Myndighetens/ organisasjonens rolle Altinn Informasjon Frivillig Tilbyder av informasjon 71 VEDLEGG 1 Myndighet/ organisasjon Beskrivelse av aktivitet knyttet til aktuell myndighet/ organisasjon Obligatorisk/ frivillig aktivitet Myndighetens/ organisasjonens rolle Altinn Informasjon Tilbyder

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Notat. Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle. Roger Sørheim. Espen Isaksen

Notat. Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle. Roger Sørheim. Espen Isaksen Notat Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle Roger Sørheim Espen Isaksen Juli 2008 Innhold Innledning... 3 1. Metode... 3 2. Hvilke bedrifter har behov for ekstern finansiering?... 4 Aktuelle

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 OPPDRAGSBREV INNOVASJON NORGE

STATSBUDSJETTET 2015 OPPDRAGSBREV INNOVASJON NORGE Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 22.12.2014 STATSBUDSJETTET 2015 OPPDRAGSBREV INNOVASJON NORGE INNHOLD 1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER STILT TIL DISPOSISJON FOR 2015...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE Til behandling i kommunestyret i møte 17. juni 2010. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Utkast 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet......3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

Interpolar AS. Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013

Interpolar AS. Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013 Interpolar AS Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013 Eiere INTEK Lyngen (27 %) Statskog SF (24 %) Storfjord kommune (22 %) Kåfjord kommune (18 %) Lyngen kommune

Detaljer

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement.

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - IVAR IKS 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finansforvaltning. Reglementet utgjør

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling

Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling Sammendrag Oslo Cancer Cluster takker for muligheten til å gi innspill til Forskningsrådets satsing: HelseOmsorg21. Oslo Cancer Cluster ønsker å fremme behovet for

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø Handlingsplan 2015 2017 DA Bodø 1 Innhold Forord... 3 DA Bodø... 5 DA-midlene... 6 Satsingsområder... 7 1. Utvikle Bodøs sterke sider... 8 2. Nasjonale funksjoner... 9 3. Kompetansearbeidsplasser... 9

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer