NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015"

Transkript

1 NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT Norinnova Technology Transfer AS Pb Forskningsparken 9294 Tromsø Innovasjon i Nord

2 Visjon Innovasjon i Nord Misjon Samarbeide med forskningsmiljø og idehavere gjennom å tilby kompetanse og tjenester som bringer ideer fra forskning til forretning. Lykkes med dette ved å: - Skape innovasjonsarenaer og innovasjonskultur for økt verdiskaping i nord - Tilgjengeliggjøre forskningsresultater for utvikling av ny kunnskap i et konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv - Tilby kompetanse, kontaktnettverk, kontor og kapital for utvikling av morgendagens bedrifter Overordnet strategisk mål Være det foretrukne innovasjonsselskap ved å: - Skape et godt omdømme og være synlig i regionen - Ha en bærekraftig økonomi - Tiltrekke og beholde riktig kompetanse

3 Bakgrunn Norinnova Technology Transfer (NTT) er et innovasjonsselskap som utvikler og investerer i oppstartbedrifter og prosjekter i tidlig fase og leverer tjenester innen innovasjon. Tidligere var Norinnova også et investeringsselskap, men etter opprettelsen av såkornfondet Norinnova Invest AS og management-selskapet Norinnova Forvaltning AS, er denne aktiviteten redusert. Etter fusjonen med TTO Nord AS er fokus på tidlig fase rendyrket. Selskapet eies av Norut Tromsø AS, SIVA SF, Statoil Technology Invest AS, Sparebanken Nord-Norge Invest AS, Troms Kraft Invest AS, Gjensidige Forsikring BA, Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Helse-Nord RHF og Hurtigruten Group ASA og er en del av forsknings- og innovasjonskonsernet Norut. For NTT er det viktig å tiltrekke og beholde kompetanse. Selskapets tjenester er avhengig av kompetansen, verdiene og habiliteten til selskapets ansatte. En god forvaltning av den humane og strukturelle kapitalen i selskapet er viktig for at selskapet skal nå sine mål. En god forvaltning av egenkapitalen er likeledes også viktig for å nå selskapets mål. Det er viktig å øke såkornkapitalen og investeringsfunksjonen i selskapets markedsområde. Investeringsvirksomheten skal dog ikke gå på bekostning av rollen som utviklingsselskap. NTT skal være posisjonert for å være med-gründer i prosjekter og ha samme mål som entreprenørene og FoU-partnerne. Fusjonen med TTO Nord AS har gitt selskapet en mulighet for å ta del i utvikling av verdiene som kommer fra lisenser og oppstartsselskaper fra FoU-partnere. Selskapets mål skal være, i samarbeid med entreprenørene, å øke verdien på prosjektene mest mulig og å tiltrekke investorer til oppstartbedriftene. Siden oppstart har NTT gode resultater på sin investerings- og innovasjonsvirksomhet. Selskapets investeringer har utløst betydelige investeringer fra co-investorer. Dette har skapt mange nye arbeidsplasser, hovedsakelig i Nord- Norge. I tillegg til samfunnsøkonomiske verdier er det skapt verdier for selskapets aksjonærer. Selskapets bedriftsportefølje har betydelige merverdier.

4 Strategiske innsatsområder - Innovasjon - Investering og forvaltning - Innovasjonsarena - Regnskap og andre verdiskapende tjenester Innovasjon Norinnova Technology Transfer (NTT) er et innovasjonsselskap for kommersialisering av teknologi og forskning i nordområdene. NTT samarbeider med næringsliv, FoU-miljøer og myndigheter for å skape nytt og styrke eksisterende næringsliv i nord, og er i sentrum for verdiskaping i Nord. Mål NTT skal: - Være topp 4 nasjonalt innen forskningsbasert nyskaping - Være ledende nasjonalt innen innovasjon på områdene Marin bioteknologi Fjernteknologi ehelse - Være foretrukket innovasjonspartner til FoU-miljøer i Nord-Norge - Tilby de mest profesjonelle og komplette inkubatortjenester i Nord-Norge - Tilby bistand i satsing på internasjonalisering for oppstartbedrifter - Utvikle kommersialiseringstjenester for: Teknologiutvikling innen olje/gass Tjenester, prosesser og produkter innen helse Kritiske suksessfaktorer - Regional forankring i virkemiddelapparatet og i FoU miljøene - Stort idetilfang - Gode relasjoner til private investorer - Strukturkapital /prosjekthåndteringsmetodikk og gode IKT-verktøy - Enhetlig profil og markedsbudskap - Kompetanse i faggrupper tilsvarende satsingsområdene Strategier - Satse på verifiseringsprosjekter og bruke egne verifiseringsmidler som motivasjon i utlysninger - Delta som partner i FoU-prosjekter/programmer for å bidra til at disse blir kommersielt orientert - Tiltrekke og beholde kompetanse og spisse selskapets kompetanse innen teknologi og marin i faggrupper som gir egne innspill til handlingsplaner - Videreutvikle prosjektmetodikk og IT-støtte - Samarbeide med miljøer i nordområdene innenfor forskningsbasert nyskaping - Satse på innovasjon innen helse og olje/gass som blir viktige sektorer i nordområdene - Opprettholde godt samarbeid med kunnskapsmiljø og offentlige myndigheter - Satse på regionale rekrutteringsprogrammer (knoppskyting, kvinnovasjon, gründerhjelpa, distribuert inkubator osv.)

5 Investering og forvaltning En viktig komponent for utvikling av morgendagens næringsliv er risikovillig og kompetent kapital. NTT skal være en aktiv og kompetent eier av selskapets og FoU-miljøenes aksjeposter og rettigheter i tidlig fase, og bidra til at det finnes risikovillig kapital til senere faser. Mål NTT skal: - Ha verdiskapende og lønnsom forvaltning av investeringsporteføljen - Bidra til etablering av et nytt såkornfond i regionen - Frigjøre egenkapital og etablere et pollenkapitalfond - Operere i presåkorn-/pollenfasen med selskapets midler - Administrere og forvalte eierskap og lisenser på vegne av FoU-partnere - Oppnå lisensinntekter på 1% av forskningsgrunnlaget Kritiske suksessfaktorer - Ha raskere omløp på egenkapital som ikke er bundet opp i fond gjennom å utvikle et system som gir NTT mulighet til delvis exit i tidlig fase - Å lykkes med å kommersialisere teknologi før man kommer over i nasjonale faser på patenter - Å tiltrekke seg gode ideer og evne å prioritere de rette ideene og prosjektene - At inkubatorprogram utvides til 3 års varighet, slik at man kan drive aktiv oppfølging Strategier - Bruke 2/3 av frie midler i såkornfond - I hovedsak gjøre indirekte investeringer i selskap gjennom såkornfond og pollenfond med egne styrer - Bidra til at såkornfond og pollenfond som velger å investere i NTTs prosjekter kjøper ut deler av NTTs aksjebeholdning - Samarbeide med andre regionale innovasjonsselskaper om pollenkapitalfond - Kun drive aktiv selskapsoppfølging i forbindelse med innovasjonsprogrammer (inkubator), og samarbeide med Norinnova Forvaltning i senere faser

6 Innovasjonsarena NTT ønsker å bidra til verdiskaping gjennom å skape innovasjonsarenaer og nettverk. Et viktig verktøy er Forskningsparken i Tromsø som selskapet representerer, og som i seg selv er et sentrum for verdiskaping i nord. Mål NTT skal: - Bidra til en mer attraktiv region for nyskaping i nordområdene gjennom utvikling av konferanser, møteplasser og nettverk - Bidra til utvikling av FoU-intensive næringsklynger - Utvikle Forskningsparken i Tromsø og jobbe for dens suksess sammen med SIVA - Gjennom datterselskapet LINKEN gi et komplett tilbud på service og tjenester til selskapene i forskningsparken Kritiske suksessfaktorer - Kompetanse og dedikerte ressurser på innsatsområdene - Effektiv utnyttelse av lokaler - Være den naturlige klyngeleder for FoU-intensive næringsklynger - Ha det beste miljøet for drift og ledelse av klynger Strategier - Hente ut synergier med datterselskapet LINKEN gjennom utvikling av nye tjenester og outsourcing av aktiviteter på: Tjenester for leietakerne Arrangement Konferanser Kulturaktiviteter Veksthus (framleie) - Bli naturlig kandidat for klyngeledelse/nettverk gjennom å være gode på innovasjon. - Knytte sterke relasjoner til klynge og nettverksorganisasjoner

7 Regnskap og andre verdiskapende tjenester Oppstartsselskap i utviklingsfasen har mange felles utfordringer og mulighet til å dra nytte av særskilte ordninger. NTT skal tilby tjenester innen regnskap, salg, forvaltning og daglig ledelse som kan komplementere gründergrupper og FoU-partnere. Det er viktig for gründere å forstå det formelle rundt ledelse av et aksjeselskap. Dette er et viktig innsatsområde for NTT. Mål - NTT skal: - Være et autorisert regnskapsførerselskap som: kan stå på egne ben økonomisk leverer en kvalitetstjeneste og økonomisk rådgivning for oppstartbedrifter i forskningsparken har spesielt god kompetanse på prosjektregnskap, mva og regnskap for aktivitet finansiert av tilskudd og støtteordninger - Tilby profesjonell management for hire tjenester innen salg og daglig ledelse til vekstbedrifter - Tilby trygg forvaltning av forskningsfond og innovasjonsfond på vegne av FoU miljøer som vil organisere dette eksternt Kritiske suksessfaktorer - Ha kritisk masse for å redusere sårbarheten - Profesjonaliseres og effektiviseres i hht kvalitetssystem - Underbygge tjenester og aktiviteter med oppdaterte IKT-løsninger Strategier - Tiltrekke og utvikle kompetanse - Utvikle og styrke regnskapshåndtering understøttet av IKT-system - Rekruttere kunder lokalisert i Forskningsparken

8

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING tuzla NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING 2012-2022 Programbeskrivelse Tittel oslo kristiansand 24.10.13 24.10.13 BAKGRUNN Næringslivet vi skal leve av etter oljen må skapes nå. Nordic Entrepreneurship Monitor

Detaljer

NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Oversikt over selskaper/foreninger hvor NTNU har eierandeler/er medlem Tilråding:

Detaljer

Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge

Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge ÅRSBERETNING 2007 Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge Bioteknologiske næringer er blant de raskest voksende på verdensbasis og har et stort potensial for videre vekst. Bioteknologiske

Detaljer

ehelse Store investeringer gir store muligheter

ehelse Store investeringer gir store muligheter ÅRSBERETNING 2008 ehelse Store investeringer gir store muligheter For å løse finanskrisen har President Barack Obama valgt e-helse som ett av de fire områder han vil bruke 5000 milliarder kroner på. Hva

Detaljer

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 14/2006 EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET En kartlegging av utvalgte finansielle foretak og virkemiddelordninger som har betydning for

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS.

Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS. Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS. De fleste europeiske land har i lang tid satset aktivt på å fremme nyskapning og omstilling

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Egenkapital i etableringsfasen Medlemsmøte i FIN 24.9.2009 Bjørn Løvlie Ny oppstartskapitalordning - bakgrunn Nyetablerte vekstbedrifter opplever normalt en stor

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK

Detaljer

Beskrivelse av aktivitet knyttet til aktuell myndighet/ Myndighetens/ organisasjonens rolle Altinn Informasjon Frivillig Tilbyder av informasjon

Beskrivelse av aktivitet knyttet til aktuell myndighet/ Myndighetens/ organisasjonens rolle Altinn Informasjon Frivillig Tilbyder av informasjon 71 VEDLEGG 1 Myndighet/ organisasjon Beskrivelse av aktivitet knyttet til aktuell myndighet/ organisasjon Obligatorisk/ frivillig aktivitet Myndighetens/ organisasjonens rolle Altinn Informasjon Tilbyder

Detaljer

VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] Sammendrag av tiltak foreslått av temagruppene Innledning De fem temagruppenes forslag til tiltak i VINN Agder planen er samlet i dette dokumentet. (Temagruppenes

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007 1 Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007 Lokalisering av nytt statlig investeringsfond i Bergen Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har med stor interesse

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Regional finansiering for økt kunnskapsbasert

Regional finansiering for økt kunnskapsbasert Ove Langeland Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping VS2010 Innlandet-publikasjon NOTAT 2004:111 Tittel: Forfatter: Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping Ove Langeland

Detaljer

Kommersialisering av forskningsresultater

Kommersialisering av forskningsresultater Kommersialisering av forskningsresultater Viktige forutsetninger, hvordan disse er håndtert ved noen amerikanske universiteter og anbefalinger for norske forhold. Hans Petter Bugge Einar A. Rasmussen Haavard

Detaljer

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner Norges BNP per innbygger er på verdenstoppen, på FNs Human Development

Detaljer

Konsernstrategi 2010 2015

Konsernstrategi 2010 2015 Konsernstrategi 2010 2015 Visjon: Bakgrunn Ringeriks-Kraft skal være et regionalt energikonsern med sterk regional eierstruktur og tilstedeværelse. Vi vil arbeide for at Ringeriksregionen kjennetegnes

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan Vedtatt 11. juni 2010 Om hvordan vi skal forene hjernekraft og handlekraft Foto: Carl-Erik Eriksson NTNU og de andre kunnskapsmiljøene er regionens største fortrinn. Næringsplanen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

Styresak. Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen har eigardel i

Styresak. Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen har eigardel i Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 17.03.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

SIV A beretter 2013 SIVA

SIV A beretter 2013 SIVA SIVA beretter 2013 SIVA beretter 2013 Utgiver: SIVA SF Ansvarlig utgiver: Harald Kjelstad Redaksjon: Silje Aspholm Hole Ragnhild Hjelmeland Tone Sofie Aglen Bidragsytere: Tone Egeland Mariann Krogstad

Detaljer